<

အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ မည္မွ်အေရးပါေနသည္ကို ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္မ်ားက သာဓက ျပလ်က္ရွိပါသည္။ လတ္တေလာသတင္းမ်ားအရ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားအမ်ားအျပား ေဘးကင္းရာ ေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကရၿပီး အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ေမာင္ေတာေဒသမွ ဘူးသီးေတာင္၊ စစ္ေတြ အပါအ၀င္ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနသူမ်ား ေထာင္ခ်ီရွိလာသည္။ ယင္းအျပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အခက္ေတြ႕ခဲ့ရသူ အမ်ားစုမွာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေနၾကရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုသာ ခံစားခဲ့ရသည္မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ က်န္းမာေရးအပါအ၀င္ လူမႈအခက္အခဲမ်ားကိုပါ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အလိုလားဆံုးဆႏၵမွာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း၍ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လံုေလာက္သည့္ အကာအကြယ္မ်ားရရွိေရးပင္ ျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ဖုိ႔နဲ႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေရတုိေရရွည္အစီအမံေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အျပင္ လတ္တေလာ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနရသူေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရးနဲ႔ ေရရွည္ရပ္တည္ေနႏုိင္ေရးတို႔အတြက္လည္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔ အားေပးကူညီသူေတြကို အၾကမ္းဖက္ဥပေဒနဲ႔အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ေဒသေတြမွာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ ညမထြက္ရ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔က လံုျခံဳေရးအင္အား တုိးျမႇင့္ခ်ထားေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုလည္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆုိကို အတည္ျပဳသင့္ပါတယ္” ဟု ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေက်းရြာမ်ား ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက  ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္ ေမာင္ေတာျဖစ္စဥ္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ သက္ဆုိင္ရာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ အင္အားမ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္၊ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား မေပၚေပါက္ရန္၊ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မ်ား အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ ယခုကဲ့သုိ႔ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ သာဓကျပဳ၍ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိေစေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိစြာျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေလးထားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

August 31, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.