<

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပ်က္သုဥ္းျခင္း

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အစရွိသည့္ အက်ပ္အတည္းေပါင္းစံုတို႔အၾကား ယေန႔ေခတ္လူသားမ်ားသည္ တစ္ေန႔တျခား ပို၍ပို၍ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ ျဖစ္လာၾကရာမွ  ေနာက္ဆံုးတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အလံုးစံု ပ်က္သုဥ္းကာ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖင့္ လက္မႈိင္ခ်ရသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြားတတ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပ်က္သုဥ္းျခင္းမွသည္ မိမိကိုယ္မိမိ သတ္ေသျခင္းဆီသုိ႔ပင္ ဦးတည္သြားႏုိင္သည္။ ယင္းအေနအထားကို ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိသည္။

ယခုထက္ ပိုေကာင္းလာမည့္ ေန႔တစ္ေန႔ရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ပါ-မည္သူမွ် အေမွာင္ထဲ တစ္သက္လံုး ေနရမည္မဟုတ္ပါ။ လူတိုင္း၏ဘ၀၌ အတက္အက်မ်ား ရွိသည္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို မည္သူမဆို ျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အတက္ျဖစ္ေစ အက်ျဖစ္ေစ ထာ၀ရ တည္ေနမည္မဟုတ္ဟု မွတ္ယူအပ္သည္။ ယေန႔တြင္ အလင္းေရာင္ကို မျမင္ရပါက မနက္ျဖန္ သို႔မဟုတ္လာမည့္ သီတင္းပတ္ သုိ႔မဟုတ္ လာမည့္လကို ေမွ်ာ္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။

တစ္ခုခု ျပဳလုပ္ပါ- တစ္ခုခု ျပဳလုပ္ေနရပါက အေမွာင္သည္ အနည္းငယ္လင္းလာ သကဲ့သို႔ ခံစားရလိမ့္မည္။ မုန္႔တစ္ခုခု ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပံုတစ္ခုခု ေရးဆြဲျခင္း အစရွိသျဖင့္ တစ္စံုတစ္ခုကို ဖန္တီးျခင္း ျပဳႏုိင္သည္။ မည္သည့္အရာ ျပဳလုပ္သည္ဆိုသည္က အေရးမႀကီးေပ။ တစ္ခုခုျဖင့္ အလုပ္႐ႈပ္ကာ တစ္ခုခု ဖန္တီးေနရန္သာလိုသည္။ တစ္ခုခု ဖန္တီးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းအားျဖင့္ စိတ္အတြင္းသို႔ စိတ္ပ်က္ဖြယ္အေတြးမ်ား  ၀င္မလာႏုိင္ေတာ့ေပ။

ခႏၶာကိုယ္ကို လႈပ္ရွားပါ- ႏုိးႏိုးၾကားၾကား ေနရန္လိုသည္။ ေျပးျခင္း၊ ကျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ ေရကူးျခင္း အစရွိသျဖင့္ ၾကြက္သားမ်ား လႈပ္ရွားေအာင္၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း တက္လာေအာင္ႏွင့္ အက္ဒရီနယ္လင္ေဟာ္မုန္းမ်ား ျပန္လည္စီးဆင္းလာေအာင္ တစ္ခုခုလုပ္ရန္လို၏။ ယင္းသို႔အားျဖင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္းသို႔ ဒိုပါမင္းဓာတ္ အနည္းငယ္ စီးဆင္းလာျခင္းက အေမွာင္ထဲ၌ အလင္းေရာင္ ၿပိဳးျပက္ေစမည့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ျမင္လာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။

ဆုေတာင္းျခင္းျပဳပါ- ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ရပ္ ရွိမေနလွ်င္ပင္ ဆုေတာင္းမႈျပဳျခင္းက  စိတ္ပ်က္ဖြယ္အေနအထားမွ လြန္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳေစႏုိင္သည္။  မည္သည့္ဘာသာ၀င္မဆို ဆုေတာင္းမႈ ျပဳလုိက္ျခင္းက စိတ္သက္သာရာ ရသြားျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

တစ္စံုတစ္ဦးအား စကားေျပာပါ- တစ္ဦးတည္း အထီးက်န္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပ်က္သုဥ္းေနသည့္ အေနအထားသည္ ရွင္သန္ရန္ ခက္ခဲေစလိမ့္မည္။ ဂရိေတြးေခၚရွင္ အရစၥတိုတယ္ဆိုသကဲ့သုိ႔ လူသည္ လူမႈေရးသတၱ၀ါျဖစ္၏။ လူသည္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း၌  ေနထုိင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အကူအညီေတာင္းခံရျခင္းက ရွက္စရာ မဟုတ္ေပ။ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း သို႔မဟုတ္ မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦး အစရွိသျဖင့္ သင္ယံုၾကည္ရာတစ္ဦးဦးျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ပါ။

အျပင္သို႔ ထြက္ပါ- ေနေရာင္ထဲတြင္ မတ္တတ္ရပ္ပါ။ လတ္ဆတ္ေသာေလကို ႐ွဴပါ။ သစ္ပင္တစ္ပင္ကို မွီၾကည့္ပါ။ သဘာ၀က ကုစားေပးႏုိင္သည္။ ေအာက္ဆီဂ်င္ ၾကြယ္၀ေသာ ေလကို႐ွဴရင္း ေႏြ၌ ေျခာက္ေသြ႕ေနသည့္ သစ္ပင္မ်ား မိုးအခါ စိမ္းစိုလာမည္ကို ႏွလံုးသြင္းပါ။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအစရွိေသာ ကိစၥအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပ်က္သုဥ္းေနရသည့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအေပါင္း အက်ပ္အတည္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။

(ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

August 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.