<

က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း

NLD အစုိးရလက္ထက္တြင္ လူထုၾကားစုိးရိမ္မႈျမင့္ၿပီး ေ၀ဖန္ခံရဆုံးေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈပင္ျဖစ္သည္။ အစုိးရ၏ ရက္တစ္ရာ စီမံကိန္းေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္သကဲ့သုိ႔ တုိးတက္ျမင့္မားလာမည့္ အရိပ္အေယာင္ မေတြ႕ရသျဖင့္ လူအမ်ားၾကား ေ၀ဖန္သံ စတင္က်ယ္ေလာင္လာခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစုိးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ ၿပိဳလဲသြားႏုိင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္လာရသည့္အတြက္ တုန္လႈပ္စရာျဖစ္လာသည္ဟု အမ်ားက ယူဆလာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္၏ ကုန္သြယ္ေရးတုိက္ပြဲၾကားတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနမွာ တုိးတက္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလမ္းစဥ္ထက္ တစ္စတစ္စ ယိုင္လဲမသြားေအာင္ က်ားကန္ၾကရေတာ့မည့္ အေနအထား ျဖစ္လာသည္။ လာမည့္ ေျခာက္လ၊ တစ္ႏွစ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ကာလတုိအတြင္း မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔မသြားေအာင္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္အထိ ျဖစ္လာသည္ဟုပင္ စီးပြားေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းၾကား ညဥ္းတြားသံမ်ား က်ယ္ေလာင္လာသည္။ တစ္ဖက္တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းျခင္းမရွိဟု အစုိးရဘက္မွ သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ယခင္ထက္ စံခ်ိန္တင္လုိေငြျပေနမႈက တုိင္းျပည္အတြက္ ရင္ေလးစရာျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး နိမ့္က်ေနမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲေနျပန္သည္။ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း က်သြားေသာ္လည္း ေဒၚလာလဲႏႈန္းမွာ က်သြားျခင္းမရွိဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပုိင္းအတြင္း သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ မရွိဖူးေသာ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၇၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက တစ္ေဒၚလာ ၁၅၀၀၊ ၂၀၀၀ က်ပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးမားေသာဂယက္ျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဗဟုိဘဏ္ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားသုိ႔ ေဒၚလာေစ်း စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ စတင္ေရာင္းခ်ေပးေနသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ရက္လွ်င္ ေဒၚလာ ငါးေသာင္းမွ တစ္သိန္းၾကားခန္႔သာ ေရာင္းခ်ေပးမည္ဆုိပါက ေငြေၾကးေစ်းကြက္ အေနအထားအေပၚ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု သုံးသပ္ေနၾကသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တြင္ အလားအလာအေကာင္းဆုံးဟု သုံးသပ္ခံရေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခအေနသည္ပင္လွ်င္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အလားအလာ ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ စက္႐ုံမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ပိတ္သိမ္းမႈမ်ား ရွိေနသည္ဆုိသည့္ သတင္းမ်ားကလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး အတက္အက်အေပၚ အကဲျဖတ္ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းသကဲ့သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ အသုံးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မႈမရွိျခင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္မားေနျခင္းႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ မွ ၃၀ ၾကားအထိ က်ဆင္းေနျခင္းတုိ႔သည္ စုိးရိမ္စရာျဖစ္ေနသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္လည္း မၾကာေသးမီက လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီး၏ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈမ်ားကုိ မလုိအပ္ပါက စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ရန္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္ေတာင္းဆုိေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇူလုိင္လလယ္တြင္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း ၁၄၄၀ ေက်ာ္ရွိေနခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္း၌ မၾကာမီ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၀၀ က်ပ္သုိ႔ ျမင့္တက္လာႏုိင္သည္ဟု သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုၾသဂုတ္လဆန္းတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေငြလဲႏႈန္းအရ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၀၀ က်ပ္အနီးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိသုိ႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး တရိပ္ရိပ္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေအာင္ က်ဆင္းေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အစုိးရဘတ္ဂ်က္လုိေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၅၀၀၀ နီးပါး ရွိေနသည္ဆုိသည့္အခ်က္မွာ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးအတြက္ မ်ားစြာစုိးရိမ္စရာေကာင္းလွသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္တြင္ ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲမႈကုိ ယခင္ထက္ပုိ၍ စနစ္တက် အေလအလႊင့္မရွိရန္ ထိန္းသိမ္းသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လူထုအတြက္ မလုိအပ္ဘဲ ဘ႑ာေငြသုံးစြဲမႈမ်ားအေပၚ တိတိက်က် စိစစ္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

August 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.