<

ရွစ္ေလးလံုး စိတ္ဓာတ္ဟူသည္ . . .

ယေန႔ဆိုလွ်င္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းအေရးေတာ္ပံုႀကီး၌ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ အသက္အငယ္ဆံုး လူငယ္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ယခုအခါ အသက္ ၅၀ ၀န္းက်င္ရွိၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းအခ်ဳိ႕ ထြက္ရွိႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕မ်ဳိးဆက္က ေနာက္မ်ဳိးဆက္အား လက္ဆင့္ကမ္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ယေန႔ေခတ္ လူငယ္အမ်ားအျပား အဆိုပါအေရးေတာ္ပံုႀကီးအေၾကာင္းကို သိသင့္သေလာက္ သိရွိၾကၿပီး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ သမိုင္းကို ျပည့္စံုေအာင္ ေရးသားျပဳစုထားျခင္း မရွိေသးေပ။ ၎အျပင္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးအား အမ်ဳိးမ်ဳိး ပံုဖ်က္ေျပာဆိုခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ေႏွာင္းလူမ်ား တလြဲမွတ္ထားခဲ့ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိႏုိင္သည္။

အမွန္တကယ္၌ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ အေရးေတာ္ပံုႀကီးျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ ပထမဆံုးႏွင့္ အႀကီးဆံုးအေရး ေတာ္ပံုႀကီးဟုပင္ ဆိုႏုိင္သည္။ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းကမွ် မည္သည့္အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုတည္းကမွ် လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္ပြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ခါးသီးစြာ ႀကိတ္မွိတ္ခံလာခဲ့ရေသာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ႏိုးၾကားလာကာ တညီတညြတ္တည္း ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ခဲ့ၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္၌ ေပၚထြန္းလာျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္ပြားေအာင္ အမွန္တကယ္ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ေသာအရာမွာ ႀကိတ္မွိတ္ခါးစည္းခံခဲ့ရေသာ ျပည္သူလူထု၏ ဒုကၡတရားမ်ားႏွင့္ အာဏာရွိသူတို႔၏ မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသမိုင္းတြင္ အႀကီးဆံုး၊ အင္အား အမ်ားဆံုး၊ အထိေရာက္ဆံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ထိေရာက္စြာ ထိုးႏွက္ႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္  အာဏာရွင္မ်ား ယာယီေနာက္ဆုတ္ေပးခဲ့ရေသာ အေရးေတာ္ပံုလည္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ပါတီမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပည္ပႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္လည္း အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအစုအဖြဲ႕မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အာဏာရွင္တို႔၏ ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတို႔၏ ဒုကၡတရားကုိ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားမွ သိရွိသြားၾကသည္မွာလည္း အဆိုပါ အေရးေတာ္ပံုႀကီးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရွိ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႕မ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ စုစည္းညီညြတ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ယခုတိုင္ မေအာင္ျမင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အေရးေတာ္ပံုႀကီးေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အရပ္သားအစုိးရဟု ေခၚဆိုႏုိင္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္ မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ား မွေန၍ လံုးလံုးလ်ားလ်ား လြတ္ေျမာက္သြားၿပီဟုကား မဆိုႏုိင္ေသးေပ။ ထုိ႔အတူ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးက လိုလားခဲ့ေသာ စစ္မွန္သည့္ ဒီမုိကေရစီမွာလည္း အလွမ္းေ၀းလ်က္ပင္ ရွိေသးသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ အာဏာရွင္တို႔၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ မတရားမႈမ်ားကို ေခါင္းငံု႔မခံဘဲ စုစည္းညီညြတ္စြာျဖင့္ တြန္းလွန္ရဲေသာ စိတ္ဓာတ္သည္ ရွစ္ေလးလံုး စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းစိတ္ဓာတ္ကို မ်ဳိးဆက္အဆက္ဆက္ ထိန္းသိမ္းကာ လက္ဆင့္ကမ္းေပးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း  The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

August 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.