<

ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္တြင္ “ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္”ဟု ေခၚတြင္ေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းအား အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပား ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ၎အျပင္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီခြဲ၊ ၄ နာရီခန္႔တြင္ တကသ အေဆာက္အအံုဟုေခၚသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေဆာက္အအံုအား ဒိုင္းနမိုက္မ်ားျဖင့္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ေနာင္မ်ဳိးဆက္အဆက္ဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အနာမက်က္ေသာ ဒဏ္ရာႀကီးတစ္ခု သို႔မဟုတ္ မည္သူမွ် ႏွစ္သိမ့္မေပးခဲ့သည့္ နာၾကည္းခ်က္ႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ သမုိင္းတြင္က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က အာဏာမသိမ္းမီ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား မွတစ္ဆင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က အဆိုပါနာၾကည္းခ်က္ကို ေျဖသိမ့္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္”ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြဲ႕စည္းေရးကို ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢ စည္းကမ္းတက် ဖဲြ႕စည္းဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ၿဖိဳခြဲျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးပါမယ္။ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ စိုးရိမ္ေဒါသကင္းတဲ့ မၾကာေသ ာ တစ္ေန႔မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး အေဆာက္ အအံု အုတ္ျမစ္ခ်ပြဲ က်င္းပၾကရေအာင္” ဟု သူ၏ မိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆဲဗင္း အေရးအခင္းၿပီးေနာက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲရာ၌ သမဂၢအေဆာက္အအံုေနရာတြင္ ယာယီတဲျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက သမဂၢကို ျပန္လည္ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာက္တုိင္ႏွင့္အတူ ေက်ာက္တိုင္တစ္ခု ျပဳလုပ္၍ ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္တြင္ က်ဆံုးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားရာေက်ာ္အတြက္ ရည္စူးကာ “ရာေက်ာ္ေက်ာက္တုိင္” ဟု အမည္တြင္ေစခဲ့သည္။ ထိုရာေက်ာ္ေက်ာက္တုိင္ဖြင့္ပြဲတြင္ ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မိႈင္းက “ ဒီ အေဆာက္အအံုကိုသာ ၿဖိဳလို႔ရမယ္၊ အေမာင္တုိ႔ ရင္ထဲက သမဂၢစိတ္ဓာတ္ကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ ၿဖိဳလို႔မရပါဘူး” ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေက်ာင္းသားဘ၀က ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးတြင္လည္း “ထုိသုိ႔ျဖစ္ရာ လူတုိင္းလူတုိင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေပါင္းအသင္း သမဂၢရွိမွသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အယူအဆ အမွတ္အသားတုိ႔ ကုိ ေတြ႕ျမင္သိရွိရ၍ ပုိမုိအျမင္က်ယ္လာႏုိင္သည္။ သုိ႔အျမင္က်ယ္မွ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အနာခံတတ္ျခင္း၊ ေစာင္မကူညီျခင္း၊ အေျပာအဆုိအေနအထုိင္ ျပဳျပင္လာျခင္း စသည္ျဖင့္ ေလာက၌ လူလုပ္တတ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားရႏုိင္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိကူးလူး ဆက္ဆံေရး အျမင္သန္ေအာင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအိပ္၊ ေက်ာင္းစားထားျခင္း၊ အသင္းအပင္းမ်ား ေထာင္ျခင္း စသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္ၾကရေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အေပါင္းအသင္းသမဂၢအတြက္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ မေျပာရ၊ မဆုိရ၊ မလုပ္ရ၊ မေဆြးေႏြးရလွ်င္ မ်က္စိပိတ္ထားသည္ႏွင့္တူျပန္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ႏွစ္ဖက္ႏွစ္ခ်က္စုံမွ ပညာေရးအစစ္ မည္ေလသည္။ တစ္ဖန္ ယေန႔ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နက္ျဖန္ ျပည္ႀကီးသားမ်ားျဖစ္ၾက၏ဟု ဆုိ႐ုိးစကားရွိ၏။သုိ႔ျဖစ္ရာ ျပည္ႀကီးသားတုိ႔၏ အဂၤါလကၡဏာတုိ႔ႏွင့္ညီေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္နည္း၊ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္ခုိက္နည္း၊ စကားေျပာနည္း၊ စည္းကမ္းေသ၀ပ္နည္း၊ ကုိယ္လက္က်န္းမာေရး စသည္ျဖင့္ နည္းမ်ဳိးစုံေအာင္ အသင္းအပင္းမ်ား၊ ကစားနည္းမ်ားကုိထြင္ၾက၏” ဟု ပါရွိသည္။

အမွန္တကယ္၌ ပညာေရးစနစ္တစ္ရပ္သည္ စာေမးပြဲမ်ား၌ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေရးအား ေရွး႐ႈျခင္းထက္ အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေရးကို ပို၍ပင္ ဦးစားေပးသင့္သည္။ ေက်ာင္းသားဘ၀က ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိပါက ယင္းေက်ာင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ မ်ားစြာ အခက္ေတြ႕ေစမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားဘ၀၌ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ အေလ့အထရရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ကာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းက မ်ားစြာအေရးပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ အေလ့အထကို ေမြးျမဴႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိတို႔ဘာသာ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္အထိမ္းအမွတ္ေန႔၌   The Daily Eleven သတင္းစာက တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

July 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.