<

ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရး

အေမရိကန္ သမုိင္းပညာရွင္ စတိဗ္ဘူးေလာ့က “မိမိတစ္ဦးတည္းသေဘာျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လိုသူမ်ားသည္ ေအာ္ေငါက္ၾက၊ က်ိန္ဆဲၾက၊ အႏုိင္က်င့္ၾကေသာ္လည္း အေမရိကန္၏ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲ ခဲ့မႈမ်ားသည္ အေျခခံက်ေသာ ႏုိင္ငံေရး လက္နက္အျဖစ္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈကို အသုံးျပဳခဲ့သည္” ဟု ဆိုဖူးသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ား၌ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ဖြယ္ ေကာင္းသည့္အရာ တစ္ရပ္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းမွာ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ စစ္ခင္းၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ အာ႐ုံစုိက္ခံ လိုေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရႊံ႕ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ေနၾကေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ၾကမ္းတမ္းစြာျဖင့္ မဟုတ္မတရား ေျပာဆိုမႈမ်ားကို လက္နက္အျဖစ္ အသုံးျပဳလာၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဘက္အသီးသီး၌ ကေလးဆန္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ေတြ႕ရွိလာရသည္။

အေမရိကန္သမုိင္း၌ ရွိခဲ့ေသာ အီဗရာဟင္လင္ကြန္း၊ ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္၊ ေရာ္နယ္ရီဂင္ႏွင့္ အျခား ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လူထုကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆိုျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကို ခ်ဳိးႏွိမ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ မိမိအာ႐ုံစုိက္ခံရသည္ကို အရသာေတြ႕ေနျခင္းတို႔ ရွိခဲ့ပါသလား ဟူသည္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားၾကည့္ပါက ယင္းကဲ့သို႔ ေတြ႕ရွိရမည္ မဟုတ္ေပ။ အဆုိပါ ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ သက္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚ၌သာ အာ႐ုံထားၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ အာ႐ုံထားခဲ့ၾကသူမ်ား မဟုတ္ေပ။ စကားလုံးမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ယွဥ္တြဲပါလာရသည္ကို ၎တို႔ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ျငင္းခုံေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိ၍ ထိေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိးျဖစ္ရန္လိုသည္။ ယင္းတို႔အတြက္ အေျခခံက်ေသာ လက္နက္ကိရိယာမွာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕မႈ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အရာမ်ားကို ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါက လူအမ်ား၏ မိမိအေပၚ အာ႐ုံစုိက္မႈကို ရရွိမည္သာ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဖိႏွိပ္လိုသည့္ သေဘာျဖင့္ လူမ်ားက အျခားသူမ်ားကို ေစာ္ကားသည့္အခါ မိမိကိုယ္တုိင္ကို သိကၡာခ်ျခင္းႏွင့္ မိမိႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးကို သိကၡာက်ေစျခင္း မည္ေပသည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားသည့္အခါ ႏွစ္ဘက္စလုံး သိကၡာက်ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိေရာက္ေသာ အၾကံေပးမႈ ငါးခုကို တင္ျပလိုပါသည္။ (၁) ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားျခင္း အေပၚ၌ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေပၚ၌သာ အာ႐ုံျပဳပါ (၂) ၾကမ္းတမ္းစြာ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲေနျခင္းႏွင့္ မိမိကို အာ႐ုံစုိက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ရပ္စဲၿပီး စိတ္ကူးဥာဏ္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ  လက္နက္တပ္ဆင္ပါ (၃) အလ်င္အျမန္ နားေထာင္ၿပီး ျဖည္းညင္းစြာေျပာပါ။ နားေထာင္ျခင္းအမႈကို ျပဳသည့္အခါ၌ အာ႐ုံစုိက္မႈကို ရရွိရန္လည္း ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည္။ မိမိ ေျပာဆိုသည့္ စကားလုံးမ်ားက နည္းပါးသည့္အခါ လူအမ်ား၏ သတိျပဳမိျခင္းကို ပိုမိုရရွိႏုိင္သည္ (၄) လိမၼာပါးနပ္ပါ၊ မ႐ုိင္းစုိင္းပါႏွင့္။ ေရာ္နယ္ရီဂင္သည္ “မစၥတာေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္၊ ဒီနံရံကို ၿဖိဳခ်ပါ” ဟု ဆိုခဲ့ၿပီး “မစၥတာေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္ကို ၿဖိဳခ်ပါ” ဟု မေျပာခဲ့သည္ကို သတိျပဳႏုိင္သည္။ ေရာ္နယ္ရီဂင္သည္ ႏုိင္ငံေရး၌လည္း အႏုပညာရွိသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ (၅) လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အဓိက ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ထားပါ။ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျပဳလုပ္ေရးဟူသည့္ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွေန၍ ေသြဖည္သြားႏုိင္ေသာ အဆိုျပဳျခင္း၊ ျငင္းခုံျခင္းမ်ဳိး မျပဳလုပ္ရပါ။

ယေန႔ေခတ္၏ ႏုိင္ငံေရး ရာသီဥတုသည္ သဲကႏၲာရ တစ္ခုကဲ့သို႔ ပူျပင္းလ်က္ရွိသည္။ ပူျပင္းေသာ စကားလုံးေပၚသို႔ ေအးျမေသာေရျဖင့္ ပက္ဖ်န္းရန္လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေကာင္းမြန္၍ လိမၼာပါးနပ္ေသာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ဳိးျဖစ္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားေနာက္မွေန၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကပ္လ်က္ ပါလာရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

June 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.