<

ေႏြရာသီအပူဒဏ္၏ ႏိွပ္စက္မႈမ်ား

အပူရွပ္ျခင္းႏွင့္ ေခြၽးထြက္လြန္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ေႏြရာသီအပူဒဏ္၏ အႏၲရာယ္မ်ားကို လူအမ်ားသိရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔အျပင္ လူအမ်ား သတိမမူမိသည့္ ေႏြရာသီ အပူဒဏ္၏ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ယင္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကို  ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။

ႏွာေခ်၊ ႏွာရည္ယိုျခင္း- ပန္းမ်ားသည္ ေႏြရာသီတြင္ ဖူးပြင့္ၾကသကဲ့သို႔ အပင္မ်ား၊ ျမက္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ေႏြရာသီ၌ အပြင့္ပြင့္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပူေသာရာသီဥတုကို တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ၀တ္မႈန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္။ ေလထဲ၌ ၀တ္မႈန္ပါ၀င္ မႈႏႈန္း ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ လူအမ်ား ဓာတ္မတည့္ျခင္းျဖစ္ကာ ႏွာေခ်၊ ႏွာရည္ယိုျခင္းျဖစ္ၾကရသည္။ ၎အျပင္ မ်က္လံုးမ်ား ယားယံမႈလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ ဓာတ္မတည့္ျခင္း ျပင္းထန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အျပင္ထြက္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား တပ္ထားျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ကာကြယ္ရာသည္။

တလူးတလိမ့္ျဖင့္ တစ္ညလံုးအိပ္မရျခင္း-ပူလြန္းပါက အိပ္မရႏုိင္။ တတ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အဲကြန္းဖြင့္၍ အိပ္ျပန္လွ်င္လည္း ခ်မ္းတုန္၍ လာႏုိင္သည္။ ေႏြရာသီဟူသည္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ၀န္းက်င္တစ္ရပ္ကို ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲလွသည္။ လူအမ်ားစုအတြက္ အိပ္၍ေကာင္းေသာ အခန္းအပူခ်ိန္မွာ ၆၇ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ (၁၉ ဒသမ ၄ ဒီဂ ရီ စင္တီဂရိတ္) ျဖစ္သည္။ အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အိပ္စက္မႈ အရည္အေသြးသည္လည္း က်ဆင္း၍ သြားသည္။ မွန္ကန္သည့္ အပူခ်ိန္သည္ တစ္ညလံုး ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္ႏုိင္ေစသကဲ့သုိ႔ အိပ္စက္မႈအရည္အေသြးကိုလည္း ေကာင္းမြန္ေစသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ႏုိးလာသည့္အခ်ိန္တြင္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနၿပီး မူးေ၀ေနပါက အပူခ်ိန္ကို ထိန္းညိႇရန္လိုသည္။

ႏွလံုးက ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ခုန္ရျခင္း – အပူခ်ိန္ျမင့္မားျခင္းသည္ ႏွလံုး အေပၚသို႔ သြယ္၀ိုက္၍သာမက တုိက္႐ိုက္ပါ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ျပ၌ ေနထုိင္ပါက ေႏြရာသီေကာင္းကင္၌ မီးခိုးျမဴမ်ား ဆိုင္းေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရႏုိင္သည္။ ပိုမုိျမင့္ မားေသာအပူခ်ိန္၌ ေလထုအရည္အေသြးသည္ ပိုမိုဆုိးရြား၍ လာတတ္ၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း သက္သက္သည္ပင္လွ်င္ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာစနစ္မ်ားကို ေကာင္းစြာဒုကၡေပးႏုိင္သည္။ ၎အျပင္ အေရျပားမ်က္ႏွာျပင္မ်ားဆီသုိ႔ ပင္မခႏၶာကိုယ္မွေန၍ အလြန္ပူေႏြးေနေသာ  ေသြးမ်ားကို ပန္းထုတ္ရန္အတြက္ ႏွလံုးသည္ ပို၍လ်င္ျမန္စြာ ခုန္ရသည္။ ခႏၶာကိုယ္ကို ေအးေစရန္အတြက္ ႏွလံုးခုန္ျမန္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္း မ်ားမ်ားစားစားမရွိပါ။ ေရမ်ားမ်ားေသာက္၍ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားမ်ားစားစား မလုပ္ျခင္းျဖင့္သာ ကာကြယ္ႏုိင္သည္။

ျခင္ပို၍ကိုက္ျခင္း-ပူအိုက္ေသာေၾကာင့္ ေနအိမ္ ျပင္ပ သို႔မဟုတ္ ျခင္ေထာင္ျပင္ပ၌ ပို၍အေနမ်ားရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျခင္ပို၍ အကိုက္ခံရသည္။ ၎အျပင္ ေႏြရာသီသည္ ျခင္မ်ားအတြက္ အဓိက ရာသီျဖစ္ေနသည္။ ေႏြရာသီ၌ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသား ျခင္မ်ားသည္  သက္တမ္းတုိသြားေသာ္လည္း ေနေရာင္ေၾကာင့္ ျခင္ငယ္မ်ား ပို၍ လ်င္ျမန္စြာ အရြယ္ ေရာက္လာၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျခင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ား ေႏြရာသီ၌ ပိုမို ျဖစ္ပြား၍ လြယ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ အပူရွပ္ျခင္းႏွင့္ ေခြၽးထြက္လြန္ျခင္းတုိ႔သာမက သိသာထင္ရွားျခင္း မရွိေသာ ေႏြရာသီအပူဒဏ္၏ အျခားေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း သတိျပဳကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဧၿပီ ၂၇ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

April 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.