ျမစ္ေရႀကီးမႈ အႏၲရာယ္အတြက္ အေလးထားရန္လုိ

ဧရာ၀တီျမစ္ေရႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ အခ်ိန္မီ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေရလြတ္ရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရသည့္ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေနထုိင္ေရးႏွင့္ စားေသာက္ေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ခႏၲီး၊ ဟုမၼလင္း၊ ေဖာင္းျပင္၊ ေမာ္လုိက္၊ မင္းကင္းႏွင့္ ကေလး၀ အစရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ျမစ္ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကမႈမ်ားရွိကာ ေရေဘးဒုကၡသည္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေအာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕တခ်ဳိ႕တြင္ ဆက္လက္ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေရေဘးဒုကၡသည္ အမ်ားစုမွာ တစ္ေန႔လုပ္မွ တစ္ေန႔ စားေသာက္ေနရသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမစ္ေရႀကီးမႈ ရက္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် စားေရး၊ ေနေရး အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေညာင္ပင္ႀကီးႏွင့္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕သို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ကားလမ္းလည္း ေရေက်ာ္ေနၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ ၀င္ေရာက္ေနသည့္ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ရွိ ေရေဘးဒုကၡသည္ အမ်ားစုမွာ ေန႔စဥ္စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ခက္ခဲေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ေရေဘးဒုကၡသည္ ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီး စာသင္ေက်ာင္း ၂၀၀ နီးပါးလည္း ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္ၾကာသည့္အထိ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ေရႀကီးေရလွ်ံ ျဖစ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕တခ်ဳိ႕တြင္ သီးႏွံစိုက္ခင္း ဧက ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီး ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိပါ ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရသည္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ စီမံကိန္းအနီးရွိ ေက်းရြာမ်ား ခ်င္းတြင္းျမစ္ ေရနစ္ျမဳပ္မႈသည္ စီမံကိန္းမွ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ေရကာတာနံရံမ်ား တည္ေဆာက္ထားရွိၿပီး ယင္းေရကာတာနံရံ တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ အနီးရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ဟုဆုိကာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိလည္း ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဇူလုိင္လဆန္းမွစ၍ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ေရမ်ားေၾကာင့္ ေရစႀကိဳ၊ ပခုကၠဴ၊ ေခ်ာက္၊ စလင္း၊ ပြင့္ျဖဴ၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ မင္းဘူး၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း စာသင္ေက်ာင္း ၁၂၉ ေက်ာင္း ပိတ္ထားရသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနံေဘးတစ္ေလွ်ာက္ ျမစ္ေရ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ သီးႏွံစိုုက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ျမစ္ေရ၀င္ေရာက္သည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ကြၽဲ၊ ႏြား တိရစၦာန္မ်ားကို ကုန္းျမင့္ပိုင္းေက်းရြာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထားရသည့္ အေနအထား ျဖစ္သည္။

ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လမွ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ျမစ္ေရႀကီးမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေလ့ရွိရာ ယခု ဇူလုိင္လအတြင္း ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ ျမစ္ေရႀကီးမႈ အပါအ၀င္ မုိးကာလအတြင္း ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ ေရေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ လုံေလာက္ေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ လတ္တေလာ ေတြ႕ၾကံဳေနရသူမ်ားအတြက္ လုံေလာက္သည့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမစ္ေရႀကီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း၊ ဆည္၊ ေရကာတာမ်ား က်ဳိးေပါက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လူေနအိမ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ေရ၀င္ျမဳပ္ႏုိင္ျခင္း၊ လယ္ယာသုံး ကိရိယာမ်ား၊ မ်ဳိးေစ့မ်ား၊ သီးႏွံစုိက္ခင္းမ်ား၊ ရိတ္သိမ္းၿပီး သီးႏွံႏွင့္ သုိေလွာင္ရိကၡာမ်ား၊ ေရနစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးႏုိင္ျခင္း၊ ေရနစ္ျခင္း၊ ေရတြင္ေမ်ာပါလာေသာ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရႏုိင္ျခင္း၊ ေရတုိက္စားျခင္းေၾကာင့္ ေျမၿပိဳျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ေရႀကီးျခင္း အပါအ၀င္ လူအမ်ားအျပား ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးႏုိင္မႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အခ်ိန္မီ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven က သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)