<

ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ သတိထား ကုိင္တြယ္ရန္ လုိအပ္လာ

အစိုးရ အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း တိုးျမင့္လာသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရပ္တန္႔ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လိုအပ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၁ ခုတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သတိထား၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာျခင္းကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွိမ္နင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ “ေမာင္ေတာေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္” တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၉ ရက္အထိ ေသဆုံးသူ ၅၉ ဦး၊ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ ၃၃ ဦးအထိ ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ား၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သူမ်ား အပါအ၀င္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အမ်ားအျပားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား ခုနစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎မွာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မျပဳႏိုင္ေစရန္ သတ္ျဖတ္ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းဟု ယူဆရပါေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သုိ႔ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျပင္းထန္စြာ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းကုိလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္း၌ လုံျခံဳေရး ျမႇင့္တင္ရန္ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက အကူအညီေတာင္းခံမႈျဖင့္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း တစ္ခုသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ကုလသမဂၢ အထူးသံတမန္ ယန္ဟီးလီက ယင္းအေနအထားသည္ အဓိက စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု သတိေပးစကား ေျပာၾကားသည္ကုိ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းလုံျခံဳမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အပါအ၀င္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအတြက္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ပါ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေပၚေပါက္ေနေသာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာ အ၀န္းအ၀ိုင္းကပါ အာ႐ုံစုိက္ စိတ္၀င္စားေသာ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေနျခင္း၊ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ လုံျခံဳစိတ္ခ်ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မလုိလားအပ္ေသာ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိး ျပႆနာမ်ား မေပၚေပါက္ေစရန္ သတိထား ကုိင္တြယ္သင့္သည့္ ထိရွလြယ္ေသာ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ေနျခင္းမ်ားအေပၚ သတိထား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.