<

အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ အကာအကြယ္

“ရွင္က ေထာင္ရဲ႕အျပင္ဘက္ကို ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္လာဖို႔ေတာင္ မထိုက္တန္ဘူး။ ရွင္က အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ရိွတဲ့သူျဖစ္ၿပီး သြားသမွ်ေနရာတိုင္းမွာ အားနည္းသူေတြကို အခုလိုဖ်က္ဆီးေနဦးမွာပဲ။ အႏၲရာယ္အေျခအေနကေန လြတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့ ညီအစ္မေတြကို ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ရတာ၊ ရွင့္ကို အျပစ္ဒဏ္ခ်ခြင့္ရတာ ကြၽန္မအတြက္ေတာ့ ဆုလာဘ္တစ္ခုပဲ။ ရွင့္ကို ေသဒဏ္ေပးဖို႔ ကြၽန္မလက္မွတ္ထိုးလိုက္ၿပီ” ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံ မစ္ရွီဂန္ျပည္နယ္ရိွ လန္ဆင္းၿမိဳ႕တရားသူႀကီး အကီလီနီက ကမၻာေက်ာ္အမႈတစ္ခုကို စီရင္စဥ္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္စကားမ်ားျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားစြာကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ကြၽမ္းဘားအသင္း ဆရာ၀န္ေဟာင္း လယ္ရီနာဆာကို ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္က အေမရိကန္၏ တရားစီရင္မႈသမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းျဖစ္ေစမည့္ စီရင္ခ်က္တစ္ခုကို တရားသူႀကီးျဖစ္သူ အကီလီနီက ခ်မွတ္လိုက္သည္။ အသက္ ၅၄ ႏွစ္ရိွ လယ္ရီနာဆာသည္ အေမရိကန္ကြၽမ္းဘား အသင္းဆရာ၀န္ႏွင့္ မစ္ရွီဂန္ျပည္နယ္တကၠသိုလ္၏ ဆရာ၀န္အျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုၾကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အိုလံပစ္ခ်န္ပီယံ အမ်ဳိးသမီးကစားသမားမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ ၁၅၀ ေက်ာ္ကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္မႈတစ္ရပ္ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ နာဆာသည္ အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ားအား ညစ္ညမ္း႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးမႈအတြက္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၆၀ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္အျပင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္က အမိန္႔ခ်မွတ္မႈတြင္ စြဲခ်က္ ၁၀ ခုအနက္ ခုနစ္ခုအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၄၀ မွ ၁၇၅ ႏွစ္အထိက်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

အမိန္႔မခ်မီတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၁၆၀ ခန္႔က သက္ေသထြက္ဆိုခဲ့ၾကၿပီး ယင္းသက္ေသမ်ားတြင္ အိုလံပစ္ေရႊတံဆိပ္ရွင္ စီျမဴနီဘိုင္းလ္၊ ေရးစ္မန္းႏွင့္ မာ႐ိုေနးတို႔လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ လယ္ရီနာဆာ၏အမႈမွာ အေမရိကန္တြင္သာမက ကမၻာ့မီဒီယာမ်ားတြင္ပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပခံရၿပီး ၎ကိုစီရင္ခ်က္ခ်ခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႕မီဒီယာမ်ားက တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏိုင္က်င့္ ေစာ္ကားမႈမ်ား စစ္ေဆးေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ နာဆာ၏က်ဴးလြန္မႈျပႆနာမ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္ အေမရိကန္ကြၽမ္းဘားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္အားလံုးကို ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍ ႏုတ္ထြက္ရန္ အေမရိကန္ အိုလံပစ္ေကာ္မတီက ေၾကညာခဲ့သည္။ နာဆာသည္ ၎အား အၿပီးသတ္အမိန္႔မခ်မီ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက်ဴးလြန္မႈမ်ား၌ ဓားစာခံျဖစ္ခဲ့ရသူမ်ားအား မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း နာဆာ၏ေတာင္းပန္မႈမွာ ၎လုပ္ရပ္အတြင္း Victims သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရသူမ်ား၏ နာက်င္ခံစားခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ က်ရသည့္မ်က္ရည္မ်ားအေပၚ ေက်နပ္မႈေပးစြမ္းႏိုင္ေစမည္ မဟုတ္ပါ။

ယေန႔ကမၻာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ Sexual Harassment လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာက်ဴးလြန္ျဖစ္စဥ္မ်ား မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္ေစာ္ကားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မႈ ေလ်ာ့ရဲသည္။ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ခံရမႈမ်ား၊ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားမႈမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒျဖင့္ ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအၾကား ပညာေပးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာက အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားအေပၚ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ အသိပညာေပးျပဳလုပ္သည့္ ကမ္ပိန္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။

မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ FDA မွ ဒုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး မေရႊရည္၀င္းရက္စက္စြာ အဓမၼျပဳက်င့္အသတ္ခံခဲ့ရမႈေၾကာင့္ လူထုၾကားတြင္ မ်ားစြာတုန္လႈပ္ေစခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ မေရႊရည္၀င္း၏ျဖစ္စဥ္မွာ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မႈခင္းစာရင္းမ်ား၏ ၂၀၁၆ ႏွင့္၂၀၁၇ ႏွစ္ႏွစ္တာ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ မုဒိမ္းမႈအေရအတြက္ ၂၂၉ မွ ၂၇၀ သို႔ တိုးျမႇင့္သြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏုိင္က်င့္မႈ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးပြားလာျခင္းကို အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဆန္းစစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ သားေကာင္မ်ားမျဖစ္ေစရန္ အဘက္ဘက္မွ ႀကိဳတင္စီမံကာကြယ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

January 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.