တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ဘ၀ ျမင့္မား တုိးတက္ေရး

“တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လူေနမႈဘ၀၊ တိုင္းသူျပည္သားေတြဘ၀ ျမင့္မားတိုးတက္ေရး အဲဒီအတြက္ကိုပဲ ဆက္ႀကိဳးစားသြားမွာပါ”၊ “ျပည္သူေတြရဲ႕ အလွဴဟာ ဘာကို ျပသလဲဆိုရင္ ျပည္သူေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ဘယ္ေလာက္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနၾကတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဘ၀ကို ဘယ္ေလာက္ လိုခ်င္ေနၾကတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္ၿပီး လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးနဲ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာေနၾကတဲ့ အေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ယုံၾကည္ အားထားမႈ ရွိတယ္ ဆိုတာကို ျပသေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ျပည္သူေတြအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္” ဟူသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာအတုလေ၀ယံ သာသနာ့ဗိမာန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္သစ္မဂၤလာ အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္တရားေတာ္ နာယူပြဲႏွင့္ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား အၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားကဲ့သုိ႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္တြင္ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား ဘ၀ ျမင့္မားတုိးတက္ေရးမွာ အဓိက အေလးထားရမည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေခတ္စနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကား အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား အားေကာင္းခဲ့သည့္အတြက္ နစ္နာခဲ့ရမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးအား အခ်ိန္တုိအတြင္း ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ၊ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားစြာအနက္ ေျမယာျပႆနာမ်ား အေရးကို ၾကည့္လွ်င္ အဆုိပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ခန္႔မွန္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းျဖင့္ အဓိက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမား အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ပါ၍ လယ္ယာေျမ ျပႆနာမ်ား အေရးမွာ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အေျခခံ လူတန္းစား အမ်ားစု၏ အေရး ျဖစ္ေနသည္ဟုဆုိလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။

သို႔ရာတြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ အမွားလုပ္ခဲ့သူမ်ားက ျပန္လည္ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ လယ္ယာေျမ အမႈမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ၀တ္ေက်တမ္းေက် ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕ အေနျဖင့္လည္း ယခင္က အမွားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားကို ျပန္လည္ကာကြယ္ေနသည့္ သေဘာမ်ဳိးလည္း ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက ျပန္လည္ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ လယ္ယာေျမ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာၾကားထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ကာလမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနမ်ား ေရာက္ရွိရန္ မ်ားစြာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ေရတိုေရရွည္ အစီအမံမ်ားျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဘ၀ အမွန္တကယ္ ျမင့္မားတုိးတက္ေစေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အေျခခံ ျပႆနာမ်ားအား စနစ္တက် ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဧၿပီ ၂၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)