သႀကၤႏၲ ကူးေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ သႀကၤန္

‘သႀကၤႏၲ’ ဟူေသာ သကၠတပုဒ္မွ ေျပာင္းလဲလာေသာ ျမန္မာစကားမွာ သႀကၤန္ျဖစ္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ‘သကၤႏၲ’ ဟူေသာ ပါဠိပုဒ္မွ ဆင္းသက္လာေသာ ေ၀ါဟာရအျဖစ္ လည္းေကာင္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာတုိ႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပုဂံေခတ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၆၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရးထုိးခဲ့ေသာ ေစာလွ၀န္း ဘုရားေက်ာက္စာ၌ ‘မိဖုန္၊ သႀကၤန္၊ စာရိယ္၊ ေညာင္ရိယ္၊ သြန္႔မျပယ္၊ စိတ္လွ်င္တည္၏’ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားအား ေရးထုိးထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျမန္မာတုိ႔၏ ၁၂ လ ရာသီမ်ားအနက္ ပထမဆံုးလျဖစ္သည့္ တန္ခူးလဟူေသာ ေခၚဆိုမႈတြင္လည္း ပါဠိဘာသာ တာလပုဒ္မွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး တာလပုဒ္ဟူသည္ ထန္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ ထုိမွ ထန္းဟူေသာ ေခၚဆုိမႈမွ တန္းဟု ျဖစ္လာသည္။ ယင္း အျပင္ တန္ခူးကို တာကူးဟုလည္း ေရးသားေလ့ ရွိၾကသည္။ ထို တာကူး၏ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အာသီျဗဟၼာမင္း၏ ဦးေခါင္းကို နတ္သမီးခုနစ္ပါးက တစ္ႏွစ္ကို တစ္ဦးက် တာ၀န္ယူရသည္ကို အစြဲျပဳကာ တာ၊ အတာ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ႏွစ္ကုန္၍ နတ္သမီးတစ္ပါးမွ အျခားေသာ နတ္သမီးတစ္ပါးထံ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းျခင္းအား တာကူး အတာကူးဟု ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပညာရွင္ အခ်ဳိ႕က ခန္႔မွန္းယူဆမႈမ်ား ရွိေနသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ သႀကၤန္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ႏွစ္ေဟာင္းမွ ႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းကို ဆုိလိုျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သႀကၤန္ပြဲေတာ္သည္ ျမန္မာတုိ႔၏ ၁၂ လရာသီ ပြဲေတာ္မ်ားအနက္ ပထမဦးဆံုးျဖစ္ၿပီး တန္ခူးလ၏ ပြဲေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ျမန္မာတုိ႔၏ ႏွစ္သစ္ကူး သႀကၤန္ပြဲေတာ္အား ပံုသဏၭာန္ မ်ဳိးစံုျဖင့္ ဆင္ႏႊဲေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ က်င္းပေလ့ရွိသည့္ ကာလသည္ ျမန္မာ့သံုးရာသီ၏ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေႏြကာလတြင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ရာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေရပက္ဖ်န္းျခင္းျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာ ႏွစ္သစ္တစ္ခုအား ကူးေျပာင္းၾကသည့္ ပုံရိပ္ေကာင္းအျဖစ္ လက္ခံဆင္ႏႊဲေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ သႀကၤန္က်ခ်ိန္၌ စတုဒိသာ ေကြၽးေမြးျခင္း၊ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားအား ေရသပၸာယ္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္ ဇရပ္မ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း၊ ဥပုသ္သတင္းသီလ ေဆာက္တည္ၾကျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား ဦးေခါင္းေလွ်ာ္ေပးျခင္း၊ ေျခသည္းလက္သည္း လွီးျဖတ္ေပးျခင္း၊ တိရစၦာန္အခ်ဳိ႕အား ေဘးမဲ့လႊတ္ျခင္း စသည့္ ျဖဴစင္ေသာေစတနာ မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ သဒၶါတရားႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုလိုနီေခတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လာေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဆာဂ်ိမ္းေဂ်ာ့စေကာ့၏ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသားသကဲ့သုိ႔ ထင္ရွားသည့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာပြဲေတာ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္တစ္ႏွစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းတုိင္း မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ အသက္တစ္ႏွစ္ ႀကီးလာသည္ဟု ဆင္ျခင္မိႏုိင္သည္။ ႏွစ္သစ္သို႔ အေရာက္တြင္ ႏွစ္ေဟာင္းတစ္ခုအား ျဖတ္သန္းခဲ့ရာ၌ မိမိကိုယ္တုိင္သည္ လည္းေကာင္း၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္သည္ လည္းေကာင္း၊ မည္သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိခဲ့ပါသနည္းဟု ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ မေအာင္ျမင္ေသးသည့္ အရာမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ ႏွစ္သစ္၌ မည္သို႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကို ႀကိဳဆုိၾကေစလိုပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။

(ဧၿပီ ၁၂ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီိတာ့ အာေဘာ္)