<

စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသား၀တၱရား

“ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အခါအေလ်ာက္လည္း ေက်ာင္းသား၏၀တၱရားလည္း ကြဲလာ၏။ ဤျပဆိုၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား၀တၱရားအားလံုးကို သိျမင္သည္ႏွင့္အညီ ေနာင္ေသာ္ ဗမာျပည္ကိုဖန္တီးမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယခုအခါ လူမ်ားကဲ့သို႔ မညီမညြတ္၊ မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္မျဖစ္ရေအာင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခုအခါ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအသင္းႀကီးကို အထင္အရွား တည္ေထာင္ထား၏။ ထိုအသင္းသို႔ ၀င္ေရာက္အားေပးရန္မွာ ေက်ာင္းသားတိုင္း၊ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ရွိေသာသူတိုင္း၏ တာ၀န္၀တၱရားပင္တည္း”

– ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀က ေရးသားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား၀တၱရားေဆာင္းပါးမွ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္သည္ အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံညီညြတ္ေရး စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူမျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 ခန္းမတြင္ က်င္းပေသာ လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း အခမ္းအနားတြင္ အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  “ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အားနည္းခ်က္တစ္ခုက အစုအဖြဲ႕နဲ႔ တူတူလုပ္တတ္တဲ့ အရည္အခ်င္း မရွိတဲ့ဟာပါပဲ။ ဒါ ကြၽန္မတို႔ပညာေရးစနစ္မွာ အစုအဖြဲ႕နဲ႔တူတူ လုပ္တတ္ဖို႔၊ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ မသင္ေပးတာေၾကာင့္မို႔လို႔ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း အမွတ္အမ်ားဆံုးရေအာင္ လုပ္တဲ့စနစ္ကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြဟာ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ညီညြတ္ေရးအတြက္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူမျဖစ္ပါဘူး”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အတြက္ မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ားက စုေပါင္းလုပ္ ေဆာင္တတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ရရွိရန္ ေလ့က်င္သင္ၾကားေပးေစခ်င္ေၾကာင္း၊ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိသားသမီးအား အျခားသူမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ခိုင္းျခင္းမျပဳဘဲ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေက်ာင္းသားဘ၀က ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးတြင္လည္း “ထုိသုိ႔ျဖစ္ရာ လူတုိင္းလူတုိင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေပါင္းအသင္းသမဂၢရွိမွသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အယူအဆ အမွတ္အသားတုိ႔ကုိေတြ႕ျမင္သိရွိရ၍ ပုိမုိအျမင္က်ယ္လာႏုိင္သည္။ သုိ႔အျမင္က်ယ္မွ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အနာခံတတ္ျခင္း၊ ေစာင္မကူညီျခင္း၊ အေျပာအဆုိအေနအထုိင္ ျပဳျပင္လာျခင္း စသည္ျဖင့္ ေလာက၌ လူလုပ္တတ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားရႏုိင္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိကူးလူးဆက္ဆံေရး အျမင္သန္ေအာင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအိပ္၊ ေက်ာင္းစားထားျခင္း၊ အသင္းအပင္းမ်ားေထာင္ျခင္း စသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္ၾကရေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အေပါင္းအသင္းသမဂၢအတြက္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာမေျပာရ၊ မဆုိရ၊ မလုပ္ရ၊ မေဆြးေႏြးရလွ်င္ မ်က္စိပိတ္ထားသည္ႏွင့္တူျပန္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ႏွစ္ဖက္ႏွစ္ခ်က္စုံမွ ပညာေရးအစစ္ မည္ေလသည္။ တစ္ဖန္ ယေန႔ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နက္ျဖန္ ျပည္ႀကီးသားမ်ားျဖစ္ၾက၏ဟု ဆုိ႐ုိးစကားရွိ၏။သုိ႔ျဖစ္ရာ ျပည္ႀကီးသားတုိ႔၏ အဂၤါလကၡဏာ တုိ႔ႏွင့္ညီေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္နည္း၊ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္ခုိက္နည္း၊ စကားေျပာနည္း၊ စည္းကမ္းေသ၀ပ္နည္း၊ ကုိယ္လက္က်န္းမာေရး စသည္ျဖင့္ နည္းမ်ဳိးစုံေအာင္ အသင္းအပင္းမ်ား၊ ကစားနည္းမ်ားကုိထြင္ၾက၏” ဟု ပါရွိသည္။

အမွန္တကယ္၌ ပညာေရးစနစ္တစ္ရပ္သည္ စာေမးပြဲမ်ား၌ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေရးအား ေရွး႐ႈျခင္းထက္ အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေရးကို ပို၍ပင္ ဦးစားေပးသင့္သည္။ ေက်ာင္းသားဘ၀က ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိပါက ယင္းေက်ာင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ မ်ားစြာ အခက္ေတြ႕ေစမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားဘ၀၌ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ အေလ့အထရရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ကာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းက မ်ားစြာအေရးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ အေလ့အထကို ေမြးျမဴႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိတို႔ဘာသာ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

January 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.