<

အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ေသာ အေရးေပၚၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ားအတြက္ စနစ္က်ေသာ နည္းလမ္းတက် တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မႈမ်ား အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥမ်ားမွာမူ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ၾကံဳေတြ႕လာရခ်ိန္တြင္မွ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ရာ မည္သို႔ေသာကိစၥရပ္တြင္မဆို မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လတ္တေလာ ေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ ကိစၥမ်ားစြာအနက္ သာဓကအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ သုံးဦးအထိ ေသဆုံးမႈျဖစ္လာသည့္ H1N1 ၀က္တုပ္ေကြးေရာဂါကဲ့သို႔ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာျပႆနာႏွင့္ မုတ္သုံေလအားေကာင္းမႈႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္ေနေသာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျပႆနာမ်ားမွာ မူ၀ါဒခုိင္ခုိင္မာမာခ်မွတ္၍ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေသာကိစၥမ်ားဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။

ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ေဆးကုသမႈခံယူသူမ်ားအနက္ တစ္ဦးေသဆုံးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္ ေဆး႐ုံတက္ကုသေနသူႏွစ္ဦး ထပ္မံေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း တရား၀င္သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္ေသဆုံးသူမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕မွ လူနာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး တုပ္ေကြးေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါျဖင့္ ေသဆုံးျခင္းျဖစ္သည္။ ထပ္မံေသဆုံးသူႏွစ္ဦးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ေဆးကုသရန္ ေရာက္ရွိလာေသာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေသဆုံးသူမ်ားမွာ ရာသီတုပ္ေကြးလကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ ေဆးကုမႈခံယူေနသည္မွာ ရက္ပုိင္းမွ်သာရွိေသးကာ H1N1 Positive ျဖင့္ေသဆုံးျခင္းျဖစ္သည္ဟု အတည္ျပဳထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ H1N1 ႏွင့္ပတ္သက္၍ မလိုလားအပ္ဘဲ အစိုးရိမ္လြန္ျခင္း ထိတ္လန္႔တၾကားျဖစ္ျခင္းမ်ဳိးထက္ ထိေရာက္မွန္ကန္သည့္ သတိျပဳလုိက္နာႏုိင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သိသင့္သိထုိက္သည္မ်ား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္တုံ႔ျပန္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေရးမွာ အေရးႀကီးလ်က္ရွိပါသည္။ ၎အျပင္ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို တတ္ႏုိင္သမွ် တားဆီးကာကြယ္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္။

အလားတူပင္ လတ္တေလာကာလသည္ မုတ္သုံေလအားေကာင္းမႈႏွင့္အတူ ဒီေရထရက္မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနသည့္ အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အေနအထားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိျပဳႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္၊ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အစီအမံမ်ား စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

မည္သို႔ေသာကိစၥရပ္တြင္မဆို ႀကိဳတင္သတိျပဳ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အေနအထားမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသာ ႐ုတ္တရက္ေပၚေပါက္တတ္သည့္ အေနအထားမ်ားလည္းရွိရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ မွန္ကန္သည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အဓိကအေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇူလိုင္လ (၂၆) ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

July 29, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.