ေတာင္ႀကီးခ႐ုိင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းကုိးခုေက်ာ္ရွိ သီးႏွံစုိက္ခင္းမ်ားတြင္ ငေျမႇာင္ေတာင္ပုိး ကူးစက္ဖ်က္ဆီးခံေနရၿပီး ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန

ငေျမႇာင္ေတာင္ဥမ်ားႏွင့္ ငေျမႇာင္ေတာင္ပို္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီးခ႐ုိင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ကုိးခုေက်ာ္တုိ႔တြင္ ငေျမႇာင္ေတာင္ပုိး ကူးစက္ဖ်က္ဆီးခံေနရၿပီး ႀကဳိတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စုိက္ပ်ဳိးေရးဌာနမွ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီး ခ႐ုိင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကိုကိုလြင္က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ႀကီးခ႐ုိင္တြင္းရွိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တစ္လံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ငေျမႇာင္ေတာင္ပုိး က်ေရာက္ျခင္းအေျခအေန မရွိေသးဘဲ ဟုိပံုး၊ ဆီဆုိင္၊ ပင္းတယ၊ ရြာငံ၊ ရပ္ေစာက္၊ အင္ေတာ၊ ပင္ေလာင္း၊ ေနာင္တရား ႏွင့္ ဖယ္ခံုစေသာ ကုိးၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းေတာင္၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ုိင္တြင္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၈၃ ဧက၊ ဆီဆိုင္တြင္ ၄၆ ဧက၊ ပင္းတယတြင္ ၂၅ ဧက၊ ရြာငံတြင္ ၆၄ ဒသမ ၅၀ ဧက၊ ရပ္ေစာက္တြင္ ၅၈ ဧက၊ အင္ေတာတြင္ ၉၄၄ ဧက၊ ပင္ေလာင္းတြင္ ၅၀ ဧက၊ ေနာင္တရားတြင္ ၅၀ ဧက၊ ဖယ္ခံုတြင္ ၃၅ ဧက၊ စုစုေပါင္း ခ႐ုိင္ခ်ဳပ္ က်ေရာက္ဧကေပါင္း ၁၃၅၆ ဒသမ ၅၀ ဧက ရွိေနၿပီး ထိခိုက္ဧက ေပါင္း ၁၂၈ ဒသမ ၅၀ ဧက ရွိေၾကာင္း၊ ပ်က္စီး ဧကေပါင္း ၆၂ ဧက ရွိေၾကာင္း စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အဆုိပါ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး သံုးပစၥည္းမ်ား၊ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္မွာ စုစုေပါင္း ခ႐ိုင္ခ်ဳပ္ တန္ဖိုး ၃၃ သိန္းေက်ာ္ဖိုးေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမွာ စုစုေပါင္း ခ႐ုိင္ခ်ဳပ္ ငါးသိန္းေက်ာ္ဖုိးရွိေၾကာင္း၊ ထပ္မံ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္အားျဖင့္ က်ပ္ သိန္း ၁၂၂ သိန္းေက်ာ္တန္ဖိုး လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုကေတာ့ အကုန္လံုးျဖစ္ေနတယ္။ ေတာင္ႀကီးမက်ဘူး။ ေညာင္ေရႊ၊ ကေလာ၊ ေက်ာက္တစ္လံုးႀကီး မက်ဘူး။ ထိခုိက္ပ်က္စီးတာေတြ ရွိေနတယ္။ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ ေပးထားတာ ရွိတယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြလည္း ရွိေနေသးတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနနဲ႔ ပညာေပး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကုိကုိလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ငေျမႇာင္ေတာင္ ပိုးေကာင္အမသည္ ပ်ံသန္းႏိုင္ကာ ေရာက္ရာအရပ္တြင္ ဥမ်ား ဥခ်ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ဥမွ ေပါက္ပြားလာေသာ အေကာင္သည္ အပင္မ်ားကို စားေသာက္ ဖ်က္ဆီးတတ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဥမ်ားကို အခ်ိန္မီႏွိမ္နင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ငေျမႇာင္ေတာင္ပိုးမ်ား က်ေရာက္ျခင္း လတ္တေလာ မရွိေသးေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးမင္းစိုးက ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း၊ ေျမာက္ပုိင္းတို႔တြင္ ငေျမႇာင္ေတာင္ အဖ်က္ပုိးက်ေရာက္ေနသျဖင့္ စပါးခင္း၊ ေျပာင္းခင္းမ်ားသည္ ညတြင္းခ်င္းပ်က္စီးေနၾကၿပီး အင္မတန္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာေကာင္းေအာင္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးအဆင့္အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရမွ အဆိုပါ ကိစၥကို ခ်က္ခ်င္းအေရးေပၚ ႏွိမ္နင္းေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေတာင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ငေျမာင္ေတာင္ပိုးမ်ားသည္ ႐ုပ္ဖံုးအဆင့္မွ အေကာင္ဘ၀သုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားခ်ိန္တြင္ ညတြင္းခ်င္း တစ္ညလွ်င္ မုိင္ ၆၀ ပ်ံသန္းႏုိင္ၿပီး အဆုိပါ႐ုပ္ဖံုးအဆင့္ကို ၁၄ ရက္အတြင္း ႏွိမ္နင္းႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မုိင္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ခ်က္ခ်င္းပ်ံ႕ႏွံ႔သြားႏုိင္သည့္ အေျခအေနသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေတာင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္က ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မႏၲေလးဘီယာ ဖက္စပ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာေရာင္ျခည္ဦးကုမၸဏီပုိင္ရွင္ ေဒၚ၀င္း၀င္းႏုအား အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒပုဒ္မ သုံးခုျဖင့္ စသုံးလုံးက တရားစြဲဆုိထားမႈ စြဲခ်က္တင္အမိန္႔ခ်

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္က ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မႏၲေလးဘီယာဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာေရာင္ျခည္ဦး ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ေဒၚ၀င္း၀င္းႏုအား အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ သံုးခုျဖင့္ စြဲခ်က္တင္အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ စံုစမ္းသိရိွရသည္။

“ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္က ေဒၚ၀င္း၀င္းႏုကို အ.ပ.က ၃ ပုဒ္မသံုးခုစလံုးနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ခဲ့တယ္။ သူ႔အမႈကို ဒုခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ၈ တရားခြင္မွာ စစ္ေဆးေနတာပါ။ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ကို စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ ထပ္ၿပီး႐ံုး ခ်ိန္းခ်ိန္းဆိုထားပါတယ္” ဟု အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္  တရား႐ံုးမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ေရာင္ျခည္ဦး ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ေဒၚ၀င္း၀င္းႏုမွာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က အစိုးရႏွင့္ အတူမႏၲေလးဘီယာစက္႐ံုကို ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရၿပီး စက္႐ံုလည္ပတ္စဥ္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဘီယာခ်က္ရန္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သၾကား၀ယ္ယူရာတြင္ ေစ်းႏႈန္းကိုမမွန္မကန္ တင္ျပခဲ့သည္ဟုဆိုကာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးဦးစီးဌာနက တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း လက္ထက္က ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပိုင္းမ်ား၌ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရက စက္႐ံုအား ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာ၀တီကေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ယင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ တရား႐ံုးတြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ေဒၚ၀င္း၀င္းႏုတို႔ အၾကား တရားစြဲဆုိမႈမ်ား ရိွခဲ့ရာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

စက္႐ံုကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ အစိုးရကျပန္သိမ္းယူၿပီးေနာက္ ေဒၚ၀င္း၀င္းႏုမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရၿပီး ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျမန္မာျပည္သို႔အလည္အပတ္ေရာက္ရိွေနစဥ္ အဆိုပါအမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ကာ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃ ႏွင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူကို တရား႐ံုးက ျပစ္ဒဏ္ အမိန္႔ခ်မည္ဆိုပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကြၽန္းအထိ ခ်မွတ္ ခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီေရာ္နယ္လ္ဒုိ၀တ္ဆင္ခဲ့သည့္ ေက်ာနံပါတ္(၇)အား ကစားသမားသစ္ မာရီယာႏုိဒီယက္ဇ္ ၀တ္ဆင္ခြင့္ရရိွ္

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းသည္ ယေန႔ၾသဂုတ္(၃၁)ရက္တြင္ လုိင္ယြန္အသင္းမွ ေခၚယူထားသည့္ လူငယ္တုိက္စစ္မွဴး မာရီယာႏုိဒီယက္ဇ္ကုိ မိတ္ဆက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စီေရာ္နယ္လ္ဒုိ၀တ္ဆင္ခဲ့သည့္ေက်ာနံပါတ္(၇)အား ၀တ္ဆင္ကစားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Photos: Twitter

အသက္(၂၅)ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဒုိမီနီကန္တုိက္စစ္မွဴး မာရီယာႏုိဒီယက္ဇ္သည္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္လူငယ္အသင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကစားခဲ့ဖူးသူျဖစ္ၿပီး၂၀၁၆-၁၇ ေဘာလုံးရာသီအတြင္း နည္းျပဇီဒန္းလက္ထက္၌ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းအတြက္ လာလီဂါ(၈)ပြဲ ပါ၀င္ကစားၿပီး (၁)ဂုိးသြင္းယူေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။

မာရီယာႏုိဒီယက္ဇ္သည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္(၃၀)ရက္တြင္ လုိင္ယြန္အသင္းသုိ႔ ယူရုိ(၈)သန္းျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ အၾကာမွာပင္ အသင္းေဟာင္းရီးယဲလ္မက္ဒရစ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးယူရုိ(၂၃)သန္းျဖင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အသင္း၏ဂႏၳ၀င္ကစားသမားမ်ား၏ေက်ာနံပါတ္ကုိ ၀တ္ဆင္ကစားခြင့္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မာရီယာႏုိဒီယက္ဇ္က ” ဒါက ကၽြန္ ေတာ့္အတြက္ ႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈပါပဲ။ ဂႏၳ၀င္ကစားသမားေတြရဲ႕ ေက်ာနံပါတ္ကုိ၀တ္ဆင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ဆီဗီလာအသင္းက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ကမ္းလွမ္းမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဒီေန႔မွာေတာ့ကမၻာ့အေကာင္းဆုံးအသင္းနဲ႔စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။
ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္အရမ္းေပ်ာ္ရႊင္မိပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းတြင္ ေက်ာနံပါတ္(၇)အား စပိန္တုိက္စစ္မွဴးေဟာင္း ရာအူးလ္၊ ေပၚတူဂီတုိက္စစ္မွဴး စီေရာ္နယ္လ္ဒုိ တုိ႔အပါအ ၀င္ အသင္း၏ဂႏၳ၀င္ကစားသမားမ်ားက ၀တ္ဆင္ကစားခဲ့ၾကသည္။

 

ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား တူညီေသာလုပ္ငန္းအလုိက္စုဖဲြ႕ၿပီး ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ အဆုိတင္သြင္း

ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအား တူညီေသာလုပ္ငန္း အလုိက္စုဖဲြ႕ၿပီး ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၄ ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ ဒဂုံမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေဒၚသက္သက္ခုိင္က မတူကဲြျပားေသာ လုပ္ငန္းသဘာ၀ ရွိၾကသည့္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအား သဘာ၀အားျဖင့္ တူညီေသာ လုပ္ငန္းအလုိက္ တူရာစုဖဲြ႕ၿပီး အုပ္စုတစ္ခုစီႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး အားလုံးကုိ လႊမ္းျခံဳႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္မအေနနဲ႔ ယခုအဆုိကုိ တင္သြင္းရျခင္းဟာ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းအမ်ားစု အ႐ႈံးေပၚေနၿပီး ၎င္းအ႐ႈံးေပၚျခင္းကုိ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ က်ခံသုံးစဲြေနရျခင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈ ပုံစံမွားယြင္းေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အဆုိရွင္ ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္ကထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၃၂  ခုရွိၿပီး ၎ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အလုပ္အကုိင္အားျဖင့္ ၁၄၅,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိကာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအားလုံး၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏွုန္းႏွင့္ တစ္ျပည္လုံးတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ လုပ္သား ၂၂  ဒသမ ၇ သန္း၏ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္တြင္ရွိေၾကာင္း အဆုိရွင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းသဘာ၀အားျဖင့္ လြန္စြာျခားနားၾကၿပီး ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၀င္ေငြထြက္ေငြသည္ အစုိးရ တစ္ရပ္လုံး၏ ၀င္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္အားလုံး၏ သုံးပုံတစ္ပုံထက္ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပုံေငြအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေနကာ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၀င္ေငြႏွင့္အသုံးစရိတ္ စုစုေပါင္းသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားတြင္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရာင္းရေငြသည္  ဂ်ီဒီပီ၏ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အၾကမ္းအျမတ္ႏွင့္ အသားတင္အျမတ္သည္လည္း က႑တုိင္းတြင္ က်ဆင္းလာသည္ကုိေတြ႕ရကာ ၂၀၁၄-  ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး က႑မွ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပုံေငြသုိ႔ ေပးသြင္းေငြသည္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ ျပန္လည္ထုတ္ယူသုံးစဲြေငြထက္ နိမ့္က်လာျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး က႑၏အ႐ႈံးပမာဏသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၀ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဒၚသက္သက္ခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပမဲ့ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ အ႐ႈံးေပၚေနၾကၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စရိတ္ျမင့္တက္လာၿပီး သဘာ၀ သယံဇာတေရာင္းရေငြ က်ဆင္းလာတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလုံးရဲ႕ စုစုေပါင္းအ႐ႈံးေငြဟာ တုိင္းျပည္ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ၀ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမင့္လာတာကုိ ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး  လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈစြမ္းအားမ်ား က်ဆင္းေနၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စရိတ္စကေတြ တုိးလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္း ရရွိႏုိင္စြမ္းေတြ က်ဆင္းေနတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးက႑ႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိယ္စား ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးဘ႑တစ္ခုလုံးရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈပုံစံ၊ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းနဲ႔ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကပ္မတ္ဖုိ႔ လုိအပ္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအား တူညီေသာလုပ္ငန္းအလုိက္စုဖဲြ႕ၿပီး ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ အဆုိကုိ မဂၤလာဒုံမဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လႈိင္၀င္းက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကလည္း လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကြင္းဆင္း

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကြင္းဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သံအမတ္ႀကီး ႐ုိဆာရီယုိမယ္နာလုိႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးျမသိန္း၊ သံအမတ္ႀကီး ကင္ဇုိအုိရွီးမား၊ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္တုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ငါးခူရေရွ႕တန္းျပန္လည္လက္ ခံေရးစခန္းသုိ႔ နံနက္ ၉ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး စခန္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က သိရွိလိုသည္မ်ားကို စုံစမ္းေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္ ငါးခူရေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး၌ ေက်းရြာတြင္ အတူေနထိုင္ေနၾကသည့္ ရခိုင္ ၊ ဘဂၤါလီ ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ေထြအုပ္႐ံုးတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမျဖစ္မီ  ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအဖြဲ႕၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ဘဂၤါလီမိသားစု၀င္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္အတြင္း အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ား ၊ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ ၿပီးေနာက္ တစ္ဖက္နိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသည့္ ဘဂၤါလီမိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ေရႊဇားေက်းရြာ စာသင္ ေက်ာင္းတြင္ ဟိႏၵဴ၊ ဘဂၤါလီ၊ ရခိုင္ေက်းရြာ သားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ARSA အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအျပင္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ကိစၥမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ Page အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ Page အခ်ဳိ႕ကို Facebook က ပိတ္သိမ္းမႈအေပၚ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းရန္ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ခြင့္မျပဳ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏  Page အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ Page အခ်ဳိ႕ကို Facebook  က ပိတ္သိမ္းမႈအေပၚ အဆိုတင္သြင္းရန္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ခြင့္မျပဳေၾကာင္း အဆုိတင္သြင္းရန္ တင္ျပခဲ့သူ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

“ေဖ့စ္ဘြတ္က ဒီလုိေလးလုပ္တယ္ဆုိတာ သာမန္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ေတာ့ ဒီလိုပဲ ျမင္ေကာင္းျမင္လိမ့္မယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒီအေၾကာင္းအရာေတြဟာ အခုမွ ၀ုန္းခနဲ ထေပါက္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ တုိ႔တုိင္းျပည္၊ တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ အရင္တုန္းကလည္း အေနာက္ အုပ္စုနဲ႔ အေရွ႕အုပ္စုနဲ႔ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္နဲ႔ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္။ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အကုန္လံုး ျခံဳၾကည့္လုိက္လုိ႔ရွိရင္ သာမန္ျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္မဟုတ္ဘူး။ သာမန္ကို မထားႏုိင္လုိ႔ အေရးႀကီးအဆုိကိုတင္တာ။ ဒီဟာကုိ နည္းဥပေဒနဲ႔ မကုိက္ညီဘူး။ ဘယ္နည္းဥပေဒလဲလုိ႔ေျပာေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၁၆၃ (က) (၂) အရ အဲဒီ (က)(၂) အရ အခ်က္သံုးခ်က္ရွိတယ္။ အဆုိတစ္ရပ္ဟာ ေလာေလာဆယ္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကိစၥျဖစ္ရမယ္။  ေနာက္အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ရမယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရယူရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ရမယ္။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ သြားေတြ႕တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အဆုိက ဒီသံုးခ်က္လံုးနဲ႔ မညီဘူးလုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ေျပာႏုိင္မွာလဲလုိ႔။ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ကိစၥ၊ ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥ၊ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ မသက္ဆုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာရေအာင္လည္း တပ္မေတာ္က အမ်ားျပည္သူနဲ႔ မသက္ဆုိင္ဘူးလား”  ဟု ဦးေသာင္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

တင္သြင္းခြင့္မရခဲ့သည့္ အေရးႀကီးအဆုိမွာ Facebook အဖြဲ႕မွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လူမႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ျမ၀တီ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို UNHCR အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာပါ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အမုန္းစကားပြားေစျခင္း၊ ၎တို႔၏စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ မကိုက္ညီျခင္းတို႔ကို အေၾကာင္းျပ၍ ပိတ္ပင္ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲအတည္ျပဳလိုက္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးေစာ္ကားရာ ေရာက္ရွိေနသည့္အတြက္ ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို တရား၀င္ တုံ႔ျပန္ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။

တအန္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA) က ဖမ္းဆီးထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ျပန္လႊတ္ေပးေရးကိစၥအား ကူညီေပးရန္ ႏို္င္ငံေတာ္၏အတို္င္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ SNLD ပါတီ စာေပးပို႔

တအန္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA) က ဖမ္းဆီးထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ျပန္လႊတ္ေပးေရးကိစၥအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္  ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီက ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ စာေရးသားေပးပို႔ထားသည္ကို ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ ဟိုေနာင္ရပ္ကြက္ေန နန္းမိုဟြမ္အား အရပ္၀တ္လက္နက္ကိုင္ အမ်ဳိးသားငါးဦးက လူျမင္ကြင္းအတြင္း လာေရာက္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္ကို မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၾကားသိၿပီးျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ နန္းမိုဟြမ္သည္ ကေလးသံုးဦးမိခင္ျဖစ္ၿပီး ခင္ပြန္းႏွင့္အတူ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေရာင္းသည့္ အိမ္ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း၊ ၎အား ဖမ္းဆီးသြားသူမ်ားမွာ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA) အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ၀န္ခံထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေပးပို႔ထားေသာစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ထို႔ျပင္ TNLA အဖြဲ႕၏အဆိုအရ နန္းမိုဟြမ္သည္ ၎တို႔အဖြဲ႔၏ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ ေပးပို႔ေသာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

TNLA အဖြဲ႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းဟု သတ္မွတ္ျခင္းကို ခံထားရေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေ၀းတက္ခြင့္ရထားသလို ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျပင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိထားေၾကာင္း၊ ၎တို႔ထံ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားႏိုင္သည္ျဖစ္၍ အရပ္သားျပည္သူတစ္ဦးအား ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဖက္ TNLA မွ နန္းမိုဟြမ္အား  ျခင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးႏိုင္ေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ေၾကာင္း  ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ ေပးပို႔ေသာစာတြင္ ပါရွိသည္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ ဘ၀လံုျခံဳမႈႏွင့္ လူမႈလြတ္လပ္ခြင့္ကို တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိရွိ ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳတိုက္တြန္းလိုက္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ ေပးပို႔ေသာစာတြင္ SNLD ပါတီက ေရးသားထားသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က နန္းမိုဟြမ္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး နန္းမိုဟြမ္ကို အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးမည္ဟု TNLA ဘက္က ကတိက၀တ္ျပဳထားကာ ထပ္မံေတြ႕ဆံုရန္ရွိေၾကာင္း SSPP ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးသန္းေအာင္က ေျပာၾကားထားသည္။

 

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ BIMSTEC ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း၌ ေဘးဆြယ္ ေဆြးေႏြးမႈအျဖစ္ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

(၀ဲမွယာ) ျမန္မာသမၼတကေတာ္ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိ၊ နီေပါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ္၊ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ သီရိလကၤာ သမၼတ၊ နီေပါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျမန္မာသမၼတ ဦး၀င္းျမင့္၊ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီ၊ ဘူတန္အစိုးရ တရားေရးႏွင့္ အၾကံေပးအႀကီးအကဲႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ခတၱမႏၵဴၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္သည့္ BIMSTEC ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း၌ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးခံေနစဥ္ (Photo – AFP)

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ BIMSTEC ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အစည္းအေ၀း၏ ေဘးဆြယ္ေဆြးေႏြးမႈအျဖစ္ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ နီေပါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေကပီရွာမားအိုလီက အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ေနရာကို သီရိလကၤာသမၼတ ေမသရီပါလာ ဆီရီဆီနာထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီသည္ အျခား BIMSTEC အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္အတူ ခတၱမႏၵဴၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္သည့္ ႏွစ္ရက္ၾကာက်င္းပေသာ အဆိုပါ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီနဲ႔ အျခားေခါင္းေဆာင္ေတြ BIMSTEC လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပန္လည္အသက္၀င္ေအာင္ျပဳလုပ္ဖို႔  ကတိျပဳမႈနဲ႔အတူ ခတၱမႏၵဴက BIMSTEC ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းဟာ ေအာင္ျမင္စြာ ပိတ္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ရာဗီရွကူးမားက Twitter ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

လက္ရွိ BIMSTEC ၏ ဥကၠ႒တာ၀န္ယူထားေသာ နီေပါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အိုလီကခတၱ မႏၵဴေၾကညာခ်က္မူၾကမ္းကို တင္သြင္းၿပီး အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက တညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေ၀း အပိတ္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ အိုလီက “ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၾကြယ္၀ေရးနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့ေရးဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုေပါင္းဥာဏ္ပညာ၊ စိတ္ကူးႏွင့္ အျမင္ေတြ ခတၱမႏၵဴေၾကညာခ်က္မွာ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ အမိအရ ထည့္သြင္းထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စြမ္းအင္ကိစၥဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ BIMSTEC Grid Interconnection ထူေထာင္ရန္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာတစ္ရပ္ကိုလည္း အဆိုပါအစည္းအေ၀း၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

BIMSTEC အဖြဲ႕အတြက္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ အသစ္တာ၀န္ကို ယူခဲ့သည့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံအား အိုလီက ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အႀကီးအကဲမ်ားကိုလည္း ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ၎တို႔၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈအတြက္ ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

BIMSTEC သည္ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း၊ ဘူတန္ႏွင့္ နီေပါႏိုင္ငံတို႔ပါ၀င္ေသာ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနထိုင္ၿပီး စုစုေပါင္း GDP တန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ ထရီလ်ံရွိ သည္။

အေစာပိုင္း၌ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ နီေပါႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ခတၱမႏၵဴတြင္ျပဳလုပ္သည့္ BIMSTEC ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ေဘးဆြယ္ေဆြးေႏြးမႈအျဖစ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေဆြးေႏြးမႈဟာ စြမ္းအင္က႑နဲ႔ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တျခားက႑ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးအေပၚ အဓိကထားပါတယ္” ဟု ျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ရာဗီရွကူးမားက Twitter ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

Ref ; The Hindu

ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၊ SIF ႏွင့္ Sing Health တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ‘ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမွ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး ၿပီးျပည့္စံုေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစီမံကိန္း’ ကို သံုးႏွစ္ၾကာလုပ္ေဆာင္မည္

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၊ International Foundation (SIF) ႏွင့္ Singapore Health Services (Sing Health) တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ ‘ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမွ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး ၿပီးျပည့္စံုေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစီမံကိန္း’ ကို သံုးႏွစ္ၾကာ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

အဆုိပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပညာရွင္မ်ားမွလူနာမ်ား ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးအတြက္ အကဲျဖတ္မႈ၊ေဆးကုသမႈအပိုင္းမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚကုသနည္းစနစ္မ်ား၊ လက္ေတြ႕သင္ၾကားျပသမႈမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေ၀မွ်ျခင္းမ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈပညာရွင္ေပါင္း ၁၈၀ ခန္႔ကို ၎စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ပညာရွင္မ်ား၏ တိုးတက္လာေသာ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားမွတစ္ဆင့္ သံုးႏွစ္အတြင္းအနည္း ဆံုးလူနာဦးေရ ၃၀၀၀၀ခန္႔ကို အက်ဳိးျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသင္တန္းသားမ်ားမွ ေဆးပညာနယ္ပယ္တြင္ ၎တို႔ သင္ယူရရွိခဲ့ေသာ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္ အျခားပါ၀င္ေသာ ေဆး႐ံုမ်ားမွ ေလ့က်င့္ထားေသာ ထူးခြၽန္သည့္ သင္တန္းနည္းျပ ၆၀ ဦးကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး ထိုသူမ်ားက ၎တို႔ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း ျပန္လည္သင္တန္းေပးပို႔ခ် သြားႏုိင္ရန္လည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ SIF တို႔ Sing Health တို႔လို အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈဆုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္တဲ့ေနရာမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေ၀ဒနာဟာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္ေစႏုိင္ၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ေပးႏုိင္တယ္ဆိုတာလည္း အားလံုးသိၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ Medical Team အေနနဲ႔ေတာ့ အျမင္သစ္ေတြ ေလ့လာသင္ယူမႈအသစ္ေတြကို စင္ကာပူ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ၿပီး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမွ အေၾကာအဆစ္ႏွင့္ကိုယ္အဂၤါ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးေဆးပညာဌာနမွဴး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာခင္မ်ဳိးလွက ဆိုသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္မည့္ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သန္စြမ္းေရးေဆး႐ံု၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံု၊ ရန္ကုန္အ႐ိုးအထူးကုေဆး႐ံု၊ မႏၲေလး အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံု၊ ေဆးတကၠသိုလ္(၁) ႏွင့္ (၂) ရန္ကုန္တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းတြင္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္ၾကားေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား၊ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေ၀မွ်ျခင္းမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းအၿပီးတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမွ ျပန္လည္သန္စြမ္းမႈအတြက္ ကုသေရးဆုိင္ရာစြမ္းရည္စံႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိျပန္လည္သန္စြမ္းေရး စနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုး ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ဘာသာေရးစိတ္ျပင္းထန္ေသာ ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ စာအုပ္၊ တရားေခြမ်ား ေဇယ်ာၿဖိဳးအိမ္မွ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္ဆုိေသာ တရားလုိေရွ႕ေန၏ ေမးခြန္းႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ ေဇယ်ာၿဖိဳး ျငင္းဆုိ

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ဦးကိုနီအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားကို ႐ံုးထုတ္လာစဥ္

ေဇယ်ာၿဖိဳး၏အိမ္အား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရွာေဖြရာတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္ေသာ ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ စာအုပ္၊ တရားေခြမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္မွာ မွန္လားဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ရေသာေမးခြန္းအား တရားလိုေရွ႕ေနက ေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ ေဇယ်ာၿဖိဳးက ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး ယင္း႐ံုးခ်ိန္းတရားခြင္တြင္ ေဇယ်ာၿဖိဳးက ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးကုိနီလုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားလုိေရွ႕ေန ဦးေနလ၏ ေမးခြန္းအေပၚ ေဇယ်ာၿဖိဳးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ေျဖၾကားရာတြင္ ေဇယ်ာၿဖိဳးက  ‘မဟုတ္ပါ။ ႐ုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္သာ ရွာေဖြပုံစံတြင္ သိမ္းဆည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎စာအုပ္မွာလည္း ကြၽန္ေတာ့္ စာအုပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ့္စာအုပ္မွန္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္၏ လက္ေဗြရာႏွင္႔ ဒီအင္န္ေအမ်ား ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိကထြက္ဆုိခ်က္တြင္ ထြက္ဆုိထားပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္၏ေနအိမ္အား ရွာေဖြရာတြင္ ရွာေဖြပုံစံနည္းလမ္းမက်ျခင္း အပါအ၀င္ ကြၽန္ေတာ့္စာအုပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ထြက္ဆုိၿပီးျဖစ္ပါသည္’ ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေဇယ်ာၿဖိဳး၏အိမ္အား ရွာေဖြရာတြင္ အေမရိကန္မွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားဆုိေသာ စာအုပ္အား ရွာေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ရွာေဖြပုံစံစာရြက္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိၿပီး အဆုိပါ ရွာေဖြပုံစံတြင္လည္း ေဇယ်ာၿဖိဳးက လက္မွတ္ေရးထုိးထားေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔ကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က သက္ေသအျဖစ္ တရား႐ုံးသုိ႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇယ်ာၿဖိဳး၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ တရားလုိေရွ႕ေန ဦးေနလက ‘ရွာေဖြ ပုံစံနည္းလမ္းက်ျခင္း မက်ျခင္းမွာ တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ (ေဇယ်ာၿဖိဳး) မျငင္းႏုိင္သည္မွာ အဆုိပါ႐ုိဟင္ဂ်ာႏွင္႔ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္မွာကြၽန္ေတာ့္ ေနအိမ္မွ ရွာေဖြသိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွာေဖြပုံစံတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္ဆုိလွ်င္’ ဟု ဆက္လက္ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဇယ်ာၿဖိဳးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ‘တရား႐ုံးကဆုံးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥဆုိသည္ကုိ ကြၽန္ေတာ္မသိပါ။ ကြၽန္ေတာ့္အိမ္တြင္ ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိေၾကာင္းကုိ တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္ကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ၎အားျပသခဲ့ျခင္းမရွိဘဲရွာေဖြ ပုံစံတြင္လည္း ၎ (ရဲ) တုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းေသာ ေနရာတြင္သာ လက္ထိတ္ခတ္လ်က္ ေရးထုိးခဲ့ရသည္မွအပ ရွာေဖြပုံစံပါ စာရင္းမ်ားလည္း ၾကည့္႐ႈခြင့္မရခဲ့ပါ။ ၎စာအုပ္သည္လည္း ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားေသာ စာအုပ္လည္းမဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ ကြၽန္ေတာ့္အိမ္တြင္ အျခားမည္သည့္ အစြန္းေရာက္ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးစာအုပ္မ်ား အပါအ၀င္ မည္သုိ႔ေသာအစြန္းေရာက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းစာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းလည္း မရွိပါ။ ေနအိမ္တြင္ ရွာေဖြပုံစံႏွင္႔ပတ္သက္၍ လာေရာက္ထြက္ဆုိခဲ့သူမ်ား(တရားလုိျပသက္ေသမ်ား) အားလုံးကလည္း အစြန္းေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ထြက္ဆုိခ်က္ကုိမွ ထြက္ဆိုထားျခင္း မရွိပါ’ ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယခင္႐ုံးခ်ိန္းမ်ားတြင္ ေဇယ်ာၿဖိဳးက ၎အိမ္တြင္ ရဲမ်ားကရွာေဖြရာ၌ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ရွာေဖြျခင္းမရွိဘဲ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္တြင္ အႏုၾကမ္းစီးသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း ထြက္ဆုိထားသည္။

ယခင္႐ံုးခ်ိန္းျဖစ္သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ေဇယ်ာၿဖိဳးကုိ ၎အပါအ၀င္ ေအာင္၀င္းခုိင္ႏွင့္ မုိင္းျဖတ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းတုိ႔ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဆုံေတြ႕ခ့ဲသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြာဟေနသည့္ ထြက္ဆုိခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ ဦးကုိနီ၏ေရွ႕ေနက ေမးျမန္းခဲ့သည္။