ရခိုင္အေရး ဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်ိန္

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္၌ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားထံသို႔ ဧၿပီ ၂၉ ရက္က သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္အတြင္း ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္သြားေရာက္ၿပီး အရပ္သား အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။ ယခု ေရာက္လာသည့္အဖြဲ႕၌ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ႏိုင္ငံမွ သံတမန္ ၂၆ ဦး ပါ၀င္သည္။ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ (UNSC) ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဒုကၡသည္အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလ်က္ စကားေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ဘဂၤါလီေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ဘဂၤါလီဒုကၡ သည္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္ပို႔မည့္ အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ယခု ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ကုလသမဂၢ၊ အေနာက္အုပ္စု ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳးပမ္းမႈအခ်ဳိ႕သည္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပို႔ေရးႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ ႏိုင္ငံသားျပဳမႈ၊ ၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒစသည့္ ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္မႈႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့မႈတို႔ကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရာက်လာသည္။ ဒုကၡသည္မ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာေရးဟုဆိုရာ၌ အတိုင္းအတာရွိသည္ကို သတိျပဳဖြယ္ ရွိေနသည္။ ၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ မသင့္ေသာ ကိစၥဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း  လက္ရွိအေနအထားအရ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ နားလည္ရပ္တည္ေပးမည့္ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္သာရိွသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေနအထားတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ R2P ႏွင့္လည္းေကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႕လာရသည္။

ယင္းကို သံုးသပ္လွ်င္  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလားအလာသည္ မည္သည့္အေနအထားအထိ ေရာက္ရိွသြားႏုိင္မည္နည္းဟူသည္ကို စဥ္းစားၾကည့္ရန္ လိုလာသည္။ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပို႔ေရးကိစၥကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ေတာင္းဆို မႈမ်ားအျပင္ အထူးသျဖင့္ မလိုလားအပ္ဘဲ တပ္မေတာ္အေပၚ အလြန္အကြၽံ ဖိအားေပးမႈမ်ားက ယူဂိုဆလားဗီးယားစစ္ပြဲအတြင္း ယူဂိုဆလားဗီးယားတပ္မေတာ္ကို ဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ႏိုင္ငံမတည္မၿငိမ္ ျဖစ္႐ုံမွ်မက အစိပ္စိပ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲသြားႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရမည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စစ္မီးႀကီး ဟုန္းဟုန္းေတာက္လာ မည့္ဆီဦးတည္သြားႏိုင္၊ ဒီမိုကေရစီေနာက္ ျပန္လွည့္သြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ဆီးရီးယားႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ကဲ့သို႔ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္သြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ဳိးကိုလည္း ဂ႐ုျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္၌ အေလွ်ာ့ေပးျခင္းႏွင့္ အထပ္ထပ္ လိုက္ေလ်ာျခင္းတို႔သည္လည္း ျပႆနာ ေျဖရွင္းနည္း မဟုတ္ပါ။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ေလ်ာသည့္တိုင္ ျပႆနာက ရပ္တန္႔သြားဦးမည္ မဟုတ္ပါ။ ၀ံပုေလြႏွင့္ သိုးငယ္ပံုျပင္ကဲ့သို႔ မတရားသျဖင့္ အျပစ္ရွာသည့္ပံုစံမ်ဳိးကိုလည္း သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏွစ္ရွည္လမ်ား စိတ္ေအးေအးထားလ်က္ ေျဖရွင္းရမည့္အစား အလ်င္စလိုေျဖရွင္းရန္ မတရားဖိအားေပးေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာပံုမ်ဳိးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ တတိယစစ္ပြဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေနအထားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္လိုသည္။

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ တတိယစစ္ပြဲ၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမွာ ျမန္မာ့သစ္ေတာႏွင့္ ဘံုေဘဘားမား ကုမၸဏီကိစၥ ျဖစ္သည္။ ဘံုေဘဘားမားကုမၸဏီ၏ သစ္ခိုးထုတ္မႈကို ျမန္မာလႊတ္ေတာ္က ေငြႏွစ္သန္း သံုးသိန္းေက်ာ္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရန္ စီရင္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။ ဘံုေဘဘားမားကုမၸဏီက ယင္းစီရင္ခ်က္ကို မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ အိႏိၵယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ထံသို႔ တိုင္ၾကားသည္။ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က အိႏိၵယမွ အရာရိွတစ္ဦးကို ခံုအျဖစ္ ရန္ကုန္သို႔ ေစလႊတ္မည္ဟု မဟာမင္းႀကီးအား အေၾကာင္းၾကား၏။ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္သို႔လည္း ဤသို႔ပင္ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔သည္။ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္က ယင္းအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကားမဟာမိတ္ႏိုင္ငံတစ္ခုခုကသာ ခံုအျဖစ္ ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း ျပန္စာေပးပို႔သည္။  သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းရွာေနေသာ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ျမန္မာတို႔ဘက္မွ တင္ျပသမွ်ကို နားမေထာင္ဘဲ တစ္ခ်က္လႊတ္အေၾကာင္းၾကားစာကို ျမန္မာလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔သည္။ အဆိုပါစာ၌ ေတာင္းဆိုခ်က္ ငါးခ်က္ပါ၀င္သည္။

ယင္းေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္၌ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္က ဒဏ္ေငြမ်ားကို ေလွ်ာ္ပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကသာ ဆံုးျဖတ္ေပးသည္ကို လိုလားပါေၾကာင္း လိုက္လိုက္ေလ်ာေလ်ာပင္ အေလွ်ာ့ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ထံသို႔ ျပန္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ဤသို႔ အေလွ်ာ့ေပး ျပန္ၾကားသည္ကိုပင္ လက္မခံဘဲ စစ္ပြဲကို ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ဦးေဆာင္ေသာ အေနာက္အုပ္စုက အဓိကထားသည့္ အခ်က္တြင္ အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ ထြက္ေပါက္ျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ပိတ္ဆို႔လိုမႈ ပါ၀င္ပုံရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မိမိဘက္က မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပဳမူေသာ္လည္း ဖိအားေပးခံရျခင္းမ်ဳိးတြင္ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားႏွင့္ အေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ား မည္မွ်ျပဳေစကာမူ ျပႆနာက ေျပလည္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဖိအားေပးမႈတိုင္းကို လိုက္ေလ်ာျခင္း မျပဳဘဲ ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္မာစြာႏွင့္ ၾကံ့ၾကံ့ခံ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားရန္လည္း လိုအပ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရခိုင္အေရး ၌ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာကာ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားရွိရန္ လိုအပ္သည္။

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္႐ံုသာမက စစ္ေရးအရပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္  လိုလာမည္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ပါက စစ္ေရးစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရန္ပင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်ိန္ကာလျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက အေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မလိုဘဲ မည္သည့္ဖိအားမ်ဳိး၊ မည္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးကိုမဆုိ ရဲရဲရင့္ရင့္ ရင္ဆိုင္လ်က္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံး ညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းသြားၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေမလ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

မင္းကြန္းေဒသတြင္ ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္သုံးလုံးေပၚသစ္ပင္ၿပိဳလဲကာ တစ္ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ

ဧၿပီ ၂၉ ရက္က ေလျပင္းတိုက္၍ ၿပိဳလဲခဲ့သည့္ သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္အား ရွင္းလင္းေနသည္ကို စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္ မင္းကြန္းယဥ္ေက်းမႈေဒသတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္ မင္းကြန္းယဥ္ေက်းမႈေဒသတြင္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္ ည ၈ နာရီခြဲခန္႔က မုိးသက္ေလျပင္းက်ေရာက္၍ လူေနအိမ္သုံးလုံးေပၚ သစ္ပင္ၿပိဳလဲကာ တစ္ဦးထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း မင္းကြန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံမွ သိရသည္။

“မင္းကြန္းမွာ မေန႔ညက ေလျပင္းတုိက္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေလျပင္းတုိက္မႈေၾကာင့္ လုံးပတ္ ရွစ္ေပ၊ ေပ ၅၀ ရွည္တဲ့ ယင္းမာပင္ အျမစ္ကြၽတ္ထြက္ၿပီး လူေနအိမ္သုံးလုံးေပၚ ၿပိဳလဲခဲ့တယ္။ အသက္ ၃၀ အရြယ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။ စစ္ကုိင္းခုတင္ ၂၀၀ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံကုိ ပုိ႔ထားပါတယ္” ဟု မင္းကြန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးျမတ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မင္းကြန္းဘုိးဘြားရိပ္သာအတြင္းရွိ အေဆာက္အအံုတစ္လုံးေပၚသုိ႔ သစ္ပင္ကုိင္းျပတ္က်ျခင္း၊ ရွားေတာ၊ ေစ်းဆိပ္၊ ရြာသစ္ရြာမ်ားတြင္လည္း သစ္ကိုင္းမ်ား က်ဳိးက်ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ား အမိုးပ်က္စီးျခင္း၊ အမုိးလန္ျခင္းႏွင့္ မင္းကြန္း ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္အနီးရွိ ကုကၠိဳပင္ႀကီးတစ္ပင္ ၿပိဳလဲက်မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မုိးသက္ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ သစ္ပင္မ်ားမွာ လူေနအိမ္မ်ား အေပၚသုိ႔ ၿပိဳလဲက်သျဖင့္ စစ္ကုိင္းခ႐ုိင္ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္မီးသတ္ ဦးစီးဌာနတုိ႔မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား ႏွင့္ ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ နယ္ေျမခံရဲကင္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွ ဧၿပီ ၃၀ နံနက္ပုိင္းက စတင္၍ ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယ အစည္းအေ၀းမတုိင္မီ အစုိးရႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံပြဲ ထပ္မံျပဳလုပ္မည္

လံုျခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးေရး အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ NRPC တြင္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေနစဥ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ -၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယ အစည္းအေ၀းမတုိင္မီ အစုိးရႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံပြဲ ထပ္မံျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းအား ေမလကုန္တြင္က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသျဖင့္ အဆုိပါအစည္းအေ၀းမတုိင္မီ အစုိးရႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆုံရန္ရွိ မရွိေမးျမန္းမႈအေပၚ ၎က ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေတြ႕တာကေတာ့ အထပ္ထပ္ပဲဗ်။ ၁၀ ရက္နဲ႔ ၁၅ ရက္ၾကားမွာ လုံျခံဳေရးေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးေရာ အလြတ္သေဘာေတြ႕မယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ရွိတယ္။ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ တစ္ခါတည္းဆက္ေတြ႕မယ္။ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးၿပီးတာနဲ႔ UPDJC ကဖြဲ႕ထားေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဆက္ေတြ႕မယ္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီၿပီးတာနဲ႔ UPDJC ။ UPDJC ၿပီးတာနဲ႔ ၂၁ ရာစု ပင္လုံေပါ့။ အဲဒါ ေမလတစ္လလုံးကေတာ့ ခပ္သုတ္သုတ္ေလးလုပ္ႏုိင္မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔အမီ အခ်ိန္မီမယ္ဗ်” ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရႏွင့္ NCA ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ဧၿပီ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ထားသည္။

အဆုိပါ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ႏုိင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးရာတြင္ တစ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ လုံျခံဳေရးက႑ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အေျခအေနေကာင္းေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈ အရဟုဆိုကာ ေဆြးေႏြးမႈအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို မူလက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) တို႔၏ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အေျခအေနအပါအ၀င္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဧၿပီလကုန္ ေမလဆန္းတြင္ျပဳလုပ္ရန္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (JICM) ထပ္မံဆုံးျဖတ္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရလည္း ေမလဆန္းတြင္ က်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

RCSS/SSA က ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲ ကိစၥရပ္ေၾကာင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏုိင္ရန္ အစုိးရဘက္မွ RCSS/SSA သုိ႔ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ကမ္းလွမ္းထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ RCSS အေနျဖင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀းအမီ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ရွိ မရွိအား RCSS တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္မႈမရရွိသျဖင့္ ကြဲကြဲျပားျပား မသိရေပ။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ထပ္မံေရးထုိးထားသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ မြန္လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးကုိ ေမ ၅ ရက္မွစတင္ကာ မြန္ျပည္နယ္ေရးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္အတူ NCA ေရးထုိးခဲ့သည့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU) သည္ NCA မေရးထုိးမီ အစုိးရႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားမရွိသျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား ရခုိင္ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ အစုိးရဘက္မွ ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးေသးသျဖင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) က လည္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းထားမႈကိုပင္ ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး Policy Development စာတမ္းပုံစံျဖင့္  ညီလာခံသုိ႔ ၎တို႔၏ သေဘာထားအား တင္သြင္းဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

NCA စာခ်ဳပ္အား ကနဦးေရးထုိးခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) က ၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀းကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဟု တရား၀င္ေၾကညာထာသည္။

သုိ႔ရာတြင္ လာမည့္ေမလဆန္းတြင္ PPST အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္ရွိၿပီး အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား အစုိးရႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေနမ်ားအပါအ၀င္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ABSDF ဒုတိယဥကၠ႒ ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားထားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဧၿပီလဆန္းမွစတင္၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း UNOCHA ခန္႔မွန္း

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဧၿပီလဆန္းမွစတင္၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိဟု ခန္႔မွန္းေၾကာင္း United Nations OCHA Myanmar က ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

United Nations OCHA Myanmar ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဧၿပီလဆန္းပိုင္းမွစတင္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ ၅၀၀၀ ေက်ာ္မွာ အသစ္ထပ္မံ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္ဟု ခန္႔မွန္းေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တႏိုင္း၊ ဖားကန္႔၊ မိုးေမာက္၊ မိုးေကာင္း၊ အင္ဂ်ာယန္၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ လိုင္ဇာေဒသတို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္္။

ထုိ႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အင္ဂ်န္းယန္ႏွင့္ ခ်ီေဖြေဒသတို႔တြင္မူ ဧၿပီ ၂၉ ရက္အထိ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိေၾကာင္း၊ အရပ္သားမ်ားမွာ တႏိုင္း၊ ဖားကန္႔ႏွင့္ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနရာေနရာမ်ားမွ ထြက္ခြာႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း အစီရင္ခံမႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း UNOCHA ၏ ထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

ထုိ႔အတူ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဘးလြတ္ရာသို႔ တိမ္းေရွာင္လာၾကသူမ်ားမွာ ေဒသတြင္းရွိ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ မူလရွိႏွင့္ေနၿပီးေသာ ေနရာစြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္းေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ လက္ခံမိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ ေနထိုင္ရလ်က္ရွိၿပီး အစိုးရႏွင့္ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကနဦး လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးထားေၾကာင္းႏွင့္ ယခုထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရး႐ံုး၊ ေဒသတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း UNOCHA ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ ေတာထဲတြင္ ပိတ္မိေနေသာ ေဒသခံမ်ားအား အကူအညီမ်ားရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၂၅၀ ေက်ာ္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ထံ စာေပးပုိ႔ ေတာင္းဆုိထားသည့္အျပင္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ရခုိင္တစ္မ်ဳိးသားလံုးဆုိင္ရာ ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕၌ ယေန႔ စတင္ျပဳလုပ္မည္

လံုျခံဳေရးအေျခအေနအရ ကမန္ႏွင့္ မာရမာႀကီး လူမ်ဳိးစုမ်ားတက္ေရာက္ခြင့္မရသည့္ ရခုိင္တစ္မ်ဳိးသားလံုးဆုိင္ရာ ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံကို ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ (ေမ ၁ ရက္) တြင္ စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ၾကာၿပီးေနာက္ပုိင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္ျပဳလုပ္မည့္ ရခုိင္တစ္မ်ဳိးသားလံုးဆုိင္ရာ ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံကို ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမ ၁ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ ငါးရက္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံသုိ႔ ကမန္ႏွင့္ မာရမာႀကီးလူမ်ဳိးမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္မရျခင္း အဓိကအေၾကာင္းရင္းသည္ လံုျခံဳေရး အေျခအေနအရျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အႀကိဳညီလာခံတြင္ ဆုိင္းငံ့ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ၀င္ ကုိမ်ဳိး ဆန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အႀကိဳညီလာခံမွာ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕ နယ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အထဲမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လာခဲ့တာေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ၿမိဳ႕က ေတာင္ကုတ္လည္း ျဖစ္ေနတယ္။ တျခားဘက္မွာလည္း လက္ရွိရခုိင္ ျပည္နယ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန၊ ယံုၾကည္မႈအေနအထားေတြေနာက္ၿပီး အဓိက,ကေတာ့ လံုျခံဳေရးေပါ့။ အဲဒီလံုျခံဳေရးကို အဓိကထားၿပီးေတာ့ ဆုိင္းငံ့ထားခဲ့တာပါ။ အဲဒီအတြက္ အခုကမန္နဲ႔ မာရမာႀကီးလူမ်ဳိးေတြက တက္ခြင့္မရခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဆီက သ၀ဏ္လႊာေတြ၊ စာတမ္းတို႔က်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္” ဟု ကုိမ်ဳိးဆန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ကမန္တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားက ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံသို႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ၿပီး အဆုိပါသ၀ဏ္လႊာတြင္ ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအတြင္း သဟဇာတျဖစ္ေရးတုိ႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ကမန္မ်ဳိးႏြယ္စုထံသုိ႔ ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံမွ ေပးပို႔ေသာ ဖိတ္စာကုိ ရရွိခ်ိန္ေနာက္က်ခဲ့သည့္အတြက္ အၾကံျပဳစာတမ္းအျဖစ္ မေပးပို႔ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ေနာင္ျပဳလုပ္မည့္ ရခုိင္ညီလာခံမ်ားတြင္ မ်ဳိးႏြယ္စု ခုနစ္စု စံုစံုညီညီပါ၀င္ေသာ ညီလာခံတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္က်င္းပႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလ်က္ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံသုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ ပလက္၀၊ ဖားကန္႔၊ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီ စသည့္ေဒသမ်ားမွ ရခုိင္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ရခုိင္လူငယ္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံတြင္ လူငယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ ပညာေရး၊ လူငယ္ႏွင့္အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း၊ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး စသည့္က႑ႀကီးေလးခုကို အဓိက ေက်ာ႐ိုးအျဖစ္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိရခုိင္ျပည္မွာ ရခုိင္လူငယ္ေတြ လုပ္တယ္ဆုိတာက သမုိင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ၿပီးမွ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ျဖစ္တာဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြအတြင္းမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ အားသာခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ရခုိင္လူငယ္ေတြအျပင္ တျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလူငယ္ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းအေတြ အကုန္လံုးက ရခုိင္ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္သြားေအာင္၊ ညီလာခံၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ဆက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္မယ့္အလုပ္ေတြကုိ ပံ့ပိုးၿပီးေတာ့ ၀ုိင္း၀န္းကူညီၾကပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ကိုမ်ဳိးဆန္းေအာင္က ေျပာၾကားထားသည္။

ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ေရာက္ ရခုိင္လူငယ္မ်ားက ဦးေဆာင္၍ ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံအစျပဳ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၃ ရက္ကတည္းက စတင္ဖြဲ႕စည္းကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေဒသအသီးသီးရွိ ရခုိင္လူငယ္မ်ားထံ သြားေရာက္စည္း႐ံုးျခင္း၊ ဒုတိယအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက အႀကိဳညီလာခံတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးအဆင့္အျဖစ္ ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံႀကီးကို က်င္းပႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္သည့္ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ အထူးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ဧၿပီ ၃၀ ရက္က ေရာက္ရွိလာေသာ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ အထူးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လက္ခံေတြ႕ဆုံစဥ္ (Photo – AFP)

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဧၿပီ ၃၀ ရက္မြန္း လြဲပုိင္းတြင္ေရာက္ရွိလာသည့္ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ (UNSC) အထူးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

UNSC ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ အျမဲတမ္းအဖြဲ႕၀င္ ငါးႏိုင္ငံႏွင့္ အလွည့္က်အဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ႏိုင္ငံမွ သံတမန္ ၂၆ ဦးပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္္။

ထုိ႔ျပင္ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ အထူးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ရွိေသာ္လည္း ဧၿပီ ၃၀ ရက္ ည ၇ နာရီအထိ ရရွိေသာသတင္းမ်ားအရ ေတြ႕ဆုံျခင္း ရွိ မရွိ မသိရေပ။

ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ အထူးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေမ ၁ ရက္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေမ ၁ ရက္ ညပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပန္လည္ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ေရာက္ရွိစဥ္ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ အထူးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔မလာေရာက္မီ ဧၿပီ ၂၉ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တြင္ ေနထုိင္ေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားထံ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ နာမည္တပ္ကာ အရွက္ရေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းက အေျခအေနမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္အေၾကာင္း ျမန္မာတုိ႔ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစရန္အတြက္ျဖစ္သည္ဟု ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္သည့္ ကူ၀ိတ္သံတမန္ မန္ဆာအယ္အုိတုိင္ဘီက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ သုိ႔ေရာက္ရွိစဥ္ေျပာၾကားေၾကာင္း AFP သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ အထူးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာစီနာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီအဖဲြ႕၀င္ ႏုိင္ငံ ၁၅ ႏိုင္ငံမွ သံတမန္မ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအား သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ခရီးစဥ္အၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကူ၀ိတ္သံအမတ္က လံုျခံဳေရး ေကာင္စီသည္ ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္မ်ားအား ေနရပ္သို႔ ေဘးကင္းစြာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ျပန္ခြင့္ရႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာကိုဖိအားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု AFP သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ကူ၀ိတ္သံအမတ္ မန္ဆာအယ္အိုတိုင္ဘီက “ဒါက လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္းနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း အရာတစ္ခုပါ” ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလလံုျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔အၾကား လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ ျပန္လည္လဲႊေျပာင္းေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္အား အလ်င္အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းစဥ္မ်ားကို ရွာေဖြႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုခရီးစဥ္အား စီစဥ္ေပးခဲ့ေသာ ကူ၀ိတ္ႏိုင္ငံမွ သံအမတ္အယ္အိုတုိင္ဘီက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု AFP သတင္း ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ အျမဲတမ္းအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အေမရိကန္၊ ႐ုရွား၊ ျပင္သစ္၊ အဂၤလန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ျဖစ္ၿပီး အလွည့္က်အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဘိုလစ္ဗီးယား၊ အိုင္ဗရီကို႔စ္၊ အီေကြတိုရီရယ္ဂီနီရာ၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ကာဇက္စတန္၊ ကူ၀ိတ္၊ နယ္သာလန္၊ ပီ႐ူး၊ ပိုလန္ႏွင့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္သည္။

ဘဂၤါလီမ်ား ေဘးကင္းစြာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ျပန္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာကို လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ဖိအားေပးမည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ေရာက္ရိွစဥ္ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ဧၿပီ ၃၀ ရက္က ဒါကာရိွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္၌ ကူ၀ိတ္သံအမတ္ အယ္အိုတိုင္ဘီ (လယ္) က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေနစဥ္ (Photo – AFP)

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အဖဲြ႕၀င္  ႏုိင္ငံ ၁၅ ႏိုင္ငံမွ သံတမန္မ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအား သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီးေနာက္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ။) မြတ္စလင္မ်ားအား ေနရပ္သို႔ ေဘးကင္းစြာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ျပန္ခြင့္ရႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာကို ဖိအားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ကူ၀ိတ္သံအမတ္က ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ သံုးရက္ၾကာခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာလာစဥ္ ကူ၀ိတ္သံအမတ္ မန္ဆာအယ္အိုတိုင္ဘီက “ဒါက လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္းနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အေၾကာင္းအရာတစ္ခုပါ” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္က ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထြက္ေျပးလာသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀၀၀၀ ခန္႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ေကာ့ဘဇားရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ သံတမန္မ်ားက သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသံတမန္မ်ားသည္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္အေစာပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာစီနာႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၎တုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡအတြင္း မီး႐ိႈ႕ခံခဲ့ရေသာရြာမ်ားကို ရဟတ္ယာဥ္ေပၚမွတစ္ဆင့္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ကုလလံုျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔အၾကား လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ ျပန္လည္လဲႊေျပာင္းေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္အား အလ်င္အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းစဥ္မ်ားကို ရွာေဖြႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုခရီးစဥ္အား စီစဥ္ေပးခဲ့ေသာ ကူ၀ိတ္ႏိုင္ငံမွ သံအမတ္အယ္အိုတုိင္ဘီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ျမန္မာတုိ႔သည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ ထိုသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္တစ္ဦးကိုမွ် ျပန္မပို႔ေသးေပ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စိတ္ပ်က္ေနေသာ္လည္း သံတမန္အမ်ားအျပားကမူ ျပန္လည္လဲႊေျပာင္းမႈသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာအား ေထာက္ခံေသာ ႐ုရွားမွ ဒုတိယသံအမတ္ ဒီမီထရီပိုလီယန္စကီးက လံုျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ကမၻာ့အဆိုးရြားဆံုး ဒုကၡသည္အက်ပ္အတည္းတစ္ခုကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ေမွာ္ႀကိမ္လံုးမရွိေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။

Ref ; AFP

သမိုင္း၀င္ကိုရီးယား ထိပ္သီးအၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ မၾကာမီ သြားေရာက္မည္

ဧၿပီ ၂၅ ရက္က ေပက်င္းရိွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ကာဂ်စၥတန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေနေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီ (ယာ-ဒုတိယေျမာက္) ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

သမိုင္း၀င္ ကုိရီးယားထိပ္သီး က်င္းပႏုိင္ခဲ့အၿပီး ရက္ပုိင္းအၾကာတြင္ ေပက်င္းက ျပံဳယမ္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း သြားေရာက္မည္ဟု ၎၏႐ံုးက ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ရာ ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ရာထူးအျမင့္ဆံုး တ႐ုတ္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ သြားေရာက္မႈျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၀မ္ယီသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးရီယံုဟို၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ ေမ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္တို႔တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔သြားေရာက္မည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သူဖခင္ ကင္ဂ်ဳံအီထံမွ အာဏာဆက္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုမႈအျဖစ္ကင္က ေပက်င္းသို႔သြားေရာက္ၿပီး တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ရက္ပိုင္းအၾကာ ဧၿပီအေစာပိုင္းတြင္ ၀မ္ယီႏွင့္ ရီယံုဟုိတုိ႔က ေပက်င္း၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

၀မ္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း  ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔သြားေရာက္သည့္ ပထမဆံုး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းအခ်ိန္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၀မ္က်ားေပါင္က ျပံဳယမ္းသို႔သြား ေရာက္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားအား ၎တုိ႔၏ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ တသီတတန္းကို တ႐ုတ္က ေထာက္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သမိုင္း၀င္ထိပ္သီးကို ဦးတည္ေစခဲ့ေသာ သံတမန္ေရးရာႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ဖယ္ထုတ္မခံရေစရန္ ေပက်င္းက အလြန္အမင္းစိတ္အား ထက္သန္ေနသည္။

ကင္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ ထရန္႔တုိ႔သည္လည္း လာမည့္သီတင္းပတ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုရန္စီစဥ္ထားၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာကိုမူ မသတ္မွတ္ရေသးေပ။ ကင္က တ႐ုတ္သမၼတရွီကို ျပံဳယမ္းသို႔ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ရက္မသတ္မွတ္ရေသးေပ။

ထရန္႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုမႈအတြက္ ကင္၏ အစီအစဥ္မ်ားကို တ႐ုတ္က နားေထာင္လိုမႈမွာ သံသယ၀င္စရာမလိုေၾကာင္း၊ ျပံဳယမ္းသို႔ ၀မ္ယီသြားေရာက္မႈသည္ ေျမာက္ကုိရီးယားသို႔ ရွီက သြားေရာက္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္ အေျခစိုက္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးစင္တာမွ တ႐ုတ္ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္ ဘြန္နီဂေလဇာက သံုးသပ္ခဲ့သည္။ ျပံဳယမ္းတြင္ ကင္ႏွင့္ရွီေတြ႕ဆံုမႈသည္ ကင္ႏွင့္ ထရန္႔ထိပ္သီးမတုိင္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးသံတမန္ေရးရာ ေၾကညာခ်က္အျဖစ္ ျပံဳယမ္းသည္ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္သည့္ ေနရာအား လာမည့္သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ဖ်က္သိမ္းရန္ ကတိျပဳခဲ့ၿပီး ထိုပိတ္သိမ္းမႈအား လာေရာက္စစ္ေဆးရန္ အေမရိကန္လက္နက္ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း ဆုိးလ္က ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားက ၎၏ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဒံုးစမ္းသပ္မႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းၿပီး အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔က ပူးတဲြစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းရန္ တ႐ုတ္က အႀကိမ္ႀကိမ္အဆုိျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကင္သည္ တ႐ုတ္၏အဆုိျပဳခ်က္အား လ်စ္လ်ဴျပဳၿပီး အေမရိကန္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမရွိဘဲ ၎၏ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈမ်ားအား ဆိုင္းငံ့မည္ဟု ကမ္းလွမ္းခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္က ေဒါသထြက္ခဲ့ေျခရွိဟု ဂေလဇာက သံုးသပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္က ေနာက္ဆံုးတြင္ လံုး၀နီးပါး ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ကိုရီးယားမွအေမရိကန္တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းရန္အတြက္ ကင္က ဘာမွ်မေျပာခဲ့ေၾကာင္း ဂေလဇာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref ; AFP

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ပြန္ပီယိုက ပါလက္စတုိင္းအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ျပန္လာရန္ တုိက္တြန္း

ဧၿပီ ၂၉ ရက္က တဲအဗစ္တြင္ အစၥေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနတန္ယာဟု (ယာ)ႏွင့္
အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ပြန္ပီယို တို႔ေတြ႕ဆံုေနစဥ္ (Photo – AFP)

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးသစ္ မိုက္ပြန္ပီယိုသည္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ ၎၏ သံုးရက္ၾကာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းခရီးစဥ္ကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ထုိခရီးစဥ္တြင္ ပါလက္စတိုင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ပြန္ပီယိုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ျပန္လာရန္ ပါလက္စတုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

အစၥေရးႏွင့္ပါလက္စတုိင္းတုိ႔အၾကား တင္းမာမႈ တစ္ဖန္ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးသစ္သည္ ရီယာ့ဒ္၊ တဲအဗစ္ႏွင့္ အမၼန္တုိ႔တြင္ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုခံခဲ့ရၿပီး ေဒသတြင္း၌ အီရန္၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားကို အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ Great March of Return ဟု အမည္ေျပာင္ေပးထားသည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအား စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဂါဇာနယ္စပ္တြင္ အစၥေရး၏ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူပါလက္စတုိင္း ၄၅ ဦးအထိရွိလာခဲ့ၿပီး လူ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ အစၥေရးစစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ အစၥေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဘင္ဂ်မင္ေန တန္ယာဟုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ ပြန္ပီယိုက အစၥေရး၏ အင္အားသံုးႏွိမ္နင္းမႈအား ေ၀ဖန္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး အစၥေရးသည္ ကုိယ့္ကိုုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ခုခံပုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဧၿပီ ၂၆ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးသစ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘရပ္ဆဲလ္တြင္ ေနတိုးႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား၏ အစည္းအေ၀းကို ခ်က္ခ်င္းတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ပြန္ပီယိုသည္ ၎၏ ပထမဆံုးသံတ မန္ေရးရာခရီးစဥ္၏ ေနာက္ဆံုးေန႔၌ အစၥေရး၏ အိမ္နီးခ်င္း ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ အမၼန္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

၎ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အိုင္မန္ဆာဖာဒီက အစၥေရး- ပါလက္စတုိင္းပဋိပကၡသည္ ေဒသတြင္း၌ မတည္ၿငိမ္မႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ဟု ေဂ်ာ္ဒန္က ယံုၾကည္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယွဥ္တဲြေနထိုင္ရန္ ေျဖရွင္းမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏အစိုးရက အနာဂတ္၌ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ပါလက္စတုိင္းႏိုင္ငံ ထူေထာင္မႈကို မပယ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ရလဒ္သည္ ၎၏ မဟာမိတ္အစၥေရးကို သက္ေရာက္ေစမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဂ်႐ုစလင္အား အစၥေရး၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ထရန္႔၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အေမရိကန္သံ႐ံုးအား လာမည့္လတြင္ ေဂ်႐ုစလင္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ စီစဥ္မႈတို႔သည္ ပါလက္စတုိင္းတုိ႔ကို အလြန္အမင္း ေဒါသထြက္ေစခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ထိပ္တန္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ၎တို႔က သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြသို႔ျပန္လာရန္ ပြန္ပီယိုက ပါလက္စတုိင္းအား တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယွဥ္တဲြေနထိုင္မႈေျဖရွင္းနည္းသည္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာရလဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္းတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းလည္း ပြန္ပီယိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref ;AFP

ဘာစီလိုနာတုိက္စစ္မွဴး မက္ဆီ ဥေရာပဂိုးသြင္းဘုရင္ဆုအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈတြင္ ဦးေဆာင္

Photo: AFP

ဘာစီလိုနာတုိက္စစ္မွဴး မက္ဆီသည္ ယခုတစ္ပတ္လာလီဂါပြဲစဥ္တြင္ ဟက္ထရစ္ဂိုး သြင္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥေရာပဂိုးသြင္းဘုရင္ဆုအတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈတြင္ လီဗာပူးလ္တိုက္စစ္မွဴး ဆာလာကို ေက်ာ္တက္ကာ ထိပ္ဆံုး၌ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မက္ဆီသည္ ဘာစီလိုနာအသင္း လာလီဂါခ်န္ပီယံအျဖစ္ အေျဖထြက္ခဲ့သည့္ ဒီပို႔တီဗိုႏွင့္ပြဲတြင္ ဟက္ထရစ္သြင္းယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းသြင္းဂိုး (၃၂)ဂိုးရွိသြားသည့္အတြက္ (၃၁)ဂိုးသြင္းယူထားသည့္ဆာလာကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

မက္ဆီသည္ ယင္းပြဲတြင္ လာလီဂါၿပိဳင္ပြဲ၏ ဂိုးသြင္းစံခ်ိန္သစ္တစ္ခုကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းစံခ်ိန္မွာ လာလီဂါၿပိဳင္ပြဲ၌ ဂိုး(၃၀)ႏွင့္အထက္ (၇) ရာသီသြင္းယူႏိုင္ေသာ ပထမဆံုးကစားသမားဟူသည့္စံခ်ိန္မွတ္တမ္းျဖစ္သည္။

မက္ဆီသည္ ဘာစီလိုနာအသင္းအတြက္ ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဂိုး(၃၀)ႏွင့္အထက္ သြင္းယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယင္းေနာက္ပိုင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည့္(၈)ရာသီတြင္ ဂိုး(၃၀)ေအာက္က်ေရာက္သည္မွာ (၂)ရာသီသာ ရွိခဲ့ ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

မက္ဆီသည္ ယခုရာသီ လာလီဂါၿပိဳင္ပြဲ၌ ဟက္ထရစ္(၄)ႀကိမ္အထိ သြင္းယူကာ ဂိုးသြင္းေျခစြမ္းျပသခဲ့ၿပီး ဒုတိယေနရာမွ စီေရာ္နယ္လ္ဒိုကိုလည္း (၈)ဂိုးျဖတ္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လာလီဂါဂိုးသြင္းဘုရင္ဆုကို ရယူႏိုင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေနသလို၊ ဥေရာပဂိုးသြင္းဘုရင္ဆုအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈတြင္လည္း လာလီဂါ(၄)ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရန္ က်န္ရွိေနၿပီး ဆာလာမွာ ပရီးမီးယားလိဂ္(၂)ပြဲသာ က်န္ရွိေတာ့သည့္အတြက္ အေျခအေနေကာင္းေနၿပီျဖစ္သည္။

■ ဥေရာပဂိုးသြင္းဘုရင္ဆုအတြက္ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနသူမ်ား

မက္ဆီ(ဘာစီလိုနာ) ၃၂ ဂိုး
ဆာလာ(လီဗာပူးလ္) ၃၁ ဂိုး
အီမိုဘီလီ(လာဇီယို) ၂၉ ဂိုး
လီ၀န္ေဒါစကီး(ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္) ၂၈ ဂိုး
အီကာဒီ(အင္တာမီလန္) ၂၇ ဂိုး
ကာဗာနီ(PSG) ၂၇ ဂိုး
ဟာရီကိန္း(စပါး) ၂၆ ဂိုး