အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အိပ္မက္မက္ေနသည္ဆိုပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည့္ အစြမ္းရွိဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ JICM အစည္းအေ၀းကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေက်ာ္မ်ဳိး)

အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အိပ္မက္မက္ေနသည္ဆိုပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ အစြမ္းရွိဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတုိ႔အားလုံးဟာ တကယ္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အိပ္မက္မက္ေနတယ္ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ အစြမ္းဆုိတာဟာ NCA လက္မွတ္ထုိးပြဲမွာေျပာခဲ့သလုိ ေစတနာ၊ ပညာ၊ သတၱိ သုံးခုစလုံးရွိမွ စြမ္းႏုိင္မွာပါ။ ကိုယ္လုပ္ေပးခ်င္တဲ့ ေစတနာရွိရမယ္။ လုပ္ေပးခ်င္တဲ့ ေစတနာမရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ ဘာကိုမွျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ JICM အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ ေကာင္းမြန္သည့္အေျခအေန ဘာမွမရွိေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို တုိက္ယူ၍မရဘဲ တည္ေဆာက္ယူရေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ မိမိတို႔လုိခ်င္သည့္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ လုိခ်င္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ အခ်င္းခ်င္းညိႇႏႈိင္းရာတြင္ အိပ္မက္လည္း မက္တတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အိပ္မက္ကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္ရမည္ဟု ေျပာခ်င္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတုိ႔ဟာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္ အိပ္မက္ေတြကို မက္ၾကရမယ္။ မက္သင့္တဲ့ အိပ္မက္ေတြကိုမက္ရမယ္။ တခ်ဳိ႕က အိပ္မက္မမက္ေနနဲ႔လုိ႔ဆုိေပမဲ့လည္း ျပန္ၿပီးေျပာႏုိင္တာက အိပ္မက္မမက္တတ္လုိ႔ရွိရင္ အိပ္မက္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနကို မေရာက္ႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတုိ႔အိပ္မက္မက္တတ္ရမယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ျပည္ေထာင္စုႀကီး အိပ္မက္ကိုမက္တတ္ရမယ္။ အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရမယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္အဖြဲ႕မ်ားမွ အခ်ဳိ႕က ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆုိသည္ကို အစိုးရက ယုံၾကည္ရဲ႕လား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္အစုအဖြဲ႕မ်ားအားလုံးက ယုံၾကည္ရဲ႕လားဆုိသည္ကို ေမးၾကသည္မ်ားမွာ အစီအစဥ္မက်ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရေသးခင္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအား တကယ္လိုခ်င္ရဲ႕လားဟု ေမးေနျခင္းမ်ားသည္ အေထာက္အကူမျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလံုးလက္ခံႏိုင္သည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါ၀င္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတုိ႔အားလုံးပါ၀င္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲထဲမွာ ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ ဘာကိုဆုိလုိတာလဲ။ ဒီမုိကေရစီဆိုတာ ဘာကိုဆုိလုိတာလဲ။ ဖက္ဒရယ္ဆုိတာ ဘာကိုဆုိလိုတာလဲ။ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးဆိုတာ ဘာကိုဆုိလုိတာလဲ။ အဲဒါကို ကြၽန္မတုိ႔ ေသေသခ်ာခ်ာေဆြးေႏြးရမယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ ဒါကုိ အားလုံးလက္ခံႏုိင္မလား။ အားလုံးလက္ခံႏုိင္ေအာင္လုိ႔ ဘယ္လုိဟာေလးေတြကိုျပင္မလဲ။ ဘယ္ေနရာေတြမွာ အေပးအယူလုပ္မလဲဆုိတာကို ကြၽန္မတုိ႔ဆုံးျဖတ္ရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ မစခင္ကတည္းက စစ္မထြက္ခင္ကတည္းက ျမားကုန္ေနလုိ႔မျဖစ္ပါဘူး” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအၾကား ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိရဲ႕လား။ အထူးသျဖင့္ အစုိးရကေန ညိႇႏႈိင္းေပးခ်င္ရဲ႕လား။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကားတြင္ ညိႇႏႈိင္းေပးခ်င္ရဲ႕လားဟု တခ်ဳိ႕ကေမးျမန္းၾကေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လူတိုင္းအၾကားတြင္ ညႇိႏိႈင္းေပးလိုေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတုိ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ၾကားထဲမွာ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြရွိရဲ႕လား။ အထူးသျဖင့္ အစုိးရကေန ညိႇႏႈိင္းေပးခ်င္ရဲ႕လား။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ဒီတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြၾကားထဲမွာ ညိႇႏႈိင္းေပးခ်င္ရဲ႕လားဆုိၿပီး တခ်ဳိ႕ကလည္း ေမးၾကပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ကေတာ့ လူတုိင္းၾကားထဲမွာ ညိႇႏႈိင္းေပးခ်င္တာပဲ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ညိႇႏႈိင္းခံရမယ့္လူေတြကလည္း ညိႇႏႈိင္းခံခ်င္မွရတာ။ ေျပာတယ္ လက္ခုပ္ဆုိတာ ႏွစ္ဖက္တီးတာ။ သုံးဖက္တီးေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ခက္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကြၽန္မကေနလုပ္ၾကည့္မွပဲသိမွာပါ။ လုပ္ၾကည့္ရမယ္။ ႀကိဳးစားၾကည့္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ကို ညိႇႏႈိင္းေပးေစခ်င္လုိ႔ရွိရင္ ကြၽန္မတုိ႔စကားကိုနားေထာင္ရမွာပဲ။ နားမေထာင္ဘဲနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းေပးပါဆုိ ဘယ္လုိလုပ္ညိႇႏႈိင္းေပးမလဲ။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ ဒီလုိအစည္းအေ၀းျဖစ္တုိင္းျဖစ္တုိင္း တစ္ေယာက္အေၾကာင္းတစ္ေယာက္ နည္းနည္းေတာ့ပိုၿပီးေတာ့ နားလည္လာႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ရပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးကိုယူပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ၾကားမွာ ပိုၿပီးေတာ့နားလည္လာႏုိင္မွ ကြၽန္မတုိ႔ေတြက အတူလက္တြဲၿပီးေတာ့ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးတစ္ခုကို ထူေထာင္လာႏုိင္မွာပါ” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမသိမ္းခံျပည္သူခုနစ္ဦး၏ ဘုိးဘြားပိုင္ေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းခဲ့သူႏွစ္ဦးႏွင့္ အသိမ္းခံေျမမ်ားကိစၥ ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ လယ (၃၀) ထုတ္ေပးခဲ့သူ ယခင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴးအား တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ တရားစြဲဆိုရန္ ေလွ်ာက္ထား

ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမသိမ္းခံျပည္သူ ခုနစ္ဦး၏ တို႔ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားကို လာေရာက္က်ဴးေက်ာ္ ျခံခတ္သိမ္းဆည္းခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးႏွင့္ အသိမ္းခံေျမမ်ားကိစ ၥကန္႔ကြက္ျခင္း၊ တရားရင္ဆိုင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္မွာပင္ လယ (၃၀) ပံုစံထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ယခင္ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴးတစ္ဦးအား တရားစြဲဆိုရန္အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဦးေအးျမင့္၊ ဦးအုန္းျမင့္၊ ေဒၚေမရီျမင့္၊ ေဒၚေငြစု၊ ဦးခင္ေအာင္၊ ဦးဖိုး၀တုတ္၊ ဦးျမတ္ေက်ာ္ဦး ပိုင္ဆုိင္ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ေျမခြန္ေျပစာမ်ား ေပးေဆာင္ထားသည့္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ သံုးဧကေက်ာ္အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္၀င္းႏွင့္ ဦးသန္း၀င္းေအာင္ဆိုသူႏွစ္ဦးက လာေရာက္ျခံစည္း႐ုိးခတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ျခံစည္း႐ုိးလာခတ္သည္ကို မူလေျမပိုင္ရွင္ခုနစ္ဦးက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို တိုင္ၾကားၿပီး တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားေနစဥ္မွာပင္ လာေရာက္ျခံစည္း႐ုိးခတ္ခဲ့သူ ဦးေဇာ္၀င္းႏွင့္ ဦးသန္း၀င္းေအာင္တို႔အား ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးေက်ာ္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ လယဥပေဒပုဒ္မ ၂၉/၃၀ အရဆိုကာ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမအား အျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္အမိန္႔ပံုစံ ၁၅ (က) ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ လယ (၃၀) ပံုစံထုတ္ေပးမႈေၾကာင့္ မူလပိုင္ရွင္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားက ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားအား ျခံစည္း႐ိုးခတ္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ ဦးေဇာ္၀င္း၊ ဦးသန္း၀င္းေအာင္အပါအ၀င္ လယ္ယာေျမအား အျခားနည္းသံုးစြဲ လယ (၃၀) ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ယခင္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးေက်ာ္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး ဦးစန္းထြန္းတို႔အား တရားမသီးျခားဥပေဒပုဒ္မ ၃၉ အရ တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္သို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ မူလပိုင္ရွင္ ေတာင္သူခုနစ္ဦး၏ တရားစြဲဆိုရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈမွာ သက္ဆိုင္ရာတရားသူႀကီးတစ္ဦး ႏိုင္ငံျခားသို႔ခရီးသြားေနေသာေၾကာင့္ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္က လက္ခံထားျခင္းမရွိေသးဘဲ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားရန္ တင္ျပခဲ့ၾကေၾကာင္း တရားစြဲဆုိရန္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ မူလေျမပိုင္ရွင္ ခုနစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

“အခုလို တရားစြဲဆိုဖို႔ျဖစ္လာတဲ့ အမႈျဖစ္စဥ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမႀကီးေတြကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၀ လပိုင္းေလာက္မွာ ပုသိမ္ဟိုတယ္က မန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္၀င္းကေနၿပီးေတာ့ ျခံခတ္ၿပီးေတာ့ က်ဴးေက်ာ္လိုက္တယ္။ က်ဴးေက်ာ္လိုက္တဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒအရ တရား႐ုံးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ခုနစ္ဦးက တရားစြဲတယ္။ အဲဒီလိုတရားစြဲၿပီးေတာ့ ကိုးလေလာက္ဆိုရင္ တရား႐ုံးကို ဘာေရာက္လာလဲဆိုေတာ့ သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈ လန (၃၉) ရွိပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ တရား႐ံုးကို တင္လာတယ္။ တင္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ဦးေဇာ္၀င္း တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး။ ဦးသန္း၀င္းေအာင္နဲ႔ ႏွစ္ေယာက္တြဲၿပီးေတာ့ တက္လာတယ္။ တရား႐ုံးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔အစဥ္အဆက္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ေဆာင္လာတဲ့ ေျပစာနဲ႔ခုခံတယ္။ သူတို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ၀ယ္ထားပါတယ္ဆိုတဲ့ ဆက္စပ္စာခ်ဳပ္ႀကီးေတြနဲ႔ တရား႐ုံးမွျဖစ္တယ္။ အဲဒီစာခ်ဳပ္ေတြကို တရား႐ုံးကလက္မခံဘူး။ လယ ၃၀ ႀကီးကေတာ့ တရား႐ုံးမွာ တည္ျမဲေနတဲ့အတြက္မို႔ ဒီလယ ၃၀ မပ်က္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ တအားနစ္နာဆံုး႐ႈံးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီလယ ၃၀ ကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ ဦးေအးေက်ာ္နဲ႔ ေျမစာရင္းဦးစီး ဦးဆန္းထြန္းကို တရားစြဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔တရား႐ုံးမွာ တရားစြဲေတာ့ တရား႐ုံးကဘာေခၚမလဲ။ တရားသူႀကီးတစ္ဦးေပါ့။ ႏိုင္ငံျခားကိုေရာက္ေနလို႔ သူစစ္ၿပီးမွ အခုႏွစ္ဦးကေတာ့ စစ္ၿပီးၿပီ။ အမႈတြဲကို သူျပန္ေရာက္ေတာ့မွ ဒီအမႈကို လက္ခံသင့္မခံသင့္ ဆံုးျဖတ္ေပးမယ္ေပါ့။ မတ္ ၃၀ ရက္ေလာက္ကို ျပန္ခ်ိန္းထားတယ္” ဟု တရားစြဲဆိုရန္ လာေရာက္သူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေျမသိမ္းခံ ျပည္သူခုနစ္ဦးက ၎တို႔ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားကို လာေရာက္က်ဴးေက်ာ္ျခံခတ္သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အျခားေသာသက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးကို တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး တိုင္ၾကားစာမ်ားကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း ျပန္လည္အသိေပးသည့္ အေၾကာင္းျပန္စာမ်ားကိုပါ လက္ခံရရွိထားေၾကာင္း၊ ေျမယာအျငင္းပြားမႈကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွလည္း တရား႐ုံး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားမႈေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ တရားစြဲဆိုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိ၏ ဆႏၵစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲအရ သမိုင္းေၾကာင္းအရဆိုကာ ေနာက္ျပန္လည္ေနမည့္ကိစၥမ်ားျဖင့္ တ၀ဲ၀ဲလည္ျဖစ္ေနပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္သြားရမည့္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္သည္ ေပါက္ေျမာက္မည္မဟုတ္ဟု ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိ၏ဆႏၵစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ လူမ်ဳိးစြဲအရ သမိုင္းေၾကာင္းအရဆိုကာ ေနာက္ျပန္လည္ေနမည့္ကိစၥမ်ားျဖင့္ တ၀ဲ၀ဲလည္ျဖစ္ေနပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သြားရမည့္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္သည္ ေပါက္ေျမာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရင္ထဲအသည္းထဲကေန ကိုယ္စီအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကေန လက္ခံၿပီးေဆာင္ရြက္လို႔ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အထိ ေရာက္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေရာက္လာတဲ့အခါ ယံုၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္ေတြနဲ႔သြားမယ္။ သြားတဲ့အခါမွာလည္း ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဟာကို ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့အတိုင္းအတာ၊ ရသင့္ရထိုက္တဲ့အတုိင္းအတာ၊ လုိခ်င္သင့္လိုခ်င္တဲ့ အတိုင္းအတာအတြင္းက ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ဘာမွျပႆနာတက္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ျမင္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ဆႏၵစြဲ၊ တျခားေသာေဒသစြဲ လူမ်ဳိးစြဲအရ သမိုင္းေၾကာင္းအရဆိုၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေနမယ့္ကိစၥေတြနဲ႔ တ၀ဲ၀ဲလည္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ သြားရမယ့္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္သည္ ေပါက္ေျမာက္မွာမဟုတ္ဘူး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPC တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ JICM အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“JICM အစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳၿပီးကိစၥ၊ ဆံုျဖတ္ၿပီးသားကိစၥ၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥေတြသည္ ဒီသံုးလတာကာလအတြင္းမွာ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္အတိုင္း လုပ္သြားဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ဥပမာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းနဲ႔ RCSS နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ ဘာလဲဆိုရင္ လင္းေခးမွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ၾကားထဲက ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီၾကားထဲမွာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ နားလည္မႈလြဲမွားၿပီး အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲကိစၥေတြ၊ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ထဲမွာ မပါတဲ့ကိစၥေတြပါ ထပ္ေပၚေပါက္လာတဲ့အခါမွာ သြားရတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္က ေရွ႕ကိုမေရာက္ဘဲနဲ႔ ဒီမွာတင္ တ၀ဲ၀ဲလည္ျဖစ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ တုိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒၾကမ္းအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

၂၀၁၇ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒၾကမ္းအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵျပပြဲကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဆႏၵျပပြဲကို ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီ သံုးပါတီ၊ KNC၊ KDP၊ KSDP တို႔က ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မေနာကြင္းမွစ၍ လူဦးေရ ၁၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အတြင္း စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဓိကေတာ့ ၂၀၁၇ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒမူၾကမ္းေပါ့။ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဖတ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြ၊ ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားေတြအတြက္ေတာ့ တန္းတူအခြင့္အေရးေတြ အရမ္းနည္းလြန္းတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖတ္႐ႈရတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားမွာရွိတဲ့ စာေပႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ၊ ဥပေဒပညာရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ျမစ္ႀကီးနားမွာရွိတဲ့ ေက်ာက္မ်က္အသင္းေတြကိုေခၚၿပီး ၂၀၁၇ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးတယ္။ အစိုးရကလည္း ၂၀၁၇ သတင္းစာထဲမွာ သူတို႔ေရးထားတာ။ ျပည္သူလူထုနားလည္ရန္၊ အၾကံျပဳရန္ဆိုၿပီးမွ ပါရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အၾကံျပဳခ်က္ေျခာက္ခ်က္ တင္သြင္းခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အၾကံျပဳခ်က္ တင္ျပတဲ့အခါမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကေနၿပီး ေဆြးေႏြးရေအာင္ဆိုၿပီး ၂၀၁၇ ေမ ၁၆ ရက္မွာေခၚတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘာမွဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ ၾကားနာ႐ံုသက္သက္ပဲ။ ဆံုးျဖတ္ဖို႔က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ပဲ ဆံုးျဖတ္မယ္ဆိုၿပီး ေျပာလာတယ္။ ေနာက္တစ္ေခါက္ ၾသဂုတ္လမွာ ျပန္ေခၚတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတြင္းေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီေတြနဲ႔သြားေတြ႕တယ္။ အဲဒီမွာလည္း ဘာမွဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔လုပ္လာတာက်ေတာ့ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္မွာေတာ့ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းၿပီးမွ အတည္ျပဳသလုိလိုနဲ႔ မွားယြင္းမႈကို သတင္းစာထဲမွာ ေဖာ္ျပလာတယ္။ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီၾကားမွာ အထင္လြဲမွားေစၿပီးမွ ရန္တိုက္ေပးသလို ျဖစ္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တစ္ခါထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရတယ္။ ေျပာခ်င္တာက ကြၽန္ေတာ္တို႔က အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ အၾကံျပဳတယ္။ သတင္းစာမွာက အၾကံျပဳဖို႔ေရးထားတယ္။ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကိုလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က တစ္ခုမွအေကာင္ထည္ေဖာ္တာ မေတြ႕ရေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ သြားတင္တဲ့အခါမွာ အေသးစား၊ အလတ္စား၊ လက္လုပ္လက္စားဆိုၿပီး တင္ခဲ့တယ္။ အႀကီးစားမပါဘူး။ အခုက်ေတာ့ အႀကီးစား ဧက ၅၀ ႏွစ္က ၁၀ ဆိုၿပီးေပးလိုက္တယ္။ ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ၾကားက၊ အၾကံျပဳေနတဲ့ၾကားက လုပ္ကြက္အႀကီးစားေတြ သူတို႔ကထုတ္ေပးလိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီကေန႔ လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ဆႏၵျပရျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ လူထုဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ ဦးဘရန္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါဆႏၵျပပြဲတြင္ ၂၀၁၇ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒမူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဗီႏိုင္း၊ ပိုစတာကိုင္ေဆာင္ၿပီး “ကခ်င္ျပည္နယ္ ေက်ာက္စိမ္း ကခ်င္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတုိင္းရင္းသားလက္ထဲ ရွိေရး ဒုိ႔အေရး၊ အႀကီးစားလုပ္ကြက္ အလိုမရွိ၊ စက္ယႏၲရားကန္႔သတ္ေရး အျမန္လုပ္ေပးေရး ဒို႔အေရး၊ ေက်ာက္ဥပေဒ အျမန္ျပ႒ာန္းေပးေရး ဒို႔အေရး၊ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရင္းသားမ်ား ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရး ဒို႔အေရး” စသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိေသးသေရြ႕ ဆက္လက္ဆႏၵျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မတ္ ၁ ရက္တြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕၌ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ ဆက္လက္႐ံုးထုတ္ၿပီး မူးယစ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးမႈႏွင့္ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္မႈတို႔မွ တရားလိုျပသက္ေသတစ္ဦးအား စစ္ေဆး

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ ဆက္လက္႐ံုးထုတ္ၿပီး မူးယစ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးမႈႏွင့္ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္မႈတို႔မွ တရားလိုျပသက္ေသ ရဲအုပ္စိုင္းေအာင္စိုးကို စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုျပသက္ေသ ေလးဦးစစ္ေဆးရန္ ခ်ိန္းဆိုထားေသာ္လည္း ရဲအုပ္စိုင္းေအာင္စိုးတစ္ဦးသာ လာေရာက္သည့္အတြက္ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာပုဒ္မ၊ လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မတို႔အား စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုျပသက္ေသမ်ားျဖစ္သည့္ ဒုရဲအုပ္ေ၀ယံေအာင္၊ ရဲအုပ္စိုးလြင္ဦး၊ ဗိုလ္ႀကီးစိုးဇင္ႏွင့္ ရဲအုပ္ေက်ာ္စိုး၀င္းတို႔အား စစ္ေဆးရန္ခ်ိန္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ႐ံုးထုတ္တြင္ တရားလိုျပသက္ေသတစ္ဦးသာ လာေရာက္သည့္အတြက္ လာမည့္႐ံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ သက္ေသမ်ား လာေရာက္ရန္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ တရားလိုျပသက္ေသေလးဦးအား ဆင့္ေခၚထားေသာ္လည္း သက္ေသတစ္ဦးသာ လာေရာက္သည့္အတြက္ လာမည့္႐ံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္သက္ေသမ်ား လာေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက အစားထိုးသက္ေသတင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအမႈမ်ားအတြက္ သက္ေသအမ်ားအျပား စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးလွ၀င္းက တရားခြင္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားအား ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမ်ားက လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၆ (ဂ)/၂၀၊ လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က/၁၉ (စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁၊ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ၇၊ လက္နက္အက္ဥပေဒ ၉ (စ)/၁၉ (က) ႏွင့္ တရားခံေျပးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ပထမဆံုး႐ံုးထုတ္စဥ္က တရားစြဲဆိုထားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါ သံုးဦးအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇၊ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းကို ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ျဖင့္ ဆက္လက္တရားစြဲဆိုထားသည္။

လိြဳင္ေကာ္-ရွားေတာ ကားလမ္းမနံေဘး လွ်ဳိထဲတြင္ မီး႐ႈိ႕အေလာင္းေဖ်ာက္ထားေသာ လူသတ္မႈျဖစ္စဥ္မွ ပါ၀င္သည္ဟုယူဆရသူအား ဖမ္းဆီးရမိ

မီး႐ႈိ႕အေလာင္းေဖ်ာက္ထားေသာ လူသတ္မႈျဖစ္စဥ္မွ ပါ၀င္သူဟု ယူဆရသူအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာစဥ္

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၁ မိုင္ေက်ာ္ခန္႔ေ၀းေသာ ပါေလာင္းေက်းရြာအနီးရွိ လိြဳင္ေကာ္- ရွားေတာ လမ္းမနံေဘးလွ်ဳိထဲတြင္ မီး႐ႈိ႕အေလာင္းေဖ်ာက္ထားေသာ လူသတ္မႈျဖစ္စဥ္မွ ပါ၀င္သူဟု ယူဆရသူတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သိရသည္။

သံသယတရားခံျဖစ္ေသာ ေသဆံုးသူ မဇင္မာေထြး၏ခင္ပြန္း ဖိုးလျပည့္ (ခ) သေျပေအာင္၏ညီအရင္း ေမာင္ေကာင္း (ခ) ေအာင္ေကာင္းစံ၀င္းဆိုသူအား ၎ေနထိုင္ရာ ဧရာ၀တီတိုင္း ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဇလုတ္ႀကီးေက်းရြာတြင္ လိြဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ မႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕က သြားေရာက္ဖမ္းဆီး၍ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေကာင္း၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ အစ္ကိုျဖစ္သူ သေျပေအာင္က လိြဳင္ေကာ္တြင္ အေရးႀကီးကိစၥရွိသျဖင့္ ဖုန္းဆက္ေခၚရာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္နံနက္တြင္ လိြဳင္ေကာ္သို႔ေရာက္ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ေမာင္ေကာင္းအား အစ္ကိုျဖစ္သူက သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုေနထိုင္ေစၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္နံနက္တြင္ ၎ကဗိုက္ဆာသျဖင့္ အျပင္ထြက္မည္ဟု အစ္ကိုျဖစ္သူအား ဖုန္းဆက္ရာ အျပင္သို႔မထြက္ရန္ အစ္ကိုျဖစ္သူက ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲခန္႔တြင္ အစ္ကိုျဖစ္သူက ထမင္းဟင္းမ်ား ယူေဆာင္ေပးလာသျဖင့္ တည္းခိုရာအိပ္ခန္းအတြင္း စားေသာက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ လိုအပ္လွ်င္ ဖုန္းေခၚမည္ဟုေျပာကာ ျပန္ထြက္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္႔တြင္ အစ္ကိုျဖစ္သူက တည္းခိုခန္းသို႔ေရာက္လာၿပီး ေမာင္ေကာင္းအား ေမာင္းႏွင္လာေသာ ကားအျဖဴ၏ အေနာက္ခန္းတြင္ လဲေလ်ာင္းလိုက္ပါရန္ေျပာဆိုၿပီး အနက္ေရာင္ကူရွင္ျဖင့္အုပ္၍ လိုက္ပါခဲ့ရေၾကာင္း၊ အစ္ကိုျဖစ္သူေနအိမ္သို႔ေရာက္ရာ မရီးျဖစ္သူ မဇင္မာေထြးအား ေမးျမန္းရာမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီး အိပ္ခန္းတြင္းသို႔ အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာဆိုေခၚေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ခုတင္ၾကားရွိ တိပ္ပတ္ထားေသာ ပလတ္စတစ္အျပာေရာင္ပံုးတစ္ပံုးႏွင့္ အျဖဴေရာင္ဆာလာအိတ္ႏွစ္လံုးကိုေတြ႕ရာ အစ္ကိုျဖစ္သူမွ ဆာလာအိတ္မ်ားအား ကားေပၚတင္စဥ္ ေမာင္ေကာင္းမွ ညီႇစို႔စို႔အပုပ္နံ႔ရသျဖင့္ အခန္းတြင္း လူေသထားတာရွိသလားဟုေမးရာ ေနာင္မွအေၾကာင္းစံု ေျပာျပမည္ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္ရွိ ဓာတ္ဆီနံ႔ရ အ၀ါေရာင္ပံုးႏွစ္ပံုးကိုလည္း ကားေပၚတင္ေဆာင္လာရေၾကာင္း သိရသည္။

ညေန ၃ နာရီခန္႔တြင္ ၿမိဳ႕အျပင္ လမ္းမႀကီးဘက္သို႔ ကားေမာင္းထြက္လာရာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးရွိေသာ ေနရာတစ္ေနရာအေရာက္တြင္ အစ္ကိုျဖစ္သူႏွင့္ ေမာင္ေကာင္းတို႔က ဓာတ္ဆီပံုးတစ္ပံုးစီ သယ္ေဆာင္၍ ေခ်ာက္ကမ္းပါးနားခ်ထားေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ကားေနာက္ခန္းအတြင္းရွိ ပလတ္စတစ္အျပာေရာင္ပံုးအား သယ္ေဆာင္လာၿပီး ေျမျပင္သို႔ပစ္ခ်ရာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ အေလာင္းအားေတြ႕ရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ အေလာင္းမွာ အစ္ကိုျဖစ္သူ၏ဇနီး မဇင္မာေထြးျဖစ္ေနသျဖင့္ ေမးျမန္းရာ အစ္ကိုျဖစ္သူက ေနာက္မွေျပာျပမည္ဟုဆိုေၾကာင္း ထြက္ဆိုထားသည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ အေလာင္းအား ယူေဆာင္သြားေသာ ဓာတ္ဆီမ်ားျဖင့္ေလာင္းၿပီး မီး႐ိႈ႕ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦးမွာ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လာၿပီးေနာက္ ညီျဖစ္သူ ေမာင္ေကာင္းက ေနရပ္သို႔ျပန္ေနစဥ္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လူသတ္အေလာင္း မီး႐ိႈ႕ေဖ်ာက္ဖ်က္သူ မဇင္မာေထြး၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေအာင္သေျပအား ဖမ္းဆီးရမိရန္အတြက္ ၎သြားလာတတ္ေသာေနရာမ်ားရွိ ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

၎၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ သက္ေသအတည္ျပဳႏိုင္ရန္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ေနရာမ်ားကို မွတ္တမ္းမ်ားရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အသတ္ခံရၿပီး မီး႐ိႈ႕အေလာင္းေဖ်ာက္ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီး၏အေလာင္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ေတြ႕ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္ ၅၀၀ အား တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီက အဆင့္ျမႇင့္မည္ျဖစ္ျပီး က်န္ရွိသည္မ်ားကို စည္ပင္ေဆာင္ရြက္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ ၅၀၀ အား တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမွ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ က်န္ရွိသည့္ မွတ္တုိင္မ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း (န၀မေန႔)တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥအား လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အင္းစိန္လမ္းမေပၚႏွင့္ ဗဟိုလမ္းမေပၚရွိ ကားမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ အမိုးအကာႏွင့္ ထုိင္စရာပါရွိေသာမွတ္တုိင္မ်ား အျမန္ဆုံးျပဳလုပ္ေပးပါရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းအား ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ မွတ္တုိင္မ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကမ္းနားလမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ လိႈင္ျမစ္လမ္း၊ လမ္းသစ္လမ္း၊ ျပည္လမ္းအတုိင္း ရွစ္မုိင္၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ပါရမီလမ္း၊ သံသုမာလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းဧရိယာအတြင္းရွိ မွတ္တိုင္ေပါင္း ၅၀၀ အား အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ JCDecaux Company မွ တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ထုိမွတ္တုိင္မ်ားမွာမပါရွိတဲ့ က်န္ရွိေသာယာဥ္ရပ္ မွတ္တုိင္မ်ားကိုလည္း ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အေထာက္အကူျပဳရန္ ေခတ္မီမွတ္တုိင္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ စီမံေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ယာဥ္ရပ္မွတ္တုိင္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အမိုးအကာ၊ ထုိင္စရာအခက္အခဲမ်ားရွိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပလက္ေဖာင္းေတြရဲ႕ အက်ယ္အ၀န္းရဲ႕ မွတ္တုိင္လုပ္ေပးရမယ့္ ေနရာအက်ယ္အ၀န္းေတြကုိ ေလ့လာစိစစ္ၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား၀န္ေဆာင္မႈကို ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ား၊ ယာဥ္ရပ္မွတ္တိုင္မ်ား၊ လမ္းမ်ား စသည့္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္အား ေျပာင္းလဲခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလသို႔ ေရာက္ရိွလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တိုးတက္မႈမွာ အနည္းငယ္သာရိွေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ခရီးသြားလာသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

႐ုိက္တာသတင္းဌာနမွ ျမန္မာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကုိ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလုိျပသက္ေသ စားေသာက္ဆုိင္ပုိင္ရွင္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးရာတြင္ပါ၀င္သည့္ ရာအိမ္မွဴးတုိ႔အား စစ္ေဆး

႐ုိက္တာသတင္းဌာနမွ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ျမန္မာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကုိ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က (၈) ႀကိမ္ေျမာက္႐ုံးထုတ္ခဲ့ၿပီး ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ တရားလုိျပသက္ေသ စားေသာက္ဆုိင္ပုိင္ရွင္ႏွင့္ ရွာေဖြဖမ္းဆီးရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ရာအိမ္မွဴးတုိ႔အား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းေထာက္ ကုိသက္ဦးေမာင္ (ခ) ၀လုံးႏွင့္ ကုိေက်ာ္စုိးဦး (ခ) မုိးေအာင္တို႔မွာ ရဲအရာရွိႏွစ္ဦးႏွင့္ထုိင္ခဲ့သည့္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္မွ စားေသာက္ဆုိင္ပုိင္ရွင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေဌးႏွင့္ ရွာေဖြဖမ္းဆီးရာတြင္ သက္ေသအျဖစ္ပါ၀င္ေသာ ရာအိမ္မွဴးဦးေက်ာ္ရွိန္ တုိ႔ကုိ စစ္ေမးျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္သက္ေသမ်ားႏွင့္မတူေသာ ကြဲလြဲခ်က္အခ်ဳိ႕ ထြက္ဆုိခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ေရွ႕ေနဦးသန္းေဇာ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔စစ္တာက ၀လုံးတုိ႔ထုိင္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ စားေသာက္ဆုိင္ပုိင္ရွင္နဲ႔ ရွာေဖြတဲ့ေနရာမွာပါတယ္ဆုိတဲ့ ရာအိမ္မွဴး ဦးေက်ာ္ရွိန္ကုိစစ္တယ္။ စစ္တဲ့အထဲမွာ အရင္သက္ေသေတြနဲ႔မတူတဲ့ ကြဲလြဲခ်က္ေတြထြက္လာတယ္။ သက္ေသဦးေက်ာ္ရွိန္က ေျပာသြားတာက သတင္းေထာက္ေတြက ဘယ္ဘက္လာသလဲဆုိရင္ နီလာလမ္းအတြင္းလမ္းကေန အမွတ္ (၃) ဘက္ကုိ ေလွ်ာက္လာတယ္ဆုိတဲ့ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ဳိး ထြက္သြားတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ သတင္းေထာက္ေတြကုိ ဖမ္းတဲ့အခါမွာ အရပ္၀တ္ရဲေတြ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ ပါတယ္ဆုိတဲ့ဟာကုိ ထြက္ဆုိသြားတယ္။ ေနာက္တစ္ခုအေရးႀကီးတဲ့ဟာက ဒုတပ္ၾကပ္ႏုိင္လင္းက စားေသာက္ဆုိင္ထဲက ထြက္တာဘယ္အခ်ိန္မွာသိလဲဆုိရင္ ၉ နာရီေလာက္မွာ သူသိတဲ့ဟာကုိ ထြက္သြားတယ္။ ဒီဟာကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဖမ္းဆီးေရးအဖြဲ႕က ဒီစာရြက္စာတမ္းေပးသြားတယ္ဆုိတဲ့ ဒုတပ္ၾကပ္ႏုိင္လင္းနဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္ရွိထားတယ္။ ဆုိင္ကေန ဘယ္အခ်ိန္ထြက္မယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဖမ္းမယ္ဆုိတာ ႀကိဳသိထားတဲ့သေဘာေတြ ပါတာေပါ့ေနာ္” ဟု ေရွ႕ေနဦးသန္းေဇာ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တရားလုိျပသက္ေသ ရာအိမ္မွဴးအေနျဖင့္ တရား႐ုံးသို႔ လာေရာက္ထြက္ဆုိရာတြင္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကုိ လက္ဖ၀ါးတြင္ေရးသား၍ ထြက္ဆုိခဲ့ၿပီး ၎ထြက္ဆုိေသာ အရပ္၀တ္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဆုိသည့္အခ်က္သည္ ယခင္သက္ေသမ်ားထြက္ဆုိခဲ့ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀တ္စုံမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးသည္ဟုအခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲေၾကာင္း၊ အရပ္၀တ္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးသည္ဟူေသာအခ်က္သည္ သတင္းေထာက္ကုိ၀လုံး၊ ကုိမုိးေအာင္တုိ႔ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္လည္း တူညီေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦးသန္းေဇာ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဖမ္းဆီးခံသတင္းေထာက္ ကုိသက္ဦးေမာင္ (ခ) ၀လုံးက “တုိင္းျပည္မွာျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆာနာေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အဓိကယုံၾကည္တာက အစုိးရအေနနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ မွန္မွန္ကန္ကန္ရဖုိ႔လုိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တကယ္ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ အျခားဘယ္ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မီဒီယာသမားေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားခြင့္လာခြင့္၊ သတင္းရယူခြင့္၊ ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ေတြ အမ်ားႀကီးလုိအပ္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒီလုိရင္ဆုိင္ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီး အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ျဖဳန္းတီးေနရပါတယ္” ဟု တရား႐ုံးခ်ိန္းအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ုံးခ်ိန္းကုိ မတ္ ၇ ရက္သုိ႔ခ်ိန္းဆုိခဲ့ၿပီး တရားလုိျပသက္ေသမ်ား ဆက္လက္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးၿပီးေသာ တရားလုိျပသက္ေသ ရွစ္ဦးရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးရမည့္ တရားလုိျပသက္ေသ ၂၅ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

႐ိုက္​တာသတင္​းဌာနမွ သတင္​းေထာက္​မ်ားျဖစ္သည့္ ကိုသက္ဦးေမာင္ (ခ) ၀လုံးႏွင့္ ကို​ေက်ာ္​စိုးဦး (ခ) မိုး​ေအာင္​တို႔ကို ရန္​ကုန္​တိုင္​း​ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးယုႏိုင္​က တရားလိုျပဳလုပ္​၍ ​ျမန္​မာႏိုင္​ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္​ခ်က္​အက္​ဥပ​ေဒ ပုဒ္မ-၃ (၁) (ဂ)ျဖင္​့ တရားစြဲဆုိထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခြန္ေဆာင္ရင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အခြန္ေရွာင္ရင္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာမြဲေတြကို ဆင္းရဲတြင္းနက္ေစမယ့္ ေငြမည္းေလွ်ာ္ဖြပ္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာနဲ႔ ဇြတ္အတင္း အတည္ျပဳေတာ့မွာလား …

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္း၀န္းက်င္ရွိ ေနအိမ္တိုက္တာ႐ံုးခန္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ေငြမည္းမ်ားကို ေလွ်ာ္ဖြပ္ေစသည့္ပုဒ္မဟု အေ၀ဖန္ခံေနရေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၂၅ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ပထမေျခာက္လကာလအတြင္း သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယေျခာက္လကာလအတြင္း ငါးရာခိုင္ႏႈန္း စသည္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္က်သင့္ေစရမည္ဟု မူလအတုိင္း ရာခိုင္ႏႈန္းေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမႈအရ သိရသည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၈) အျဖစ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ အခြန္သက္သာခြင့္ျပဳျခင္း အခန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈတိုးျမႇင့္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ တရားမွ်တမႈကိုအေျခခံေသာ အခြန္စနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္လည္းေကာင္း ပုဒ္မ ၂၅ တြင္ မည္သို႔ပင္ျပ႒ာန္းထားေစကာမူ ပုဒ္မ ၃၄ ပါ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ ဤဥပေဒအက်ဳိးသက္ေရာက္သည့္ေန႔မွစ၍ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ ႏွင့္ ၆-က တို႔အရ သက္သာခြင့္မ်ား ႏုတ္ပယ္ခြင့္မျပဳဘဲ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ေအာက္ပါကာလအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္ႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္က်သင့္ေစရမည္ (က) ပထမေျခာက္လကာလအတြင္း သတ္မွတ္၀င္ေငြ ေၾကညာလႊာပံုစံျဖင့္ တင္ျပလာေသာ ပုဒ္မ ၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ကိစၥရပ္အတြက္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုဒ္မ ၃၄ (ခ) ပါ ကိစၥရပ္အတြက္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုဒ္မ ၃၄ (ဂ) ပါကိစၥရပ္အတြက္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (ခ) ပထမေျခာက္လ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ဒုတိယေျခာက္လကာလအတြင္း သတ္မွတ္၀င္ေငြ ေၾကညာလႊာပံုစံျဖင့္ တင္ျပလာေသာ ပုဒ္မ ၃၄ (က) ပါ ကိစၥရပ္အတြက္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုဒ္မ ၃၄ (ခ) ပါ ကိစၥရပ္အတြက္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုဒ္မ ၃၄ (ဂ) ပါ ကိစၥရပ္အတြက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟု ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ ၃၃ အရ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ အခြန္က်သင့္ေစရမည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ (က) ျပည္တြင္းေနႏိုင္ငံသားႏွင့္ ျပည္ပေနႏိုင္ငံသား၏ ျပည္ပမွ၀င္ေငြရလမ္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ ၀င္ေငြမ်ား၊ (ခ) ဘဏ္၌အပ္ႏွံထားရွိသည့္ ေငြေၾကး၊ အစုရွယ္ယာထည့္၀င္သည့္ ေငြေၾကး၊ (ဂ) ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ေျမ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ယင္းအေဆာက္အအံု၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေရႊႏွင့္အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ရေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍မရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ လက္၀ယ္ရွိေငြေၾကး၊ ပုဒ္မ ၃၅ တြင္ ပုဒ္မ ၃၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ တရားမ၀င္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိသည့္ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို အေရးယူသည့္ ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရလည္းေကာင္း အေရးယူျခင္းအား ထိခိုက္မႈမရွိေစရဟု ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၃၆ တြင္ ပုဒ္မ ၃၄ ပါ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အခြန္ေပးေဆာင္လိုသူသည္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ (က)-(၁)ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းအတြက္ ေဖာ္ထုတ္တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါက အေျခပစၥည္းတည္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးမွဴး႐ံုး၊ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဖာ္ထုတ္တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါက အခြန္ထမ္းေနထိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ံုး၊ (ခ) ေၾကညာလႊာတြင္ ေဖာ္ျပရမည့္အေျခပစၥည္း၊ ပစၥည္းတန္ဖိုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ မိမိအမွန္သံုးစြဲခဲ့ရသည့္ တန္ဖိုးကိုေဖာ္ျပရမည္။ ေငြသားေၾကညာျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိအမွန္တကယ္ပိုင္ဆိုင္သည့္ လက္၀ယ္ရွိေငြေၾကးႏွင့္ ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံထားသည့္ တန္ဖိုးပမာဏကိုေဖာ္ျပရမည္။ (ဂ) ေၾကညာထားသည့္ ေငြသား၊ အေျခပစၥည္း၊ ပစၥည္းတန္ဖိုးအေပၚ သက္ဆိုင္ရာကာလအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္ႏႈန္းမ်ားအတိုင္း သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အေက်အလည္ေပးသြင္းရမည္။ အေက်အလည္ ေပးသြင္းျခင္းမရွိပါက တင္သြင္းခဲ့သည့္ ေၾကညာလႊာကို ပ်က္ျပယ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ (ဃ) ဆႏၵအေလ်ာက္ေၾကညာလႊာ တင္သြင္းျခင္းအတြက္ အယူခံခြင့္၊ ျပန္အမ္းေငြ ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္မရွိေစရ။ အပိုဒ္ ၃၈ ဤအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ (က) ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ အခြန္သက္သာခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အရ ဒဏ္တပ္႐ိုက္ျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳ။ (ခ) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ထားသည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂၅ တြင္ ျပည္တြင္းေနႏိုင္ငံသားႏွင့္ ျပည္ပေနႏိုင္ငံသား၏ ျပည္ပမွ၀င္ေငြရလမ္းတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ ၀င္ေငြမ်ား၊ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ေျမ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ယင္းအေဆာက္အအံု၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေရႊႏွင့္အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ရေသာပစၥည္းမ်ား၊ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍မရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ အစုရွယ္ထည့္၀င္ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ေငြေၾကးမ်ား၊ လက္၀ယ္ရွိ ေငြေၾကးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအခြန္ႏႈန္းမ်ားအတိုင္း အခြန္က်သင့္ေစရမည္။ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒအရ ဒဏ္ေငြတပ္႐ိုက္ျခင္းမျပဳရ။ သို႔ရာတြင္ တရားမ၀င္ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရ။ (က) ဤဥပေဒ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔မွစ၍ ပထမေျခာက္လကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာပံုစံမ်ားျဖင့္ တင္ျပလာေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ (ခ) ပထမေျခာက္လ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ဒုတိယေျခာက္လကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာပံုစံမ်ားျဖင့္ တင္ျပလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းဟု မူလဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက “အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ျပည္တြင္းမွာေနေန၊ ျပည္ပမွာေနေန ျပည္ပရွိတဲ့လုပ္ငန္းေတြက လုပ္ခဲ့တဲ့ေငြတစ္ခုခု၊ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကေန ရတဲ့၀င္ေငြ။ ဒီ၀င္ေငြေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာလို႔ရွိရင္ ပထမေျခာက္လမွာ ေၾကညာမယ္ဆိုရင္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယေျခာက္လမွာ ေၾကညာမယ္ဆိုရင္….။ ဒုတိယတစ္ခုက ဘဏ္မွာရွိတဲ့ေငြေၾကးေတြရယ္ ရွယ္ယာမွာထည့္ထားတဲ့ ေငြေၾကးေတြရယ္ ဒီလိုေငြေၾကးေတြက်လို႔ရွိရင္ ပထမေျခာက္လမွာ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေကာက္ခံမွာျဖစ္သလို၊ ဒုတိယေျခာက္လမွာ ေၾကညာမယ္ဆိုရင္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံဖို႔ ေကာ္မတီက အဆိုျပဳတင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယအဆင့္ကေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ပစၥည္းေတြ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ပစၥည္းေတြ၊ ေနာက္တစ္ခုက ေရႊေငြလက္၀တ္ရတနာေတြ၊ လက္၀ယ္မွာရွိတဲ့ ေငြေၾကးေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတဲဲ့ ေငြေၾကးေတြ၊ ဒီေငြေၾကးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာလို႔ရွိရင္ ပထမေျခာက္လမွာ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယေျခာက္လမွ ေၾကညာမယ္ဆိုရင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း။ ဒီလိုသံုးခုခြဲတဲ့အခ်ိန္မွာ ပထမတစ္ခုက အခုမွျဖစ္တဲ့ ေငြေၾကးေတြကို ဆိုလိုျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြထဲကို စီး၀င္လာႏိုင္လာမယ့္ ေမွ်ာ္မွန္းရတဲ့ေငြေၾကးေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ကို အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယျဖစ္တဲ့ ဘဏ္မွာရွိတဲ့ေငြေၾကးေတြ၊ ရွယ္ယာမွာထည့္ထားတဲ့ ေငြေၾကးေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လည္ပတ္တဲ့ေငြမွာပါၿပီး ျဖစ္ေနတယ္။ ပါၿပီးသားျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တတိယတစ္ခုကေတာ့ ၀ယ္ၿပီးတဲ့ ရယူၿပီးတဲ့ ပံုေသပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းေတြ၊ ေရႊေငြရတနာေတြ၊ ရွယ္ယာေတြ၊ ေနာက္တစ္ခုက လက္၀ယ္မွာရွိတဲ့ ေငြေၾကးေတြ။ လက္၀ယ္မွာရွိတဲ့ ေငြေၾကးေတြဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ လည္ပတ္ေနတဲ့ ေငြေၾကးလို႔ေျပာလို႔မရဘူး။ အဲဒီလိုေငြေတြ၊ ၀ယ္ၿပီးတဲ့ ပံုေသပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းေတြ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းအားလံုးအတြက္ဆိုရင္ေတာ့ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုၿပီးမွ အမ်ဳိးအစားသံုးခုခြဲၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အဆိုျပဳတင္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက အတည္ျဖစ္မယ္၊ မျဖစ္ဘူးဆိုတာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္အေပၚမွာ မူတည္တယ္။ လိုအပ္လို႔ရွိရင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြရွိလာမယ္။ မဲခြဲသင့္ရင္လည္း ခြဲၿပီးေတာ့မွ ေနာက္ဆံုး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန အတည္ျပဳလိုက္ၿပီးမွသာလွ်င္ ဒီႏႈန္းထားအတိုင္း အတည္ျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္တကယ္ကေတာ့ စည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေနတဲ့၀င္ေငြဆိုတာဟာ တစ္ကမၻာလံုးနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အခြန္ဥပေဒမွာမွမရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ၀င္ေငြဥပေဒမွာဆိုရင္ နံပါတ္တစ္လစာ၀င္ေငြရွိတယ္။ နံပါတ္ႏွစ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက ၀င္ေငြရွိတယ္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ၀င္ေငြရွိတယ္။ေနာက္တစ္ခါ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းတဲ့၀င္ေငြေတြရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အျခားရလမ္းကေနရတဲ့၀င္ေငြ ခုနက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလည္း မဟုတ္ဘူး။ စီးပြားေရးမဟုတ္ဘူး။ လစာလည္းမဟုတ္၊ အေျခပစၥည္းလည္း မဟုတ္ဘဲရတဲ့ေငြဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ရွိေသးတယ္။ အဲဒီရဲ႕ေနာက္ ဘာရွိေသးလဲဆိုရင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာေငြဆိုၿပီး ရွိေသးတယ္။ ဒါက ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဟိုတည္းကစည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေနေသာေငြဆိုၿပီး ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းလာကတည္းက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ မည္မည္ရရမရွိတဲ့ ေငြေတြအတြက္ ခြင့္ျပဳရတာပဲ။ တကယ္ မည္မည္ရရရွိတဲ့ ေငြေတြဆိုရင္ စကတည္းက စီးပြားေရးဆိုလည္း စီးပြားေရးေခါင္းစဥ္နဲ႔ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္မယ္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုလည္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္မယ္။ လစာဆိုရင္ လစာ၀င္ေငြခြန္ကိုေဆာင္ၾကရမွာပဲ။ တစ္ကမၻာလံုးမွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြဆိုတာမရွိခဲ့ဘူး။ ဒါကို အစီရင္ခံစာထဲမွာလည္း ပါပါတယ္။ ၁၉၉၀ တုန္းက တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၉၄ မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ၂၀၀၇ ကေန ၂၀၁၂ ေလာက္အထိကိုလည္း တစ္ႀကိမ္ သက္သာခြင့္ေတြ ေလွ်ာ့ေပါ့ခြင့္ေတြ အမ်ားႀကီးေပးခဲ့ၾကၿပီးၿပီ။ ေနာက္တစ္ခါ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ဥပေဒမွာလည္း သက္သာခြင့္ေတြ ေပးခဲ့ၿပီးၿပီ။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ေရရွည္မွာ ျပန္စဥ္းစားလိုက္လို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခြန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္တဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အခြန္ႏႈန္းဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာေကာက္ခံေနတဲ့ အခြန္ႏႈန္းေတြပဲျဖစ္ရေတာ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ္သိထားသေလာက္က အသစ္တင္မယ့္ အသစ္ျပ႒ာန္းမယ့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒမွာဆိုရင္ေတာ့ ၀င္ေငြခြန္ဟာ သံုးမ်ဳိးပဲရွိေတာ့မယ္။ နံပါတ္တစ္ လစာ၀င္ေငြ၊ နံပါတ္ႏွစ္ စီးပြားေရး၀င္ေငြ ဒီမွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလည္း ၀င္သြားလိမ့္မယ္။ နံပါတ္သံုးက အေျခပစၥည္းေတြေရာင္း၀ယ္ခ်ိန္မွာ ရတဲ့အျမတ္ဒီသံုးခုပဲ။ တစ္ကမၻာလံုးမွာပဲ ဒီသံုးခုပဲေကာက္တယ္။ ဒီသံုးခုပဲေကာက္ေတာ့မယ့္ အေနအထားမွာ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာေငြဟာ ဘယ္ေခါင္းစဥ္ထဲမွာ သြားထည့္ေတာ့မလဲ။ လံုး၀ထည့္စရာ ေခါင္းစဥ္မရွိေတာ့ဘူး။ မရွိေတာ့ ဒါက ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔လည္း ခုနက ျပန္စဥ္းစားတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒုန္းဆိုျဖတ္လိုက္မယ့္အစား ေနာက္ဆံုးတစ္ႏွစ္အေနနဲ႔ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၂၀၁၈ ထဲမွာပဲ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္သြားတဲ့အခါမွာ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးရင္ ဒီစည္းၾကပ္လြတ္ေနေသာ ၀င္ေငြဆိုတာ မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ၀င္ေငြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ သံုးမ်ဳိးပဲရွိေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးအေနနဲ႔ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ၀င္ေငြဆိုၿပီး တစ္ႏွစ္ေပါ့။ ဒါေတာင္မွ ကာလကန္႔သတ္ခ်က္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးေပးထားရပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာသံုးမ်ဳိး ခြဲထားတယ္။ ႏႈန္းထားနဲ႔ကန္႔သတ္ထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကာလနဲ႔ကန္႔သတ္ထားတယ္။ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ပဲ သက္သာခြင့္ေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ျပန္လာရန္ လူဦးေရ ၈၀၀၀ စာရင္းေပးထားေၾကာင္း UEHRD ၏ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က UEHRD အစည္းအေ၀းက်င္းပေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-နီလာ)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာရန္ လူဦးေရ ၈၀၀၀ စာရင္းေပးထားေၾကာင္း UEHRD ၏ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“အခုစာရင္းေပါက္ေနတဲ့ ၈၀၀၀ ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အာ႐ံုစိုက္ေနရပါတယ္။ စာရင္းေတြမၿပီးေသးပါဘူး။ စိစစ္ဖို႔အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ႏုိင္ငံေတာ္က ေလွ်ာ့ေပါ့ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာေနတယ္ဆိုတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားတစ္ခုခု ျပႏုိင္ရင္ လက္ခံမယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာထားပါတယ္။ အတင္းအက်ပ္လုပ္တဲ့ပံုစံ လံုး၀ကြၽန္ေတာ္တို႔မရွိပါဘူး။ ဒါေလးကိုေတာ့ သတိေပးခ်င္ပါတယ္” ဟု ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာၾကားသည္။

“အားလံုးလည္း သတင္းစာေတြထဲမွာပါတဲ့အတြက္ သိၿပီးသားပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ျပန္လာမယ္လို႔ စာရင္းေပါက္ေနတာ ၈၀၀၀ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပန္လက္ခံဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံနဲ႔သေဘာတူထားတာ မူသံုးခုရွိပါတယ္။ အဲဒီမူသံုးခုကိုသိမွ UE ရဲ႕တာ၀န္ကိုသိမွာပါ။ မူသံုးခုက နံပါတ္ (၁) က သူတို႔ျပန္လာတဲ့သူ အားလံုးသည္ ကိုယ့္သေဘာကိုယ့္ဆႏၵနဲ႔ ဘယ္သူ႔ဖိအားမွမပါတဲ့ဆိုတာကုိ ေျပာပါတယ္။ နံပါတ္ (၂) ကေတာ့ လံုျခံဳရမယ္လို႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ လက္ခံထားတဲ့စံႏႈန္းပါ။ ဒါကလည္း အားလံုးသိတဲ့အတုိင္းပဲ Safe ဆိုတာ UEHRD က တတ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ရွိတဲ့သူေတြ နယ္ေျမမွာရွိတဲ့ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြ ရဲေရာ၊ တပ္မေတာ္ေရာက တာ၀န္ယူရမယ့္ကိစၥပါ” ဟု ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာၾကားသည္။

ေနာက္ဆံုးကိစၥသည္ UEHRD ႏွင့္သက္ဆုိင္ေၾကာင္း၊ ျပန္လာသည့္သူမ်ား သိကၡာရွိရွိျပန္လာႏုိင္ေရး လုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီအေထာက္အပ့ံေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ၏ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ကိုးဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းကိုးဖြဲ႕မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား စီစဥ္ဖြင့္လွစ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အေသးစားေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ဘ႑ာေငြစုေဆာင္းေရး (Crowd Funging) လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တို႔ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌မူ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားအျပင္ အဖြဲ႕အသစ္မ်ား ထပ္မံတိုးလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က သိရသည္။

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျပင္ဆင္ၿပီးပါက ပညာေရးႏွင့္ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး (Vocational Training) သင္တန္းမ်ားကိုလည္း စီစဥ္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။