ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ၀ါေသာခူေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ထံုးေက်ာက္စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္း စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးႏွင့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု တည္ေဆာက္မည့္ကိစၥ သတင္းစာရွင္းလင္း

ထံုးေက်ာက္စက္မႈတြင္းထြက္ ကုန္ၾကမ္းစမ္းသပ္တိုင္းတာေရးႏွင့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံတည္ေဆာက္ရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းစဥ္

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ၀ါေသာခူေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ထံုးေက်ာက္စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္း စမ္းသပ္တိုင္းတာေရးႏွင့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေထးငွားလ်ားေက်းရြာရွိ ကရင္နီျပည္ ဘလူငယ္မ်ားသမဂၢ (UKSY) ႐ံုးခန္းတြင္ က်င္းပသည္ဟု သိရသည္။

ရွင္းလင္းရာတြင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမွ ၾသဇာႀကီးသူမ်ားအား ရန္တိုက္ေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကရင္နီျပည္နယ္ MATA တာ၀န္ခံ ခြန္းအန္ဂ်လိုပ်ံက ဆိုသည္။

“ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းျခင္းမရွိဘူး။ တစ္ဆင့္ခံဘဲ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္နဲ႔ပဲ ၀င္ခိုင္းတဲ့အခါက်ေတာ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း ျပန္တိုက္႐ံုပဲရွိမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ခ်င္တာက ကုမၸဏီကိုေတြ႕ခ်င္တာ။ ၾကားခံလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕နဲ႔ပဲ ေတြ႕ေနရေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြလည္း စိုးရိမ္မႈေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ လက္နက္ရွိေနမွေတာ့ ေတာ္႐ံုကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြက စကားမေျပာရဲေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတိုိ႔က လက္နက္ကိုင္အားကိုးနဲ႔ ၀င္လာတယ္လို႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမင္တယ္” ဟု ခြန္းအန္ဂ်လိုပ်ံက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တက္ေရာက္လာေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ားကလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ စီမံကိန္းအားအလိုမရွိရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကရေၾကာင္းမ်ား အသီးသီးတင္ျပၾကသည္ဟု သိရသည္။

အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွလည္း ေဒသခံမ်ားမွ စီမံကိန္းအား သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ ၁၄၇ ခုရွိသည္ကို စံုစမ္းရာတြင္ ကြယ္လြန္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ သြားေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ရြာတြင္ေနထိုင္ျခင္းမရွိသူမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း။ MATA မွ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေကာက္ခံရာတြင္ လူဦးေရ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ တစ္ေန႔လွ်င္ တန္ ၄၀၀၀ ထြက္ရွိမည့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္မည့္ ရွမ္းကယားနယ္စပ္ လီ၀ိုးေက်းရြာအနီး ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္မည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုအလိုမရွိ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ား စုေပါင္းစိုက္ထူခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ေဒသခံမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ား၊ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ား သမဂၢအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံအလိုမရွိ၊ သင့္ေၾကာင့္ ငါတို႔ေတာင္မပ်က္စီးပါေစႏွင့္ စသည့္စာတန္းပါဆိုင္းဘုတ္မ်ားကုိ သြားေရာက္စိုက္ထူၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေတာင္ယာေျမစနစ္ကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဟုဆိုကာ စက္႐ံုစီမံကိန္းလ်ာထားသည္ကို ေအာက္ေျခထိဆင္းၾကည့္ၿပီး ဘိုးဘြားပိုင္ေတာင္ယာမ်ားလက္ရွိ စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနသည္ကို တာ၀န္ရွိသူမ်ား ကြင္းဆင္းေစလိုေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွသိရသည္။ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေဒါကမီးေက်းရြာတြင္ ရြာ ၄၂ ရြာမွ စုေပါင္း၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး တတိယအႀကိမ္ သေဘာမတူေၾကာင္းတြင္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကၿပီး လိြဳင္ေကာ္၊ ဒီးေမာ့ဆို၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထိုသို႔ကန္႔ကြက္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီး သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပသြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္႐ံုေဆာက္မည့္ေနရာႏွင့္ အနီးဆံုးတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္သည့္ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ၿပီး ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကိုသာ အဓိကထားလုပ္ကိုင္ေနသျဖင့္ ေျမယာမ်ားဆံုး႐ႈံးမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကရၿပီး ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုတည္ေဆာက္ပါက ဆိုးက်ိဳးေကာင္းက်ိဳးမ်ားအား မည္သူမွ် လာေရာက္ရွင္းျပျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ တစ္ေန႔လွ်င္ တန္ခ်ိန္မည္မွ် ထုတ္လုပ္မည္ကိုလည္း မသိရွိရေၾကာင္း၊ မည္သူ႔ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လာေရာက္စမ္းသပ္မည္ကို မသိရွိရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

မန္းေရႊစက္ေတာ္ပြဲေတာ္သိုု႔ ႏြားလွည္းမ်ားျဖင့္ လာေရာက္သည့္ဓေလ့ ေပ်ာက္ကြယ္လုုနီးျဖစ္လာၿပီး လက္က်န္ေက်းရြာတစ္ရြာ အစဥ္အလာမပ်က္ လာေရာက္

မင္းလွက်င္းေက်းရြာမွ မန္းေရႊစက္ေတာ္ ဘုုရားပြဲေတာ္သိုု႔ ႏြားလွည္းမ်ားျဖင့္ ထြက္ခြာလာၾကစဥ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မန္းေရႊစက္ေတာ္ပြဲေတာ္သို႔ ႏြားလွည္းမ်ားျဖင့္ လာေရာက္သည့္ဓေလ့ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးျဖစ္လာၿပီး လက္က်န္ေက်းရြာတစ္ရြာတည္းက တေပါင္းလျပည့္ရက္၀န္းက်င္တြင္ အစဥ္အလာမပ်က္ လာေရာက္၍ ရက္ရွည္ေနထိုင္ ဘုရားဖူးေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္း ဘုရားပြဲေတာ္မ်ားသို႔ ႏြားလွည္းမ်ားျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕လာေရာက္သည့္ ဓေလ့တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ သိသာစြာေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း မန္းေရႊစက္ေတာ္ပြဲေတာ္သို႔လည္း လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ကအထိ မင္းဘူး၊ ပြင့္ျဖဴ၊ ငဖဲ၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ႏြားလွည္းမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ၾက၍ ရက္ရွည္ေနထိုင္ေလ့ရွိခဲ့ေၾကာင္း ယခုုႏွစ္ပိုုင္းမ်ားတြင္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ မင္းလွက်င္းေက်းရြာ တစ္ရြာတည္းကသာ ရြာလံုးကြၽတ္နီးပါး ႏြားလွည္းမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ေလ့ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မင္းလွက်င္းေက်းရြာမွ မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုုရားသိုု႔ ႏြားလွည္းျဖင့္ လာေရာက္ၾကသူမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ တေပါင္းလဆန္း ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေက်းရြာမွထြက္ခြာေလ့ရွိၿပီး တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ေန႔အထိ ပြဲေတာ္တြင္းေနထုိင္၍ ဘုုရားဖူးေလ့ရိွေၾကာင္း၊ မင္းလွက်င္းေက်းရြာမွ မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္သိုု႔ ၁၀ မိုုင္အကြာအေ၀းရွိၿပီး လူငယ္အခ်ဳိ႕က ႏြားလွည္းမ်ားႏွင့္အတူ ေျခက်င္ေလွ်ာက္၍ သြားေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ယခုုႏွစ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္က ေက်းရြာမွ စတင္ထြက္ခြာ၍ အထက္စက္ေတာ္ရာဘုုရား၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ေလွတင္တံတားေအာက္ဘက္ မန္းေခ်ာင္းေသာင္ျပင္တြင္ စတည္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဟုိးတုန္းကေတာ့ တေပါင္းလလာဖိုု႔အေရးကို ျပာသိုတပို႔တြဲကေနၿပီးေတာ့ ႏြားစာကိုလည္း တစ္ေန႔စာႏြားေကြၽးဖို႔ထက္ကို ပိုပိုစင္းၿပီးစုၾကတယ္။ ဒီမွာေကြၽးဖို႔ရာ ပိုရေအာင္ပါ။ တစ္ခါလူေတြ စားဖို႔ေသာက္ဖို႔ၾကေတာ့လည္း ပဲေစ့ပဲဆန္ေတြ ေမာင္းနဲ႔ခြဲရတယ္။ စပါးေတြေထာင္းရတယ္။ ဆန္ေတြဖြပ္ၿပီး စုရတယ္။ လာၿပီဆိုလည္း တစ္တင္းခြဲတစ္တင္း ပါေအာင္ယူတယ္။ ဒီလွည္း၀ိုင္းမွာၾက ေဆြမ်ဳိးဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ ေကြၽးၾကတယ္။ အလွဴခံေတြလာရင္ လွဴၾကတယ္။ စတုဒိတာလိုပဲေကြၽးၾကတယ္။ ဒီေနရာမွာ လွဴၾကရတာျမတ္တယ္လို႔ အေတြးနဲ႔လွဴၾကတယ္” ဟု ငယ္စဥ္ကတည္းက မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲသို႔ ႏြားလွည္းျဖင့္ လာေရာက္ေလ့ရွိသူ အသက္ ၆၄ ႏွစ္ရွ္ိ ေဒၚစမ္းျမက ေျပာၾကားသည္။

အသက္ ၄၈ ႏွစ္ရွိ ဦးဖိုးရည္က “လွည္း၀ုိင္းက ေပ်ာက္ပ်က္မယ့္အေျခအေနေတာ့ မရွိဘူး။ မသြားႏိုုင္လည္း သြားႏိုုင္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး လာၾကမွာပါ။ ဒီကိုလာရတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကေတာ့ လူႀကီးေတြအဖို႔က ဘုရားဖူးရတာပါ။ ကေလးေတြကလည္း ေပ်ာ္လည္းေပ်ာ္ ဘုရားလည္းဖူးရတာပါ” ဟုေျပာၾကားသည္။

မင္းလွက်င္းေက်းရြာမွ ႏြားလွည္းျဖင့္ လာေရာက္ၾကသူမ်ားအား မန္းေရႊစက္ေတာ္ပြဲေတာ္တြင္း လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေသာက္ေရသန္႔ႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား လွဴဒါန္းေလ့ရွိေၾကာင္း လွည္းမ်ားျဖင့္ စခန္းခ်သည့္ေနရာ (လွည္း၀ိုင္း) တြင္ ယာယီသန္႔စင္ခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးသင့္သည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း လွည္း၀ိုင္းစတင္လာေရာက္သည့္ေန႔တြင္ ရန္ကုုန္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားက အထိဓာတ္ပံုဆရာႏွင့္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား လာေရာက္မွတ္တမ္းတင္ေလ့ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ားကပင္ ထိုလွည္း၀ိုင္းယဥ္ေက်းမႈကို စိတ္၀င္စားၾကေသာေၾကာင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည္အထိ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာဖိုရမ္တြင္ အခ်က္ငါးခ်က္ကို ဦးတည္ေဆြးေႏြး

တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ဖိုရမ္ကို ျမ၀တီၿမိဳ႕ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးလမ္းရွိ ေအာင္ဇမၺဴလင္း ဟိုတယ္ခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဖိုရမ္အား လူထုအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ရက္၊ (TCDN) ႏွင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (CCF) တို႔က ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်က္ငါးခ်က္ကိုဦးတည္ၿပီး ယင္းအခ်က္ေအာက္မွ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားထုတ္ကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက လူကုန္ကူးမႈ ေလ်ာ့က်လာေစေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ လံုျခံဳေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ေလာင္းကစားေၾကာင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ဘ၀ပ်က္သုဥ္းလာျခင္းမွ ကာကြယ္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑တြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ သဃၤန္းညီေနာင္၊ ပညာေရာင္ျခည္ ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတက “ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္စပ္၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ မိဘေတြ၊ ယင္းမိဘေတြရဲ႕ ကေလးေတြပညာေရးကို ဦးဇင္းကစိတ္၀င္စားတယ္။ သံဃာတစ္ပါးျဖစ္တဲ့အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအပိုင္းကိုေတာ့ ေဆြးေႏြးလို႔သိပ္မရပါဘူး။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ အဆင္မေျပလို႔ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ သြားလုပ္ၾကရတယ္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွာမဆို တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာမွ ၿငိမ္းေအးမႈမရႏိုင္ပါဘူး။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈဆိုတာ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွာမဆို အလြန္တရာမွ အေရးႀကီးပါတယ္။ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ ျမႇင့္တင္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑အပါအ၀င္ အျခားက႑ေတြမွာလည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အတြက္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျမင္တိုးတက္လာမယ္။ သက္ဆိုင္ရာကလည္း ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို နားေထာင္ခဲ့ရရင္ သူတို႔အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္သြားမွာျဖစ္သလို ျပည္သူေတြအတြက္လည္း အမ်ားႀကီးလုပ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟုမိန္႔ၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီး လူကုန္ကူးခံရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ျမ၀တီၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္း

လူကုန္ကူးခံရသည့္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီး လူကုန္ကူးခံရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမား က်ား ၁၄ ဦး၊ မႏွစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၆ ဦးအား ထုိင္းႏုိင္ငံမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမတီၿမိဳ႕သို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူသားလံုျခံဳေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေဂဟာမ်ားတြင္ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ၁၆ ဦးတို႔ကို ထိုင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက လာေရာက္လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္၊ ဓိ႒ာန္ေအာင္ဘုရားလမ္းရွိ ျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာတြင္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ လာေရာက္လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ လူကုန္ကူးခံရသူ ျမန္မာနိုင္ငံသား ၁၆ ဦးတို႔အား မြန္ျပည္နယ္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးကုိကုိႏုိင္က လာေရာက္ႀကိဳဆိုၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးကုိကုိႏုိင္က “ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းမွာ လူကုန္ကူးခံရတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၆ ဦးကုိ ထုိင္းကတာ၀န္ရွိသူေတြက ဒီေန႔လာေရာက္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္တာပါ။ စုစုေပါင္း ၁၆ ဦးေပါ့။ သူတုိ႔ကုိ ေမာ္လၿမိဳင္ကုိေခၚသြားၿပီး လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမွာ သံုးရက္ထားမယ္။ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာက စိစစ္ေဆာင္ရြက္ပါမယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ေနရပ္ကုိ ေခ်ာေမာစြာေရာက္ရွိေအာင္ အခမဲ့ပုိ႔ေဆာင္ေပးသြားမွာပါ” ဟုဆိုသည္။

ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ေရလုပ္ငန္းစက္ေလမ်ားသို လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္လုပ္ရင္း ငါးဖမ္းစက္ေလွတြင္ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရသူ ကိုေမာင္ေခ်က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထုိင္းကုိပြဲစားခ ဘတ္ ၂၂၀၀၀ ေပးၿပီး ေကာ့ေသာင္းဘက္ကေန ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ထုိင္းငါးဖမ္းစက္ေလွေပၚမွာ တင္ေပးလုိက္ၿပီး ေလွေပၚမွာ ေန႔စဥ္ငါးပုိက္ဆြဲရပါတယ္။ တစ္လေလာက္မွာေတာ့ မေလးေရလက္ၾကားဘက္ ငါးဖမ္းေလွအေရာက္မွာ ဘယ္လုိသတင္းၾကားတယ္မသိရဘူး။ ထုိင္းေရတပ္သေဘၤာေရာက္လာၿပီး တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔အတူ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ထုိင္းငါးဖမ္းစက္ေလွေပၚကေန ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံက ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာကို ေရာက္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ားမွာ ေဂဟာမ်ားတြင္ ေျခာက္လၾကာေနခဲ့ရသူ၊ တစ္လေက်ာ္ၾကာ ေနထိုင္ေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီးမွ ျမ၀တီၿမိဳ႕ကုိ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားသို႔ ေရာင္းစားခံခဲ့ရျခင္း၊ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရျခင္းကိုေနာက္ပိုင္းမွသာ သိရွိခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။

အဆုိပါ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အနီး ေျပာင္းစက္႐ံုတြင္အလုပ္လုပ္ရင္း ယာဘက္လက္တစ္ဖက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့သူ ပဲခူးၿမိဳ႕မွ ရန္မ်ဳိးေအာင္ (၅၀ ႏွစ္) အား ထုိင္းအလုပ္ရွင္မွ နစ္နာေၾကး ဘတ္ေငြ ၆၀၀၀၀၀ ကုိလည္းေကာင္း၊ ၎၏ဇနီးျဖစ္သူ မတီပုိး (၄၆ ႏွစ္) အား ထိခုိက္နာက်င္မႈ နစ္နာေၾကး ဘတ္ေငြ ၃၀၀၀၀၀ ကုိလည္းေကာင္း ထုိင္းမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိယ္စား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

လူကုန္ကူးခံရသည့္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နာက်င္မႈအတြက္ နစ္နာေၾကးေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားသို႔ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ မစၥတာဓ၀ိခ်ာလာရဓႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းႏိုင္ထြန္း၊ မြန္ျပည္နယ္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးကုိကုိႏုိင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျမ၀တီခ႐ုိင္မွ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ မွတ္တိုင္နယ္ေျမတြင္ ၁၃ ႏွစ္သမီးအား ပေထြးျဖစ္သူက ဓားျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ကာ သားမယားျပဳက်င့္မႈျဖစ္ပြား

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း)၊ ျပည္ခ႐ိုင္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၃ ႏွစ္သမီးအား ပေထြးျဖစ္သူက ဓားျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ကာ သားမယားျပဳက်င့္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ ပ်ံခ်ီတက္အုပ္စု၊ ေညာင္နီပင္ရြာတြင္ မ—-(၃၃ ႏွစ္) သမီးျဖစ္သူမ (၁၃ ႏွစ္)၊ သမီးအငယ္ (၁၁ ႏွစ္) ႏွင့္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျဖစ္သူ ႏိုင္ႏိုင္စိုး (ခ) ဘီးခ်ဲတုိ႔မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ ည ၁၀ နာရီခန္႔က ေနအိမ္တြင္ အိပ္ေနၾကစဥ္ ပေထြးျဖစ္သူ ဘီးခ်ဲက အရက္မူးယစ္ကာ သမီးျဖစ္သူ (၁၃ ႏွစ္) အား ၎နားတြင္လာအိပ္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့ရာ မ—-(၃၃ ႏွစ္) က သြားမအိပ္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစေသာေၾကာင့္ သြားေရာက္အိပ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ နာရီ၀က္ခန္႔အၾကာတြင္ ဘီးခ်ဲျဖစ္သူမွာ သမီးျဖစ္သူ မ —– (၁၃ ႏွစ္) အား သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ေနေၾကာင္းသိ၍ မိခင္ျဖစ္သူမွာ တားျမစ္ေသာ္လည္း ပေထြးျဖစ္သူမွာ ဓားဦးခြၽန္ကိုေဘးတြင္ခ်ကာ အရွက္မကြဲခ်င္ရင္ မေအာ္နဲ႔၊ ေအာ္လွ်င္ ဓားျဖင့္ထိုးမည္ဟုေျပာဆုိကာ သားမယားအျဖစ္ ဆက္လက္ျပဳက်င့္ေနခဲ့၍ ရဲစခန္းတြင္ လာေရာက္အမႈဖြင့္ တိုင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သားမယားအျဖစ္ျပဳက်င့္ခဲ့သူအား မွတ္တိုင္နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ (ပ) ၂၂/ ၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ေရႊတြင္းတူးေက်းရြာတြင္ က်င္းပေသာ ျမတ္ဒီပါ႐ုံဘုရားပြဲတြင္ လူငယ္တစ္စုရန္ျဖစ္ေနသည္ကို သြားေရာက္ဖ်န္ေျဖသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ျပန္လည္ရန္ျပဳမႈေၾကာင့္ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ လူစုခြဲခဲ့ရ

ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဇလီေက်းရြာအုပ္စု ေရႊတြင္းတူးေက်းရြာတြင္ က်င္းပေနေသာ ျမတ္ဒီပါ႐ံုဘုရားပြဲတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီခန္႔က လူငယ္တစ္စု ရန္ျဖစ္ေနသည္ကို သြားေရာက္ဖ်န္ေျဖသည့္ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ရန္ျဖစ္ေနသည့္ လူငယ္မ်ားက ျပန္လည္ရန္ျပဳမႈေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက မိုးေပၚသို႔ ေသနတ္သံုးခ်က္ပစ္ေဖာက္ကာ လူစုခြဲခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာအဆိုပါေန႔တြင္ ျမတ္ဒီပါ႐ုံဘုရားပြဲတြင္ ကျပလ်က္ရွိေသာ ဖိုးခ်စ္ႏိုင္ဇာတ္႐ုံေရွ႕တြင္ အမည္မသိလူငယ္ ၂၀ ခန္႔မွာ အရက္ေသစာမ်ား ေသာက္စားလ်က္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဘုရားပြဲေတာ္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ရဲအုပ္ေစာတာမားေစး ဦးေဆာင္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ကိုးဦး သြားေရာက္ဖ်န္ေျဖခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔သြားေရာက္ဖ်န္ေျဖရာတြင္ ရန္ျဖစ္ေနၾကသည့္ အမည္မသိလူငယ္ ၂၀ အနက္မွ ေျခာက္ဦးခန္႔မွာ ထြက္ခြာသြားေသာ္လည္း က်န္ရွိသည့္လူငယ္မ်ားက လာေရာက္ဖ်န္ေျဖသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရဲတပ္သားတစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး လံုျခံဳေရးတာ၀န္ရယူထားသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေသနတ္အား မိုးေပၚသို႔ခ်ိန္ကာ သံုးခ်က္တိတိ ပစ္ေဖာက္လူစုခြဲခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမင္းကကြင္းနယ္ေျမရဲစခန္းက (ပ) ၉/၂၀၁၈ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၃၂/၁၁၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ဘုရားပြဲေတာ္တြင္ မူးယစ္ရန္ျဖစ္ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုပါ ျပန္လည္ရန္ျပဳခဲ့သည့္ ကိုဖိုးကြာစိ၊ ကိုပိစိ၊ ကိုသန္းကို၊ ကိုမိုးေက်ာ္တို႔အား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးလ်က္ရွိကာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ေသာ က်န္ရွိသူမ်ားကိုပါ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အင္းေတာ္ႀကီးဘုရားပြဲ ကာလအတြင္း စက္ေလွတိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္စဥ္ကို သင္ခန္းစာယူ၍ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

အင္းေတာ္ႀကီးဘုရားပြဲေတာ္ ကာလအတြင္း ဘုရားဖူးလာေရာက္ၾကသူမ်ားအား ေတြ ႔ရစဥ္

အင္းေတာ္ႀကီးဘုရားပြဲကာလအတြင္း စက္ေလွတိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ကို သင္ခန္းစာယူကာ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထိုသို႔မျဖစ္ပြားရန္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုးညႇင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

တေပါင္းလဆန္း ၈ ရက္မွ တေပါင္းလျပည့္ေန႔အထိ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ယခုႏွစ္ အင္းေတာ္ႀကီးဘုရားပြဲေတာ္တြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနခဲ့ၿပီး ဘုရားပြဲေတာ္ကာလအတြင္း တရား၀င္ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ စက္ေလွမ်ားတြင္ အသက္ကယ္အက်ႌမပါရွိျခင္း၊ ေလွႏွင့္၀န္မမွ်ဘဲတင္ေဆာင္ျခင္း အစရွိသည့္ ဘုရားဖူးမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအပိုင္းတြင္ အားနည္းမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“အဓိကကေတာ့ စက္ေလွေတြဟာ ေလွနဲ႔၀န္မမွ်ဘဲ တင္တာပါပဲ။ စက္ေလွက ေသးေသး လူကမ်ားမ်ား အဲ့ဒီလိုမတန္တဆတင္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အခုေသဆံုးသြားတဲ့ ကေလးေတြဆိုရင္ အင္းေဘးနားက ကေလးေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ေတြဟာ အနည္းဆံုး ေရကူးတတ္တဲ့ကေလးေတြခ်ည္းပဲ။ လိႈင္းနဲ႔ေလနဲ႔ေၾကာင့္မို႔လို႔ အဲဒီလိုျဖစ္သြားတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ႐ုတ္တရက္ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္းမသိေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ ဧည့္သည္ေတြအတြက္ဆိုရင္ လိုက္ဖ္ဂ်တ္ကတ္ေတြရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ တခ်ဳိ႕စက္ေလွေတြမွာေတာ့ ရွိတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေတြလည္းပဲ စက္ေလွတိုင္းမွာ ရွိဖို႔လိုတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတာ့ရၿပီ။ ေရကူးတတ္ျခင္း၊ မကူးတတ္ျခင္းနဲ႔မဆိုင္ဘူး။ အဲဒီလို လိုက္ဖ္ဂ်က္ကတ္ေတြ စက္ေလွတိုင္းမွာ ရွိဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ေလွနဲ႔၀န္မွ်ေအာင္တင္ရမယ္။ ပိုၿပီးတင္တဲ့အခါက်ေတာ့ လႈိင္းနဲ႔ေလနဲ႔ျဖစ္တဲ့အခါမွာ ေမွာက္ႏိုင္တယ္ေလ။ အဲ့ဒီမွာ လူမႈကူညီေရးအသင္းေတြ၊ ကားေတြ၊ လူေတြလည္း အရန္သင့္ရွိပါတယ္။ ရွိေပမယ့္လည္း ပြဲခင္းေလာက္မွာပဲ ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ေနရာျဖစ္ခဲ့ရင္ အင္းကလည္း အက်ယ္ႀကီးဆိုေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ခက္ခဲတာေပါ့။ ဒီအားနည္းခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဓိကတာ၀န္ရွိတာကေတာ့ ပြဲေတာ္က်င္းပေရးေကာ္မတီေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္ဆိုရင္ အဲဒီေကာ္မတီေအာက္မွာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဆပ္ေကာ္မတီတစ္ခုေလာက္ ဒီလိုစီမံဖို႔လိုပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ေတြဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္ ၾကပ္မတ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာလည္း ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့မွ အစည္းအေ၀းေတာ့ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ခဲ့ေပမယ့္လို႔ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈအပိုင္းမွာ လိုသြားတဲ့အပိုင္းေတြ ရွိတာေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္ႏွစ္မွာေတာ့ ဒါကသင္ခန္းစာပဲေလ။ ေနာက္ႏွစ္မွာေတာ့ ဒါမ်ဳိးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေကာင္းေကာင္းၾကပ္မတ္ရမယ္။ စက္ေလွအဖြဲ႕ကို လိုအပ္တဲ့စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ပါမယ္” ဟု မိုးညႇင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညႇင္းခ႐ုိင္အင္းေတာ္ႀကီးေဒသတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ညေနပိုင္းက လံုးစန္႔ေက်းရြာ အထက (ခြဲ) မွ ဆရာမႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားပါ၀င္သည့္ ဘုရားဖူးစက္ေလွတစ္စင္းမွာ အင္းေတာ္ႀကီး ေရႊမဥၨဴေရလယ္ဘုရားသို႔ ဘုရားဖူးၿပီး နန္႔မီးေလာင္ဘုရားမွ ေက်းရြာဘက္သို႔အျပန္တြင္ အင္းလယ္အတြင္း ေလထန္လာမႈေၾကာင့္ ကမ္းဘက္သို႔ ျပန္လွည့္စဥ္ စက္ေလွအတြင္းေရ၀င္ကာ တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အ႒မတန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ရွစ္ဦးႏွင့္ စက္ေလွဆရာ၏ သမီးတစ္ဦး ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အင္းေတာ္ႀကီးဘုရားပြဲဆိုတာ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း က်င္းပေနတာပါ။ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားက ဘုရားဖူးေတြက တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားျပားပါတယ္။ ေရျပင္က်ယ္အင္းႀကီးျဖစ္တာနဲ႔အညီ မိသားစုလိုက္၊ အုပ္စုလိုက္ စက္ေလွအေပ်ာ္စီးၾကတာ ဘုရားဖူးၾကတာရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုစက္ေလွစီးတဲ့အခါမွာ လိုက္ဖ္ဂ်က္ကတ္ အသက္ကယ္၀တ္စံုေတြမရွိတာ၊ လူဦးေရကန္႔သတ္မထားတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘုရားဖူးခရီးသည္ေတြ သြားလာေနထိုင္တဲ့အခါ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းဖို႔၊ မီးေဘး၊ ေရေဘးၾကံဳတဲ့အခါ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ကယ္ဆယ္ေရးေတြလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳတင္အစီအမံေတြ ေဆာင္ရြက္ထားတာ အင္မတန္အားနည္းပါတယ္။ ပြဲေတာ္က်င္းပေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအမံေတြ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ဟု ဘုရားဖူးခရီးသည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ သက္တမ္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေရွးေဟာင္း ကင္းေစတီေတာ္ဘုရားပြဲ စတင္က်င္းပ

ေရွးေဟာင္း ကင္းေစတီေတာ္ကုိ ဖူးေျမာ္ရစဥ္

စစ္ကိုင္းေဒသႀကီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ပိုေအာင္ေက်းရြာရွိ သက္တမ္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေရွးေဟာင္း ကင္းေစတီေတာ္ဘုရားပြဲ စတင္က်င္းပေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ (တေပါင္းလဆန္း ၁၃ ရက္ေန႔) မွ စတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၉ ရက္ (တေပါင္းလျပည့္ေန႔) အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကင္းေစတီေတာ္ကို သီရိဓမၼာေသာက မင္းႀကီးလက္ထက္ အရွင္မဟာေသာဘဏမေထရ္မွ စတင္တည္ထားခဲ့သည္ဟု ေစတီေတာ္သမိုင္းေက်ာက္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး မိုးေကာင္းမင္းလက္ထက္တြင္ ကသည္းလူမ်ဳိးမ်ားအား တိုက္ထုတ္ရန္ တည္ထားခဲ့ေသာ ကင္းရြာမ်ားအားအစြဲျပဳ၍ ကင္းေစတီေတာ္ဟု အမည္တြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကင္းေစတီေတာ္ေဂါပက ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေဒသခံ ရွမ္းနီလူမ်ဳိးေတြက သာကီ၀င္မင္းမ်ဳိးေတြကို ပ်ဴယမ္းယံလို႔ေခၚၾကတယ္။ ဆရာေတာ္ အရွင္မဟာေသာဘဏမေထရ္နဲ႔ သာကီ၀င္မင္းမ်ဳိး ဦးေဆာင္ၿပီးတည္ခဲ့တဲ့ ေစတီေတာ္ျဖစ္လို႔ ပ်ဴကမ္းယံေစတီလို႔ ေခၚခဲ့ၾကတယ္။ ကမ္းေစတီေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ မိုးေကာင္းမင္းၾကီးလက္ထက္မွာ မဏိပူရအာသံဘက္က ကသည္းလူမ်ဳိးေတြက ဒီဘက္နယ္ေျမေတြကို က်ဴးေက်ာ္လာတဲ့အခါ သူတို႔ကိုျပန္တိုက္ဖို႔ ဒီနယ္ေျမမွာအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေစာ္ဘြားေတြက ေတာင္ကင္း ေျမာက္ကင္းေတြ လာခ်ၾကတယ္။ ဥ႐ုျမစ္ေဘး ၀ဲယာတစ္ေလွ်ာက္က ရြာေတြက ေျမာက္ကင္းအုပ္စုေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒီကင္းရြာေတြကိုအစြဲျပဳၿပီး ကမ္းေစတီကေန တျဖည္းျဖည္း ကင္းေစတီျဖစ္လာတယ္” ဟု ဦးစိုင္းတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ကင္းေစတီေတာ္တြင္ ေရွးယခင္က ေစတီအရံအဆူေပါင္း ၃၂၅ ဆူရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္မႈေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေစတီေတာ္မ်ား ပ်က္စီးသြားသျဖင့္ ယခုအခါ အရံေစတီေပါင္း ၂၆၃ ဆူသာက်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကင္းေစတီေတာ္ပြဲေတာ္ကုိ ေခတ္အေျခအေနမ်ားအရ မက်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ၂၇ ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္မွ ျပန္လည္စတင္က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးစည္ပင္မွ အရပ္ရပ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား၏ ၾကမ္းခင္းတင္ဒါေၾကးကုိ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးမည္

မႏၲေလးစည္ပင္မွ အရပ္ရပ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား၏ ၾကမ္းခင္းတင္ဒါေၾကးကုိ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ၾကမ္းခင္းတင္ဒါ ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ရာ ယခင္ႏွစ္မ်ားက တင္ဒါၾကမ္းခင္းေစ်းထက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးစရာေတြ ပုိမ်ားလာတဲ့အခါ ဒါေတြေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ ေငြေၾကးလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းလုပ္ငန္းလုိင္စင္ ခ်ထားေပးမႈေတြမွာ တုိးျမႇင့္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စတင္တာ၀န္ယူရစဥ္ကာလမွာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးၾကံဳေတြ႕ရပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ရဲ႕ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈေတြ၊ တင္ဒါခ်ဳိးတာေတြ ျပဳလုပ္တဲ့အတြက္ နစ္နာမႈေတြရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စည္ပင္သာယာလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ငန္းရွင္အသစ္ေတြ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္” ဟု စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ျပန္လည္ခ်ထားေပးမည့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားေပါင္း ၁၅ မ်ဳိးရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းစုစုေပါင္း ၄၄၇ ခုခ်ထားေပးခဲ့ကာ တင္ဒါေၾကး က်ပ္သန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ (၁၈၃၂၉၄၈၈၃၀၆) ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၀က္သားဆုိင္၊ အမဲသားဆုိင္၊ ဆိတ္သားဆုိင္၊ ေရခ်ဳိး႐ံု/အိမ္သာ၊ ယာဥ္အပ္ႏွံခ၊ အေပါင္ဆုိင္၊ ယာဥ္ရပ္နား (ကန္႔သတ္)၊ ေစ်းေကာက္၊ မိေက်ာင္းတက္ကူးကုိ႔၊ ဆိပ္ကမ္းေစ်းေကာက္ႏွင့္ ယာဥ္ရပ္နား၊ တည္းခိုခန္း၊ ျပည္ႀကီးမဂၤလာဂိုေဒါင္၊ ဒိုဘီကန္ ေျမေနရာငွားရမ္းခႏွင့္ လမ္းအသံုးျပဳခ စသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေလလံေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

အညာေဒသ၏ ထင္ရွားသည့္ပြဲေတာ္မ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ သမုိင္း၀င္ေရႊစာရံဘုရား ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ ယေန႔စတင္မည္

ယခုႏွစ္ ေရႊစာရံဘုရားပြဲေတာ္ မက်င္းပမီျမင္ကြင္း

အထက္အညာေဒသ၏ ထင္ရွားသည့္ ဘုရားပြဲေတာ္မ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ သမုိင္း၀င္ေရႊစာရံဘုရား ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ကုိ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ (ယေန႔) မွစတင္ကာ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္ (မတ္ ၁၀) ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ေရႊစာရံေက်းရြာရွိ သမုိင္း၀င္ေရႊစာရံဘုရား ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ကုိ ႏွစ္စဥ္တေပါင္းလျပည့္ေန႔မွစတင္ကာ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္အထိ ပြဲေတာ္ကုိ ၁၀ ရက္ၾကာ အစဥ္အလာမပ်က္ က်င္းပေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ေရႊစာရံဘုရားပြဲေတာ္မစတင္မီ ရက္ပုိင္းအတြင္းကပင္ ေရႊစာရံဘုရားပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ပစၥည္းမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ထန္းရြက္ပုတီးေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းသည္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ေဒသထြက္ပစၥည္းေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းသည္မ်ား၊ ေတာင္သူသုံးပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္မ်ား၊ ဘုရားဖူးလာဧည့္သည္မ်ားျဖင့္ စည္ကားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဘုရားပြဲမစခင္ တစ္ပတ္ေလာက္အလုိကတည္းက ႀကဳိၿပီးေတာ့ အေရာက္လာရတယ္။ ႏွစ္စဥ္ဘုရားပြဲရက္ေတြမွာ မုိးေလမေဆာ့ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ေစ်းေရာင္းရတာ အဆင္ေျပပါတယ္။ ေရႊစာရံဘုရားပြဲကလည္း စည္ကားတဲ့ပြဲေတာ္တစ္ခု ျဖစ္တာလည္းပါတာေပါ့။ ဒီႏွစ္မွာလည္း ဘုရားပြဲမစခင္ကတည္းက စည္ကားေနၿပီ။ အထူးသျဖင့္ ႐ုံးပိတ္ရက္ေတြမွာ လာေရာက္သူေတြ မ်ားပါတယ္” ဟု ေညာင္၀န္းေက်းရြာမွ ထန္းရြက္ပုတီးႏွင့္ ထန္းရြက္ျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ ႐ုိးရာလက္မႈပစၥည္းမ်ားကုိ လာေရာက္ေရာင္းခ်သူ ကုိေဇာ္၀င္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေရႊစာရံဘုရားပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ထန္းရြက္ပုတီးႏွင့္ ထန္းရြက္ျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ ႐ုိးရာလက္မႈပစၥည္းမ်ား လာေရာက္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေစ်းသည္မ်ားမွာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းရွားပါးလာသျဖင့္ ထန္းရြက္ပုတီးလုပ္ကုိင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း ထန္းရြက္ပုတီး ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေစ်းသည္မ်ားထံမွ သိရသည္။ သမုိင္း၀င္ ေရႊစာရံဘုရားပြဲေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ထန္းရြက္ပုတီးအပါအ၀င္ ထန္းရြက္ႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားကုိ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေညာင္၀န္းေက်းရြာတြင္ အဓိကျပဳလုပ္ၾကၿပီးေနာက္ ဘုရားပြဲေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သမုိင္း၀င္ေရႊစာရံဘုရားပြဲေတာ္သုိ႔ ထန္းရြက္ပုတီးႏွင့္ ထန္းရြက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်သည့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းထြက္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေဆးႏွင့္ေဆးရြက္မ်ား၊ ေဒသထြက္မုန္႔ႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အညာေဒသ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေတာင္သူသုံးပစၥည္းမ်ား အစရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ဳိးစုံ လာေရာက္ေရာင္းခ်ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ေရႊစာရံဘုရားပြဲေတာ္သုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသူမ်ားမွာ ပြဲေတာ္အတြင္း ခင္းက်င္းေရာင္းခ်သည့္ ထန္းရြက္ပုတီးမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း၊ ဒုဌ၀တီျမစ္အတြင္း ေရခ်ဳိးျခင္း၊ အေပ်ာ္စက္ေလွစီး၍ လည္ပတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

သမုိင္း၀င္ေရႊစာရံဘုရားကုိ ပုဂံေခတ္ အေနာ္ရထာမင္း၏ မိဖုရားေစာမြန္လွက ၎၏ေနရပ္ေဒသျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ အျပန္လမ္းခရီးတြင္ သစၥာအဓိ႒ာန္ျပဳ၍ တည္ထားကုိးကြယ္ခဲ့သည့္ သမုိင္း၀င္ေစတီတစ္ဆူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။