သယံဇာတမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္၏ တခ်ဳိ႕တစ္၀က္ ခြဲေ၀အသံုးျပဳခြင့္ရရွိေရး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွ ထြက္ရွိေသာ သယံဇာတမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မွ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ၎မွရရွိသည့္ အက်ဳိးအျမတ္၏ တခ်ဳိ႕တစ္၀က္ကုိ ခြဲေ၀အသံုးျပဳခြင့္ရရွိေရး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအား ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြီးက တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း အ႒မေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ကာအတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးကေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ သစ္ေတာသတၱဳ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္ကလည္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းအဆုိအေပၚ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္မွ ကန္႔ကြက္သူရွိသျဖင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က မတ္တတ္ရပ္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တက္ေရာက္သူမ်ားအနက္ အတည္ျပဳရန္ ေထာက္ခံသူ ၂၆ ဦး၊ ကန္႔ကြက္ သူ ၁၁ ဦး၊ ၾကားေနႏွစ္ဦးတုိ႔ ရွိခဲ့သျဖင့္ အဆိုအား ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအပုိင္းမွာ ေနာက္ဆုံးမွာရွိတယ္ဆုိတာ တစ္ကမၻာလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အပုိင္းက ေဆာင္ရြက္ေနတာရွိေပမယ့္ မျဖစ္စေလာက္ ေငြေလးနဲ႔လုပ္တယ္။ အလွဴေငြနဲ႔ လုပ္တယ္ဆုိတာေတာ့ နည္းနည္းသဘာ၀မက်ဘူးလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ရခုိင္ေဒသဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းတဲ့ေဒသလည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသကထြက္ရွိတဲ့ သယံဇာတေတြရဲ႕အက်ဳိးအျမတ္ တခ်ိဳ႕တစ္၀က္ကုိ သုံးစြဲေပးဖို႔အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးကုိဦးတည္တဲ့ အဆုိသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သယံဇာတ ခြဲေ၀သုံးစြဲေရးအပုိင္းမွာေတာ့ ဇီး႐ုိးသာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇ (က)မွာေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ဟာ ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတ အားလုံးရဲ႕ ပုိင္ရွင္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္တယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာနဲ႔ ခြဲေ၀ေပးလုိ႔ရႏုိင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္မူရင္း ပုိင္ရွင္ဆုိေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးမွ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိပုိင္သည့္ မူရင္းပုိင္ရွင္ထဲတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ေပးမည္ဆုိပါက ေပးလုိ႔ရသည့္အေနအထားမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံထဲတြင္ မေပးရဟုေရးသား ေဖာ္ျပထားျခင္းလည္း မရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕တစ္၀က္ကုိ ခြဲေ၀ေပးမည္ဆုိပါက ေပးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအဆုိအား စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ (၂)  မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇာဦး၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဇာ္ေဇာ္ျမင့္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဖုိးစံ၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးထြန္းသာစိန္တုိ႔က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးထြန္းသာစိန္က “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြ ျဖစ္တယ္။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြဟာ ကုလသမဂၢရဲ႕ ေၾကညာစာတမ္းအရဆုိရင္ အဲဒီဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြေနတဲ့ ေရေျမေဒသကထြက္တဲ့ သယံဇာတေတြရဲ႕ မူလအရင္းအျမစ္ေတြဟာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီကရတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကုိလည္း ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြ ပုိင္ဆုိင္သင့္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ဟာက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ေရေပၚေရေအာက္၊ ေျမေပၚေျမေအာက္  ဘယ္သယံဇာတျဖစ္ျဖစ္ မူလပုိင္ရွင္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္က ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုအစုိးရက ျပည္သူ႔အစုိးရလုိ႔လည္း ခံယူထားတယ္။ ဒီမုိကေရစီအစုိးရလုိ႔လည္း ခံယူထားတယ္။ တကယ္လုိ႔မ်ား သယံဇာတ အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေ၀ပိုင္ခြင့္စီမံပုိင္ခြင့္ကုိ မခ်ေပးႏုိင္သည့္တုိင္ေအာင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒစီမံခန္႔ခြဲေရး အပုိင္းကုိေတာ့ အစုိးရအေနနဲ႔ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ နစ္နာေနတဲ့ ရခုိင္ျပည္သူေတြကုိ အဲဒီ အက်ဳိးအျမတ္ ရလဒ္ကေနၿပီးေတာ့ တခ်ဳိ႕တစ္၀က္ကုိေတာ့ ေပးသင့္တယ္။ အဲဒီလုိေပးသင့္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အလားတူစြာပင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဖုိးစံကလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ သယံဇာတထြက္ေနေသာ္လည္း တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုအတြင္း ေနာက္ဆုံးကုိ ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိစာရင္းမ်ားအရ ခ်င္းျပည္နယ္ေအာက္ကုိ ေရာက္ေနသည္ဟုသိရေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ေရာက္ေနရျခင္းသည္ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ေနရာတြင္ တစ္ခုခု လြဲေခ်ာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴညီလာခံအတြင္း သယံဇာတ အက်ဳိးအျမတ္အား ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ခြဲေ၀သုံးစြဲခြင့္ ရရွိေရးအတြက္လည္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အေနာက္အာဖရိက၏ အႀကီးဆံုး ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္စက္႐ံု ဘာကီနာဖာဆိုတြင္ ဖြင့္လွစ္

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က အူအာဂါဒူဂူၿမိဳ႕အနီး ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ စက္႐ုံအား ႐ုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံ (Photo – AFP)

ေသာင္းႏွင့္ခ်ီသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးရန္ႏွင့္ ျပည္ပမွ စြမ္းအင္တင္သြင္းမႈကို မီွခိုရမႈအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္သည့္  မီဂါ၀ပ္ ၃၃ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အေနာက္အာဖရိက၏ အႀကီးဆံုး ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုကို ဘာကီနာဖာဆိုႏွင့္ ျပင္သစ္သမၼတတို႔က ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

ဘာကီနာဖာဆို၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ Ouagadougou အျပင္ဘက္ရွိ ၅၅ ဟက္တာ(၁၃၅ ဧက)တြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ယင္းစက္႐ုံမွ တစ္ႏွစ္တာထုတ္လုပ္သည့္ ပမာဏသည္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ထုတ္လုပ္မႈ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်သည္ဟု အစိုးရပိုင္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ကုမၸဏီ SONABEL ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေဒၚလာ ၅၆ ဒသမ ၇ သန္း( ယူ႐ို ၄၇ ဒသမ ၅ သန္း) ကုန္က်သည့္ ယင္းစက္႐ံုအတြက္ ဥေရာပသမဂၢမွ လွဴဒါန္းေငြ ယူ႐ို ၂၅ သန္းႏွင့္ ျပင္သစ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေအဂ်င္စီထံမွ ေခ်းေငြ ယူ႐ို ၂၂ ဒသမ ၅ သန္း  ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပင္သစ္ကုမၸဏီ Vinci Energies ၏ ကုမၸဏီခြဲျဖစ္ေသာ Cegelec က စမ္းသပ္ စီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္  ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆာဟယ္ေဒသ၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ရွိသည့္ ဘာကီနာဖာဆိုက ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ မတိုင္မီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူႏိုင္ေသာ ဆိုလာျပားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္လိုအပ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ယင္းေနရာတြင္ ၁၇ မီဂါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ စက္႐ံုတစ္႐ံုတိုးခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္ စုစုေပါင္း  မဂၢါ၀ပ္ ၅၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ဘာကီနာဖာဆိုသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ကိုသာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး လိုအပ္သည့္ ဓာတ္အားမ်ားကို ဂါနာႏွင့္ အိုင္ဗရီကို႔စ္မွ တင္သြင္းရသည္။

Ref ;  AFP

ျမန္မာခရီးစဥ္အၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ သြားေရာက္

ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က ဒါကာမွကီလိုမီတာ ၃၀ ခန္႔အကြာရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အမ်ဳိးသားအာဇာနည္ အထိမ္းအမွတ္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး (Photo – AFP)

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ျမန္မာခရီးစဥ္အား အဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ။) မြတ္စလင္ဒုကၡသည္အေရးက အခရာက်ေနမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည့္ အိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ဦးတည္ထြက္ခြာခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အာရွ၏အဆုိးရြားဆံုး လူသားခ်င္းစာနာမႈ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား လႊမ္းမိုးထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေပါင္းကူးေပးႏိုင္ရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက လိုလားခဲ့ေၾကာင္း ဗာတီကန္က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ႏႈတ္ဆိတ္ခဲ့မႈအား ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အားေပးေထာက္ခံသည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသည့္ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားက စိတ္ပ်က္ခဲ့ၾကသည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား သတိ၀ီရိယရွိရွိ ေျပာဆုိရန္ ျမန္မာရွိ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းက အၾကံေပးထားမႈအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အေလးအနက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗာတီကန္၏ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဂရက္ဘာကီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ား၊ ေျပာၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ေ၀ဖန္ႏုိင္ေသာ္လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အက်င့္သိကၡာဆုိင္ရာ ၾသဇာသည္ က်ဆင္းခဲ့ျခင္း မရွိမႈမွာမူ ေမးခြန္းထုတ္စရာမလိုေၾကာင္း ဘာကီက ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးတစ္ဦး၏ ပထမဆံုးခရီးစဥ္အတြင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၏ သံတမန္ေရးရာ ရပ္တည္မႈသည္ ယခင္က ၎၏ ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ေျပာဆိုခဲ့ဖြယ္ရွိမႈမ်ား အား အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ဘာကီက အေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ယခင္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား ညီအစ္ကိုေတာ္မ်ားဟု ေျပာၾကားခဲ့ဖူးၿပီး ၎တုိ႔၏ ထိခုိက္ခံစားခဲ့ရမႈမ်ားအတြက္ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္က ၎၏ ပထမဆံုး အဓိကက်ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားမႈေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးအား အထူးျပဳေျပာၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖဲြ႕ႏွင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကိုယ္တုိင္က ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သုိ႔ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနမ်ားအား ျမန္မာ၏တံု႔ျပန္မႈကို ေ၀ဖန္ေနသူမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာသတင္းမ်ား ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ၿပီး လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး John Hsane Hgyi က အၾကံျပဳခဲ့သည္။

Ref; AFP

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား မူးယစ္ေဆးေငြေၾကးကို ခ၀ါခ်မႈျဖင့္ တရားစြဲ

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား မူးယစ္ေဆးေငြေၾကးကို ခ၀ါခ်မႈျဖင့္ တရားစြဲ (Photo -The Nation)

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈမွရရွိသည့္ ေငြေၾကးအား ခ၀ါခ်မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူ႔ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းမွာၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္ကို ဘတ္ေငြ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္တာကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ရွိရပါတယ္” ဟု မူးယစ္ေဆးႏွိမ္နင္းေရးဗ်ဴ႐ို (NSB) အႀကီးအကဲ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆြန္မုိင္ေကာင္၀ီစုိင္းဆပ္က ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူက အဆုိပါအမ်ဳိးသမီးကို နန္းျမင့္သိန္းေအး (၄၁ ႏွစ္) ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“အေထာက္အထားေတြအရ သူဟာ ထုိင္းဘက္နဲ႔ ျမန္မာဘက္ ႏွစ္ခုစလံုးမွာ ရတနာဆုိင္ေတြနဲ႔ ဟိုတယ္ေတြကို ဗန္းျပစရာအျဖစ္ အသံုးျပဳထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ထုိင္းဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ နန္းျမင့္သိန္းေအးက ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားအားသူသည္ ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ေငြလဲလွယ္ေရးဆုိင္မ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားလ်က္ မည္သည့္အမွားကုိမွ် မလုပ္ခဲ့ဟု ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

“ေန႔တိုင္း ကြၽန္မဘဏ္စာရင္းေတြက ဘတ္တစ္သန္းနဲ႔ ဘတ္ႏွစ္သန္းအၾကား ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈတစ္ရပ္ ရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နန္းျမင့္သိန္းေအးက သူသည္ မည္သည့္အခါကမွ် မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခိုမႈ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ဖူးျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ သူ႔အား ဘာ့ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးသည္ကို နားမလည္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

NSB ၏ ယာယီ လက္ေထာက္အႀကီး အကဲရဲမွဴး တာႏိုင္းအပီခ်က္ဆန္နီးက နန္းျမင့္သိန္းေအးအား ဖမ္းဆီးမိန္႔ကို ေမ ၁၅ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြအရ သူဟာ ထုိင္းကေန ျမန္မာကို မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္မႈေတြနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ တရားမ၀င္ေငြေၾကးေတြကို လႊဲေျပာင္းခဲ့ႏုိင္တယ္ဆုိတာ သိရပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တာႏုိင္းက စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ႏွစ္မ်ားစြာအၾကာကို ေျခရာခံထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ၌ အေျချပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူဟာ ဖြန္ပါသမ္မာနီး ေခၚဂ်ီးဖြန္နဲ႔လည္း ပတ္သက္ေနပါတယ္” ဟု တာႏုိင္းက နာမည္ႀကီးလွေသာ မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခိုသမားတစ္ဦး၏ အမည္ကို ရည္ညႊန္းလ်က္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖြန္သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံက အလိုရွိေသာ တရားခံစာရင္း၌ ပါေနေသာေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

Ref; The Nation

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာေတးအား ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားက ဆႏၵျပမႈမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ျပဳလုပ္

ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က မနီလာတြင္ ဒူတာေတး ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနစဥ္ (Photo – AFP)

အာဏာရွင္စနစ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏုိင္သည္ဟု စိုးရိမ္မႈမ်ားအား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရတစ္ရပ္ကို ေၾကညာမည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတး၏ ၿခိမ္းေျခာက္ထားမႈအား ေထာက္ခံသူႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔က ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၎အား ရာထူးမွဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု စြပ္စဲြလ်က္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ဒူတာေတးက ၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ သတိေပးခဲ့သည္။ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး လူသားမ်ား၏ အေျခခံအက်ဆံုး အခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ဖြယ္ရွိဟု လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မ်ားက သတိေပးခဲ့ၾကသည့္ ၎၏ အျငင္းပြားဖြယ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြကို ေ၀ဖန္ခဲ့သည့္ မီဒီယာမ်ား၊ ဥေရာပမွ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ဒူတာေတးက ႀကိမ္းေမာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအား ျပ႒ာန္းမည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည့္ အသက္ ၇၂ ႏွစ္ရွိ ဒူတာေတးသည္ ႏိုင္ငံအား အာဏာရွင္စနစ္သို႔ ျပန္လည္ဆဲြခ်ရန္ ဆႏၵရွိေနၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြအတြင္း တရားစဲြဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပုိမိုလြတ္လပ္ခြင့္ရရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ကို ၎အား ေ၀ဖန္သူမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ အင္အား ၂၀၀၀ ေက်ာ္စီရွိေသာ ဒူတာေတးအား ေထာက္ခံသူႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားသည္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးရဲမ်ားက ေစာင့္ၾကပ္ေနသည့္ မနီလာရွိ သမၼတနန္းေတာ္အေရွ႕ဘက္၌ စုေ၀းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းႏွစ္ဖဲြ႕စလံုးတြင္ ပါ၀င္သူအမ်ားအျပားသည္ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ဖိလစ္ပိုင္၏ အစဥ္အလာအေရာင္ျဖစ္ေသာ အနီေရာင္ကို ၀တ္ဆင္ထားၾကသည္။

ဒူတာေတးအား ေထာက္ခံသူမ်ားက ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရကို ေထာက္ခံေၾကာင္းေရးထားေသာ စာတန္းမ်ား ေ၀ွ႔ယမ္းခဲ့ၾကၿပီး ၎အား ဆန္႔က်င္သူမ်ားကမူ အာဏာရွင္ ဒူတာေတးကို တိုက္ခုိက္ၾကဟု ေရးထားသည့္ စာတန္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည္။

ဒူတာေတးေထာက္ခံသည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းဆႏၵျပခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း ဆန္႔က်င္သည့္ဆႏၵျပသူမ်ားမွာမူ နန္းေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာစဥ္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးရဲမ်ား၏ မီးသတ္ပိုက္မ်ားျဖင့္ ၿဖိဳခြဲမႈကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ေတာ္လွန္ေရး သူရဲေကာင္း အင္ဒရီဘြန္နီဖာစီယို၏ (၁၅၄) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အား ဂုဏ္ျပဳသည့္ အမ်ားျပည္သူ အားလပ္ရက္တြင္ ယင္းအၿပိဳင္အဆုိင္ဆႏၵျပသူမ်ားက ခ်ီတက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဒူတာေတးအား ဆန္႔က်င္သူမ်ားကမူ ဒူတာေတးကို ျဖဳတ္ခ်ဟု ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ ၎၏ ပံုစံ႐ုပ္ႀကီးအား မီး႐ိႈ႕ခဲ့ၾကသည္။

ဒူတာေတး၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရး စစ္ပဲြအတြင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕လက္ခ်က္ျဖင့္ လူ ၄၀၀၀ နီးပါး ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း၊ အျခား လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ကင္းအဖဲြ႕ႏွင့္ ဆုိးယုတ္ေသာရဲမ်ား လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

Ref ; AFP

ေျမာက္ကိုရီးယားအစုိးရအား အၾကြင္းမဲ့ဖ်က္ဆီးပစ္မည္ဟု အေမရိကန္ ၿခိမ္းေျခာက္

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က တုိက္ခ်င္းပစ္ပဲ့ထိန္းဒံုးအား ၾကည့္႐ႈေနသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ (Photo – ADP)

ျပံဳယမ္းသုိ႔ တ႐ုတ္ေရနံမ်ား ေပးပို႔မႈ အပါအ၀င္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ သံတမန္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ဆက္ဆံမႈမ်ား အားလံုးကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ႏိုင္ငံအားလံုးကုိ တိုက္တြန္းခဲ့ခ်ိန္၌ အေမရိကန္က စစ္ပဲြျဖစ္ပြားလွ်င္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ အၾကြင္းမဲ့ ဖ်က္ဆီးပစ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယား၏ တုိက္ခ်င္းပစ္ပဲ့ထိန္းဒံုး ေနာက္ဆံုးပစ္လႊတ္ခဲ့မႈအား တံု႔ျပန္ရန္အတြက္ ေခၚယူခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းတြင္ အေမရိကန္က ေျမာက္ကုိရီးယားအား ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားအာဏာရွင္သည္ ကမၻာအား စစ္ပဲြသို႔နီးကပ္ေစသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုကို ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္ပဲြျဖစ္ပြားလွ်င္ အမွားအယြင္း မက်ဴးလြန္မိေစရန္ သတိေပးလုိေၾကာင္း၊ ေျမာက္ကုိရီးယားအစိုးရသည္ အလံုးစံု ေခ်မႈန္းပစ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလက လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ရွိ မည္သည့္ေနရာကိုမဆို ပစ္ခတ္ႏုိင္စြမ္းရွိဟု အခုိင္အမာေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တုိက္ခ်င္းပစ္ပဲ့ထိန္းဒံုးကို ေျမာက္ကုိရီးယားက စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္အား စက္ဆုပ္စရာေကာင္းသူအျဖစ္ ျပက္ရယ္ျပဳခဲ့ၿပီး အဓိကပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္သြားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

Hwasong – 15 တုိက္ခ်င္းပစ္ ပဲ့ထိန္းဒံုးသည္ ေျမာက္ကုိရီးယားက တင္းျပည့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္မီေစခဲ့ေၾကာင္း ကင္ဂ်ဳံအြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔သည္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္း ထံဖုန္းဆက္ၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယားစီးပြားေရးအား ထိုးႏွက္ခ်က္ျဖစ္လာမည့္ ေရနံတင္ပို႔မႈ အားလံုးကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ အပယ္ခံ ေျမာက္ကုိရီးယားအစိုးရအား ဟန္႔တားရန္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ အခရာက်သည့္ ေျခလွမ္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟာေလက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပက်င္းက ျပံဳယမ္းထံ ေရနံတင္ပို႔မႈမ်ားအား မျဖတ္ေတာက္ပါက ၎တုိ႔ကိုယ္တိုင္ ေရနံအေျခအေနအား ကုိင္တြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဟာေလက တ႐ုတ္ကို ဖိအားတိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈသံုးႀကိမ္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားအား လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေစရန္ မစြမ္းႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္အေရးယူမႈမ်ားအား စဥ္းစားရန္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ေတာင္ ကိုရီးယားတုိ႔၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ျဖင့္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထရန္႔က ေျမာက္ကုိရီးယားအား စစ္ေရးျဖင့္ အေရးယူမႈေဆာင္ရြက္ရန္ စဥ္းစားေနဖြယ္ရွိမႈေၾကာင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာစစ္ပဲြသို႔ အသြင္ေျပာင္းသြားမည္ကို ဆိုးလ္တြင္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။

လူဦးေရ ၁၀ သန္းရွိၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားနယ္စပ္ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၅၀ (မိုင္ ၃၀) ခန္႔သာ ကြာေ၀းသည့္ဆိုးလ္သည္ ေျမာက္ကုိရီးယား အေျမာက္တပ္မ်ား၏ ပစ္ခတ္ႏုိင္သည့္ အကြာအေ၀း၌ ရွိေနသည္။

Ref; AFP

ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမ ဘဂၢဒက္သို႔ မေၾကညာဘဲ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဆာ္ဒီသို႔ သြားေရာက္

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က ရီယာ့ဒ္တြင္ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေမအား ေတြ႕ဆုံေနေသာ ေဆာ္ဒီဘုရင္ ဆယ္မန္ (ယာ) (Photo – AFP)

ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမသည္ အီရတ္သို႔ မေၾကညာဘဲ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ခရီးစဥ္၏ ဒုတိယခရီးတစ္ေထာက္အျဖစ္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ၿမိဳ႕ေတာ္ ရီယာ့ဒ္သို႔  ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေမသည္ ဘဂၢဒက္ခရီးစဥ္တြင္ အီရတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟုိက္ဒါအယ္အဘာဒီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး IS တို႔ကို မၾကာေသးခင္က စစ္ေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမသည္ ေဒသတြင္း ဆက္ဆံေရး ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းသို႔ သုံးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွစၿပီး IS တို႔က အီရတ္နယ္ေျမ အမ်ားအျပားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္ကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ညြန္႔ေပါင္းက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသည့္ အီရတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက တုိက္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမကအီရတ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမသည္ ရီယာ့ဒ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘုရင္ ဆယ္မန္ႏွင့္ ၾသဇာႀကီးေသာ အိမ္ေရွ႕မင္းသား မိုဟာမက္ဆယ္မန္တို႔ကို ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ေဆာ္ဒီ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ယီမင္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားျခင္း အက်ပ္အတည္းတို႔ကို ေမက အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သည္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ ၿဗိတိန္၏အႀကီးဆုံး ကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ မတ္လေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ၿဗိတိန္သည္ ေဆာ္ဒီကို ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ တန္ဖိုးရွိေသာ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိကာလအတြင္း ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းတို႔သည္ ယီမင္တြင္ ဗုံးၾကဲစစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယီမင္စစ္ပြဲသည္ လူ ၈၆၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးေစခဲ့ၿပီး လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္းအတြက္ ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ စစ္ဆင္ေရးက အဓိကက်သည္ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားက ႐ႈတ္ခ်ထားသည္။ ယီမင္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလြန္စိုးရိမ္ေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့မႈမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေမက အီရတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘီဘီစီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မွတ္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ခရီးစဥ္ ေနာက္ဆုံးတစ္ေထာက္အျဖစ္ ေဂ်ာ္ဒန္သို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခုလအေစာပုိင္းက ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းတို႔သည္ ယီမင္ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ားကို ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အီရန္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသည့္ ဟူသီသူပုန္တို႔က ပစ္လႊတ္ခဲ့သည့္ ဒုံးကို ေဆာ္ဒီက ၾကားျဖတ္ဟန္႔တားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယီမင္ကို တုံ႔ျပန္အေရးယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူပုန္တို႔က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ယီမင္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆာနာသို႔ ကုလသမဂၢကယ္ဆယ္ေရး ေလယာဥ္တစ္စင္းသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္က ဆင္းသက္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား သက္သာရာရခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢေလယာဥ္သည္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ဟူသီတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ပင္လယ္နီဆိပ္ကမ္း ဆာလိသို႔ ဂ်ံဳမ်ားတင္ေဆာင္လာသည့္ သေဘၤာတစ္စင္း ဆုိက္ကပ္ခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢက ဦးစီးေနေသာ ေဆးႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ အဓိက ၀င္ေပါက္ျဖစ္သည့္ ပင္လယ္နီဆိပ္ကမ္း ဟိုေဒးဒါမွတစ္ဆင့္ အကူအညီမ်ား ၀င္ေရာက္မႈမွာမူ အနည္းငယ္သာရွိခဲ့သည္။

Ref ; AFP

မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ဗီဒီယိုမ်ားအား ေ၀ဖန္ခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေမကို ထရန္႔က ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က မစ္ဇူရီျပည္နယ္တြင္ စုေ၀းမႈတစ္ခု၌ စကားေျပာေနေသာ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ (Photo -AFP)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ သည္  Twitter တြင္ ၎တင္ခဲ့ေသာ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး ဗီဒီယိုသံုးခုအား ေ၀ဖန္ခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမကို ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လူသိရွင္ၾကား ျပန္လည္ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးအၾကား သံတမန္ေရးရာအခ်င္းမ်ားမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏ အနီးကပ္ဆံုးမဟာ မိတ္တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ကေတာက္ကဆျဖစ္မႈတြင္ ထရန္႔က ေမအေနျဖင့္ ၎အား ေ၀ဖန္ျခင္းထက္ ၿဗိတိန္အတြက္သာ ပိုမိုအာ႐ံုစုိက္သင့္ေၾကာင္း တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္း၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမၼစ္အၾကမ္းဖက္မႈကို သာအာ႐ံုစုိက္သင့္ေၾကာင္း ထရန္႔က ေမကို Twitter တြင္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္တြင္ အမုန္းတရားအေျချပဳ ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ ၿဗိတိန္လက္ယာ အစြန္းေရာက္အဖဲြ႕ျဖစ္ေသာ  Britain First ၏ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေဂ်ဒါဖရန္ဆန္ တင္ခဲ့သည့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒျဖန္႔ဗီဒီယိုသံုးခုအား ထရန္႔က ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္အေစာပိုင္းတြင္ Twitter ၌ ျပန္တင္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ျပင္းထန္ေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

Britain First အဖဲြ႕၏ အမုန္းတရားလႈံ႔ ေဆာ္မႈမ်ားအား ထရန္႔က ေၾကာ္ျငာေပးမႈသည္ မွားယြင္းေၾကာင္း ေမက ၎၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂိၢဳလ္မွတစ္ဆင့္ ေ၀ဖန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံေရးတြင္ ထရန္႔၏၀င္စြက္မႈမ်ားသည္ အထူးဆက္ဆံေရးဟုေခၚေသာ အေျခအေနကိုလည္း တင္းမာေစခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လန္ဒန္၏ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ျဖစ္ေသာ မြတ္စလင္ဆာဒစ္ခန္းအား ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္မႈအပါအ၀င္ ထရန္႔သည္ ၿဗိတိန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၿဗိတိန္အာဏာပိုင္မ်ားကို ေဒါသထြက္ေစခဲ့သည္။ ခန္းက Britain First   အဖဲြ႕သည္ ဆုိးယုတ္ၿပီး အမုန္းတရားကို မီးေလာင္ရာ ေလပင့္လုပ္တတ္ ေသာအဖဲြ႕ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ အယူအဆမ်ားကို အားမေကာင္းေစသင့္ဘဲ ႐ႈတ္ခ်သင့္ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ဆိုခဲ့သည္။

ထရန္႔၏ ေနာက္ဆုံးစကားလံုးစစ္ပဲြ မတိုင္မီ အေျခအေနမ်ားအား ပိုမိုမဆုိးရြားေစရန္ အိမ္ျဖဴေတာ္က အေလာတႀကီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ထရန္႔၏ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒျဖန္႔ ဗီဒီယိုမ်ားသည္ အထင္အျမင္ မွားေစႏုိင္သည္ဆုိလွ်င္ပင္ သမၼတသည္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပြားေနေသာျပႆနာကို ေထာက္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာခြင့္ရ ပုဂိၢဳလ္ဆာရာဆန္ဒါးစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဂ်ဒါဖရန္ဆန္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီး၀တ္ ေခါင္းစည္းပ၀ါ ၀တ္ဆင္ခဲ့သည့္ မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား ေစာ္ကားေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ အမုန္းတရားအေျခခံ ရာဇ၀တ္မႈတြင္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဗလီမ်ား၏အျပင္ဘက္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ ထင္ရွားေသာ Britain First အဖဲြ႕အား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏွင့္ဥေရာပ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပဲြအမ်ားအျပားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း အႏုိင္ရခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

Ref ; AFP

အခါမဲ့မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကုလားပဲစုိက္ခင္း ဧက ၄၂၀ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးကာ ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးရန္ မ်ဳိးေစ့မက်န္ေတာ့၍ အခက္အခဲျဖစ္ေန

အခါမဲ့မုိးရြာသြန္းခဲ့မႈေၾကာင့္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကုလားပဲ စုိက္ခင္းဧက ၄၂၀ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ကာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ တြင္ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၄ ရက္က အခါမဲ့မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေက်ာင္းျဖဴေက်းရြာကြင္းအမွတ္ ၆၇၆၊ ၁၅၃၀၊ ၁၅၃၁၊ ၁၅၃၂၊ ၁၅၃၃ အတြင္းရွိ ေတာင္ရင္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ၈၀ ေက်ာ္၏ ကုလားပဲစုိက္ခင္းမ်ား မုိးေရနစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခက္အခဲေတြကို ကူညီေပးဖုိ႔စာတင္ထားပါတယ္။ ေျမစာရင္းဌာနက စာေရးေတြပဲ စာရင္းလာေကာက္သြားပါေသးတယ္။ က်န္တဲ့တာ၀န္ရွိသူေတြေတာ့ မလာေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရြာက စုစုေပါင္းဧက ၄၂၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ ခုထိ မုိးေရေတြက မထြက္ေသးပါဘူး။ ေျခမ်က္စိျမဳပ္ေနတုန္းပါ။ ႏွစ္လသားနီးပါးရွိတဲ့ ကုလားပဲပင္အားလုံး ေရျမဳပ္ပ်က္စီးကုန္တယ္။ မ်ဳိးေစ့ကလည္း မက်န္ေတာ့ဘူး။ မ်ိဳးေစ့တစ္ပုိင္းကုိ ခုနစ္ေသာင္းခြဲ ေပါက္ေစ်းရွိေနတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေငြေၾကး အခက္အခဲနဲ႔ မ်ဳိးေစ့၀ယ္ဖုိ႔ အခက္အခဲၾကံဳေတြ႕ေနပါတယ္” ဟု ေတာင္ရင္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ကုိေမာင္စန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္ရင္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ၈၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပဒူ၊ ခက္ခေက်းရြာမွ သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေသာ ေတာင္သူမ်ားက စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီသုိ႔ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္မ်ား ထိခုိက္နစ္နာ ဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စုိက္ပ်ဳိးရန္ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေငြေၾကး အခက္အခဲၾကံဳေတြ႕ေနျခင္း၊ ကုလားပဲမ်ဳိးေစ့မ်ား လုိအပ္ေနျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္အမီေရမ်ား စည္းကမ္းမဲ့ ထုတ္လႊတ္ေနမႈမ်ားအား တားျမစ္ေပးရန္၊ ေရျမဳပ္ပ်က္စီး နစ္နာခဲ့ေသာ ေတာင္သူမ်ားအား ပံ့ပုိးကူညီေပးရန္ ႏုိ၀င္ဘာ၂၆ က လတ္မွတ္ေရးထုိးတင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၂၈ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရြာေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္၏ ေျမပံုမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ EasyGo 3 D မိုဘိုင္းေဆာ့ဖ္၀ဲ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္

ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၂၈ ၿမိဳ႕၊ ရြာေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္၊ လမ္းေပါင္း ၃၀၀၀၀ ၀န္းက်င္၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျမပံုမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ EasyGo 3 D မိုဘိုင္းေဆာ့ဖ္၀ဲကို စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Giga Gates ကုမၸဏီမွ သတင္းရရွိသည္။

ယင္းေျမပံုေဆာ့ဖ္၀ဲ၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ပထမအႀကိမ္တြင္ အခ်က္အလက္ဖိုင္မ်ားကို Download ရယူထားပါက ေနာက္ပိုင္းတြင္ Offline အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ ႀကိဳက္ရာေရြးခ်ယ္သံုးစြဲႏိုင္ၿပီး ေဖာင့္မွားေသာ ျပႆနာမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ေျမပံု အခ်က္အလက္မ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ Update ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ထပ္မံရယူရန္လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

အင္တာနက္မလိုအပ္ဘဲ ေျမပံုမ်ား၊ လမ္းေၾကာင္းဆြဲျခင္းႏွင့္ GPS လမ္းညႊန္စနစ္မ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ ေျမပံုပါအခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာအေျခအေနမ်ားကို တိုက္႐ိုက္အခ်ိန္မေရြး သိႏိုင္ျခင္း (အင္တာနက္လို)၊ Offline Navigative စနစ္ျဖင့္ မိမိသြားလိုေသာေနရာကို အနီးဆံုး လမ္းေၾကာင္းဆြဲေပးႏုိင္ၿပီး လမ္းျပေပးႏိုင္ျခင္း၊ EasyGo Navigative ျဖင့္ ခရီးသြားေနစဥ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ မ်က္ႏွာမူရာ အရပ္ကိုပါ သိရွိႏိုင္ျခင္း၊ Auto Search & Route စနစ္ျဖင့္ သြားလိုေသာေနရာတစ္ခုကို ရွာလိုက္႐ံုျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္လမ္းေၾကာင္းဆြဲေပးႏိုင္ျခင္း၊ Long Press & Route စနစ္ကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ယင္းစနစ္မွာ ေျမပံုေပၚတြင္ မိမိသြားလိုေသာ ေနရာကိုေတြ႕ရွိပါက ထိုေနရာေပၚတြင္ ေခတၱဖိထားျခင္းျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္လမ္းေၾကာင္း ဆြဲေပးျခင္း၊ ေျမပံု၏ဒီဇိုင္း အေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း၊ တစ္ကမၻာလံုးေျမပံုကို ႏိုင္ငံအလိုက္ကူးယူႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ သံုးဘက္ျမင္ 3D ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အေဆာက္အအုံသံုးဘက္ ျမင္ႏိုင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ယင္းကိုသံုးစြဲႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပံုအတြက္ အင္တာနက္လိုအပ္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံေျမပံုမ်ားအတြက္ အင္တာနက္မလိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ Android အတြက္ Google Play Store တြင္ ရယူႏိုင္ၿပီး မၾကာမီတြင္ iOS ၀က္ဘ္ဆိုက္၊ Desktop Version မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။