အစုိးရ တာ၀န္ယူလာသည့္ ၁၈ လ ကာလအတြင္း ေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈကုိ ျပည္သူမ်ားက သုံးသပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕အခန္းက႑မ်ားတြင္ အားရစရာရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ အားရစရာ မရွိေၾကာင္းႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ (Radio Free Asia) တို႔ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈအား ေတြ႕ရစဥ္

အစုိးရတာ၀န္ယူလာသည့္ ၁၈ လ ကာလအတြင္း ေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈကုိ ျပည္သူမ်ားက သုံးသပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕အခန္းက႑မ်ားတြင္ အားရစရာရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ အားရစရာ မရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ  (Radio Free Asia)  ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အခု အစိုးရ အာဏာရလာၿပီး တစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း ေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈကုိ ဘယ္လုိသုံးသပ္ပါသလဲဟု ေမးျမန္းမႈအေပၚ အာဏာရလာၿပီဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိ မႀကိဳက္ေၾကာင္း၊ အစုိးရ တာ၀န္ယူသည့္ အခ်ိန္မွာ ၁၈ လ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးစြာေျပာၾကားသည္။

အစုိးရတာ၀န္ယူလာသည့္ တစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း ေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈကုိ ဘယ္လုိသုံးသပ္ပါသလဲဟု ျပန္လည္ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈကုိ ဘယ္လုိ သုံးသပ္ရမွာလဲ။ တကယ္ေတာ့ ျပည္သူေတြက သုံးသပ္ရမွာေပါ့ေနာ္။ ကြၽန္မတုိ႔ဘက္ကေန ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ တခ်ဳိ႕အခန္းက႑ေတြမွာ ပုိၿပီးေတာ့ အားရစရာရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕အခန္းက႑ေတြမွာ ဒီေလာက္ အားရစရာမရွိဘူး။ မတူဘူးေပါ့။ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု တုိးတက္မႈကေတာ့။ တစ္ေနရာနဲ႔တစ္ေနရာ မတူဘူးေပါ့။ ဥပမာအားျဖင့္ဆုိရင္ မနက္တုန္းက ေျပာသလုိပဲေပါ့။ က်န္းမာေရးက႑မွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္တုိးတက္မႈ ရွိတယ္။ ေတာ္ေတာ္ကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တုိးတက္မႈရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕တျခားက႑ေတြမွာလည္း တုိးတက္မႈျမန္တာနဲ႔ ေႏွးတာေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အႀကီးဆုံး စိန္ ေခၚမႈကေတာ့ ကုိခင္ေမာင္စုိးတုိ႔ သိတဲ့ အတုိင္းပဲ ရခုိင္ကိစၥ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “စီးပြားေရးက အခု ဒီႏွစ္ေစာေစာပုိင္းကေနၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ မထြက္မခ်င္းကုိ ေတာ္ေတာ္သိပ္ကုိ မလႈပ္ၾကဘူး။ အခု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒထြက္ၿပီးေတာ့ တစ္ခါ နည္းဥပေဒ ထြက္ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကုမၸဏီနည္းဥပေဒ ထြက္ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အဲဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားေတြအတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒေတြကုိလည္း အဲဒါေတြက အားလုံး ဆက္စပ္ေနတယ္။ ဆက္စပ္ေနေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ အခုျမင္တာက ေတာ့ အခုဒီဟာေတြအားလုံးထြက္ၿပီးမွ ပုိၿပီးေတာ့ လႈပ္ရွားလာမယ္လုိ႔ ဒါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေနနဲ႔ေပါ့ေနာ္” ဟု ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အစုိးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၀န္ႀကီးတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေျပာင္းသင့္ရင္ ေျပာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။

အစုိးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕မွာ ေတာ္ေၾကာင္း၊ တုိးတက္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ ထင္သေလာက္ မတုိးတက္ေၾကာင္း လူထုက ေျပာၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဒါကေတာ့ သဘာ၀ပဲ။ လူတုိင္းက တစ္ေျပးညီေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ တခ်ဳိ႕က ပုိၿပီးေတာ့ ေတာ္တယ္။ တခ်ဳိ႕က ဒီေလာက္ႀကီး မေတာ္ဘူး။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ မေတာ္တာ မဟုတ္ေပမယ့္ သူတုိ႔ရဲ႕အလုပ္ကုိ သူတုိ႔ရဲ႕တာ၀န္ေတြကုိ ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ယူရတဲ့လူေတြ ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က ပုိျမန္တယ္။ တခ်ဳိ႕က ေတာ္ေတာ္ေႏွးတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ အလုပ္ကုိ မႏုိင္တာေတြလည္း ရွိေကာင္းရွိႏုိင္တာေပါ့။ အဲဒါဆုိရင္ေတာ့ ဒါ ကြၽန္မတုိ႔အေန နဲ႔ ေျပာင္းသင့္ရင္ေတာ့ ေျပာင္းရမွာပဲ။ ဒါ ကြၽန္မတုိ႔ အစကတည္းက ေျပာထားတာပဲ။ ၀န္ႀကီးေတြခန္႔တာ၊ အစုိးရအဖြဲ႕ထဲမွာ တာ၀န္ ေပးတယ္ဆုိတာဟာ ထာ၀ရအတြက္ မဟုတ္ဘူး။ တာ၀န္ကုိ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္လဲဆုိတဲ့ အေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ လုပ္သြားရမယ့္ ကိစၥပဲ” ဟု ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ အႀကီးဆုံးစိန္ေခၚမႈမွာ ရခုိင္ကိစၥျဖစ္ၿပီး ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံအတြက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္မွာလည္း အင္မတန္ အေရးႀကီးသည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျခံဳငုံေျပာပါက သိပ္မဆုိးပါဘူးဟု ေျပာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခုကိစၥမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ သိပ္ျမန္ေၾကာင္း၊ အစုိးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွာ ေႏွးေကြးအားနည္းသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားအေပၚ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “အဲဒါေတြက အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ မွန္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာ သတင္းထုတ္ျပန္တယ္၊ ဘာတယ္ဆုိတာက ကုိခင္ေမာင္စုိးတုိ႔ မီဒီယာသမားတစ္ေယာက္ သိတာပဲ။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကြန္ရက္လုိအပ္တယ္။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရး ခုိင္မာေတာင့္တင္းဖုိ႔လုိတယ္။ အစ္မတုိ႔ ႏုိင္ငံက ဒီေလာက္ ေငြေရးေၾကးေရးေတာင့္ တင္းတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ အစ္မတုိ႔ရဲ႕ ျပန္ၾကားေရး အေဆာက္အအုံႀကီးတစ္ခုကလည္း ဒီေလာက္ေတာင္မွ ခုိင္ခုိင္မာမာ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပံ့ပုိးထားတဲ့ဟာ မဟုတ္ဘူး။ အတတ္ႏုိင္ဆုံးေတာ့ ႀကိဳးစားတာေပါ့။ Response ေတာ့ ထုတ္တယ္။ ထုတ္ေပမဲ့ မထြက္မွမထြက္ပဲ။ မေႏွးဘူး။ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပမဲ့ ႏုိင္ငံတကာကုိ အျပင္ကုိေရာက္ဖုိ႔ဆုိတာက်ေတာ့ ကိုယ့္မွာ ကြန္ရက္ရွိမွေရာက္တာ။ ဒီျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုိ႔ရေတာ့ ခ်က္ခ်င္း။ ျပည္တြင္းကေတာ့ ျမန္ပါတယ္။ ကုိခင္ေမာင္စုိးတုိ႔ ျပည္တြင္းကုိ ၾကည့္ေနရင္ေတာ့ သတင္းျမန္ျမန္ရမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ျပည္ပအထိ ေရာက္လာတဲ့အထိ ေစာင့္လုိ႔ရွိရင္ေတာ့ နည္းနည္းၾကာမွာေပါ့” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရသတင္းဌာနသည္ တာ၀န္ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာ၀န္လည္းယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းကုိ ထုတ္ခ်င္တုိင္းထုတ္၍ မရေၾကာင္း၊ မွန္၊ မမွန္ မစုံစမ္း၊ အတည္မျပဳဘဲ ေျပာ၍မရေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္သည့္သတင္း မီဒီယာအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကုိယ္ရရွိသည့္သတင္းအရ ထုတ္လုိ႔ရေၾကာင္း၊ အစုိးရတစ္ခုအေနျဖင့္ ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ကုိ အတည္မျပဳဘဲ တုံ႔ျပန္ပါက တာ၀န္မဲ့ရာေရာက္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ Facebook၊ လူမႈမီဒီယာက႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အျမင္ကုိ ေမးျမန္းရာတြင္ “အဲဒါေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတာကေတာ့ အင္မတန္မွ နည္းပညာေပါ့ေနာ္။ Communication နည္းပညာပတ္သက္ၿပီး တုိးတက္ၿပီးခ်မ္းသာတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကေတာင္မွ Social မီဒီယာကုိ ျပႆနာ ေတာ္ေတာ္ႀကီးတယ္ဆုိတာကုိ သူတုိ႔လည္း ၀န္ခံပါတယ္။ Social မီဒီယာမွာ ထည့္ခ်င္တာထည့္တယ္။ ေရးခ်င္တာေရးတယ္။ တစ္ခါတေလလည္း အမုန္းတရားေတြကုိ အမ်ားႀကီးျပန္႔ပြားေစတဲ့ နည္းနဲ႔ သုံးတာေတြ ရွိတယ္။ ဒါဟာ စုိးရိမ္စရာျဖစ္တယ္ ဆုိတာေတာ့ အမ်ားႀကီးေျပာၾကပါတယ္။ စုိးရိမ္စရာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိထိန္းမလဲဆုိတာေတာ့ အခုထက္ထိ သူတုိ႔လည္း အေျဖမရေသးပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိအစုိးရ တာ၀န္ယူစဥ္ကာလတြင္ သတင္းေထာက္အခ်ဳိ႕ ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ား ရွိၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္နည္းလာသည္ဟု ေျပာဆုိမႈမ်ားအေပၚ  “အဲဒီ ဖမ္းဆီးခံရတာတုိ႔၊ ဘာတုိ႔ကေတာ့ အရင္ဥပေဒေတြအတုိင္းပဲ။ ဥပေဒက အသစ္မွ မထြက္လာတာ။ ဒီဟာေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အရင္ဥပေဒအတုိင္းပဲ။ အခုေနာက္ပုိင္းမွာဆုိ လုိ႔ရွိရင္ေတာင္မွ ဆုိပါေတာ့ ၆၆ (ဃ) လား။ ၆၆ (ဃ) နဲ႔ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ပုိၿပီးေတာ့ ေျဖေလွ်ာ့သြားေအာင္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္လုိက္ၿပီးပဲ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျဖၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ Golden Boy ပဏာ မ(၂၅)ဦးစာရင္း ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခဲ့ရာ ဘာ ေပ၊ ရပ္ရွ္ဖုိ႔ဒ္ႏွင့္ အူစမန္ဒမ္ဘီလီတို႔ ပါ၀င္ခဲ့

Golden Boy ဆုရရွိရန္ေရပန္းစားေနသည့္
ဘာေပ
Photo: goal.com

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ Golden Boy ပဏာ မ(၂၅)ဦးစာရင္းကုိ အီတလီ နာမည္ေက်ာ္အား ကစားသတင္းစာ Tuttosport က ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခဲ့ရာ လူငယ္ၾကယ္ပြင့္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဘာ ေပ၊ ရပ္ရွ္ဖုိ႔ဒ္ႏွင့္ အူစမန္ဒမ္ဘီလီတို႔ ပါ၀င္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

လူငယ္ကစားသမားမ်ားထဲတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေၾကးအမ်ားဆုံးအျဖစ္ မွတ္တမ္း ၀င္မည့္ ျပင္သစ္လူငယ္ၾကယ္ ပြင့္တိုက္စစ္မွဴး ဘာေပ သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ရာသီက မုိနာကုိ အသင္းႏွင့္အတူ ျပင္သစ္ လီဂူးခ်န္ပီယံဆုရရွိခဲ့သ လုိ၊ ခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ၌ လည္း အသင္းကုိ ဆီမီး ဖုိင္နယ္အဆင့္အထိေရာက္ ရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဘာေပသည္ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီ က PSG အသင္းသုိ႔ အငွားျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး ရာသီကုန္၌ ယူ႐ုိသန္း(၁၈၀)ျဖင့္ အ ၿပီးသတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ မည္ျဖစ္သည္။

ယခုအ ေကာင္းဆုံးလူငယ္ေဘာ လုံးသမားဆုကုိ ဆြတ္ခူး ရန္ ဘာေပႏွင့္အၿပိဳင္ေရပန္း စားေနသည့္ မန္ယူ ေတာင္ပံတိုက္စစ္ကစားသ မား ရပ္ရွ္ဖုိ႔ဒ္မွာလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ရာသီက မန္ယူ အသင္းႏွင့္ လိဂ္ဖလား၊ ယူ႐ုိပါလိဂ္ဖလားမ်ား ဆြတ္ခူးခဲ့ၿပီး ယခုရာသီတြင္ ေျခစြမ္းျပကစားေန သူျဖစ္သည္။ ေႏြရာသီအေျပာင္းအေရႊ႕ေစ်းကြက္ အတြင္း ေဒ့ါမြန္မွ ဘာစီလုိနာသုိ႔ ကလပ္စံခ်ိန္တင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ယူ႐ုိ(၁၀၅)သန္းျဖင့္ ေျပာင္း ေရႊ႕ခဲ့သူ အူစမန္ဒမ္ဘီလီမွာလည္း ယခုပဏာမ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ Golden Boy ဆုအတြက္ ပဏာမ(၂၅)ဦးစာရင္းတြင္ အဂၤလန္လူငယ္ကစားသမား(၆)ဦးအထိ ပါ၀င္ခဲ့ ၿပီး အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ ပုိမုိမ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
Golden Boyဆုကုိ Tuttosport သတင္းစာက ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ ၿပီး ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားရွိထိပ္တန္းလိဂ္မ်ားတြင္ ကစားေနသည့္ အသက္(၂၁)ႏွစ္ေအာက္ကစား သမားမ်ား ကုိ ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္သည္။

အာရြန္မာတင္(အက္စ္ပန္ညိဳ)၊ ေအာ္ဂတ္စတင္(လုိက္ပ္ဇစ္)၊ ဘန္တာကြာ (ဂ်ဴဗင္တပ္စ္)၊ စတီဗင္ဘာ့ဂ္၀င္(PSV)၊ ကလာဗတ္လီ၀န္(အဲဗာတန္)၊ ခ်ီေယဆာ(ဖီအုိရင္တီးနား)၊ အူစမန္ဒမ္ဘီလီ(ဘာစီလုိနာ)၊ ဒီယာ၀ါရာ(နာပုိလီ)၊ ဒုိလ္ဘာ့ဂ္(ေအဂ်က္စ္)၊ ဒြန္နာရမ္မာ(ေအစီမီလန္)၊ ေဂ်းဆူ(မန္စီးတီး)၊ ဂ်ိဳးဂုိးမက္ဇ္(လီဗာပူးလ္)၊ ဟင္းနရစ္ခ်္(ေလဗာကူဆင္)၊ အမ္မရီေမာ္(ဆယ္လ္တာ ဗီဂုိ)၊ ေအာက္စ္ဖုိ႔ဒ္(မုိခ်န္ဂလာဘတ္)၊ ပူလီရွစ္(ေဒ့ါမြန္)၊ ရပ္ရွ္ဖုိ႔ဒ္(မန္ယူ)၊ မက္ဆီမင္(ႏုိက္စ္)၊ ဆုိလန္ ကီ(လီဗာပူးလ္)၊ သီယုိဟာနန္ဒက္ဇ္(ရီးယဲလ္)၊ တိုင္ေလမန္းစ္(မုိနာကုိ)၊ အူနယ္လ္(ဗီလာရီးယဲလ္)၊ ေ၀ါလ္ကာပီတာစ္(စပါး)

 

 

ယူရိုသန္း (၃၁၀)တန္ အက္သလက္တီကိုအသင္း အိမ္ကြင္းသစ္၌ ၂၀၁၉ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗုိလ္လုပြဲ က်င္းပမည္

ယူရိုသန္း (၃၁၀)တန္ အက္သလက္တီကိုအသင္း အိမ္ကြင္းသစ္၌ ၂၀၁၉ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲက်င္းပသြားရန္ ဥေရာပေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(UEFA) က အတည္ျပဳခဲ့သည္။
အက္သလက္တီကိုအသင္း၏ ရွယ္ယာ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို တရုတ္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း ၀မ္ဒါမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကြင္းသစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
Wanda Metropolitano ဟုအမည္ရသည့္ အက္သလက္တီကိုအသင္း၏ အိမ္ကြင္းအသစ္ကို
ၿပီးခဲ့သည့္စေနေန႔၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အဖြင့္ပြဲစဥ္တြင္ အက္သလက္တီကိုအသင္းသည္ တုိက္စစ္မွဴး ဂရစ္ဇ္မန္း၏ သြင္းဂိုးျဖင့္ မာလာဂါအသင္းအား (၁-၀)ဂိုးျဖင့္

Photo:Marca

အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

အက္သလက္တီကိုအသင္းတုိက္စစ္မွဴး ဂရစ္ဇ္မန္းက ” ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ကစားဖူးသမွ်ကြင္းထဲမွာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ကိုယ့္အသင္းရဲ႕ ကြင္းျဖစ္ေနလို႔
ဒီေလာက္ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သလုိ၊
အက္သလက္တီကိုအသင္းနည္းျပ ဆီျမြန္နီကလည္း ” ကစားသမားဘ၀မွာေရာ၊ နည္းျပဘ၀မွာပါ
ကၽြန္ေတာ္မႀကံဳဖူးေသးတဲ့ ကြင္းမ်ဳိးပါပဲ” ဟု ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ယူရိုပါလိဂ္ဗိုလ္လုပြဲကို ဘက္ဆစ္တက္အသင္း၏ အိမ္ကြင္း Vodafone Park တြင္
က်င္းပသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။