<

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈေပါင္း ၂၃ မႈမွ စစ္ေဆးရန္ တရားလိုျပ သက္ေသ ၄၀၃ ဦးရွိၿပီး ၁၃၆ ဦးအား စစ္ေဆးထား

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈေပါင္း ၂၃ မႈမွ စစ္ေဆးရန္ တရားလိုျပသက္ေသ ၄၀၃ ဦးရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ၁၃၆ ဦးအား စစ္ေဆးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၀ မႈမွ တရားလိုျပ သက္ေသ ၁၄၂ ဦးမွ ၄၉ ဦး စစ္ေဆးထားၿပီး ရာဇ၀တ္ အေထြေထြအမႈျဖစ္သည့္ တရားခံေျပးအမႈ ႏွစ္မႈမွ တရားလိုျပသက္ေသ ၄၅ ဦးမွ ၁၃ ဦးကို စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ခုနစ္မႈမွ တရားလိုျပသက္ေသ ၁၃၆ ဦးႏွင့္ ရာဇ၀တ္ အေထြေထြအမႈျဖစ္သည့္ တရားခံေျပး ေလးမႈမွ တရားလိုျပသက္ေသ ၈၀ ရွိေသာ္လည္း တရားလိုျပသက္ေသ ၂၁၆ ဦးအား စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း အမႈႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ား၏ အမႈမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ေပါင္းတည္း စစ္ေဆးရန္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရား႐ုံးသို႔ အမႈတြဲ လႊဲေျပာင္းထားေသာ္လည္း တရားခံမ်ားအား လႊဲေျပာင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ားမွ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားအား စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရား႐ံုးမွ သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ဇူလိုင္ ၄ ရက္က ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈမ်ားမွ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးခိုင္၊ ဦး၀င္းေအာင္ႏွင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ျမင့္ေဇာ္တို႔အား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

July 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.