<

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယခုႏွစ္ ပထမေလးလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၀၄ သန္းတန္ဖိုးရိွ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပထမေလးလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၀၄ သန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရမိမႈေပါင္း ၆၆ မႈ၊ တရားခံ (က်ား) ၈၀၊ မ ရွစ္ဦး စုစုေပါင္း တရားခံ ၈၈ ဦးကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိမႈတန္ဖိုး စုစုေပါင္းမွာ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၀၄ သန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ) ေငြက်ပ္ ၂၅၃၂၄ ဒသမ ၉၃ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဧၿပီလအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမ ၈ ရက္ကလည္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၄၈၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ WY စာတန္းပါ စိတ္ၾကြေဆးျပားေပါင္း ၁၇ သိန္းေက်ာ္ကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁ ရက္အထိ စိတ္ၾကြေဆးျပား၊ စိတ္ၾကြအေၾကမႈန္႔၊ ေဆးေျခာက္၊ ဗ်ဴပရီေနာ္ဖင္း၊ အယ္ပရာဇိုလမ္ေဆးျပား၊ ဒိုင္ရာစီပင္၊ ဒိုင္ရာစီပင္ထိုးေဆး၊ ေမာ္ဖင္းထိုးေဆး၊ အက္ဖီဒရင္းစသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ဳိးစံု စုစုေပါင္းတန္ဖိုး က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၃၆၉၂၅ ဒသမ ၉၃၄ ဖိုး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးရမိမႈမွာ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၆၁၀၇၀၇၉၉ ဒသမ ၅ ျပား၊ စိတ္ၾကြအေၾကမႈန္႔ ၂ ဒသမ ၅၈၆၈ ကီလို၊ ေဆးေျခာက္ ၁၉၃ ဒသမ ၂၉၅၁၅ ကီလို၊ ဗ်ဴပရီေနာ္ဖင္း ၄၉၇၃ ပုလင္း၊ အယ္ပရာဇိုလမ္ေဆးျပား ၄၃၂၀ ျပား၊ ဒိုင္ရာစီပင္ ၃၁၄၉၄ ျပား၊ ဒိုင္ရာစီပင္ ထိုးေဆး ၁၂၂၂၄၀ ပုလင္း၊ ေမာ္ဖင္းထိုးေဆး ၂၂၃၁ ပုလင္း၊ Lutigesic ၃၈၀ ပုလင္း၊ Zoliuncarpa Zolarn ၂၇၀ ျပား၊ ကတ္တမင္း ၀ ဒသမ ၁၄ ကီလို၊ Fantanyl ၇၀၀ ပုလင္းႏွင့္ အက္ဖီဒရင္း ၀ ဒသမ ၅၁၅ ကီလိုတို႔ကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး အဆိုပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈေပါင္း ၆၃၁ မႈ ဖြင့္လွစ္ အေရးယူႏိုင္ခဲ့ကာ တရားခံ ၁၀၁၁ ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးကိုလည္း ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔အေပၚ အေျခခံသည့္ အမ်ဳိးသား မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒသစ္ကို ၂၀-၂-၂၀၁၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

June 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.