<

ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ စီဘီဘဏ္မန္ေနဂ်ာက လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးအား ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ အလြဲသုံးစားမႈျဖင့္ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ စီဘီဘဏ္ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူမွ လ/ထ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ အမ်ဳိးသမီးအား ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ အလြဲသုံးစားမႈျဖင့္ ေညာင္ေလးပင္ ရဲစခန္း၌ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ ညေနပုိင္းက အမႈဖြင့္ တုိင္ၾကားခဲ့ၿပီး အမႈဖြင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေညာင္ေလးပင္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သိရသည္။

ေညာင္ေလးပင္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက “ဟုတ္ပါတယ္။ ဘဏ္တာ၀န္ခံက လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာကုိ အမႈဖြင့္တာပါ။ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာက အမ်ဳိးသမီးပါ။ ေငြက သိန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ပါ။ အဲဒီ အမ်ဳိးသမီးကလည္း ဒီမွာ မရွိေတာ့ဘူး။ သူ႔ကုိ ဖမ္းလုိ႔ မမိေသးပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ အလြဲသုံးစားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ ညေန ၆ နာရီခန္႔က ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕မ ၂ ရပ္ကြက္၊ သမစိတၱလမ္း ေဒၚ— (၃၆ ႏွစ္) (ဘ)ဦး— ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ စီဘီဘဏ္မန္ေနဂ်ာက ၎အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ စီဘီဘဏ္မွ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ ေဒၚ—(၄၅ ႏွစ္)(ဘ)ဦး— ၿမိဳ႕မ ၃ ရပ္ကြက္၊ ျပြန္တန္ဆာၿမိဳ႕ေနသူသည္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ (ေခ်းေငြ/စီမံဌာနစိတ္)မွ ဘဏ္သုိ႔ေပးသြင္းရမည့္ ေငြက်ပ္ ၁၅၄၆၇၂၀၀၀ တိတိအား ဘဏ္သုိ႔ေပးသြင္းျခင္း မရွိဟုဆုိကာ ေညာင္ေလးပင္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ တုိင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေငြေၾကး က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္အား အလြဲသုံးစားျပဳၿပီး ၾသဂုတ္ ၈ ရက္မွစ၍ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သျဖင့္ လ/ထ မန္ေနဂ်ာ ေဒၚ— အား ဥပေဒအရ အေရးယူေပးပါရန္ စီဘီဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ေဒၚ— မွ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.