<

လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေနၿပီး အမႈအခ်ဳိ႕တြင္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားျခင္း မလုပ္ရန္ ရဲ၊ ေက်းရြာတာ၀န္ရွိသူနွင့္ မႈခင္းသတင္းေထာက္ဟု ဆိုသူမ်ားက ေငြေၾကးျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေက်ေအးေစၿပီး နစ္နာသူမ်ားထံမွ ေငြေၾကးျပန္လည္ ေတာင္းခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနဟုဆို

လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနၿပီး အမႈအခ်ဳိ႕တြင္ နစ္နာသူမ်ားမွ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ နယ္ေျမရဲကင္းမ်ားမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕၊ ေက်းရြာရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားႏွင့္ မႈခင္းသတင္းေထာက္ဟု ဆိုသူမ်ားက က်ဴးလြန္သူႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေငြေၾကးျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေက်ေအးေစျခင္း၊ နစ္နာသူမ်ားထံ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေၾကး ေတာင္းခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေစတနာ လူမႈ၀န္ထမ္း အရာရွိ၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး၏ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ နစ္နာသူ ကာယကံရွင္အခ်ဳိ႕၏ အဆိုအရ သိရသည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းအၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ အလြန္မ်ားလာၿပီး အမႈျဖစ္စဥ္ အခ်ဳိ႕မွာ ရဲစခန္းမ်ား၌ တိုင္တန္းျခင္းမရွိဘဲ နစ္နာသူမ်ား၏ မသိနားမလည္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ ေက်းရြာဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕က နစ္နာသူႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ား အၾကားတြင္ ေငြေၾကးျဖင့္ ေက်ေအးေစျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ အမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအား ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမွ သိရွိရမွသာ အမႈလိုက္လံ ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရေၾကာင္း၊ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္က လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ မိုင္အနီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ နားမၾကား၊ ဥာဏ္ရည္ခ်ဳိ႕တဲ့သူ ကေလးငယ္အား အနီးေက်းရြာရွိ အသက္ ၄၀ ခန္႔ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက သားမယားျပဳက်င့္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မိသားစုမ်ားမွ ေတြ႕ရွိဖမ္းဆီး ရမိေသာေၾကာင့္ လပြတၱာ ၃ မိုင္ရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းတိုင္ၾကားမႈအား နယ္ေျမစခန္း မတူေသာေၾကာင့္ ဟုဆိုကာ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိဘဲ အပိုင္နယ္ေျမရဲစခန္းသို႔သာ အမႈသြားေရာက္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ျပန္လည္ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ သံုးမိုင္ရဲစခန္းမွ နယ္ထိန္းဆိုသူႏွင့္ ရာအိမ္မွဴးက က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသူ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဟုဆိုကာ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကၿပီး က်ပ္ ၅၅ သိန္းျဖင့္ အမႈမဖြင့္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ နစ္နာေၾကးဟုဆိုကာ ရရွိခဲ့သည့္ ေငြေၾကးမ်ားထဲမွာ က်ပ္ေလးသိန္းအား နယ္ထိန္းဆိုသူ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္က မိမိအတြက္ တစ္သိန္း၊ စခန္းအတြက္ သံုးသိန္းဟုဆိုကာ ေတာင္းယူသြားၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္တြင္ မႈခင္းသတင္းေထာက္ဆိုသူ ႏွစ္ဦးကလည္း က်ပ္သံုးသိန္း လာေရာက္ ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ၾကာကန္ရဲစခန္းမွ ဟုဆိုကာ က်ပ္ေျခာက္ေသာင္း လာေရာက္ ေတာင္းခံျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္စဥ္အား ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးက သတင္းရရွိေသာေၾကာင့္ လိုက္လံစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က ရြာသစ္ကုန္းေက်းရြာ ၁၃ မိုင္အနီးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသူအား အမ်ဳိးနီးစပ္ေတာ္သူက အဓမၼျပဳက်င့္သည့္ အမႈတြင္လည္း ကေလးငယ္မွာ ကိုယ္၀န္ရွိလာခ်ိန္ေရာက္မွသာ သိရၿပီး မိသားစု၀င္မ်ားက အမႈဖြင့္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္မွာပင္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ျဖင့္ အမႈအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း မျပဳရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဥပမာ ႏွစ္မႈ၊ သံုးမႈေလာက္ ေျပာခ်င္တယ္။ လႊစာေပါ့။ လႊစာေက်းရြာမွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ ကေလးမေလးက ဥာဏ္ရည္မမီဘူး။ ေက်ာင္းမေနႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူကဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ၀က္စာသြားယူရင္းနဲ႔ သူ႔ထက္အမ်ားၾကီး အသက္ႀကီးေတာ့ သူရဲ႕ေစာ္ကား အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းကို ခံရတယ္။ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း ခံရၿပီးေတာ့ ရွင္းရွင္းေျပာလို႔ရွိရင္ ေနမေကာင္းျဖစ္မွ မိဘကသိရတယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ဘာျဖစ္လာလဲဆိုေတာ့ ရပ္ရြာကေန ရဲစခန္းမတိုင္ဖို႔တို႔၊ ေနာက္တစ္ခါ ေငြေပးေငြယူကိစၥေတြ။ အဲဒီမွာ ကြၽန္မဆီကို ေစာစြာေရာက္လာတဲ့ လူေတြကေတာ့ ေငြေပးေငြယူကိစၥေတြကို လံုး၀ အဆင္မေျပ ျဖစ္သြားၾကတယ္ ေပါ့ေနာ္။ အခုေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ ကသေပါင္းအုပ္စု ၁၃ မိုင္က မ …. ဆိုတဲ့ ကေလးမေလးေပါ့။ ရွစ္တန္းေက်ာင္းသူ ကေလးမေလးတစ္ဦးကို သူ႔ရဲ႕ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ ေတာ္သူက အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္စုက ရဲစခန္းက ေနၿပီးေတာ့ ေငြနဲ႔ေက်ေအးခိုင္းတယ္။ အဲဒါေတြလည္း ရွိခဲ့သလို ေနာက္ ၁၂ မိုင္မွာလည္း ဒီလိုပဲ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ မိန္းကေလး တစ္ဦးျဖစ္တဲ့သူက နားၾကားၿပီးေတာ့ စကားမေျပာနိုင္ဘူး။ ဥာဏ္ရည္မျပည့္မီဘူး။ အဲဒီ ကေလးကိုလည္း အဲဒီလိုပဲ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးကေနၿပီးေတာ့ အဓမၼျပဳက်င့္မႈတစ္ခု ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒါမွာလည္း ေငြေပးေငြယူနဲ႔ ေက်ေအးၾကတယ္။ ဒီထက္မကရွိတဲ့ အမႈေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ။ အခုဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ လပြတၱာၿမိဳ႕မွာ မႈခင္းသတင္းေထာက္ ဆိုၿပီးေတာ့ အဖြဲ႕ေတြေပၚတယ္။ ႏွစ္ဖြဲ႕ေတာင္ ကြဲတယ္လို႔ သတင္းၾကားပါတယ္။ အဲဒီမႈခင္းသတင္းေထာက္ဆိုတဲ့ သူေတြက သတင္းေထာက္လွမ္းတာတင္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေငြေၾကးပိုင္းေတြမွာပါ နစ္နာသူေတြထံက ေတာင္းခံတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ အခု ၁၂ မိုင္က ကေလးမေလး ကိစၥမွာလည္း ဒီသတင္းေထာက္ႏွစ္ေယာက္ ဆိုတာ ပါလာတယ္” ဟု လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ေစတနာ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးအရာရွိ၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအတြင္းေရး မွဴး ေဒၚခင္မာေ၀က ေျပာၾကားသည္။

အမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္က လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ မိုင္ သစ္ေတာ၀င္းအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အမႈျဖစ္စဥ္တြင္ နစ္နာသူကေလးငယ္၏ ဦးေလးေတာ္စပ္သူ ကိုသန္႔စင္ကလည္း အမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေငြေၾကးေတာင္းခံခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ျဖစ္တဲ့ေန႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔က လာေခၚလို႔ လုိက္သြားေတာ့ ျဖစ္စဥ္အစအဆံုးကို ျမင္ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေက်ေအးေပးဖို႔ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သံုးမိုင္မွာ အမႈသြားဖြင့္ေတာ့ နယ္ေျမက မတူလို႔ဆိုၿပီး အပိုင္ကိုျပန္သြားၿပီး ဖြင့္ဖို႔ေျပာတယ္။ ညဘက္က်ေတာ့ သူတို႔ဘက္က နယ္ထိန္းေရာ လူႀကီးေတြပါ လာၿပီးေတာ့ညႇိတယ္။ ပိုက္ဆံ ၅၅ သိန္းေပးတယ္။ အမႈမဖြင့္နဲ႔တဲ့ အဲဒီပိုက္ဆံေပးတဲ့ေန႔က သံုးမိုင္ကနယ္ထိန္း ေဇာ္လြင္ဆိုတဲ့သူက ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူႀကီးဆီမွာ ပိုက္ဆံေလးသိန္း ေတာင္းတယ္။ ေလးသိန္းေတာင္းခဲ့တာက သူ႔အတြက္ တစ္သိန္း၊ စခန္းအတြက္ သံုးသိန္းဆိုလား။ အဲဒီလို လာေတာင္းသြားတယ္။ အစတုန္းက သူေတာင္းတာက သံုးသိန္းတည္းေတာင္းတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ အစတုန္းက သံုးသိန္းျဖစ္ၿပီး အခုေလးသိန္းေမးေတာ့ ေမႀကီးတို႔ကလည္း ေပးလိုက္ပါဆိုလို႔ ေပးလိုက္တယ္။ ေနာက္တစ္ရက္ မိုးလင္းေတာ့ စံုေထာက္ေတြက (ေက်းရြာရာအိမ္မွဴး ေျပာဆိုမႈအရ မႈခင္းသတင္းေထာက္ ဟုဆိုသူ ဦးေအာင္မ်ဳိးခန္႔ အပါအ၀င္ ႏွစ္ဦး) ေရာက္လာတယ္။ စံုေထာက္လား၊ ဘာလားမသိဘူး ႏွစ္ေယာက္ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီေန႔က ကြၽန္ေတာ့္အေဖပဲရွိတယ္။ အိမ္ကိုသြားတယ္။ အေဖႀကီးက မင္းတုိ႔ဘာ လာ႐ႈပ္ျပန္သလဲ။ လာေတာင္းျပန္ၿပီလားလုိ႔ ေမးေတာ့ သူတို႔က ခင္ဗ်ားကို ၀တၱရား ေႏွာင့္ယွက္မႈနဲ႔ ဆြဲထည့္လိုက္မွာေနာ္တဲ့။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ကြၽန္ေတာ္အေဖ့ကို ေျပာလည္းေျပာေရာ ကြၽန္ေတာ္ လိုက္ေတာင္းပန္တာ ပိုက္ဆံေလးသိန္း ေပးလိုက္ရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ရဲဆိုတာလာ ျပန္ေရာ။ သူ႔ကိုေျခာက္ေသာင္း ေပးလိုက္ရၿပီး သူစားတာ ေသာက္တာကို ရွင္းေပးရတာနဲ႔ဆို  ကိုးေသာင္းေလာက္ ေပးခဲ့ရတယ္” ဟုဆိုသည္။

လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္ အမႈအမ်ားစုမွာ စတင္က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ေန႔တြင္ အမႈဖြင့္လွစ္ၿပီး တိုင္ၾကားခဲ့သည့့္အမႈ အေရအတြက္ လြန္စြာနည္းပါးၿပီး ပတ္၀န္းက်င္မွ သိရွိရၿပီး ဥပေဒနားလည္သည့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည့္သူမ်ား ေရာက္ရွိခ်ိန္မွသာ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ျဖစ္စဥ္ ပိုမိုမ်ားျပားေနေၾကာင္း လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ေရွ႕ေနမ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။

 

December 10, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.