ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ ကုိင္႐ုိၿမိဳ႕တြင္ သတင္းစာ၊ ႐ုပ္သံႏွင့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာတုိ႔မွ ေန႔စဥ္လႈံ႕ေဆာ္ ေဖာ္ျပေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာသံ႐ုံး၏ လုံျခံဳေရး စုိးရိမ္ရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ ကုိင္႐ုိၿမိဳ႕တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ သတင္းစာ၊ ႐ုပ္သံႏွင့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာတုိ႔မွ ေန႔စဥ္လႈံ႔ေဆာ္ ေဖာ္ျပေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာသံ႐ုံးလုံျခံဳေရး စုိးရိမ္ရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒပါ အေရးေပၚ ရန္ပုံေငြမွ က်ပ္ ၁၃၅၉၅ ဒသမ ၁၆၆ သန္း ခဲြေ၀သုံးစဲြခဲ့ သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕မွာ ယခုကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို သတင္းစာ ႐ုပ္သံ၊ ဆိုရွယ္တို႔မွေန၍ ေန႔စဥ္မျပတ္ လံႈ႔ေဆာ္ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာသံ႐ံုး အေပၚမွာ အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ား၊ လံုျခံဳေရးအရ စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားမ်ားျ ဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးက တင္ျပလာပါတယ္။ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ ျမန္မာသံ႐ံုးမွာ သံအမတ္ႀကီးနဲ႔ အရာထမ္း အမႈထမ္းေပါင္း ေျခာက္ဦးရွိၿပီး မိသားစုအပါအ၀င္ လူဦးေရ ၁၁ ဦးရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔  သံ႐ံုးမိသားစုမ်ား လံုျခံဳေရးအတြက္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ လံုျခံဳေရး တိုးျမႇင့္ကာကြယ္ေပးဖို႔ရန္ အတြက္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ လက္ရိွတာ၀န္ခ်ထားသည့္ ရဲ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးအျပင္ ၀န္ထမ္းတိုးျမႇင့္ တာ၀န္ခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္မည့္ လံုျခံဳေရး အစီအမံမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာသံ႐ံုးဘက္သို႔ ေတာင္းဆိုလာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး အေနျဖင့္ အီဂ်စ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အၾကံျပဳထားသည့္ လံုျခံဳေရး အစီအမံမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပလာေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

အဆုိပါ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕တြင္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ပံုေငြလ်ာထားျခင္း မရိွသည့္အတြက္ အေရးေပၚရန္ပံုေငြမွ က်ခံသုံးစဲြရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ျဖစ္သည့္ ေငြက်ပ္ ၄၇ ဒသမ၂၄၄ သန္းအား ကိုင္႐ုိၿမိဳ႕တြင္ က်ခံသံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

 

လက္နက္မ်ား ခဏေဘးဖယ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး စားပြဲ၀ိုင္းမ်ားတြင္ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ကာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးစတင္မႈ အသစ္တစ္ခု အစျပဳေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးတို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာထြန္း)

လက္နက္မ်ား ခဏေဘးဖယ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး စားပြဲ၀ိုင္းမ်ားတြင္ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ကာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရး စတင္မႈ အသစ္တစ္ခုကို အစျပဳေပးရန္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဥကၠ႒၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးတို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ၎ကထုိသုိ႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အဖြဲ႕အေရအတြက္ မမ်ားလွေသာ္လည္း ယခုလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့သည့္ခရီးသည္ မလြယ္ကူလွေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အနာဂတ္တြင္ ေပၚထြန္းလာမည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အုတ္ျမစ္ကို အတူတကြ လက္တြဲၿပီး စိုက္ထူၾကရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္လိုက္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆုိပါ ေျခတစ္လွမ္းကို ရဲရဲႀကီး တက္လွမ္းလိုက္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတို႔ကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ NCA သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ လမ္းဆုံးမဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အစ၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစ၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းမ်ား၏အစ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ အေျဖရွာမည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၏ အစပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္ (Bilateral Agreement) မ်ားရွိခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအား သိေစခ်င္သည္မွာ အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္လာပါက မည္သုိ႔ညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းမည္ ဆုိသည္ကုိ ေျဖရွင္းေရးယႏၲရားမ်ား မပါေၾကာင္း၊ NCA ဆိုသည္မွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါက တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္ေျဖရွင္းခဲ့သည့္ အေျခအေနမွသည္ စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ စတင္လိုက္သည့္ စတင္ျခင္းအသစ္ဟု ေျပာခ်င္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

“အတိတ္က သံသယေတြ၊ အာဃာတေတြ ပစၥဳပၸန္အေပၚ အရိပ္ထိုးတတ္ ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ လူ႔သဘာ၀အရ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မတို႔အားလုံး ၿပီးခဲ့တဲ့ အတိတ္ကို သင္ခန္းစာယူၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္၊ ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ေရွ႕ကိုေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ရဲရဲႀကီး လွမ္းလိုက္ဖို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လက္နက္ေတြ ခဏေဘးဖယ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး စားပြဲ၀ိုင္းေတြမွာ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ၾကဖို႔၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးအတြက္ စတင္မႈအသစ္ တစ္ခုကို အစျပဳေပးၾကဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အားလုံးသေဘာတူ လက္ခံႏိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံ လမ္းေၾကာင္းကို မမွိတ္မသုန္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအခက္အခဲမ်ိဳး၊ ဘယ္လို စိန္ေခၚမႈမ်ိဳး ၾကဳံေတြရသည္ျဖစ္ေစ ဖက္ဒရယ္ပန္းတိုင္ အေပ်ာက္မခံဘဲ ေျခလွမ္းမွန္မွန္နဲ႔ ေရွ႕ကိုဆက္ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာလိုပါတယ္” ဟု  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးပန္းတိုင္ ဖက္ဒရယ္ခရီးသည္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ သာသာယာယာႏွင့္ ျဖတ္သန္းရမည္ မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးသည္ တာေ၀းခရီး ျဖစ္သည့္အတြက္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈသည္ အရင္းခံျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖက္ဒရယ္ ဆိုသည္မွာ သမိုင္း၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ထြက္ရပ္လမ္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ဖက္ဒရယ္မ်ဳိးနည္းဟု ေမးပါက မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲမည့္ ညီညြတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္မည့္ ဖက္ဒရယ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚတြင္ ႏုိင္ငံအားလုံးအတြက္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ မရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံ၊ ကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံသားေတြ ညီညြတ္ဖို႔လိုတယ္။ ညီညြတ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေတြကသာ ဖက္ဒရယ္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ေရရွည္က်င့္သုံး ထိန္းသိမ္းႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ နားလည္မႈနဲ႔ ယုံၾကည္မႈေတြကို ဦးစြာတည္ေဆာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ စားပြဲ၀ိုင္းေတြကို လာေရာက္ၾကဖို႔ ညႇိႏႈိင္းေန၊ ဖိတ္ေခၚေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္သူမ်ားက ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကၿပီး မိမိတို႔၏ တုဖက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ မာန္မာနႏွင့္ အာဃာတ တိုးတိုက္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက အကဲျဖတ္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိတ္၌သာခဲ့သည္မ်ား၊ နာခဲ့သည္မ်ား ျပန္လည္သယ္ေဆာင္ေနဦးမည္ ဆုိပါက မိမိတို႔၏ ညီညြတ္ေရးကို ပိုမိုကြဲဟေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၌ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု တိတိက်က်ညႇိႏႈိင္းထားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၌ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု တိတိက်က်ညႇိႏႈိင္းထားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ၎က ထုိသုိ႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံးတုိ႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာမႈသည္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည့္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ယုံမွားသံသယစိတ္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုလည္း အေတာ္အတန္ေလ်ာ့ပါးေစမည္ျဖစ္သလို ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မမွားဘဲ ယုံယုံၾကည္ၾကည္၊ သံသယကင္းစြာျဖင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လာၾကလိမ့္မည္ဆုိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္အခ်ဳိ႕တြင္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားသည္ လက္နက္ခ်ခိုင္းသည္ဆုိသည့္ မွားယြင္းစြာမွတ္ယူၾကမႈမ်ား၊ သံသယစိတ္မ်ား၊ မယုံၾကည္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း၊ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ အေလွ်ာ့ေပးျခင္းမဟုတ္ဆိုသည့္ အယူအဆရွိသူမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးခံစားခ်က္ရွိသူအခ်ဳိ႕လည္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထုိသို႔သံသယစိတ္၊ မယုံၾကည္စိတ္၊ စုိးရိမ္စိတ္မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ မရွိၾကရန္ႏွင့္ မထားၾကရန္လည္းလုိေၾကာင္း၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္းေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္သာျဖစ္၍ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး အေျဖရွာမရေသးသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ စုေပါင္းေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္အေပၚ သံေယာဇဥ္အစြဲအလမ္း ျဖတ္ေတာက္ပစ္ႏုိင္ရန္ အေကာင္းဆုံးအာမခံခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာသည္ NCA စာခ်ဳပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီစာခ်ဳပ္ဟာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကို အစထားၿပီး ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုပါ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ဆင့္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ႐ိုး႐ိုးသားသား၊ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ တိတိက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ အခက္အခဲမရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာလည္း သတိျပဳၾကရမယ့္ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္စဥ္အတိုင္း “လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္” မ်ားမွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စရာကိစၥရပ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ NCA မွတစ္ဆင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ (Time Frame) တစ္ခု တိတိက်က်ညႇိႏႈိင္းထားရွိၿပီး လိုအပ္သလို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာရင္း ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအခန္းတြင္ပါရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း တိတိက်က်လိုက္နာမည္ဆုိပါက NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡထပ္မံျဖစ္ပြားရန္ အေၾကာင္းမရွိဘဲ အကယ္၍ မေတာ္တဆနားလည္မႈလြဲမွားၿပီး ပဋိပကၡအငယ္မ်ား ျဖစ္လာပါကလည္း ေျဖရွင္းရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို NCA တြင္ အတိအက်ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္၍ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားပါက မည္သည့္ျပႆနာမွ ျဖစ္လာစရာမရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွထုတ္ျပန္ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေစာင့္ထိန္းရသည္ျဖစ္၍ အခုတစ္မ်ဳိး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိး လုပ္ေဆာင္၍မရသည့္အတြက္ NCA စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားအတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္စဥ္ကပင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာမူ၀ါဒေျခာက္ရပ္အတိုင္း ေသြဖည္ျခင္းမရွိဘဲ တိတိက်က်ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ခ်မွတ္ထားသည့္မူ၀ါဒမ်ား၊ ထုတ္ျပန္ထားသည့္အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာသူမ်ားကိုလည္း တိတိက်က်၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဆုိသည္။

UNFC အဖြဲ႕၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး

NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံးတို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနား၌ စုေပါင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးစဥ္

ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတုိ႔ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအခမ္းအနားအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (MICC-2) ၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္ေအာင္လိႈင္၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးကိုယ္စား မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠ႒ ႏုိင္ေထာမြန္က မိန္႔ခြန္းအသီးသီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ NCA စာခ်ဳပ္အႏွစ္ခ်ဳပ္အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္ေအာင္မင္းတုိ႔က တစ္ပုိဒ္ခ်င္းအလွည့္က်ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး NCA စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

NCA စာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထုိးရာတြင္ အစုိးရဘက္မွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုိင္သန္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းတုိ႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဘက္မွ ဥကၠ႒ ႏုိင္ေထာမြန္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္ေအာင္မင္း၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ႏုိင္လယီေကာင္း၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ပါတီအစည္း႐ုံးဘက္မွ ဥကၠ႒ၾကာခြန္ဆာ၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ၾကာေဆာ္လမြန္၊ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ နာဗစ္ဘြန္တုိ႔ NCA စာခ်ဳပ္ေရးထုိးရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ NCA စာခ်ဳပ္ေရးထုိးျခင္း အသိသက္ေသမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းအသိ သက္ေသ ၁၀ ဦးႏွင့္ ျပည္ပသက္ေသမ်ားအျဖစ္ ကုလသမဂၢဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ဥပေရာပသမဂၢတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းေျခာက္ဦး ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ၁၈ လအတြင္း အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈ ကိုးႀကိမ္၊ တရား၀င္ေဆြးေႏြးမႈေပါင္းကိုးႀကိမ္ စုစုေပါင္း ၁၈ ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

NCA ေရးထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) တုိ႔ၾကား အဆုိျပဳခ်က္ရွစ္ခ်က္အေပၚ NCA စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းအခမ္းအနား မစတင္မီ ၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံးတုိ႔က သီးျခားလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

NCA ေရးထုိးရျခင္းမရွိေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအနက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတို႔သည္ NLD ပါတီဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရလက္ထက္တြင္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ ပထမဆုံးအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။

ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕မွာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ DKBA၊ KNU/KNLA-PC တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ဖြဲ႕အပါအ၀င္ NCA ေရးထုိးထားသည့္အဖြဲ႕ ၁၀ ရွိၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အစုိးရ၏ေစတနာႏွင့္ စီးပြားေရးက႑အေပၚ နားလည္စာနာၿပီး အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳလုိေသာ အေျခအေနမ်ားစြာပါ၀င္ဟု ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အခြန္ကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-UMFCCI)

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အစုိးရ၏ ေစတနာႏွင့္ စီးပြားေရးက႑အေပၚ နားလည္စာနာၿပီး အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳလုိေသာ အေျခအေနမ်ားစြာ၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားစြာပါ၀င္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) အေနျဖင့္ အခြန္ဆုိင္ရာအထူးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အခြန္ဥပေဒမ်ား၊ အခြန္ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ အခြန္စနစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕ဆႏၵထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တစ္ရပ္လံုးအတြက္ စဥ္းစားသုံးသပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕မ်ား၊ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ႐ႈပ္ေထြးစြာစုျပံဳေနေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ တစ္ႀကိမ္တည္းမေျဖရွင္းႏုိင္သကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိ႕ေသာအခက္အခဲမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္သေဘာျဖစ္ကာ ခ်က္ခ်င္းလုပ္လုိ႔ရသည့္ကိစၥမ်ားကုိ ဦးစားေပးအဆင့္မ်ားသတ္မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္းအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ အခြန္ႏွစ္ကုိ ခဲြျခားထားေရးကိစၥ (အခြန္ႏွစ္ကုိ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ နဂုိအတုိင္းထားေရးကိစၥ) အပါအ၀င္ အိမ္ျခံေျမက႑အတြက္ လုိအပ္ေနေသာကိစၥမ်ား၊ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာေငြမ်ားအတြက္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ သေဘာအေျခအေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးထားမႈမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းမည့္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ဥပေဒကို လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အခြန္ေကာက္ခံရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးမွ ၎ဥပေဒေပၚတြင္ အျငင္းပြားေနမႈမ်ားမရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအခြန္ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ဦးစီးေသာ အခြန္ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပုဂၢလိကက႑ကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ကုန္သည္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပင္ပကုမၸဏီမ်ားမွ ၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕က်က် အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရထံ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက “လာမယ့္ဧၿပီလ ေကာက္ခံမယ့္အခြန္စနစ္မွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြေရာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရေရာ အားလံုးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့အခြန္ထမ္းေတြဘက္ကလည္း တာ၀န္ေက်တဲ့ အခြန္ထမ္းေတြျဖစ္မယ္၊ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ဘက္ကလည္း အခြန္ကို စနစ္တက်ေကာက္ယူတဲ့ အေျခအေနေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုပါတယ္။ ဒီအေပၚမူတည္ၿပီး လာမယ့္အခြန္ဥပေဒမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး လုိက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ရပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးဆိုတာက အစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလံုးကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ျပ႒ာန္းလာမည့္ အခြန္ဥပေဒေၾကာင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားတိုးလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

UNFC အဖြဲ႕၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး ယေန႔ NCA ေရးထုိးမည္

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပမည့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန (၂) ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ေက်ာ္မ်ဳိး)

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ (ယေန႔) တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန-၂ (MICC-2) တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕အား  မတရားအသင္းမ်ား အက္ဥပေဒအရ မတရားအသင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္လုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တုိ႔သည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ အဆုိပါေန႔၌ပင္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ပုံမွန္ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တုိ႔အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အစီအစဥ္ရွိေနေသာေၾကာင့္ အစည္းအေ၀းကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းထားေၾကာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဖြဲ႕ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အစီအစဥ္ၿပီးေနာက္ ေကာင္စီအစည္းအေ၀းအား ျပန္လည္စတင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ UNFC ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ UNFC ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ပုံမွန္ ေကာင္စီအစည္းအေ၀းသုိ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရး ပါတီ (SSPP)၊ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) တုိ႔မွ ေကာင္စီ၀င္မ်ားအျပင္ ဆက္စပ္မဟာမိတ္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO) မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း UNFC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP) သည္ UNFC မွ ႏုတ္ထြက္စာ တင္ထားသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ FPNCC ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

UNFC အဖြဲ႕၀င္ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) သည္ NCA ေရးထုိးရန္ အစီအစဥ္ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ KNPP အဖြဲ႕၀င္တပ္သားမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး KNPP အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေသဆုံးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ NCA ေရးထုိးရန္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္အေပၚတပ္မေတာ္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ အေျဖရလဒ္သည္လည္း KNPP အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း KNPP က ေျပာၾကားထားသည္။

NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕မွာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)၊ ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ DKBA၊ KNU/KNLA-PC တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတုိ႔က NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီးပါက NCA ေရးထုိးထားသည့္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕အထိ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ားအနက္ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) သည္လည္း NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ ညေနပုိင္းက စတင္ကာ သတင္းမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ANC ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီက NCA လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အခမ္းအနားသုိ႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ANC အဖြဲ႕၏ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ANC သည္ NCA အား ေရးသားျပဳစုရာတြင္ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနည္းတူ ကနဦးအစကပင္ ပါ၀င္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအတည္ျပဳ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ NCA သည္ အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးအၾကား ႏွစ္ဖက္လက္ခံႏိုင္ေသာ မူေခ်ာအဆင့္သို႔ မေရာက္ရွိေသးမီ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤစာခ်ဳပ္တြင္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားစရာမ်ား ပါရွိေနေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ NCA စာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ UNFC မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ (PC) ထံသို႔ အဆိုျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္တင္သြင္းၿပီး ၁၇ လ ေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသုိ႔ UNFC မွ တင္ျပခဲ့ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေက်နပ္ေလာက္ေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား မရွိခဲ့သည့္တိုင္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဂုဏ္သေရရွိစြာျဖင့္ စနစ္တက် နိဂံုးခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ UNFC အတြင္း၌ လည္းေကာင္း၊ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ ေဆာင္ရြက္ထိုက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အၾကံျပဳ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တို႔အေနျဖင့္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ UNFC အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ မထိခုိက္ေစရန္အတြက္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ အားလံုးလိုက္ပါ ေရးထိုးႏိုင္ေသာ အခင္းအက်င္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အားျဖင့္ UNFC ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အၾကား အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္၊ ‘ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ’ ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ေပးရန္ႏွင့္ KNPP တပ္ဖြဲ႕၀င္ သုံးဦးႏွင့္ ကရင္နီ အရပ္သားတစ္ဦး သတ္ျဖတ္မီး႐ိႈ႕ ခံရသည့္အေပၚ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈတုိ႔ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ တန္းတူေရး အေျခခံျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာမည္ဟု ကတိက၀တ္ ျပဳရန္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ NCA စာခ်ဳပ္အား UNFC အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တစုတေ၀းတည္း လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ANC ၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏိႈင္းသည့္အခါ DPN ႏွင့္ PC အဆင့္တြင္ တစ္ဆို႔ေနေသာ အခ်က္ကို ႏွစ္ဖက္ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းၿပီး အေျဖရွာႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း မေပးေတာ့ဘဲ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု ႀကိဳတင္ကတိေပးၿပီးမွသာ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးမည္ ဆိုသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးသည့္သေဘာ မေဆာင္ေတာ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) ၏ အဆုိျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္အား DPN ႏွင့္ PC အၾကား တရား၀င္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရန္ အေျခအေန မေပးျခင္းႏွင့္ တန္းတူေရး အေျခခံျဖင့္ အားလံုးလုိက္ပါႏိုင္ေသာ အခင္းအက်င္း မ႐ွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ANC အေနျဖင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားအား အသိေပးေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေရးသားထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀းအား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားၿပီး ယခု NCA ေရးထုိးမည့္ မြန္ ျပည္သစ္ပါတီက ၎တို႔ ဦးေဆာင္က်င္းပရမည့္ မြန္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီးမွသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းအား က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔အတူ NCA ေရးထိုးၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖြဲ႕ကလည္း ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀းကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

 

NCA ေရးထုိးၿပီးပါက မြန္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရး လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားၿပီး အျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကဲ့သုိ႔ ခဲယဥ္းမည္ဟု မထင္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ေျပာၾကား

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးပါက မြန္လူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရး လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားၿပီး အျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ မ်ားကဲ့သုိ႔ ခဲယဥ္းမည္ဟု မထင္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ႏုိင္မေအာင္ေငးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ အျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ တစ္ခုျဖစ္သည့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးႏွင့္အတူ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲနဲ႔ ေတြ႕တုန္းကလည္း ဒီကိစၥ (လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ) ကုိ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ကုိ ဆႏၵအျပည့္ ရွိတယ္ေပါ့။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မလုပ္ခင္ လူထုေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္မယ္။ အဲဒါၿပီးမွ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ လုပ္မယ္။ အဲဒီလုိေတာ့ လ်ာထား သတ္မွတ္ထားတာ ရွိပါတယ္” ဟု ႏုိင္ေအာင္မေငးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ယခင္ NCA ေရးထုိးၿပီးသား အဖြဲ႕မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားမွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တားဆီးခံရျခင္း၊ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားမွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိပင္ က်င္းပခြင့္ မရမႈမ်ား ရွိသည္။
အထက္ပါကဲ့သုိ႔ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီးသားအဖြဲ႕မ်ား ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ္လည္း ေနရာေဒသ အေျခအေနမ်ား မတူညီသျဖင့္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ခဲယဥ္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ေအာင္မေငးက ဆုိသည္။

“ေနရာေဒသ အေျခအေနေတြ မတူၾကလုိ႔ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ေတာ့ လုပ္မယ္ေပါ့ေနာ္။ ဥပမာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေဒသမွာ ဒီျဖစ္ႏုိင္ေျခအရွိဆုံး၊ ေနာက္ ျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႕နဲ႔ေရာ၊ တပ္မေတာ္ အေရွ႕ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ေရာ ေျပလည္ေအာင္ေတာ့ ညိႇရမွာေပါ့။ ဒီဟာ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ခြင့္ရွိေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲကုိ အခက္အခဲမရွိေအာင္ ကူညီေပးပါလုိ႔လည္း ေမတၱာရပ္ခံထားတယ္ေလ။ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မြန္ျပည္နယ္ဘက္ျခမ္းေတာ့ တျခား EAO အဖြဲ႕လည္း မရွိဘူးဆုိေတာ့၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အဖဲြ႕ပဲ သီးသန္႔ရွိတယ္။ အဲဒါဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မြန္တုိင္းရင္းသား အားလုံးေတြေရာ၊ ဒီမြန္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသား အားလုံးေတြေရာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အနီးအနားမွာရွိတယ္ဆုိေတာ့ ေျပာရတာက လုပ္လြယ္တယ္။ ဒီလုိ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲက ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ မွာေပါ့။ အဲဒီလုိ ခမ္းခမ္းနားနား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ထားတဲ့ အစဥ္အလာေတြ ဆက္တုိက္၊ ဆက္တုိက္ ရွိတယ္ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ထင္တယ္။ မခဲယဥ္းေလာက္ဘူး ထင္တယ္” ဟု ႏုိင္ေအာင္မေငးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မြန္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ တရား၀င္က်င္းပခြင့္အား NCA ေရးထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ တရား၀င္ ေတာင္းဆုိမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိလည္း မြန္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီးသည့္ အခါမွသာက်င္းပရန္ ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ NCA ထုိးၿပီးတဲ့ အခါက်ရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တရား၀င္ ေတာင္းဆုိမွာေပါ့။ အဲဒီက်မွ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွာေပါ့။ ဒါကုိ လုပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္ေပးပါ။ ဒါကုိလုပ္ၿပီးရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရရွိတဲ့ က႑ႀကီးဆုိင္ရာ ငါးရပ္အတြက္ေတာ့ ဒီ UPDJC မွာ တင္ျပေပးဖုိ႔ အခ်ိန္လုံလုံေလာက္ေလာက္ ေပးဖုိ႔ တင္ျပထားတယ္။ အဲဒီလုိ တင္ျပထားတယ္။ အကူအညီေတာင္းထားတယ္။ ေမတၱာရပ္ခံထားတယ္”ဟု ႏုိင္ေအာင္မေငးက ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတို႔ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ေကာင္စီအစည္းအေ၀းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပၿပီး အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသုိ႔ UNFC ဥကၠ႒ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာ အပါအ၀င္ အျခားအဖြဲ႕၀င္ေလးဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ UNFC ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းတြင္ UNFC ၏ေရွ႕ဆက္သြားမည့္မူ၀ါဒ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အေနျဖင့္ UNFC တြင္ မည္သုိ႔ ဆက္လက္ ပါ၀င္သြားမည္ကုိ ယင္းေကာင္စီေဆြးေႏြးပြဲၿပီးမွသာ သိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေျပာရန္ ေစာေသးေၾကာင္း ႏုိင္ေအာင္မေငး က ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းထားရသည္။

NCA ေရးထုိးထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကို ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား က က်င္းပခြင့္ရွိေသာ္လည္း NCA ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) မွာ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပခြင့္ မရရွိေသးေပ။

ထုိ႔ျပင္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) က လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရွိသျဖင့္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခ်ိန္၌ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ရက္အား ယာယီ ေရႊ႕ဆုိင္းထားသည္။

ထုိ႔အတူ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း မတိုင္မီ ကရင္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ ကရင္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက ကရင္ျပည္နယ္ျပင္ပ အျခားတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ကရင္လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးသျဖင့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။

PPST ၏ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လည္း NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေပၚ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းမ်ား၊ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ခံရျခင္းမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း အေျဖရွာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးဘက္မ်ားႏွင့္လည္း အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း PPST ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြဲ႕အစည္းက ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို လမ္းပိုင္းကို လ်င္ျမန္စြာ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေရး ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္း

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က က်င္းပသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အား ေတြ႔ရစဥ္

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းက ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို လမ္းပိုင္းကို လ်င္ျမန္စြာ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေရး ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆိုကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအဆိုကို ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဒိန္ခန္ဖုန္ (ခ) ဦးခန္လင္က တင္းသြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး “ပူတာအိုခ႐ိုင္အတြင္း တစ္ခုတည္းေသာ ကုန္စည္စီးဆင္းသည့္လမ္း ျဖစ္သည့္ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ လမ္းပိုင္းကို ေဆာလ်င္စြာ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ယာဥ္မ်ားသြားလာႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕အား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုရွင္ျဖစ္သူ ဦးခန္လင္က ပူတာအိုခ႐ိုင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္အက်ဆံုးခ႐ိုင္ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ခ႐ိုင္တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕သို ကုန္းေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းျဖင့္ သြားလာႏိုင္ေသာ္လည္း ကုန္စည္အတြက္ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို လမ္းေၾကာင္းကို အဓိက အသံုးျပဳေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္အတြင္း ေကအိုင္ေအ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕က ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္အပိုင္းတြင္ ဆီနင္ခတံတားႏွင့္ လမ္းပိုင္းႏွစ္ေနရာကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာမရ ျဖစ္လာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လမ္းလုပ္သားမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း၊ ဒုကၡေရာက္ၾကသည္မွာ လမ္းလုပ္သားမ်ားသာမက ပူတာအိုခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဓာတ္ဆီ တစ္ပုလင္းကို က်ပ္ ၁၀၀၀ မွ ၃၀၀၀ အထက္ တက္သြားေၾကာင္း၊ ဆန္ႏို႔ဆီသံုးဘူး ၁၀၀၀ က်ပ္အထိ ေစ်းတက္လာေၾကာင္း၊ ယခုအျဖစ္ဆိုးေၾကာင့္ ေလာင္စာဆီ ျပတ္လပ္ျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ ကုန္စည္ျပတ္လပ္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းပိုင္းကို ေဆာလ်င္စြာ ျပဳျပင္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး လံုျခံဳေရးတာ၀န္မ်ားကို အျပည့္အ၀ ခ်ထားေစလိုပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လမ္းလုပ္သားမ်ား၏ လံုျခံဳေရးအေျခအေနကို အေၾကာင္းျပဳကာ ကန္႔ကြက္သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးရွိသျဖင့္ အဆိုကို ေဆြးေႏြးရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံသျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနာင္မြန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခ်န္တန္ခင္က ေစ်းေတြက တံတားေတြ က်ဳိးၿပီးတာနဲ႔ ေန႔ခ်င္းတက္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ပူတာအိုမွာ ကုန္စည္အပိုမရွိလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က ပူတာအိုလမ္းပိုင္းမွာ အသံုးျပဳေနက် သရီးဂေရာင္း ကုန္ကားမ်ားကို ျမစ္ႀကီးနား-ပူတာအိုလမ္းပိုင္းမွာ အသံုးမျပဳရေတာ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ မေလွာင္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အားလံုးလည္း ရပ္ဆိုင္းဖို႔ရွိေနပါတယ္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြဟာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ဒီေလာက္ႀကီးေနရင္ အခုအေျခအေနအရ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား ေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္ ဘယ္၀န္ထမ္းမွ က်န္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလုိျဖစ္မွန္းသိလ်က္နဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရိွ လုပ္ရပ္ကေတာ့ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျဖစ္ ႐ႈတ္ခ်ပါတယ္။ အဆိုကိုလည္း အေလးအနက္ ေထာက္ခံပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ လီဆူတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးက လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးသည့္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား ေစ်းမတက္ေစေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ေလေၾကာင္းအကူအညီျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ ေရရွည္ျပႆနာမ်ားကို မေျဖရွင္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါက အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခုနစ္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး လံုျခံဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လံုျခံဳေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး သူရမ်ဳိးတင္က ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

၎က “အဆိုတြင္ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုကို ေတြ႕ရပါတယ္။ လမ္းပိုင္းျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးျပည့္၀ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းပိုင္းတည္ေဆာက္ေရး အေနျဖင့္ မိမိ မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း လံုျခံဳေရးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားေတြ ဘယ္လုိျဖစ္ျဖစ္ ပူတာအိုခ႐ိုင္ဟာ ျပည္နယ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူ ဒုကၡေရာက္ၿပီး အဓိက လမ္းမပိုင္းမွာ လံုလံုၿခံဳျခံဳမသြားႏိုင္တာကို လံုး၀လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ မိမိအပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔ ယင္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္သျဖင့္ မေျပာသင့္တာပါ ရွိေနပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ ညေနပိုင္းမွာလည္း မိမိႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီးကိုလည္း ေျမာက္ပုိင္းတိုင္း စစ္ဌာခ်ဳပ္မွာေတြ႕ဆံုၾကဖို႔ ေခၚထားတာ ရွိပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားကိုေတာ့ ပ်က္ျပားမခံႏိုင္ပါဘူး။ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ဆိုတာလည္း ကတိျပဳေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အဆိုရွင္ရဲ႕အဆိုအရ ယခုထက္ ပိုမိုလံုျခံဳစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ အခက္အခဲေတြကိုလည္း လံုး၀ လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆိုရွင္၏ သေဘာထားရယူရာ အဆိုရွင္က မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ တင္ေစလိုေၾကာင္း ေျဖၾကားသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရယူၿပီး မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ Yak 130 အေပါ့စား ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ ဒုတိယအသုတ္ ေျခာက္စင္း ထပ္မံေပးပုိ႔မည္ဟု ႐ုရွားစစ္ဘက္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ Yak 130 အေပါ့စား ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ဒုတိယအသုတ္ ေျခာက္စင္း ထပ္မံေပးပို႔မည့္ သတင္းကို Sputnik သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ Yak 130 အေပါ့စား ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ ဒုတိယအသုတ္ ေျခာက္စင္းကုိ ထပ္မံေပးပုိ႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားစစ္ဘက္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္ဟု ႐ုရွား Sputnik သတင္းဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Yak 130 သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပမႈအရ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပေနသည့္ စင္ကာပူေလေၾကာင္းျပပြဲ Singapore Airshow-2018 သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႐ုရွား ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Russia’s Federal Ser-vice for Military Technical Cooperation (FSMTC) ၏ ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mikhail Petukhov က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ Yak 130 အေပါ့စား ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ ဒုတိယအသုတ္ ေပးပုိ႔မည့္အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာမွာ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္အရ Yak 130 တန္းျမင့္ အေမာင္းသင္ ဂ်က္ေလယာဥ္ ေနာက္ထပ္အသုတ္ ေျခာက္စင္းကုိ ေပးပုိ႔သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု Mikhail Petukhov က ဆိုသည္။

ယခုမတုိင္မီ ရက္ပုိင္းကလည္း The Russian presidential aide for defense industry cooperation မွ Vladimir Kozhin က ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ထပ္မံေပးပုိ႔သည့္ Yak 130 အေပါ့စား ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း လက္ခံရရွိလိမ့္မည္ဟု Kommersant သတင္းစာသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Sputnik သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္စင္းလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းခန္႔ တန္ေၾကးရွိ Yak 130 အေပါ့စား ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက သုံးႏွစ္ၾကာ ေလ့လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစင္းေရမည္မွ် ၀ယ္ယူထားသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Yak 130 အေပါ့စား ဂ်က္တုိက္ေလ ယာဥ္ပထမအသုတ္ ေျခာက္စင္းေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလည္း Mikhail Petukhov ကပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္အတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေရေၾကာင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းျပပြဲ LIMA 2017 တြင္ Sputnik သတင္းဌာနသုိ႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိစဥ္ကတည္းက ေနာက္ထပ္အသုတ္ ေလယာဥ္မ်ား ထပ္မံေပးပုိ႔ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။

ေလသူရဲႏွစ္ဦးေမာင္း Yak 130 ေလယာဥ္သည္ ေ၀ဟင္ပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ား၊ ေျမျပင္ပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ား၊ ဗံုးမ်ား၊ စက္ေသနတ္မ်ား၊ ပဲ့ထိန္းဒံုးမ်ား စုစုေပါင္း ကီလုိဂရမ္ ၃၀၀၀ အေလးခ်ိန္အထိ တင္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိၿပီး အေပါ့စား တုိက္ခုိက္ေရးေလယာဥ္အျဖစ္ သာမက ေနာက္ဆုံးေပၚ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ ၾကားခံတန္းျမင့္ အေမာင္းသင္ ဂ်က္ေလယာဥ္အျဖစ္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေလ) အေနျဖင့္ ပထမအသုတ္ ၀ယ္ယူထားသည့္ Yak 130 အေပါ့စား ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက တပ္ေတာ္၀င္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပုိင္းအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) (ေရ) (ေလ) ပူး ေပါင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ(ဆင္ျဖဴရွင္)တြင္ လည္း အဆုိပါဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႐ုရွားထုတ္ MiG-29 တုိက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ အဓိကေက်ာ႐ုိးအျဖစ္ အသုံးျပဳေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေလ)သည္ Sukhoi Su-30 ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ ေျခာက္စင္း၀ယ္ယူရန္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက လာေရာက္ခဲ့သည့္ ႐ုရွားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုက်င္းပေနသည့္ စင္ကာပူေလေၾကာင္းျပပြဲ ွငညါေစသမန ဗငမ့်သတ-၂၀၁၈ ကုိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ တက္ေရာက္ေနသလုိ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္၀င္းလည္း တက္ ေရာက္ေနေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကာရာအုိေကလုပ္ငန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးပါက လုပ္ငန္းလုိင္စင္ေၾကးအျဖစ္ တုိင္းေဒသႀကီးဘ႑ာရန္ပံုေငြသုိ႔ က်ပ္ ၅၄ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ ေပးသြင္းႏုိင္မည္ဟုဆုိ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ကက်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးပါက လုပ္ငန္းလုိင္စင္အျဖစ္ တုိင္းေဒသႀကီးရန္ပံုေငြသုိ႔ က်ပ္ ၅၄ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ ေပးသြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ကက်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔) တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာ၏ “ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားေသာ ကာရာအုိေက လုပ္ငန္းေပါင္းမည္မွ်ရွိပါသနည္း၊ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းလုိင္စင္အား ျပန္ၾကား၀န္ႀကီးဌာနမွ မည္သည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ေပးပါသနည္း၊ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ခြန္အား မည္မွ်သတ္မွတ္၍ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္မည္မွ်ရရွိခဲ့သည္” ကုိ သိရွိလုိပါေၾကာင္း ၾကယ္ျပပြင့္ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးက အထက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္အထိ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းလုိင္စင္ စုစုေပါင္း ၃၂၆ ခု၊ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္အတြင္း ၁၁၆ ခု၊ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ၁၁၂ ခု၊ ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္အတြင္း ၂၀ ခု၊ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္အတြင္း ၇၈ ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တေျပးညီသတ္မွတ္ထားသည့္ လုိင္စင္ေၾကးအျဖစ္ စက္တစ္လံုးလွ်င္သံုးေသာင္း၊ သက္တမ္းတုိးေၾကးႏွစ္ေသာင္း ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာရန္ပံုေငြကုိ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းလုိင္စင္ အသစ္ထုတ္ေပးျခင္းနဲ႔ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားမွ ၀င္ေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၄၁ ဒသမ ၁ သန္းေပးသြင္းထားၿပီး ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ဆံုးပါက ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရေငြအျဖစ္ က်ပ္ ၅၄ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ေပးသြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရာအုိေကလုပ္ငန္းကုိ ဗီဒီယုိျပသျခင္းလုပ္ငန္းအျဖစ္သတ္မွတ္၍ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိဥပေဒႏွင့္ ဗီဒီယုိလုပ္ငန္းဆုိင္ရာနည္းဥပေဒအခန္း (၃)၊ နည္းဥပေဒ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ အရ ဗီဒီယုိျပသျခင္းလုပ္ငန္းလုိင္စင္တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္က်င္းပေသာ ဗီဒီယုိလုပ္ငန္း စိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ စည္းကမ္း ၁၇ ခ်က္ျဖင့္ အေျခခံစိစစ္၍ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိရန္ ဗီြဒီယုိကာရာအုိေကသီဆုိျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဆုိပါစည္းကမ္းခ်က္ ၁၇ ခ်က္ေပၚမူတည္၍ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီြဒီယုိဥပေဒအရ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ဗီြဒီယုိစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယုိဥပေဒအခန္း (၆) ပုဒ္မ ၁၉ အရလည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဗီဒီယုိလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ အခန္း (၆)၊ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၊ ၂၄ အရလည္းေကာင္း ဗီဒီယုိလုပ္ငန္းမ်ား စိစစ္ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဗီြဒီယုိစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီကုိ ဖဲြ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါေကာ္မတီမွ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္စိစစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီး ဗီဒီယုိလုပ္ငန္းစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွစိစစ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕ထံတင္၍ အတည္ျပဳခ်က္ထပ္မံရယူၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။