တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ လက္မခံ၊ အသိအမွတ္ မျပဳျခင္းသည္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနရျခင္း၏ အဓိက အရင္းခံျပႆနာဟု TNLA အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာၾကသူ ေဒသခံမ်ားအား နမၼတီးၿမိဳ႕ ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ဧၿပီလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မုန္ဆန္ေအာင္)

လူမ်ဳိးေပါင္းစုံေနထုိင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး ဆိတ္သုဥ္းပ်က္စီးေနျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးကုိ လက္မခံ၊ အသိအမွတ္ မျပဳျခင္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနရျခင္း၏ အဓိက အရင္းခံျပႆနာ ျဖစ္သည္ဟု တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

TNLA သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာနက လစဥ္ထုတ္ေ၀သည့္ စာေစာင္တြင္ “ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ ရာစုႏွစ္ထိေအာင္ ရွည္ၾကာမွာလား” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ TNLA အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေဆာင္းပါးေရးသားခဲ့ၿပီး ၎က အဆုိပါ ေဆာင္းပါးတြင္ ထုိသုိ႔ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးကုိ က်င့္သုံးခြင့္ရရွိမည္ဆုိပါက ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီမ်ား မည္သုိ႔ပင္ သိမ္ဖ်င္းေသာ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ဳိး လုပ္ခဲ့ပါေစ၊ အဆုိပါ ေသြးခြဲမႈသည္ အလုပ္ျဖစ္မည္ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္းစစ္လည္း ျဖစ္ပြားမည္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးကုိ အတိအက် အသိအမွတ္ျပဳကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္သည္လည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အခြင့္အေရးကုိ အနည္းငယ္သာ အသိအမွတ္ျပဳခ်င္ၿပီး ဟန္ျပအသုံးခ်႐ုံေလာက္သာ သေဘာထားရွိခဲ့ကာ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားသည့္ အင္အားစုမ်ားကလည္း တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ျပႆနာအေပၚ နားလည္လက္ခံသလုိ ရွိေသာ္လည္း အေရးၾကံဳ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးရမည့္ အခ်ိန္တြင္မူ မွန္ကန္ေသာ ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္ဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသား မရပ္တည္၀့ံဟု ၎က အဆုိပါေဆာင္းပါးတြင္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက အခုအခ်ိန္အထိ တုိင္းရင္းသားအေရးကိစၥကုိ တကယ္ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္း၀ံ့သူ ဗမာေခါင္းေဆာင္၊ ဗမာႏုိင္ငံေရးပါတီ မရွိေသးပါ။ သူတုိ႔ကုိယ္က်ဳိးနဲ႔ ပါတီအက်ဳိးအတြက္ပဲ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ခရီးသြားဟန္လြဲ အသုံးခ်ခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ရမွာပါ” ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာဆုိသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားသည္ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ မဖန္တီးႏုိင္ေတာ့သည့္အတြက္ ေဒၚ အာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒထံ ပုံအပ္လုိက္ၾကၿပီး ထုိသု႔ိပုံအပ္မႈေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားအၾကား အဓိက ဆုံး႐ႈံးမႈသည္ ေတာ္လွန္ေရး တုိက္ေဖာ္ တုိက္ဖက္ စိတ္ဓာတ္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္သာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး အခက္အခဲမ်ားၾကားတြင္ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ အတူ႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကသည့္ ဘ၀တူ မဟာမိတ္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေပၚ လစ္လ်ဴ႐ွဴ ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့သည္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔ တန္ဖိုးထားမႈ မရွိတာဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ တကယ္ အင္မတန္ နစ္နာတဲ့ဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရျဖစ္လာေသာ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ဆုိး၀ါးေသာ အစိုးရဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမဆန္ေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္   တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို ပ်က္ယြင္းေစခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ သေဘာထားသည္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဆင့္မီ ျပည့္စုံျခင္းမရွိဟု ၎က ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းစစ္သည္ တုိင္းျပည္၏ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေစၿပီး တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေႏွးေကြးေနာက္က်ေစကာ အဆုိပါ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္တန္႔ႏုိင္ေရးသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ တန္းတူေရး၊ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္မွသာ ျဖစ္မည္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ၎၏ “ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ ရာစုႏွစ္ထိေအာင္ ရွည္ၾကာမွာလား” ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ သုံးသပ္ေရးသားခဲ့သည္။

 

ကခ်င္ေလးပါတီ ေပါင္းစည္းၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ (Kachin State Party – KSP) ဟုအမည္ေပး

ကခ်င္ေလးပါတီ ေပါင္းစည္း၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ (Kachin State Party – KSP) ဟု အမည္ေပးခဲ့ျခင္းကုိ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KDP၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ KSDP၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ကြန္ကရက္ပါတီ KNC၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ UPKS စသည့္ ေလးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရး ေကာ္မတီ၀င္ ၁၇ ဦးက ပါတီအမည္၊ ပါတီအလံ၊ တံဆိပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ပါတီမွ ေဒါက္တာ အမ္ေကာန္လက “ပါတီ နာမည္၊ တံဆိပ္၊ အလံ အတည္ျပဳတာေပါ့။ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ (Kachin State Party – KSP) ဆိုၿပီး ပါတီအမည္ေပါ့။ လိုဂိုႏွင့္ အလံေပါ့။ အလံက အေပၚက အနီ၊ အျဖဴ၊ အျပာေပၚမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမပံု၊ ပါတီနာမည္ အတိုေကာက္ KSP ထည့္မွာေပါ့။ သေဘာထား ကြဲလြဲတာ မရွိပါဘူး။ ဒါက ၁၇ ဦးေကာ္မတီကို ေရြးခိုင္းတာ။ ေနာက္ၿပီး အလုပ္အဖြဲ႕ေကာ္မတီ (Working Committee) ဖြဲ႕ဖုိ႔ သေဘာတူထားတယ္။ ပညာတတ္အုပ္စုေတြပါတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲက ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ဖိတ္ေခၚမယ္။ အဲဒါၿပီးမွ ဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႕မယ္။ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ကို မမီေတာ့ဘူး။ ေလးပါတီေပါင္းအဖြဲ႕က ပါ၀င္ဖို႔ အမည္စာရင္း မသြင္းႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဒီႏွစ္ကုန္ၿပီး ၂၀၁၉ ႏွစ္ ဆန္းပိုင္းမွ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ လူေရြးတာေတြ၊ ဆပ္ေကာ္မတီေတြ ထပ္လုပ္ရဦးမယ္။ အားလံုးပါ၀င္ဖုိ႔ဆိုရင္ အခ်ိန္ယူရဦးမယ္။ ဖိတ္ေခၚကာလကို သီးသန္႔လုပ္မွရမယ္လုိ႔ စဥ္းစားထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ပါတီေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ မေနာကြင္း မဂြၽယ္ခန္းမတြင္ သံုးပါတီ ေပါင္းစည္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ  UDKS ပါ၀င္လာၿပီး ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လူထုေရြးခ်ယ္သည့္ ၁၇ ဦး ေကာ္မတီကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ သံုးပါတီေပါင္းစည္းမည္ဟု ျမစ္ႀကီးနား YMCA ခန္းမတြင္ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။

လာမည့္ ၂၀၁၈ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလံုး အက်ံဳး၀င္သည့္ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂) အတြက္ ပါတီေပါင္းစည္းရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဦးေအာင္ခမ္းက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ တင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီ ၁၇ ခု၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ ကြန္ဂရက္ပါတီ၊ လီဆူအမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ လေ၀ၚအမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းနီအမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ တိုင္းလိုင္ (ရွမ္းနီ) ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ စသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ခုနစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ မွတ္ပံုတင္ ရရွိခဲ့သည္။

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံရာတြင္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခႏွင့္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြအျဖစ္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ၆၄၀၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ စံခ်ိန္တင္ မ်ားျပားစြာ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ယာယီ အမွန္စာရင္းအရ လိုေငြ က်ပ္ ၂၀၉၆ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ျဖစ္ေပၚ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ေတာင္းခံရာတြင္ စုစုေပါင္းလိုေငြ က်ပ္ ၆၄၀၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚကာ အမ်ားဆံုး ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံမႈအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယာယီ အမွန္စာရင္းအရ က်ပ္ ၂၀၉၆ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ လိုေငြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မူလ ခန္႔မွန္းေျခတြင္ ရေငြက်ပ္ ၁၆၆၀၅ ဘီလ်ံေက်ာ္သာရွိၿပီး သံုးေငြမွာ က်ပ္ ၂၀၅၉၄ ဘီလ်ံအထိ ရွိခဲ့ကာ လိုေငြက်ပ္ ၃၉၈၉ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခတြင္ ရေငြ က်ပ္ ၁၈၈၃၂ ဘီလ်ံသို႔ ျမင့္တက္ကာ သံုးေငြ က်ပ္ ၂၂၇၆၀ ဘီလ်ံ ျဖစ္လာသျဖင့္ လိုေငြက်ပ္ ၃၉၂၈ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ ၂၅၄၄ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ထပ္မံေတာင္းခံၿပီး က်ပ္ ၇၀ ဒသမ ၆၃ ဘီလ်ံ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သျဖင့္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြ ၂၄၇၃ ဘီလ်ံအထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယာယီအမွန္စာရင္းတြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ၂၀၉၆ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လိုေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ဳိးမွာလည္း ၂ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္း၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္း တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို အမွန္တကယ္ သံုးစြဲႏိုင္မႈမရွိဘဲ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက မ်ားျပားစြာ ေတာင္းခံေနမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထိေရာက္စြာ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္မႈ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ကို ထိခိုက္ေစသည့္ ေငြေဖာင္းပြမႈ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ခုတြင္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္းခံကာ ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလုိက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၀၇၃ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ ပုိလွ်ံေငြမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြ က်ပ္ ၁၄၆၂၃ ဘီလ်ံ ျဖစ္ကာ အပ္ႏွံေငြမွ လႊဲေျပာင္းသုံးေငြ က်ပ္ ၃၀၂၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ အသားတင္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၆၀၁ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္၍ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၉၃၇၁ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အသားတင္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၉၉၁၄ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခင္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳေငြမွာ ၁၂၈၄ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အသားတင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၆၈၇ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဆုိသည္။

ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳေငြမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ သုံးစြဲႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေထြေထြပုိလွ်ံ ရန္ပုံေငြသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ေထာင္ဂဏန္းအထိ ျပန္လည္ အပ္ႏွံလ်က္ရွိရာ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ တုိးျမင့္ရရွိမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းကုိ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာ သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံရာတြင္လည္း ကနဦး ေတာင္းခံမႈတြင္ မူလခန္႔မွန္းေျခမွာ က်ပ္ ၄၉၀၃ ဘီလ်ံအထိ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ NLD အစိုးရ လက္ထက္ႏွစ္ဆက္ မူလခန္႔မွန္းေျခမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတာင္းခံမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထိုသို႔ မ်ားျပားစြာ ေတာင္းခံထားေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ စီမံကိန္းမ်ား အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆီးသီးဗန္းေမွာက္ ဘတ္ဂ်က္ဟု ေ၀ဖန္ခံရမႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး လြန္မင္းစြာ က်ဆင္းေနျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္လည္အပ္ႏွံေနျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ NLD အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ မ်ားျပားေသာ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

တုိင္းျပည္ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္း၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ ထင္ရွားေသာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွစ္ေလးလုံး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ခံအစုိးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အပါအ၀င္ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္လည္း တုိင္းျပည္ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ အားနည္းျခင္း၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားသည္ ထင္ရွားျမင္သာေသာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ ရွစ္ေလးလုံး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက ျပည္သူသုိ႔ အၾကံျပဳသည္။

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ ၃၀ ကာလ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၀ိဇၨာခန္းမ၌ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ႏွင့္ ၇ ရက္တုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္မ်ားကုိ အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီက ျပည္သူလူထုသုိ႔ အၾကံျပဳထုတ္ျပန္ ေၾကညာရာတြင္ ထုိသုိ႔ ထည့္သြင္းအၾကံျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္ရက္တာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဒီမုိကေရစီအေရး ႏွစ္ ၃၀ ခရီး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္သုံးခုကုိ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ၅၂၁ ဦးတို႔ကလည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၂၁၇ ဦးတုိ႔ကလည္းေကာင္း စုေပါင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ႏွစ္ ၃၀ ကာလအတြင္း ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအျဖစ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖယ္ရွားေရး၊ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရး၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ အရပ္သားအစိုးရ ေပၚေပါက္ေရးမွ စတင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းေရး အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးတုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသးျခင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအားလုံးကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္မရျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီအရ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္မ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ား မေရရာျခင္း၊ အစိုးရႏွစ္ရပ္ရွိေန သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ေႏွးေကြးေနျခင္းတုိ႔သည္ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ ရွိေနေၾကာင္း ယခုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အၾကံျပဳ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ အရည္အေသြးကုိ ျမႇင့္တင္တည္ေဆာက္သင့္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေရတုိေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္၍ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ကာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈ၍ ျပည္သူ႔ဘက္တြင္ အျမဲရပ္တည္သင့္သည္ဟု အဆုိပါ အၾကံျပဳ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ NCA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လုိအပ္ပါက ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ အစုိးရလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ အားထုတ္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးအတြက္ ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ကုန္ရွစ္ေလးလုံး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက အၾကံျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဟူေသာ ေခါင္းစဥ္တြင္ တုိင္းရင္းသားတန္းတူေရးအေပၚ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိၾကရာ၌ ပင္လုံကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္လွ်င္ တန္းတူေရးရရွိႏုိင္သည္ဟု ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိရၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ႀကီးမားေသာ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ အားလုံးလက္ခံ သေဘာတူႏုိင္သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္လည္း ေဒသအားလုံး တစ္ေျပးညီ တူညီႏုိင္ရန္ကိုလည္း လုိအပ္မည္ျဖစ္ကာ အစုိးရအေနျဖင့္ ၾကားမေနဘဲ ၎ကိုယ္တုိင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ေဆြးေႏြးၿပီး နည္းလမ္းရွာသင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ရွစ္ေလးလုံး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက အၾကံျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု အခမ္းအနားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသအႏွံ႔တြင္ က်င္းပ

ရွစ္ေလးလုံးဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္အခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္းအတြင္းရွိ အပန္းေျဖရိပ္သာတြင္ က်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)
ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု အခမ္းအနားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအႏွံ႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

■ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံုေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီး မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္

ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံေန႔ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ က်ဆံုးခဲ့ေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်ျခင္းႏွင့္ အမွ်ေပးေ၀ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီ ၈ စကၠန္႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီး မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားကုိ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳျခင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အေလးျပဳျခင္း၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ က်ဆံုးခဲ့ေသာ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အေလးျပဳျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“ေက်းဇူးဆပ္ေသာ္အားျဖင့္ Public အခမ္းအနား လုပ္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔အတြက္ ဂုဏ္ျပဳတယ္။ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ ခ်တယ္။ အမွ်ေပးေ၀တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိလုပ္လုိက္႐ံုနဲ႔ ၿပီးၿပီလား။ သူတုိ႔အတြက္ တာ၀န္ေက်ၿပီးလား ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေလးအနက္ ယံုၾကည္တာက တာ၀န္မေက်ေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အတိတ္သမုိင္းေတြကုိ သင္ခန္းစာယူမယ္။ မ်ိဳးဆက္သစ္ကုိ သမုိင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လက္ဆင့္ကမ္းမယ္။ တုိင္းျပည္မွာ အရင္တုန္းက ရွိခဲ့တဲ့ တစ္ပါတီ စစ္အာရွင္စနစ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စစ္အာဏာရွင္ အရိပ္ေငြ႕ေတြျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွာ ေနာက္ဆံုးေပ်ာက္ဆံုး ဆိတ္သုဥ္းသြားတဲ့အထိ လုပ္ဖုိ႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒီအခမ္းအနားေတြကုိ ဒီလူေတြ သတိတရ ေအာက္ေမ့႐ံုနဲ႔ မၿပီးေသးပါဘူး။ တာ၀န္ေက်ဖုိ႔အတြက္က သူတုိ႔အားလံုး ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ ခံယူၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ သယ္ယူေဆာင္ဖုိ႔ လုိလိမ့္မယ္။အဲဒါမွသာလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တာ၀န္ေက်မယ္လုိ႔ ခံယူပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႕ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး အထိမ္းအမွတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီး မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

ထုိ႔ျပင္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုတြင္ က်ဆံုးခဲ့ေသာ ရဟန္းရွင္လူ၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဘာသာေပါင္းစံုက ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔ အမွ်ေ၀ျခင္း၊ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ ပန္းမ်ားခ်ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ေပးပုိ႔လာေသာ ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာမ်ား ဖတ္ၾကားခဲ့ၾကသည္။

“ယေန႔ အရပ္သားစစ္စစ္ အစုိးရဆုိတာက ၈၈ က ေမြးဖြားေပးလုိက္တာပါ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုအားလည္း ရွစ္ေလးလံုးမွာ ပါ၀င္ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့သူေတြ ျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အစုိးရအဖဲြ႕အထဲမွာ ရွိျခင္းအားျဖင့္ ဒီေန႔သည္ တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႐ံုးပိတ္ရက္လည္း ျဖစ္ရမယ္။ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေန႔လည္း ျဖစ္ရမယ္”ဟု ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္းကလည္း ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုေန႔ကုိ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕အား လႊတ္ေတာ္အတြင္း အေရးႀကီးအဆုိ တင္သြင္းေပးရန္ ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက တုိက္တြန္း ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျဖစ္မလာေသးေၾကာင္း သိရသည္။

■ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား

ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေရးေတာ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ပထဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းတကၠသိုလ္အတြင္းရွိ အပန္းေျဖရိပ္သာတြင္ အခမ္းအနား က်င္းပၿပီး ထုိရိပ္သာထဲတြင္ ျပခန္းမ်ား ထားရွိကာ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုသမိုင္း ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား၊ အေရးေတာ္ပံုတြင္ က်ဆံုးခဲ့သူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ အေရးေတာ္ပံုကာလက အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား စသည္မ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္းျပသထားၿပီး အေရးအခင္းကာလက ႐ိုက္ကူးထားေသာ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားကို တီဗီမ်ားျဖင့္ ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီေနရာ၊ ဒီပတ္၀န္းက်င္မွာ ဒီလိုအခမ္းအနားမ်ိဳး က်င္းပဖို႔ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အင္မတန္ အိပ္မက္ဆန္ခဲ့ပါတယ္။ အဓိပတိလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လြင့္ပ်ံ႕ေနတဲ့ ခြပ္ေဒါင္းေတြ အစီအရီကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အဲဒီ ခြပ္ေဒါင္းအလံ တစ္လက္နဲ႔ ေထာင္ခုနစ္ႏွစ္ က်သြားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပံုနဲ႔ ေထာင္ခုနစ္ႏွစ္ က်သြားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြ၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ဓာတ္ပံုနဲ႔ ေထာင္ခုနစ္ႏွစ္ က်သြားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေတြ႔ၾကံဳခံစားရတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီေန႔ ဒီျမင္ကြင္းကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဒါဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ (၃၀) က ေနၿပီးေတာ့ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာတဲ့ ခရီးရွည္ႀကီးကို ျပသေနတဲ့ သေကၤတလို႔ ကြၽန္ေတာ္ နားလည္ပါတယ္။ ခံယူပါတယ္”ဟု ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ဦးကိုကိုႀကီး ေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနား ပထမေန႔ႏွင့္ ဒုတိယေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ရရွိလာသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးေန႔၌ အခမ္းအနားတြင္ တင္ျပကာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

■ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပံု နွစ္ (၃၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္႐ုပ္တု ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ကန္သာယာ ျပည္သူ႔ပန္းျခံတြင္ ဖြင့္လွစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကန္သာယာျပည္သူ႔ပန္းျခံတြင္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္႐ုပ္တုအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေ၀ထြန္းေနာင္)

ထို႔ျပင္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သမိုင္းဓာတ္ပံုမ်ားအား ျပသျခင္း၊ အေရးေတာ္ပံု သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွစ္ေလးလံုး ကာလကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကသူမ်ားက ေဟာေျပာခဲ့ၾကၿပီး ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက “ကမၻာမေၾကဘူး” သီခ်င္းသံၿပိဳင္ သီဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

■ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံး လူထုဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ အခမ္းအနား

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ပုလဲရတု အထိမ္းအမွတ္ ရွစ္ေလးလုံး လူထုဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စုေပါင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေဌးလွေအာင္)

ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလုံး လူထုဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံအခမ္းအနားကုိ မႏၲေလးၿမဳိ႕ရွိ ဓမၼသာလခန္းမ၌ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ပထမေန႔ ျဖစ္သည့္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ အခမ္းအနားကုိ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေန႔ ညပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ အၿငိမ့္ျပဇာတ္၊ ေတးသ႐ုပ္ေဖာ္မ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

■ ပဲခူးၿမိဳ႕

ပဲခူးၿမိဳ႕၌ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္(၃၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းနားႏွင့္အတူ ဒီမိုကေရစီအထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားကို နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ပဲခူးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အပါအ၀င္အင္အား ၁၀၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေမာင္ေအး)

အခမ္းအနားတြင္ ဒီမိုကေရစီေက်ာက္တိုင္ စိုက္ထူေရးေကာ္မတီ နာယက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုဘိုေတာက္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္း၊ ပဲခူးတိုင္း NLD ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းဒန္၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒မ်ားက ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္ က်င္းပရေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွစ္ေလးလံုး ႏွစ္(၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဒီမိုကေရစီေက်ာက္တိုင္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ တက္ေရာက္လာေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ အင္အားစုမ်ားက ရွစ္ေလးလံုး သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ေျပာၾကားျခင္း၊ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

■ ဟသၤာတၿမိဳ႕

ႏွစ္ (၃၀) ေျမာက္ ပုလဲရတု ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံု၌ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စိတ္ပါ၀င္စားသူ ျပည္သူမ်ား ခန္းမအျပည့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားသို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေသာ သဘာပတိ ေဒါက္တာမန္းျမင့္ဆိုင္က “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား အကုန္ပ်က္သြားတယ္။ ပရမ္းပတာပဲ။ ဓားေတြ၊ တုတ္ေတြ၊ လွံေတြ ရဲလည္း မႏိုင္ဘူး။ တပ္လည္း မသိဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ရဲ႕လံုျခံဳေရး၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ မဆံုး႐ႈံးေရးအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀ိုင္းျပီး ထိန္းေက်ာင္းေပးတာ။ ကုိယ့္မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ တာ၀န္ေက်တဲ့ ျပည္သူျပည္သား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လုပ္တာ။ အဲဒီလိုပဲ ခင္ဗ်ားတို႔ ေရွ႕ဆက္လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြ ရွိေသးတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ လူမွန္ေနရာမွန္ေတြ မေရာက္တာ အမ်ားႀကီး။ ေရာက္သင့္ ေရာက္ထုိက္လ်က္သားနဲ႕ ေဘးေခ်ာင္ထိုး ခံရတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး။ လူတုိင္းကို မေျပာဘူးေနာ္။ တကယ္ေတာ္တဲ့ သူေတြလည္း ရွိတယ္။ တကယ့္ကို အလုပ္ကို လံုး၀မလုပ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ရွိတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ဟသာၤတၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္ေက်္မ်ိဳး)

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္က “တိုင္းျပည္မွာ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္တာကို ျပည္သူလူထုက မခံခ်င္တာနဲ႕ ရွစ္ေလးလံုးက စျဖစ္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးမွာ ျဖစ္တယ္။ ဟသၤာတၿမိဳ႕မွာလည္း ျဖစ္တယ္။ သပိတ္စခန္းမွာ သပိတ္ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕တယ္။ ကြၽန္ေတာ္က သပိတ္ေကာ္မတီထဲမွာ အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သပိတ္ေကာ္မတီက ရပ္ရြာေအးခ်မ္းေရးအတြက္ကို ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး လုပ္ခဲ့တယ္။ ေထာင္မေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ခဲ့တယ္။တျခားၿမိဳ႕ေတြမွာ ေထာင္ေပါက္တယ္။ ဟသၤာတမွာ ေထာင္မေပါက္ဘူး။ သို႔ေသာ္ ဒီအတိုင္းေတာ့ လုပ္ခဲ့ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ေထာင္မေပါက္ေအာင္ ေထာင္သားေတြ မဆူေအာင္ သံဃာေတာ္ေတြက ေထာင္သားေတြနဲ႔အတူ ေထာင္မွာသြားၿပီး ေနခဲ့ရတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ေထာင္သားေတြက ၿငိမ္တယ္။ ေထာင္သားေတြ စားဖို႕ ရပ္ရြာကေန ေကာက္ခံလို႕ရတဲ့ အစားအစာေတြ ေထာင္ကိုပို႔ခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဟသၤာတက ေထာင္မေပါက္ဘူး။ တျခားၿမိဳ႕ေတြဆို ေထာင္ေပါက္ၿပီး ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရ ျဖစ္တယ္။ ဟသၤာတမွာက အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ ေသေသခ်ာခ်ာ စည္းစနစ္တက် ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ စက္တင္ဘာ ၁၈ အာဏာသိမ္းတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဟသၤာတၿမိဳ႕မွာ ပစ္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီသပိတ္မွာပါတဲ့ သပိတ္ရဲေဘာ္ ေလးေယာက္ က်ဆံုးခဲ့တယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တို႔တြင္လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

■ ကေလးၿမိဳ႕

ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ ပုံႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနားကုိ ကေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္နံနက္ ၈ နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့သည္ဟု သိရသည္ ။

“ရွစ္ေလးလုံး ျဖစ္တာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာပါၿပီ ။ ရွစ္ေလးလုံးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေရးဆုိတာက ဒီေန႔အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ဆုိတာက ေမွးမွိန္ေနပါေသးတယ္။ ဘာနဲ႔တူလဲ ဆုိတာက မၿပီးေသးတဲ့ ပန္းခ်ီကားလုိ ဆက္လက္ၿပီး ျခယ္မႈန္းၾကပါဦးလုိ႔။ တစ္ဖက္ကလည္း ဒီမုိကေရစီကုိ ဒီကေန႔ က်ေရာက္လာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ ၾကည့္ရင္ အရင္တုန္းကလုိ တက္တက္ၾကြၾကြေတြ အားမ်ားနည္းေနသလားလုိ႔ ယူဆရပါတယ္ ။ ရွစ္ေလးလုံးစိတ္ဓာတ္ နည္းတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ တစ္ဖက္က အတုိက္အခံ အင္အားစုက မ်ားလာမွာ ျဖစ္မွာပါတယ္။ ဒါကသဘာ၀ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ရွစ္ေလးလုံးရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကုိ အားသြင္းေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မျပတ္ ႏႈိးေဆာ္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ အၿငိမ္းစားေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးတင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္သူထြန္း)

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ (၃၀) ျပည့္ႏွစ္ အခမ္းအနား က်င္းပရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၈၈ၿငိမ္းပြင့္ (ကေလးၿမိဳ႕) မွ ဦးဘၾကဴးက “ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား က်င္းပရျခင္းအေၾကာင္းက အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ (၁) ျမန္မာ့သမုိင္းမွာ လူငယ္ေက်ာင္းသား မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဟာ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံကုိ မသိဘဲနဲ႔ ပ်က္ျပယ္သြားမွာစုိးလုိ႔ ဒီအခမ္းအနားကုိ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္တယ္။ (၂) ေနာက္ေပၚေပါက္လာမယ့္ ရွစ္ေလးလုံးကုိ ႀကံဳႏုိင္ေသးတဲ့ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ လူငယ္မ်ဳိးဆက္ေတြကုိ ဆက္လက္ လက္ဆင့္ကမ္းခ်င္လုိ႔ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္ ။

“ေသဒဏ္က်ၿပီး ေထာင္က ျပန္လြတ္လာၿပီးေတာ့ ရွစ္ေလးလုံး အင္အားစု ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအဖြဲ႕ ဆုိၿပီးေတာ့ အစဥ္တစုိက္ ရွစ္ေလးလုံးေန႔ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာ အခမ္းအနားကုိ အၿမဲတမ္း က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အခုႏွစ္မွာေတာ့ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ အားလုံးရဲ႕ ပံ့ပုိးကူညီမႈနဲ႔ အတူတကြ ခမ္းတနားလုပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အင္မတန္ကုိ ၾကည္ႏူးအားရခဲ့ပါတယ္”ဟု ရွစ္ေလးလုံး ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအဖြဲ႕မွ ဦးေအးျမင့္က ေျပာၾကားသည္ ။

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံကာလအတြင္း ကေလးခ႐ုိင္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္လုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠ႒ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိခ်စ္သိန္းထြန္းကလည္း “သြားတဲ့သူေတြလည္း သြားၾကၿပီ။ က်န္ေနတဲ့ သူေတြလည္း က်န္ေနၾကၿပီ ။ အားလုံးကုိ သတိရေနရင္းနဲ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မၿပီးဆုံးေသးတဲ့ တုိက္ပြဲကုိ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကဖုိ႔ အတြက္ ျပည္သူအားလုံးက ၀န္းရံေပးၾကဖုိ႔ ေတာင္းဆုိ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္ ။

■ ေမာ္လၿမိဳင္

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေတာင္ရိုးတန္းေတာင္ ေပါက္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိ ႏွီးဘုရားဓမၼာ႐ံုတြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားထံမွ သီလခံယူျခင္း၊ အမွ်ေပးေ၀ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳျခင္း၊ က်ဆံုးေလၿပီးေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား အေလးျပဳျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုကာလမ်ားအတြင္း က်ဆံုးခဲ့ၾကသူမ်ားအား အေလးျပဳျခင္းႏွင့္ ၀မ္းနည္း ေအာက္ေမ့သည့္ အေနျဖင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုကာလ ေအာက္ေမ့ သတိရဖြယ္မ်ား ေျပာၾကားျခင္း၊ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔လာေသာ သ၀ဏ္လႊာမ်ား ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ကဗ်ာ႐ြတ္ဆိုျခင္းႏွင့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ကာလအတြင္း က်ဆံုးခဲ့ၾကသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“အဓိက က ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြဆိုတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေငြရတု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ ဒီမိုကေရစီနဲ ့ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ဖို ့၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို ့၊ ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြ တန္းတူအခြင့္အေရးေတြ ရရွိဖို႔အတြက္ကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပေပးဖို ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ ရည္ရြယ္ေတြအတိုင္းပဲ။ (၂၅) ႏွစ္ေျမာက္ကေန ႏွစ္ (၃၀) ေျမာက္ အခ်ိန္အထိ ဒီအတိုင္းပဲ သြားေနပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက အခုအခ်ိန္အထိ ျပည့္ျပည့္၀၀ မျဖစ္ေသးဘူး။ တခ်ဳိ႕လည္း စီမံေဆာင္ရြက္ဆဲပဲ ရွိေသးတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆိုရင္ လံုး၀ကို လႈပ္လို႔ မရေသးဘူး”ဟု ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပေရးအဖြဲ ့တာ၀န္ခံ ဦး၀င္းေက်ာ့မွဴးက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ားကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ မုဒံုၿမိဳ႕၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕ စသည္ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ား၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

■ ျမ၀တီၿမိဳ႕

ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၈၈) ညီေနာင္ပါတီက ႀကီးမွဴး ျပဳလုပ္သည့္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ပုလဲရတု အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လိုလားေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ျမ၀တီၿမိဳ႕ အမွတ္ ၃ ရပ္ကြက္ ကရင္စာေပေနာက္လမ္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္နံနက္က ျပဳလုပ္သည့္ အဆိုပါ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ပုလဲရတု ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ၊ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ႏွင့္ ၈၈ ညီေနာင္ပါတီတို႔မွ ပါတီ၀င္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ စိတ္၀င္စားသူူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ၈၈ ညီေနာင္ပါတီ၏ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးျမတ္ကိုက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာကို ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ ၈၈ ညီေနာင္ပါတီ၀င္ ဦး၀င္းျမင့္သိန္းက ဖတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သ၀ဏ္လႊာတြင္ လက္ရိွ အစိုးရလက္ထက္၌ အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္မွာလား။ အသစ္ေရးဆြဲႏိုင္မလား ဆိုသည္ကို အလွမ္းေ၀းေနသည့္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အားၿပိဳင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွခ့ဲသည္။

ထို႔ေနာက္ ဓမၼရတနာေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္၊ အမ်ဳိးဘာသာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ကိုစိုင္းတို႔က အမွတ္တရ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးထြန္းေနေအာင္က ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးရန္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ရွစ္ေလးလံုး အမွတ္တရ စကားေျပာၾကားၿပီး ျခေသၤ့ႀကီး အိပ္ေနၿပီလားဟု ေမးေနၾကသည္ကို က်န္သည့္ပါတီမ်ားတြင္လည္း တာ၀န္ရိွေၾကာင္း၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မဲေပးမွသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

■ ၿမိတ္ၿမိဳ႕

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံု အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေတာရေအာက္ေက်ာင္းတြင္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး က်ဆံုးခဲ့ေသာ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားအား ေရစက္ခ် အမွ်ေ၀ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

■ ျပည္ၿမိဳ႕

ရွစ္ေလးလံုး ႏွစ္(၃၀) ျပည့္ လူထုအေရးေတာ္ပံု အခမ္းအနားအား ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား စုေပါင္း၍ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ျပည္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းရွိ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပဲခူးတုိင္း (အေနာက္ျခမ္း) ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ရွစ္ေလးလံုးကာလ ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္၊ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ သ၀ဏ္လႊာမ်ား ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ကဗ်ာရြတ္ဆိုျခင္း၊ ရွစ္ေလးလံုးကာလ ျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာဆိုျခင္း၊ လက္ရွိနုိင္ငံေရးအေပၚ ဆက္လက္ ရပ္တည္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေျပာၾကားေဆြးေႏြး သေဘာတူမႈမ်ား ရယူျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

■ ေတာင္ငူၿမိဳ႕

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ႏွစ္ ၃၀ ေျမာက္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ပုလဲရတု အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားကုိ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔မွစ၍ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕သမုိင္း၀င္ ေရႊဆံေတာ္ဘုရားႀကီး မုခ္ဦးအနီးတြင္ က်ဆုံးခဲ့ၾကသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဘုရားႀကီး အေရွ႕ဘက္မုခ္ဦးတြင္ အမွတ္တရ ပန္းစည္းမ်ားခ်၍ ဦးညြတ္ အေလးျပဳျခင္း၊ ပုလဲရတု အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမွတ္တရစကားမ်ား ေျပာၾကားျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး နံနက္ ၉ နာရီခြဲခန္႔၌ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားသုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရွစ္ေလးလုံး အခမ္းအနားကုိ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေဇာ္၀င္းခ်စ္)

ညေန ၆ နာရီတြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ေကတုရတနာခန္းမႀကီး၌ ရွစ္ေလးလံုး တုိက္ပြဲ၀င္က်ဆုံး ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ နာမက်န္း ရဲေဘာ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ အမွတ္တရ ကဗ်ာရြတ္ဆုိျခင္း၊ ရွစ္ေလးလံုး အထိမ္းအမွတ္ ဓာတ္ပုံျပပြဲ၊ သံခ်ပ္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းႏွင့္ စာေရး ဆရာေမာင္သာခ်ဳိ၊ ကာတြန္းဆရာ ေအာ္ပီက်ယ္တုိ႔ ပါ၀င္ေသာ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွစ္ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ကာလအတြင္း ၁၉.၈.၈၈ ရက္တြင္ ေတာင္ငူ ေရႊဆံေတာ္ဘုရားႀကီး အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီးတြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ခံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကိုေဇာ္၀င္းထြန္း၊ အလီ၊ ေဒၚသိန္းၾကည္၊တင္ဦး၊ ကုိစုိးႀကီးတုိ႔ ငါးဦးသည္ အာဏာရွင္မ်ား၏ ေသနတ္ပစ္သတ္ျခင္းကုိ ခံရၿပီး က်ဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

■ ျမစ္ႀကီးနား

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရွစ္ေလးလံုး ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ အလွဴအတန္းလုပ္ျခင္း၊ အမိႈက္ေကာက္ျခင္း၊ ေဒသအလိုက္ အေရးေတာ္ပံု သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ေဟာေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ံုးေဟာင္းတြင္ ရွစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးအတြင္း က်ဆံုးသြားေသာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအေပါင္းတို႔အား ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားအတြက္ ေကာက္ညႇင္းေပါင္းျဖင့္ စတုဒိတာ ေကြၽးေမြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ား စုေပါင္း၍ အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕မ၊ ရွပ္ေျပးဂိိတ္မွ ခြန္သာရပ္ကြက္ ေရရွင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၀င္းအထိ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းတြင္ အမိႈက္ေကာက္ျခင္း၊ တံျမက္လွဲျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ ရွစ္ေလးလုံးအထိမ္းအမွတ္ အမႈိက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေနစဥ္

မိုးညႇင္းေဒသ နန္းမားၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ ၅၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ရွစ္ေလးလံုး သမိုင္းေၾကာင္း ေဟာေျပာျခင္း၊ ေဒသတြင္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေဟာေျပာျခင္း၊ ကိုယ္ေတြ႕အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေ၀မွ်ျခင္း၊ က်ဆံုးရဲေဘာ္မ်ားကို လြမ္းဆြတ္ တမ္းတျခင္းႏွင့္ အသက္ရွင္ေနသည့္ ရဲေဘာ္တို႔အား ေလးစားခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ စုေပါင္း ေန႔လယ္စာ လက္ဆံုစားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

■ မုံရြာ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံရြာခ႐ိုင္ မုံရြာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေဆာင္တြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္အေစာပိုင္းက ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားမစမီ နံနက္ ၆ နာရီခန္႔က ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပုံ ကာလအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ၾကသည့္ ရဟန္းရွင္လူမ်ားအား ရည္စူးကာ သံဃာေတာ္မ်ားကို သဃၤန္းကပ္ျခင္း၊ ဆြမ္းကပ္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မုံရြာၿမိဳ႕ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပုံအခမ္းအနားသို႔ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳ ပ္ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္၀င္း၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ၊ လက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးသန္းညြန္႔၀င္း၊ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ၾကည္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးကမ္ဇာမုံ၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုးဦး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေကာင္းခန္႔လင္း)

ထို႔ေနာက္ မုံရြာၿမိဳ႕ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပုံ ကာလအတြင္းက ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ ရဟန္းရွင္လူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အပါအ၀င္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

■ ျမင္းျခံၿမိဳ႕

ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ (၃၀)ျပည့္ ပုလဲရတု အခမ္းအနားကို ျမင္းျခံၿမိဳ႕ မဏိကဥၥနာခန္းမ၌ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွစ၍ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီအခမ္းအနား က်င္းပရတာကေတာ့ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုမွာ ဘယ္လိုျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဘယ္လို တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ၊ ဘယ္လိုေအာင္ပြဲရခဲ့တယ္ ဆိုတာ အသက္ ၃၀ ေအာက္ လူငယ္ေတြ သိေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ေျပာျပခ်င္တဲ့အတြက္ ဒီလိုအခမ္းအနား က်င္းပရတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုကာလ၌ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ သပိတ္ေကာ္မတီတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ဦးေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ျမင္းျခံၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္

အဆိုပါ အခမ္းအနားအား ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုကာလ ျမင္းျခံသပိတ္ေကာ္မတီ မွ ျဖန္ခ်ိခဲ့ေသာ “တိုက္ပြဲေခၚသံ” သီခ်င္းျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢက “ကမၻာမေၾကဘူး” သီခ်င္း ဆက္လက္သီဆို၍ က်ေလၿပီးေသာ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား အေလးျပဳျခင္း၊ က်ဆံုးေလၿပီးေသာ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအေပါင္းအား ၀မ္းနည္းျခင္းအားျဖင့္ ရွစ္စကၠန္႔ခန္႔ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ သပိတ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢက အမွတ္တရစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ သ၀ဏ္လႊာမ်ား ဖတ္ၾကားျခင္း၊ႏိုင္ငံေရးကဗ်ာမ်ား ရြတ္ဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အစုိးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ဆုိးရြားသည့္ အေျခအေန ရွိေနေၾကာင္း SNLD ပါတီဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦး ေျပာၾကား

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစုိးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးတုိ႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ဆုိးရြားသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ ယုဒႆန္ရိပ္သာတြင္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ညီလာခံ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ညီလာခံ သဘာပတိျဖစ္သူ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခုဆုိရင္ အစုိးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီ။ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ဟာ ဆုတ္ယုတ္ဆုိးရြားတဲ့ အေျခအေနကို ဆုိက္ေရာက္ေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြဟာ မပီမျပင္ လုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနပါတယ္” ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ စစ္အစုိးရက ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ဖြဲ႕စည္းပုံေအာက္မွ က်င္းပခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္က ယင္းဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မည္ဆုိျခင္းမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ကအဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ အားလုံးႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ႏုိင္ေရး လုိအပ္ေနၿပီး အင္အားရွိသူကိုသာ အေလးေပး ရင္ၾကားေစ့ေနမည္ ဆုိပါက တုိင္းရင္းသား အားလုံးႏွင့္ အလွမ္းေ၀းလာမည္ျဖစ္ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးက သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ လုပ္၍မရေၾကာင္း၊ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ပင္လုံကတိက၀တ္မ်ားကုိ အေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးျဖင့္သာ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အားလုံးကုိ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ တင္ျပရမယ္ဆုိရင္ ဒီေန႔တုိင္းျပည္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစုိးရအေနနဲ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္စြမ္းႏုိင္ျခင္း မရွိတာ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားက ထင္ရွားေပၚလြင္ ေနပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခုျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ညီလာခံတြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးပုိ႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာမ်ား ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ဖတ္ၾကားတင္သြင္း ခဲ့ၾကသည္။

ယခုညီလာခံတြင္ ပစ္ပယ္ခံထားရေသာ (သစ္ခုတ္သမားမ်ား) ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရးအား ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏုိင္ငံေရးျဖစ္သည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ညီလာခံ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ

၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ႕ႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ညီလာခံ က်င္းပေနစဥ္

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဦးေဆာင္၍ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒးဗစ္လွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ ယုဒႆန္ရိပ္သာတြင္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ျပဳလုပ္သည့္ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ညီလာခံတြင္ ေဒးဗစ္လွျမင့္က ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေၾကညာ႐ုံပဲ ရွိေသးတာပါ။ ခ်က္ခ်င္းအမည္ထုတ္လုိ႔ မရေသးပါဘူး။ ဘယ္လုိေတြ ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္ပင္ရဦးမွာပါ။ ၿပီးမွ ၁၀ လပုိင္းေလာက္က်ရင္ အမည္ထုတ္မွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မွတ္ပုံတင္ဖုိ႔ရွိတယ္။ မွတ္ပုံတင္တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၂၀၁၈ မေက်ာ္ပါဘူး” ဟု ေဒးဗစ္လွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ ပါတီတစ္ခု တည္ေထာင္၍ ေရြး ကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ပါတီထိပ္ပုိင္း ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္မူ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေဒးဗစ္လွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ၀င္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပင္ပေရာက္ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ႕က အခမ္းအနားတြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္မွာ ဆုတ္ယုတ္ယုိယြင္း လာေနၿပီး ဤအေျခအေနအား ေျပာင္းလဲရန္မွာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၊ အစိုးရ တစ္ဖြဲ႕တည္းက ေဆာင္ရြက္ေန႐ုံမွ်ျဖင့္ မရႏုိင္ေၾကာင္း ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ႕က ေၾကညာသည္။

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွ ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိ၊ ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ထူးမျခားနား၊ တင္ျပ၍လည္းမရ၊ ေတာင္းဆုိ၍လည္းမရ၊ အေရြ႕လည္းမရွိ၊ အေျပာင္းအလဲလည္း မရွိဟု ၎တို႔က ေၾကညာခဲ့သည္။

ထုိအေျခအေနအား ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ရန္ အားလုံးႏွင့္ တန္းတူရည္တူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျပာင္းအလဲ၊ အေရြ႕ကို သြားႏုိင္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ လုိအပ္ေနၿပီး ေရွာင္လႊဲ၍ မရသည့္အတြက္ အဆုိပါတာ၀န္ကုိ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ႕ႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားက ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ကာ မၿပီးဆုံးေသးေသာ ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးအား ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲမည္ဟု ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕က ေၾကညာခဲ့သည္။

 

ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္ ေျခာက္ဦးအတြက္ ေလးလအတြင္း စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္သန္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏွစ္လအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္ဆီဖုိး ေငြက်ပ္ တစ္သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႔၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္ ေျခာက္ဦးအတြက္ ေလးလအတြင္း စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္သန္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏွစ္လအတြင္း ေမာေတာ္ယာဥ္ စက္ဆီဖုိး ေငြက်ပ္ ၁ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ဆ႒မေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕၏ ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔တြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္း မဟုတ္တဲ့ ဥကၠ႒နဲ႔ အဖဲြ႕၀င္။ အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔အတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြနဲ႔ စရိတ္မ်ား အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ က်ခံသုံးစဲြႏုိင္ေရး လုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕ ဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ ေျခာက္ဦးရဲ႕ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇  ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္ ၂၀၀၅၄၆၆၆ နဲ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလနဲ႔ မတ္လတုိ႔အတြက္ စက္ဆီဖုိး ေငြက်ပ္ ၁၃၃၈၀၀၀ တုိ႔အတြက္ ရန္ပုံေငြ လုံေလာက္မႈ ရွိတဲ့အတြက္ ႏွစ္လြန္အသုံးစရိတ္အျဖစ္ က်ခံသုံးစဲြခြင့္ရရွိေရး စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာကုိ တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦသာေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖဲြ႔အတြက္ ႐ုံးအေဆာက္အအံု သတ္မွတ္စီစဥ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ယင္းအဖဲြ႕တြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း မဟုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အေဆာင္အေယာင္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သတ္မွတ္စီစဥ္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႔သုိ႔ တင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖဲြ႕တြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ဥကၠ႒အတြက္ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္သိန္း ၂၀ ႏွင့္ Wagon တစ္စီး၊ အဖဲြ႔၀င္ ေျခာက္ဦးအတြက္ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္ ၁၀ သိန္းစီႏွင့္ Micro Bus ႏွစ္စီး၊ အေဆာင္အေယာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ စက္သုံးဆီ၊ ေခ်ာဆီ၊ ယာဥ္ေမာင္း လစာမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ျပင္ဆင္ျခင္းကိစၥကုိ သက္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း၏ ဘ႑ာေငြ အသုံးစရိတ္မွ က်ခံရန္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ အားကစား ေလ့က်င့္ေရးစခန္း Gold Camp၊ Cluser – 3 အေဆာင္ (7) ရွိ (01,02,03,04,12,13,14) တုိ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းႏုိင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅ တြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖဲြ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႔ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း၍ ဖဲြ႕စည္းရမည္ဟု ျပ႒ာန္းပါရွိရာ အဆုိပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည္စုံသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း မဟုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႔ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း၍ ဦးဥာဏ္၀င္း၊ ဥကၠ႒အျဖစ္ ပါ၀င္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္ စုစုေပါင္း ၁၃ ဦးပါရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူ ေပးေရးအဖဲြ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္စဲြပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၈၆၅/၂၀၁၇ ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕၏ ၆ လတာကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႔ဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္၀င္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးတုိ႔က ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

 

လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားကို အကြက္ေဖာ္ ေရာင္းစားျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏ ေလ်ာ့ရဲၿပီး အဂတိမကင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းညႇိေပးႏိုင္မည့္ အစီအမံတစ္ခု ေရးဆြဲေပးရန္အဆုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္း

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး ခန္းမအတြင္းမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့စြာ အကြက္ေဖာ္ ေရာင္းစားေနျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ေျမလြတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးကုန္ျခင္းစသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္တို႔၏ ေလ်ာ့ရဲၿပီး အဂတိမကင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းညႇိေပးႏိုင္မည့္ အစီအမံတစ္ခု အလ်င္အျမန္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရန္ အဆိုအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)မွ ဦးမ်ဳိး၀င္းက ယင္းအဆိုအား တင္သြင္းခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္သူမရွိသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

ဦးမ်ဳိး၀င္းက “ေကာ္မတီေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲဆိုတာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး အသိျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆိုကို လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳခဲ့ရင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးၾကၿပီး အစိုးရကို ၀ိုင္း၀န္း အၾကံျပဳေစလိုပါတယ္။ ဘာမွေ၀ဖန္ေျပာဆိုလို႔ မရတဲ့ေခတ္ေတြမွာ ဒါေတြစျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အခု လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ပုန္းလွ်ဳိးကြယ္လွ်ဳိးျဖစ္ေနဆဲမို႔ ဒီအစိုးရလည္း ဘာမွမထူးပါဘူးကြာဆိုတဲ့ အျမင္ေတြ၊ အေျပာေတြဟာ ျပည္သူေတြၾကားမွာ တျဖည္းျဖည္း က်ယ္ေလာင္လာတာေၾကာင့္ ေမးခြန္းအေနနဲ႔ေမးဖို႔ စိတ္ကူးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပတ္သက္ေနတာက ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ ဒီေကာ္မတီထဲမွာ ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးက ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြသာမက အရပ္ဘက္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ ပါ၀င္တာျဖစ္လို႔ အဆုိတင္သြင္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူေနရပ္ကြက္မ်ား၊ ေျမယာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ စနစ္တက် အသံုးျပဳေစေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမျပဳႏုိင္သည္မွာ ရာစုႏွစ္၀က္က်ဳိးလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ တာ၀န္ကို ယူထားၾကသူမ်ား ကိုယ္တိုင္က လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳ ကိုယ္က်ိဳးရွာခဲ့သည့္အတြက္ ပရမ္းပတာျဖစ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈစနစ္မ်ား၊ စည္းစနစ္ မရွိသည့္ လူေနကြက္သစ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရျဖစ္ခဲ့ရသည့္အေမြကို ဆက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတာ၀န္ယူစဥ္ကာလတြင္ ယင္းအျဖစ္မ်ိဳးမ်ား ထပ္မတိုးလာေစရန္ စီမံထိန္းသိမ္းရန္ တာ၀န္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္ေဒသမ်ားတြင္လည္း တာ၀န္မဲ့သူ၊ ဥပေဒကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကိုယ္က်ဳိးရွာသူအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“စိုက္ပ်ဳိးေျမေတြကို ထင္သလို အသံုးခ်ၾကတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ ရွိပါတယ္။ ေရာ္ဘာျခံ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံေတြကို ေျမႀကီးတူးေရာင္း၊ အိမ္ကြက္ေဖာ္ ေရာင္းခ်ေနၾကမႈမ်ား ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕အကြက္ေတြက အျခားနည္းသံုးစြဲခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕အကြက္ေတြက်ေတာ့ သူမ်ားလုပ္တာကိုၾကည့္ၿပီး မိမိသေဘာနဲ႔မိမိ လုပ္ခ်င္လုပ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္က်က်၊ မက်က် ျခံကြက္က အိမ္ကြက္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒီအေလ့အထဟာ ခုဆိုပိုေခတ္စားလာၿပီး လယ္ယာေျမဥပေဒဆိုတာ စာအုပ္ထဲမွာ ပုန္းေနရတဲ့အဆင့္ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြကလည္း ဥပေဒက်ဴးလြန္သူကို ေျပာေန၊ တားေနမယ့္အစား Win Win ေပၚလစီကိုပဲ က်င့္သံုးၾကပါေတာ့တယ္” ဟု ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ သစ္ပါးလႊာထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ အပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲ၍ ရေနသည့္အေပၚ ခုတ္လွဲခြင့္မရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရးသမားမ်ား ျပည္တြင္းကို ၀င္ေရာက္လာေနၾကေၾကာင္း၊ အမ်ားစုမွာ သစ္ပါးလႊာထုတ္လုပ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သစ္ပါးလႊာ ထုတ္လုပ္မည့္စက္႐ံုမ်ားကို ေျမယာလႊဲေျပာင္းသံုးစြဲခြင့္ မက်ေသးခင္မွာပင္ ေျမကြက္ရွင္၊ ေျမညႇိ၊ စက္႐ံုတည္ေဆာက္မႈ မၿပီးတၿပီး ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစက္႐ံုမ်ားသည္ ေရာ္ဘာပင္၊ တညင္းပင္၊ ပိႏၷဲ၊ သစ္တို၊ မေလးရွားပိေတာက္၊ ယူကလစ္ စသည္ျဖင့္ အပင္ႀကီးမွန္သမွ်အား အကုန္၀ယ္ယူေနေၾကာင္း၊ သစ္တင္ကားမ်ားေၾကာင့္ လမ္းပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားအား ခုတ္လွဲသည့္အတြက္ ေဂဟစနစ္ ပ်က္စီးေၾကာင္း၊ ခုတ္လွဲၿပီးသည့္ေနရာတြင္ အျခားနည္းသံုးသည့္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ဆက္လက္ျဖစ္ေနပါက စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ား ေရရွည္တြင္ ထိခိုက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မဆိုင္သလိုေနေနၾကေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေကာ္မတီ သံုးရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ထိန္းညႇိရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္လာမည့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ စည္းေႏွာင္မႈအားေကာင္းသည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ႏွင့္ ထိုစနစ္ကို တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ ေကာ္မတီမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အစီအမံတစ္ခုကို အလ်င္အျမန္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရေငြက်ပ္၂၀၁၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိရန္ လ်ာထားၿပီး သံုးေငြက်ပ္ ၁၇၂၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ လ်ာထားသည့္အတြက္ ပိုေငြက်ပ္ ၂၈၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ

ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ရေငြက်ပ္ ၂၀၁၂ ဒသမ ၂၀၄ ဘီလ်ံ ရရွိရန္ လ်ာထားၿပီး သံုးေငြက်ပ္ ၁၇၂၅ ဒသမ ၅၅၉ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အတြက္ အသားတင္ပိုေငြ က်ပ္ ၂၈၆ ဒသမ ၆၄၅ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ရေငြသံုးေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ ရေငြက်ပ္ ၂၀၁၂ ဒသမ ၂၀၄ ဘီလ်ံ ရရွိရန္ လ်ာထားၿပီး သံုး ေငြက်ပ္ ၁၇၂၅ ဒသမ ၅၅၉ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အတြက္ အသားတင္ပိုေငြ က်ပ္ ၂၈၆ ဒသမ ၆၄၅ ဘီလ်ံျဖစ္သည္ကို အဆင့္ဆင့္စိစစ္ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး လ်ာထားေၾကာင္း၊ ရေငြမ်ားကိုလည္း ရႏိုင္သမွ် အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားရွာေဖြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနရွိ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ရေငြအပိုင္းတြင္ သာမန္ရေငြ က်ပ္ ၉၈၀ ဒသမ ၇၅၂ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပအကူအညီရေငြ ၆၅ ဒသမ ၁၂၅ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေခ်းယူရေငြ က်ပ္ ၅၇၆ ဒသမ ၃၃၂ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၆၂၂ ဒသမ ၂၀၉ ဘီလ်ံ လ်ာထားေၾကာင္း၊ သံုးေငြအပိုင္းတြင္ သာမန္သံုးေငြ က်ပ္ ၃၁၀ ဒသမ ၈၄၈ ဘီလ်ံ၊ ေငြလံုးေငြရင္းသံုးေငြ က်ပ္ ၉၈၄ ဒသမ ၁၄၄ ဘီလ်ံ၊ ေၾကြးၿမီသံုးေငြ က်ပ္ ၃၈ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၃၃ ဒသမ ၆၁၄ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အတြက္ အသားတင္ပိုေငြ က်ပ္ ၂၈၈ ဒသမ ၅၉၅ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္ျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ရေငြပိုင္းတြင္ သာမန္ရေငြက်ပ္ ၂၅၄ ဒသမ ၇၄၁ ဘီလ်ံ၊ ျပည္ပေခ်းယူရေငြ က်ပ္ ၁၃၅ ဒသမ ၂၅၄ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၃၈၅ ဒသမ ၉၉၅ ဘီလ်ံ လ်ာထားေၾကာင္း၊ သံုး ေငြပိုင္းတြင္ သာမန္သံုးေငြ က်ပ္ ၂၀၇ ဒသမ ၄၉၇ ဘီလ်ံ၊ ေငြလံုးေငြရင္း သံုးေငြမွာ က်ပ္ ၁၇၁ ဒသမ ၉၈၀ ဘီလ်ံ၊ ေ<ကးၿမီသံုးေငြ က်ပ္ ၁၂ ဒသမ ၄၆၈ ဘီလ်ံ၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၃၉၁ ဒသမ ၉၄၅ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အတြက္ အသားတင္လိုေငြ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၉၅၀ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာမန္ရေငြတြင္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတို႔၏ အခြန္အေကာက္ရေငြ၊ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ေလယာဥ္ျဖတ္ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းခရေငြ၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္ခရေငြႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္၏ ဆိပ္ကမ္းအခြန္အခ ရေငြတို႔သည္ အဓိက ရေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေငြလံုးေငြရင္း ရေငြမ်ားတြင္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၏ မႏၲေလးဆိပ္ကမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ မဲေခါင္-လန္ခ်န္း အထူးရန္ပံုေငြ ၀မ္ပံုဆိပ္ကမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ ေရဒါစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ အတိုင္ပင္ခံ ငွားရမ္းခ ေပးေခ်ျခင္း၊ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး၏ ရခိုင္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရယာဥ္အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဒလသေဘၤာက်င္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့မီးရထား၏ ရထားေျပးဆြဲမႈကို ဗဟိုဌာနမွ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စနစ္ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေရး စီမံကိန္းတို႔အတြက္ ရရွိမည့္ ျပည္ပအကူအညီ ရေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္တြင္ ျပန္လည္သံုးစြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲေခါင္-လန္ခ်န္း အထူးရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမွလြဲ၍ က်န္သည့္လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားအားလံုး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္း၊ တြံေတးတူးေျမာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း၊ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္ေခါင္းသစ္ သံလမ္းျပဳျပင္ေရးစက္မ်ား၊ စက္ေခါင္းသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးစက္႐ံု၊ လူစီးတြဲ၊ ကုန္တြဲသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးစက္႐ံု တည္ေထာင္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဖလမ္းေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာႏွင့္ Cyber လံုျခံဳေရး ဦးစီးဌာန၏ ျမန္မာၿဂိဳလ္တုစနစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထည့္၀င္ျခင္း၊ Microsoft လိုင္စင္ခမ်ား ေပးေခ်ျခင္း၊ သက္တမ္းလြန္ေရယာဥ္မ်ား အစားထိုး ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရယာဥ္သစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၁၅၀၀ တန္ ကုန္တြဲေရယာဥ္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို အဓိက လ်ာထားေၾကာင္း၊ ျပည္ပအကူအညီႏွင့္ ျပည္ပေခ်းေငြတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းမွ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန က်ခံရမည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို လ်ာထားခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။