JICA ထံမွ ေခ်းေငြရယူ၍ SME ေခ်းေငြ ေခ်းရာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေသာ ျပည္သူမ်ားရွိရာ ေက်းရြာမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ၿပီး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလွ်ာ့စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

JICA ထံမွ ေခ်းေငြရယူ၍ SME ေခ်းေငြ ေခ်းရာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေသာ ျပည္သူမ်ားရွိရာ ေက်းရြာမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ၿပီး Criteria (စံသတ္မွတ္ခ်က္) မ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္တင္၀င္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီထံမွ ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း အ႒မေန႔တြင္ ေဒါက္တာ တင္တင္၀င္းက ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္သူေတြဟာ သိန္းေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး လုပ္ကုိင္ေနသူေတြဟာ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရး မဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္တကယ္ ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္း စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လုိလွ်င္ ေအာက္ေျခက စရပါမယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တစ္ႏိုင္တစ္ပုိင္ လုပ္ေနရာမွ ေငြေၾကးအဆင္မေျပလုိ႔ လုပ္ငန္းရပ္ရျခင္းကုိ SME မွ ကာကြယ္ေပးရပါမယ္။ ကြၽန္မ မဲဆႏၵနယ္မွာေတာ့ SME နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေခ်းေငြကိစၥ အဆင္မေျပပါဘူး။ သူတုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Criteria တခ်ဳိ႕ဟာ ျပည္သူေတြ လက္လွမ္းမမီပါဘူး။ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ လည္ပတ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အာမခံထားရွိရမယ့္ အခ်က္ေတြဟာ ေငြေရးေၾကးေရး အဆင္မေျပေပမဲ့ စီးပြားလုပ္ကုိင္ လုိသူေတြအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ SME ေခ်းေငြေခ်းရာ မွာ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူေတြရွိရာ ေက်းရြာမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ၿပီး Criteria ေတြကုိ ေျဖေလွ်ာ့စဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးအပ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ တင္တင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ အမ်ားစုကုိ ဦးတည္ၿပီး စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ကာ အရင္းအႏွီးအတြက္ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္သည့္ ဂရန္၊ စည္ပင္သာယာ ေထာက္ခံခ်က္၊ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ႏွင့္ SME မွတ္ပုံတင္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္လုိက္မည္ ဆုိပါက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေၾကာင္း မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေခ်းေငြဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကေနၿပီးေတာ့ အတုိးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပုိက္ဆံ တစ္ေသာင္းေခ်းရင္ ေငြတစ္က်ပ္သာ ျပန္ေပးရတဲ့ ႏွစ္ ၄၀ ေခ်းရတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္စကားနဲ႔ လြယ္လြယ္ေခၚၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အတုိးမဲ့ ေခ်းေငြလုိ႔ေတာင္ ေျပာလုိ႔ရတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေခ်းေငြယူတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲတခ်ဳိ႕ကုိ တင္ျပလုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့ ေဒသေတြ ေက်းလက္ေဒသမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လုပ္ငန္းငယ္ အေသးေလးေတြအတြက္ အေတာ္ေလးကုိ မလြယ္တဲ့ အခ်က္အလက္ပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့ ေဒသေတြမွာဆုိရင္ လုပ္ငန္းေလးေတြ လုပ္ၾကတဲ့အခါမွာ ၿမိဳ႕ေပၚေဒသမွာ ရွိသလုိမ်ဳိး ပစၥည္းတစ္ခု ေရာင္းလုိက္တုိင္း ပုိက္ဆံျပန္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကြးခ်ရတာပါ။ အေၾကြးမခ်ရင္ ဒီပစၥည္းက မေရာင္းရပါဘူး။ အေၾကြးျပန္ဆပ္မယ့္ ရာသီေပၚသီးႏွံေတြ ေပၚတဲ့အခ်ိန္ အေၾကြးျပန္ဆပ္ခ်ိန္က်ရင္လည္း သီးႏွံေတြနဲ႔ ျပန္ဆပ္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီက လုပ္ငန္းရွင္က ႐ႈံး႐ႈံးျမတ္ျမတ္ အသီးအႏွံေတြ ယူထားရတာ ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာမွာဆုိ ခရမ္းသီးေတြနဲ႔ ျပန္ဆပ္တာ ရွိပါတယ္။ ေငြေပၚဖုိ႔ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ေလး ခဲယဥ္းပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့ ေဒသေတြမွာဆုိရင္ ပစၥည္းခ်င္းဖလွယ္တဲ့အဆင့္မွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီလုိေဒသမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြက ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး အမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအရင္းအႏွီးကုိ လုပ္ဖုိ႔ အကန္႔အသတ္ျဖစ္တဲ့ ဂရန္တုိ႔၊ စည္ပင္သာယာရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္တုိ႔ လုပ္ငန္းလုိင္စင္တုိ႔ SME မွတ္ပုံတင္တုိ႔ အဲဒါေတြက ကန္႔သတ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲအမ်ားႀကီး ျဖစ္သြားပါမယ္။ အဲဒီေဒသမွာရွိတဲ့ ပညာေရး အေျခအေနဟာလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး နိမ့္က်ေနပါတယ္။ အျမင့္ဆုံး အလယ္တန္းေလာက္ပဲ သင္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ၿမိဳ႕ျပမွာရွိတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ ဒီေဒသက ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ သြားၿပီး ေခ်းေငြေတြကုိ ဒါေတြကိုက္ညီမွသာ ေပးမယ္ဆုိရင္ အဲ့ဒီေဒသက ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ မေပးဘူးလုိ႔ ေျပာတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကေန ပုိက္ဆံ တစ္ေသာင္းေခ်းမွ တစ္ႏွစ္လုံးကုိ တစ္က်ပ္နဲ႔ သူမ်ားႏုိင္ငံ သူမ်ားလူမ်ဳိးက ကုိယ့္ႏုိင္ငံ တုိးတက္ေရးအတြက္ အတုိးမဲ့နီးပါး ေခ်းေနႏုိင္ေသးရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူမ်ဳိးက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူမ်ဳိးကုိ ျပန္ေခ်းတဲ့အခါ ရွစ္က်ပ္ခဲြတုိ႔ ၁၁ က်ပ္တုိ႔ မေခ်းႏုိင္ဘူးဆုိတာ လုံး၀မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥပါ။ ေလးက်ပ္နဲ႔ ေခ်းရင္လည္း အျမတ္က်န္ပါတယ္။ သုံးက်ပ္နဲ႔ ေခ်းရင္လည္း အျမတ္က်န္ပါတယ္။ ႏွစ္က်ပ္လည္း အျမတ္က်န္တာပဲ”ဟု ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ ေခ်းယူမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ က်ပ္သန္း ၅၀၀ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီထံမွ ေခ်းေငြရယူရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ထံမွ ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ဘီလ်ံ ၁၈၀ ခန္႔) ေခ်းယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၅ ဒသမ ၀၃၃ ဘီလ်ံ (ျမန္မာက်ပ္ ေငြ ၆၁ ဒသမ ၆၅၄ ဘီလ်ံခန္႔) ရယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ SME လုပ္ငန္းေပါင္း ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္အတြက္ ေခ်းေငြပံ့ပိုးရန္ လိုအပ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က အဆင့္ (၂) စီမံကိန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ေခ်းေငြသည္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ ၃၀ ျဖစ္ကာ ေခ်းေငြသက္တမ္း ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးႏႈန္းအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးက်သင့္ေငြကို တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရင္းျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈအား ဆိုင္းငံ့ကာလေက်ာ္ပါက တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္း ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘတ္ဂ်က္ ပုိလွ်ံေငြမ်ား အသားတင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္အတြက္ ကုိယ္ဆြဲသည့္ ဘတ္ဂ်က္အေပၚ အေလးထားမႈ အားနည္းေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေ၀ဖန္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘတ္ဂ်က္ပုိလွ်ံေငြ အသားတင္ျပန္လည္ အပ္ႏွံမႈမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကုိ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္အလုိက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၁၃၀၇၃ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ပုိလွ်ံေငြမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၄၆၂၃ ဘီလ်ံျဖစ္ကာ အပ္ႏွံေငြမွ လႊဲေျပာင္းသုံးေငြမွာ က်ပ္ ၃၀၂၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္သည့္အတြက္ အသားတင္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၆၀၁ ဘီလ်ံ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

“ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးေပါ့။ လုပ္မယ္လုိ႔ ယူထားၿပီးေတာ့ မလုပ္ႏုိင္တဲ့ အခါက်ေတာ့ တကယ္လုိတဲ့ ေနရာေတြ မရခဲ့ဘူးေပါ့။ အမွန္တကယ္ဆုိရင္ အစကတည္းက ကုိယ္မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအေျခအေန မရွိလုိ႔ရွိရင္ လုိအပ္သေလာက္ပဲ ေတာင္းထားမယ္ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ တျခားလုိတဲ့ေနရာေတြကုိ ျဖည့္ၿပီး ေပးႏုိင္တာေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အရင္တုန္းက ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္တုိးလည္း ေျပာဖူးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းတာ ဘူေဖး စားသလုိပဲတဲ့။ ကုိယ့္ပန္းကန္ထဲမွာ ထည့္ထားၿပီးေတာ့ ေနာက္ေတာ့ မကုန္ႏိုင္တဲ့သေဘာ ျဖစ္သြားတာေပါ့ဗ်ာ”ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၉၃၇၁ ဘီလ်ံ ျဖစ္ၿပီး အသားတင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၉၉၁၄ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမွာ ၁၂၈၄ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အသားတင္ျပန္လည္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ ၁၆၈၇ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဆုိသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမွာ က်ပ္ ၂၄၁၈ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္မွာ မတ္လကုန္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္သည္။

ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ သုံးစြဲႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေထြေထြ ပုိလွ်ံရန္ပုံေငြသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ေထာင္ဂဏန္းအထိ ျပန္လည္အပ္ႏွံလ်က္ရွိရာ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ တုိးျမႇင့္ရရွိမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းကုိ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

“ကုိယ္က ရသမွ် ေတာင္းလုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့ တကယ္မရတဲ့ ဌာနေတြမွာ မလုပ္ႏိုင္တာေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လုိေငြနဲ႔ ေပးရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလုိအမ်ားႀကီး မလုပ္ႏုိင္ဘဲနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ႀကီးမွာ လ်ာထားလုိက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ လုိေငြစည္းမ်ဥ္းက ေပၚသြားေရာ။ ေပၚသြားေတာ့ အမ်ားရဲ႕ အျမင္မွာဟာ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ လုိေငြေတြ ဒီေလာက္ႀကီး ရွိလာတယ္။ လုိေငြျဖစ္လာၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ဗဟုိဘဏ္ကေတာ့ ေငြ႐ုိက္ရေတာ့မွာပဲဆုိၿပီးမွ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တာတုိ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္တာတုိ႔ဆုိတာ ဒါေတြပါပဲ။ တစ္တုိင္းျပည္လုံး ခံစားရတာပါ။ ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္ေရးဆြဲၿပီး လုပ္ပါမယ္လုိ႔ Commitment လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္တဲ့ေနရာမွာ မေဖာ္ႏုိင္ဘဲနဲ႔ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မေဖာ္ႏုိင္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ေပၚမွာ ထားတဲ့ အေလးထားမႈဟာ အားနည္းသြားတာေပါ့” ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေနျခင္းကို အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္အဆို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေနျခင္းကို အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္အဆို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံသူမ်ားသည့္အတြက္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက “သတၱဳက႑အေနနဲ႔ ဓာတ္သတၱဳ သယံဇာတေတြကို သားစဥ္ေျမးဆက္တူး ေဖာ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဧရိယာမ်ား ထားရွိျခင္း၊ ဓာတ္သတၱဳသယံဇာတမ်ားကို ေခတ္မီနည္းပညာျဖင့္ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးမႈ အနည္းဆံုးနဲ႔ ကုန္ေခ်ာအဆင့္အထိ အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖို႔၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ဖို႔၊ သားစဥ္ေျမးဆက္ အက်ဳိးရွိေစမယ့္ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈ အျပည့္အ၀ရွိတဲ့ သယံဇာတတူးေဖာ္သံုးစြဲမႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္သြားဖို႔၊ လူမႈစီးပြားဘ၀ထိခိုက္မႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစဖို႔အတြက္ ဓာတ္သတၱဳ က႑စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ ေတြခ်မွတ္ကာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြနဲ႔တြင္းထြက္သယံဇာတေတြကို အကန္႔အသတ္ နဲ႔ေရရွည္စနစ္တက် တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သစ္ေတာ သယံဇာတမ်ား အဓြန္႔ရွည္ၾကာစြာ တည္တံ့ေစ ရန္ႏွင့္ေနာင္သားစဥ္ေျမးဆက္ သစ္ေတာ သယံဇာတမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ယူသံုးစြဲ ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ထိန္းသိမ္းကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီးက မွတ္တမ္းတင္ရန္ေျပာၾကားခဲ့ ေသာ္လည္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံသူ ဦးေရမ်ားသည့္အတြက္ အဆိုအား အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုတင္သြင္းသူဦးေဖခ်စ္က “ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ သဘာ၀သယံဇာတေတြ၊ သတၱဳ တြင္းထြက္ေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းကုန္ဆံုး နည္းပါးလာေနတဲ့အတြက္ ယေန႔ေခတ္လို အခ်ိန္ကေန စတင္ မကာကြယ္ မတားဆီးပါက ေနာက္လာမယ့္မ်ိဳးဆက္ေတြ သယံဇာတ က်ိန္စာသင့္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အဆိုကို အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အဆိုအေပၚ ေဆာင္ ရြက္မႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာပ” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဒုတိယအမ်ဳိးသားအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တို႔အား ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သီးျခားစီ လက္ခံေတြ႕ဆံု

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ (Photo: MSCO)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္းေကာ့ရွန္၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဒုတိယအမ်ဳိးသား အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ H.E.Mr.Rajinder Khanna၊ ကုလသမဂၢ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာ္မရွင္ (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-UNESCAP) အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Dr.Shamshad Akhtar တို႔အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ ညေနပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ-၂ (MICC-II) တြင္ သီးျခားစီ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံမွ ဆက္လက္ အကူအညီေပးသြားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဒုတိယအမ်ဳိးသားအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးက႑ အပါအ၀င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ကုလသမဂၢ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာ္မရွင္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) အေနျဖင့္ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ပါ၀င္ရန္ ခက္ခဲသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ပါ၀င္ရန္ ခက္ခဲသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီး ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ၎ကေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) အေနျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔ႏွင့္အတူ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္း ပါ၀င္မႈ မရွိခဲ့သည့္အေပၚ ဦးေဇာ္ေဌးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC) လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ရန္ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံအတြင္း ၀င္ခြင့္မရွိသည့္ (ANC) ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ညစာ စားပြဲတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ရွစ္ဖြဲ႕၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ လားဟူတို႔ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိရန္အထိ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ ညတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ ANC နဲ႔ေျပာရရင္ေတာ့ ၁၁ ရက္ ညဥ့္နက္ပိုင္းအထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညိႇတယ္ေပါ့။ ညိႇတဲ့အခါ ANC ကို ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ညိႇတယ္။ အဲ ၁၁ ရက္ ညအထိ ညိႇၿပီး ၁၁ ရက္ ညမွာပဲ အေျဖရတယ္။ အေျဖရေတာ့ လက္မွတ္ေရးထိုးမယ့္ အေျခအေနမွာ ANC အေနနဲ႔ လိုက္ပါႏိုင္ျခင္း မရွိဘူး။ သူတို႔လည္း Statement ထုတ္ထားပါတယ္။ ANC အတြက္ကေတာ့ ဒါဟာ ေနာက္ဆံုး ရထားလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲဒီ အေျခအေနနဲ႔ က်န္တဲ့အဖြဲ႕ေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒီအဖြဲ႕ လိုက္ပါခ်င္ရင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ အခြင့္အေရးကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ပါလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတယ္။ ေျပာေတာ့ သူတို႔ စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာနဲ႔ လိုက္ပါႏုိင္ျခင္း မရွိဘူးေပါ့ေနာ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) သည္ NCA မေရးထုိးမီ ဂုဏ္သိကၡာအရ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး ကဲ့သုိ႔ပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ ေတာင္းသျဖင့္ အဆုိပါ အစီအစဥ္အထိ ေနာက္ဆုံးစီစဥ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္လာသျဖင့္ အဆင္မေျပမႈျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) ႏွင့္ လားဟူ ဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU) တုိ႔အား NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္ အစုိးရဘက္က အသိအမွတ္ျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း ပုံသဏၭာန္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ၎တုိ႔အား ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ တက္လွမ္းႏုိင္ေရး NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး လုပ္ေပးပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေတြ ANC က သူတို႕မွာ တပ္ေတြ ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က မရွိဘူးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုး နည္းလမ္းနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေသာ ကမ္းလွမ္းမႈ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္တယ္။ သို႔ေသာ္ ANC ကို အဲ့ကတည္းက အျပတ္ေျပာတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးက ေနာက္ဆံုးပါ။ UNFC မွာ က်န္တာ ႏွစ္ဖြဲ႕ပဲ က်န္တယ္။ KNPP က ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ သေဘာတူထားတာ Bilateral သြားမယ္။ ဒီတစ္ဖြဲ႕တည္းနဲ႔ေတာ့ သီးသန္႔သြားဖို႔ မရွိဘူး။ အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ပါေျပာတယ္။ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ႀကိမ္ ညိႇတယ္။ အဆင္မေျပေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာတဲ့အတိုင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ေတာ့ ပါ၀င္ ပတ္သက္ႏုိင္ဖို႔ေတာ့ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ NCA လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ သူတို႕အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္သြားၿပီ အဲ့ဒါကိုေျပာတာ” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ အေျခအေနအား ေတြ႕ျမင္ေနၿပီး မည္သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ကို ေျပာဆို၍ မရေသးေၾကာင္း အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ တျခားအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ထိုးႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ရွိသလား ဆိုရင္ေတာ့ ရွိတယ္လို႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္ေျဖရပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္အဖြဲ႕ေတြလဲ ဆိုတာေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ ဖြင့္ေျပာလို႔ မရေသးပါဘူး။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ႏုိင္ေသးတယ္။ may be ၁၀ လေတာ့ ရပါေသးတယ္။ ၁၀ လ အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရေအာင္ ညိႇႏိႈင္းမယ္။ က်န္တဲ့အဖြဲ႕ေတြ ပါလာႏိုင္စရာ Positive ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အဖြဲ႕ေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဒီအခ်ိန္ မွာ ကြၽန္ေတာ္ေျပာလို႔ မျဖစ္ေသးပါဘူး”ဟု ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

UNFC အဖြဲ႕တြင္ က်န္ရွိသည့္ ႏွစ္ဖြဲ႕အနက္ ANC အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ တက္လွမ္းရန္အတြက္ NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ပါ၀င္ခြင့္ရရွိရန္ မလြယ္ကူေတာ့ဘဲ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) သာ NCA ထပ္မံ ေရးထုိးရာတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ ယခု NCA လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတုိ႔သည္ အစုိးရ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးတြဲဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) တြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ပူးတြဲဖြဲ႕စည္းသည့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC ) တြင္ မူလားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးသည္ ပါ၀င္ခြင့္မရွိေၾကာင္း စုံစမ္းသိရသည္။

မေကြးတိုုင္းအစိုုးရအဖြဲ႕ လစ္လပ္၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးေနရာအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မဟုုတ္သည့္ ဆည္ေျမာင္းဌာနႏွင့္ ပညာေရးဌာန အၿငိမ္းစားႏွစ္ဦးအား ခန္႔ထားရန္ တိုုင္းလႊတ္ေတာ္သိုု႔ တင္သြင္း

မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကိုု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္က က်င္းပစဥ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လစ္လပ္၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးေနရာအတြက္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သည့္ ဆည္ေျမာင္းဌာနႏွင့္ ပညာေရးဌာန အၿငိမ္းစားႏွစ္ဦးအား ခန္႔ထားရန္ တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက အဆိုျပဳမႈကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီကက်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးတို႔က ၎တို႔၏သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္တင္သည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကလည္း ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လစ္လပ္ေနသည့္ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးေနရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သည့္ ဦးေအးေငြ (၆၉ ႏွစ္) ႏွင့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး (၆၇ ႏွစ္) တို႔ကို တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ (၈) ႏွင့္အညီ တာ၀န္ေပးအပ္လိုေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၏ကိုယ္စား တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအးက တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးေနရာအတြက္ အဆိုျပဳတင္သြင္းခံထားရသူမ်ားအနက္ ဦးေအးေငြသည္ မေကြးၿမိဳ႕ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတိုင္ပင္ခံ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕ခြဲတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၎သည္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိမွ ညႊန္မွဴးအဆင့္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးသည္ မေကြးၿမိဳ႕ ကန္သာရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လား႐ႈိးၿမိဳ႕မွ တြဲဖက္ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးျဖင့္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးအျဖစ္ အဆိုုျပဳတင္သြင္းခံရသူ ႏွစ္ဦးစလံုးက လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ထမ္းေဆာင္ၾကမည္ဟု Eleven Media Group သို႔ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ နဂိုုကလည္း တိုင္းေရးျပည္ေရး ရပ္ေရးရြာေရးကို ေဒသမွာဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္။ လက္ရွိလည္း လုပ္ေနပါတယ္။ ကိုယ့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားဖို႔ နဂုိကတည္းကလည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေတာ့ အခုလိုတာ၀န္ေပးလုိက္ေတာ့ အားတက္သေရာ လုပ္ႏိုင္တာေပါ့” ဟု ဦးေအးေငြက ေျပာၾကားသည္။

“ယံုၾကည္လို႔ တာ၀န္ေပးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္က ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္” ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက ေျပာၾကားသည္။

မေကြးတိုင္းအစုိးရအဖြဲ႕မွ လစ္လပ္၀န္ႀကီးႏွစ္ဦး အသစ္ခန္႔အပ္မည္ကို အမ်ားျပည္သူ စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ခန္႔အပ္မည္ဟု ထင္ေၾကးေပး ေကာလာဟလမ်ားလည္း ေပၚထြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦး ခန္႔အပ္ေရးအဆိုကို ဗယ္လင္တိုင္းေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗယ္လင္တိုင္း၀န္ႀကီးဟု ေခၚေ၀ၚမႈမ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီပုုဂၢဳိလ္ႏွစ္ဦးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ အေသးစိတ္ေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ သူတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ ေဆာင္ရြက္လာမယ့္ အတိုင္းအတာကိုေတာ့ ေျပာဖို႔ေစာပါေသးတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တာ၀န္ခံၿပီးေတာ့ တင္သြင္းလာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တာ၀န္ခံရမယ္။ သူ႔ဘက္ကလည္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈရွိလို႔သာ တင္သြင္းလာတယ္လို႔ ေယဘုယ်နားလည္ပါတယ္” ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မ်ဳိး၀င္းက မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားသည္။

တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဆိုျပဳတင္သြင္းလာသည့္ ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦး၏ အမည္စာရင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ အစည္းအေ၀းျပန္လည္က်င္းပရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတာက ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ရက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး လက္စဲြစာအုပ္ ျပဳစုသြားမည္

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ရက္တာျပဳလုပ္ေနၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္ရလဒ္မ်ားကို လက္စဲြစာအုပ္ ျပဳစုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲြစီစဥ္သူထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ Royal Taunggyi Hotel တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ႏွစ္ရက္တာျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဥပေဒဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ၃၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပညာေရးနယ္ပယ္မွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ၾသစေၾတးလ်-ျမန္မာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီ စီမံကိန္း (AMCDP) ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ အစုိးရမ်ားၾကား ညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီအသုိက္အ၀န္း (Community of Democracies) တုိ႔ပူးေပါင္းၿပီး ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ကာ၊ ျမန္မာျပည္တြင္ အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေသာ ပညာရွင္မ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်၊ စင္ကာပူ၊ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္းႏွင့္ ကေနဒါ စသည့္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုမွပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားကို ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာင္ျမင္စြာ ျပဳျပင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ဆုပ္ကုိင္လာႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပုိးကူညီေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရွမ္းျပည္နယ္က Stake holder ေတြ အားလံုးဒီ ၂၀၀၈ ကို ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးႏုိင္ၾကဖုိ႔ရယ္။ ႏုိင္ငံတကာအျမင္ေတြ၊ ၾသစေၾတးလ်က ပညာရွင္ေတြနဲ႔ အတူတူ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးၾကရင္းနဲ႔ Tool Kit ေလးတစ္ခုေပါ့။ လက္စဲြစာအုပ္ေလးေပါ့။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ ထြက္လာႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့လုပ္တာပါ” ဟု အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး ေဒၚေမႏွင္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုက တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြသြားမယ္ဆုိရင္၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စုကိုသြားမယ္ဆုိရင္ အခြင့္အေရးေတြ အာမခံခ်က္မပါတဲ့အတြက္ အသစ္ေရးရင္ေရး၊ မေရးရင္ျပင္ေပါ့။ လုပ္ကိုလုပ္ရမယ့္ကိစၥ တစ္ခုပဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရျခင္းဟာလည္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုေၾကာင့္လားဆိုတာ စဥ္းစားစရာတစ္ခုေပါ့။ ဘာလို႔ဆုိေတာ့ ေတာင္ႀကီးမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္လာတုန္းက ေျပာသြားတာရွိတယ္။ အစုိးရလက္ထက္မွာ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ေၾကညာစာတမ္းကိုတစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခုျပင္မယ္လု႔ိ ေျပာခဲ့တာရွိတယ္။ ဒါတစ္ၿပိဳင္တည္းသြားရမယ့္ ကိစၥ၊ ဘာၿပီးမွ ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာက ၂၀၀၈ ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရဘူးလား ေႏွာင့္ေႏွးေနတာလားဆိုတာ စဥ္းစားသံုးသပ္ဖုိ႔ လိုမယ္ထင္ပါတယ္” ဟု SNLD ပါတီမုိင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စိုင္းလင္းျမတ္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ ရပ္ေက်းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ အၿပီးဖြဲ႕စည္းရန္လ်ာထား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေနမႈကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-မ်ဳိးမင္းထက္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ ရပ္ေက်းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ အၿပီးဖြဲ႔စည္းရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲဥကၠ႒မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပုိင္းအတြင္းက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ေတာ့ အေျခခံက ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲေတြေပါ့။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ေလာက္ကုိ အၿပီးဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ေအာင္ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲေတြကုိေလ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ေလာက္အၿပီးေပါ့။ ဒါ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မွန္းၿပီးလုပ္ၾကရပါမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ဆက္ၿပီးဘာေတြလုပ္ရမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေငြေရးေၾကးေရးကအစ ဘယ္ေလာက္ရွိမယ္။ ဘာလုပ္မယ္။ အေျခအေနၾကည့္တာေပါ့” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က The Daily Eleven ကုိ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ဦးေအာင္ျမင့္က “မဲစာရင္းကေတာ့ ျပန္လုပ္ရမွာေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက မဲစာရင္းေတာ့ရွိတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီမဲစာရင္းေပၚမွာ ေသသြားတဲ့လူရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္လာမယ့္လူရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကုိယ့္ရြာကုိယ့္အရပ္ကေန ေျပာင္းသြားတဲ့လူရွိတယ္။ ရပ္ေက်းေတြကလည္း ဖြဲ႔တုန္းပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေကာ္မရွင္မွမဟုတ္ဘူး။ ဟုိဘက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကလည္း ဖြဲ႔ၾကတုန္းေလ။ တကယ္ေတာ့ အားကုိးရမွာက သူတုိ႔ကလည္း အားကုိးရမွာကုိ။ သူတုိ႔ကမွ သူတုိ႔အရပ္ထဲသိတာကုိ။ ဘယ္သူကေတာ့ ေသၿပီဗ်။ ဘယ္သူဘယ္ကေလးကေတာ့ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီဗ် အဲလုိစာရြက္နဲ႔ဘာနဲ႔ အဲလုိၾကည့္ၿပီး လုပ္ၾကရမွာကုိ။ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္နဲ႔ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးနဲ႔ ဘယ္လုိတြဲၿပီးလုပ္လုိ႔ရမလဲေပါ့” ဟုေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ရပ္ေက်းေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားကုိ အၿပီးဖြဲ႕ေပးရန္ စာထြက္ထားေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးက The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မဲ႐ုံလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား အခ်ိန္မီ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္လည္း ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ား ခန္႔ထားမႈကုိ သတ္မွတ္ရက္အမီ ခန္႔အပ္သြားၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက မွာၾကားထားသည္။

ထုိ႔အတူ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်ပ္ ၁၆၆၁ ဒသမ ၆၁၆ သန္းသုံးစြဲရန္လ်ာထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အဆုိျပဳတင္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တုိ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး တမူးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်ဥ္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမဲဆႏၵနယ္တုိ႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံေခ်းယူမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုး က်ပ္သန္း ၅၀၀ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံေခ်းယူမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ က်ပ္သန္း ၅၀၀ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီထံမွ ေခ်းေငြရယူရန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ထံမွ ေခ်းေငြဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၈၀ ဘီလ်ံခန္႔)ေခ်းယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၅ ဒသမ ၀၃၃ ဘီလ်ံ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၆၁ ဒသမ ၆၅၄ ဘီလ်ံခန္႔) ရယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ SMEs လုပ္ငန္းေပါင္း ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အတြက္ ေခ်းေငြပံ့ပိုးရန္ လိုအပ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က အဆင့္ (၂) စီမံကိန္းအျဖစ္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုေခ်းေငြသည္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ ၃၀ ျဖစ္ကာ ေခ်းေငြသက္တမ္းႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးႏႈန္းအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးက်သင့္ေငြကို တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရင္းျပန္လည္ေပးဆပ္မႈအား ဆိုင္းငံ့ကာလေက်ာ္ပါက တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္း ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုစီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေခ်းေငြအတြက္လိုအပ္သည့္ အာမခံပစၥည္း အျပည့္အ၀တင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ SMEs လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ Credit Guarantee Insurance စနစ္အားအသံုးျပဳ၍ ထုတ္ေခ်းႏိုင္ရန္ေခ်းေငြ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအား သတ္မွတ္ေပးထားေၾကာင္း၊ ေငြထုတ္ေခ်းသူ JICA ၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ SMEs လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းရန္ေခ်းေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအား ထပ္ဆင့္ေခ်းေငြပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ SMEs လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ေကာက္ခံမည့္အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔သတ္မွတ္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အပ္ေငြအေပၚေပးသည့္အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္အတြက္ JICA ႏွင့္ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ သတ္မွတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္းက ထုတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ရွိသူမ်ားကိုသာ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြအတြက္လံုေလာက္သည့္ အာမခံပစၥည္း တင္ျပႏိုင္သူမ်ားကိုသာ ဘဏ္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာမခံပစၥည္းမေပးႏိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေကာင္းသူမ်ားအတြက္ CGI စနစ္ျဖင့္ရယူႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားေၾကာင္း၊ CGI စနစ္ျဖင့္ ေခ်းသည့္အခါ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈအရ ေခ်းေငြပမာဏအား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ အထိသာ ထားရွိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤေခ်းေငြအစီအစဥ္အရ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုး က်ပ္သန္း ၅၀၀ အထိ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြသက္တမ္းသည္ သုံးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳအရ ေခ်းေငြကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အားလံုးသို႔ ေရာက္ရွိေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေရး၊ SMEs လုပ္ငန္းရွင္အစစ္အမွန္မ်ားထံ ေခ်းေငြေရာက္ရွိေရးအတြက္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) တြင္ JICA ႏွင့္ညိႇႏႈိင္း၍ PFLs မ်ားလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထပ္မံျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္မွေပးေသာ ေခ်းေငြသည္ ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးခ်င္းသို႔ ႏွစ္တို သုံးႏွစ္၊ ႏွစ္လတ္ငါးႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းႏိုင္သည့္အတြက္ တစ္ဦးျပန္ဆပ္ေငြကို ေနာက္တစ္ဦးသို႔ ထုတ္ေခ်းႏိုင္သည့္ပံုစံျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ေခ်းႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ တစ္ႀကိမ္ထုတ္ယူၿပီးသူသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ JICA ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အရလည္း Customer အသစ္မ်ားကိုသာ ထုတ္ေခ်းေစလိုေၾကာင္း၊ မ်ားျပားလွသည့္ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္၍ ေခ်းေငြပံ့ပိုးျခင္းျဖင့္ အကူအညီေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း သံုးစြဲျခင္း ရွိ မရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ဆိုသည္။

၂၁ ရာစံုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ RCSS တို႔ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္တြင္ က်င္းပႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌး ေျပာၾကား

၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ RCSS တို႔ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတို႔မွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာေနာက္ဆံုးအပတ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ JICM အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ RCSS အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပလည္မႈမရသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိစၥေျပလည္မွ ညီလာခံျပဳလုပ္မည္ဟု NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (Peace Process Steering Team-PPST) က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီအခ်ိန္က အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြေျပလည္မွ ညီလာခံအစည္းအေ၀းေတြ လုပ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ PPST က ေၾကညာခ်က္ထုတ္တယ္။ ထုတ္ထားတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကားမွာ ညႇိႏိႈင္းေနတယ္။ ညီလာခံက်င္းပေရးအတြက္ RCSS အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေျပလည္မႈ ဒါကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ညႇိႏိႈင္းေနတယ္။ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ေမးနဲ႔ ဒါမ်ဳိးညႇိႏိႈင္းေနတာလည္းရွိပါတယ္။ အလားတူပဲ က်န္တဲ့ Stake Holder ေတြနဲ႔သိုင္း၀ုိင္းညႇိႏိႈင္းေနတာလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒါေျပလည္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ညီလာခံလုပ္ဖို႔သြားလို႔ရၿပီ” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္လည္း NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ညီလာခံတြင္ပါ၀င္ခြင့္ရရန္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ က်င္းပေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ေပးရန္ သေဘာတူညီထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“မြန္ျပည္သစ္ပါတီကေတာ့ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ မြန္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ညႇိႏိႈင္းစဥ္ကလည္း သူတို႔ရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခ်က္ပါပါတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ လက္မွတ္ထိုးပါမယ္။ ထိုးၿပီးတာနဲ႔ သူတို႔ညီလာခံမွာ ပါ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ မြန္ျပည္သစ္အတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ လံုေလာက္တဲ့အခ်ိန္ေပးပါဆိုတာေလး သေဘာတူထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မြန္ျပည္သစ္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပပါမယ္။ က်င္းပၿပီးတာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးစာတမ္းက႑ငါးရပ္ စာတမ္းတင္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွပဲ ညီလာခံသြားမွာပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ RCSS နဲ႔ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိစၥ ေျပလည္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါၿပီးမွ ညီလာခံမွာပါမွာေပါ့” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSC အေနျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေၾကာင္းလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“မြန္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဘယ္ေတာ့လုပ္ႏုိင္မလဲဆိုတာကေတာ့ NMSC အေျခအေနအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ အခုလက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့အေနအထားကို သူတို႔လူထုကိုရွင္းျပရဦးမယ္။ သေဘာထားေတြရွင္းျပရဦးမယ္။ ၿပီးမွ အခမ္းအနားတစ္ခုလုပ္ဖို႔ဆိုတာ ပထမအႀကိမ္ လုပ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၀ိုင္းကူေပးရပါဦးမယ္။ သူတို႔အခ်ိန္နည္းနည္းယူရပါမယ္။ အဲဒီအေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္လာမွာပါ” ဟု ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

UPDJC အစည္းအေ၀းကို ရက္ပိုင္းအတြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံးတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္အေျခအေနမ်ား၊ မြန္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္မည့္အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။