ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက တိုက္႐ိုက္တာ၀န္ယူသည့္ မူးယစ္အထူးသတင္း တိုင္ၾကားေရးဌာနသို႔ ျပည္သူမ်ားက သတင္းေပးပို႔ ကူညီေနေသာ္လည္း ပမာဏႀကီးမားသည့္ မူးယစ္သတင္းရရွိမႈ၊ ဖမ္းဆီးရမိမႈ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ တိုက္႐ိုက္တာ၀န္ယူသည့္ မူးယစ္အထူးသတင္း တိုင္ၾကားေရးဌာနသို႔ ျပည္သူမ်ားက သတင္းေပးပို႔ ကူညီေနေသာ္လည္း ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ ပမာဏႀကီးမားသည့္ မူးယစ္သတင္းရရွိမႈ၊ ဖမ္းဆီးရမိမႈ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးကေန တိုက္႐ိုက္တာ၀န္ယူတဲ့ မူးယစ္အထူးသတင္း တိုင္ၾကားေရးဌာနကို ျပည္သူေတြက အစဥ္အျမဲသတင္းေတြ ေပးပို႔ၿပီး ကူညီပံပိုးေနၾကတာကို အားရဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ ပမာဏႀကီးမားတဲ့ မူးယစ္သတင္းေတြ ရရွိမႈ၊ ဖမ္းဆီးရမိမႈေတြ နည္းပါးေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

မူးယစ္အထူးသတင္း တိုင္ၾကားေရးဌာနကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၇ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ တိုင္ၾကားေပးပို႔လာသည့္ တိုင္ၾကားမႈ စုစုေပါင္း ၆၉၈ မႈအနက္ အမႈေပါင္း ၅၁၄ မႈကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာတြင္ ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးရမိမႈမွာ ၁၇၄ မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားခံ က်ား ၃၅၆ ဦး၊ မ ၇၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၄၂၆ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ဘိန္းျဖဴ ၂၆၂၆ ဒသမ ၉၇ ဂရမ္၊ ICE ၁၆ ဒသမ ၇၁ ဂရမ္၊ ဘိန္း ၃၄၈၉၆ ဒသမ ၈၅ ဂရမ္၊ စိတ္ၾကြေဆးျပား စုစုေပါင္း ၁၄၄၇၈၁ ျပား၊ ေဆးေျခာက္ ၃၃၅၆ ဒသမ ၇၄ ဂရမ္၊ ေသနတ္မ်ဳိးစံု ၁၀ လက္၊ က်ည္မ်ဳိးစံု ၁၇၉ ေတာင့္၊ လက္ပစ္ဗံုးတစ္လံုးတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား သံုးစြဲသူမ်ားအား ေဆးကုသေပးေရး၊ အသိပညာေပးေရး၊ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးေရး၊ ေကာင္းမြန္သည့္ လူမႈဘ၀သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရး၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေစေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးေရးတို႔အတြက္ မူးယစ္ဗဟိုမွ တိုက္႐ိုက္ႀကီးၾကပ္သည့္ လူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္း သံုးခုႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း ကိုးခုတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အဓိကအေရးပါသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအဆင့္ျမႇင့္တင္တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေခတ္မီလက္နက္မ်ား ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ မႈခင္းသံုးနည္းပညာပစၥည္းမ်ား၊ DNA ဓာတ္ခြဲခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့သည့္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္အရ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အနည္းဆံုး ပ်မ္းမွ် ၁၀ ႏွစ္အထိ အခ်ိန္ယူရသည္ဆိုသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး လံုျခံဳေအးခ်မ္း စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကရန္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းတြင္ ေနထိုင္ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ၿပီး ေရရွည္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ICC က ျမန္မာႏိုင္ငံကို အႀကိဳစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတင္

လူသတ္မႈမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ဟု ေဖာ္ျပ ထား) မ်ားအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္႐ုံး၏ ေရွ႕ေနက စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ အႀကိဳစုံစမ္း စစ္ေဆးမႈ စတင္ခဲ့သည္။

အိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဘဂၤါလီ ၇၀၀၀၀၀ ခန္႔ ထြက္ေျပးသြားေစခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ့စစ္တပ္၏ ၿဖိဳခြင္းမႈကို အျပည့္အ၀စုံ စမ္းစစ္ေဆးမည့္ ၀ရမ္းထုတ္ေပးရန္ လုံေလာက္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထား ရိွ၊ မရိွ ေရွ႕ေနဖာတူးဘင္ဆူဒါက စုံစမ္း စစ္ေဆးသြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သည္ဟိဂ္အေျခစိုက္ ICC ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရိွသည့္တိုင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ICC အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္႐ုံး အေနျဖင့္ တရားစီရင္ခြင့္ရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း တရားသူႀကီးမ်ားက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သီတင္းႏွစ္ပတ္နီးပါးအၾကာတြင္ အႀကိဳစုံစမ္း စစ္ေဆးမႈကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔နဲ႔ အေျခအေနကို လက္ေတြ႕က်က် အျပည့္အ၀ အႀကိဳစုံစမ္း စစ္ေဆးတာကို လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ကြၽန္မဆုံးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဘင္ဆူဒါက ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တို႔ကို အတင္းအက်ပ္အိမ္ရာ စြန္႔ပစ္ေပးေစခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳမူမႈမ်ားကို ကနဦးစံုစမ္း စစ္ေဆးမႈက ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖြယ္ရိွေနၿပီး ထိုအထဲတြင္ ဘဂၤါလီတို႔၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား ကိုပိတ္ပင္ထားျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေဖာက္ထြင္းခိုးယူျခင္းတို႔လည္း ပါ၀င္သည္ဟု ဘင္ဆူဒါက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အျခားလူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ား စသည္တို႔ကဲ့သို႔ အျခားရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ဘဂၤါလီမ်ား၏ အတိဒုကၡတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းျပဳမျပဳဆိုသည္ကိုလည္း စဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပဏာမစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ICC အတြက္ တရား၀င္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္ၿပီး ယင္းေနာက္စဲြခ်က္တင္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္စရာ ရိွေနသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဘဂၤလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ နားလည္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေသာ အၾကမ္းဖက္နည္း အဆင့္ဆင့္ကို အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္သည့္အတြက္ တရားစီရင္သင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ေန႔ႏွင့္တစ္ရက္တည္းမွာပင္ ICC ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားအား ICC သုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးရမည္ဆိုေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကုလမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္က ထပ္တလဲလဲ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္႐ုံးက ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈဆီသြားေသာ အေရးပါသည့္လမ္းေၾကာင္းကို ဖြင့္ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ႀကီးက်ယ္လွေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ႏိုင္တကာဥပေဒအရ ရာဇ၀တ္မႈအားလုံးကို စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ေအာင္လို႔ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေျခအေနကို ICC ထံလဲႊေျပာင္းေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အရွိန္အဟုန္ကို ဆက္လက္ထိန္းထားပါ” ဟု ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕က ၎တို႔၏ တြစ္တာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အစိုးရအေနျဖင့္ အာမခံႏိုင္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကား

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ကုိယ္စား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၿပီး အစိုးရေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အစိုးရအေနျဖင့္ အာမခံႏိုင္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္း တင္ျပစဥ္ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အတိုင္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အာမခံႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ အၾကားမွာလည္း လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈတို႔ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အဓိကမူ၀ါဒတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ရယူႏိုင္မည္ဆိုုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို တည္ၿငိမ္ခိုင္မာစြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခိုင္ခိုင္မာမာခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဘံုသေဘာတူ လက္ခံႏိုင္သည့္ အေျခခံမူမ်ား ထြက္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ရွင္းလင္းတင္ျပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သမၼတ႐ံုး)

“လက္ရွိႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကလည္း အေရးပါပါတယ္။ အားလံုးဟန္ခ်က္ညီတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခု ခိုင္ခိုင္မာမာ ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြကို ေရာက္ေအာင္သြားဖို႔၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားနဲ႔ အဆင့္လိုက္ေရွ႕ဆက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနေပမဲ့လည္း ဘံုရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ပန္းတိုင္ကေတာ့ ေပ်ာက္ပ်က္သြားလို႔ မရပါဘူး” ဟု ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွ ဒီမိုကေရစီ ရင့္သန္ခိုင္မာသည့္ အဆင့္ကို ေရာက္ရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏိုင္ငံမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အနည္းဆံုးပ်မ္းမွ် ၁၀ ႏွစ္အထိ အခ်ိန္ယူရသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးက အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထားၾကရသည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း တည္ၿငိမ္ခိုင္မာ ေအာင္ျမင္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုသည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီးကို ေက်ာ္လႊားရန္ ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈ-စီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာထားၿပီး ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က စင္ကာပူႏိုင္ငံ ISEAS (Institute of South East Asian Studies) တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Democratic Transition: Challenges and Way Forward ေဟာေျပာပြဲတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္ခံမဟုတ္သည့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ လံုး၀ဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ စဥ္းစား၍ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူတစ္ဦးက စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ မၿပီးျပည့္စံုေသးဟု သံုးသပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ၿပီးေျမာက္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္းဟု ေမးခြန္းေမးျမန္းသည့္အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဥပေဒျပဳအာဏာရွိတဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ တပ္မေတာ္က ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္မတို႔က ဘယ္အခ်ိန္မဆို ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ပဲ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္မအရင္က ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ။ ကြၽန္မတို႔ဆီမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အာဏာပဲရွိၿပီး ခံယူရတဲ့ တာ၀န္ကေတာ့ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ။ ကြၽန္မတို႔အဲဒါကို အရင္ျပင္ရပါမယ္။ ကြၽန္မတို႔ျပင္ခ်င္တယ္လို႔လည္း အရင္တုန္း ကတည္းက တရား၀င္ တင္ျပေျပာၾကားခဲ့ပါၿပီ။ ကြၽန္မတို႔က ျပည္သူေတြ မေရြးေကာက္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖယ္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖယ္ရွားတာက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ စဥ္းစားၿပီး တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း ဒီမိုကေရစီမဆန္တဲ့အပိုင္းျဖစ္ေနၿပီး စစ္တပ္ရဲ႕ အာဏာနဲ႔သက္ဆိုင္ပါတယ္။ အဲဒါေတြ အကုန္လံုးအေပၚ ကြၽန္မတို႔ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး ျပဳျပင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူျပည္သားေတြ မနာက်င္ေစတဲ့ နည္းလမ္းေတြ လုပ္ရမွာပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ ဒုကၡေတြ၊ ဆူပူမႈေတြျဖစ္ခဲ့တာ မ်ားျပားလြန္းခဲ့ၿပီး ျပည္သူျပည္သားေတြ ခံစားခဲ့ရတာ မ်ားျပားလြန္းခဲ့ၿပီ။ ကၽြန္မတို႔ တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုး ေျဗာင္းဆန္သြားမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ စိတ္ရွည္ရွည္ ဇြဲေကာင္းေကာင္းနဲ႔ တရားဥပေဒေဘာင္ထဲကပဲ လုပ္မွာပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပြဲသို႔တက္ေရာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေမးျမန္းရာတြင္ NLD အစိုးရ တာ၀န္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္၏အာဏာအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားျပားေနသည္ဟု ေထာက္ျပၿပီး စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းဖို႔အား အလားအလာရွိသလားဟု ေမးျမန္းျခင္းအေပၚ လက္ရွိအစုိးရယႏၲရားတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပင္လံုအစည္းအေ၀း သံုးႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး တစ္ႀကိမ္ၿပီး ေျမာက္ပါက အဖိုးတန္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကားတြင္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ေပၚေပါက္ေနေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရရွိႏိုင္ရန္ စကား၀ိုင္းမ်ား၊ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားအား အသံုးခ်ၿပီး ယံုၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈမ်ားကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဆးပညာရပ္ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၁၅၀၀ ခြဲေ၀ေပး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အိသဥၨာေက်ာ္)

ေဆးပညာရပ္ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေငြ က်ပ္သန္း ၁၅၀၀ ခြဲေ၀ခ်ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းက သုေတသနရန္ပံုေငြအျဖစ္ က်ပ္သန္း ၁၀၀၀ ခြဲေ၀ခ်ထားႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ (ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ) ကို ဘ႑ာေငြက်ပ္ သန္း ၅၀၀ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း လက္ေတြ႕အက်ဳိးရလဒ္ရရွိရန္ ခက္ခဲေသာ Basic Research မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းထက္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ ကုသေရး၊ တိုင္းရင္းေဆး၊ အားကစားစသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ ျပန္လည္အသံုးခ်ႏုိင္မည့္ သုေတသနမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“က်န္းမာေရးက႑က အဓိကအားျဖင့္ ကုသေရး၊ ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ ႏွိမ္နင္းေရးအပိုင္းေတြမွာ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ကို အဓိက အသံုးျပဳေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ သုေတသနပိုင္းမွာ အသံုးစရိတ္ေတြကို မွန္းသေလာက္ မေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္ကစၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အသံုးစရိတ္ေတြကို တိုးျမႇင့္သံုးစြဲေပးခဲ့တာ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ရေနရာကေန တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းၾကား ရလာတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က သုေတသန ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ပ္ေငြ တစ္ဘီလ်ံ (က်ပ္သန္း ၁၀၀၀) ေပးခဲ့တယ္။ အဓိက,ကေတာ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေဆးတကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ႏွီးႏႊယ္တကၠသိုလ္ စုစုေပါင္း ၁၆ ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ၁၆ ခုမွာ သုေတသနေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ပညာရွင္ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ သုေတသနစာတမ္းေတြအတြက္ ဒါကိုဦးတည္ၿပီးေတာ့ ေပးတဲ့အတြက္ ဒီရန္ပံုေငြကို တကၠသိုလ္ ၁၆ ခုက သုေတသီေတြကို ခြဲေ၀ေထာက္ပံ့ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ဒီႏွစ္မွာလည္း သုေတသနလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ရန္ပံုေငြက်ပ္သန္း ၁၅၀၀ အထိ တိုးေပးထားၿပီး လက္ေတြ႕ျပန္လည္အသံုးခ်လို႔ရႏုိင္မယ့္ သုေတသနေတြကို ပိုမိုျပဳလုပ္ႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္” ဟု ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနသည္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အသံုး၀င္ထိေရာက္ေသာ၊ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္အတြက္ သုေတသန အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွသံုးသပ္၍ ေရြးခ်ယ္ေထာက္ပံ့ႏုိင္မည့္အဖြဲ႕ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၃ ရက္ ရက္စြဲပါစာအမွတ္ (၃၃/ ၂၀၁၇) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၁၀၂၉၂၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၂၀၄ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ျပန္တက္လာၿပီး ေဒၚလာေစ်းဆက္တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၁၀၂၉၂၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၈၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၈၉၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၆၁၃၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၆၃၅၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၆၄၅၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၆၉၄၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ၉၈၅၀၀၀ ျဖင့္ ေျခာက္ရက္ဆက္တုိက္ စံခ်ိန္ခ်ဳိးခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၆၉၀၀၀ အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၉၁၇၀၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၉၃၂၀၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၉၆၂၀၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၉၈၅၀၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၀၀၇၅၀၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၀၂၉၂၀၀ ျဖင့္ အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္ထပ္တင္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇြန္လဆန္းမွစ၍ အက်ပုိင္းသုိ႔ေရာက္လာၿပီး ၾသဂုတ္လလယ္တြင္ ၁၁၇၄ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၂၀၄ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ရန္ကုန္မိုးပ်ံ အျမန္လမ္းစီမံကိန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးသာမက အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အမ်ားအျပားရရန္ကိုပါ ရည္မွန္းထားၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ရန္ကုန္မိုးပ်ံ အျမန္လမ္းစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ IFC ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းခဲ့ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းကို ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးသာမက အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အမ်ားအျပားရရန္ကိုပါ ရည္မွန္းထားၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ပိုင္းရွိ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၊ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္၊ ရန္ကုန္စက္မႈဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ၂၇ ကီလိုမီတာခန္႔ အရွည္ရွိ ရန္ကုန္အဆင့္ျမင့္ မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမႀကီး စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ၀န္းက်င္ သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္႐ံုသာမက အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အေျမာက္အျမား ထြက္ေပၚလာေရးကိုပါ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ပိုင္းရွိ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၊ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္၊ ရန္ကုန္စက္မႈဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္မႈ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစမည့္ ရန္ကုန္အဆင့္ျမင့္ မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အၾကံေပး၀န္ေဆာင္မႈျပဳရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၀င္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ IFC (International Finance Corporation) တို႔ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္အဆင့္ျမင့္ မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမ စီမံကိန္း သေဘာတူညီခ်က္အရ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ IFC ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရအမ်ားဆုံးႏွင့္ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာအက်သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း အဆင့္ျမင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမည့္ ၂၇ ကီလိုမီတာခန္႔ ရွည္လ်ားမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္မွ ေျမာက္ဘက္သို႔ ဆက္သြယ္သည့္ ေလးလမ္းသြား မိုးပ်ံအျမန္ လမ္းမတည္ေဆာက္မႈတြင္ ဦးေဆာင္အၾကံေပးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ IFC အေနျဖင့္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ တည္ေဆာက္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စနစ္တက် ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္ ပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခု ေရြးခ်ယ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီတင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မႈ တစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မိုးပ်ံအျမန္လမ္းစီမံကိန္းသည္ ေတာင္ဘက္ပိုင္းရွိ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ ရန္ကုန္စက္မႈဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းတိို႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း IFC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္အရ သိရသည္။

“အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြအေပၚ ႀကီးမားတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ။ အထူးသျဖင့္ အဓိက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဧရိယာေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေရရွည္ခိုင္ျမဲတဲ့ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ အထူးအေရးပါပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဒါဟာႏိုင္ငံရဲ႕ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈနဲ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ျမႇင့္တင္ေပးလို႔ပါ” ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (စီမံကိန္း) ဦးၾကည္ေဇာ္ျမင့္က ေျပာၾကားထားသည္။

PPP (Public-private partnership) လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ၌ IFC ၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္အတူ အဆိုပါ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ တင္ဒါရယူႏိုင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အတြင္းအျပင္ လမ္းပိုင္းမ်ားအတြက္ နမူနာယူ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ေဒၚလာ ၄၈ ဘီလ်ံ လိုအပ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ လက္ရွိ ရန္ကုန္အဆင့္ျမင့္ မိုးပ်ံလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းအတြက္ ပုဂၢလိက အခန္းက႑မွ ေဒၚလာ သန္း ၃၅၀ မွ ၄၀၀ အထိ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္အဆင့္ျမင့္ မိုးပ်ံလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းတင္ဒါအနိုင္ရရွိသူ အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကာလမွာ ၂ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ IFC တို႔အၾကား ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စီမံကိန္းပထမအပိုင္း၏ Design၊ Engineering ပိုင္းဆုိင္ရာက႑၊ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာက႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈစသည့္ က႑မ်ားအတြက္ ဆန္ခါတင္ အရည္အေသြးျပည့္မီေရး စိတ္၀င္စားသူမ်ားကို ဖိတ္ၾကားသည့္အဆင့္သာ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲအဆင့္ျဖစ္သည္။

မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဗ်ာရြတ္ဆုိခဲ့သူသုံးဦးအား ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ (သုိ႔မဟုတ္) ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ရက္က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဗ်ာရြတ္ဆုိခဲ့မႈေၾကာင့္ ပုဒ္မ-၁၉ ျဖင့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခံရသူသုံးဦးကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-မင္းသု)

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဗ်ာရြတ္ဆုိခဲ့သူ သုံးဦးအား ၿငိမ္း၊ စု၊ စီ  ပုဒ္မ-၁၉ ျဖင့္ ဒဏ္ေငြ၂၀၀၀၀ (သုိ႔မဟုတ္)ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ရက္ က်ခံေစရန္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမိန္႔ခ်ခံခဲ့ရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဗ်ာ ရြတ္ဆုိခဲ့သူမ်ားမွာ ကိုေဇယ်ာလြင္၊ ကုိေရႊၾကယ္မုိး (ခ) ရဲ၀င့္ေအာင္ႏွင့္ ကုိခန္႔မင္းထက္ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ အမိန္႔ခ်မွတ္မႈအား ကုိေရႊၾကယ္မုိး (ခ) ရဲ၀င့္ေအာင္ႏွင့္ ကုိခန္႔မင္းထက္တုိ႔မွာ တရား႐ုံးသုိ႔ ေငြဒဏ္က်ပ္၂၀၀၀၀ ေဆာင္ၿပီး ၎တုိ႔အနက္ ကိုေဇယ်ာလြင္မွာ ေငြဒဏ္စား  ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ရက္ကုိသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အမိန္႔နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ကုိခန္႔မင္းထက္နဲ႔က ကဗ်ာဆရာရဲ႕ ရပ္တည္မႈအရ ေငြဒဏ္ကုိ ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ကုိေဇယ်ာလြင္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ကုိေရႊၾကယ္မုိး (ခ) ရဲ၀င့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ကုိေဇယ်ာလြင္အေနျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ ယခုကဲ့သုိ႔ အမိန္႔ခ်မွတ္မႈသည္ တုိင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေစာ္ကားသည္ဟု ၎အေနျဖင့္ ယူဆျခင္း၊  တရားစီရင္ေရးစနစ္ ပ်က္ယြင္းေနသည္ဟု ယူဆ ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ခံရသည္ဟု ယူဆသည့္အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ကုိသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တရားသူႀကီးကေတာ့ ေငြဒဏ္နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးတည္း သေဘာထားနဲ႔ကေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈဟာ ဘုန္းဘုန္းလဲေနၿပီဆုိတာ ျပသခ်င္လို႔ပါ။ ဒီအေျခအေနမွာ ဒဏ္ေငြေဆာင္႐ုံနဲ႔ တရားဥပေဒကုိ အေထာက္အပံ့ မေပးခ်င္ပါဘူး။ ဒဏ္ေငြေဆာင္ခဲ့တဲ့သူေတြကုိလည္း တရားဥပေဒကုိ အေထာက္အပံ့ေပးတယ္လုိ႔ မဆုိခ်င္ပါဘူး။ သူတုိ႔မွာလဲ သူတုိ႔ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔က ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ေရာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိမႈအေပၚမွာ ရပ္တည္တဲ့အေနနဲ႔ပါ ေငြဒဏ္ကုိ မေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကုိေဇယ်ာလြင္က ဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဗ်ာ ရြတ္ဆုိပြဲအားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအနက္ ကုိေရႊၾကယ္မုိး (ခ) ရဲ၀င့္ေအာင္ႏွင့္ ကုိခန္႔မင္းထက္တုိ႔မွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟုဆုိကာ သက္ဆုိင္ရာမွ  ၿငိမ္း၊ စု၊ စီ ပုဒ္မ-၁၉ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။