ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေလေၾကာင္းျဖတ္ေက်ာ္ ပ်ံသန္းခမ်ား အပါအ၀င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄ ဒသမ ၂ သန္းႏွင့္ က်ပ္သန္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ ရရွိထား

ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေလေၾကာင္းျဖတ္ေက်ာ္ ပ်ံသန္းခမ်ား အပါအ၀င္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မကုန္ဆံုးမီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄ ဒသမ ၂ သန္းႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြသန္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္ လ်ာထားသည့္ ၀င္ေငြထက္ ပိုမိုရရွိထားေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇ သန္း ရရွိရန္ လ်ားထားျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆံုးမီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄ ဒသမ ၂ သန္း၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြက်ပ္သန္း ၁၆၀၀ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“၂၀၁၇-၂၀၁၈ ရေငြလ်ာထားခ်က္က ေဒၚလာ ၇၇ သန္းေလာက္ လ်ာထားတယ္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြကေတာ့ က်ပ္ေငြသန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ျဖစ္တယ္။ ၁၆.၁. ၂၀၁၈ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္သြားၿပီဆိုေတာ့ လ်ာထားခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၇၇ သန္းကို ေက်ာ္ေနၿပီ။ အခုက ဇန္န၀ါရီရက္၂၀ ေလာက္က်န္ေသးတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ မတ္လေတြ က်န္ေသးတယ္။ ၀င္ေငြမွာ မႏွစ္ကအတိုင္းပဲ သန္းတစ္ရာေက်ာ္ ရသြားမယ္ထင္တယ္။ ျမန္မာေငြကေတာ့ က်ပ္သန္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္သြားၿပီ” ဟု အမ်ဳိးသားၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းလံုျခံဳေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲထြဋ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦး စီးဌာနသည္ ရရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္အား ခဲြေ၀သံုးစဲြသည့္ေနရာတြင္ ေငြလံုးေငြရင္းနဲ႔သာမန္ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခဲြေ၀သံုးစြဲေၾကာင္း သိရသည္။ သာမန္အသံုးစရိတ္တြင္ အဓိကလစာ၊ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ ေရမီး၊ ႐ံုးသံုးပစၥည္း အသံုးစရိတ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္ပစၥည္းဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခဲြျခား အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးအပိုင္းတြင္ ေလယာဥ္ကြင္း တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေလဆိပ္အေဆာက္အံုအသစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား၊ ေလဆိပ္အေဟာင္းမြမ္းမံျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ စက္ပစၥည္းအပိုင္းတြင္ ေလေၾကာင္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းအပုိင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္ရွိေနသည့္ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပသြားမည္ဟုဆုိ

က်န္ရွိေနသည့္ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရမွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေျခအေန ရွိပါတယ္။ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္ရွိပါတယ္။ ကိုကိုးကြၽန္းကုိ ဖယ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စက္မူဇုန္ေတြ ေပၚေပါက္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လုိ႔ရွိရင္ ရန္ကုန္ကုိ က်ဴးေက်ာ္၀င္စရာ မလုိေတာ့ဘဲနဲ႔ သူ႔ၿမိဳ႕နယ္ ေျမအလုိက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ဒါကုိလည္း ေလ့လာစမ္းစစ္ေနပါတယ္။ ေလ့လာစမ္းစစ္ၿပီးရင္ အစုိးရသစ္ရဲ႕ တာ၀န္ယူရမဲ့ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အေျခအေနေတြကုိ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုကပဲလုပ္မယ့္ကိစၥျဖစ္ျဖစ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးက လုပ္ရမဲ့ကိစၥျဖစ္ျဖစ္ သုံးႏွစ္စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပမဲ့ အစည္းအေ၀းပြဲကုိလည္း သံတမန္ေတြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိလည္း ဖိတ္ၾကားပါမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိရင္ လုပ္ငန္းရွင္အားလုံးသိထားဖုိ႔ လုိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆုိသည္။

စီမံကိန္းမ်ားကုိ စိတ္ကူးမွစၿပီးေရးဆြဲေနစဥ္ အခ်ိန္အထိ အားလုံးကုိ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကဲ့သုိ႔ ထုတ္ျပန္ထားမႈေၾကာင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ႏုိင္မည္ကုိ ျပည္သူလူထုမွ သိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ သန္လ်င္ဘက္မွေနၿပီး သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဘက္စၿပီး စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္မွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခု ထူေထာင္ဖုိ႔ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ မပုိ႔ႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဗဟုိအဖြဲ႕မွ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး လုပ္ႏုိင္ေျခရွိၿပီဆုိမွသာ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သိန္း ၁၆၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ဘိန္းျဖဴ၊ ဘိန္းမည္းႏွင့္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သိန္း ၁၆၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ဘိန္းျဖဴ၊ ဘိန္းမည္းႏွင့္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီခန္႔တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊထီးကုန္းအုပ္စု ေကာင္းေမာင္းရြာ သန္း၀င္း၏ေနအိမ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္းသတင္းအရ ရဲအုပ္၀င္းေဇာ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ သန္း၀င္း (၃၃ ႏွစ္) ကို ေနအိမ္အိပ္ခန္းတြင္ အိပ္လ်က္ေတြ႕ရိွရၿပီး အိပ္ခန္းအတြင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရိွ အိပ္ခန္းလြတ္အတြင္းမွ ဘိန္းျဖဴ စုစုေပါင္းအေလးခ်ိန္ ၈၀ ဒသမ ၇ ဂရမ္ (တန္ဖိုးက်ပ္ ၈၀၇၀၀၀၀) ကိုလည္းေကာင္း၊ ကမၻာလံုးတံဆိပ္ပါ အျပာေရာင္ ေလလံုပလတ္စတစ္အိတ္ အတြင္းမွ WY စာတန္းပါ ပန္းေရာင္စိတ္ၾကြ ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၆၈၅ ျပား၊ (တန္ဖိုး က်ပ္ ၃၄၂၅၀၀၀) ကိုလည္းေကာင္း၊ ပလတ္စတစ္ အၾကည္ျဖင့္ထည့္လ်က္ ဘိန္းမည္း အမည္းေရာင္ အေစးထုပ္ပိုးခြံပါ အေလးခ်ိန္ ၂၈၅၀ ဂရမ္ခန္႔ (တန္ဖိုး က်ပ္ ၅၂၃၅၄၅၀)၊ စုစုေပါင္း ဘိန္းျဖဴ၊ ဘိန္းမည္း၊ ေဆးျပားတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၆၇၃၀၄၅၀ တို႔အား ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ဆက္လက္ရွာေဖြရာ ေနအိမ္အိပ္ခန္းအတြင္းရိွ ကြၽန္းေသတၱာအတြင္းမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခ်ရေငြ ၁၅၄၀၉၀၀ က်ပ္ ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိၿပီးေနာက္ သန္း၀င္းအား ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ မယ(ပ) ၈/၁၈၊ မူး/ စိတ္ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/၂၀(က) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနၾကာင္း သိရသည္။

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုင္ကယ္ငွားရမ္းသူ အမ်ိဳးသမီးအား ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားက လမ္းတြင္ မုဒိမ္းက်င့္မႈျဖစ္ပြား

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီငွားရမ္းစီးနင္းသူ အမ်ဳိးသမီးအား ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားမွ လမ္းတြင္ မုဒိမ္းက်င့္မႈျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲခန္႔က အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ အိမ္ေထာင္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး (ေစ်းေရာင္းသူ) ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ေနသူသည္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ တေရာ္ပင္ရြာတြင္ ဓားမမ်ားေရာင္းခ်ၿပီး ၎၏မိဘမ်ားရွိရာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ရွိမၼကားရြာသို႔ျပန္ရန္ ကားစီး၍ စဥ့္ကူး-လက္ပံလွလမ္းဆံုတြင္ ကားေပၚမွဆင္းခ့ဲၿပီး လမ္းဆံုရွိ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားအား ရွိမၼကားရြာသို႔လိုက္ပို႔ရန္ ေျပာဆိုငွားရမ္းခ့ဲရာ ေငြ ၂၅၀၀ က်ပ္ေပးရမည္ဟု ေျပာဆိုေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးက ၎ေငြအား မတတ္ႏိုင္သျဖင့္ မငွားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုစဥ္ အနီးရွိ အမည္မသိ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမား (လူျမင္မွတ္မိ) မွ ၎ေခၚမည္ျဖစ္ၿပီး လုေခၚျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းၾကံဳ၍ ကုသိုလ္ျဖစ္ လိုက္ပို႔တာဟုေျပာဆိုကာ အမ်ိဳးသမီးအား ေခၚေဆာင္ေမာင္းႏွင္လာခဲ့သည္။ ခူလယ္ရြာႏွင့္ သာယာကုန္းရြာၾကား ေရႊျမင္တင္ေတာင္ေျခဘက္သို႔ ခ်ိဳးေကြ႕ခ့ဲသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမွ ဘာလို႔ခ်ိဳးေကြ႕တာလဲ၊ သြားမည့္ေနရာမဟုတ္ေၾကာင္းေျပာရာ အဆိုပါ လူက အရွိန္ျပင္းစြာ ေမာင္းႏွင္လ်က္ သာယာကုန္းရြာအနီး ေရႊျမင္တင္ေတာင္ေျခအနီးရွိ ေရႊေပါက္ပင္ေအာက္သို႔ ေရာက္သည့္အခါ ဆိုင္ကယ္ရပ္စဥ္ အမ်ိဳးသမီးမွ ထြက္ေျပးရာ ၎မွလိုက္လာၿပီး အမ်ိဳးသမီး၏လက္အား ဆြဲကိုင္ကာ လည္ပင္းကိုညႇစ္ၿပီး ေျမႀကီးေပၚသို႔တြန္းလွဲကာ သားမယားအျဖစ္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔အၾကာ တစ္ႀကိမ္ျပဳက်င့္ခ့ဲၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးမွ ေတာထဲတြင္ မထားခ့ဲရန္ႏွင့္ ေခၚသြားရန္ ေတာင္းပန္ေျပာဆိုသျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားမွ အမ်ိဳးသမီးအား ေခၚေဆာင္ကာ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေျမာင္းဘက္သို႔ေရာက္စဥ္ ဆိုင္ကယ္ေပၚမွ ခ်ေပးခ့ဲၿပီး စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ဘက္သို႔ ျပန္လည္ထြက္သြားေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးက ညေန ၆ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (စဥ့္ကူး) သို႔ တိုင္တန္းေသာေၾကာင့္ တရားခံအား ဖမ္းဆီးရမိေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ား စံုစမ္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာ ကယ္ရီစတင္ငွားရမ္းခ့ဲသည့္ေနရာရွိ မ်က္ျမင္သက္ေသ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားမ်ားက ႏိုင္၀င္း (ခ) ေခြးကိုက္ (အိမ္ေထာင္ရွိ) ၂၇ ႏွစ္ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီဆြဲသူ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ေပးခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခ့ဲေသာေၾကာင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ လက္ပံလွေက်းရြာအုပ္စုေန ႏိုင္၀င္း (ခ) ေခြးကိုက္၏ ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္စံုစမ္းရာ ေနအိမ္တြင္ မေတြ႕ရွိသျဖင့္ ၎ကိုင္ေဆာင္သည့္ဖုန္းသို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ေရႊဘိုသို႔သြားရန္ ဆိုင္ကယ္ငွားလိုေၾကာင္း ယခင္ကလည္း လိုက္ပို႔ခ့ဲဖူးေၾကာင္း၊ ေရႊပန္းေတာရြာလမ္းေကြ႕သို႔ ထြက္လာခ့ဲရန္ႏွင့္ ေစာင့္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာရာ ည ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ႏိုင္၀င္း (ခ) ေခြးကိုက္ ေရာက္ရွိလာၿပီး စစ္ေမးခ့ဲရာ အဆိုပါျပစ္မႈအား က်ဴးလြန္ခ့ဲေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ည ၇ နာရီ ၂၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ၎အားဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (စဥ့္ကူး) က ႏိုင္၀င္း (ခ) ေခြးကိုက္အား (ပ) ၁၃/၂၀၁၈ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၇၆ အရ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လိြဳင္ေကာ္-ရွားေတာသြား ကားလမ္းမနံေဘးလွ်ိဳထဲတြင္ မီး႐ႈိ႕ထားေသာ လူေသအေလာင္း ေတြ႕ရွိ

လူေသအေလာင္းေတြ႕ရိွရာ လွ်ဳိထဲသို႔ တာ၀န္ရိွသူမ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးေနစဥ္

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၁ မိုင္ေက်ာ္ေ၀းေသာ ပါေလာင္းေက်းရြာအနီးရွိ လိြဳင္ေကာ္-ရွားေတာသြား ကားလမ္းမနံေဘးလွ်ိဳထဲတြင္ မီး႐ႈိ႕ထားေသာ လူေသအေလာင္းကို ေတြ႕ရွိသျဖင့္ လိြဳင္ေကာ္ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္က ရင္ခြဲစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ကနဦး သတင္းရရွိသည္။

“ေဒါတျခားရြာက ရြာသားတစ္ေယာက္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္မွာ ၀ါးခုတ္သြားရင္း မီး႐ိႈ႕ထားတဲ့ လူေသအေလာင္းေတြ႕လို႔ သူ႔ရြာသူႀကီးကို သြားေျပာျပတယ္။ ရြာသူႀကီးက စခန္းကို အေၾကာင္းၾကားလို႔ ညတြင္းခ်င္း အေလာင္းသြားသယ္ၿပီး ဒီမနက္မွာ ရင္ခြဲစစ္ေဆးေနပါတယ္” ဟု အေလာင္းေတြ႕ရွိရာ ေနရာကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္တြင္ သြားေရာက္စစ္ေဆးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွဴးထံမွ သိရသည္။

အေလာင္းေတြ႕ရွိရာသို႔ လူေပ်ာက္မႈ တိုင္ထားသည့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ မိုင္းလံုးရပ္ကြက္ေန မဇင္မာေထြး၊ (၄၀ ႏွစ္) ၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားလည္း တာ၀န္ရွိရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္အတူ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကၿပီး သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား ရွိ မရွိ စစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“သူ႔ေယာက္်ားက လျပည့္၀န္းတဲ့။ သူက ဒီဇာတိမဟုတ္ဘူး ရန္ကုန္ကေလ။ ကားပြဲစားလည္း လုပ္တယ္။ ဇင္မာေထြးနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်တာ သံုးႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ။ သူက မလိမၼာလို႔ ေနာက္မိန္းမယူတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဇင္မာေထြးက သူ႔အေမနဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ သ႔ူကို အခ်ဳပ္က်တယ္။ တရားစြဲလိုက္တယ္ေပါ့။ သူကေထာင္ထဲမွာ တစ္ႏွစ္၀န္းက်င္ေလာက္ေနတယ္။ ထြက္လာေတာ့ ျပန္လာတယ္။ မဇင္လို႔ လက္မခံသင့္ေတာ့ဘူးလို႔။ နာထားတဲ့သူက စိတ္ခုေနတယ္လို႔။ သူက အၾကံနဲ႔ လာတာလို႔။ သူလည္း သတိနဲ႔ေနပါတယ္။ သူျပန္လာေနေပါင္းတာ ႏွစ္လပဲရွိေသးတယ္” ဟု ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ မဇင္မာေထြး၏ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

မဇင္မာေထြး၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးလျပည့္၀န္းဆိုသူမွာလည္း မဇင္မာေထြးႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ စကားအေခ်အတင္ျဖစ္ၾကၿပီးေနာက္ Mark II အျဖဴေရာင္ကားျဖင့္ ထြက္သြားၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ အဆက္အသြယ္ မရေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေလာင္းေတြ႕ရွိရာ ေနရာအနီးရွိ လမ္းလုပ္သားမ်ားကလည္း လြန္ခဲ့ေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ (ေန႔ရက္ခန္႔မွန္း) တြင္ ကားအျဖဴေရာင္အားရပ္ထားၿပီး လူသံုးဦးမွာ ေဆးလိပ္ထိုင္ေသာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု ၎တို႔အဆိုအရ သိရသည္။

ထိုေနရာသို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေဒါတျခားေက်းရြာမွသတင္းေပးခ်က္အရ တာ၀န္က်ရဲအရာရွိမ်ားက အေလာင္းအား သြားေရာက္စစ္ေဆးစဥ္က Dunhill စီးကရက္အတိုအစမ်ား ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္းထားၿပီး ထိုေဆးလိပ္ အမ်ိဳးအစားမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ မဇင္မာေထြး၏ ခင္ပြန္း ဦးလျပည့္၀န္း ေသာက္သံုးေသာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္း မဇင္မာေထြး၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံမွ သိရသည္။

အမႈမွ အေလာင္းအား မည္သူမည္၀ါ ျဖစ္သည္ကို စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး တရားခံအျမန္ဆံုး ေပၚေပါက္ေစရန္အတြက္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴး၀င္းေ႒းအပါအ၀င္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက တာ၀န္ယူ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ ၃၀ ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးကြၽန္းစုိက္ခင္းမ်ားမွ သစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ အေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြး

ႏွစ္ ၃၀ ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးကြၽန္းစုိက္ခင္းမ်ားမွ သစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ အေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္က သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန အင္ၾကင္းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ စီးပြားေရးစုိက္ခင္း ၁,၂၃၂,၃၆၅ ဧက၊ ေရေ၀ေရလဲစုိက္ခင္း ၃၄၁,၁၅၉ ဧက၊ စက္မႈကုန္ၾကမ္း စုိက္ခင္း ၁၇၉,၁၂၁ဧက၊ ေက်းရြာထင္းစုိက္ခင္း ၄၄၉,၅၈၆ ဧကႏွင့္ ဒီေရေတာစုိက္ခင္းဧက ၆,၄၈၀ စုစုေပါင္း ၂,၂၀၈,၇၁၁ ဧက တည္ေထာင္ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက “သစ္ေတာစုိက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္စုိက္ပ်ဳိးၿပီးေနာက္ စနစ္တက် ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ ၀န္ထမ္းအင္အား လုံေလာက္မႈ မရွိျခင္း၊ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမအျဖစ္ က်ဴးေက်ာ္ခံရျခင္း၊ တရားမ၀င္ ခုတ္လွဲခုိးယူျခင္း၊ နည္းပညာပ့ံပုိးမႈႏွင့္ အသုံးခ်သုေတသန ေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းျခင္း၊ စုိက္ခင္းတည္ေထာင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ႏိုင္မႈမရွိျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ေၾကာင့္ တည္ေထာင္ၿပီး စုိက္ခင္းမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ပ်က္စီးေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္” ဟုဆုိသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအား တစ္ႏွစ္ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး ပဲခူး႐ုိးမေဒသအား ကြၽန္းႏွင့္ သစ္မာထုတ္လုပ္ျခင္းကုိ ၁၀ ႏွစ္ ရပ္နားခဲ့ေၾကာင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ႏိုင္ငံ၏သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ကတိက၀တ္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ႏိုင္ေရး စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၆-၂၀၂၇ အထိ ၁၀ ႏွစ္ စီမံကိန္းေရးဆဲြခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္၍ သစ္ေတာျပဳစုထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ကြၽန္းသစ္လုိအပ္ခ်က္အတြက္ သဘာ၀ေတာမွ ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိ အနားေပးခဲ့ၿပီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တည္ေထာင္စုိက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ သက္တမ္းႏွစ္ ၃၀ ႏွင့္အထက္ရွိေသာ စီးပြားေရးကြၽန္းစုိက္ခင္းမ်ားမွ အစားထုိး ျဖည့္ဆည္းေပးသြားႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ စာရင္းေကာက္ယူခဲ့ရာ စီးပြားေရး ကြၽန္းစုိက္ခင္း ၁၃၃၅၃၉ ဒသမ ၀၂ ဧကတြင္ ရင္စုိ႔လုံးပတ္ သုံးေပေအာက္ ၈၅၅၇၃၅ ပင္ႏွင့္ ရင္စုိ႔လုံးပတ္ သုံးေပႏွင့္ အထက္ ၁၅၇၄၀၉ ပင္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးအုန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက “ယခုလုိ စုိက္ခင္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္တဲ့အခါမွာ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ က်ဆင္းမသြားေစေရးကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားရမွာ ျဖစ္သလုိ ထုတ္လုပ္မယ့္နည္းစနစ္၊ ျပန္လည္အစားထုိးစုိက္ပ်ဳိးမည့္ အစီအစဥ္ေတြကုိလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ စီမံထားရွိဖုိ႔ လုိအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားမွ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ စီးပြားျဖစ္ စုိက္ပ်ဳိးထားရွိေသာစုိက္ခင္းမ်ားမွ ကြၽန္း ၁၅၀၀၀၀ တန္ႏွင့္ သစ္မာ ၃၅၀၀၀၀ တန္ ထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ခရီးသြားမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားကို ေလေၾကာင္းရဲဌာနက ျပန္လည္စစ္ေဆးေနျခင္း ဆက္လက္မျပဳလုပ္ရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေန

ရန္ကုန္ေလဆိပ္ အတြင္းပိုင္း တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ခရီးသည္မ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ရန္ကုန္ေလဆိပ္၊ ေလေၾကာင္းရဲဌာနမွ ျပန္လည္စစ္ေဆးေနျခင္းအား ဆက္လက္မျပဳလုပ္ရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေနေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

“ေလေၾကာင္းလံုျခံဳေရးရဲ႕ သေဘာသဘာ၀အရဆိုရင္ ေလယာဥ္ေပၚကို တင္တဲ့ပစၥည္းကိုသာ အဓိကထားစစ္တာ။ အေရးႀကီးတဲ့ ေဖာက္ခဲြေရးပစၥည္း ေလယာဥ္ေပၚ မပါသြားဖို႔ ကာကြယ္တာ။ အခုလိုမ်ဳိး ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကိုအ၀င္မွာ စစ္ေနတာ ခရီးသည္ေတြအတြက္ အခက္ခဲျဖစ္ေနလို႔ မလုပ္ပါနဲ႔ ေျပာတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ ႏႈတ္နဲ႔လည္း ေျပာတယ္။ စာလည္း ပို႔ထားတယ္။ အဲဒါကို မလုိက္နာဘူးဆိုေတာ့ ၀န္ႀကီး႐ံုးကို စာနဲ႔တင္ထားတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာန အခ်င္းခ်င္း ညိႇေပးမယ္ေျပာတယ္။ ဒါမွ မရရင္ေတာ့ သမၼတ႐ံုးအထိ တင္ျပသြားမယ္” ဟု အမ်ဳိးသားၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္း လံုျခံဳေရးေကာ္မတီမွ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲထြဋ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ ခရီးသည္မ်ား၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအား ေလေၾကာင္းရဲဌာနမွ ျပန္လည္စစ္ေဆးေနျခင္းေၾကာင့္ မလိုအပ္ဘဲ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး ခရီးသည္မ်ား မ်ားစြာစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရၿပီး အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရသည့္အတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လက္ေအာက္ရွိ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ယင္းသို႔ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း မျပဳဘဲ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ မသကၤာသည့္သူမ်ားကိုသာ ၾကားေပါက္ စစ္ေဆးသည့္ စနစ္ကိုသာ အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း ဌာနအတြင္း အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ႏႈတ္ျဖင့္တင္ျပျခင္း၊ ေလေၾကာင္းရဲဌာနသို႔ စာပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႏႈတ္ျဖင့္တင္ျပျခင္း၊ စာပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေလေၾကာင္းရဲဌာနမွ လိုက္နာသေဘာတူျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး႐ံုးမွ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ စာတင္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္း ညိႇႏိႈင္းေနေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

“လက္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ေတြမွာ ဆိုက္ေရာက္ခရီးသည္ေတြကို ျပန္စစ္ေနတဲ့ကိစၥ၊ ဒီမွာအႀကီးမားဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥက ရန္ကုန္ေလဆိပ္ဆိုရင္ ေလယာဥ္ေပၚကဆင္းလာတဲ့ ခရီးသည္ေတြရဲ႕ ပစၥည္းေတြကို ျပန္စစ္တယ္။ ဒါကို ဦးတို႔က မစစ္ပါနဲ႔ေျပာတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာဆိုရင္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ပစၥည္းေတြ စစ္ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ ဘန္ေကာက္ကိုေရာက္တယ္။ ဟိုမွာထပ္ စစ္သလားဆိုရင္ မစစ္ဘူး။ အေကာက္ခြန္က Check တာပဲရွိတယ္။ အေကာက္ခြန္က တားျမစ္ပစၥည္းေတြရွိတယ္။ ဒါေတြကိုစစ္ဖို႔က အေကာက္ခြန္ရဲ႕တာ၀န္။ ရဲတာ၀န္မဟုတ္ဘူး။ လံုျခံဳေရးတာ၀န္က မတင္ခင္မွာဘဲ စစ္ရမွာ။ ဆင္းလာတဲ့ပစၥည္းကို မစစ္ရဘူး။ ဒီမွာက ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္တမ္းဆိုရင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေကာ္မတီမွာ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ေလေၾကာင္းဦးစီးညႊန္ခ်ဳပ္က ဥကၠ႒နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္တယ္ေလ။ ေလဆိပ္လံုျခံဳေရးအတြက္ဆိုရင္ ဦးတို႔အဖဲြ႕က ေျပာတာကိုပဲ လုပ္ေစလိုတယ္။ ထူးျခားသတင္းရလို႔ စစ္ခ်င္ရင္ ဦးတို႔နဲ႔ ညိႇႏိႈင္းရမယ္။ ၿပီးရင္ သတင္းေပးရမယ္။ ဒါကလည္း ေနရာနဲ႔ အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ရွိရမယ္။ အခုက ဘယ္အခ်ိန္ထိစစ္မယ္ ဆိုတာလည္း မေျပာဘူး။ အကုန္လံုး ၀င္လာသမွ် စစ္ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္မေျပဘူး” ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲထြဋ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရဲခ်ဳပ္ သီးျခားေတြ႕ဆံုၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား မႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြး

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရဲခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ရဲခ်ဳပ္တို႔အၾကား မႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရဲခ်ဳပ္တို႔ သီးျခားေတြ႕ဆံုၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား မႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ လိုက္ပါသြားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရဲခ်ဳပ္ (Inspector General) Dr.Mohammad Zabed Patwary ႏွင့္ ဒါကာၿမိဳ႕၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ သီးျခားေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး တစ္နာရီခြဲၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအမံမ်ား၊ မႈခင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္မႈ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေရးအစီအမံမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တရားမ၀င္သယ္ေဆာင္ ေရာင္း၀ယ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး႐ံုး (BLO) ဖြင့္လွစ္ေရး အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားအဆင့္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံေရးတို႔အတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံေရးရာဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ကို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းဌာနႀကီးမွဴး၊ အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ရဲကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔မွ တပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ရဲခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္၊ ဒါကာၿမိဳ႕ေတာ္ရဲအဖြဲ႕အရာရွိခ်ဳပ္၊ မႈခင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ရဲအရာရွိခ်ဳပ္၊ ရဲသတင္းေထာက္လွမ္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အေရးေပၚ မႈခင္းအေျခအေနမ်ားတြင္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးရဲအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ၊ အင္တာပိုလ္ (ဒါကာ) တာ၀န္ခံအရာရွိႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ရဲအရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမည့္သူ အမည္စာရင္း (Contact Person) မ်ား အျပန္အလွန္ လဲလွယ္အသိေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ UPDJC အစည္းအေ၀း၌ ဆုံးျဖတ္ၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေျပာၾကား

မြန္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀း၌ ဆုံးျဖတ္ၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ႏုိင္ေအာင္မေငးက ေျပာၾကားသည္။

လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား UPDJC ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ကဦးေဆာင္ကာ သက္ဆုိင္ရာ လူမ်ဳိးကုိယ္စားျပဳ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္သည္။

“အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ UPDJC မွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမယ္။ ဘယ္မွာလုပ္မလဲ။ UPDJC ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ NCA လမ္းေၾကာင္းအရလုပ္ရမယ္ဆုိေတာ့ UPDJC အစည္းအေ၀းလည္း မထုိင္ရေသးဘူး။ UPDJC ရဲ႕အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕လည္း မထုိင္ရေသးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တစ္ခ်က္ ေစာင့္ရမွာေပါ့ေလ။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အရအေပါ့” ဟု ႏုိင္ေအာင္မေငးက ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္အတူ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံးသည္ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခြင့္ ရရွိေရးအခက္အခဲရွိေၾကာင္း လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး ဒုတိယဥကၠ႒ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန္က မီဒီယာအခ်ဳိ႕အား ေျဖၾကားထားခ်က္အရ သိရသည္။

လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈသီးျခားမရွိဘဲ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မ်ားမရွိခ်ိန္တြင္ ကနဦးတြင္ NCA စာခ်ဳပ္၌ပင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးခြင့္ရရွိေရး အခက္အခဲရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါတပ္မေတာ္ဘက္မွ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးအား NCA တြင္ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးခြင့္ျပဳကာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ပါ၀င္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။

သုိရာတြင္ လားဟူဒီမုိကရက္ တစ္အစည္းအ႐ုံးသည္ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) တြင္ ပါ၀င္ခြင့္မရွိဘဲ အစုိးရ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးတြဲဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) တြင္ပါ၀င္ခြင့္ရရွိေရးမွာ အျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အဆုံးအျဖတ္ေပၚမူတည္ေၾကာင္း အစုိးရဘက္က အသိေပးထားသည္ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးေ ဆာ္လမြန္က ေျပာၾကားထားသည္။

လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးဒုတိယဥကၠ႒ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန္ထံ ဖုန္းျဖင့္ သီးျခားဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္မႈမရွိခဲ့ေပ။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတုိ႔သည္  ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC ) အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ NCA ေရးထုိးၿပီးျဖစ္သျဖင့္  UNFC အဖြဲ႕တြင္ဆက္ရွိေနမည္(သုိ႔မဟုတ္) ယခင္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST )၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အလုပ္အဖြဲ႕(PPWT ) တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ႏုိင္ေအာင္မေငးက ဆိုသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္ PPST နဲ႔ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Join ဖုိ႔။ အတူသြားဖုိ႔။ အတူမသြားဖုိ႔ဆုိတာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ေသခ်ာမခ်မွတ္ရေသးဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ေစာေသးတယ္။ ဒါက UNFC မွာလည္း တိတိက်က်မရွိေသးေတာ့ေလ။ UNFC ဆက္ရွိေနဖုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ အဲဒါလည္းမျပတ္ေသးဘူးဆုိေတာ့ PPST နဲ႔တြဲဖုိ႔လား။ ဘယ္လုိဆက္သြားမလဲဆုိတာ အစီအစဥ္တက် မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ PPST၊ PPWT နဲ႔ လုပ္ငန္းခ်ိတ္ဆက္မႈေတာ့ ရွိမွာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ NCA လမ္းေၾကာင္း အတူတူျဖစ္သြားၿပီ ဆုိေတာ့ေလ” ဟု ႏုိင္ေအာင္မေငးက ေျပာၾကားသည္။ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးမွာ UNFC အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယခင္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕အနက္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) မွာ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပခြင့္မရရွိေသးဘဲ အစုိးရဘက္ကမူ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။ ထုိ႔အတူ NCA ေရးထုိးၿပီး ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA)သည္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ တားျမစ္မႈမ်ားခံရသျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းထားသည္။

အလားတူ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္သုံးဖြဲ႕က ကရင္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ ကရင္ျပည္နယ္ျပင္ပရွိ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္သည့္ ကရင္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းတာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) က ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယ အစည္းအေ၀းကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ပုိင္းတြင္ က်င္းပႏုိင္ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း UPDJCေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေဆး၀ါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းရွိ ေဆး၀ါးစက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ျပင္ပေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သူမ်ား ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ထား

ျမန္မာႏုိင္ငံေဆး၀ါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းရွိ ေဆး၀ါးစက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ျပင္ပေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သူမ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းရွိ ေဆး၀ါးစက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ျပင္ပေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္ေသာ FAME Pharmaceuticals Co.,Ltd,Progress Biochem, Ye Shin Co.,Ltd, Zifam Pyrex Myanmar Co.,Ltd, Pacific Medical Industries Co.,Ltd, Zydrs ALIOAC , RV/ Media Tech Co တို႔  ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ BPI အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ေဆး၀ါးမ်ားအား ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ဖိုးက်ပ္ ဘီလ်ံ ၅၀ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား လြယ္ကူစြာ ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ စူပါမားကက္မ်ားအပါအ၀င္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္စေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း BPI ေဆး၀ါး အေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ BPI ေဆး၀ါးမ်ားအား အတုအပမျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ထုပ္ပိုးမႈ ပံုစံမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ထုပ္ပိုးမႈ ပံုစံျဖစ္ေစေရး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား EoI ဖိတ္ေခၚ၍ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္တန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ ခန္႔အထိ ေဆး၀ါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းေနရၿပီး ျပည္တြင္းေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈမွာ လိုအပ္ခ်က္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခင္က ႏုိင္ငံပိုင္ BPI ေဆး၀ါးစက္႐ံုတစ္ခုတည္းသာရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပင္ဦးလြင္ ေဆး၀ါးစက္႐ံု၊ ေက်ာက္ဆည္ ေဆး၀ါးစက္႐ံုတို႔ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွလည္း ေမွာ္ဘီေဆး၀ါးစက္႐ံုကို တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အစိုးရသစ္ေျပာင္းလဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရက ပုဂၢလိက ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ံုမ်ားကို အားေပးႏုိင္ရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ခဲ့ရာ ပထမဆံုးပုဂၢလိက ေဆး၀ါးစက္႐ံုအျဖစ္ ဒဂံုအေရွ႕ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ AA ေဆးကုမၸဏီပိုင္စက္႐ံု၊ ဒုတိယေျမာက္စက္႐ံု အျဖစ္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္ရွိ Silver Shine International ကုမၸဏီပိုင္စက္႐ံုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ပမွတရား၀င္ တင္သြင္းေနသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား မ်ားစြာရွိသကဲ့သို႔ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တရားမ၀င္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားလည္း အေျမာက္အျမားရွိေနေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္တင္သြင္း ေဆး၀ါးမ်ားေစ်းကြက္အတြင္းမ်ားစြာ ေတြ႔ရွိေနရၿပီး သံုးစြဲေနသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆး၀ါးမွတ္ပံုတင္အမွတ္ မပါရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သံုးစြဲေနက် ေဆး၀ါးမ်ား၏ အရည္အေသြးကို သံသယျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆး၀ါးအတုဟုသံသယျဖစ္ဖြယ္ ေဆး၀ါးမ်ားေတြ႕ရွိပါက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရန္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တင္သြင္းေနသည့္ တရားမ၀င္ေဆး၀ါးအမ်ားစုမွာ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမ်ား၌ အေျခစိုက္ထုတ္လုပ္သည့္ ေဆးကုမၸဏီမ်ားမွ ေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပည္ပမွ ေဆး၀ါးတင္သြင္းမႈ သိသိသာသာ တိုးတက္ျမင့္မားလာသည့္ နည္းတူနယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ မမွန္မကန္ တင္သြင္းလာသည့္ အဆင့္မမီ ေဆး၀ါးမ်ားေျမာက္ျမားစြာ ေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္းႏွင့္ အဆင့္မမီ ေဆး၀ါး အမ်ားစုကို ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္၊ ျမန္မာ – အိႏၵိယနယ္စပ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္းလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။