ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၀ တြင္ အမိႈက္ထုပ္ေကာက္ အမိႈက္သိမ္းစနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေခတ္မီအမိႈက္သိမ္းစနစ္ ေျပာင္းလဲသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေျပာၾကား

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္နယ္နိမိတ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အမႈိက္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၀ ရွိ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၇၁ ရပ္ကြက္တြင္ အမိႈက္ထုပ္ေကာက္ အမိႈက္သိမ္းစနစ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေခတ္မီအမိႈက္သိမ္းစနစ္ ေျပာင္းလဲသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (သတၱမေန႔) တြင္ ေျပာၾကားသည္။

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္း၏ ‘ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ အေရအတြက္ ထပ္မံတုိးျမႇင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ၊ လူဦးေရ ထူထပ္မ်ားျပားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အမိႈက္သိမ္းစနစ္ကုိ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္ထက္မနည္း သိမ္းဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ သိလုိေၾကာင္း’ ေမးခြန္းအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လူေနထူထပ္ၿပီးေတာ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕မွာ အမိႈက္ပုံးေတြ ခ်ထားၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ရက္အတုိင္း အခ်ိန္တိက်စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အမိႈက္ထုပ္ေကာက္ အမိႈက္သိမ္းစနစ္ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္က စၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တာ။ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၀၊ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၇၁ ရပ္ကြက္ ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအမိႈက္ထုပ္ေကာက္ အမိႈက္သိမ္းစနစ္က ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံေတြမွာ က်င့္သုံးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေခတ္မီအမိႈက္သိမ္းစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲသြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ေနာက္ ကားတုိင္းမွာ အေလအလြင့္ နည္းေအာင္ ဒီကားက ဘယ္ေရာက္သြားတယ္။ ဘယ္သြားတယ္။ သြားတဲ့လမ္းေၾကာင္းကုိ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီကားက ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္သြားတယ္ဆုိတာ သိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ အမိႈက္မသိမ္းဘူး ဆုိတာေတြက အမိႈက္သိမ္းကားပ်က္လုိ႔ ေခတၱျပင္ရတဲ့ အခ်ိန္ေလာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ထြက္ရွိသည့္ အမိႈက္မ်ားကုိ စနစ္တက် သိမ္းဆည္းႏုိင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္မ်ားကုိ တုိးျမႇင့္၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ထြက္ရွိသည့္ အမိႈက္ပမာဏေပၚ မူတည္ၿပီး လုိအပ္ေသာ ယာဥ္အမ်ဳိးအစားကုိ  ျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ လူအင္အား၊ စက္အင္အား၊ ပစၥည္းအင္အားတုိ႔ကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း တုိးျမႇင့္ရန္လုိေၾကာင္း၊ အမိႈက္သိမ္း လုပ္ငန္းအတြက္ ယာဥ္၊ ယႏၲရား ၀ယ္ယူမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အထိ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ စုစုေပါင္း ၁၁၅ စီး ၀ယ္ယူျဖည့္ဆည္း ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ရက္လွ်င္ အမိႈက္တန္ခ်ိန္ ၂၅၀၀ ခန္႔ ေန႔စဥ္သိမ္းဆည္း ေနရေၾကာင္း၊ အဆုိပါႏႈန္းအတုိင္းသြားမည္ ဆုိပါက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ အမိႈက္တန္ခ်ိန္ ၃၃၀၀ ခန္႔ သိမ္းဆည္းရႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“လာမယ့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းမွာလည္း လုိအပ္တဲ့ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ေတြ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရး ေရးဆြဲထားပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္မ်ားကုိ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ တုိးျမႇင့္၀ယ္ယူခဲ့သလုိ အသုံးျပဳလုိ႔ မသင့္ေတာ့တဲ့၊ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္နဲ႔ မကုိက္ညီတဲ့ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္မ်ားကုိ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ကေနၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္အထိ စုစုေပါင္း အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ ၁၉၁ စီးကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီးေတာ့ အခုအမိႈက္သိမ္းဆည္းေနတဲ့ လုပ္ငန္းအတြက္ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ စုစုေပါင္း ၄၁၁ စီး ရွိပါတယ္။ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ ၀ယ္ယူျဖည့္ဆည္းခဲ့တဲ့ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ေတြကုိ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ တုိးျမႇင့္ၿပီးေတာ့ အမိႈက္ထြက္ရွိမႈ ပမာဏ ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ အက်ယ္အ၀န္း၊ ရွိေနတဲ့ လူဦးေရ၊ တုိးတက္လာတဲ့ လူဦးေရနဲ႔ လူဦးေရ သိပ္သည္းဆေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ တုိးျမႇင့္ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕တြင္ လူအင္အား ၇၀၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ တည္တံ့ေရးအတြက္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕၌ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္မွ လူအင္အား ၇၀၀၀ ေက်ာ္ စုေ၀းဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕ျပင္ရွိ NIKO စားေသာက္ဆိုင္အနီးရွိ လယ္ကြင္းျပင္တြင္ စတင္စုေ၀းကာ နံနက္ ၁၁ နာရီ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔တြင္ ၿမိဳ႕၀င္လမ္းဆံုမွတစ္ဆင့္ ႀကိဳ႕ကုန္းလမ္း၊ က်ဳံေပ်ာ္လမ္း၊ ဆုေတာင္းျပည့္ေက်ာင္းလမ္း၊ တိုက္ေက်ာင္းလမ္းမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းအတိုင္း ‘ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖတ္သမားမ်ားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႐ႈတ္ခ်ပါသည္’ ဟု စာတန္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လက္ကိုင္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ လွည့္လည္ခဲ့ၾကၿပီး မြန္းလြဲ ၁ နာရီ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔တြင္ စတင္စုေ၀းခဲ့သည့္ ကြင္းျပင္၌ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲသို႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ သံဃာေတာ္အခ်ဳိ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ယခင္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ားပါ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲျပဳလုပ္မည့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕ခံ လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ လူငယ္မ်ားက “ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕သည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလ်က္ ရွိပါသည္၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ပ်က္စီးေစမည့္ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးကိုမွ် မေထာက္ခံပါ” ဟု စာသားပါရွိသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို စိုက္ထူကာ ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမွာ မလိုအပ္ဘဲ ၿမိဳ႕နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအား ထိခိုက္ေစႏုိင္” ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီေတြ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာပါ။ အၾကမ္းဖက္၀ါဒကို ႐ႈတ္ခ်တာပါ ေနာက္တစ္ခ်က္က ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒကို တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး အတြက္ပါ။ ဒီဥပေဒဟာ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံ သံုးႏုိင္ငံၾကားထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိုင္ငံအတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္တဲ့ ဥပေဒပါ။ ဒီဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔လည္း လံုး၀လက္မခံေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရတာပါ” ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအား ဦးေဆာင္သူ ဦးေအးကိုက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအား ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီထိ လူဦးေရ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အား တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အမ်ဳိးသားေရးသပိတ္မွ ဦးေဆာင္သံဃာ ေျခာက္ပါးအား ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ စြဲဆုိထားေသာ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလို ခ႐ိုင္သာသနာေရး ဦးစီးမွဴးကုုိသာ ဆက္လက္စစ္ေဆး

အမ်ဳိးသားေရးသပိတ္မွ ဦးေဆာင္သံဃာမ်ားအား ႐ုံးထုတ္လာစဥ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားေရးသပိတ္မွ ဦးေဆာင္သံဃာ ေျခာက္ပါးအား ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ စြဲဆုိထားေသာ အမႈ၏ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလို ခ႐ိုင္သာသနာ ေရးဦးစီးမွဴး ဦးတင္ေမာင္ေအးကုိသာ ဆက္လက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လာမည့္႐ံုးခ်ိန္းတြင္လည္း ၎ကုိပင္ ဆက္လက္စစ္ေဆးရမည္ဟု သိရသည္။

“ဒီကေန႔႐ံုးခ်ိန္းမွာ တရားလို ခ႐ိုင္သာသနာေရးမွဴးကုိပဲ ဆက္လက္စစ္ေဆးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္ေဆးေနတုန္းမွာပဲ တခ်ိဳ႕သက္ေသခံတင္သြင္းတဲ့ အခ်က္လက္ေတြ လုိအပ္ခ်က္ရွိလို႔ ျပန္တင္ျပခိုင္းထားတာမ်ဳိး ေတြရွိတယ္။ ေနာက္႐ံုးခ်ိန္းမွာလည္း သူ႔ကုိပဲ ဆက္လက္စစ္ေဆးရအံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ခ်မ္းျမသာစည္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး ျပန္ၾကားေရး အရာရွိ တြဲဖက္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ဦးေက်ာ္စြာလင္းက အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြၽန္း လံုးဥေသွ်ာင္ရပ္ကြက္၊ ဘုရားႀကီး အေနာက္ဘက္မုခ္ရွိ သာသနာ၂၅၀၀ ဗိမာန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သပိတ္စခန္းအား ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ နံနက္၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္က တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းရာ သံဃာ ၁၁ ပါးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးအား ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိသည့္ သံဃာ ၁၁ ပါးအနက္ ေျခာက္ပါးအား ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ စတင္႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးကာ ၾသဂုတ္၂၃ ရက္၊ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တုိ႔တြင္ စစ္ေဆးေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သပိတ္စခန္းဦးေဆာင္ သံဃာရွစ္ပါး (ႏွစ္ဦးမွာ ဖမ္းမိျခင္းမရွိေသး) အား ခ႐ိုင္သာသနာေရး ဦးစီးမွဴးက တရားလုိျပဳလုပ္ စြဲဆုိထားသလုိ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးေရႊပါ၀င္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္ငါးဦးကုိလည္း ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္က တရားလိုျပဳလုပ္ကာ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ အသီးသီး စြဲဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္။

သပိတ္စခန္းၿဖိဳခြဲစဥ္က ဖမ္းဆီးခံရကာ လူ၀တ္လဲၿပီးပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံထားရသည့္ သံဃာေျခာက္ပါးမွာ ဦးအဂၢဓဇ (၃၅ ႏွစ္၊ ၁၄ ၀ါ၊ သာသနာ၀င္ အမွတ္ ၉/မထလ(သ)၀၀၂၇၅၃၊ မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္ မဘသအတြင္းေရးမွဴး၊ ေအာင္သာေက်ာင္း၊ ၀န္ဇင္း ရပ္၊ မိတီၳလာၿမိဳ႕၊ ဦး၀ိေ၀ကာနႏၵ (၂၉ႏွစ္၊ ၁၀ ၀ါ၊ သာသနာ၀င္အမွတ္ ၇/ပခန(သ) ၀၁၁၁၁၄ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢ၊ ခ်မ္းသာႀကီး ခ်မ္းရေက်ာင္း၊ တံခြန္တုိင္ရပ္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕)၊ ဦးဣႏၵက(၂၆ႏွစ္၊ ငါး၀ါ၊ သာသနာ၀င္ အမွတ္ ၉/ခမခ(သ)၀၀၄၇၄၅၊ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢ၊ ဓမၼသုခေက်ာင္း၊ ႏွမ္းႀကဲေက်းရြာ၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕)၊ ဦးပ႑ိတ (၄၈ ႏွစ္၊ ၂၈၀ါ၊ သာသနာ၀င္ အမွတ္ ၉/ညဥန (သ) ၀၀၁၂၁၈ (မည္သည့္ အဖြဲ႕၀င္မွ မဟုတ္) ၾကံခင္း၀န္ေက်ာင္း၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္)၊ ဦးအာစာရ (၂၂ ႏွစ္၊ ႏွစ္၀ါ၊ သာသနာ၀င္အမွတ္ ၉/ပကခ(သ) ၀၀၂၃၉၁၊ ဓမၼသုခေက်ာင္း၊ ႏွမ္းႀကဲေက်းရြာ၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္) ႏွင့္ ဦးအရိယာ၀ံသ (၃၀ႏွစ္၊ ၁၀ ၀ါ၊ သာသနာ၀င္အမွတ္ (မသိရေသး) မ်ိဳးခ်စ္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢ၊ ငါးဆူေက်ာင္းတုိက္၊ ပလိုင္းရပ္ ၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕) တုိ႔ျဖစ္ကာ သပိတ္စခန္း ဦးေဆာင္သည့္ သံဃာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိဖမ္းဆီး မခံရေသးသည့္ ႏွစ္ပါးမွာ ဦးဣေႏၵာဘာသ (ရခုိင္ဘုန္းႀကီး) (၄၅ ႏွစ္၊ ၁၆ ၀ါ၊ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢ၊ သာသနာ၀င္ အမွတ္ ၉/ပကသ (သ) ၀၀၂၁၀၀၊ ဓမၼသုခေက်ာင္း၊ ႏွမ္းႀကဲေက်းရြာ၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ့) ႏွင့္ ဦးစႏၵာသီရိ (၄၁ႏွစ္၊ ၂၀ ၀ါ၊ သာသနာ၀င္ အမွတ္  ၉/မဟမ(သ)၀၀၁၂၉၁၊ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢ ဓမၼသုခေက်ာင္း၊ ႏွမ္းႀကဲေက်းရြာ၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕) တုိ႔ျဖစ္သည္။

 

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ေစလႊတ္သည့္ သင္တန္းသားမ်ားအား အျမန္ျပန္လည္ေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသုိ႔ သင္တန္းသားမ်ား ထပ္မံေစလႊတ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သင္တန္းသား အရာရွိမ်ားအား ျပန္လည္ေစလႊတ္ ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ယင္းသင္တန္းသားမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အျမန္ျပန္လည္ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္ကကမ္းလွမ္း သေဘာတူညီထားသည့္ သင္တန္းသားမ်ား အပါအ၀င္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသုိ႔ သင္တန္းသားမ်ား ထပ္မံေစလႊတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အိမ္နီခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားသာမက ႏုိင္ငံတကာ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ပါ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ တစ္စုိက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္္မာ-ၿဗိတိန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ အၾကားတြင္လည္း ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သင္တန္းသားအရာရွိ ၅ ဦး ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္ပါလီမန္ အမတ္မ်ားက ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သင္တန္းသားမ်ားအား သင္တန္းဆုိင္းငံ့ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈအရ အဆုိပါ သင္တန္းသား အရာရွိမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ ေစလႊတ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာစစ္သံ (ၾကည္း၊ေရ၊ ေလ)႐ုံး၌ သင္တန္းသားအားလုံး စုစည္းေရာက္ရွိ ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။