MATA အဖြဲ႕၏ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

“တိုင္းျပည္ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ဆုိတာ မွန္ေပမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒုကၡေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ အက်ဳိးအျမတ္ဆုိတာ ရွိရဲ႕လား ဆုိတာေတြကုိ သုံးသပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကုိ အစုိးရကုိ တိုက္တြန္းမႈေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစုိးရအေနနဲ႔ . . .”

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ုိင္ တီက်စ္ေဒသအတြင္းရွိ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း ေလထုႏွင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ ဆုိးရြားစြာ ျမင့္မားလ်က္ရွိၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ကို ေဒသခံမ်ား ခံစားေနရျခင္းေၾကာင့္ စက္႐ုံရပ္ဆုိင္းေပးရန္ တီက်စ္ေဒသခံမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (MATA) ႏွင့္ မိတ္ဖက္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္တုိ႔က အစုိးရႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ သတင္းစာရွင္းလင္းမႈကုိ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံနဲ႔ ပတ္သက္၍ ေဒသအတြင္း ေလထုနဲ႔ေရထု စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ (MATA) အဖြဲ႕၏ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးနဲ႔ ေမးျမန္းထားမႈကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေမး ။ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး MATA အေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ခဲ့ပုံကုိ အရင္ဆုံးေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ ။ အဓိက,ကေတာ့ ဒီျပႆနာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ကိစၥကုိစၿပီး ၀င္ေရာက္ျဖစ္တာက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ စတင္သိခဲ့တာက ဒီစက္႐ုံအေၾကာင္းကုိ Eleven Media ကပဲ ေဖာ္ျပခဲ့တာေတြရွိတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ရပ္ဆုိင္းလိုက္တယ္ ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ စက္႐ုံကုိ တင္ဒါေပးလိုက္တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ၾကားရတယ္။ ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ေဒသခံေတြအတြက္ စုိးရိမ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာပဲ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ အေနနဲ႔ လုပ္ဖုိ႔ျပင္ဆင္ခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးေနတဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ရွိေနတဲ့အတြက္ လူထုလႈပ္ရွားပြဲလုပ္မယ့္ ကိစၥက ျပည္သူ႔ကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မွာ စုိးတဲ့အတြက္ ေနာက္ကုိဆုတ္လိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုတ္ၿပီး ဒီကိစၥကုိ ေစာင့္ဆုိင္းပါတယ္။ အရပ္သားအစုိးရ တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာပဲ ဒီစက္႐ုံကုိ EIA (ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ေရး) လုပ္ဖုိ႔ ဆုိၿပီးေတာ့ စတင္လာတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲဆုိၿပီး ျပဳလုပ္လာတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သြားတက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ တက္ေရာက္တဲ့ အခါမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူမႈအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ေဆြးေႏြးခြင့္ မေပးပါဘူး။ ေကာ္မတီက ရွင္းျပတယ္။ ၀န္ႀကီးေတြက စကားေျပာတယ္။ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက စကားေျပာတယ္။ လူမႈအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးပါလုိ႔ ေတာင္းေတာ့မွ ည ၉ နာရီမွသာ ေဆြးေႏြးခြင့္ ေပးမယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း သူတုိ႔ဇာတ္တိုက္ထားတဲ့သူ တစ္ေယာက္တည္းကပဲ ေမးခြန္းေတြကုိ ဒုိင္ခံေမးေနတယ္။ ေျပာခြင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ မေပးတဲ့အတြက္ လူထုကန္႔ကြက္မႈေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အစုိးရသစ္ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း စက္႐ုံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြကို မ်က္ျခည္မျပတ္ နားေထာင္ပါတယ္။ စက္႐ုံနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ မီဒီယာေတြကေနတစ္ဆင့္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အစုိးရကုိ ေျပာၾကားမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံေတြရဲ႕ ဒုကၡကုိ ၾကည့္ၿပီး အရပ္သား အစုိးရအေနနဲ႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ စက္႐ုံကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးဖုိ႔ကုိပါ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ဆုိတာ မွန္ေပမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒုကၡေတြနဲ႔   ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ အက်ဳိးအျမတ္ဆုိတာ ရွိရဲ႕လား ဆုိတာေတြကုိ သုံးသပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကုိ အစုိးရကုိ တိုက္တြန္းမႈေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစုိးရအေနနဲ႔ ဘာေတြလုပ္လိုက္လဲဆုိရင္ စက္႐ုံကုိ EIA လုပ္ဖုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ စမ္းသပ္လည္ပတ္ခြင့္ ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ စမ္းသပ္ခြင့္ ေပးလိုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အ့ံၾသပါတယ္။ EIA ဆုိတာက လုပ္ငန္းမစမီကတည္းက အရင္လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ ကိစၥပါ။ ဒါေပမဲ့ စက္႐ုံလည္ပတ္ၿပီးေတာ့မွ EIA လုပ္တယ္ ဆုိတာက ေတာ္ေတာ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လြဲမွားမႈႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ က်င့္၀တ္ေတြနဲ႔ လြဲေခ်ာ္စြာ လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ စက္႐ုံတစ္ခု လည္ပတ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ EIA လုပ္ေတာ့မွပဲ ေဆာင္ရြက္ရတာပါ။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ကပဲ ထူးထူးဆန္းဆန္းနဲ႔ ဒီလုိမ်ဳိးလုပ္တဲ့အခါ ဥပေဒကုိ အလြဲသုံးစား လုပ္ၿပီးေတာ့ အက်ဳိးစီးပြားကုိပဲ မ်က္ႏွာမူတယ္။ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳေနတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ယူဆပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ MATA အေနနဲ႔စတင္ၿပီးေတာ့ ဒီစက္႐ုံကိစၥကုိ စနစ္တက် ေျပာဆုိႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေမး ။ ဆုိေတာ့ လက္ရွိ တီက်စ္ေဒသမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲ။

ေျဖ ။ လက္ရွိ တီက်စ္မွာ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲဆုိေတာ့ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ သုံးသပ္ခ်က္ေတြအရဆုိရင္ ေဒသအတြင္းမွာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေတြ၊ ေရေတြ အဆိပ္သင့္ေနတဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကုမၸဏီရဲ႕ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈေတြကလည္း သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ အစုိးရဘက္ကလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳေနတယ္။ ဒီကိစၥကုိ စနစ္တက်နဲ႔ ျပန္လည္စီစစ္ရမယ့္အစား မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီးေတာ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရပဲဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာေနတယ္။ ေဒသအတြင္းမွာ လူေတြ ဒါကုိ ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသလည္း ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တစ္ဖက္မွာ ျပည္သူ႔စစ္ေတြရဲ႕ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုေတြ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္မႈေတြရွိတယ္။ ေဒသခံေတြဘက္က ႐ုိးသားမႈေတြနဲ႔ အေၾကာက္တရားေတြ ရွိေနတယ္။ ဒီအေပၚမွာ မေျပာရဲ မဆုိရဲဘူး။ အဲဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြက ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ဒါကုိ အစုိးရကုိ သုေတသန လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ အေထာက္အထားေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာကို ပါ၀င္ေစခ်င္လုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ။ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ ဘယ္လုိဆုိးက်ဳိးေတြ ရရွိေနလဲ။

ေျဖ ။ ေက်ာက္မီးေသြး ဆုိးက်ဳိးအေနနဲ႔က မုိင္းခြဲမႈေတြရွိတယ္။ မုိင္းခြဲမႈေတြက အနီးမွာရွိတဲ့ ေျမႀကီးေတြ အက္ကြဲကုန္တယ္။ အနီးမွာရွိတဲ့ လူေနအိမ္ေတြကလည္း တုန္ခါမႈဒဏ္ေတြကုိ ခံေနရတယ္။ သာယာကုန္း ရြာမွာဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ရွိခဲ့တာက စြန္႔ပစ္ေျမစာပုံႀကီးက အႀကီးႀကီးျဖစ္ၿပီး အိမ္ေတြအေပၚမွာ ေရာက္ေနသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါႀကီး ၿပိဳက်လာမွာကုိလည္း ေဒသခံေတြက စုိးရိမ္ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မုိင္းဧရိယာကေနၿပီးေတာ့ စြန္႔ပစ္လိုက္တဲ့ေျမႀကီး ဆက္လက္ပုံဖုိ႔အတြက္ ေနရာေၾကာင့္ လယ္သမားေတြ သူတုိ႔ေျမေတြ အသိမ္းခံလာရမွာကုိ ေၾကာက္ေနတယ္။ ေတာင္ႀကီးမွာ ေတြ႕ခဲ့တဲ့ အဲဒီက ေဒသခံ တစ္ေယာက္မွာဆုိရင္ သူ႔မွာဦးပုိင္အမွတ္ေတြ ရွိတယ္။ ပုံစံ ၇ အထိရွိတယ္။ ဒါကို မုိင္းတြင္းဧရိယာ ဆုိၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေျမကုိလာၿပီး သိမ္းမယ္ဆုိၿပီး ၾကားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒသခံလူထုရဲ႕ စိတ္မလုံျခံဳမႈေတြ၊ ဘ၀မလုံျခံဳမႈေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ပုံစံေတြ ယေန႔ခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ေလထုနဲ႔ ေရညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္  အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ေရာဂါေတြ၊ ျဒပ္ထုလြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ေရာဂါေတြ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ ဆုိးက်ဳိးေတြ ခံစားေနရႏုိင္တယ္။

ေမး ။ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြက ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ရွိေနလား။

ေျဖ ။ ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံသက္ တမ္းလုိင္စင္က ၂၂ ႏွစ္အထိ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရတယ္။ အဲဒါက ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ လက္ထက္က စတင္ခ်ဳပ္ဆုိထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဆုိေတာ့ ၂၀၂၈ ခုႏွစ္အထိကုိ သက္တမ္းတုိးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီ၂၂ ႏွစ္အထိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ဆုိတာ ဧက ၅၀၀ နဲ႔တင္ မလုံေလာက္ႏုိင္ဘူး။ ထပ္ၿပီးေတာ့ တုိးခ်ဲ႕အေနအထား ရွိလာမယ္။ အဲဒီေတာ့ မုိင္းတြင္းက ဒီထက္ပုိၿပီးေတာ့ ႀကီးလာဖုိ႔ပဲရွိမယ္။ တစ္ရက္ကုိ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္ေထာင္တူးမယ့္ ကိစၥက ဒီထက္ကုိၿပီး မုိင္းတြင္းက ထက္ခ်ဲ႕ဖို႔ပဲ ရွိလာႏုိင္တယ္။

ေမး ။ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံကုိ ဘယ္သူေတြ လုပ္ေဆာင္ေနလဲ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အပုိင္းကေရာ ဘယ္လုိရွိလဲ။

ေျဖ ။ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ရွိရင္ ႏွစ္ပုိင္းရွိပါတယ္။ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံကုိ စက္မႈကုန္ၾကမ္းအေနနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး သြင္းတာက ဧဒင္စြမ္းအင္ကုမၸဏီပါ။ ဒီစက္႐ုံအပုိင္းကုိ တင္ဒါေခၚတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဘယ္လုိေခၚခဲ့သလဲေတာ့ မသိဘူး။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ၀ူရွီဟြာေဂါင္ကုမၸဏီက တင္ဒါရခဲ့တယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ဘယ္လုိသေဘာတူညီ ခ်က္ေတြနဲ႔ စာခ်ဳပ္ေတြခ်ဳပ္ဆုိ ထားတယ္ဆုိတာ အမ်ားျပည္သူ မသိဘူး။ သူတို႔ စာရင္းဇယားအရ ထုတ္ျပန္မႈအရေတာ့ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၇ သန္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတယ္ဆုိၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သိရတယ္။

ေမး ။ ဒီစက္႐ုံစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူေတြအေပၚ ဘယ္လုိေလ်ာ္ေၾကးေတြရလဲ။ ဘယ္လုိ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရွိႏိုင္လဲ ဆုိတာကုိေရာ MATA အေနနဲ႔ သိထားလဲ။

ေျဖ ။ အရင္တုန္းကေတာ့ ေျမယာသိမ္းဆည္းေတြေၾကာင့္ ရြာေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရတာေတြရွိတယ္။ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ကေပါ့။ လက္ရွိအေျခအေနကေတာ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ မရွိဘူး။ CSR ဆိုတဲ့ ကိစၥပဲရွိတယ္။ CSR လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၅၀၀ ေပးမယ္ ဆုိၿပီးေတာ့မွ ရန္ပုံေငြ သုံးစြဲပါမယ္ ဆုိတာကုိပဲ သိထားတယ္။ အဲဒါကုိ ဘယ္လုိသုံးစြဲမလဲ။ လူထုအတြက္ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ပါမယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသးပါဘူး။

ေမး ။ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ MATA ရဲ႕ စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိ ခ်က္ေတြအပၚ အစုိးရနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းက ဘယ္လုိရွိလဲ။ ပူးေပါင္းမႈ အပုိင္းမွာေရာ ဘယ္လုိအေနအထားရွိလဲ။

ေျဖ ။ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ ဒီဥစၥာက တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အစုိးရအေနနဲ႔ လူထုဘ၀  လုံျခံဳမႈ အပုိင္းကုိ ဦးစားေပးရမယ့္အပုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ လူထုဘက္ကေန ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အလားအလာေတြကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ေတာ့  အစုိးရအေနနဲ႔ လူထုစကားကုိ ေလးေလးစားစား နားေထာင္မႈေတြ လုပ္ရပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ အစုိးရဆုိတဲ့ အပုိင္းက ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ ဖြဲ႕တည္ထားတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နားလည္ထားတာက ႏုိင္ငံေရးသမားဆုိတာ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသူေတြပါ။ အဲဒီေတာ့ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသူေတြက စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီးေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ရဲရဲတင္းတင္း ခ်ရမွာပါ။ ဟိုလူကုိလႊဲခ်၊ ဒီလူကုိ လႊဲခ်ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတဲ့ကိစၥက ႏုိင္ငံေရးသမားနဲ႔ မပီသပါဘူး။ အစုိးရတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ လုပ္ရမယ့္ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ လူထုက အာဏာအပ္ႏွင္း ထားတဲ့အတြက္  လူထုအက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ေပးရမယ္။ လူထုအသံကုိ နားေထာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိ မပူးေပါင္း၊ မေဆာင္ရြက္တဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေနတဲ့ အေပၚမွာ ေတာ္ေတာ္ကုိ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါတယ္။

ေမး ။ အဲဒီေတာ့ တီက်စ္ေဒသအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အစုိးရအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိလာေအာင္ ဘယ္လုိဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မလဲ။

ေျဖ ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ သက္ဆုိင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဆက္လက္ေတြ႕ဆုံၿပီး အစုိးရပါ၀င္မႈ ရွိလာေအာင္ ဆက္လက္တိုက္တြန္းမႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြနဲ႔ ေျပာဆုိသြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။

ေမး ။ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံေတြအတြက္ လိုက္လံေဆာင္ရြက္ ေပးေနတဲ့ MATA အေနနဲ႔ အစုိးရအေပၚ ဘယ္လိုေတာင္းဆုိခ်င္လဲ။

ေျဖ ။ အဓိကအေနနဲ႔ အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိခ်င္တာက ဒီေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္ေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ေဒသခံေတြအတြက္ တီက်စ္ေဒသမွာရွိတဲ့ ေလထု၊ ေရထုကုိ အစုိးရ အေနနဲ႔ ကုိယ္တုိင္ဦးစီးၿပီး စစ္ေဆးေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ေဒသခံလူထုကုိ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

ေမး ။ တျခား ျဖည့္စြက္ေျပာၾကား ခ်င္တာမ်ား ရွိရင္ေျပာေပးပါ။

ေျဖ ။ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ သစ္သီး၀လံကုန္စည္ဒိုင္ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းျမင့္ဘိုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျပည္ပကို သစ္သီးတင္ပို႔မႈ အေျခအေနမွာ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတစ္ခုထဲကိုပဲ အဓိကတင္ပို႔ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေစ်းကြက္တစ္ခုထဲကိုပင္ အားကိုးေနရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သစ္သီးေစ်းကြက္မွာ အရည္ေသြးပိုင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအပိုင္းေတြမွာ အခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ဒီလို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေစ်းကြက္တစ္ခုထဲ အားကိုးေနရခ်ိန္ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနအခ်ိန္မွာပဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အမည္ခံေတြနဲ႔ ဖရဲကို တရားမ၀င္ လာေရာက္စိုက္ပ်ဳိးမႈေတြကလည္း ျပည္တြင္းသစ္သီး စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အဓိကသစ္သီးတင္ပို႔ေနတဲ့ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ သစ္သီး၀လံ ကုန္စည္ဒိုင္ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းျမင့္ဘိုအား ေမးျမန္းထားျခင္းကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားကေန နာမည္ခံလိုက္တယ္။ တကယ္က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါမ်ဳိးေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္သီးမွာတင္မဟုတ္ပါဘူး။ အျခားက႑ေတြမွာ . . .

■ေမး – လက္ရွိမူဆယ္နယ္စပ္ရဲ႕သစ္သီး၀လံအ ေရာင္းအ၀ယ္အေျခအေနကို ေျပာျပေပးပါ။

■ေျဖ – လက္ရွိမူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္မွာ သစ္သီးတင္ပို႔မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လည္ပတ္ပံုကေတာ့ အဓိကထားတင္ပို႔တာကေတာ့ အမ်ားဆံုးက ဖရဲသီး၊ ၿပီးရင္သခြားသီး ၿပီးရင္သရက္သီးေနာက္ေတာ့ နာနတ္သီးေတြဘာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔က ထြက္လာတဲ့ သီးႏွံမ်ိဳးစံုက အခုေျပာတဲ့ ေလးမ်ိဳးထဲကေပါ့ဗ်ာ၊ ၁၀၅ မိုင္ကို ေရာက္လာၿပီဆိုတာနဲ႔ ၁၀၅ မိုင္မွာရွိတဲ့ အေရာင္းကြင္းမွာ ေရာင္းၿပီးတာနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ လုပ္ၿပီးတာနဲ႔ တ႐ုတ္၀မ္တိန္မွာရွိတဲ့ ကြင္းမွာလာၿပီး သစ္သီးလွယ္ၾကတာေပါ့။ ဒီဘက္မွာ ပစၥည္းကိုလာခ်ိန္းၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္အႏွံ႔အျပားကို ျပန္တင္ပို႔ပါတယ္။

 

■ေမး – တစ္ရက္ကို ပံုမွန္သစ္သီးတန္ခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ေလာက္ တင္ပို႔ေနလဲဆရာ။

■ ေျဖ – ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖရဲသီးဆိုရင္တစ္ရက္ကို တန္ခ်ိန္ခန္႔မွန္းေျခ ေလးေထာင္နဲ႔ေလး ေထာင္အထက္မွာ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနတယ္။ သခြားေမႊးဆိုရင္ေတာ့ တစ္ရက္ကိုတန္ခ်ိန္ တစ္ေထာင့္ငါးရာေလာက္ တင္ပို႔တယ္။ သရက္သီးဆိုရင္ေတာ့ တစ္ရက္ကိုတန္ခ်ိန္ ပွ်မ္းမွ်ငါး ရာပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ပါ။

 

■ေမး  – ျမန္မာျပည္ကေနၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ကို အဓိကတင္ပို႔ေနတဲ့ သစ္သီးအမ်ဳိးအစားက ဘယ္အမ်ဳိးအစားေတြလဲ။

■ ေျဖ – အမ်ားဆံုးတင္ပို႔တာက ကြၽန္ေတာ္ ခုနကေျပာသလို အမ်ားဆံုးကေတာ့ဖရဲသီး ဒုတိယက သခြားေမႊး၊ တတိယကေတာ့ သရက္သီးေပါ့။ ဒီေနာက္ပိုင္းမွာ နာနတ္သီး လိုက္လာတယ္။ ထုိင္၀မ္ဇီးသီးဆိုတာရွိတယ္။

 

■ေမး  – ေစ်းကြက္က တ႐ုတ္တစ္ခုထဲလား။ တင္ပို႔ေနတဲ့ပမာဏက ရာခိုင္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္ေလာက္ရွိလဲ။

■ေျဖ – ဖရဲသီးတို႔ သခြားေမႊးတို႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထြက္တဲ့ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ အထက္က တ႐ုတ္ျပည္တစ္ခုထဲကို တင္ပို႔တာ။ သရက္သီးက ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေလာက္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ သရက္သီးကေတာ့ စင္ကာပူတို႔ဘာတို႔ တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြ အနည္းအက်ဥ္း တင္ပို႔တာရွိတဲ့အတြက္ ဖရဲသီးနဲ႔ သခြားေမႊးကေတာ့ အခုလက္ရွိေတာ့ အဓိက တ႐ုတ္ျပည္တစ္ႏုိင္ငံထဲကိုပဲ တင္ပို႔ေနတာ။ တ႐ုတ္ျပည္ကတစ္ဆင့္ က်န္တဲ့ေဟာင္ေကာင္ မေလးရွားတို႔ကို တင္ပို႔တယ္လို႔ေတာ့ ၾကားဖူးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ပမာဏမမ်ားပါဘူး။

 

■ေမး  – ကုန္စည္ဒိုင္မွာဆိုရင္ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္မွ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ရွိတယ္ေပါ့။ ေလာေလာဆယ္မွာလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားေတြကို အဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ေပးထားတာရွိတယ္။ ဒီအေျခအေနက ျပည္တြင္းကုန္သည္ေတြၾကားမွာ ေရာင္း၀ယ္မႈပံုစံက ဘယ္လိုအေျခအေနေတြရွိလဲ။

■ ေျဖ – ကြၽန္ေတာ္တို႔ နယ္စပ္မွာေနၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရတဲ့ အခါက်ေတာ့ အဓိက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကုန္သြယ္ဖက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားပဲ ျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနရွိတာဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေရရွည္လုပ္ငန္းအရ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေျမျပင္အေနအထားအရ တ႐ုတ္ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္သီးကုန္စည္ဒိုင္မွာ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္၀င္ၿပီး ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳထားတယ္ဆိုတာကသူက ဒီတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား နာမည္နဲ႔၀င္ထားျခင္းမ်ိဳး မရွိဘူး။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားကေန သူ႔ပတ္သက္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားကေနၿပီးေတာ့ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္၀င္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းလုပ္ေနတဲ့ အေနထားရွိတယ္။

 

■ေမး  – လက္ရွိမွာ တ႐ုတ္ေငြယြမ္ေစ်းက ေဒၚလာေစ်းနဲ႔ ယွဥ္ရင္ေစ်းက်ေနတယ္။ တင္ပို႔တဲ့အခ်ိန္မွာ ၀င္ေငြကေလ်ာ့ႏိုင္တယ္။ ဒါကို သံုးသပ္ေပးပါဆရာ။

■ ေျဖ – ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရာင္း၀ယ္မႈပံုစံုမွာ အဲေလာက္အထိေတာ့ သြားၿပီး႐ိုက္ခတ္ျခင္း၊ အဲဒီအေပၚမွာ အာ႐ံုေရာက္ျခင္းေတာ့ သိပ္မရွိဘူး။ ဒီေန႔ေရာင္းလိုက္တဲ့ ပစၥည္းကို ဒီေန႔ ေပါက္ေစ်းနဲ႔ ေငြလဲၾကတာပဲမ်ားတယ္။

 

■ေမး  – အျပင္မွာလည္း ေတာင္သူေတြ ေစ်းေကာင္း မရတာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ေျပာေနတာေတြရွိတယ္။ ဒီကိစၥေတြကို ေျပလည္ေအာင္ ဆရာတို႔ ဘယ္လိုလုပ္ေပးႏိုင္လဲ။

■ေျဖ – ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း အျမဲတမ္းလည္း ေျပာေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနတာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ က တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ အခုတ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ အမ်ားႀကီး ေျပာင္းလဲသြားၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္လုပ္လာတာဆို ႏွစ္သံုးဆယ္ေက်ာ္ၿပီ။ အရင္တုန္းက သရက္သီးဆိုလည္း ဘယ္အရည္အေသြးမ်ိဳး ဘယ္အမ်ဳိးအစားမဆို ေရာင္းခဲ့ရတယ္။ အခုဆိုရင္ အမ်ိဳးအစားလည္းေကာင္းမွ အရည္အေသြးလည္းေကာင္းမွ ျဖစ္လာတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ၀ယ္ေနတဲ့ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံက တစ္ခ်ိန္တုန္းက အလယ္အလတ္ေပါ့ဗ်ာ။ အခုက တ႐ုတ္ျပည္က ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အား နံပါတ္ (၂) ႏိုင္ငံဆိုေတာ့  ခ်မ္းသာလာေတာ့ ခ်မ္းသာတဲ့လူတန္းစားလည္း ျမင့္လာတယ္။ အဲဒီခါမွာ အရည္ေသြးေကာင္းတဲ့ ပစၥည္းကို ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္ေပးဖို႔ကို မေၾကာက္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၁၀၅ မိုင္မွာ ေရာင္းေနတဲ့ ေစ်းႏႈန္းဆိုရင္ တကယ္အေျခ အေနေကာင္းတယ္ဆိုရင္ သခြားသီးဆိုရင္ တစ္ကီလိုကို ယြမ္ခုနစ္ယြမ္၊ ရွစ္ယြမ္ရတယ္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ေရာင္းတာဆိုရင္ အျမင့္ဆံုး သခြားသီးတစ္ကီလိုကို ၆ ဒသမ ၅ ယြမ္အထိ ေရာင္းခဲ့ရဘူးတယ္။ တစ္တန္ကို ၁၆၅၀၀ ေပါ့။ ဒါယြမ္ေငြေနာ္။ အဲေလာက္အထိ ေရာင္းခဲ့ရဖူးတယ္။  ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ အနီးစပ္ဆံုးဆိုရင္ သခြားအရည္ေသြးေကာင္းရင္ တစ္ကီလိုကို ခုနစ္ယြမ္ေလာက္အထိ ေရာင္းရတယ္။ လက္ရွိေငြေစ်းနဲ႔ဆို တစ္ကီလိုကို ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၁၅၀၀ ေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီ။ အဲဒီေလာက္အထိ ေရာင္းခဲ့ရဖူးတယ္။ သရက္သီးဆိုရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၁၀၅ မိုင္မွာ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ အသီးဆိုရင္ တစ္ကီလိုကို ၁၀ ယြမ္ေလာက္အထိရတယ္။ တစ္တန္ဆို တ႐ုတ္ေငြတစ္ေသာင္း ျမန္မာေငြနဲ႔ဆိုရင္ သိန္း၂၀ ေက်ာ္အထိ ေရာင္းေနရတဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္ဘက္က အဓိကေတာင္သူေတြကေတာ့ အဓိကေျပာခ်င္တာကေတာ့ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလိုတယ္။

■ေမး  – သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအပိုင္းကေရာ ဘယ္လုိ အခက္အခဲေတြရိွလဲ၊ ကုန္က်စရိတ္ကေရာ ဘယ္ေလာက္အထိ ကုန္က်လဲ။

■ ေျဖ – သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအပိုင္းက နံပါတ္တစ္ကေတာ့ လမ္းေပါ့ဗ်ာ။ လမ္းကိုအခုလက္ရွိ အေနအထားထက္ ဘယ္လိုေကာင္း ေအာင္လုပ္မလဲ။ တ႐ုတ္ျပည္က အျမန္လမ္းေတြဆိုရင္ ကုန္တင္ကားေတြဆို ကန္႔သက္ထားတာ တစ္နာရီကို ကီလိုမီတာ ၈၀ အဲဒီေလာက္အထိ ေမာင္းလို႔ရတာတယ္။ သူ႔ႏိုင္ငံမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္က ဒီကုန္တင္ကားႀကီးေတြက ပွ်မ္းမွ်တစ္နာရီကို ကီလိုမီတာ ၆၀ သြားလို႔ရတယ္။ သူ ၂၄ နာရီဆိုရင္ ယာဥ္ေမာင္း ႏွစ္ေယာက္သံုးေယာက္ ေျပာင္းၿပီးသြားမယ္ဆိုရင္ တစ္ရက္ဟာ ကီလိုမီတာ ၁၄၀ ေက်ာ္သြားလို႔ရတယ္ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ကေန မူဆယ္ကိုလာတဲ့လမ္းက အျမန္ဆံုးဘယ္လိုလုပ္လုပ္ႏွစ္ညပဲ။ ဒီကသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက သူ႔ထက္သံုးဆေလာက္ ေပးရတဲ့အတြက္ ဒီကသယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ကလည္း အနည္းဆံုးႏွစ္ဆခြဲကေန အမ်ားဆံုး ေလးဆအထိ လက္ရွိအေနအထားမွာ ေပးေနရတယ္။

 

■ေမး – တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံအထဲ ၀င္ေရာက္ၿပီး တရားမ၀င္ ဖရဲေတြ ၀င္ေရာက္စိုက္ပ်ဳိး ေနတာေတြရိွတယ္။ ဒါေတြက ေတာင္သူေတြကို ဘယ္လိုထိခိုက္မႈေတြ ရွိလဲ။

■ေျဖ – ဒါအပြင့္အလင္းဆံုးေျပာမယ္ ဒါကိုထည့္ခ်င္လည္းထည့္ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ ဒါေတြကေတာ့ အခုလက္ရွိ အျခားက႑ေတြလိုပဲေပါ့ နာမည္ခံေနတဲ့ လူတန္းစားေတြ ရွိတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ႏိုင္ငံသားကေန နာမည္ခံလိုက္တယ္။ တကယ္က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္သီးမွာတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ အျခားက႑ေတြမွာလည္း ရွိေကာင္းရွိေနမွာေပါ့ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္သီးမွာေတာ့ လက္ရွိကေတာ့ ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က အၾကံျပဳလိုတာကေတာ့ ဒီေရစီးေၾကာင္းႀကီးကို တားလို႔မရဘူး။ တားလို႔မရမယ့္အတူတူေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တရား၀င္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီးေတာ့ တရား၀င္က MIC ကို တင္လိုက္ဦး ဟိုဟာတင္လိုက္ဦးဆိုတဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ထံုးေတြ အဲဒီလိုမ်ိဳးနဲ႔ လိုက္ၿပီးလုပ္မယ္ဆိုရင္ တကယ့္တရား၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့သူကလည္း မရွိဘူး။ မရွိေတာ့လည္း မလာဘူးလားဆုိေတာ့လည္းလာတယ္။ လာဦးမွာ လာေနမွာပဲ။ အဲဒီေတာ့ အလြယ္ကူဆံုးနည္းေပါ့ ဥပမာ ဒီတစ္ခင္းကို ဘယ္သူလာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမလဲ။ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာေပါ့ဗ်ာ။ တ႐ုတ္ပါတယ္။ ထမင္းခ်က္တစ္ေယာက္ပဲပါပါ ဒါက တ႐ုတ္ပါတယ္။ စံုစမ္း။ တ႐ုတ္ပါတယ္ဆိုရင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပါတဲ့အတြက္ မင္းတစ္ဧကကို ၿမိဳ႕နယ္ကအခြန္ဦးစီးက ေကာက္မလား။ မင္းတို႔ကို လြတ္လပ္စြာစိုက္ခြင့္ေပးမယ္ ႏိုင္ငံသားလုိ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးမယ္။ အခက္အခဲျဖစ္ရင္ေျပာ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မင္းတို႔လံုျခံဳေရးလုပ္ေပးမယ္။ တစ္ဧကကိုေတာ့ျဖင့္ ငါတို႔ႏိုင္ငံကို တရား၀င္ သတ္မွတ္ေၾကးတစ္ခုနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူေလး ဒီေန႔လာစိုက္မယ္ ဒီေန႔သြားေဆာင္မယ္။ အဲဒီလို နည္းလမ္းနဲ႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း အခြန္ရမယ္။

 

■ေမး – လက္ရွိမွာ ျပည္တြင္းသစ္သီးစိုက္ပ်ဳိးမႈက တိုးတက္လာတယ္ေျပာတယ္။ ဒါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားေတြ ဒီလို၀င္ေရာက္စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ဟာေတြေၾကာင့္ တုိးတက္ေနတာလား။

■ ေျဖ – အခုလုပ္ေနတာေတြက တရား၀င္တယ္ မ၀င္ဘူးဆိုတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း စာရင္းဇယားကုိင္တြယ္တဲ့ ဌာနမဟုတ္ေတာ့ မသိႏိုင္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေပၚယံအျမင္ကေတာ့ ၁၀၅ မိုင္မွာ လက္ရွိတ႐ုတ္ျပည္ကို တင္ပို႔ေနေရာင္းခ်ေနတဲ့ ဖရဲသီးရဲ႕ ပမာဏဟာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ပိုင္ေနတဲ့ ပမာဏက တစ္၀က္ေက်ာ္သြားၿပီ။ ဒီမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ တစ္၀က္ေက်ာ္သြားၿပီ။ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆၀၊  ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀၊  ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မေျပာလိုဘူး။ တစ္၀က္ေက်ာ္တာကေတာ့ ေသခ်ာသြားၿပီ။ တ႐ုတ္ရဲ႕ တရား၀င္ စာရင္းဇယားအခြန္မွာရတဲ့ပမာဏ တစ္၀က္ေက်ာ္တာမေက်ာ္တာေတာ့ မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာလိုတာက ဒီကိစၥကို လြယ္လြယ္ကူကူလုပ္ေပး။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားလာတယ္။ ဖရဲသီးစိုက္ခ်င္တယ္။ တစ္ဧကဘယ္ေလာက္ေကာက္မလဲ။ တစ္ဧက ငါးသိန္းဆို ေဆာင္မယ္စိုက္မယ္။

မေဆာင္ဘူး မစိုက္နဲ႔။ အဲလိုလုပ္မယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေတာ္လည္း အခြန္ေတြအမ်ားႀကီးရရွိမွာ။

 

■ေမး – သစ္သီးေစ်းကြက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာအေနနဲ႔ ျဖည့္စြပ္ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာေပးပါ။

■ေျဖ – ေစ်းကြက္ကေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က ျဖည့္ရမွာ အမ်ားႀကီးလိုတယ္။ ပစၥည္းတစ္ခုက ဒီအရည္အေသြးက ေကာင္းသြားၿပီ နာမည္ေပါက္သြားၿပီဆိုရင္ ဖရဲသီးခ်င္းတူရင္ ေတာင္သူမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းပိုရလိမ့္မယ္။ အခုလက္ရွိကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္က တစ္ေန႔တစ္ျခား ခ်မ္းသာလာတဲ့အခါမွာ အရည္ေသြးျမင့္ေတြကို စားသံုးလာႏိုင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာဘက္ျခမ္းက ေတာင္သူေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တာ၀န္ကေတာ့ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးအသီးကို အထြက္ႏႈန္းအေကာင္းဆံုးနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္မလဲ။ ဒါကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားရလိမ့္မယ္။

အခုလိုေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္း၏ CEO ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ေလယာဥ္ငွားရမ္းခ၊ ၀ယ္ငွားစနစ္အရ လစဥ္ေပးဆပ္ရေငြဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ ရွိတဲ့အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာက်ပ္ ၇၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ေပးဆပ္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ ႏိုင္ငံေတာ္က ေလယာဥ္တခ်ဳိ႕ကို ၀ယ္ေပးခဲ့မယ္ဆိုရင္. . .

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖစ္သည့္ “ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္း” ကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ “Union of Burma Airways” အမည္ျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္  ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းသည္  အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္  ဖိလစ္ပိုင္ေလေၾကာင္းႏွင့္ Cathay Pacific ေလေၾကာင္းလိုင္းတို႔ေနာက္ တတိယေျမာက္ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုလည္း  ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ ႏိုင္ငံတကာသို႔ စတင္ေျပးဆဲြခဲ့ရာ ယခုလတြင္ သံုးႏွစ္တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းအျဖစ္ ကုမၸဏီအသြင္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အေတြးအေခၚမွအစ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေလေၾကာင္းလိုင္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ “စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု” ရရွိခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္း၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ ျပင္ပစီးပြားေရးအျဖစ္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရ၊ ေက်ာ္လႊားခဲ့ရသည့္အခက္အခဲမ်ားကို ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္း၏ စီအီးအိုျဖစ္သူဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

 

ေမး     –         ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ကေန ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာျပင္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုကို အရင္ဆံုး ေျပာျပေပးပါ ။

ေျဖ      –         ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကို မိမိေျခေထာက္ေပၚ မိမိရပ္တည္ႏိုင္ေရးအစီအမံရဲ႕ Autonomous ကာလအျဖစ္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္က ဘတ္ဂ်က္ကို အျပည့္မေပးေတာ့ဘဲ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း သာခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မွာေတာ့ လံုး၀ခ်မေပးေတာ့ဘဲ ဘတ္ဂ်က္ ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္ ။ ေလေၾကာင္းလိုင္းအမည္ကိုလည္း ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေလေၾကာင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထား ရယူကာ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြေရးဆဲြျပ႒ာန္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာဖဲြ႕စည္းပံုအတိုင္း Board အဖြဲ႕နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္ ။

 

ေမး     –         ကုမၸဏီအသြင္ကူးေျပာင္းၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာအမ်ိိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္းရဲ႕ရပ္တည္ရမႈ အေျခအေနကိုေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ      –                  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မိမိေျခ ေထာက္ေပၚ မိမိရပ္တည္ႏိုင္ေရး အစီအမံအရ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းကို အဆင့္ (၄)ဆင့္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းက တတိယအဆင့္ ျဖစ္တဲ့ Corporatization အဆင့္ကို ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းအေနနဲ႔ အရင္က “ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း” အမည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ေအာက္မွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္ မွတစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ သန္းခန္႔ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ ျပင္ပစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ကုမၸဏီအသြင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး “ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္း” ဆိုတဲ့အမည္သစ္နဲ႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေျပးဆဲြႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျပင္ပကေန ကုမၸဏီအသြင္ ကူးေျပာင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ အေရးႀကီးဆံုးနဲ႔ ဦးစားေပးအျဖစ္ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ Mind Set ကုိေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါတယ္။ အရင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ Manual စနစ္ကေန IT စနစ္ကိုေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြျဖစ္ေပမဲ့လည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။  တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပဲ သက္တမ္းရင့္ ေလယာဥ္ေတြေနရာမွာ GECAS ေခၚတဲ့ အေမရိကန္ GE ကုမၸဏီရဲ႕ ေလယာဥ္ငွားရမ္းေရး ကုမၸဏီခြဲကေန ဘိုးရင္းေလယာဥ္ ၁၀ စင္းကို လာ ေရာက္ငွားရမ္းျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္။ အခုအေနအထားမွာေတာ့ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေလးစင္း ငွားရမ္းထားၿပီး ျပည္ပ ငါးၿမိဳ႕နဲ႔ ျပည္တြင္း ၂၈ ၿမိဳ႕ကို ေျပးဆြဲေနပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ Air Bus ရဲ႕ ATR ကုမၸဏီကလည္း  ATR -72-600 ေလယာဥ္ေျခာက္စင္းကို ၀ယ္ငွားစနစ္နဲ႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ATR အႀကီးစား အလုပ္႐ံုတည္ေထာင္ဖို႔ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။

 

ေမး     –         ျမန္မာ အမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္း အေနနဲ႔ ေလယာဥ္အသစ္ေတြ ၀ယ္ယူတဲ့ေနရာမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ      –         ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေလယာဥ္၀ယ္ယူေရးမွာ အားနည္းခ်က္ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ အရင္တုန္းက အေမရိကန္ရဲ႕ စီးပြားေရး အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ အစိုးရေခ်းေငြနဲ႔ ခရီးသြား ျပည္သူေတြအတြက္ MA-60 ေလယာဥ္သံုးစင္းကို F-27 ေလယာဥ္ေတြေနရာမွာ အစားထိုးဖို႔ ၀ယ္ယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ိဳး သားေလေၾကာင္းအေနနဲ႔ ရွာေဖြရရွိတဲ့၀င္ေငြရယ္၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္က ေခ်းေငြ ရယ္ေပါင္းၿပီး ဒီေလယာဥ္သံုးစင္းအတြက္ တိုးရင္းေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၅၈ သန္းကိုလည္း ျပန္ေပးဆပ္ခဲ့ပါတယ္။ က်န္ေငြေတြကို ႏိိုင္ငံေတာ္က ဆက္လက္တာ၀န္ယူေပးခဲ့လို႔ ေက်းဇူးလည္းတင္ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ဘဏ္စာရင္းေတြ ဖြင့္ရတာကေတာ့ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကို ပ်ံသန္းဆင္းသက္တဲ့အခါ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ၿပီးမွသာ ပ်ံသန္းဆင္းသက္ခြင့္ျပဳတာေၾကာင့္ရယ္၊ တစ္ကမၻာလံုးကို လက္မွတ္အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ေတြခန္႔ၿပီး လက္မွတ္ေရာင္းခ်တာမို႔ လက္မွတ္ဖိုးေငြေတြ၊ ေလယာဥ္ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ပံ်သန္းခ၊ Landing Parking Charges , Ground handling Charges ေတြ ေပးေခ်ဖုိ႔ ICH ( IATA Clearing House) Member ေလွ်ာက္ထားရယူၿပီး Electronic Banking နဲ႔ ေပးေခ်ရတာမို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ၄၀ ေလာက္ရဲ႕ ေငြေၾကးနဲ႔ လက္မွတ္ေရာင္းခ်တာမို႔ On Line ကေန Credit Card နဲ႔ ၀ယ္တာမို႔ မျဖစ္မေန ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံမွာ ကုမၸဏီေထာင္တာ၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္တာေတြ လုပ္ၿပီးမွ ပ်ံသန္းခြင့္ရဖုိ႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရတာမို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလုိင္းရဲ႕ ပံုေသပိုင္ပစၥည္း တန္ဖိုးဟာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၉၈ ဒသမ ၅၉ ဘီလ်ံက်ပ္သာရွိတာကေန ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ လူသားအရင္းအျမစ္မပါ ၁၇၁ ဒသမ ၅၃ ဘီလ်ံအထိရွိလာတာမို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ က်ပ္ေငြ ၇၃ ဘီလ်ံအထိ တိုးျမႇင့္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လစဥ္ ေလယာဥ္ငွားရမ္းခ၊ ၀ယ္ငွားစနစ္အရ လစဥ္ေပးဆပ္ရေငြဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ ရွိတဲ့အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာက်ပ္ ၇၀ ဘီလ်ံ ေက်ာ္ေပးဆပ္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ လို႔သာ ႏိုင္ငံေတာ္က ေလယာဥ္တခ်ိဳ႕ကို ၀ယ္ေပးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေလေၾကာင္း၀င္ေငြကေန ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မွာေတာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေမး     –         လက္ရွိမွာပ်ံသန္းေနတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္းရဲ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးစဥ္ေတြနဲ႔ တိုးခ်ဲ႕ပ်ံသန္းမယ့္ ခရီးစဥ္ေတြရွိရင္လည္း ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ      –         ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းအေနနဲ႔ ျပည္တြင္း ၂၈ ၿမိဳ႕ ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေဟာင္ေကာင္၊ စင္ကာပူ၊ ဘန္ေကာက္၊ ခ်င္းမိုင္၊ ဖူးခက္၊ ဗုဒၶဂယာအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခရီးသြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဗီဇာေျဖေလွ်ာ့မႈေတြေၾကာင့္ တ႐ုတ္ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံခ်န္ဒူးၿမိဳ႕ကို တိုးခ်ဲ႕ပ်ံသန္းေျပးဆြဲဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

 

ေမး     –         ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္း အေန နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကို ထိုးေဖာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ေနရာမွာ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့အခက္အခဲေတြက ဘာမ်ားျဖစ္မလဲရွင္။

ေျဖ      –         ႏိုင္ငံတကာကို ထိုးေဖာက္ဖို႔အဓိက ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခက္အခဲကေတာ့ မိမိလိုခ်င္ တဲ့ဆင္းသက္ခ်ိန္ Slot Time ရရွိေရးျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ကိုစရိတ္နည္း ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြနဲ႔ေရာ Premium ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြနဲ႔ပါ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးရဲ႕ၾကားကေန ထိုးေဖာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေမး     –         လက္ရွိပ်ံသန္းေနတဲ့ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြထဲမွာ ေလယာဥ္အစင္းေရအမ်ားဆံုးနဲ႔ ခရီးသည္ရရွိမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းလိုင္းအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္ဖို႔၊ ေစ်းကြက္မွာဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္မႈေတြဟာ အျခားျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ပိုၿပီးျပင္းထန္ေစမယ္လို႔ ယူဆပါသလား။

ေျဖ      –         ျမန္မာ အမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာခရီးသည္ငါးသိန္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာခရီးသည္တစ္သန္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ခရီးသည္ ၁ ဒသမ ၅ သန္းရရွိခဲ့ၿပီးေတာ့ အခု ၂၀၁၈ မွာ ႏွစ္သန္းရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ CAPA အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆင္းသက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာက ေလေၾကာင္းလိုင္း ၂၈ လိုင္းမွာ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းရဲ႕ ခရီးသည္ရရိွမႈ Seat Capacity ဟာ တတိယအမ်ားဆံုး ရရွိတဲ့အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္းဟာ IOSA Certificate ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ အာမခံေငြ အမ်ားႀကီးသက္သာတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိသလို ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္းႀကီးေတြနဲ႔ Interline , Code Share ခ်ိတ္ဆက္ပ်ံသန္းဖို႔  အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရလာမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း  ATR ေလယာဥ္ျပင္အလုပ္႐ံုအတြက္ EASA approved ATR MRO လက္မွတ္္ကို လာမယ့္ စက္တင္ဘာလကုန္မွာ ရေတာ့မွာျဖစ္လို႔ အျခား၀င္ေငြမ်ားလည္း တိုးတက္ရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္း အေနနဲ႔ကေတာ့ အျခား ျပည္တြင္းက ဘယ္ေလေၾကာင္းကိုမွ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမရွိပါဘူး။ မိမိကိုယ္ပဲ မိမိယွဥ္ၿပိဳင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခား ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြကို ညီေနာင္ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားပါတယ္။ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သလို ေနာင္ကိုလည္း ကူညီေပးသြားဖို႔ အသင့္ျဖစ္ပါတယ္။

Youth Inspire Talk

Youth Inspire Talk အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ ကုိၿဖိဳးေ၀၀င္း (သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္)၊ မျဖဴျဖဴေအာင္ႏွင့္ ခရစၥတီးနားခီ (ဓာတ္ပုံ – မ်ဳိးထက္ပုိင္)

ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ Eleven Media Group က တင္ဆက္ခဲ့ေသာ Youth Inspire Talk အစီအစဥ္၌ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဒါ႐ိုက္တာ ခရစၥတီးနားခီႏွင့္ ေအာင္သမာဓိေရႊဆိုင္မွ Board of Director မျဖဴျဖဴေအာင္တို႔၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အနက္မွ အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္တြင္ ဒါ႐ိုက္တာ ခရစၥတီးနားခီနဲ႔ ေအာင္သမာဓိေရႊဆိုင္မွ မျဖဴျဖဴေအာင္တို႔က ေအာင္ျမင္မႈရရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ပံု၊ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ ၎တို႔၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈက႑အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းစည္သူ – (National Management College မွ Journalism ေက်ာင္းသား)- အစ္မတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ကုိ ေမးခ်င္တာက အခုခ်ိန္မွာ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ Depression ၀င္တယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္တဲ့ လူငယ္ေတြအေပၚကုိ အစ္မတုိ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လုိမ်ဳိး အားေပးခ်င္သလဲ။ ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားေနတဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္။ သူ႔အေနနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ကေရာ မိသားစု အသုိင္းအ၀ုိင္းကေရာ အားေပးမႈေတြ မရတဲ့အခါ ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္မႈေတြ ခံလာရတဲ့အခါ စိတ္ဓာတ္က်သြားတဲ့အခါမွာ ကုိယ့္ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ဘယ္လုိအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမလဲ ဆုိတာကုိ အစ္မတုိ႔ အေတြ႕အႀကံဳေလးေတြနဲ႔ ေျပာျပေပးပါ။ အဲဒီလုိမဟုတ္ဘဲနဲ႔ မႀကိဳးစားရေသးဘူး။ ကုိယ့္ရည္မွန္းခ်က္ကုိ မေရာက္ေသးတဲ့ လူငယ္ေတြအေပၚမွာေရာ အစ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဘာမ်ားေျပာခ်င္သလဲ။

မျဖဴျဖဴေအာင္ (BOD, Aung The Mardi Gold Founder) – အစ္မအေနနဲ႔ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေလးကေတာ့ လူ႔ဘ၀ရလာၿပီဆုိရင္ ဘ၀ကုိ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားနဲ႔ မေျဖရွင္းႏုိင္ဘဲနဲ႔ အ႐ႈံးေပးတာလုိ႔ပဲျမင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒါေလးက ေသးေသးေလးပဲ ရွိေသးတယ္။ ေနာက္ထပ္ အႀကီးႀကီးေတြ လာဦးမွာ။ လာဖုိ႔အတြက္ ဒီခ်ိန္မွာ မေျဖရွင္းႏုိင္ဘူး ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ပုိၿပီးေတာ့ ဆုိးတာတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဆုိရင္ မေျဖရွင္းႏုိင္ပါဘူး။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သတ္ေသတာေတြ ဘာေတြကုိ သူတုိ႔ကုိ သူတုိ႔မႏုိင္လုိ႔ပါ။ အဓိက,ကေတာ့ ကုိယ့္စိတ္ကုိႏုိင္ေအာင္ မဆုံးမႏုိင္တာပါပဲ။ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ႏုိင္ေအာင္ ဘာလုပ္မလဲဆုိရင္ အခုေခတ္မွာ ကုိယ့္စိတ္နဲ႔ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစမယ့္ အရာေတြကုိ မထိၾကည့္တာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ လူငယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၁၆ ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီဆုိရင္ လူႀကီးျဖစ္သြားၿပီ။ သူတုိ႔စိတ္ကေလးေတြကုိက ၀ါဂြမ္းေလးေတြလုိ လြင့္ေနတယ္။ ဘယ္ကုိကပ္လုိ႔ ကပ္ရမလဲ မသိဘူး။ အဲဒီမွာ မွားလုိက္လုိ႔ရွိရင္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး လြဲမွားတဲ့ဟာေတြရွိတယ္။ အစ္မတုိ႔ဆုိရင္ အစ္မတုိ႔မိဘေတြရဲ႕ ဆုံးမမႈေအာက္မွာ အျမဲတမ္းေနတယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္လည္း ကုိယ္ဘာျဖစ္ေနတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြမွာ ေ၀ဖန္စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ပါ။ ကုိယ္ဘာျဖစ္ေနမွန္း မသိဘဲနဲ႔၊ ဘာေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်ေနမွန္း မသိဘဲနဲ႔၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ဘာျဖစ္ေနမွန္း မသိဘဲနဲ႔ေတာ့ ဘယ္သူမွ ကုေပးလုိ႔မရဘူး။ ကုိယ့္မွာ ေရာဂါတစ္ခု ျဖစ္လာၿပီ ဆုိရင္လည္း ေရာဂါအတြက္ ေဆးက ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ပဲ ေသာက္ရမွာ။ ေသာက္ၿပီးလုိ႔ ရွိရင္လည္း ေပ်ာက္တဲ့အေနအထားေရာက္မွာ။ ေဆးစေသာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ နည္းနည္းခါးမွာ။ က်န္းမာသြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ အဲဒါေတြက မလုိအပ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ အခုအခ်ိန္မွာ စိတ္ဓာတ္က်စရာ ေတြကေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိတ္ဓာတ္က်စရာေတြကုိ ေျဖရွင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ အလြယ္တကူ မေျဖရွင္းပါနဲ႔။ ေရရွည္ကုိ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းပါ။ ကုိယ့္ဘ၀အတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္မယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ သိေအာင္လုပ္ထားပါ။ အဲဒီလုိ အေၾကာင္းအရာေတြမွာလည္း စေတးရတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ မျဖဴအေဖ ေျပာတာရွိတယ္။ လူငယ္ေတြဘ၀မွာ တန္ဖုိးအႀကီးဆုံးက အခ်ိန္မွာ အဲဒီေနရာမွာ အခ်ိန္ကုိ ဘာနဲ႔သတ္မွတ္လဲဆုိရင္ အသက္နဲ႔ပဲ သတ္မွတ္တယ္။ လူအသက္ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္၊ သုံးႏွစ္ ကေလးေလးေတြ ေမြးၿပီဆုိရင္ တစ္နာရီဆုိရင္ သူ႔အသက္က တစ္နာရီ၊ အဲဒီလုိပဲ လူငယ္ေတြမွာလည္း သူတုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္။ အစ္မတုိ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္တုန္းက ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေလးေတြနဲ႔ အခုသုံးႏွစ္ေက်ာ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေလးေတြနဲ႔ ယွဥ္လုိက္လုိ႔ရွိရင္ ဘာမွမျဖစ္စေလာက္ေလး ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အ႐ႈံးမေပးပါနဲ႔။ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္လည္း အားေပးမႈမခံရဘူး။ လက္တြဲကူညီမႈ မခံရဘူး။ သူတုိ႔လက္တြဲကူညီမႈ မခံရတဲ့သူက ပုိၿပီးေတာ့ ထက္ျမက္တယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အားကုိးလုိစိတ္ရွိတယ္။ မိဘေနာက္ခံ ရွိတဲ့သူေတြထက္စာရင္ အရန္အသင့္ လုပ္ေပးတဲ့သူထက္ အရန္အသင့္ မလုပ္ေပးခံရတဲ့သူက ပုိၿပီးေတာ္ေလ့ရွိတယ္။ သူက သူကုိယ္တုိင္ပဲ လုပ္ရတာကုိး။ မိဘရွိရင္ေတာ့ မိဘက နည္းနည္းလုပ္ေပးတာေပါ့။ အဲဒီလူေတြက ပုိၿပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္ေလ့ရွိိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အစ္မအၾကံေပးခ်င္တာက လူတုိင္းလူတုိင္းမွာလဲ ကုိယ့္ရဲ႕ပင္ကုိ အရည္အခ်င္းေလးေတြ အတြင္းထဲမွာ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအရည္အခ်င္းေလးေတြ ရွိေနတာကုိ မသိဘဲနဲ႔ သိမ္ငယ္စိတ္ ေၾကာက္တဲ့စိတ္ရွိလုိ႔ရွိရင္ သူမ်ားေတြ ခ်ီးက်ဴးခံရခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ လႊမ္းမုိးေနတယ္။ သူမ်ားေတြ ခ်ီးက်ဴးခံရဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ့္ ခ်ီးက်ဴးခံရဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိပဲ ဥပမာေပးရရင္ ေက်ာက္ခဲ ႏွစ္ခုကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းထုရင္ မီးထြက္လာ ဆုိတာကုိ ဘယ္သူမွ မသိဘူး။ ျမန္ျမန္ပြတ္ေလ၊ မ်ားမ်ားပြတ္ရင္ မီးပုိထြက္လာ ၿပီးေတာ့ အဲဒီမီးရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိလည္း ကုိယ္ပဲခံစားရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္လည္း ေက်ာက္ခဲႏွစ္ခု ဥပမာလုိပဲ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ငါက မီးထြက္ဖုိ႔အတြက္ မ်ားမ်ားအပြတ္ခံရတဲ့ ဒဏ္ရာေတြမ်ားလာရင္ ေအာင္ျမင္တဲ့လမ္းစက ျမင္ရၿပီ။ ဘ၀မွာလည္း ဒီလုိဘဲ။ Polish ဆုိတဲ့ အစ္မစာဖတ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕လုိဂုိကာလာေတြက အျဖဴအမဲနဲ႔လုပ္တာ။ သူ႔ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမွာ ေမးၾကည့္ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ လုိဂုိကာလာကုိ အျဖဴနဲ႔လုပ္သလဲလုိ႔ ေမးၾကည့္ေတာ့ သူအဲဒီတုန္းက ေဆးဖုိးမတတ္ႏုိင္လုိ႔ အျဖဴအမည္းနဲ႔ လုပ္ပါတယ္တဲ့။ ဒါေပမဲ့ ဒါက ကမၻာမွာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ လုိဂုိတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ကုိယ္က အားနည္းခ်က္လုိ ျဖစ္ေပမဲ့ တစ္ဖက္လူအျမင္မွာ အားသာခ်က္လုိ႔ျဖစ္တယ္။ ဘာမွမေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႔။ ကုိယ့္အတြက္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ဖုိ႔ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါ။ အခုအစ္မ အၾကံေပးခ်င္တာ ဘာသာေရးပါ။ အသက္ငယ္တဲ့ အရြယ္မွာ ေလာကီၿပီးရင္ ေလာကုတၱရာဆုိတာ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ အခုလူငယ္အရြယ္မွာ တရားေလးထုိင္ၿပီးေတာ့ စိတ္ကုိၿငိမ္ေအာင္ ထားႏုိင္မွရမယ္။ စိတ္က အရမ္းေဒါသထြက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အမွားဆုိတာ တစ္မိနစ္အတြင္းမွာျဖစ္တယ္။ အမွားဆုိတာ တစ္မိနစ္ ငါးမိနစ္ဆုိတာ အၾကာဆုံးပဲ။ စကၠန္႔ပုိင္းအတြင္းမွာ ျဖစ္သြားတာ။ စကၠန္႔ပုိင္းအတြင္းမွာ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အေတြးေတြက ျဖစ္သြားတာ။ အဲဒီလုိမေကာင္းတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြကုိ ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ဆုိတာ စိတ္ၿငိမ္မွရပါမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘာသာေရး တစ္ခုကုိလည္း ေလ့လာလုိက္စား ေစခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ့္မွာ ေဒါသထြက္လာမယ့္အရာ တစ္ခုခုရွိရင္ ဘာသာေရးေလးနဲ႔ ေျဖရွင္းတာက ပုိေကာင္းပါတယ္။ လြဲမွားတဲ့အရာ မျဖစ္ေအာင္ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ကုိယ္စိတ္ဓာတ္က်လုိ႔ရွိရင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ စာအုပ္ေတြ၊ ကုိယ့္ဘ၀အတြက္ ဘယ္သူေတြ စိတ္ဓာတ္က်ေနလဲ။ ကုိယ္က ထမင္းငတ္ခဲ့ဖူးလား။ လမ္းေဘးမွာ အိပ္ခဲ့ရၿပီးၿပီလား။ ဒါမ်ဳိးေလးေတြကုိ ျပန္ၿပီးစဥ္းစား ၾကည့္လုိက္ပါ။ အဲဒါမ်ဳိးေလးေတြက တကယ္တမ္းက်ေတာ့ စိတ္သက္သာရာရတယ္။ ကုိယ္ပူပန္ေနတာကုိ ဘယ္သူမွ မသိဘူး။ ကုိယ္ပဲသိတယ္။ အဲအတြက္ အဲဒါေတြကုိ အ႐ႈံးေပးလုိက္လုိ႔ရွိရင္ ကုိယ့္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းစေတြက လမ္းပိတ္သြားမယ္။ အဲဒါေလး တစ္ခုကုိ ေျဖရွင္းလုိက္လုိ႔ ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ အခါက်လုိ႔ရွိရင္ ေနာက္ထပ္ အရွိန္အဟုန္မ်ားစြာနဲ႔ တုိးတက္လာမွာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြကုိ အစ္မအေနနဲ႔ အစ္မသိသေလာက္ေလးနဲ႔ မွ်ေ၀အၾကံေပး ခ်င္တာပါ။

ခရစၥတီးနားခီ (Producer @ Film Director) – ညီမ(မျဖဴ)ေျဖသြားတာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ခြန္အားလည္း ျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။ အစ္မကက်ေတာ့ အစ္မရဲ႕ အေတြ႕ၾကံဳေလး တစ္ခုနဲ႔ ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ ေမာင္ေလးေျပာတဲ့ Depression ေပါ့။ တကယ္ေတာ့ အစ္မက Depression ကုိ ခံစားေနရတာက တစ္သက္လုံးလုိ႔ေတာင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ Depression ဆုိတာ ေရာဂါတစ္မ်ဳိးပဲ။ Depression ဆုိတာ လူေၾကာက္တယ္။ အစ္မ အရမ္းေၾကာက္တယ္။ အခုလုိမ်ဳိး လာေျဖရတာကုိက ညဆုိရင္ အိပ္မေပ်ာ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လုိလုပ္တာလဲဆုိရင္ အစ္မအလုပ္အေပၚမွာ တုိးတက္ခ်င္လုိ႔ လူေရွ႕ထြက္ရတဲ့ အဆင့္ကုိ ရင္ဆုိင္ရတယ္။ အစ္မခုနက ပြဲမစခင္တုန္းကေတာ့ ပြဲစေတာ့မယ္ဆုိရင္ သြားၿပီးသား အိမ္သာကုိ ထပ္ၿပီးသြားတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ဆုိေတာ့ ေၾကာက္လုိ႔။ အစ္မကုိယ္အစ္မ ေလ့လာလုိက္တဲ့အခါမွာ Depression နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာေတြဖတ္တဲ့ အခါမွာ စိတ္ဓာတ္ေတြလည္း ခဏခဏက်ဖူးတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူေတြနဲ႔လည္း သိပ္မေတြ႕ခ်င္ဘူး။ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ကုိ အစ္မအရမ္းေၾကာက္တယ္။ ေနာက္က်ေတာ့ အစ္မဒီဟာကုိ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္ ဆုိတာကုိ သိလာတဲ့ အခါမွာ အစ္မဘာကုိ စဥ္းစားလဲဆုိေတာ့ ေသပစ္လုိက္မလား။ ခဏခဏလည္း ေသဖုိ႔စဥ္းစားဖူးတယ္။ အစ္မရဲ႕ အႏုပညာ အလုပ္နဲ႔ ဒီႏုိင္ငံမွာ ၁၀ ႏွစ္လာေနတဲ့အခါ အစ္မရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးေရာ၊ ဒုကၡေတြ အမ်ားႀကီး ရင္ဆုိင္လာရတဲ့ အခ်ိန္မွာ သားလည္းဆုံးခဲ့ဖူးတယ္။ ဒီဒဏ္ေတြက အစ္မဆီကုိ ေရာက္လာၿပီးရင္ အစ္မညက်ရင္ အိပ္မေပ်ာ္ဘူး။ ညအိပ္မေပ်ာ္ဘဲ ေနာက္ေန႔က်လုိ႔ရွိရင္ ဘာကုိရင္ဆုိင္ရသလဲဆုိရင္ အူေၾကာင္ေၾကာင္ေတြ ျဖစ္တယ္။ အူေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖစ္ရတဲ့ၾကားထဲမွာ အေျခအေနအရ အဆင္ေျပေအာင္  ေျပာဆုိေနရတဲ့ လူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေနရတဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ အဲဒီလုိမ်ဳိး တစ္ခုေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက အစ္မသားေလးဆုံးေတာ့ ကေလးရွိတဲ့ အစ္မသူငယ္ခ်င္းေတြက ေျပာတယ္။ သားသမီးဆုိတာ ရတနာတဲ့။ ထုိက္မွရတာတဲ့။ သူ႔စကားအတုိင္းအတာက ဘယ္ေရာက္သြားတယ္ေတာ့ အစ္မ မသိဘူး။ အစ္မမွာကေတာ့ ဘုန္းဘုန္းကုိ လဲသြားတာ။ ငါက မထုိက္ဘူးလားဆုိတဲ့ Feeling ေလးျဖစ္သြားတယ္။ ဒါလူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ အျမဲတမ္းၾကံဳေနရတဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ နဂုိကလည္း ဒီလုိမ်ဳိးကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ ခြန္အားမရွိရတဲ့ ၾကားထဲကမွ စား၀တ္ေနေရးကလည္း အဆင္မေျပ၊ အရာရာအားလုံး အဆင္မေျပေနရတဲ့ ၾကားထဲကမွ ကိုယ္ကုိယ္ကုိယ္ ေသပစ္လုိက္ရမွာလား။ ႐ုပ္ရွင္ကလည္း ႐ုိက္လုိ႔မရ။ ဒုကၡက ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ အစ္မကႏွစ္မ်ဳိးပဲ ေတြးတယ္။ ေသၿပီးရင္ေလ ေျဖရွင္းလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ မေသခင္တုန္းကေတာ့ အစ္မတုိ႔မွာ ႀကိဳးစားပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ ငါဒီလုိလူမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး ဆုိတဲ့ဟာကုိ ကုိယ့္ကုိႏွိမ့္ခ်ခဲ့တဲ့သူ၊ ကုိယ့္ကုိအႏုိင္က်င့္ခဲ့တဲ့ သူေတြအားလုံးကုိ ေျဖရွင္းၿပီး ေျပာဖုိ႔အတြက္ ရွိေသးတယ္။

ေသသြားၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ အစ္မတုိ႔ေျဖရွင္းဖို႔ မရွိေတာ့ဘူး။ အႏုပညာသမားဆုိေတာ့ ပုိဆုိးတယ္။ ေသသြားၿပီးရင္ နာမည္က်န္မွာလား၊ မက်န္ဘူးလားဆုိတဲ့ (Lagacy) လုိ႔ ေခၚတဲ့ဟာတစ္ခုရွိတယ္။ အခုအစ္မတုိ႔ကုိ ျမင္ဖူးေတြ႕ဖူးတဲ့သူေတြ၊ အစ္မတုိ႔႐ုပ္ရွင္ေတြ ၾကည့္ဖူးတဲ့သူေတြက အစ္မတုိ႔ကုိ ခ်စ္တယ္။ ဘာျဖစ္တယ္၊ ညာျဖစ္တယ္ေျပာၾကေပမယ့္ ေနာက္အႏွစ္ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀ ၾကာသြားလုိ႔ အစ္မတုိ႔ ေသသြားတဲ့အခါက်ရင္ Next Generation လူငယ္ေတြက ပညာေတြ ပုိတုိးတက္လာလုိ႔ရွိရင္ လူေတြက အစ္မတုိ႔ ႐ုပ္ရွင္ေတြၾကည့္လုိ႔ရွိရင္ ဒီလူေတြရဲ႕ဟာ ေကာင္းရဲ႕လား။ တကယ္ျဖစ္ခဲ့ရဲ႕လားဆုိတာေတြက Judge ကုိပါခံရေတာ့မွာ။ အဲဒီခါက်ရင္ အစ္မစဥ္းစားတယ္ ငါေသသြားၿပီးလုိ႔ရွိရင္ ငါ႐ုိက္ခဲ့တဲ့ကားေတြကလည္း မျပရေသးဘူး။ ႐ုပ္ရွင္ကလည္း မ႐ုိက္ရဘူးဆုိရင္ ငါကလူ႐ႈံးဘ၀နဲ႔ေသရ ေတာ့မယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္း ေျပာသေလာက္ေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။ Depression ဆုိတာကလည္း ေရာဂါတစ္မ်ဳိးပဲဆုိတာကုိလည္း လက္ခံရမယ္။ ပတ္၀န္းက်င္အသုိင္းအ၀ုိင္းေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ညီမ (မျဖဴ) ေျပာသြားတဲ့အထဲမွာ အစ္မကုိယ္တုိင္ က်င့္ထားတာေတာ့ ဘာသာတရားေပါ့။ ဆုတ္ကုိင္စရာ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူးလုိ႔ ခံစားလာရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အစ္မဘုရားကုိပဲ ေျပးကပ္လုိက္မိတယ္။ ဘုရားကုိ ပထမကပ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အရမ္းပူပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အစ္မလုိခ်င္စိတ္နဲ႔ ကပ္ရတာ။ ကပ္ေတာ့ မျဖစ္ေတာ့ ေဒါသပုိထြက္တယ္။ တစ္ခါတစ္ခါက်ရင္ ရတနာဆုိတာထုိက္မွရတာဆုိေတာ့ ငါ့က်ေတာ့ ဘာလုိ႔မရတာလဲဆုိတဲ့ ဒီစိတ္ေတြကုိ ခံစားရတာေပါ့။ ဆုိေတာ့ ဒီေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္း ျခင္းဆုိတဲ့စိတ္ေတြဟာ ေန႔တုိင္းမွာ ရွိေနေတာ့ စိတ္ကေလး သာယာေနတဲ့ေန႔က်ရင္ ေအးေဆးပဲ။ စိတ္မသာယာတဲ့ေန႔က်ရင္ေတာ့ အဲဒီဟာႀကီးက အရမ္းခံစားရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာသာတရားမွာ ဘာျဖစ္လာလဲဆုိေတာ့ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းနဲ႔ နားလည္လာတယ္။ ဘုရားကုိလာလုိ႔ရွိရင္ မဇိၩမစိတ္ကုိ ေမြးခ်င္တယ္။ အကုသုိလ္စိတ္ကုိ နည္းခ်င္တယ္ဆုိေတာ့ ေအးခ်မ္းရာေအးခ်မ္းေၾကာင္း ကုိရွာလာတယ္။ စိတ္ကုိ ဘယ္ဟာကအေႏွာင့္ အယွက္ေပးေနလဲ။ Facebook ကုိၾကည့္တာမ်ားလုိ႔ ျဖစ္ေနတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အသုိင္းအ၀ုိင္းက ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္လည္း ကုိယ္ေရွာင္လုိ႔ရတဲ့ အရာေလးေတြရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အစ္မရဲ႕ လက္ေတြ႕လုပ္ထားတဲ့ ဟာေလးေတြမွာပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေမာင္ေလးေျပာတဲ့ ႀကိဳးစားတယ္။ ႀကိဳးစားတယ္။ ဘယ္လုိပဲ ႀကိဳးစားႀကိဳးစား ေကာင္းတယ္လုိ႔အေျပာ မခံရတဲ့အခ်ိန္မွာ အစ္မဒီေန႔မနက္ပဲ ကုိယ္ေတြ႕ခံလာရေသးတယ္။ ကုိယ္ေတြ႕ခံလာရတယ္ဆုိတာ ဘာကုိေျပာခ်င္သလဲဆုိေတာ့ အစ္မအေနအထားက ပရိသတ္က လက္ခံလာတဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေတာ့ အစ္မကုိ ေၾကာ္ျငာေလးေတြလာအပ္ၾကတယ္။ ေၾကာ္ျငာကလည္း အခု ၅၀ ေလာက္ လာအပ္တာမွ တစ္ခုႏွစ္ခုမယူဘူးဆုိတာက ေၾကာျငာဆုိလုိ႔ရွိရင္ Brand ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ အေတြးဘာလဲဆုိရင္ ဒါႀကီးကုိ ထုတ္ထုတ္ေျပာရမယ္ေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္ သီခ်င္းေတြပဲ ဆုိရမယ္ေပါ့။ ဆုိေတာ့ အစ္မကုိယ့္ (Course Supplize ) မလုိက္ႏုိင္ေတာ့ လုိက္ႏုိင္မယ့္ဟာေလးကုိပဲ လုိတုိးပုိေလွ်ာ့ေပါ့။ အႏုပညာသမားက ကုိယ္လုိခ်င္ရင္ ေလွ်ာ့ရတာမ်ားတယ္။ သူလုိခ်င္တဲ့ဟာေတြကုိ အစ္မႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ လုပ္ေပးတယ္။ အဓိက,ကေတာ့ အစ္မအႏုပညာကုိ ယုံၾကည္လုိ႔ လာအပ္တဲ့သူေတြမ်ားတယ္။ အစ္မအႏုပညာကုိယုံၾကည္လုိ႔ လာအပ္တယ္ဆုိရင္ အစ္မကုိ ယုံလုိက္ေတာ့၊ အဲဒီလုိလည္း မယုံခ်င္ျပန္ဘူး။ Taste မတူတဲ့သူကုိ အစ္မ႐ုိက္ထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာသြားျပေတာ့ မႀကိဳက္ျပန္ဘူး။ မႀကိဳက္ေတာ့ ဒီကၿပီးသြားရင္ အစ္မစကားသြားေျပာရဦးမွာ။ မႀကိဳက္တဲ့အျပင္ကုိ မနက္ကျပန္ၾကားရတဲ့ အရာေတြက ေတာ္ေတာ္စိတ္မေကာင္းဘူး။ ေတာ္ေတာ္လည္း ႀကိဳးစားထားတယ္။ ေစတနာလည္း ထည့္ထားတယ္။ အစ္မက ပုတ္ျပတ္ယူေပမယ့္ ဘယ္လုိယူထားလုိက္မယ္တုိ႔ ဘယ္လုိငါ့အတြက္က်န္ေအာင္ လုပ္ထားလုိက္မယ္ဆုိတဲ့ ဒါ႐ုိက္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ အစ္မက လုပ္လုိက္ခ်င္တာ။ ႐ုိက္လုိက္ခ်င္တာ။ ေကာင္းလုိက္ခ်င္တာ။ အစ္မတုိ႔႐ုိက္လုိ႔ရတဲ့ အေနအထားေလးကေန ဒီေလာက္လုပ္ေနတဲ့ၾကားထဲကမွ ဒီလုိမ်ဳိးျဖစ္တယ္ဆုိေတာ့ အစ္မေျပာျပခ်င္တာက ဒါဟာအျမဲရင္ ဆုိင္ရမယ့္အရာဆုိတာ သိလာတယ္။ မျဖစ္ေသးလုိ႔ အေျပာခံရတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္ေနရင္လည္း အေျပာခံရမွာပဲ။ သူ႔အႀကိဳက္မေတြ႕ရင္ ကုိယ္ရင္ဆုိင္ေနရမွာပါဆုိတဲ့ အဲတစ္ခုသိလာတယ္။ ဆုိေတာ့ လူေၾကာက္ပါတယ္ဆုိတဲ့ အစ္မက Owner ကုိ ထိပ္တုိက္သြားေျပာေလ့ မရွိဘူး။ အလုပ္လက္ခံတာက မန္ေနဂ်ာေတြရွိတယ္။ အစ္မက အႏုပညာ အလုပ္ေလးပဲလုပ္ခ်င္တာ။ ေငြေရးေၾကးေရး စကားေတြလည္း မေျပာခ်င္ဘူး။ သြားေျပာရမယ္ဆုိေတာ့ သူ႔ကုိကုိယ္ ရဲရဲရင့္ရင့္နဲ႔ ေျပာရင္းနဲ႔ေတာင္ လက္ဖ်ားေတြ ေအးလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သြားေတြ႕ရမွာပဲေလ။ အေျဖတစ္ခု ထြက္ဖုိ႔လုိေနၿပီ။ ဆုိေတာ့ အဲဒါတစ္ခု။ ကုိယ္လုပ္လုိက္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုကုိ ျဖတ္လုိက္ပါ လုပ္လုိက္ပါဆုိတဲ့ဟာမ်ဳိးမွာ အခုနက ေမာင္ေလးေျပာသလုိ အစ္မအခု အထိရင္ဆုိင္ေနရတာနဲ႔ ကြက္တိပဲဆုိေတာ့ ကေလးေတြ၊ လူငယ္ေတြ ႀကိဳးစားေနဆဲမွ မဟုတ္ဘူး။ ႀကိဳးစားၿပီး ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကိဳးစားေနရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ဘ၀လံုးမွာ ရင္ဆုိင္ရမယ့္အရာ ျဖစ္သြားၿပီ။ ခုနက အစ္မေျပာသလုိ ေသမလား။ ဒါမွမဟုတ္ ရင္ေရွ႕ဆက္မလားဆုိတဲ့ ဟာကရွိတယ္။ ေရွ႕ဆက္မွပဲ အစ္မရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေသတဲ့ဟာက အေျဖမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အစ္မထိပ္တုိက္ေတြ႕ရေတာ့မယ္။ အစ္မ အေနနဲ႔ကေတာ့ အဲဒီလုိပဲ အၾကံေပးပါရေစ။

ေမဟန္နီေဆြ (National Management Collage မွ Journalism ေက်ာင္းသူ)-အစ္မ ခရစၥတီနားခီကုိ ေမးခ်င္ပါတယ္။ အစ္မအေနနဲ႔ ကြာျခားတဲ့စနစ္ႏွစ္ခုကုိ ေလ့လာခဲ့တယ္ေပါ့။ ဒီကေနၿပီးေတာ့ အေမရိကမွာလည္း သြားေရာက္ေလ့လာတယ္ေပါ့။ အဲဒီမွာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ  မတူညီတဲ့ဥစၥာကုိ ဘယ္လုိမ်ဳိး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ဘယ္လုိမ်ဳိးျပဳျပင္ခဲ့ရသလဲ။ ေနာက္တစ္ခါ မျဖဴကုိ ေမးခ်င္ပါတယ္။ အစ္မရဲ႕မိဘေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ ေရႊလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ရတယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ အဲဒါမွာ အစ္မအေနနဲ႔ ေရႊလုပ္ငန္းအျပင္ကုိ  စီးပြား ေရးနယ္ပယ္မွာျဖစ္ျဖစ္ အျခားလုပ္ခ်င္တာမ်ား ရွိခဲ့ဖူးလား။ အဲဒါကုိမလုပ္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ အခုေနာင္တရတာမ်ဳိး ရွိလား။ ငါသာ ငါလုပ္ခ်င္တဲ့ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ အျခားတစ္ခုကုိ လုပ္ၿပီးဆုိရင္ ဒီထက္ပုိၿပီး တုိးတက္မယ္ဆုိတဲ့ ေနာင္တရတာမ်ဳိးေတြရွိလား။

ခရစၥတီးနားခီ (Producer & Film Director ) မတူညီတဲ့ ႏွစ္ခုဆုိေပမယ့္ အစ္မက ဒီမွာေမြးသြားတာေလ။ ဒီအခါအထာ ဒီဓေလ့ထံုးစံေတြကုိ မိဘကလည္းဗမာဆုိေတာ့ သိတယ္။ ဗမာဓေလ့ထံုးစံေတြကိုလည္း သိတယ္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မတူညီတဲ့ဟာႏွစ္ခုကုိ ညႇိရတဲ့အခါ ဟုိဘက္ (အေမရိကန္) ကုိ သြားရတဲ့အခါ ညႇိရတာက ပုိလြယ္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အစ္မမွာ မတူညီဘူး။ အားနာတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘာရွိလဲဆုိေတာ့ အစ္မတုိ႔ဒီမွာကေတာ့ ေက်ာင္းတက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဆရာမကုိ ေျပာရတယ္။ ႐ွဴး႐ွဴးေပါက္မယ္တုိ႔ ခြင့္ျပဳပါဦးတုိ႔ ေျပာရတာေပါ့။ အဲဒီလုိ ေျပာရတဲ့အရာေတြကုိ ဒီမွာက က်င့္၀တ္တစ္ခု သတ္မွတ္ထားတယ္။ ဟုိဘက္ေရာက္တဲ့အခါေရာက္ေတာ့ သြားခ်င္လည္း မသြားဘူး။ ဒီအတုိင္းေၾကာက္ၿပီးေတာ့ မေျပာဘူး။ ဒါဟာ မေကာင္းတဲ့အားနာတာဆုိတာကုိ  ေနာက္ပုိင္းမွာ တျဖည္းျဖည္း သိလာတယ္။ ေလးစားသမႈနဲ႔ မေလးစားသမႈဆုိတာ ဘယ္ဟာကြာလဲဆုိတာကုိ ဟုိဘက္ေရာက္သြားတဲ့အခါ နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဟုိဘက္ဘာကြာသလဲဆုိေတာ့ ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္း ေျပာၾကတယ္။ ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္းဆုိတဲ့ေနရာမွာ ခုနက Attack မပါဘူး။ Bullying လုပ္တာလည္း မပါဘူး။ နင့္အသက္ ဘယ္ေလာက္တုိ႔ နင့္႐ုပ္ဘယ္လုိ ျဖစ္ေနတာတုိ႔ေပါ့။ အဲဒီလုိမ်ဳိး ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာဘူး။ Privacy ဆုိတဲ့အရာကုိလညး္ သူတုိ႔က အရမ္းသိတယ္။ မရွိဘူးလုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ရွိတယ္ေရွာင္လုိ႔ရတယ္။ လူနည္းစုပဲ ျဖစ္ေနတာကုိး။ ျဖစ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ကုိယ္က ေရွာင္ရတာလြယ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဆုိတဲ့ေနရာမွာ အစ္မတုိ႔က ႐ုပ္ရွင္႐ုိက္တဲ့အခ်ိန္က်ရင္ အစ္မတုိ႔ေျပာတဲ့ Story ေတြ ဘာေတြကုိ ထေျပာရတယ္။ ေျပာၿပီးလုိ႔ ႐ုိက္ၿပီးလုိ႔ရွိရင္ အစ္မတုိ႔ ဗီဒီယုိနဲ႔ ၾကည့္ရတယ္။ ၾကည့္ၿပီးလုိ႔ ေက်ာင္းသားေတြ ၁၇ ေယာက္ ၁၈ ေယာက္တုိ႔ ရွိတယ္ဆုိရင္ ၁၇ ႏွစ္ေယာက္ ၁၈ ေယာက္လုံးက ဒီဟာကုိေဆြးေႏြးၾကရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္က Personal Attack လုံး၀မပါဘဲနဲ႔ Criticism ကုိ ေကာင္းေကာင္းေျပာႏုိင္တယ္ သူတုိ႔က။ အစ္မအခက္ အခဲကက်ေတာ့ အစ္မကမေျပာရဲဘူး။ အစ္မက ေၾကာက္တာေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ အစ္မတုိ႔ဆီမွာ လက္ေထာင္ၿပီးေတာ့ေျပာတဲ့ အေလ့အထလည္းမရွိေတာ့ အားနည္းတယ္။ ဘာနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားလဲဆုိေတာ့ 10 Percent ေလွ်ာ့မယ္၊ Course Participation မရွိဘူး။ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိရင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့မယ္ဆုိေတာ့ အစ္မက ၁၀ မွတ္ေတာ့ အေလွ်ာ့မခံႏုိင္ဘူး။ အစ္မက အရဲစြန္႔ၿပီးေတာ့ ေျပာရတာေပါ့။ သူတုိ႔ဆီမွာ         အေလ့အက်င့္ေကာင္းေလးေတြ ရွိတယ္။ မေကာင္းတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ မေကာင္းတာေတြလည္းရွိတယ္ဆုိတာက အစ္မတုိ႔လူ ငယ္ေတြအေနနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ အရမ္းမမ်ားႀကီးမရွိဘူးလုိ႔ အစ္မကျမင္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ တန္းစီတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ ထုိင္တဲ့ဟာက လက္ခံလုိ႔ရတယ္။ ေျပာင္းလုိက္လုိ႔ရတယ္။ အစ္မအရြယ္နဲ႔လည္း ေျပာင္းလုိက္လုိ႔ အဆင္ေျပတယ္။ စနစ္တစ္ခုက အသစ္တစ္ခုကုိ ေျပာင္းရတယ္ဆုိေပမဲ့ ေျပာင္းရတာလြယ္တယ္။             ဒီဘက္က စနစ္က အားနာတယ္ဆုိတာ မေကာင္းဘူး။ မအားနာပဲ ဗြင္းဗြင္းရွင္းရွင္း ေနထုိင္တယ္ဆုိရင္ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကုိယ္ကေရာမေရာက္ရင္ေရာ မလုိက်င့္ရတာေပါ့။ ေျပာင္းလုိက္တယ္ေပါ့။ အစ္မ အစားအေသာက္ေလးတစ္ခုနဲ႔ပဲ ယွဥ္ေျပာျပမယ္။ အစ္မျမင္ဖူးတယ္။ ျမန္မာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ တခ်ဳိ႕က ဘာလဲဆုိေတာ့ ငါတုိ႔က ခ်ိစ့္မႀကိဳက္ဘူး။ ငါးပိပဲႀကိဳက္တယ္ဆုိတဲ့စိတ္ေတာ့ မရွိဘူး။ အစ္မက ခ်ိစ့္ လည္းစားတယ္။ ငပိလည္းစားတယ္။ အစ္မကက်ေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အသစ္အဆန္းေလးဆုိရင္ ကုိယ့္စိတ္နဲ႔ကုိ စမ္းၾကည့္မယ္။ စားၾကည့္မယ္။ ႀကိဳက္ရင္ ႀကိဳက္မွာပဲ။ ဆုိေတာ့ အဲဒီလုိႏုိင္ငံကုိ ေရာက္သြားတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ေလ့လာစူးစမ္းခြင့္က လုပ္ခ်င္ရင္ပုိၿပီးေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အစ္မႏုိင္ငံျခားသြားတယ္။ အေမရိကေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အေမရိကားကုိ သြားတယ္ဆုိတာက သူတုိ႔နဲ႔ အကြၽမ္းတ၀င္ေစဖို႔ အတြက္သြားတာ။ အစ္မႏုိင္ငံျခားတစ္ခုကုိသြားလုိ႔ရွိရင္ အစ္မဘယ္ေတာ့မွ အေဆာက္အအုံလွလွႀကီးေရွ႕မွာ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီးေတာ့ အဲေလာက္အဆင့္ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ဘူး။ အစ္မႏုိင္ငံျခားတစ္ခုကုိ သြားၿပီဆုိလုိ႔ရွိရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈကဘာလဲ။ သူတုိ႔ ဗြင္းဗြင္းရွင္းရွင္း ေျပာတယ္။ သူတုိ႔အစားအေသာက္ကဘာလဲ။ အစားအေသာက္ဆုိရင္ေတာ့ ၾကက္သားကင္ စားမယ္ဆုိရင္ေတာင္ ဒီႏုိင္ငံက ၾကက္သားကင္မွ စားခ်င္တာ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဘယ္လုိအရသာလဲ သူတုိ႔က မဆလာကဲလား။ သူတုိ႔ ဘယ္လုိလူမ်ဳိးလဲ။ ျပင္သစ္တုိ႔ဘာတုိ႔မွာဆုိလုိ႔ရွိရင္ သိပ္အံ့ၾသဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ လက္မႈပညာေတြက အရမ္းထြန္းကားတယ္။ အိမ္တုိင္းအိမ္တုိင္းမွာ လက္မႈပညာ အရမ္းထြန္းကားတယ္။ ဟုတ္ၿပီ။ သူတုိ႔က ေရွး႐ုိးစြဲေတြလား။ အဲဒီအခါဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြသြားတဲ့ Bar တစ္ခုကုိ သြားလုိက္တယ္။ အဲဒီမွာ ဖင္ေျပာင္နဲ႔ ကေနၾကတာ။ ေျပာခ်င္တာက ေခတ္လည္းမီတယ္။ ဒါပဲ။ အဲလုိဟာမ်ဳိးကုိမွ သေဘာက်တာ။ အဲလုိေလ့လာၿပီးရင္ ေကာင္းတာကုိေတာ့ အစ္မယူလုိက္တယ္။ မေကာင္းတဲ့ဟာ ကုိယ္နဲ႔ မသက္ဆုိင္တဲ့ဟာကုိက်ေတာ့ မယူေတာ့ဘူး။ အဲဒီနည္းနဲ႔ပဲ အစ္မဟုိဘက္မွာ အဆင္ေျပလာခဲ့တယ္ေပါ့ေနာ္။

ျဖဴျဖဴေအာင္ (BOD, Aung Thamardi , Gold Founder) ညီမေလးတုိ႔ေမးတဲ့ ေမးခြန္းမ်ဳိးေတြကုိ အျမဲတမ္းေျဖရေလ့ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔က မိဘေတြလုပ္ငန္းကုိ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ သူတုိ႔ ဘာလုပ္ခ်င္လဲဆုိေတာ့ ကြဲျပားလဲဆုိေတာ့ ႏွစ္ပုိင္းရွိပါတယ္။ မိဘက လခစား၀န္ထမ္း ျဖစ္တယ္။ ကုိယ္ကလုပ္ မေပးႏုိင္ဘူး။ ဒါကတစ္ပုိင္း။ ေနာက္တစ္ခါ မိဘက လုပ္ငန္းရွိတယ္။ လုပ္ေပးႏုိင္တယ္ ဆုိတာကတစ္ပုိင္း။ ႏွစ္ပုိင္းေျပာခ်င္တယ္။ အစ္မအဓိကေျပာခ်င္တာကေတာ့ အပင္တစ္ပင္က အသီးလည္းသီးေနၿပီ အရိပ္လည္းရေနၿပီဆုိရင္ အဲဒီအပင္ကအသီးကုိ ကုိယ္ကစား ဖုိ႔ပဲက်န္တယ္။ ထုပ္ပုိးၿပီး ေရာင္းစားမယ္လုိ႔ က်န္တယ္။ အေမ့ရဲ႕ သစ္ပင္ကုိမႀကိဳက္ဘူး။ ခုတ္လည္းၿပီးေတာ့ အသစ္ျပန္စုိက္မလား။ အဲဒီမွာ ကြာျခားတယ္။ ဘာကြာလဲဆုိေတာ့ အခ်ိန္ကြာျခားတယ္။ အဲဒီ ကြာျခားတဲ့ အခ်ိန္ကုိေပးရတဲ့အခါမွာက်ေတာ့ သားကဒါကုိ ၀ါသနာမပါဘူး။ သမီးက ၀ါသနာမပါဘူး။ တကယ္တမ္းကေတာ့ ဘယ္သူမွ ၀ါသနာကုိ ဘယ္သူမွ ထည့္မေပးလုိက္ဘူးဆုိတာကုိ အစ္မထင္တယ္။ အစ္မက်ေတာ့ ဘာျဖစ္လုိ႔ ၀ါသနာပါသြားလဲဆုိရင္ လုပ္ရင္းနဲ႔ ၀ါသနာ ပါသြားတယ္။ တခ်ဳိ႕မလုပ္ခ်င္တဲ့သူဆုိလုိ႔ရွိရင္ ၀ါသနာကုိအေၾကာင္းျပၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ေဆာင္ရြက္ၾကတာရွိတယ္။ သားကဒါကုိ မႀကိဳက္ဘူး။ သားက ဘာ၀ါသနာကုိပါ မွန္းကုိမသိတာပဲ ရွိေသးတယ္။ ၀ါသနာပါမွန္း မသိတဲ့ဟာကုိ ကုိယ့္စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြ ကုိရွာရင္းနဲ႔ ဂိမ္းေတြေဆာ့လာၾကတယ္။ ဂိမ္းေတြေဆာ့လာေတာ့ ဂိမ္းေတြထဲမွာလည္း ေပ်ာ္ၿပီးေတာ့ ၀ါသနာက ဂိမ္းဆုိတာလားဆုိေတာ့လည္း မဟုတ္ျပန္ဘူး။ ၀ါသနာက ဂိမ္းပါဆုိရင္ သူတုိ႔ဘ၀လည္း ဂိမ္းသြားမွာေပါ့။ ဒါကေတာ့ အစ္မျမင္တာေပါ့ေနာ္။ အစ္မဆုိရင္ လုံး၀ဂိမ္းမေဆာ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔မေဆာ့လဲဆုိေတာ့ ဘာမွလည္း မႀကိဳက္ဘူး။ အစ္မ ၀ါသနာပါေအာင္လည္း မလုပ္ဘူး။ ၀ါသနာပါေအာင္လည္း လုပ္လုိ႔ရတယ္။ အစ္မ Candy Crush ဆုိတဲ့ ဂိမ္းလားမသိဘူး ေဆာ့ၾကည့္တယ္။ သူ႔ Level တစ္ခုတက္ဖုိ႔ စိတ္ဆုိးေနရတာနဲ႔တင္ အစ္မ မတန္ဘူးလုိ႔ ထင္တယ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အျမဲတမ္းေမးေလ့ရွိတယ္၊ ဒါငါဘာအတြက္ လုပ္ေနတာလဲေပါ့။ လူငယ္ေတြမွာက်ေတာ့ ဂိမ္းက သူတုိ႔ရဲ႕ အလုပ္လုိ႔ျဖစ္ေနတယ္။ တခ်ဳိ႕မိဘေတြလုိပဲ အစ္မလည္း ေလ့လာရတာေပါ့ေနာ္။ အစ္မလည္း သားသမီးေတြရွိေတာ့၊ အိမ္ထဲေနရင္ ေပ်ာ္ေနတာ။ Ipad တစ္လုံးနဲ႔ Game စက္တစ္လုံးနဲ႔ ၀ယ္ေပးလုိက္လုိ႔ရွိရင္ သားသမီးေတြက လိမၼာတယ္လို႔ပဲ ထင္ေနတာ။ အဲဒီဟာ ပုိစြဲၿပီးေတာ့ အခန္းထဲကကုိ မထြက္ၾကေတာ့ဘူး။ အခန္းထဲကမထြက္ေတာ့ ထမင္းကုိ အခန္းထဲထိ၀င္ၿပီး ေကြၽးရတဲ့အထိျဖစ္လာတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ အိပ္မက္ႀကီးက ဘာႀကီးမွန္းလဲ မသိဘူး။ ဘာႀကီးမွန္းလဲမသိတဲ့ အိပ္မက္ကုိ အစ္မက ေျပာျပခ်င္တာေပါ့။ အခုအစ္မ အေဖတုိ႔အေမတုိ႔က လုပ္ငန္းလုပ္ေတာ့ အစ္မစာဖတ္ စရာမလုိဘူး။ အစ္မသိခ်င္ရင္ အေဖ့ကုိ ေမးလုိ႔ရတယ္။ အစ္မ ငယ္ငယ္တုန္းကဆုိ စာဖတ္အရမ္းပ်င္းတာ။

စာဖတ္တာ၀ါသနာလည္း မပါဘူး။ အ႐ုပ္လည္း မပါဘူး။ ပ်င္းတယ္။ အ႐ုပ္ပါတဲ့ ကာတြန္းေလးေတြပဲ  ႀကိဳက္တယ္။ အစ္မဖတ္ခ်င္တဲ့စာအုပ္ကုိ အေဖ့ကုိေပးလုိက္တယ္။ အေဖဖတ္ေပး နက္ျဖန္က်ေတာ့ အေဖ့ကုိေမးလုိက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္ျမန္လည္း ၿပီးတယ္ေလ။ အစ္မႀကိဳက္တဲ့စာအုပ္ေတြ ၀ယ္ထားေပးၿပီးေတာ့ အေဖ့ကုိေပးတယ္။ ေျပာခ်င္တာက ၀ါသနာမပါတဲ့အလုပ္က လုပ္ရင္းနဲ႔၀ါသနာ ပါသြားတယ္။ အစ္မ၀ါသနာပါတဲ့အလုပ္ဆုိရင္ ဒီထက္ေအာင္ျမင္မလား။ အစ္မနဲ႔က ဒီအလုပ္က ကုိက္တယ္။ ၿပီးလုိ႔ရွိရင္ အစ္မ ခြန္အားကက်ေတာ့ ကာတြန္းေလးတစ္ခုမွာ ေျပာသလုိပဲ ရထားလမ္းကုိျပင္တယ္။ လူတစ္ေယာက္တည္းျပင္တာနဲ႔ အသုိင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုျပင္တာနဲ႔ ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ခ်င္း၊ ရတဲ့ ရလဒ္ခ်င္းက မတူဘူး။ အစ္မတုိ႔ကက်ေတာ့ လုပ္ရင္းလုပ္ရင္းနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းေလးကုိ ထိန္းထိန္းေပးတယ္။ အစ္မတုိ႔ အျပစ္ေျပာခံရတာတစ္ခုက ပတ္၀န္းက်င္မွာ အျပစ္ေျပာခံရရင္ ကုိယ့္ကုိ ဓားေသြးစက္လုိပဲ မ်ားမ်ားေသြးေပးေနတာ။ အစ္မဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အေျပာခံရလဲဆုိေတာ့ အစ္မတုိ႔ ေအာင္သမာဓိ အေလ်ာ့တြက္ တစ္ပဲယူတဲ့ေခတ္မွာ အေလ်ာ့တြက္ဆုိတာ လက္ခေပါ့ေနာ္။ ၆၀၀၀၀ ယူတဲ့ ေခတ္မွာ အစ္မတုိ႔ဆုိင္က ၅၀၀ နဲ႔ပဲယူၿပီး ေရာင္းေပးတယ္။ အဲဒီမွာ ဘာအေျပာခံရလဲဆုိေတာ့ ေအာင္သမာဓိေရႊက မစစ္ဘူးလုိ႔ အေျပာခံရတယ္။ ၿပီးရင္အစ္မ စိန္လုပ္တာ အသက္ငယ္တယ္။ စိန္ကုိထပ္ၿပီးေတာ့ ပညာသင္တယ္။ အသက္ကလည္း ၁၇ ႏွစ္မွာလုပ္ ေတာ့ သူတုိ႔စိန္ေတြက မစစ္ဘူးလုိ႔အေျပာခံရတယ္။ အဲဒီေတာ့ အစ္မ အရမ္းနာၾကည္းတယ္။ အဲဒီလုိ အျပစ္ေျပာခံရတဲ့ နာၾကည္းခ်က္ကုိ ခြန္အားအျဖစ္ ေျပာင္းၿပီးေတာ့မွ လုပ္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္။ အဲဒီအခါက်မွ မိဘလုပ္ငန္းလုပ္ေတာ့ ေပါင္းၿပီးေတာ့ သြားလုိ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုအခက္အခဲရွိတာက ေရွး႐ုိးစြဲကုိ ထုိးေဖာက္ဖုိ႔အတြက္ကေတာ့ ခက္တယ္။ ငါသိၿပီးသား ငါ့ကုိလာမေျပာနဲ႔။ ငါတုိ႔စာအုပ္နဲ႔မွတ္တာကြာ အရင္ကတည္းက ေရွး႐ုိးစဥ္ကတည္းက လုပ္ခဲ့တာ။ ညည္းေခတ္က်မွ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ေျပာင္းရမွာလား။ အဲဒါကက်ေတာ့ ခက္သြားျပန္ေရာ။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ပူးေပါင္းၿပီး ညိႇႏႈိင္းရမယ္။ အေမ့ကုိ ေခ်ာ့ေပါင္းရမယ္။ အေဖ့ကုိ ေခ်ာ့ေပါင္းရမယ္။ အစ္မတုိ႔ ျဖစ္ေနတာ ဘာေတြလဲဆုိေတာ့ သားသမီးေတြက ေဗ်ာေဗ်ာဗ်ဗ်နဲ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ နားလည္ေအာင္မေျပာဘူး။ သူတုိ႔ေျပာခ်င္တဲ့စကားလုံးကုိ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ က်ရင္ေျပာတယ္။ မိဘေတြနဲ႔က်ရင္ လုိတုိရွင္းေလာက္ပဲ ေျပာျပတယ္။ ၿပီးရင္ နားမလည္ဘူးဆုိတာ ရွိၾကတယ္။ သူတုိ႔ခင္တဲ့ပတ္၀န္းက်င္၊ သူငယ္ခ်င္းေတြရွိတယ္။ မိတ္ေဆြေတြရွိတယ္။ ကုိယ့္အေဖအေမေတြ တစ္ခါတေလ သားသမီးေတြကုိ ဆုံးမလုိ႔ မရတာ မဟုတ္ဘူး။ အေဖအေမေတြကကုိ ေျပာလုိ႔မရတာ ရွိတယ္။ အဲခါက်ေတာ့ အေဖအေမနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြကုိ ေမးၿပီးေတာ့ အၾကံေလးေပး။ သားကေတာ့ ဒီလုိေလးျဖစ္ခ်င္ပါတယ္ဆုိတဲ့ ၾကားခံေလးနဲ႔ လုပ္ရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္ပါတယ္။ ၀ါသနာအရေတာ့ မလုပ္ခဲ့ဖူးဘူး။ ၀ါသနာပါသြားတယ္။ အစ္မဒီလုိမ်ဳိးေလးေတြ၊ ႏူးႏူးညံ့ည့ံေလးေတြ လုပ္ရတာ သေဘာက်တယ္။ ႀကိဳက္လည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္။ အခု အစ္မရဲ႕ ၀ါသနာက ေစ်းေရာင္းရတာ ျဖစ္သြားတယ္။ ပုိက္ဆံရတာ ျဖစ္သြားတယ္။ အဓိက,က ေနာက္ဆုံးေတာ့လည္း အားလုံးက ပုိက္ဆံကုိရွာၾကတာပဲေလ။ ပုိက္ဆံရွာတဲ့ေနရာမွာ အဓိက,က ေစတနာရွိဖုိ႔၊ မွန္ကန္ဖုိ႔၊ ၿပီးေတာ့ အစ္မတုိ႔က ေအာင္သမာဓိဆုိေတာ့ အစ္မအေဖကလည္း သမာဓိရွိစြာနဲ႔ လုပ္ရပါတယ္။ အစ္မတုိ႔လုပ္ငန္းေတြမွာက်ေတာ့လည္း ယုံၾကည္မႈကုိ ေရာင္းရတာ။ အစ္မတုိ႔ဆီက ေစ်း၀ယ္သူေတြကုိ ဒီေရႊေစ်းဆုိရင္ ဒီေရႊကုိေပးရတယ္။ သူက မီးလင္း၀ယ္ရင္ မီးလင္းကုိ ေပးရမယ္။ ၁၅ ပဲ ဆုိရင္ ၁၅ ပဲကုိ ေပးရတယ္။ မီးလင္း၀ယ္ၿပီး ၁၅ ပဲရြယ္ေပးလုိက္လုိ႔ရွိရင္ အစ္မတုိ႔က ေစ်း၀ယ္သူကုိ ညာေရာင္းတာနဲ႔တူတူပဲ။ အဲဒီေတာ့ အစ္မတုိ႔ အဲဒီလုိလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ သမာဓိရွိရမယ္။ မွန္ကန္ရမယ္။ ၿပီးလုိ႔ရွိရင္ ယုံၾကည္မႈရွိေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ေရရွည္သြားႏုိင္ေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ အဲဒီေတာ့ အစ္မအေနနဲ႔ မိဘလုပ္ငန္းလုပ္တယ္ဆုိတာ အစ္မ ဥပမာျပသလုိပဲ အသီးကုိ အဆင္သင့္စားလုိ႔ရတယ္။  အမ်ားႀကီးထပ္ၿပီးေတာ့ တစ္ပင္ကေနႏွစ္ပင္၊ ႏွစ္ပင္ကေန သုံးပင္ကူးလုိ႔ရတယ္။ အစ္မနားမလည္ရင္ အစ္မတစ္ေယာက္တည္း ေခါင္းေျခာက္စရာ မလုိေတာ့ဘူး။ အေဖအေမ ကူညီလုိ႔ရတယ္။ တစ္ေယာက္တည္းလုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ေယာက္တည္း လုပ္ရတယ္။ တစ္ေယာက္တည္း စိတ္ညစ္ရတယ္။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္က ဘာမွ၀ုိင္း မကူႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီလုိလုပ္ငန္းမ်ဳိးျဖစ္တဲ့ အတြက္ အစ္မလက္ရွိအေနအထားကုိ အစ္မေက်နပ္တယ္။ ေနာင္တလည္း မရဘူး။ အစ္မအတိတ္ကုိလည္း ျပန္မေတြးဘူး။ အနာဂတ္ကုိလည္း သိပ္မေမွ်ာ္လင့္ဘူး။ ပစၥဳပၸန္မွာပဲ အစ္မလုပ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေပၚကုိပဲ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အစ္မအက်ဳိးကုိပဲ အဓိကေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အေၾကာင္းေကာင္းမွလည္း အက်ဳိးကေကာင္းမွာဆုိေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ အိပ္မက္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးမမက္ပါနဲ႔။ ဒါေပမဲ့ မက္တဲ့အိပ္မက္ေတြကလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတဲ့ အိပ္မက္ေတြကုိ မက္ၿပီးေတာ့မွ ကုိယ့္ရဲ႕ပစၥဳပၸန္မွာပဲ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါလုိ႔ အစ္မ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

Eleven Media Group  မွ လစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ Youth Inspire Talk အစီအစဥ္အား Eleven Media Group Facebook Page ႏွင့္ Eleven Broadcasting Facebook မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ ယူ-၂၃ ဂိုးသမား ေက်ာ္ဇင္ထက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

■ ဓာတ္ပံု-ညီညီစိုးညြန္႔

‘ေဆာ္ဒီနဲ႔ပြဲမွာ အမွတ္ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’

ေျမာက္ကိုရီးယားအသင္းနဲ႔ သေရက်ခဲ့တဲ့ အုပ္စုအဖြင့္ပြဲမွာ ျမန္မာအသင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့သူက ဂိုးသမား ေက်ာ္ဇင္ထက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာ္ဇင္ထက္ဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ပြဲမွာ ေသခ်ာေပါက္ဂိုးသြင္းခြင့္ ငါးႀကိမ္ထက္မနည္း ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာ္ဇင္ထက္ကို ေဆာ္ဒီအသင္းနဲ႔ကစားမယ့္ အုပ္စုဒုတိယပြဲမတိုင္ခင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

■ေမး – ေျမာက္ကုိရီးယားနဲ႔ပြဲမွာ ေသခ်ာေပါက္ဂိုးသြင္းခြင့္ေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့လို႔ အဲဒီပြဲက လက္စြမ္းအေပၚ အားရေက်နပ္မႈ ရွိပါသလား။

■ ေျဖ – ျမန္မာ ယူ-၂၃ အသင္း ရလဒ္ေကာင္းဖို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန ပါ၀င္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားလိုအသင္းမ်ဳိးကို သေရကစားႏိုင္ခဲ့တာက အသင္းသားအားလံုးရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာလံုးအသင္းဆိုတာ တစ္ဦးေကာင္း၊ တစ္ေယာက္ေကာင္းနဲ႔ ကစားလို႔မရပါဘူး။ အသင္းသားအားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိမွ အသင္းေကာင္းတစ္သင္း ျဖစ္မွာပါ။

■ ေမး – ပြဲမတိုင္ခင္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ပြဲအတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသလဲ။

■ ေျဖ – ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတဲ့အုပ္စုက အသင္းႀကီးေတြပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ျပင္ဆင္မႈေတြ ေသခ်ာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ နည္းျပႀကီးအေနနဲ႔လည္း အသင္းေတြကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ရမလဲဆိုတာ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းမွာ ေသခ်ာေျပာျပပါတယ္။ နည္းျပသင္ၾကားတဲ့အတိုင္း ကစားႏိုင္လို႔ ရလဒ္ေကာင္း ရခဲ့တာပါ။ ၿပိဳင္ဘက္ေတြက အာရွအင္အားႀကီး အသင္းေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ လ်င္ျမန္မႈနဲ႔ ၾကံ့ခိုင္မႈကို ဦးစားေပးၿပီး ကစားတတ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အျမင့္ေဘာေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အမွတ္ရခဲ့တာပါ။

■ ေမး – ဒုတိယပြဲျဖစ္တဲ့ ေဆာ္ဒီအသင္းနဲ႔ပြဲမွာေရာ ရလဒ္ေကာင္းရယူႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

■ ေျဖ – ျမန္မာအသင္းဆိုတာ ၿပိဳင္ဘက္အသင္းေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ကြာျခားပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ ေျခစြမ္းကြာဟမႈက ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းျဖစ္လာတာပါ။ ေဆာ္ဒီအသင္းနဲ႔ပြဲမွာလည္း အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားမွာပါ။ အမွတ္ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

■ ေမး – ေျမာက္ကိုရီးယားအသင္းကို သေရကစားႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိလာၿပီလား။

■ ေျဖ – အုပ္စုက်ပ္ထဲ က်ေရာက္ေနေပမဲ့ တတိယေနရာရ ေျခာက္သင္းထဲမွာ ေလးသင္းက ေနာက္တစ္ဆင့္တက္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားမွာပါ။ လက္က်န္ႏွစ္ပြဲမွာ တစ္ပြဲႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ အသင္းသားအားလံုး စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ကစားရင္ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ရလာမွာပါ။

 

Air KBZ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ေလယာဥ္မွဴးႀကီးကပၸတိန္ ျမင့္ေဇာ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘ကြၽန္ေတာ္ပ်ံသန္းရမွာက ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲမွာ။ မုန္တိုင္းလည္း ရွိတယ္။ ဟုိဘက္ကိုဆက္သြားရင္ ႐ိုးမထဲမွာ။ ဘယ္လိုမွ အေရးေပၚဆင္းသက္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး’

ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္က စစ္ေတြမွ ရန္ကုန္သို႔ ပ်ံသန္းလာသည့္ Air KBZ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ATR ေလယာဥ္တစ္စင္းသည္ Electrical Heating System ခြၽတ္ယြင္းမႈေၾကာင့္ ေလယာဥ္မွန္ကဲြအက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါ ေလယာဥ္အား ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ေလယာဥ္မွဴးႀကီးမွ သံတဲြေလဆိပ္သို႔ ဆင္းသက္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ သံတဲြေလဆိပ္သို႔ ဆင္းသက္ခဲ့သည့္ ေလယာဥ္မွဴးကို Air KBZ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ရာထူးတစ္ဆင့္ေလွ်ာ့ အေရးယူ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ယခုကဲ့သို႔ ရာထူးတစ္ဆင့္ေလွ်ာ့ အေရးယူ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ေလေၾကာင္းလိုင္း၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားေက်ာ္လြန္၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေလယာဥ္မွဴးႀကီးအား မူလရာထူးသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ Air KBZ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ေခၚယူကာ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Air KBZ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ေလယာဥ္မွဴးႀကီး ကပၸတိန္ျမင့္ေဇာ္ဦးအား ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားအား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

■ ေမး – အဲဒီေန႔က ျဖစ္စဥ္ေလးကို အရင္ဆံုး ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ – ဟုတ္ကဲ့ အဲဒီေန႔က ကြ်န္ေတာ္စစ္ေတြကေန ရန္ကုန္ကုိ ျပန္လာတာေပါ့။ ခရီးစဥ္က ရန္ကုန္-သံတဲြ-စစ္ေတြ-ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ K7422၊ K7423 ေပါ့။ အျမင့္ေပ ၁၇၀၀၀ မွာ ပ်ံေနတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ သံတဲြေရာက္ဖို႔ ၄၅ မိုင္ အလိုမွာ Heating System ပ်က္သြားတာ။ Wind Shield မွာ နည္းပညာအရ ေလယာဥ္မွန္မကဲြေအာင္ အပူေပးတဲ့စနစ္ရွိတယ္။ အဲဒါမေကာင္းလို႔ ပ်က္သြားတာ။ ပ်က္သြားေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ Fault Alarm ျမည္လာတယ္။ အဲဒီလို ျမည္လာရင္ ဘာလုပ္ပါဆိုတာ အလိုအေလ်ာက္ ညႊန္ၾကားတဲ့ Check List ရွိၿပီးသား။ နားလည္ေအာင္ေျပာရရင္ ဒီ System မွာ Shock ျဖစ္ေနတယ္။ မေကာင္းဘူးပိတ္ပါလို႔ ေျပာတဲ့ Auto Procedure ရွိတယ္။ အဲဒီလို အပူေပးစနစ္ ပိတ္လိုက္တဲ့အတြက္ ဒီ System မေကာင္းေတာ့လို႔ မွန္ကေအးၿပီး ကဲြသြားတာေပ့ါ။ ဒါကျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ သေဘာတစ္ခုပါ။

■ ေမး – ဟုတ္ကဲ့ အဲဒီလိုမွန္ကြဲသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကပၸတိန္ ဘာဆက္လုပ္ခဲ့ပါသလဲ။

ေျဖ – ဟုတ္ကဲ့ ဒီလိုျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေလယာဥ္မွဴးတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရမွာက ေလယာဥ္က မွန္ကဲြသြားၿပီ။ ကဲြသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီျဖစ္စဥ္က impact ျဖစ္ႏိုင္သလား။ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။ impact ျဖစ္တယ္ ဆိုတာက ထိခိုက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိၿပီးေတာ့ ဒီေလယာဥ္က စိတ္ခ်ရတဲ့ အေနအထားမွာ မရွိေတာ့ဘူး။ အေရးေပၚ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္သြားၿပီ။ ဒါကတစ္ခ်က္ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီလိုမွန္ကဲြေပမယ့္ ဆက္ေမာင္းလို႔ရေသးတယ္။ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈကို ထိခိုက္မႈမရွိႏိုင္ဘူး။ စိတ္ခ်ရတယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့။ ဒီလိုမွန္ကဲြတာမ်ဳိးက Creck ျဖစ္တယ္လို႔ ေခၚတယ္။ Creck ျဖစ္လာလို႔ရွိရင္ အစင္းေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္းတည္းကို အလြန္ဆံုးက ေလးလက္မအထိပဲ Limitation ရွိတယ္လို႔ အင္ဂ်င္နီယာေတြရဲ႕ Maual မွာပါတယ္။ ေလးလက္မေက်ာ္သြားရင္ေတာ့ တျပင္လံုးကဲြသြားၿပီ။ အဲဒါဆိုရင္ ဒီေလယာဥ္က အေရးေပၚ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကို အခ်ိန္မေရြး ေရာက္သြားႏိုင္တယ္။ ဒီမွန္ႀကီးျပဳတ္ထြက္သြားမလား မျပဳတ္ထြက္သြားဘူးလားဆိုတာ ဘယ္သူမွ မေျပာႏိုင္ဘူး။ အခုလို ကြဲေနရက္နဲ႔ ဆက္ေမာင္းလာရင္ ဒီမွန္ကလံုး၀ မျပဳတ္ထြက္ပါဘူး။ အႏၲရာယ္ကင္းပါတယ္လို႔ ေရးထားတဲ့ စာအုပ္ေတြမရွိဘူး။ ဘယ္သူမွ အာမမခံႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ မွန္ကြဲသြားရင္ အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အစီအစဥ္ေတြ ရွိတယ္။ နားလည္ေအာင္ေျပာရရင္ ဒီေလယာဥ္သည္ ဆက္လက္ပ်ံသန္းဖို႔ စိတ္ခ်ရတဲ့ အေနအထားမွာ လံုး၀မရွိေတာ့ဘူး။ အခ်ိန္မေရြး မွန္ျပဳတ္သြားႏိုင္တယ္။ အနီးစပ္ဆံုးကြင္းမွာ ဆင္းသက္ရမယ္။ ဒါကလည္း Electrical System Failed ျဖစ္လို႔ ေနာက္တစ္ခုကို ထပ္မကူးဘူးလို႔လည္း မေျပာႏိုင္ဘူး။ ခုအရင္ဆံုးကဲြတဲ့မွန္က ကြၽန္ေတာ့္ဘက္ကမွန္။ ၿပီးရင္ တဲြဘက္ေလယာဥ္မွဴးဘက္က မွန္လည္း ထပ္မကြဲဘူးလုိ႔ ဘယ္သူမွ အာမမခံႏိုင္ဘူး။ မွန္ႏွစ္ဘက္လံုး ကြဲသြားခဲ့ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီေလယာဥ္ကို ဆက္ေမာင္းဖို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရာသီဥတုကလည္း အရမ္းဆိုးေနတယ္။ လွ်ပ္စီးေတြလက္၊ ေလျပင္းေတြတိုက္၊ မိုးႀကိဳးေတြပစ္ေနၿပီး မုန္တိုင္းျဖစ္ေနတဲ့ ရာသီဥတုပါ။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ရရင္ ဒါသည္ ပံုမွန္အေျခအေန Normal Flight မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ Abnormal Flight ျဖစ္သြားၿပီ။ အခ်ိန္မေရြး အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒီအေျခအေနမွာ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေလယာဥ္ေပၚမွာ လိုက္ပါလာတဲ့ ခရီးသည္ေတြရဲ႕ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို ဦးစားေပးစဥ္းစားရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေလယာဥ္အမႈထမ္းေတြနဲ႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေလယာဥ္ကုိ ဒိထက္ပိုၿပီး မပ်က္စီးေအာင္ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်ရမွာ ကြၽန္ေတာ့္တာ၀န္။ မွန္အကြဲႀကီးနဲ႔ ဆက္ပ်ံဖို႔က အႏၲရာယ္ရွိတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယူဆတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ပ်ံသန္းရမွာက ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲမွာ။ မုန္တိုင္းလည္းရွိတယ္။ ဟုိဘက္ကိုဆက္သြားရင္ ႐ိုးမထဲမွာ။ ဘယ္လိုမွ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က သံတဲြကို မဆင္းဘဲျဖစ္တဲ့ ေနရာကေန ရန္ကုန္အထိ ေမာင္းမယ္ဆိုရင္ ၁ နာရီနဲ႔မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ ေမာင္းရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သံတဲြကိုဆင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ဆံုးျဖတ္ၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းဆင္းလို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး။ လုပ္ရမယ့္ အစီအစဥ္ေတြရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္သံတဲြေလဆိပ္ကို ေလယာဥ္ဆင္းဖို႔ ဆက္သြယ္ရတယ္။ Weather ေတာင္းရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခရီးသည္ေတြကို လက္ရွိအေျခအေနကို ေၾကညာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ကို ဆက္မသြားေတာ့ဘူး။ သံတဲြ ေလဆိပ္ကိုဆင္းပါ့မယ္။ ေလယာဥ္ကလည္း Capt ရဲ႕ Under Control ေအာက္မွာပဲ ရွိပါတယ္။ သံတဲြကိုေရာက္ရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ Ground Staff ေတြက အဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္ေပးပါ့မယ္ဆိုတာ ေၾကညာၿပီးမွ သံတဲြေလဆိပ္ကို ဆင္းခဲ့တာပါ။ ဆင္းတဲ့အခါမွာလည္း ခက္ခက္ခဲခဲ ဆင္းခဲ့ရတယ္။ မိုးထဲေလထဲမွာ ဆင္းခဲ့ရၿပီး ေျမျပင္မွာ တစ္နာရီ မိုင္ ၃၀ ႏႈန္းနဲ႔ ေလက တိုက္ေနတာ။ ကြၽန္ေတာ့္ဘက္က မွန္ကဲြေနတဲ့အတြက္ ျမင္ကြင္းမရွင္းလို႔ တဲြဘက္ေလယာဥ္မွဴး အကူအညီယူၿပီး ဆင္းခဲ့ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဆင္းခဲ့ခ်ိန္မွာ ခရီးသည္နဲ႔ ေလယာဥ္ဘာတစ္ခုမွ ထိခိုက္မႈမရွိခဲ့ဘဲ Safety Landing ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

■ ေမး – ဟုတ္ကဲ့ စစ္ေတြကေန တက္လာၿပီးမွ စစ္ေတြေလဆိပ္ကို ျပန္မဆင္းဘဲ သံတဲြေလဆိပ္ကိုဆင္းဖို႔ ဘာလို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါလဲ။

ေျဖ – ကြၽန္ေတာ္စစ္ေတြကို ဘာလို႔ ျပန္မဆင္းသလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ စစ္ေတြကေန စတက္လာတည္းက စစ္ေတြမွာလည္း ရာသီဥတုက မေကာင္းဘူး။ မိုးရြာေနတယ္။ မိုးတိမ္ေတာင္ေတြ ရွိေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က သံတဲြကို မဆင္းဘဲ စစ္ေတြကို ျပန္လွည့္ပ်ံမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္လာခဲ့တဲ့ ပံုမွန္ Speed အတိုင္း ပ်ံလို႔မရေတာ့ဘူး။ မွန္ကဲြေနလို႔ ကြၽန္ေတာ္ Speed ေလွ်ာ့ပ်ံမွ ရေတာ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေတြကို ျပန္လွည့္ရင္ ၂၅ မိနစ္ေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီ။ စစ္ေတြကို သြားၿပီးမွ မဆင္းႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္သံတဲြကို ျပန္လွည့္လာလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ဘာလို႔သံတဲြေလဆိပ္မွာ ညဘက္ဆင္းဖို႔ Night Landing Facilities မရွိဘူး။ ညေန ၅ နာရီအထိပဲ ဆင္းလို႔ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ရာသီဥတုဆိုးေနလို႔ စစ္ေတြကို ဆင္းလို႔မရေတာ့ဘူး။ သံတဲြမွာလည္း မဆင္းဘဲ ရန္ကုန္အထိ လာမယ္ဆိုရင္ ဒီရာသီဥတု ဆိုးဆိုးႀကီးႀကီးထဲမွာ ခရီးသည္ေတြကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ေခၚသြားဖုိ႔ဆိုတာ အႏၲရာယ္ၾကားမွာ Over Risk ယူၿပီး သြားရသလိုျဖစ္မယ္။ ရန္ကုန္ကို ေရာက္ခဲ့ရင္ ေျပာတာေနာ္။ တကယ္လို႔ လမ္းမွာဘာတစ္ခုမွမျဖစ္ဘဲ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကို ဆင္းသက္ႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာင္ ကြၽန္ေတာ့္ကို သက္ဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက အေရးယူမွာ အေသခ်ာပဲ။ ခရီးသည္ေတြရဲ႕ Safety ကို မစဥ္းစားဘဲ ဒီလိုအေျခအေနနဲ႔ ေမာင္းလာတယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ့္ကို DCA က လိုင္စင္သိမ္းတဲ့အထိ အေရးယူႏိုင္ပါတယ္။

■ ေမး – ဟုတ္ကဲ့ ေလယာဥ္မွဴးတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ အခုလို မထင္မွတ္တဲ့ အေရးေပၚ အေျခအေနေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕လာရတဲ့အခါမွာ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ႏိုင္ဖို႔ ဘယ္လိုႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသလဲ။

ေျဖ – ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလယာဥ္မွဴးေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ေလယာဥ္ေပၚမွာ မထင္မွတ္တဲ့ အေျခအေနေတြ ၾကံဳေတြ႕လာရတဲ့အခါ သတ္မွတ္ထားၿပီးသား Standard Operating Procedure (SOP) ေတြအတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ အေရးအႀကီးဆံုးက ခရီးသည္ေတြရဲ႕ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ကို ဦးစားေပးရင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းရဲ႕ စီးပြားေရးကို အနည္းနဲ႔ အမ်ားထိခိုက္မႈ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ခုၾကားမွာ ေလယာဥ္မွဴးေတြရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈနဲ႔ပဲ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

■ ေမး – Capt ဘက္ကအခုလိုဆံုးျဖတ္ၿပီး သံတဲြေလဆိပ္ကို ဆင္းသက္ခဲ့တာကို ေလေၾကာင္းလိုင္းက အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အေပၚ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ – ခုနကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့ၿပီးသလိုပါပဲ။ ေလယာဥ္ေလထဲမွာ ေမာင္းေနတဲ့ အခ်ိန္ကေန ေျမျပင္ေရာက္တဲ့အထိ SOP ကို မလိုက္နာဘဲ လုပ္ခဲ့တာ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ခရီးသည္ေတြရဲ႕ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ဒီလိုအေရးယူမႈကေတာ့ အမ်ားႀကီး နစ္နာပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေတးသံရွင္ေ၀လႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ဂီတေလာကအတြင္း အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ျဖတ္သန္းႀကိဳးစားလာခဲ့ရသူတစ္ဦးျဖစ္ကာ မိတ္ကပ္မႀကိဳက္ေသာသီခ်င္းမ်ား တစ္ကိုယ္ေတာ္အယ္လ္ဘမ္မွ စတင္ၿပီး ပရိသတ္လက္ခံအားေပးမႈ အမ်ားအျပား ရရိွခဲ့သူမွာ ေတးသံရွင္ေ၀လျဖစ္သည္။ ဘ၀ကို သေရာ္သည့္သီခ်င္းမ်ား၊ ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းမႈဘ၀မ်ားအတြင္းမွ လဲြမွားေနသည့္ အယူအဆမ်ားအား သေရာ္ဟန္စြက္သည့္ ေတးသီခ်င္း ဖန္တီးမႈမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားတင္ဆက္ေလ့ရိွသည့္ ေတးသံရွင္ေ၀လမွာ လက္ရိွတြင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေတးအယ္လ္ဘမ္ေလးေခြ ထြက္ရိွထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေတးသံရွင္ေ၀လက ပထမဆံုးတစ္ကိုယ္ေတာ္ပဲြအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားကဇာတ္႐ံု၌ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္အျပင္ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြတစ္ပဲြလံုးအား အကယ္ဒမီဓိရာမိုရ္၏ သံစံုတီး၀ိုင္းျဖင့္ တဲြဖက္တင္ဆက္ရန္ စီစဥ္ထားျပန္သည္။ ေတးသံရွင္ေ၀လႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ပထမဆံုးတစ္ကိုယ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြအတြက္ ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ား၊ သံစံုတီး၀ိုင္းႏွင့္ တင္ဆက္ရမည့္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

■ ေမး – မိုးရာသီမွာ ဂီတလႈပ္ရွားမႈေတြဘာေတြ လုပ္ဖို႔ရိွလဲ။

ေျဖ – မိုးရာသီမွာက ၾသဂုတ္လထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔နီနီနဲ႔ လန္ဒန္မွာ သြားေဖ်ာ္ေျဖဖို႔ရိွတယ္။ ဒီပဲြကေတာ့ ဟုိမွာလုပ္မယ့္ပဲြကို သြားဆိုေပးရမွာပါ။ တစ္ပဲြပါပဲ။ အဲဒီအတြက္ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ေလာက္စထြက္ဖို႔ရိွမယ္။ လကုန္ခါနီးေလာက္မွျပန္ေရာက္မယ္။ စက္တင္ဘာလထဲမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ One Man Show လုပ္ဖို႔ရိွပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၂၉ မွာ အမ်ဳိးသားကဇာတ္႐ံုမွာ လုပ္ဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။

■ ေမး – One Man Show ကို တစ္ပဲြလံုးကိုဓိရာမိုရ္တို႔နဲ႔ တဲြဖက္တင္ဆက္ဖို႔ စီစဥ္ျဖစ္တာကေရာ။

ေျဖ – အဓိကေတာ့ အေရွ႕မွာလည္း ကိုဓိရာမိုရ္နဲ႔တဲြၿပီး တင္ဆက္ဖူးတာရိွတယ္။ အဲဒီကတည္းကလည္း အခုလိုတဲြၿပီး အရမ္းဆိုခ်င္ခဲ့တယ္။ ပထမဆံုး One Man Show ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပရိသတ္ေတြကိုလည္း အမွတ္တရ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီပဲြကိုတစ္ပဲြလံုး ကိုဓိရာမိုရ္တို႔နဲ႔တဲြၿပီး တင္ဆက္မယ္ဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္ျဖစ္သြားတာပါ။ အဲဒီအတြက္ ျပင္ဆင္ရမွာေတြက ပိုမ်ားလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။

■ ေမး – တစ္ကိုယ္ေတာ္ပဲြအတြက္ ဘာေတြအဓိကျပင္ဆင္ေနၿပီလဲ။

ေျဖ – အဓိကေတာ့ သီခ်င္းေရြးေနတာေပါ့။ ပရိသတ္ေတြ နားေထာင္ခ်င္တဲ့ သီခ်င္းေတြ ရိွမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဆိုခ်င္တဲ့သီခ်င္းေတြလည္း ရိွတယ္။ အဲဒါကိုမွ Orchestra နဲ႔ တီးတဲ့အခါ အဆင္ေျပဆံုး၊ အလိုက္ဖက္ဆံုးပံုစံတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ရမွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ့္ပဲြမွာ Opening Band ႏွစ္ခုလည္းပါမယ္။ သူတို႔လည္း အေကာင္းဆံုးေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ၾကပါလိမ့္မယ္။

■ ေမး – ကိုေ၀လသီခ်င္းေတြအားလံုးကို Orchestra နဲ႔ တီးတဲ့အခါ ပရိသတ္ေတြအတြက္ အရသာအသစ္တစ္ခု ေျပာင္းသြားမလား။

ေျဖ – ဟုတ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္းအဲဒါေၾကာင့္ ပထမဆံုးတစ္ကိုယ္ေတာ္ပဲြမွာ တစ္ပဲြလံုးကို Orchestra နဲ႔တီးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ။ သီခ်င္းအားလံုးကို Orchestra နဲ႔တီးတဲ့အခါ အရသာအသစ္တစ္ခု ေျပာင္းသြားမယ္လို႔ထင္တယ္။ အဓိကေတာ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ထူးျခားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္ အခုလို တင္ဆက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ။ ပဲြမွာတီးတဲ့အခါလည္း Choir ေတြ ဘာေတြနဲ႔ ခမ္းခမ္းနားနားလည္း လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလိုလုပ္ျဖစ္တာပါ။

■ ေမး – အဲဒီအတြက္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ခ်င္းစီမွာ ေျပာင္းလဲတီးခတ္မႈေတြ လုပ္ဖို႔လိုမလား။

ေျဖ – အဓိကေတာ့ သီခ်င္းပါပဲ။ ဘယ္သီခ်င္းကို ဘယ္လိုပံုစံေျပာင္းမလဲ၊ ဘယ္လိုေျပာင္းတီးမလဲဆိုတာ ကိုဓိရာမိုရ္နဲ႔တိုင္ပင္ၿပီး လုပ္ေနပါတယ္။

■ ေမး – သီခ်င္းဘယ္ႏွပုဒ္ေလာက္ ေဖ်ာ္ေျဖျဖစ္မလဲ။

ေျဖ – သီခ်င္းက အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့ ၂၅ ပုဒ္ေလာက္ဆိုဖို႔ မွန္းထားတယ္။ အတိအက်ေတာ့ မသိေသးဘူး။ ေရြးေနတုန္းပဲ ရိွေသးေတာ့ေလ။ ပရိသတ္ေတြ နားေထာင္ခ်င္တဲ့သီခ်င္းေတြကိုေတာ့ ဦးစားေပး ေရြးျဖစ္ပါမယ္။

■ ေမး – ပဲြအတြက္ တျခားစိတ္လႈပ္ရွားစရာဆိုရင္ေရာ။

ေျဖ – ေနာက္ထပ္ဂ႐ုစိုက္ရမွာက က်န္းမာေရးေပါ့။ အေသာက္အစားေလးလည္း နည္းနည္းေလွ်ာ့ၿပီး က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ရတယ္။ ဆင္ျခင္သင့္တာေတြ ဆင္ျခင္ၿပီး အပုဒ္တုိင္းကို အေကာင္းဆံုးဆိုႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားပါမယ္။

■ ေမး – ဒီၾကားထဲေတာ့ သီခ်င္းသစ္ထြက္ျဖစ္ဖို႔ရိွဦးမလား။

ေျဖ – ဒီၾကားထဲေတာ့ သီခ်င္းသစ္မထြက္ျဖစ္ေသးဘူး။ ပဲြအတြက္ပဲ အာ႐ံုအျပည့္အ၀ စိုက္သြားမယ္။ ဒီပဲြက မႏွစ္ကတည္းကလည္း လုပ္မယ္လို႔ စိတ္ကူးရိွသလို အားလံုးကလည္း တိုက္တြန္းၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္လုပ္မယ့္အခ်ိန္မွာ သီခ်င္းလည္း မ်ားခ်င္တာေၾကာင့္ အေခြသစ္တစ္ေခြ ထပ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ဒီအေခြထဲကသီခ်င္းေတြနဲ႔ ပရိသတ္နဲ႔ ရင္းႏွီးမႈရမယ့္ အခ်ိန္တစ္ခုေရာက္ေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းရပါတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီလိုအခ်ိန္လည္း ေရာက္လာၿပီဆိုေတာ့ တစ္ကိုယ္ေတာ္ပဲြကို အေကာင္းဆံုး တင္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ပဲ စီစဥ္ပါမယ္။

■ ေမး – အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကေန အခုလိုပရိသတ္ အားေပးတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ခံစားရတဲ့ ခံစားခ်က္ကိုလည္း သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ – ဒီအလုပ္က အေသြးအသားထဲကကို ၀ါသနာပါလို႔ လုပ္တဲ့အလုပ္ေပါ့။ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ပဲ အရင္ကလည္း အခက္အခဲေတြၾကားက ဒီလိုပဲႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ကူညီေပးခဲ့ၾကတဲ့သူေတြလည္း ရိွခဲ့တယ္။ ဒီလိုကေနပဲ အခုလုိေနရာတစ္ေနရာထိ ေရာက္လာတယ္ေပါ့။ ဒီလိုေရာက္လာတဲ့အခါလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ အႏုပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ ရပ္တန္႔လို႔မရပါဘူး။ ပိုပိုၿပီးႀကိဳးစားရတာပါ။ အႏုပညာဖန္တီးမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အရင္ကလည္း ႀကိဳးစားသလို အခုလည္း ႀကိဳးစားပါတယ္။ ဒီလိုႀကိဳးစားမႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ အားေပးတဲ့ ပရိသတ္ေတြရိွမွလည္း အႏုပညာရွင္ဆိုတာ ရပ္တည္ႏိုင္တာပါ။

■ ေမး – တစ္ကိုယ္ေတာ္ပဲြအတြက္ လက္မွတ္ေတြက ဘယ္ေတာ့ေလာက္စေရာင္းမလဲ။

ေျဖ – ေရႊစင္အင္တာတိန္းမန္႔က စီစဥ္တာဆိုေတာ့ ကိုအီၾကာေကြးနဲ႔ တိုင္ပင္တုန္းပါပဲ။ အားလံုးသတ္မွတ္ၿပီးရင္ေတာ့ ေၾကညာပါမယ္။ ဒီလကုန္ေလာက္ စေရာင္းျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။

■ ေမး – သီခ်င္းေတြေတာ့ အသစ္ေရးျဖစ္တယ္ေနာ္။

ေျဖ – သီခ်င္းေရးတာကေတာ့ စိတ္ထဲမွာေပၚရင္ ေပၚသလို ခ်ေရးတာမ်ဳိးဆိုေတာ့ ေရးျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ကတည္းက ေရးထားခဲ့တဲ့သီခ်င္းေတြလည္း ရိွတယ္။ အဓိကေတာ့ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျမင္ေတြ႕ေနတာေတြထဲက ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ တစ္ခုခုေပၚလာၿပီဆိုရင္ ခ်ေရးလိုက္တာမ်ားတယ္။ စိတ္ထဲမွာ ခံစားမိတဲ့အတိုင္း၊ ျမင္မိတဲ့အတိုင္းကိုပဲ ဖန္တီးျဖစ္တာမ်ားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာ သီခ်င္းေရးမယ္ဆိုတာမ်ဳိး မသတ္မွတ္ထားဘဲ ခံစားမႈေပၚလာတဲ့အခ်ိန္ ေရးျဖစ္တာပါ။

■ ေမး – တစ္ကိုယ္ေတာ္ပဲြၿပီးရင္ေရာ ေနာက္ထပ္ဘာအႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ျဖစ္ဖို႔ရိွမလဲ။

ေျဖ – ပြင့္လင္းရာသီေရာက္ရင္ေတာ့ ႐ိႈးေတြပဲဆိုျဖစ္ဖို႔မ်ားမယ္။ ရန္ကုန္ေရာ နယ္မွာပါ ႐ိႈးေတြဆိုျဖစ္မယ္။ သီခ်င္းအသစ္ေတြလည္း တစ္ကိုယ္ေတာ္ပဲြၿပီးရင္ေတာ့ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းလုပ္သြားဖို႔ စိတ္ကူးထားတယ္။

■ ေမး – တစ္ကိုယ္ေတာ္ပဲြကို လာအားေပးမယ့္ ပရိသတ္ေတြကို ေျပာခ်င္တဲ့စကားလက္ေဆာင္မ်ားရိွမလား။

ေျဖ – ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ပထမဆံုးတစ္ကိုယ္ေတာ္ပဲြ အတြက္လည္း စိတ္အားလူအား အျပည့္အ၀ထည့္ၿပီး ျပင္ဆင္သြားပါမယ္။

Myanmar Idol Top 3 ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ဳိႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

Myanmar Idol သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပဲြ၏ Top 3 ၿပိဳင္ပဲြ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ကာ အသက္အငယ္ဆံုး ၿပိဳင္ပဲြ၀င္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ဳိမွာ ေတးသံရွင္အိအိ၏ မ်ဳိးဆက္သစ္ သမီးငယ္ေလးျဖစ္သည္။ ခ်ဳိသာသည့္အျပံဳး၊ ကိုယ္ပိုင္ဆိုဟန္တစ္ခုကို ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ဳိသည္ ၿပိဳင္ပဲြကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပရိသတ္အားေပးမႈ အခိုင္အမာ ရရိွလာသူျဖစ္သည္။ ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ဳိႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ၿပိဳင္ပဲြကာလအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ အကဲျဖတ္ဒိုင္မ်ား၏ Comment မ်ားအေပၚ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ား၊ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ၿပိဳင္ပဲြအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေလွ်ာက္လွမ္းသြားရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္မ်ားကို ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့သည္။

■ ေမး – Myanmar Idol Top 3 အထိ ပါ၀င္ခြင့္ရလာတဲ့ ခံစားခ်က္ကို အရင္ဆံုး ေျပာျပေပးပါဦး။

ေျဖ – တကယ္တမ္း ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီအဆင့္အထိကို ေရာက္လာတယ္ဆုိတာက သမီးကိုအားေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ပါ။ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈေတြ၊ Voting ေပးတာေတြ မရိွဘူးဆိုရင္ ဒီေနရာအထိလည္း ပါ၀င္ခြင့္ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားခြင့္ရတာကိုက ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈေၾကာင့္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ပရိသတ္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းကို ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ ေမေမလည္းသမီး အခုလိုက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္တဲ့အေပၚ ေက်နပ္မယ္ထင္ပါတယ္။

■ ေမး – ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ဳိက ၿပိဳင္ပဲြစၿပိဳင္ကတည္းက သီခ်င္းတိုင္းကို ကိုယ္ပိုင္ဟန္တစ္ခုနဲ႔ ဆိုတတ္တယ္။ အဲဒီလို သတ္မွတ္ခံရတဲ့အေပၚ ခံစားမႈကို သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ – ပရိသတ္ေတြက သမီးသီခ်င္းဆိုတဲ့အခါ ဘာသီခ်င္းပဲဆိုဆို ကိုယ္ပိုင္ဟန္တစ္ခုနဲ႔ ဆိုတယ္လို႔ေျပာၾကသလို အကဲျဖတ္ဒိုင္ေတြကလည္း သမီးက ကိုယ္ပိုင္ဟန္ရိွတယ္လို႔ ေျပာၾကတာေတြရိွတယ္။ သမီးအရမ္းလည္းေပ်ာ္ပါတယ္။

■ ေမး – ၿပိဳင္ပဲြကာလတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြရခဲ့သလို စိတ္ဖိစီးမႈေတြ၊ စိတ္ညစ္ရတာေတြလည္း ၾကံဳရမွာပဲေလ။ ဒါေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္လဲ။

ေျဖ – ဒါကေတာ့ ဘယ္ၿပိဳင္ပဲြမဆို Challange ကေတာ့ ရိွမွာပဲေလ။ လြယ္ကူမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ စိတ္ထဲမွာထားထားတယ္။ အကဲျဖတ္ဒိုင္ေတြက သမီးအတြက္ Comment ေတြေပးတယ္ဆိုရင္လည္း သမီးထက္ အမ်ားႀကီးေတာ္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြရိွတဲ့ လူႀကီးေတြက သမီးလိုအသက္ ၁၉ ႏွစ္ပဲရိွေသးတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ဆံုးမေပးၾကတယ္။ လမ္းညႊန္ေပးၾကတယ္။ ဒါကိုသမီးအေနနဲ႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ လိုက္နာရမယ္ဆိုတာမ်ဳိး အျမဲစဥ္းစားတယ္။ သမီးကိုေကာင္းေစခ်င္လို႔ ေျပာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ လိုက္နာတယ္။ စိတ္ဆိုးတာလည္း မရိွသလို စိတ္ညစ္တယ္လို႔လည္း မခံစားဘူး။ သူတို႔ေျပာတာေတြကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္ရမလဲဆိုတာကို စဥ္းစားတယ္။ ဆက္လုပ္ပါတယ္။

■ ေမး – ကိုယ့္ကို ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္သူေတြကိုေရာ ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ေလ့ရိွလဲ။

ေျဖ – ေ၀ဖန္တဲ့သူေတြကို အျမဲတမ္း အာ႐ံုစိုက္ေနမယ္ဆိုရင္ ၿပိဳင္ပဲြကိုအာ႐ံုထားႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီစကားေတြကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ေနရင္ သမီးစိတ္ဓာတ္က်သြားႏိုင္တယ္။ သမီးကို ေ၀ဖန္ၾကတဲ့သူေတြထဲကမွ ျပဳျပင္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္တိုင္လည္း ျပဳျပင္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ သက္သက္တိုက္ခိုက္တာ ဆိုရင္ေတာ့ ေခါင္းထဲမထည့္ဘူး။ ကိုယ္လုပ္စရာရိွတာ ဆက္လုပ္တယ္။ ႀကိဳးစားစရာရိွတာကို အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားတယ္။

■ ေမး – Myanmar Idol ကို ၀င္ၿပိဳင္ျဖစ္တဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ဆိုရင္ေရာ။

ေျဖ – အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ သမီးသီခ်င္းဆိုရတာကို ႀကိဳက္တယ္။ အိမ္မွာသီခ်င္းဆိုရင္ အေမက မဆိုခိုင္းဘူး။ နားၿငီးတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ၿပိဳင္ပဲြဆိုေတာ့ ကိုယ္ဆုိခ်င္တဲ့အတိုင္း ဆိုလို႔ရၿပီေလ။ ဘယ္သူမွလည္း ေျပာေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလိုေပါ့။ ဒီအဆင့္အထိ ေရာက္လာမယ္လို႔လည္း မထင္ခဲ့ဘူး။ ဒီ Level အထိေရာက္လာေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း အ့ံၾသမိတယ္။

■ ေမး – ၿပိဳင္ပဲြမွာ အေကာင္းဆံုး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ေရာ ဘယ္လိုေတြျပင္ဆင္ခဲ့ရလဲ။

ေျဖ – အကုန္လံုး ျပင္ဆင္ခဲ့ရပါတယ္။ ၿပိဳင္ပဲြျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈအပိုင္း၊ အဆိုပိုင္း၊ က်န္းမာေရးပိုင္း အားလံုးျပင္ဆင္ရတယ္။ ကိုယ္မ၀တ္ခ်င္တာလည္း ၀တ္ရတယ္။ ၿပိဳင္ပဲြျဖစ္တဲ့အတြက္ သီခ်င္းနဲ႔လိုက္ေအာင္၀တ္ရတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာလည္း ၀တ္စံုကို အာ႐ံုအရမ္းမထားဘူး။ က်န္းမာေရးလည္း တစ္ခါတေလ အားနည္းတတ္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဂ႐ုစိုက္ရတယ္။ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းက အလိုအပ္ဆံုးပါပဲ။ စိတ္ဓာတ္က်ရင္ က်န္းမာေရးထိမယ္။ က်န္းမာေရးထိရင္ အဆိုပါထိမယ္ဆိုေတာ့ စိတ္ကိုေတာ့ အျမဲတမ္း ပိုၿပီးသတိထားတယ္။

■ ေမး – ကိုယ္နဲ႔ရင္းႏွီးတဲ့ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ေတြ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ႏႈတ္ဆက္သြားရတဲ့ အေပၚခံစားမႈကို သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ – ၀မ္းနည္းရပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေန႔တိုင္းအတူတူေတြ႕ျမင္ၿပီး အတူေနလာခဲ့ၾကတဲ့သူေတြဆိုေတာ့ေလ။ သူတို႔ေတြအားလံုးက အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ရိွေနမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ သမီးယံုၾကည္တယ္။ Final ညမွာေတာ့ အားလံုးအတူတူ ေတြ႕ခြင့္ရမွာျဖစ္တယ္။ အေကာင္းဆံုးသီဆုိၿပီး ထြက္သြားတာျဖစ္လို႔ သူတို႔ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။

■ ေမး – Winner ျဖစ္ဖို႔အတြက္ေရာ ေမွ်ာ္လင့္ထားလား။

ေျဖ – ဒါကေတာ့ ပရိသတ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္တဲ့ Voting နဲ႔ ဆံုးျဖတ္တာျဖစ္လို႔ သမီးေသခ်ာေတာ့ မေျပာတတ္ပါဘူး။ သမီးဘက္ကေတာ့ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားသီဆုိသြားပါမယ္။

■ ေမး – ၿပိဳင္ပဲြၿပီးသြားရင္ေရာ ဘာေတြဆက္လုပ္သြားဖို႔ စိတ္ကူးထားလဲ။

ေျဖ – သမီးကေတာ့ သမီးတကယ္၀ါသနာပါတဲ့ သီခ်င္းေတြဆိုေနမယ္။ သမီးကိုခ်စ္ခင္ေပးတဲ့ ပရိသတ္ေတြလည္း ဆက္ၿပီးအားေပးေစခ်င္ပါတယ္။

■ ေမး – ဒီႏွစ္ Winner ဆုကို မိန္းကေလးကို ရေစခ်င္တယ္လို႔ ပရိသတ္ေတြက ေျပာၾကတာရိွတယ္။ အဲဒီအေပၚေရာ ဘယ္ေလာက္အထိ ေမွ်ာ္လင့္လဲ။

ေျဖ – ဒါကေတာ့ ေသခ်ာမေျပာတတ္ပါဘူး။ သမီးဘက္က ႀကိဳးစားမႈရယ္၊ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ မဲေပးမႈရယ္၊ ကံတရားရယ္ အမ်ားႀကီး သက္ဆိုင္ပါတယ္။