ဆီရာယာလီယြန္ ေရႀကီးမႈမ်ားတြင္ ေသဆံုးသူ ၄၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာ

ဆီရာယာလီယြန္ႏိုင္ငံတြင္ ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၄၀၀ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာၿပီး လူ ၆၀၀ ခန္႔ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲဟု ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕မွ အႀကီးတန္း အရာရွိ တစ္ဦးက ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီေန႔ ေရတြက္ရာမွာ ေသဆံုးသူ စုစုေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္”ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီ အသင္းမ်ား အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ Elhadj As Sy က ဂ်ီနီဗာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူ ၃၀၀ ေက်ာ္၏ အေလာင္းမ်ားကို ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ၀ါတာလူးၿမိဳ႕ အနီးတြင္ ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ခဲ့သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေနာက္အာဖရိကရိွ ဆီရာယာလီယြန္ ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ေက်ာ္လြန္သည့္ အက်ပ္အတည္းတစ္ခုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု Sy က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အ၀န္းအ၀ိုင္းက ၎တို႔၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို သိသိသာသာ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ လူတိုင္းအတြက္ လံုေလာက္သည့္ ခိုလႈံစရာမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာခဲ့သူမ်ားသည္ အျပင္ဘက္တြင္ အိပ္ေနရဆဲဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ေရႀကီးမႈ အက်ပ္အတည္းကို တု႔ံျပန္ရန္အတြက္ လူအားလံုးထံမွ ပူးေပါင္းအားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား လိုအပ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ၿဗိတိန္က ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၄၅ သန္း (ေပါင္ ၅ သန္း)အကူအညီေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေဒၚလာတစ္သန္းႏွင့္ တိုဂိုႏိုင္ငံက ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀၀ အကူအညီ ေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕သည္ အေရးေပၚရန္ပံုေငြ ေတာင္းခံမႈကို ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

Ref: AFP

ဖိလစ္ပိုင္စီးပြားေရး ဇြန္လအထိ သံုးလပတ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့

ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္က မနီလာ ဘ႑ာေရးခ႐ိုင္တြင္ မိုးေမွ်ာ္တိုက္မ်ား ေနာက္ခံထားလ်က္ ဆင္းရဲသားအိမ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ဖိလစ္ပိုင္ စီးပြားေရးသည္ ဇြန္လအထိ သံုးလပတ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ၿပီး အာရွတြင္ တိုးတက္မႈ အျမန္ဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ဖြယ္ ရိွေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ အစိုးရက ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဘီနစ္ႏိုအကြီႏုိ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ခိုင္မာသည့္ အေျခခံမ်ားေၾကာင့္ လက္ရိွသမၼတ ဒူတာေတး ဦးစီးေနေသာ ဖိလစ္ပိုင္ စီးပြားေရးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့သည္။ ဒူတာေတး၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရး စစ္ပြဲေၾကာင့္ လူေထာင္ခ်ီ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဥေပဒစိုးမိုးမႈအေပၚ စိုးရိမ္ေနၾကေသာ္လည္း ဖိလစ္ပိုင္စီးပြားေရးက ခိုင္ခိုင္မာမာ တိုးတက္ေနခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ စီးပြားေရးသည္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကား တိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားမႈအား ျပည့္မီဖြယ္ရိွေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ စီးပြားေရး စီမံကိန္း အတြင္း၀န္ အာနက္စတိုပါနီရာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္စီးပြားေရးသည္ ပထမႏွစ္၀က္၌ ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈသည္ အာရွအင္အားႀကီးမ်ားတြင္ ထိပ္တန္းစာရင္း၀င္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ သံုးလပတ္တြင္ ၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ေနာက္တြင္ တိုးတက္မႈ အျမန္ဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ပါနီယာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုမူရာဘ႑ာေရး အုပ္စုသုေတသန လုပ္ငန္းက ဒုတိယသံုးလပတ္ တိုးတက္မႈအရ ဖိလစ္ပိုင္သည္ ယခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

Ref: AFP

ဂေရ႕စ္မူဂါဘီ၏ တုိက္ခိုက္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ေတာင္အာဖရိကေမာ္ဒယ္ ေက်ေအးရန္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ကမ္းလွမ္းခံရ

ဇင္ဘာေဘြသမၼတ၏ ဇနီး၏ တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဆိုေသာ ေတာင္အာဖရိကေမာ္ဒယ္ အန္ဂ်ယ္စ္အား ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ဇင္ဘာေဘြသမၼတ ေရာဘတ္မူဂါဘီ၏ဇနီး ဂေရ႕စ္မူဂါဘီ၏ တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဆိုေသာ အသက္ ၂၀ ရွိ ေတာင္အာဖရိက ေမာ္ဒယ္သည္ စဲြခ်က္တင္ႏုိင္သည့္ အလားအလာမွ ေရွာင္လဲႊႏိုင္ရန္ ေလ်ာ္ေၾကး ကမ္းလွမ္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အသက္ ၅၂ ႏွစ္ရွိ ဂေရ႕စ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္စပ္မ်ား၌ အေရးႀကီးအဆင့္ တပ္လွန္႔ထားခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဂေရ႕စ္အား ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ရန္ ရဲတပ္ဖဲြ႕က စဥ္းစားခဲ့ေၾကာင္းလည္း သတင္းထြက္ခဲ့သည္။

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ ဂ်ဳိဟန္နက္စဘတ္ရွိ ဟုိတယ္တစ္ခုတြင္ ဂေရ႕စ္၏ လွ်ပ္စစ္မီး ၾကားဆက္ႀကိဳးျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ခံခဲ့ရသည္ဟုဆိုေသာ ေမာ္ဒယ္ဂါဘရီရယ္လာအန္ဂ်ယ္စ္က နဖူးႏွင့္ ေနာက္ေစ့တုိ႔တြင္ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အလြန္အမင္း ထိခိုက္နာက်င္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈျဖင့္ ၎က ရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအမႈအတြက္ ေက်ေအးေပးရန္ ၾကားခံအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က အန္ဂ်ယ္စ္ မိသားစုထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေလ်ာ္ေၾကး ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႕ေနဂ်ာ႐ိုင္းနယ္က အန္ဂ်ယ္စ္ႏွင့္အတူ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၌ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခ်စ္သူအား သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ ျပစ္မႈထင္ရွားခဲ့သည့္ မသန္စြမ္း အားကစားသမား ေအာ္စကာပစ္တိုရီးယပ္စ္အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့မႈအတြက္ ေရွ႕ေနနယ္သည္ ထင္ရွားခဲ့သည္။

ယင္းၾကားခံအဖဲြ႕က ၎တုိ႔အား ေဆြးေႏြးရန္ ခြင့္ေတာင္းၿပီး အမႈအား ႐ုပ္သိမ္းေစလိုေၾကာင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏကိုမူ မေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း နယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အန္ဂ်ယ္စ္မိသားစုကမူ ယင္းကဲ့သို႔ ေက်ေအးရန္ စိတ္မ၀င္စားေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ ဟာရာရီေလဆိပ္၌ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ခဲ့အၿပီး ေျခခ်င္း၀တ္ဒဏ္ရာ ကုသရန္ ေတာင္အာဖရိကသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ဂေရ႕စ္က ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံတမန္ဆိုင္ရာ တရားစဲြဆိုမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ေတာင္းဆုိခဲ့သည္ဟု ေတာင္အာဖရိက ရဲတပ္ဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေမာ္ဒယ္အား တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အခ်ိန္က ယင္းဟုိတယ္တြင္ ဂေရ႕စ္၏ သားႏွစ္ဦးလည္း တည္းခုိေနေၾကာင္း သိရသည္။

အန္ဂ်ယ္စ္၏ အမႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေသာ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ယခုအခါ ဂေရ႕စ္မူဂါဘီအား (ဖမ္း) ၀ရမ္းထုတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု နယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ နယ္သည္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသူမ်ားအား ကူညီေပးသည့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕ Afri-Forum ၏ ကိုယ္စားျပဳျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖဲြ႕က အန္ဂ်ယ္စ္အမႈအတြက္ ကူညီေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဂေရ႕စ္အား သံတမန္ဆိုင္ရာ တရားစဲြဆိုမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ မည္သည့္ႀကိဳးပမ္းမႈကိုမဆို ဟန္႔တားသြားမည္ဟု Afri-Forum က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္းအမႈအား သီးျခားတရားစဲြဆိုမႈ ျပဳလုပ္ရန္ပင္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Ref: AFP

ထိုင္၀မ္သမၼတ႐ံုး အျပင္ဘက္တြင္ ဆာမူ႐ိုင္းဓားျဖင့္ တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ပြား

ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္က တုိင္ေပရွိ သမၼတနန္းေတာ္၀င္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္သည့္ ၀င္ေပါက္တစ္ခု၌ ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ လက္နက္ကုိင္ စစ္ရဲတစ္ဦး (Photo: AFP)

ထိုင္၀မ္သမၼတ႐ံုး အျပင္ဘက္တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္၌ တ႐ုတ္အလံ သယ္ေဆာင္လာေသာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ဆာမူ႐ိုင္းဓားျဖင့္ တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္ရဲလံုျခံဳေရးတစ္ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အခင္းျဖစ္သည့္ ေနရာတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ယင္းအမ်ဳိးသားက ၎၏ႏုိင္ငံေရး အျမင္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းဓားအား အနီးရွိ သမိုင္းျပတုိက္တစ္ခုမွ ၎က ခိုးလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းတုိက္ခုိက္သူသည္ တူတစ္လက္ ယူေဆာင္လာခဲ့ၿပီး သမိုင္းျပတုိက္၌ ဆာမူ႐ိုင္းဓား ျပသထားသည့္ အဖံုးအား ႐ိုက္ခဲြ၍ ဓားကို ခုိးလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္ေသာ ရဲတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎၏ ေက်ာပုိးအိတ္တြင္ တ႐ုတ္အလံ တစ္ခုကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎၏ႏုိင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္အား ျပသရန္ သမၼတ႐ံုးသို႔ သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းရဲက ဆိုခဲ့သည္။ မိသားစုအမည္ “လူ” ဟုသာ သိရေသာ ယင္းအမ်ဳိးသားသည္ သမၼတ႐ံုးထဲသို႔ ေဘးေပါက္မွ ၀င္ရန္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္ ဟန္႔တားခဲ့သည့္ ရဲတစ္ဦးအား ဓားျဖင့္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္ဟု သမၼတ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ အဲလက္ဟူအန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လတ္တေလာတြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕က စစ္ေဆး ေမးျမန္းေနေသာ အသက္ ၅၁ ႏွစ္ရွိ လူသည္ အလုပ္လက္မဲ့တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈရာဇ၀င္ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လည္ပင္းတြင္ ဒဏ္ရာရခဲ့ေသာ ရဲအား အနီးရွိေဆး႐ံုသို႔ အလ်င္အျမန္ ပို႔ခဲ့ၿပီး အေျခအေန မစိုးရိမ္ရဟု ဟူအန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းတုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္တြင္ သမၼတ႐ံုးထဲ၌ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ကေလးမ်ား အပါအ၀င္ မိသားစုေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပေနေၾကာင္း သိရသည္။ အသက္ ၂၄ ႏွစ္ရွိ လံုျခံဳေရးက ရဲ၀ံ့စြာ ဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအမ်ဳိးသားသည္သာ ဓားျဖင့္ ႐ုံးထဲသုိ႔ ၀င္လာခဲ့လွ်င္ မေတြးရဲစရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဖန္ရွီကြမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူသည္ တ႐ုတ္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ေလ်ာင္နင္းအား ခ်ီးက်ဴးမႈ အပါအ၀င္ ေပက်င္းလုိလားေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုိင္၀မ္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းတိုက္ခိုက္မႈတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဆာမူ႐ိုင္းဓား၌ “နန္က်င္း တုိက္ပဲြ။ လူ ၁၀၇ ဦးအား သတ္ခဲ့” ဟု စာထြင္းထားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းဓားအား ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ နန္က်င္း၌ ဂ်ပန္စစ္တပ္က ေဒသခံမ်ားအား အစုလိုက္ အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈ၌ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဓားခုိးယူခံခဲ့ရသည့္ စစ္သမိုင္းျပတုိက္မွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္တုိင္ေပ ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ယင္းသမၼတ႐ံုးသည္ ေပက်င္းအား သံသယရွိေသာ သမၼတ ဆန္အင္း၀မ္၏ ႐ံုးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ထုိင္၀မ္သည္ တ႐ုတ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပက်င္း၏ ရပ္တည္ခ်က္အား လက္ခံရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ ဆန္က ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ထိုင္၀မ္သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေရလက္ၾကားျဖတ္ေက်ာ္ ဆက္ဆံေရး အလြန္အမင္း ဆိုးရြားလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: AFP