၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယ အစည္းအေ၀းအား ဇူလုိင္လလယ္တြင္ျပဳလုပ္ရန္ အပါအ၀င္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ အဆုိျပဳရက္မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက အစုိးရထံ တရား၀င္စာေပးပုိ႔

ဇြန္ ၁၁ ရက္က ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ PPST အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ -၂၁  ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းအား ဇူလုိင္လလယ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္အပါအ၀င္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္အဆုိ ျပဳရက္မ်ားကို NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ထံ ဇြန္ ၁၂ ရက္ တြင္ တရား၀င္စာျဖင့္ ေပးပုိ႔လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)  ဒုတိယ ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲဲ႕စည္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ (PPST)  ၏ (၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္း အေ၀းကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္တြင္ ဇြန္ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရထံ စာေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“PPST အစည္းအေ၀းကေတာ့ ပင္လုံက်င္းပမယ့္ ရက္ရယ္၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပမယ့္ရက္ရယ္၊ UPDJC  အစည္းအေ၀း က်င္းပမယ့္ရက္ရယ္ကုိလာၿပီး အဆုိျပဳတာေပါ့ေနာ္။ ဒါက EAO ေတြရဲ႕ အဆုိျပဳခ်က္ပဲ ရွိေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဒီမွာရတဲ့ သေဘာထားေတြကုိ အစုိးရဘက္ကုိ တရား၀င္စာနဲ႔ ပုိ႔ထားၿပီးၿပီ” ဟု ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္း အေ၀းကုိ ဇူလုိင္လလယ္တြင္ က်င္းပရန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕မ်ားက အဆုိျပဳထားၿပီး အဆုိပါညီလာခံတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲေရးစသည့္ ခက္ခဲေသာ ကိစၥရပ္မ်ား မေဆြးေႏြးရန္ PPST အစည္းအေ၀းက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပင္လုံညီလာခံကုိ ယခုလကုန္ပုိင္းတြင္ က်င္းပရန္အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕တုိ႔ ကနဦးသေဘာတူညီထားေသာ္လည္း ၾကားကာလတြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ UPDJC အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူရမည့္ျဖစ္သျဖင့္ ဇူလုိင္လလယ္တြင္ က်င္းပရန္ EAOs ဘက္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ပင္လုံညီလာခံႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပမည့္ရက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရထံ ေပးပုိ႔ထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ အစုိးရႏွင့္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား မၾကာမီ ထပ္မံေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲေဘာ္မ်ိဳး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား စုေပါင္းရယူေရး၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတုိးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာမႈကုိ ေပၚလြင္ေစေရး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ အသုံးျပဳ၍ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား မရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ကုိလည္း (၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္ PPST အစည္းအေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မေကြး၊ စစ္ကုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ တံတားမ်ားက်ဳိးက်ျခင္း၊ လမ္းမ်ားပ်က္စီးျပတ္ေတာက္ကာ သြားလာရခက္ခဲၿပီး လူေသဆုံးမႈအခ်ဳိ ႔ရွိခဲ့

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္းသြားကားလမ္းပိုင္းတခ်ဳိ ႔ ပ်က္စီးေနစဥ္

မေကြး၊ စစ္ကုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ တံတားမ်ားက်ဳိးက် ပ်က္စီးျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားအတြင္း ေရ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ လမ္းမ်ားပ်က္စီးျပတ္ေတာက္ကာ သြားလာရခက္ခဲၿပီး လူေသဆုံးမႈအခ်ဳိ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေနာင္ပိုေအာင္-ဆပ္ကယား ႀကိဳးတံတားပ်က္စီးၿပီး ေက်းရြာေပါင္း ၁၀ ရြာခန္႔ သြားလာရခက္ခဲ

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း မိုးအဆက္မျပတ္ သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေနာင္ပိုေအာင္-ဆပ္ကယား ႀကိဳးတံတားပ်က္စီးၿပီး ေက်းရြာ ၁၀ ရြာ ခန္႔သြားလာရခက္ခဲေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေနာင္ပိုေအာင္-ဆပ္ကယား ႀကိဳးတံတားသည္ နန္ထိန္ကြန္းေခ်ာင္းကို ျဖတ္ကူးေဆာက္လုပ္ထားၿပီး တံတားစတင္ပ်က္စီးသည္မွာ သုံးရက္ခန္႔ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ကာ ထိုတံတားသည္ ဆပ္ကယားေက်းရြာႏွင့္ အနီး ပတ္၀န္းက်င္ရွိရြာမ်ား အဓိကအားထားေနေသာ တံတားတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္  သြားလာေရး အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ဆပ္ကယားေက်းရြာသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ေခ်ာင္းေရကသန္ေတာ့ တိုင္ေတြက ကြၽတ္ထြက္သြားတာ။ တစ္ဖက္က ေစာင္းသြားၿပီ။ သြားလို႔မရေတာ့ဘူး။ ေခ်ာင္းက အရမ္းမႀကီးေပမယ့္ ေရတိုးရင္ေရစီးကသန္ေတာ့ ျဖတ္လို႔မရဘူး။ ေနာင္ပိုေအာင္ဘက္သြားရင္ အဲဒီတံတားကေနပဲ ျဖတ္ၿပီးသြားရတာ။ တျခားသြားစရာလမ္း၊ တံတားလည္း မရွိေတာ့ အခုဒုကၡေရာက္ေနၾကတယ္။ မိုးစရြာကတည္းက ျဖစ္တာပဲ။ ၀ိုင္းၿပီးျပင္ေနၾကေပမယ့္ ေရကလည္းသန္ေတာ့ လူ ၂၀၊ ၃၀ ေလာက္ ၀ိုင္းျပင္ေနၾကတာ ျပင္ေနတာလည္း သုံးရက္ရွိေပမယ့္ မိုးကရြာတုိင္ေတြ၊ သစ္ေတြကရွားဆိုေတာ့ အခုထိ မၿပီးႏိုင္ေသးဘူး။ ေနာင္ပိုေအာင္ကိုမသြားႏိုင္တာ သုံးရက္ရွိၿပီ။ ကြၽန္မတို႔ရြာကဆန္ထြက္ေတာ့ ရြာကဆန္ကိုေနာင္ပိုေအာင္ကို သြားေရာင္း ေနာင္ပိုေအာင္က ဟင္းခ်က္စရာအစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါး၊ တျခားပစၥည္းေတြကို ေနာင္ပိုေအာင္မွာ ျပန္၀ယ္ အဲဒီလိုလုပ္ၾကတာဆိုေတာ့ အခုႀကိဳးတံတားပ်က္သြားေတာ့ ကြၽန္မတို႔ရြာေရာ အနီးအနားက ရြာေတြပါ ဒုကၡေရာက္ေနၾကတယ္” ဟု ဆပ္ကယားေက်းရြာသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဆပ္ကယားေက်းရြာႏွင့္အနီး ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာ ေရေက်ာ္၊ မွန္ကင္း၊ ေနာင္ေမာ္၊ မန္ေမာ္၊ ေငါက္စား စသျဖင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀ ရြာခန္႔သည္ ထိုႀကိဳးတံတားကို အသံုးျပဳေနၾကၿပီး ခိုင္ခံ့ေသာ တံတားေဆာက္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပထားေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္အထိမရရွိေသးေၾကာင္း  ဆပ္ကယားေက်းရြာသူတစ္ဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“တံတားကေတာ့ ကိုယ္ထူကိုယ္ထရြာကပဲ ေဆာက္တဲ့တံတားပါ။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထဆိုေတာ့ ရြာကေငြအင္အားလည္း သိပ္မတတ္ႏိုင္ဘူးေလ။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေလးနဲ႔ ေဆာက္ရေတာ့ ခိုင္ခံ့မႈ သိပ္မရွိဘူး ထင္တယ္။ မႏွစ္ကလည္း ဒီလိုျဖစ္လို႔ တစ္ခါျပင္ ထားရၿပီးၿပီ။ စေဆာက္တာကေတာ့ ၂၀၁၆ တုန္းကေဆာက္ထားတာ။ ကားေတာ့သြားလို႔ မရဘူး။ ဆုိင္ကယ္နဲ႔ သံုးဘီးပဲသြားလို႔ရတယ္။ တံတားေဆာက္ေပးဖို႔ အစိုးရဆီမွာလည္း စာတင္တာပဲ။ စာတင္ေတာ့လည္း ေဆာက္ေပးေတာ့မယ္ဆိုသလိုလိုၾကားရၿပီး အခုခ်ိန္ထိ မေဆာက္ေပးေသးဘူး”ဟု ထိုေက်းရြာသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ ေနအိမ္မ်ား ေရနစ္ျမဳပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ၀င္းေက်ာ္လိႈင္)

တမူးၿမိဳ႕တြင္ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့

တမူးၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္ ၁၁ ရက္ညပုိင္းတြင္ မုိးသည္းထန္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕ေရနစ္ျမဳပ္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“ခုမနက္ေတာ့ ေရက က်သြားပါၿပီ။ က်တယ္ဆုိတာက အေပၚပုိင္းေတြက က်တာ။ ေရ၀ပ္တဲ့ေနရာေတြေတာ့ ျမဳပ္တုန္းရပ္ကြက္က ေစ်းတန္း ၉၊ ၁၀ ေပါ့။ ဒါ မုိးရာသီ အစ ရွိေသးတယ္။ မုိးမ်ားရင္ ေရလွ်ံဦးမွာပဲ။ စစ္တပ္ကုန္း ေဂါက္ကြင္းလမ္းအဆင္းကေန ေအာင္ေတာ္မူ အၾကားေပါ့။ အာရွလမ္းမႀကီးက ပိတ္ထားေတာ့ ကန္ႀကီးလုိ ျဖစ္ေနသလုိျဖစ္ေနၿပီး ေရ၀ပ္ေတာ့တာ။ ခန္႔မွန္းအိမ္ေျခ ၂၀၀ ေလာက္ရွိမယ္။ ၿမိဳ႕ထဲက အနိမ့္ပုိင္းေတြလည္း ေရ၀င္တာပဲ။ ေရ၀င္ေတာ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းသြားဖုိ႔ ခက္ခဲတာေပါ့။ ျခင္ကိစၥ၊ ေရကိစၥနဲ႔ အိမ္သာကိစၥေတြ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာမွာ စုိးရိမ္ရတယ္” ဟု တမူးၿမိဳ႕ခံ ကုိေအာင္သူခ်မ္းက ေျပာၾကားသည္။

တမူးၿမိဳ႕တြင္ မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရနစ္ျမဳပ္သည့္ ဒဏ္ခံစားရေသာ ရပ္ကြက္မ်ားမွာ ေစ်းတန္း ၉ ရပ္ကြက္၊ ေစ်းတန္း ၁၀ ရပ္ ကြက္၊ ေစ်းတန္း ၁၁ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕မ ၁၂ ရပ္ကြက္၊ ေစာ္ဘြား ၆ ရပ္ကြက္တုိ႔ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေရေဘးသင့္ေသာ ေဒသခံမ်ားထံသုိ႔ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားကုိလည္း လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ကူညီေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရကေတာ့ က်သြားပါၿပီ။ ေရႏုတ္ေျမာင္းေတြ မေကာင္းလုိ႔ အဲဒီလုိ ျဖစ္တာေလ။ ေရႏုတ္ေျမာင္းေတြ လုပ္ထားေပမယ့္လည္း မုိးကတအားမ်ားလုိ႔ ျဖစ္တာပါ။ ေရႏႈတ္ေျမာင္းေတြက မုိးမရြာခင္ တစ္ရက္က စက္ႀကီးေတြနဲ႔ ေရႏႈတ္ေျမာင္းေတြ ေဖာ္ထားေပမယ့္ မုိးမ်ားသြားတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ မုိးကမရပ္ေသးဘူး။ ေရကေတာ့ လမ္းေပၚမွာ မရွိေတာ့ဘူး။ က်န္တဲ့ေနရာေတာ့ က်န္ေသးပါတယ္။ ႐ုံးေတာင္မွ ခါးေလာက္ ေရာက္သြားတယ္။ အခုေတာ့ ၾကမ္းေပၚပါၿပီ။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း ေရသန္႔ေတြ လုိက္ေ၀ေပးေနတယ္” ဟု တမူၿမိဳ႕ NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသျဖင့္ ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပိုင္းသြားကားလမ္းပိုင္းတခ်ဳိ ႔ ပ်က္စီး

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသျဖင့္ ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္းသြား ကားလမ္းပိုင္းတခ်ဳိ႕ ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေမာင္ေတာ-ႀကိမ္ေခ်ာင္းလမ္းပိုင္းတြင္ ငါးစားၾကဴးေက်းရြာႏွင့္ ၀က္ပိုက္ေက်းရြာၾကားတြင္ လမ္းပ်က္စီးမႈျဖစ္ေနၿပီး ႀကိမ္ေခ်ာင္း – တမန္းသားလမ္းပိုင္းတြင္ သက္ကိုင္ညာေက်းရြာႏွင့္ ေလာင္းဘုတ္ေက်းရြာၾကားတြင္ လမ္းေရေက်ာ္ေနၿပီး ကားတစ္စီးဗြက္နစ္ ေနသည့္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားသြားလာ၍ မရျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္သြားလာ မႈ ျပတ္ေတာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ကိုင္ညာေက်းရြာအနီးကားလမ္းတြင္ ဗြက္နစ္ေနသည့္ကားမွ ကားသမားတစ္ဦးက “လမ္းကေတာ္ေတာ္ကို ဆိုးတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကားဗြက္နစ္ေနတာ ႏွစ္ရက္ေလာက္ ရွိၿပီ။ ဆြဲတင္လည္း မရဘူး။ လမ္းက ေျမသားေတြကိုဖို႔ၿပီး လုပ္ထားေတာ့ လာသမွ် ကားဗြက္နစ္တာပဲ။ အေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ကို ဆိုးတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“အခု ႀကိမ္ေခ်ာင္း- တမန္းသားသြားလာလို႔မရတာ ႏွစ္ရက္ရွိပါၿပီ။ သက္ကိုင္ညာနဲ႔ ေလာင္းဘုတ္ၾကားကလမ္းမွာ ေရေက်ာ္ေနတယ္။ ကားတစ္စီးကလည္း ဗြက္နစ္ေနေတာ့  လံုး၀ကားျဖတ္လို႔မရဘူး။ အဲဒီလမ္းမွာ တံတားတစ္စင္းကလည္း လုပ္ေနဆဲပဲျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေရေက်ာ္ေရေခါင္းကလည္းမၿပီးေသးေတာ့ ကားေတြျဖတ္သြားလို႔မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသခံေတြက သြားလာရခက္ေနတယ္။ အခုေက်ာင္းဖြင့္ရာသီမွာ ဆရာ ဆရာမေတြလည္း ေက်ာင္းေတြကိုလာေနၾကတာမွာ လမ္းမေကာင္းလို႔ ေမာင္ေတာမွာေသာင္တင္ေနတာ ရွိတယ္။ မိုးကဆက္ရြာေနေတာ့ သြားဖို႔လာဖို႔ အဆင္မေျပဘူး” ဟု တမန္းသားေက်းရြာသားတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းသျဖင့္ သံတြဲၿမိဳ႕ေပၚ ေျမနိမ့္ပုိင္းရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕မွ ေဒသခံမ်ား ေျပာင္းေရႊ ႔ေနရၿပီး ကားလမ္းပုိင္းအခ်ဳိ ႔ ေရေက်ာ္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသျဖင့္ သံတြဲၿမိဳ႕ေပၚ ေျမနိမ့္ပုိင္းရပ္ ကြက္အခ်ဳိ႕မွ ေဒသခံမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ေနရၿပီး ကားလမ္းပုိင္းအခ်ဳိ႕ ေရေက်ာ္မႈျဖစ္ပြားကာ ကားမ်ားေစာင့္ဆုိင္းေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၁၂ ရက္ ညပုိင္းက သံတြဲၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ျပင္  ရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕တြင္ ေခ်ာင္းေရ ေလးေပခန္႔ ၀င္ေရာက္လာ ေရျပည့္တက္လာသျဖင့္ သံတြဲ ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္၊ ေညာင္ပင္ေစ်းရြာ၊ တမုတ္ေခ်ာင္းရြာတုိ႔တြင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ က်ား ၄၁ ဦး၊ မ ၄၉ ဦး၊ အိမ္ေထာင္စု ၂၃ စုအား အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္ ေရႊဆံေတာ္ဘုရား ဓမၼာ႐ုံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထားရေၾကာင္းႏွင့္ ရြာသားမ်ားမွာ ေတာင္ေပၚေစတီသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရေၾကာင္း၊ မုိးရြာသြန္းမႈမ်ားျပားသျဖင့္ သံတြဲေခ်ာင္းေရမွာ ျမင့္တက္ေနၿပီး ဒြါရာ၀တီ တံတားမွာ နစ္ျမဳပ္လုံးနီးပါးအေျခအေနတြင္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ညတုန္းကေတာ့ တစ္ၿမိဳ႕လုံးျမဳပ္သြားတဲ့ အေနအထားေပါ့၊ အခုေတာ့ ေရျပန္က်သြားၿပီ၊ ဒါေပမဲ့ ေညာင္ပင္ေစ်း၊ တမုတ္ေခ်ာင္း စတဲ့ရြာေတြကေတာ့ ႏွစ္တုိင္းလုိပဲ အမ်ားဆုံး ျမဳပ္တာေပါ့၊ သူတုိ႔ ရြာသားေတြကလည္း ဆံေတာ္ေတာင္ဘုရားေတာင္ေပၚကုိ ေျပာင္း ေရႊ႕ေနထုိင္ၾကရတယ္။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း ထမင္းထုပ္ေတြ လုိက္ၿပီး ေ၀ငွေပးေနၾကတာ ရွိတယ္” ဟု သံတြဲၿမိဳ႕မွ ဦးျမင့္မုိးက ေျပာၾကားသည္။

အလားတူစြာပင္ ဂါယ္ေလာင္ရြာအနီး အမ္း-တပ္ေတာင္ကားလမ္း ေရေက်ာ္မႈျဖစ္ပြားေနၿပီး ကားမ်ားသြားလာ၍ မဆင္မေျပဘဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ မဲလက္ေမာင္းအနီး အမ္း-စစ္ေတြ ကားလမ္း ေရေက်ာ္ေနသျဖင့္ ကားမ်ားသြားလာ၍ မရျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိၾကသည္။

ဇြန္ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ၁၁ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခဲ့သည့္အျပင္ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ မုိးဆက္လက္ရြာသြန္းေနသျဖင့္ ေတာင္က်ေရမ်ားမွာ ကားလမ္းမ်ားက ျဖတ္ေက်ာ္ေနၾကဆဲျဖစ္ရာ ကုန္တင္ကားမ်ား၊ ခရီးသည္တင္ကားမ်ားႏွင့္ မိသားစုစီးကားမ်ားမွာလည္း ေစာင့္ဆုိင္းသြားလာေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

“အမ္း-တပ္ေတာင္အပုိင္းမွာဆုိရင္ ဂါယ္ေလာင္ရြာအနီးမွာ ေရေက်ာ္ေနလုိ႔ ကားေတြ သြားလာလုိ႔ အဆင္မေျပမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတယ္။ တခ်ဳိ႕ကားႀကီးေတြကေတာ့ အရဲစြန္႔ၿပီးျဖတ္ၾကတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အမ္း-စစ္ေတြ အပုိင္းမွာဆုိရင္ မဲလက္ေမာင္းေတာင္အနီးမွာ ေရေတြေက်ာ္လုိ႔ကားေတြ ပိတ္ေနတယ္။ ကားေတြသြားလာလုိ႔မရဘူး။ မုိးကအစပဲ ရွိေသးတယ္ ကားလမ္းေရေက်ာ္တာေတြ စတင္ျဖစ္ေပၚေနၿပီ။ လမ္းေတြ ပုိင္းေနၿပီဆုိေတာ့ ခရီးသြားလာေရးအတြက္ အေတာ္ေလးအဆင္မေျပမႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ လမ္းေရေက်ာ္တာကလည္း ႏွစ္ တုိင္းေက်ာ္ေနတာျဖစ္ေပမယ့္ ေရမေက်ာ္ေအာင္ အခုထိ မလုပ္ႏုိင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္၊ ကုန္စည္ျပတ္ေတာက္မႈေတြ မျဖစ္ေပၚေအာင္ လမ္းေတြ အျမန္ဆုံးသြားလာလုိ႔ရေစခ်င္တယ္” ဟုလည္း အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ကုိမ်ဳိးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

သံတြဲေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ေနမႈ အေနအထားကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုႏွင့္လူမႈေရး ၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ခ်မ္းသာတုိ႔က ဇြန္ ၁၂ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ကြင္းဆင္းၾကည့္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႀကိဳးတံတားတစ္စင္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္
ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေနာင္ပိုေအာင္-ဆပ္ကယား ႀကိဳးတံတား ပ်က္စီးစဥ္

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အေဆာက္အအံု ခုနစ္လံုးႏွင့္ေနအိမ္ ၃၄ လံုး ပ်က္စီး

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရြာမတန္းလြဲတိုက္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာင္ေက်းရြာတြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း ၀င္ေရာက္တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အမ်ားပိုင္အေဆာက္အဦခုနစ္လံုး ႏွင့္လူေနအိမ္ေျခ ၃၄ လံုး ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ေ၀းသည့္ ၿမိဳ႕ေတာင္ေက်းရြာ အုပ္စု ၿမိဳ႕ေတာင္ေက်းရြာႏွင့္ နန္းရာကုန္း ေက်းရြာတြင္ ဇြန္ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီက ေလဆင္ႏွာေမာင္း၀င္ေရာက္ တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း အေဆာင္ (၁)၊ အေဆာင္ (၂)၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ အေဆာက္အအုံ၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္ေျခ  ၃၄ လံုးပ်က္စီးသြားခဲ့ၿပီး နန္းရာကုန္းေက်းရြာတြင္ ဓမၼာ႐ံု၊ အမ်ားေသာက္ သံုးေရေလွာင္ကန္ အမိုးေဆာင္တို႔ ပ်က္စီးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔ မနက္ပိုင္း ၂ နာရီေလာက္မွာ ေလဆင္ႏွာေမာင္း၀င္တိုက္တာပါ။ အပ်က္အစီးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ပ်က္စီးသြားတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရး အေဆာက္အဦး၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာေတြနဲ႔ လူေနအိမ္ေျခက  ၃၄ လံုးပ်က္စီးသြားတယ္။ ေနာက္ကြၽန္ေတာ္တို႔အုပ္စု နန္းရာကုန္းေက်းရြာမွာေတာ့ ဓမၼာ႐ံုတစ္ေဆာင္နဲ႔ အမ်ားေသာက္သံုးေရေလွာင္ကန္ အမိုးေဆာင္ပ်က္စီးသြားပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေသာင္းညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေလဆင္ႏွာေမာင္း တိုက္ခတ္ျခင္းခံရၿပီး ပ်က္စီးသြားသည့္ အမ်ားပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ားအား အပ်က္အစီးစာရင္းမ်ား ေကာက္ယူကာ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ျပည္နယ္အထိ  ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအား အစီရင္ခံတင္ျပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္လို႔ ပ်က္စီးသြားတာေတြကိုေတာ့ စာရင္းျပဳစုေနတယ္။ ၿပီးရင္ သက္ဆိုင္ရာကို တင္ျပသြားမယ္။ ပ်က္စီးသြားတာက အမ်ားပိုင္အေဆာက္အအံု ခုနစ္လံုး အမိုးလန္ပ်က္စီးသြားတယ္။ လူေန အိမ္ေတြကေတာ့ လံုး၀ပ်က္စီးသြားတာ ေလးလံုး၊ အမိုးအားလံုးပ်က္စီးတာက ၁၈ လံုး၊ အမိုးတစ္ပိုင္း တစ္စပ်က္စီးတာက ၁၁ လံုး ပ်က္ စီးသြားတယ္လို႔ သိရတယ္” ဟု ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ယာယီဦးစီးမွဴး ဦး၀င္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္ခတ္ခံရသည့္ ေလေဘးသင့္သူမ်ားအား မိသားစု၀င္ေနအိမ္မ်ားတြင္ ယာယီေနထိုင္ေနၾကရၿပီး၊ ေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕တို႔မွ  ၿမိဳ႕ေတာင္ေက်းရြာသို႔သြားေရာက္ကာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားလာေရာက္စစ္ေဆးၿပီး  ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းႏွင့္လက္ရွိ ခမရ (၃၄၆)တပ္ရင္းမွ စစ္သည္မ်ားလာေရာက္ကာ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားသည့္ ေနအိမ္အေဆာက္အအုံမ်ား ရွင္းလင္းေနၾကေၾကာင္း  ၿမိဳ႕ေတာင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းေနမႈေၾကာင့္ ေတာင္ကုတ္-မအီကားလမ္းမ်ားေရေက်ာ္ၿပီး လမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈျဖစ္ေပၚကာ စာသင္ေက်ာင္း အခ်ဳိ႕ပိတ္ထားရေၾကာင္းသိရ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းေနမႈေၾကာင့္ ေတာင္ကုတ္-မအီကားလမ္းအခ်ဳိ႕တြင္ ေရေက်ာ္ေနမႈ၊ တံတားမ်ား ပ်က္စီးေနမႈတို႔ေၾကာင့္ လမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားျဖစ္ေပၚကာ ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚေျမနိမ့္ပိုင္ရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕ရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားရေၾကာင္း သိရသည္။

“ေတာင္ကုတ္-မအီကားလမ္းအပိုင္းမွာ ေန႔လည္ပိုင္းက ကင္းေတာင္ေက်းရြာ ကင္းေတာင္တံတားအနီးမွာ ေရေက်ာ္ေနတဲ့အတြက္ ကားေတြပိတ္မိေနတယ္။ ဆားျပင္အုပ္စု ကမာရြာနားက တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္းမွာ လည္းေရတိုက္စားတဲ့အတြက္ ကားေတြသြား လို႔မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ မိုးအဆက္မျပတ္ ရြာေနေတာ့ ေတာင္က်ေရေတြက တအားဆင္းလာၿပီး ေရေက်ာ္ေနတာေပါ့။ ဆားျပင္ရြာဆိုရင္ မေန႔ကပဲ ရြာထဲအထိ ေရျပည့္ေနတာ ေက်ာင္းေတြလည္း ပိတ္ထားရတယ္။ ကင္းေတာင္ေက်းရြာမွာလည္း ေခ်ာင္းေရေတြ ျပည့္လွ်ံေနေတာ့ ေတာင္ကုတ္-မအီကားလမ္းကို ေရေက်ာ္ေနတယ္။ အခုထိ လမ္းမွာကားေတြ ပိတ္ေနတယ္သြားလို႔ မရေသးဘူး” ဟု ကားဒ႐ိုင္ဘာ ကိုေဇာ္ေဇာ္က ဆုိသည္။

မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခခံပညာ
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအတြင္း ေရ၀င္ေရာက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ -ကိုေဇာ္ေဇာ္-ေတာင္ကုတ္)

သရက္ခ႐ိုင္အတြင္း မိုးအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းၿပီး ေခ်ာင္းေရႀကီးမႈေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္ကာ တံတားတခ်ဳိ ႔ ပ်က္စီး

သရက္ခ႐ိုင္အတြင္း မိုးအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းၿမိဳ႕ေခ်ာင္းေရႀကီးမႈေၾကာင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္ျခင္းတံတားတခ်ဳိ႕ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သရက္ခ႐ိုင္အတြင္း သရက္မင္းလွမင္းတုန္း စေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မိုးအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ လမ္းတခ်ဳိ႕ပ်က္စီး ျခင္းတံတားအခ်ဳိ႕ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၾကၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“မင္းတုန္းေခ်ာင္းေရက မႏွစ္ကထပ္ ေတာင္ပိုမ်ားတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ ပ်က္စီးထိခိုက္တဲ့ သတင္းမ်ဳိးေတြေတာ့ မၾကားရေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မင္းတုန္းကေန မေကြးကိုသြားတဲ့လမ္း ပိုင္းမင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ အပိုင္ပဒါန္း-မင္းဘူးကားလမ္း ေလးပင္ေခ်ာင္းေရက်မႈေၾကာင့္ အေ၀းေျပးကားေတြေကာ အိမ္စီးကားေတြပါတစ္ ေနကုန္ပိတ္မိေနတယ္။ အခုညေနပိုင္းအထိ ကားေလးေတြ ျဖတ္ကူးလို႔ မရေသးပါဘူး” ဟု မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအးလိႈင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“မိုးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ဘန္႔ျပင္ရြာေရၾကည္ေခ်ာင္းကမ္းပါၿပိဳမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ႏွစ္လံုးေျပာင္းေရႊ႕ ထားရပါတယ္။ ေနာက္ၿမိဳ႕မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာရွိတဲ့ လယ္လ်ားရွည္ႀကိဳးတံတားက ေခ်ာင္းေရလႊမ္းခံေနရတယ္။ ဒီထက္ေရပိုမ်ားလာရင္ ပ်က္စီးႏိုင္ေျခရွိတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေဒသခံေတြျဖတ္သန္းလို႔မရတဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒီတံတားကေတာင္ေပၚရြာေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ထားတဲ့တံတားပါ။ ေက်ာင္းသားေတြလည္း အသံုးျပဳေနရတဲ့တံတားပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ရွမ္းတပ္ရြာတံတားေပါ့ ဒီတံတားလည္း ေနာက္ထပ္မိုးနည္းနည္းမ်ားလာ ရင္ပ်က္စီးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြရွိပါတယ္” ဟု မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ေဒသခံ ကိုေက်ာ္သူရက ေျပာၾကားသည္။

အလားတူမိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ သရက္ မင္းလွလမ္းပိုင္းတစ္ေနရာ ပ်က္စီးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ သရက္ခ႐ိုင္အတြင္း ေဒသခံမ်ား မိုးဆက္လက္ရြာသြန္းၿမိဳ႕သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္က်ေရာက္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ား အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေ၀လင္း)

မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕တြင္ မန္းေခ်ာင္းႏွင့္ ႏြားကူးေခ်ာင္းေရ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေရေဘးေရွာင္စခန္းငါးခု၌ လူဦးေရ ၁၀၀၀ နီးပါးခိုလႈံေနရၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦး ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူး (စကု)ၿမိဳ႕တြင္ မန္းေခ်ာင္းႏွင့္ ႏြားကူးေခ်ာင္းေရ ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေရေဘးေရွာင္စခန္းငါးခု၌ လူဦးေရ ၁၀၀၀ နီးပါးခိုလႈံေနရၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္က တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦး ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း စကုၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၾကည္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၁၀ ရက္ ညေနပိုင္းမွစ၍ မန္းေခ်ာင္းေရမ်ား ျမင့္တက္လာကာ ကမ္းလံုးျပည့္စီးဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေခ်ာင္းေရ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ စကုၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁)ႏွင့္ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းမွ အိမ္ေထာင္စု ၂၄၀ ခန္႔သည္ နီးစပ္ရာေရေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကရေၾကာင္း၊ ဇြန္ ၁၁ ရက္ က စကုၿမိဳ႕ အမွတ္ (၃)ရပ္ကြက္ ေရႊေပါက္ကန္ရပ္မွ အသက္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ မိခင္အိပ္ေပ်ာ္၍ ဖခင္ကအျပင္သို႔သြားစဥ္ ေနအိမ္ေအာက္သို႔ျပဳတ္က်ကာ ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ဦးၾကည္မင္းထံမွ သိရသည္။

ဇြန္ ၁၁ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ စကုၿမိဳ႕သို႔ မင္းဘူးၿမိဳ႕ဘက္မွ အ၀င္ကားလမ္း၏ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၇ ႏွင့္ ၈ အၾကားတြင္ ႏြားကူးေခ်ာင္းမွ ေရေက်ာ္ေနေသာေၾကာင့္ ကားႏွင့္ ဆိုင္ကယ္မ်ား အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစရန္ ၾကက္ေျခနီ၊ မီးသတ္၊ ေထြအုပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ကူညီေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းေနရာတြင္ ဇြန္ ၁၁ ရက္က လယ္ယာသံုးယႏၲရား တစ္စီးတင္ေဆာင္လာသည့္ ဆယ္ဘီးကား တစ္စီးသဲနစ္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၂ ရက္အထိ မဆယ္ထုတ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ ႏြားကူးေခ်ာင္းမွေရမ်ား စကုၿမိဳ႕ေဆး႐ံုသို႔ ၀င္ေရာက္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ လူနာမ်ားအား အျမင့္ပိုင္း ေဆး႐ံုအေဆာင္သစ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထားခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဇြန္ ၁၂ ရက္အထိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားသည္ ေရေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ခိုလံႈေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အမွတ္ (၃) ရပ္က ေရႊေပါက္ကန္ရပ္မွာ အေမျဖစ္သူက အိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္း၊ အေဖက ေနအိမ္ရဲ႕အျပင္ဘက္ကို ေရာက္ရွိေနတုန္းမွာ ကေလးက တစ္ႏွစ္သားေက်ာ္ေက်ာ္ ေလးဆိုေတာ့ ေလးဖက္ေထာက္သြားရင္းနဲ႔ ျပဳတ္က်ၿပီး ေရနစ္ေသသြားတဲ့သေဘာပါ” ဟု ဦးၾကည္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဦးၾကည္မင္းက ဆက္လက္၍ “ေရေဘး ေရွာင္ျပည္သူေတြအတြက္ ကြၽန္ေတာ္ရယ္၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြရယ္၊ ေဂၚဆြမ္း ဆြမ္းေလာင္းအသင္းရယ္ ပူးေပါင္းၿပီး မေန႔ (ဇြန္ ၁၁ ရက္)က အစားအေသာက္အတြက္ ထမင္းဟင္း စီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီေန႔ (ဇြန္ ၁၂ ရက္)မွာ တိုင္းေဒသႀကီး သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲေရးဦး စီးဌာနကေနၿပီး ေရေမ်ာသြားတဲ့ ေနအိမ္ေျခာက္လံုးအတြက္ တစ္အိမ္ကိုက်ပ္တစ္ သိန္းႏႈန္း၊ ေနာက္ဆန္ဖိုးအျဖစ္ လူ ၁၈ ဦး အတြက္ သီးျခား တစ္ဦးကိုက်ပ္ ၂၁၀၀ ႏႈန္း ပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။ မေန႔က ေသဆံုးခဲ့တဲ့ ကေလးငယ္အတြက္လည္း သဘာ၀ေဘးစီမံ ခန္႔ခြဲေရးကေန က်ပ္သံုးသိန္း ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

စကုၿမိဳ႕ သက်မဥၨဴဘုရားေရေဘး ေရွာင္စခန္းတြင္ ခိုလႈံေနသည့္ အမွတ္ (၁) ရပ္မွ ေဒၚသန္းေဌးက “အန္တီ့အိမ္က လက္ ခုပ္တစ္ေဖာင္လြတ္တဲ့ အိမ္ေတာင္မွပဲ ေရက ၾကမ္းေရာက္ဖို႔ တစ္ထြာေလာက္ပဲ လိုတယ္။ ပစၥည္းေတြလည္း အကုန္ပါသြားၿပီ။ ေနစရာ မရွိေတာ့ တစ္ရပ္ကြက္လံုးက ဒီဘုရားေပၚမွာ ခိုလႈံေနရပါတယ္။ သူမ်ားေပးလွဴတာ ေလးေတြပဲ ေမွ်ာ္ၿပီးစားေနရတဲ့ အေျခအေနပါ။ ကိုယ့္အိမ္ကို ျပန္ခ်င္ေတာ့လည္း အခုေလာေလာဆယ္ ျပန္လို႔မရေသးဘူး။ ဘာျပဳလဲဆို ေရကမေလ်ာ့ေသးဘူး။ အေဒၚႀကီး တို႔အိမ္ဆို ေရက ခါးေလာက္အထိ က်န္ေသးတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၁၂ ရက္မွစ၍ မန္းေခ်ာင္းအထက္ပိုင္းရွိ အိုင္းမေရလႊဲဆည္ထိပ္တြင္ ေရႀကီးေရ အမွတ္ေအာက္ ျပန္လည္က်ဆင္းလာၿပီး စကုၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေရ၀င္ေရာက္ေနေသာ ေနအိမ္မ်ားတြင္လည္း ေရျပန္လည္က်ဆင္းလာေၾကာင္း သိရသည္။

မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕အ၀င္ ကားလမ္းတြင္ ႏြားကူးေခ်ာင္းမွ ေရေက်ာ္ေနစဥ္
(ဓာတ္ပံု-ေအာင္သူၿငိမ္း)

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဇြန္ ၉  ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ မိုးရက္ဆက္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေခ်ာင္းအမ်ားစုတြင္ ေရျပည့္ေရလွ်ံ စီးဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာခ်င္း ဆက္လမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ကားလမ္းအမ်ားစုတြင္ ေရေက်ာ္ျခင္း၊ ေရေက်ာ္မ်ားတြင္ ေခ်ာင္းေရေက်ာ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ မိုးမ်ားလြန္းမႈေၾကာင့္ မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ မင္းဘူးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ သက္တမ္းရင့္သစ္ပင္ႀကီးမ်ား ၿပိဳလဲကာ လူ၊ ကားႏွင့္ ဆိုင္ကယ္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈအခ်ဳိ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မုန္းေခ်ာင္းႏွင့္ မန္းေခ်ာင္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဆည္တမံႀကီးမ်ားတြင္ ေရအလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနမရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

 

ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ ရန္ကုန္-ျပည္ ကားလမ္း အရွည္တစ္မုိင္နီးပါးခန္႔ ေရေက်ာ္နစ္ျမဳပ္ေနၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ၁၂ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ေရလႊမ္း

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး(အေနာက္ပုိင္း) ျပည္ခ႐ိုင္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ ရန္ကုန္-ျပည္ကားလမ္း အရွည္တစ္မုိင္နီးပါးခန္႔ ေရေက်ာ္နစ္ျမဳပ္ေနၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ၁၂ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေရလႊမ္းမိုးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါေရလႊမ္းမိုးမွာ ဇြန္ ၁၁ ရက္က စတင္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္-ျပည္ကားလမ္းမပိုင္းတြင္ ကားေလးမ်ား ျဖတ္သန္းမႈခက္ခဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ကားလမ္းေပၚ၌ ေရအနည္းငယ္ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ေရလႊမ္းမိုးလ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“အေျခအေနကေတာ့ ေက်းရြာ ၂၀၀ ေက်ာ္မွာ ၂၀၀ ေလာက္ျမဳပ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၃၈ လမ္းဆို ညက ေရေတြျမဳပ္တယ္။ တစ္ခါမွ အဲဒီလိုမျဖစ္ဖူးဘူး။ အိမ္ထဲကို ေရ၀င္တဲ့အထိ ျဖစ္တယ္။ တစ္ၿမိဳ႕လံုး တစ္ကြင္းလံုး နစ္တယ္။ ေႏြစပါးေတြေကာ မိုးစပါးတစ္တန္ၾကဲေတြေကာ။ ခ်က္ခ်င္းစာရင္းေကာက္လုိ႔မရဘူး။ တစ္ကြင္းလံုးနစ္ေနတဲ့ အေနအထားဆိုေတာ့ ျပန္ေပၚလာမွပဲ ဘာေတြကေတာ့ ပ်က္စီးဆံုး ႐ံႈးတယ္ဆုိတာမ်ဳိး သိရမယ္။ ႐ံုးမွာအစည္း အေ၀းလည္း ေခၚထားပါတယ္” ဟု ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကို ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအား စာရင္းေကာက္ယူႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ စာသင္ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕အားလည္း တရား၀င္ပိတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ေနသည့္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕အ၀င္ ကားလမ္းတြင္ ႏြားကူးေခ်ာင္းမွ ေရေက်ာ္ေနစဥ္
(ဓာတ္ပံု-ေအာင္သူၿငိမ္း)

“မနက္ ၅ နာရီေလာက္ကေနစၿပီး ေရက တအားထိုးတက္လာတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစခ်င္း ဒီတာလမ္းကို ဘယ္တုန္းကမွေရ မေက်ာ္ခဲ့ဘူး။ ေရေတြက တ၀ုန္း၀ုန္းနဲ႔ဆင္းလာၿပီး ကားေတြကို လမ္းေၾကာင္းရွင္းဖုိ႔ မနက္ကတည္းက လုပ္ေနတယ္။ ၿပီးမွ မီးသတ္ရဲေဘာ္ေတြေရာက္လာၿပီး ရွင္းေနတယ္။ ေက်းရြာအကုန္လံုး နစ္ေနၿပီ။ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕ေနရာေတြဆို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကို ထြက္ေျပးကုန္တယ္။ တျခားၿမိဳ႕က ကယ္ဆယ္ေရးေတြကိုလည္း လာၿပီးအကူအညီေပးဖုိ႔ ေျပာထားတယ္။ အခုကအကုန္ ေရႊ႕ထားရတယ္။ ပိုးမႊားတိရစၦာန္ေတြတက္လာတယ္။ ေျမြေတြပါပါတယ္။ ဒီေန႔ ထမင္းစားဖို႔ခက္သြားၿပီ။ ခ်က္ဖုိ႔ေနေနသာသာ အလုအယက္ ထြက္ေျပးေနရတယ္” ဟု ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ေဒသခံ ဦးခ်စ္ကိုက ေျပာၾကားသည္။

ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ႏွင ့္ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္  လူႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ားအား ေရလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကၿပီး လတ္တေလာတြင္ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း၊ ေဒသအႏွံ႔တြင္ ေရႀကီးေနျခင္းေၾကာင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ႏုိင္ေျခလည္းနည္းပါးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ သီးႏွံစုံစိုက္ခင္း ဧက ၇၀၀၀၀ နီးပါး ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ဟု တိုင္းလယ္/ဆည္၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေရနစ္ျမဳပ္ေနေသာ သီးႏွံစိုက္ခင္း အခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဇြန္လဆန္းပိုင္းမွ ဇြန္ ၁၂ ရက္အထိ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ သီးႏွံစုံစိုက္ခင္း ဧက ၇၀၀၀၀ နီးပါး ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးကမ္ဇာမုံက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းက သီးႏွံမ်ားသည္ အမ်ားဆုံး ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“အခုတစ္ေလာ ေရျမဳပ္တာက ဧကခုနစ္ေသာင္းနီးပါးပါ။ ေရျမဳပ္တာကေန ျပန္ေပၚတာက ေျခာက္ေသာင္း နီးပါးပါ။ ထိခိုက္တာကလည္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ရွိတယ္။ လုံး၀ပ်က္စီးတာကေတာ့ ၉၃၇ ဧကရွိတယ္။ ထိခိုက္တဲ့ သီးႏွံစုံစိုက္ခင္း ေတြကေတာ့ ေနာက္ထပ္လည္း ပ်က္စီးဖို႔ ရွိေနတယ္။ မိုးကလည္း ဆက္တိုက္ရြာေနတယ္။ အေျခအေနကေတာ့ ေျပာင္းလဲမယ့္ သေဘာရွိတယ္။ အဓိက ပ်က္စီးတာကေတာ့ ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက မ်ားတယ္။ အျခား ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ျဖစ္ေတာ့ျဖစ္တယ္။ သိပ္ၿပီးေတာ့ မ်ားမ်ားစားစား မရွိဘူး” ဟု ဦးကမ္ဇာမုံက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္း၊ တမူးၿမိဳ႕တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္ လူေနအိမ္ ႏွစ္လုံးရွိေၾကာင္း၊ အျခားသီးႏွံစိုက္ခင္း အမ်ားအျပား ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ကမ္းၿပိဳမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန တိုင္းညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစ၀ီလီဖရန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“တမူးမွာေတာ့ အေရးေပၚ လူေနအိမ္ႏွစ္လုံး ေျပာင္းေရႊ႕ရတယ္။ အျခားၿမိဳ႕နယ္ ေတြမွာေတာ့ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ရမယ့္ အေနအထားအထိ မရွိေသးဘူး။ သီးႏွံေတြကေတာ့ အေတာ္ေရႀကီး နစ္ျမဳပ္တယ္။ မိုးက ဆက္တိုက္ရြာေနေတာ့ ကမ္းပါးၿပိဳတာေတြေတာ့ရွိတယ္။ ကနီၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ ဆည္က်ဳိးေတာ့ သီးႏွံေတြ ေရနစ္ျမဳပ္တယ္။ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္မွာေကာ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္မွာေကာ သီးႏွံေတြ ေရနစ္ျမဳပ္တာေတာ့ရွိတယ္။ ထူးတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း မၾကားမိေသးဘူး” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မိုးဆက္လက္ ရြာသြန္းေနမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးၿပီး သီးႏွံစုံစိုက္ခင္းမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကနီၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

မေကြး-ကန္ျပား-ေနျပည္ေတာ္လမ္းရွိ ေခ်ာင္းေရေက်ာ္မ်ားတြင္ ေရစီးအလြန္သန္ေနသျဖင့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္အမ်ားစုု ေန႔တစ္၀က္ေက်ာ္ ေစာင့္ဆိုုင္းခဲ့ရၿပီး ယင္းသိုု႔ေစာင့္ဆိုုင္းေနရစဥ္ လူနာတင္ယာဥ္တစ္စီးေပၚ၌ ေမြးလူနာတစ္ဦး ကေလးအေသမီးဖြား

မေကြး-ကန္ျပား-ေနျပည္ေတာ္ကားလမ္း ဖိုေလးလံုးရြာအနီး လိပ္ကန္းေခ်ာင္းေရေက်ာ္တြင္ ေခ်ာင္းေရမ်ားစီးဆင္းေနစဥ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဇြန္ ၉ ရက္မွစ၍ မိုးအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းေနမႈေၾကာင့္ မေကြး-ကန္ျပား-ေနျပည္ေတာ္ကားလမ္း မေကြးႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕အၾကားရွိ ေခ်ာင္းေရေက်ာ္မ်ားတြင္ ဇြန္ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီေက်ာ္အထိ ခရီးသည္တင္ယာဥ္အမ်ားစုႏွင့္ မိသားစုခရီးသြားကားမ်ား ရပ္တန္႔ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ရၿပီး ယင္းသို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနရစဥ္ လူနာတင္ယာဥ္တစ္စီးေပၚမွ ေမြးလူနာတစ္ဦး ကေလးအေသ ေမြးဖြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မေကြး-ရန္ကုန္ႏွင့္ မေကြး-ေနျပည္ေတာ္ ေျပးဆြဲသည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္အမ်ားစုသည္ အဆိုပါကားလမ္းမွ အမ်ားဆံုး ေမာင္းႏွင္ေလ့ရွိေၾကာင္း ဇြန္ ၁၀ ရက္ ညပိုင္းမွစ၍ မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕အၾကားရွိ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေရပမာဏမ်ားစြာ စီးဆင္းေနမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္မွ မေကြးသို႔ ဇြန္ ၁၁ ရက္ နံနက္ေစာပိုင္းက ၀င္ေရာက္ရမည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား မြန္းလြဲပိုင္းအထိ ရပ္တန္႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေၾကာင္း ယင္းလမ္းပိုင္းမွ မေကြး-ရန္ကုန္ႏွင့္ မေကြး-ေနျပည္ေတာ္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားသာမက စလင္း၊ ဆင္ျဖဴကြၽန္း၊ ပြင့္ျဖဴ၊ မင္းလွ၊ မင္းဘူး၊ စကုၿမိဳ႕မ်ားမွ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပးဆြဲသည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္အမ်ားစုလည္း ျဖတ္သန္းေလ့ရွိေၾကာင္း မေကြးမွ ရန္ကုန္သို႔ ဇြန္ ၁၁ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ထြက္ခြာရမည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားအတြက္လည္း အဆိုပါ လမ္းပိုင္းမွျဖတ္သန္းရန္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကဲ့သို႔ ကားမ်ားပိတ္မိေနခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕မွ မေကြးၿမိဳ႕သို႔ သယ္ေဆာင္လာသည့္ ကိုယ္၀န္ဆိပ္သင့္ေနေသာ လူနာတစ္ဦးက ကေလးတစ္ဦး အေသေမြးဖြားခဲ့ေၾကာင္း ေခ်ာင္းေရကူးႏိုင္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့သည့္ ခရီးသည္တင္ Express ကားမ်ားေပၚတြင္ လိုက္ပါလာခဲ့သည့္ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ လူနာမိခင္၏အသက္ကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္မွ မေကြးသို႔ ျပန္လာစဥ္ ေခ်ာင္းေရေက်ာ္တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ရသည့္ ေဒါက္တာ ညီညီေအာင္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ကားေတြ ပိတ္မိေနတုန္း ကြၽန္ေတာ္တို႔စီးလာတဲ့ကားေပၚကို “ဆရာ၀န္ေတြပါလား” ဆို လာေမးၿပီး အကူအညီေတာင္းပါတယ္။ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ေပၚမွာ အမ်ဳိးသမီး မီးဖြားလူနာတစ္ေယာက္ ကေလးေမြးရင္း အခက္အခဲျဖစ္ေနလို႔။ ကားကလည္း ေရေက်ာ္ကို ျဖတ္လို႔မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၈ နာရီခြဲ ခိုင္မႏၲေလးကား။ အဲဒီအေပၚမွာ ဆရာ၀န္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ေရွ႕ဆံုးမွာက OG ေတြပါရွိတယ္။ အဲဒီမွာ တခ်ဳိ႕ေတြ ဆင္းလိုက္သြားၾကတယ္။ ခိုင္မႏၲေလး ၈ နာရီကားမွာလည္း ဆရာ၀န္ေတြ OG ေတြပါပါတယ္။ ခဏေနေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကားေပၚက ဓာတ္မွန္ဆရာ၀န္ႀကီးပါ ဆင္းသြားၿပီး ျပန္လာတယ္။ ျပန္လာေတာ့ အမ်ဳိးသမီးကို ဆီးျခဴခ်င္လို႔ ဆီးျခဴပိုက္အျဖစ္သံုးဖို႔ အခ်ဳိရည္စုပ္တဲ့ ပိုက္ကေလးေတြရွိလားဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကားေတြမွာလုိက္ေမးၿပီး လူနာတင္ယာဥ္နားကို ကြၽန္ေတာ္က ေရာက္သြားတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေခ်ာင္းေရက်မႈေၾကာင့္ ယာဥ္မ်ား ေစာင့္ဆုိင္းေနရစဥ္

ေဒါက္တာညီညီေအာင္က ဆက္လက္၍ “အဲဒီမွာ လူနာက ဆရာ၀န္ေတြေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အေသေမြးၿပီးသြားၿပီ။ အဲဒီမွာ ဆရာ၀န္ေတြက အခ်င္းကို ခ်ေပးတယ္။ လူနာရဲ႕ျပႆနာက ၿမိဳ႕သစ္ကေန မေကြးကိုလႊဲတာက ကိုယ္၀န္ဆိပ္တက္ၿပီး တက္ေနတဲ့ လူနာမလို႔ပါ။ လူနာက ဆီးအိတ္ႀကီး တင္းေနၿပီးေတာ့ ေသြးသြန္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ႐ွိပါတယ္။ အျခားဆရာ၀န္ေတြက ေသြးက်ေဆးရွာေပးသူေတြက ေပးၾကတယ္။ ပိုးသတ္ေဆးေတြ ရွာသူကလည္း ရွာေပးၾကတယ္။ လူနာက ကံေကာင္းတာက ေသြးသြန္တာလည္း မရွိဘဲ၊ အတက္လည္း က်သြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ကားေပၚက လူတစ္ေယာက္က မေကြးတိုင္းေဆး႐ံုႀကီးကို လိုအပ္မယ့္ေဆးေတြ လွမ္းမွာေတာ့ လာပို႔ေပးခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္သိရသေလာက္ေတာ့ ဇြန္ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းအထိ အေ၀းေျပးကားႀကီးကြင္းထဲမွာ ကားအ၀င္အထြက္ေတြ ပါးလြန္းၿပီး ေျခာက္ကပ္ေနပါတယ္။ ကားအမ်ားစုက ကန္ျပားလမ္းကပဲသြားၾကေတာ့ အဲဒီမွာ အကုန္သြားၿပီး ဘေလာ့ျဖစ္ေနတာပါ။ လူေတြကိုကူးခိုင္းၿပီး ဒီဘက္က ကားေတြနဲ႔ သြားႀကိဳဖို႔ကလည္း ေရကမ်ားလြန္းေနေတာ့ လူလြတ္ကို ကူးရဲဖို႔ မလြယ္ပါဘူး” ဟု မေကြးၿမိဳ႕ မထသဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

မေကြးၿမိဳ႕မွ ဦးစံလင္းထြန္းက “ကြၽန္ေတာ္တို႔က မေန႔ကညေနက ရန္ကုန္က ျပန္လာေတာ့ ကန္ျပားလမ္းကေခ်ာင္းေတြ ေရက်ႏိုင္တာသိလို႔ အျမန္လမ္းကအဆင္းမွာ ကန္ျပားလမ္းဘက္မဆင္းဘဲ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းဘက္က လွည့္ေမာင္းလာခဲ့တာပါ။ အခုမနက္မွာ ကားေတြပိတ္မိေနတဲ့ေနရာကို သြားၾကည့္ေတာ့ ရန္ကုန္ဘက္က အ၀င္ကားေတြနဲ႔ အျခားကားေတြ အစီး ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ပိတ္မိေနတာ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕အၾကား ဖိုေလးလံုးေက်း႐ြာအနီးရွိ လိပ္ကန္းေခ်ာင္းေရေက်ာ္တြင္ ကားအမ်ားစု ပိတ္မိေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕အနီး ကန္ျပား-ေနျပည္ေတာ္ကားလမ္းတြင္ ေခ်ာင္းတစ္ခုကို တံတားတည္ေဆာက္ဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုတံတားေအာက္မွ ယာယီလမ္းတြင္လည္း ေခ်ာင္းေရမ်ားစီးဆင္းေနေၾကာင္း ေရစီးေနေသာေၾကာင့္ သြားလာေရးမ်ား ယာယီရပ္တန္႔ထားရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးသည္ ရခုိင္အေရးကုိ သတင္းယူသည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္အတြက္ အဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

Photo: Myanmar State Counsellor Office

႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးသည္ ရခုိင္အေရးကုိ သတင္းယူသည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္အတြက္ အဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NHK သတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား NHK သတင္းဌာနက ရခုိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ုိက္တာသတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး အဖမ္းခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဆန္႔က်င္လာၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိလာသည္ဟု ေ၀ဖန္ခံေနရေၾကာင္း၊ ရခုိင္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းယူရင္း အဖမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ားအေပၚ မည္သုိ႔တုံ႔ျပန္ခ်င္ပါသနည္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းက နားလည္လက္ခံထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီဟာ ကြာဟေနလားဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။

“ရခုိင္အေရးကို သတင္းယူလို႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့အတြက္သာ သူတို႔အဖမ္းခံရတာပါ။ တရားစီရင္စစ္ေဆးမႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လူတိုင္းမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျပန္ၾကားသိခြင့္ရွိေနတယ္ဆိုတာကို ရွင္သတိထားမိမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္တြင္း ကိစၥတုိင္းက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြအတုိင္းပဲ လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ NHK ရဲ႕ သတင္းေထာက္ေတြလည္း ဒီအမႈရဲ႕႐ံုးခ်ိန္းေတြမွာ ပံုမွန္တက္ေရာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနမယ္လုိ႔ က်ိန္းေသေျပာရဲပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဘာအေရးႀကီးလဲဆုိေတာ့ ကြၽန္မတို႔ဟာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ၊ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ဖုိ႔ပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ သူတုိ႔အဖမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ သူတို႔ဟာ အျပစ္ကင္းတယ္၊ မကင္းဘူးဆိုတာ ကြၽန္မတုိ႔ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒါဟာ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ပဲဆိုင္ၿပီး တရားစီရင္မႈကပဲ ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ကိစၥကို သတင္းယူလုိ႔ ဖမ္းတယ္ဆိုတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရျခင္းသည္ ေထာင္ေျခာက္ဆင္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္းရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က UNDP၊ UNHCR တုိ႔ႏွင့္ MoU လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၿပီးမွသာ သေဘာတူညီခ်က္ရလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္မဆုိင္းဘဲ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕အပုိင္းမ်ားကုိ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကုိ ဇြန္ ၆ ရက္က လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကြၽန္မအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီအခ်ိန္၊ ဒီအခါေရာက္မွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရတယ္လုိ႔ေတာ့ မထင္ျမင္ပါဘူး။ ဒါက အဆင့္ဆင့္ သြားရတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ကြၽန္မတုိ႔ သေဘာတူႏုိင္တဲ့ MoU မ်ဳိးရရွိဖုိ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေနခဲ့တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ အမ်ားမသိခဲ့ၾကဘူး။ ဒီကိစၥ စတင္တာက ကြၽန္မတုိ႔ ေဒါက္တာကုိဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ရရွိစဥ္ကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေနာက္ဆုံး ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးသည္လည္း ကြၽန္မတုိ႔ အၾကံေပးအဖြဲ႕ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္နဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္တာပါ။ ဒီအၾကံျပဳခ်က္ကုိ ကြၽန္မတုိ႔ အထူးအေလးအနက္ထားပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ပကတိ အေျခအေနအေပၚ အမွန္အတုိင္း ႐ႈျမင္သုံးသပ္ႏုိင္စြမ္းရွိတယ္လုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ ယုံၾကည္တာေၾကာင့္ အဲဒီအဖြဲ႕ကုိ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု NHK ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာျဖင့္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လာႏုိင္ေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားမသိၾကပါက မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္ဌာေနျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အလ်င္အျမန္ တုိးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသီးသီးက တာ၀န္ယူမႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရန္လုိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းမည့္ေကာ္မရွင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းအထိ စစ္ေဆးႏုိင္မည့္ အေျခအေနရွိၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ တရားေရးအာဏာကုိ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကုိ အပ္ႏွင္းလုိက္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနမည္ကုိ သတိျပဳရန္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုးျမင့္ေအာင္ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ကို ေတြ႔ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ေကာ္မရွင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းအထိ စစ္ေဆးႏုိင္မည့္ အေျခအေနရွိၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကုိ အပ္ႏွင္းလုိက္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနမည္ကုိ သတိျပဳရန္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးျမင့္ေအာင္က ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မုိင္းပန္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တင္သြင္းသည့္ ”ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ႏုိင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦး အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ သုံးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ UNSC ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အၾကံျပဳခ်က္တြင္ ျပည္ပအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းနည္းလမ္း ႏွစ္သြယ္ပါရွိရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပည္သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလးစား ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ျပန္လည္စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း” အေရးႀကီးအဆုိကုိ ဇြန္ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

”အဖြဲ႕၀င္သုံးဦး ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမည့္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွာ ႏုိင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ပါ၀င္မႈဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီ မညီ စိစစ္ၾကည့္ရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလုံး၌ တည္သည္ဟု အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းအထိ ယခုဖြဲ႕စည္းေသာ ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးႏုိင္မယ့္ အေျခအေနရွိတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေကာ္မရွင္ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံျခားသားထံမွ ဆင္းသာလာေသာ ေကာ္မရွင္ျဖစ္လာမည္ကုိ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္ ပါ၀င္သာ စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း ပထမဦးစြာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ယင္းေကာ္မရွင္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ေခၚယူျခင္း ေတြ႕ဆုံျခင္း ေမးျမန္းျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးဦးကုိ ဥပေဒရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မွတစ္ပါး မည္သူကမွ ေမးျမန္းပုိင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ ၎အာဏာမွာ တရားေရးအာဏာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားေရး အာဏာကုိ ေကာ္မရွင္သုိ႔ ေပးအပ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တရားေရးဆုိင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ႏုိင္ငံျခား အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကုိ အပ္ႏွင္းလုိက္သလုိ ျဖစ္ေနမွာ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ Sovereign Decision ကုိ ႏုိင္ငံျခားသားက ခ်မွတ္ပါက မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္နယ္တစ္ခုရဲ႕ လုံျခံဳေရးပိုင္းဆုိင္ရာ က်ဳိးေပါက္သြားႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာကုိပါ ထိပါး စြက္ဖက္လာႏုိင္တာကုိပါ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးျမင့္ေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အာဆာအၾကမ္းဖက္မႈ ကာလေနာက္ပုိင္းအား စုံစမ္းမယ္ဆုိသည့္အတြက္ ၎ကာလသည္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းမႈ မရွိခ်ိန္၊ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား ပ်က္ျပားေနခ်ိန္၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား စုိးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး နာက်င္ခံစားၿပီး သံသယႀကီးေနခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖင့္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား လည္ပတ္ႏုိင္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထပ္မံမဆုံးရႈံးေရး၊ ျပည္သူလူထု အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ထပ္မံမထိခုိက္ေစေရး၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔ကုိ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ကာလျဖစ္၍ ၎ကာလကုိ ႏိုင္ငံျခားသား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သမုိင္းေနာက္ခံ အေျခအေနမသိ၊ ေဒသခံမ်ား၏ ခံစားေနရသည့္ ဒုကၡကုိမသိဘဲ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သုံးသပ္ စစ္ေဆးလာမည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံေတာ္အစုိး၏ ပုံရိပ္ကုိ ထိခုိက္လာႏုိင္သည္ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသည္။

”ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကသာ ကြပ္ကဲစီရင္ပုိင္ခြင့္ ရွိၿပီးေတာ့ ျပည္ပႏုိင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္ေစျခင္းဟာ ျပည္ပမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို မိမိကုိယ္တုိင္ ႀကိဳဆုိေနသလုိ ျဖစ္ေနတာကို သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျမန္မာအစုိးရကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ UN က လာေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ မဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းေသာ္ေအး ကေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ခုကုိ ျပည္တြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေရး အေရးႀကီးအဆုိအား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ရႈံးနိမ့္သြားသည့္ မဲရလဒ္အား ေတြ႔ရစဥ္

ယခုကဲ့သုိ႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ က်ယ္ျပန္႔ နက္ရႈိင္းၿပီး ျပည္ပ ပေယာဂမ်ား အဖ်က္အေမွာင့္မ်ား မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား စသည့္ က႑ေပါင္းစုံမွ ဆက္ႏႊယ္လာႏုိင္သည္ကုိ သတိေပး ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဳိးကုိ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေဇာင္းေပးကာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏အေရးကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ၎တုိ႔ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိသာ စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္လာပါက ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာကုိ တရားနည္းလမ္းက် ေျဖရွင္းရာမေရာက္ဘဲ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ လႈံ႔ေဆာ္ဖန္တီးမႈမ်ဳိး ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသား ပါ၀င္သည့္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္ နက္နက္နဲနဲ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ ျပႆနာမ်ားကုိ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔ေစျခင္း၊ အေျခအေန ပုိမိုရႈပ္ေထြး ဆုိးရြားသြားေစျခင္း မရွိေစရန္ႏွင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အမုန္းတရားမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး ထိန္းသိမ္းရန္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

”လုံျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ အေျခခံက်က် စဥ္းစားၿပီး အစုိးရရဲ႕ အခြင့္အာဏာအတြင္းမွ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေရွးရႈေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကုိသာ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥဟာ ျမန္မာပထ၀ီ၀င္ အေနအထားအရ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားနဲ႔ ေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥ မဟုတ္ဘဲ မိမိႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္တဲ့ တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စိတ္ရင္း ေစတနာအမွန္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတိတ္သမုိင္းေၾကာင္းကုိ သိရွိလက္ခံႏုိင္သည့္ မိမိႏုိင္ငံသား အသိပညာရွင္မ်ား၊ အတက္ပညာရွင္မ်ားနဲ႔သာ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ပညာရွင္ႏုိင္ငံသားမ်ားနဲ႔သာ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔အညီ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေသာကိစၥဟာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး အတိမ္းအေစာင္း မခံသည့္ကိစၥျဖစ္၍ လုပ္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမွားယြင္းခဲ့ရင္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ား ထိခုိက္နစ္နာၿပီး မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ား နက္ရႈိင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ လုံျခံဳေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ထိခုိက္လာႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတုိ႔ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး အထူးဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေစလႊတ္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ မဲခြဲမႈ မလုပ္ဘဲ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ R2P ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဘြဲ႕လြန္စာတမ္းမ်ား ျပဳစုျခင္းတုိ႔ကိုပါ အခ်ိန္ကိုက္ ေဆာင္ရြက္လာၾကေၾကာင္း၊ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္သည္ အႀကံေပးရန္ဟု ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို UN တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး တရား၀င္အတည္ျဖစ္ကာ ယခုအခါတြင္ ရခုိင္အေရး လမ္းျပေျမပံုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါျဖစ္စဥ္သည္ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္ဆုိသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ပါ၀င္လာသည့္ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ၿပီး မိေအးႏွစ္ခါနာ သာမက ၁၀ ခါမကနာသည့္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေနကာ မိိမိႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားကိုလည္း မယံုၾကည္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းေသာ္ေအး ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈရွိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈ မရွိသည့္ ကုလသမဂၢ၏ တုိက္တြန္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အလုံးစုံလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္မလုိဘဲ မိမိႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနအရ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကုိသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ၿပီး မေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားကုိ မေဆာင္ရြက္ဘဲ ထားရွိသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ေရြးခ်ယ္မႈကုိ မိမိႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ထိခုိက္နစ္နာမႈ မရွိေစႏုိင္ေသာ အေျခခံအခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အေရးႀကီးအဆိုအား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း၍ အဆိုအား အတည္မျပဳရန္ သေဘာထားတင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုအေပၚ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ကန္႔ကြက္မဲမ်ားသည့္အတြက္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း ရံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအား ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စြန္႔လႊတ္ေစေရးအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားခ်ီလ်က္ ႀကိဳးပမ္းမႈ

ဆယ္စုႏွစ္ သုံးခုနီးပါးၾကာေအာင္ အေမရိကန္သမၼတ အဆက္ဆက္၊ အျခားကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔က ေျမာက္ကိုရီးယားအား  ႏ်ဴကလီးယားလက္ နက္စီမံကိန္းကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ေခ်ာ့တစ္ခါ ေျခာက္တစ္လွည့္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ႏွင့္ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ စင္ကာပူတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲျဖစ္လာသည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေတြ႕ဆုံကာ သူ၏ေရွ႕မွ သမၼတမ်ား မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။

■ သေဘာတူခဲ့သည့္ မူေဘာင္

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ တြင္ ႏ်ဴကလီးယားမျပန္႔ပြားေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NPT) ၌ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လွည့္စားခဲ့သည္ဟူသည့္ သံသယမ်ား ႀကီးထြားလာသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ၿဂိဳဟ္တု ဓာတ္ပုံမ်ားက ယုံျဗြန္းရွိ ႏ်ဴကလီးယား စက္႐ုံတစ္႐ုံကို ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့သည္။

ေနာက္ေလးႏွစ္ၾကာေသာအခါ ေျမာက္ကိုရီးယားက ၎အေနျဖင့္ NTP မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္က ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္  ကလင္တန္အစိုးရလက္ထက္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ‘သေဘာတူခဲ့သည့္ မူေဘာင္’ဟု ေခၚဆိုေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ေအာက္၌ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ တည္ရွိ ဆဲ ႏ်ဴကလီးယားစက္႐ုံမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္အျပင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖ်က္သိမ္းရန္အထိပင္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ယင္းႏ်ဴကလီးယားစက္႐ုံမ်ားသည္ ပလူတိုနီယမ္ကို အလြယ္တကူ ထုတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားက ယင္းတို႔အား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူရန္သာ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္သည္ အေပးအယူသေဘာ ျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အျခားနည္းလမ္းမွ ရသည့္ စြမ္းအင္အျဖစ္ ေလာင္စာဆီ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀,၀၀၀ ေပးရန္အျပင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္သို႔ အေရာက္တြင္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ မလုပ္ႏိုင္သည့္ Light-Water ဓာတ္ေပါင္းဖိုႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ေပးရန္ ကတိေပးခဲ့ရသည္။

ကြန္ဂရက္တြင္ ရီပက္ဘလီကင္တို႔အၾကား မလိုလားမႈမ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ ေလာင္စာဆီမ်ားကို သေဘၤာျဖင့္ ပို႔ေပးမႈမ်ား ၾကန္႔ၾကာခဲ့ၿပီး Light-Water ဓာတ္ေပါင္း ဖိုႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ေပးေရးသည္လည္း ႏွစ္အတန္ၾကာေအာင္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားရသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အေမရိကန္က ေျမာက္ကိုရီးယားကို ယူေရနီယမ္သန္႔စင္ေရးစီမံခ်က္အား လွ်ဳိ႕၀ွက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ က်ဳိးပ်က္သြားခဲ့ရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၀ ရက္က စင္ကာပူ၌ အေမရိကန္-ေျမာက္ကိုရီးယား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ မီဒီယာအသိအမွတ္ျပဳကတ္မ်ား ထုတ္ယူရန္အတြက္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား တန္းစီေနစဥ္ (Photo: AFP)

■ ေျခာက္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပြဲ

၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သည့္ ေျခာက္ ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲကို တ႐ုတ္က အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အတိုင္းအတာ က်ယ္ေျပာေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ညိႇႏိႈင္းရျခင္းႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၂၀၀၅ ခု ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားက သူ၏ ႏ်ဴကလီးယားစီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္း၍ NPT သို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ျပည္ပမွ ႏ်ဴကလီးယားထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို လက္ခံရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္အေနျဖင့္  စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စြမ္းအင္အကူအညီမ်ားအျပင္ အေမရိကန္ႏွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရး ရရိွမႈကို ေျမာက္ကိုရီးယားအတြက္ အာမခံေပးရသည္။ ကိုရီးယားစစ္ပြဲကို တရား၀င္အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရန္လည္း သေဘာတူ ထားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုရီးယားအတြက္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ျပဳလုပ္ေပးသည္ဟုဆိုကာ မကာအုိရိွ ဘဏ္တစ္ခုကို အေမရိကန္က ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္လိုက္သည့္အခါ၌ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ အလ်င္အျမန္ တံု႔ဆိုင္းသြားခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ပထမဆံုးႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အသစ္ကို ျပန္လည္က်င္းပခဲ့ရာ၌ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ရရိွခဲ့ရာ ေျမာက္ကိုရီးယားက သူ၏ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ကို ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္အျဖစ္ သူ႔အား အကူအညီေပးရန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ေငြမ်ား မကာအိုဘဏ္မွ ထုတ္ေပးရန္တို႔အတြက္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါႏွစ္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ယံုျဗြန္းရိွ ႏ်ဴကလီးယားစက္႐ံုကို စတင္ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ေအာက္၌ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ေလာင္စာေခ်ာင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အေမရိကန္ထံသို႔ သူ၏ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မ်ားျပားေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ပမီဒီယာမ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ ယံုျဗြန္း အေအးခံေမွ်ာ္စင္ကို ေဖာက္ခြဲျပခဲ့သည္။  ဘုရွ္အစိုးရအဖြဲ႕က ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ေထာက္ပံ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ႏုိင္ငံစာရင္းမွ ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး အတည္ျပဳရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ သူ၏ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ကို ျပန္လည္စတင္ခဲ့ၿပီး ႏ်ဴကလီးယားဆိုင္ရာၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသူမ်ားကို ျပည္၀င္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

ေျခာက္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေနာက္ဆံုး အေက်ာ့ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ မ်ားစြာေသာ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈမ်ားအျပင္ ဒုတိယေျမာက္ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက အေမရိကန္ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးအား ယူေရနီယမ္ သန္႔စင္ေရးစက္႐ံုသစ္တစ္ခုႏွင့္ ယံုျဗြန္းရိွ Light-Water ဓာတ္ေပါင္းဖိုတို႔ကို ျပသခဲ့သည္။

 

■ ေန႔တြင္းခ်င္း သေဘာတူညီမႈ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၉ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္အရ အိုဘားမားအစိုးရအဖြဲ႕က စဥ္ဆက္မျပတ္ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ယူေရနီယမ္သန္႔စင္မႈႏွင့္ ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ ယံုျဗြန္းသို႔  ႏ်ဴကလီးယားစစ္ေဆးသူမ်ားကို ျပန္၀င္ခြင့္ျပဳရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျခာက္ ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။

၁၆ ရက္ၾကာၿပီးေနာက္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေၾကညာခဲ့ၿပီး ဧၿပီလ၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရသည္။

ျမရိပ္ညိဳစီမံကိန္းဧရိယာရွိ ကုကၠိဳင္းေရေလွာင္ကန္ ဆက္စပ္ေျမေနရာမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ျခင္း ရွိ မရွိ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ လြတ္လပ္သည့္ၾကားေနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စစ္ေဆးအတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေန

ျမရိပ္ညိဳစီမံကိန္းအတြင္းပိုင္းတစ္ေနရာကို ဇြန္လဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေန၀န္းထက္)

ျမရိပ္ညိဳစီမံကိန္းဧရိယာရွိ ကုကၠိဳင္း ေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေျမေနမ်ား ထိခိုက္ ပ်က္စီးခဲ့ျခင္း ရွိ မရွိကို စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာပါက အစိုးရႏွင့္ ေဇကမၻာကုမၸဏီဘက္မွ ေဆာင္ရြက္သည့္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳမႈမ်ားထက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ  လြတ္လပ္သည့္ ၾကားေနအဖြဲ႕အစည္းတခ်ဳိ႕၏ စစ္ေဆးအတည္ျပဳခ်က္မ်ားအား ေရေလွာင္ကန္အနီးရွိ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားက ေတာင္းဆိုမႈမ်ား  ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကုကိၠဳင္းေရေလွာင္ကန္ အနီးတြင္ ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းကို စစ္ေဆးရာတြင္ အစိုးရဘက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဇကမၻာကုမၸဏီဘက္တို႔ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳခ်က္မ်ားထက္ လြတ္လပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ အဖြဲ႕မ်ား၏ လာေရာက္စစ္ေဆး အတည္ျပဳခ်က္ကိုသာ ရယူေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ာ ရွိေနခဲ့ၿပီး စစ္ေဆးမႈ ရလာဒ္မ်ားအား တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိး ျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း သိရသည္။

“Third Party ဆိုတာ အရင္ဆံုး EIA SIA စစ္ရတယ္။ Third Party က ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားက အကုန္စစ္ရတယ္။ ေဇကမၻာက လုပ္တာကို ေဇကမၻာဘက္ကရွာတဲ့သူနဲ႔ပဲတြဲၿပီး  စစ္တာကေတာ့ သဘာ၀မက်ဘူးေလ။ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ေျပာသလို CDC စစ္တာဆို ဘယ္သူညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ လုပ္တာလဲ။ YCDC ကေနၿပီး ညႊန္ၾကားလိုက္တယ္။ ဘာေတြလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို။ အဲ့ဒီေတာ့ သူတို႔ညႊန္ၾကားခ်က္ကေရာ ဘယ္သူက ေျပာတာလဲ။ YCDC ကလည္း အရမ္း ႀကီးေတာ့ လုပ္ခိုင္းမွာ မဟုတ္ေလာက္ဘူး။ တကယ္ေျပာခ်င္တဲ့သူေတြက ညႊန္ၾကားလို႔ပဲေလ။ YCDC က လုပ္ခိုင္းတာကို ဦးခင္ေရႊတို႔ဘက္က လုပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူက သက္ေသလုပ္ေပးမွာလဲ။ ႏိုင္ငံတကာမွာဆို   Third Party က စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ တစ္ခုခု ျဖစ္ေပၚခဲ့ရင္ အဲ့ဒီစစ္ေဆးတဲ့အဖြဲ႕ကပဲ တာ၀န္ခံရတယ္။ တရားစြဲလို႔ရတယ္။ ဒီေတာ့  လြတ္လပ္တဲ့ ၾကားေနအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုတယ္။ အစိုးရေရာ ဦးခင္ေရႊဘက္ကေရာ အန္ကယ္တို႔ဘက္ကပါ ျဖစ္လို႔မရ ဘူး” ဟု ကုကၠိဳင္းရိပ္သာလမ္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦး၀င္းဗိုလ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဇကမၻာကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးထြန္း၀င္းဟန္က “ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ Third Party ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြအတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ”  ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ ေမလကုန္ပိုင္းတြင္ မိုးမ်ားရြာသြန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရဂါလန္ႏွစ္သန္းဆံ့သည့္  ကုကၠိဳင္းေရေလွာင္ကန္ ဆက္စပ္ေနရာမ်ား၌ ေျမသားပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု  ကုကၠိဳင္းရိပ္သာလမ္းရွိ  ျပည္သူအခ်ဳိ႕က ျမင္ေတြ႕ထင္ျမင္ခဲ့သျဖင့္ စိုးရိမ္မႈ မ်ားစြာရွိေနခဲ့ၿပီး  ေဇကမၻာကုမၸဏီဘက္က  အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး တ႐ုတ္ ထိပ္တန္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုမွ  ေရေလွာင္ကန္ ေရထိန္းနံရံတည္ေဆာက္မႈကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ညႊန္ၾကားမႈမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ရန္မလိုေၾကာင္း ရွင္းလင္းထားသည္။

ထိုသို႔  ျပည္သူမ်ား၏  စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းေကာ္မတီက ဇြန္ ၈ ရက္၌  ျမရိပ္ညိဳစီမံကိန္းအတြင္းရွိ ကုကိၠဳင္းေရေလွာင္ကန္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းသိရၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပႏိုင္ရန္  လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအား  ေရေလွာင္ကန္၏ ေရအေျခအေနကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ တြန္းအားေပးထားေၾကာင္း၊ ေဇကမၻာကုမၸဏီဘက္က ျပည္သူမ်ား နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပရန္လုိေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္  စီမံကိန္းေကာ္မတီ၏ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဇြန္ ၉ ရက္က The Daily Eleven သတင္းစာသို႕ ေျပာၾကားထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ကုကၠိဳင္းေရေလွာင္ကန္ အနီးတြင္ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားက ေရေလွာင္ကန္ ေရထိန္းနံရံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ထိတ္လန္႕ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာမွတစ္ဆင့္  ေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ အနီးတစ္၀ိုက္ရွိ ဆက္စပ္ ေျမသားမ်ား ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ေျမသားမ်ား ထပ္မံပ်က္စီးမႈမရွိေစေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေျမသားပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား  ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါက ေရေလွာင္ကန္ က်ိဳးေပါက္ႏိုင္ျခင္းကို စိုးရိမ္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏  သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ျမရိပ္ညိဳစီမံကိန္းအား ေဇကမၻာကုမၸဏီဘက္က လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုကၠိဳင္းေရေလွာင္ကန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား အပါအ၀င္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ အနီးစပ္ဆံုးအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ်ား ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေနအိမ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း  Yangon Heritage Trust ကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူ ယံုၾကည္ရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးက ကိုလိုနီေခတ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုထားေသာ္လည္း ေဇကမၻာကုမၸဏီဘက္မွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ မရေၾကာင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အိမ္ႏွင့္ Guest House  ႏွစ္လံုးကို ဖ်က္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အိမ္ကိုသာ  ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

အာဏာလက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့သူေတြကုိ အေရးမယူႏုိင္တဲ့အခ်က္ ပါ၀င္ေနသလား

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္မယ္ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ တက္လာခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရဟာ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္မွာေတာ့ ေက်ာသားရင္သား ခြဲျခားေနသလားဆိုတဲ့ ေ၀ဖန္သံက ျပည္သူေတြၾကား ဆူညံေနပါၿပီ။

စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဦးေက်ာ္၀င္းနဲ႔ သားျဖစ္သူကို အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးခ့ဲေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕က လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေရးမယူဘဲ၊ ျပည္သူကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈမရွိဘဲ တာ၀န္ကေန ႏုတ္ထြက္ခြင့္ပဲ ေပးလိုက္တဲ့ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးဟာ ေက်ာသားရင္သားတင္မက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ “လာဘ္မစားနဲ႔၊ အဂတိမလိုက္စားန႔ဲ။ လာဘ္စားရင္၊ အဂတိလိုက္စားရင္ ေထာင္ပဲေနာ္” ဆိုတဲ့ စကားကိုပါ ျပက္ရယ္ျပဳသလို ျဖစ္သြားေစခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ ျခစားမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမႈဟာ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ေျမာင္းထဲထိုးခ်ႏိုင္သလို အစိုးရတစ္ရပ္ကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္တဲ့အထိ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စိတ္နာၾကည္းမႈခံရႏိုင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးေတြကို အစိုးရတစ္ရပ္က သတိမူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုသတိမူဖို႔ လိုအပ္ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရေတြကေတာ့ လြယ္လြယ္နဲ႔ သတိမူႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ဆဲအဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရေတြကို လြယ္လြယ္အေရးယူဖို႔အတြက္ ခြင့္ျပဳမထားလို႔ပါ။

အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမႈကို အေရးမယူႏိုင္တဲ့ ဥပေဒနဲ႔ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေနရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဟာ အိတ္ေပါက္နဲ႔ ဖားေကာက္သလိုျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒီလို အေျခအေနဆိုးေတြန႔ဲ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဟာ ေအာင္ျမင္ပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယ ျပည္သူေတြရဲ႕စိတ္သႏၲာန္ဆီ ၀င္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြဆီက မမွန္မကန္ ေငြသိန္း ၁၀၀ ေတာင္းခံမႈျပဳခဲ့တဲ့ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးက အိမ္မဲလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကို အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က အေရးမယူႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ အေျခအေန၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ကေန စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က သူ႔ဥပေဒအရ အေရးမယူႏိုင္လို႔ တိုင္ၾကားခ်က္ေတြ မမွန္ကန္ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရေပမယ့္ “ဦးေက်ာ္၀င္း အျပစ္မရွိဘူးလို႔ မေျပာပါဘူး” လို႔ ေျပာေနခ်ိန္မ်ဳိးမွာ NLD ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ရင္ အဂတိလိုက္စားလည္း အေရးမယူႏိုင္ဘူးလား။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒမွာ NLD ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ရင္ အေရးမယူဘူးလို႔မ်ား ျပ႒ာန္းထားသလားလို႔ ေမးေငါ့သံေတြ ထြက္လာပါတယ္။

ဒီလို ေမးေငါ့သံထြက္လာေအာင္လည္း NLD အစိုးရအဖြဲ႕က အေျပာင္းအလဲလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမႈကို တုိင္ၾကားခံရတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြက သက္ေသခံေနၿပီး ၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္ အနားေပးတိုင္း အဂတိနဲ႔ ပတ္သက္သံ ထြက္ေပၚခဲ့ေပမယ့္ NLD အစိုးရက ေျဖရွင္းမႈမရွိသလို မသိက်ဳိးကြၽန္ ေနေနတာေတြကလည္း NLD အစိုးရ “ေက်ာသားရင္သား ခြဲျခားေနသလား” ထင္ျမင္သံ ညံေစခဲ့ပါတယ္။

႐ိုးသားတဲ့ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္နဲ႔ ဒု၀န္ႀကီးေဒါက္တာထြန္း၀င္း၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးေတြ ဆလိုင္းအိုင္းဇက္ခင္၊ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕က ထြက္ခြာသြားခ်ိန္မွာ သူတို႔လာဘ္မစားေၾကာင္း ျပည္သူေတြကို ေျပာခဲ့သလိုမ်ဳိး တျခားႏုတ္ထြက္သူ၊ အနားယူသူေတြမွာ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္မႈေတြ ရွိတယ္လို႔ NLD တာ၀န္ရွိသူေတြကေျပာခဲ့ေပမယ့္ ဒီလို လူစားလဲမႈေတြမွာ ရွင္းလင္းတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုမွ မရွိခဲ့ဘဲ ျပည္သူေတြက သို႔ေလာသို႔ေလာနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနရတာပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ NLD အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း NLD ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို တုိင္ၾကားမႈ ၃၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ တိုင္စာေတြလည္း ပါ၀င္ေနတယ္လို႔ NLD ပါတီရဲ႕ တုိင္ၾကားစာေကာ္မတီတာ၀န္ခံနဲ႔ ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာလာခ်ိန္မွာ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အဂတိလိုက္စားေၾကာင္း တိုင္ၾကားစာေတြကို ဘာလို႔မထုတ္ျပန္တာလဲ။ ဘာလို႔ NLD ပါတီကဆံုးျဖတ္ေနတာလဲ။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအထက္မွာ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရွိေနသလားလို႔ ေမးေငါ့သံေတြ ထြက္လာျပန္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္

“အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကုိ အခုငါးႀကီးႀကီးဖမ္းမယ္။ ေကာ္မရွင္ႀကီးေတြဖြဲ႕တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ကေနၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၀န္ႀကီးနဲ႔ တန္းတူ ဒါကုိလုပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုတကယ္လုပ္တဲ့အခါလည္းက်ေရာ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ လုပ္ရမွာျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ NLD အခု အာဏာရပါတီ ပါလာမယ္။ ေနာက္အာဏာရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း ပါလာမွာပဲ။ အရင္အာဏာရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ။ အဂတိလုိက္စားတယ္ဆုိတာ အာဏာရတဲ့သူေတြက အမ်ားဆုံး လုိက္စားတာေလ။ ဟုတ္တယ္မလား။ အဲဒီေတာ့ ပါလာမယ့္အခါက်ေတာ့ ဘာေတြျဖစ္လာလဲဆုိတဲ့ အခါက်ေတာ့ ငဲွ႔ရမယ့္ဟာေတြ။ ေနာက္ ေၾကာက္ရမယ့္ဟာေတြေပါ့။ အဂတိကုိ အဂတိလုိက္တာေပါ့။ အဂတိတုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ပါတယ္ဆုိမွ အဂတိအတုိင္းဆက္ၿပီး လုိက္ေနရတယ္။ ဘယာဂတိေပါ့။ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးက သတၱိဗ်တၱိလည္း ရွိရမယ္။ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲလည္း လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူကုိယ္တုိင္က ဟုိငဲွဲ႔ဒီငွဲ႔နဲ႔ သူကုိယ္တုိင္ အဂတိလုိက္စားတာပဲဗ်။ ပုိက္ဆံယူတာမွ အဂတိလုိက္စားတာ မဟုတ္ဘူး။ အဂတိလုိက္စားတယ္ဆုိတာ ဘယာဂတိ၊ ဆႏၵာဂတိ၊ ေမာဟဂတိ၊ ေဒါသဂတိ ဒါအဂတိေလးပါး ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေျပာခ်င္တာက ဒီပုံစံသြားမယ္ဆုိရင္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဘယ္လုိမွမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ပတ္၀န္းက်င္ႏုိင္ငံမွာ အဂတိလုိက္စားမႈကုိ ေနာက္ဆုံးဗ်ာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ တစ္ခ်ိန္တုန္းက အတူတူ ၁၉၈၈ မွာ အေရးအခင္းေတြျဖစ္တယ္။ ကြမ္က်ဳိးလူသတ္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ခြၽန္ဒူး၀မ္တုိ႔ဆုိရင္ အဂတိလုိက္စားမႈနဲ႔ သမၼတကေနဆင္းေရာ ေသဒဏ္ေပးခံရတယ္။ ဆုိင္းငံ့ေသဒဏ္ေတြဘာေတြ၊ ေနာက္ဆုံး လက္ရွိသမၼတႀကီးကုိ အဂတိလုိက္စားမႈနဲ႔လုပ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းေထာင္ခ်ပစ္လုိက္တယ္ေလ။ ဒါက ကုိးရီးယားေပါ့။ ဗီယက္နမ္ဆုိလည္း တစ္ပါတီစနစ္ ဆုိေပမယ့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကုိ အထုိက္အေလ်ာက္ လုပ္ႏုိင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ စီးပြားေရး ေရွ႕တန္းေရာက္လာတယ္။ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးက ေပါ့ေပါ့လုပ္လုိ႔မရဘူး။ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္မယ္ဆုိတဲ့ လူေတြကုိယ္တုိင္ အဂတိကင္းမွရမယ္။ သတၱိရွိမွရမယ္။ အစုိးရတစ္ရပ္ ဖယ္လိုက္တာနဲ႔ ေနာက္အစုိးရတစ္ရပ္တက္လာ႐ုံနဲ႔ တုိးတက္ဖုိ႔ဆုိရင္ ဒီအဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ရင္ေတာ့ အဲဒီက်လုိ႔ရွွိရင္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြက ဥပေဒအတုိင္း ထြက္လာမွာေပါ့။ အဂတိလုိက္စားမႈ ခံေနရင္ေတာ့ ဘာမွလုပ္လုိ႔ရမွာမဟုတ္ဘူး။ က႑တုိင္းမွာ ဒါေတြကုိ ေျပာေနၾကတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ တုိင္းသူျပည္သားေတြကလည္း အစုိးရအေပၚမွာ ယုံၾကည္ အားထားမႈေတြ ေလ်ာ့လာမယ္။ ေနာက္ဆုံး ဘယ္လုိျဖစ္လာမလဲ ဆုိေတာ့ လူထုကုိယ္တုိင္ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားၿပီးေတာ့ အဂတိလုိက္စားမႈ သံသရာထဲကုိ လူထုက ဘာထူးမွာလဲကြာ ငါတုိ႔လည္း ေငြေရးေၾကးေရး၊ ၾသဇာ၊ အာဏာ၊ အရွိန္အ၀ါနဲ႔ ရွင္းမယ္ဆုိၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈ သံသရာထဲ ထပ္ခုန္ဆင္းသြားမွာပဲ။ ဒီအဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးက ငါးပြက္ရာငါးစာခ်လုိ႔လည္း မရသလုိ၊ ဟန္ျပလည္းလုပ္လုိ႔ မရသလုိ၊ သတၱိမရွိဘဲလုပ္လုိ႔ မရဘူး။ ေက်ာသားရင္သား ခြဲျခားၿပီး လုပ္လုိ႔လည္းမရဘူး” လို႔ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူ ဦးေဇာ္ရန္းက ေျပာပါတယ္။

ဦးေက်ာ္၀င္းနဲ႔ အိမ္မဲကိုယ္စားလွယ္အေရး

စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဦးေက်ာ္၀င္းအေရးဟာ ေတာ္ေတာ္႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ ပို႐ႈပ္ေနတာက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမွာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားကို အေရးယူႏိုင္ဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ မပါတာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က သူတို႔အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒဥပေဒနဲ႔ အေရးယူဖို႔ မလံုေလာက္လို႔ သမၼတဆီ တင္ျပခဲ့ၿပီး သမၼတက ႏုတ္ထြက္ေစခဲ့တာပါ။

ဦးေက်ာ္၀င္းကိစၥကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ေျပာသမွ် အႏွစ္ခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုရင္ ဦးေက်ာ္၀င္းနဲ႔ သူ႔သားကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးတယ္။ စုစုေပါင္း အခ်က္ရွစ္ခ်က္နဲ႔ တိုင္ၾကားၿပီး တိုင္ၾကားခ်က္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒနဲ႔ အေရးယူလို႔ရမယ့္အခ်က္က ႏွစ္ခ်က္ပါတယ္။ သံုး ခ်က္က လူမႈေရးကိစၥ။ ႏွစ္ခ်က္က မမွန္မကန္ တိုင္ၾကားမႈ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္က ေငြေပးၿပီး စီမံ/ဘ႑ာ အမည္ခံနဲ႔ ေဂါက္႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲ စပြန္ဆာလက္ခံမႈ။

အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ေသခ်ာေပါက္ အေရးယူႏိုင္မယ့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခု ဖြင့္ဖို႔တင္ျပလာတဲ့ ေငြေၾကးေတြက ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈနဲ႔ ၿငိစြန္းေနတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္။ အဲဒီ ပုဂၢလိကဘဏ္ကို လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခဲ့တာက ဦးသိန္းစိန္မဆင္းခင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္။ ဒီေတာ့ ဒီျပသနာမွာ ဦးေက်ာ္၀င္း ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ မရွိႏုိင္ဘူးလို႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ျပႆနာတစ္ခုက ဦးသိန္းစိန္မဆင္းခင္ ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ ဘဏ္ေလးခုရွိၿပီး ဒီေန႔အထိ အဲဒီဘဏ္ေလးခုဟာ ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ ဖြင့္လွစ္ၾကျခင္း မရွိေသးဘဲ ျပန္လည္သံုးသပ္ေနဆဲပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီျပႆနာမွာ ႐ိုးရွင္းမႈရွိတယ္လို႔ ဗဟိုဘဏ္က ဆုံးျဖတ္တယ္လို႔ေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။

ဒုတိယက လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္က ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို စီမံ/ဘ႑ာ ေအာက္ေရႊ႕တာပါ။ ဒီလိုေရႊ႕ရာမွာလည္း ဦးသိန္းစိန္ကာလမွာ လုပ္ခဲ့ၿပီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေခါင္းေဆာင္တာ မဟုတ္ဘဲ စီမံ/ဘ႑ာဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္တာမို႔ ဦးေက်ာ္၀င္း အျပစ္မရွိဘူးလို႔ ေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္တာပါ။ လူမႈေရးတုိင္ၾကားမႈသံုးခ်က္မွာ တစ္ခ်က္က ဦးေက်ာ္၀င္းရဲ႕ သားျဖစ္သူနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ႏိုင္ၿပီး ဦးေက်ာ္၀င္းသားမွာ ဇိမ္ခံကားမ်ားစြာပိုင္ေနတယ္လို႔ တိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဦးေက်ာ္၀င္းရဲ႕ သားကို စစ္ေဆးရာမွာလည္း ဒီကားေတြက ဇိမ္ခံကားအဆင့္မဟုတ္တာ။ တစ္ဦးတည္းပိုင္တာ မဟုတ္တာ။ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းသေဘာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္၀င္းမွာ အျပစ္မရွိဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ က်န္တဲ့ လူမႈေရးကိစၥႏွစ္ခ်က္ကေတာ့ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ေျပာမႈ မရွိဘဲ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားတာမို႔ လူမႈေရး ျပႆနာမွန္သမွ် ဘာမဆိုေတြးႏုိင္ပါတယ္။

မမွန္ကန္တဲ့ တုိင္ၾကားခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ဖယ္လိုက္ရင္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္က ေငြေပးၿပီး စီမံ/ဘ႑ာအမည္ခံနဲ႔ ေဂါက္႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲစပြန္ဆာ လက္ခံမႈပဲ က်န္ပါတယ္။ အဲဒီတိုင္ၾကားခ်က္မွာလည္း ေဂါက္ရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ ေငြကုန္ခံ စပြန္ဆာေပးတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္က ဘာအက်ဳိးအျမတ္မွရတာ မေတြ႕ရလို႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ အေရးမယူႏိုင္ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္လို႔ ေကာ္မရွင္က ရွင္းလင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေတြ႕ရွိခ်က္ေတြက ဦးေက်ာ္၀င္းမွာ အျပစ္လံုး၀မရွိဘူးလို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ဘဲ က်ဥ္းေျမာင္းလွတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒနဲ႔ အေရးမယူႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ ေတြ႕ရွိခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔က အျပစ္မရွိဘူးလို႔ ေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္ၾကားခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ တိုင္တန္းခ်က္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းဖို႔အတြက္ ခိုင္လံုတဲ့ အေထာက္အထား မရွိဘူးလို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိတဲ့ သေဘာပါ။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သမၼတႀကီးဆီတင္ျပတဲ့အခါမွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲတင္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့အပိုင္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕က ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ မျပဳျခင္းဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကဆိုင္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ လံုး၀ ပတ္သက္မႈ မရွိပါဘူး” လို႔ ဇြန္ ၉ ရက္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာခဲ့တာပါ။

ဦးေအာင္ၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဦးေက်ာ္၀င္းကို အေရးယူေရး၊ မယူေရးဟာ ေကာ္မရွင္နဲ႔ မဆိုင္ေတာ့ဘဲ သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္တဲ့ သေေဘာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း Eleven Media Group အေနနဲ႔ “ဦးေက်ာ္၀င္းကို တိုင္ၾကားခ်က္အေပၚ ေကာ္မရွင္က မမွန္ကန္ေသာ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနေပမယ့္ အျပစ္မရွိဘူး ေျပာၾကားတာမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္၀င္းကို အေရးယူျခင္း၊ မယူျခင္းတာ၀န္ဟာ သမၼတထံ ေရာက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လာဘ္စားရင္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕မယ္ ေျပာၾကားထားမႈ၊ သမၼတသစ္ဦး၀င္းျမင့္က အဂတိလိုက္စားမႈ အဓိကတိုက္ဖ်က္မယ္ ေျပာၾကားထားတဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္၀င္းကို တာ၀န္ကပဲ ႏုတ္ထြက္ေစျခင္းဟာ ျပည္သူလူထု ႏွစ္လိုမွာ မဟုတ္ေၾကာင္းနဲ႔ တာ၀န္ကႏုတ္ထြက္ေစ႐ံုနဲ႔ ဒီအဂတိမႈ ၿပီးဆံုးသြားမယ္။ လက္ရွိအစိုးရ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ျပည္သူက အျမင္ၾကည္လင္ပါ့မလား” ဆိုတာေတြ ေမးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တပ္မေတာ္က ကူးေျပာင္းလာတဲ့ FDA ၫႊန္ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ကို တိုင္စာရရခ်င္းဖမ္းၿပီး NLD ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္က ၀န္ႀကီးျဖစ္လာတဲ့ ဦးေက်ာ္၀င္းကို တာ၀န္က ႏုတ္ထြက္ေစ႐ံုနဲ႔ အနားေပးတာဟာ ျပည္သူေတြၾကားမွာ “သူ႔လူက် အေရးယူတယ္၊ ငါ့လူက် အေရးမယူဘူး” ဆိုတဲ့ အျမင္ေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္မႈရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ဒီေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ဦးေအာင္ၾကည္က “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔က တုိင္တန္းခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီးမွ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းသလား၊ မၿငိစြန္းဘူးလားဆိုတာ စစ္ေဆးရတဲ့အလုပ္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီအေပၚမူတည္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒ ၁၆ (င) အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့အပိုင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဘာမွမသက္ဆိုင္ပါဘူးလို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဘယ္လိုမွ သက္ဆိုင္စရာ အေၾကာင္းလည္း မရွိဘူးေလ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လြတ္လပ္တဲ့ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းပဲ။ အစိုးရလည္းမဟုတ္ဘူး။ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္လည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘာမွေျပာဖို႔မ႐ွိပါဘူး။ သက္ဆိုင္မႈ မရွိပါဘူးလို႔ ေျပာလိုပါတယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဦးေက်ာ္၀င္းကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က သူတို႔ရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒနဲ႔ အေရးယူမရဘူး။ ဒါေပမဲ့ အျပစ္မရွိဘူးလို႔ေျပာတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ဆိုတာေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို တကယ္တုိက္ဖ်က္ခ်င္႐ိုးမွန္ရင္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ကို အၾကံျပဳခ်င္တာက ဦးေက်ာ္၀င္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္ဖို႔နဲ႔ ဘယ္လိုဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ သက္ေသျပပါလို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဦးေက်ာ္၀င္းမွာ အျပစ္မရွိဘူးဆိုရင္လည္း ျပည္သူေတြသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ပါလို႔ ေတာင္းဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး ၾကာရင္ေမ့သြားပါလိမ့္မယ္ဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔ ျမံဳစိစိလုပ္ေနမယ္ဆို အစိုးရရဲ႕ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဘယ္သူကမွယံုမွာမဟုတ္တဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးၾကံဳၿပီး အခြင့္ၾကံဳတိုင္း ေထာက္ျပေနပါလိမ့္မယ္ ဆိုတာ အသိေပးခ်င္ပါတယ္။ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ သမိုင္းဆိုတာ ေမ့သြား႐ိုး ထံုးစံမရွိပါဘူး။

အိမ္မဲကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေတာင္းခံမႈနဲ႔ ပတ္သက္တာကလည္း ႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္က အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ကုန္းေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာမွာ ေက်းရြာမီးလင္းေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းလဲခအျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ တိုင္းအဆင့္ဌာနဆိုင္ရာေတြကို ေငြေၾကးေပးရမယ္ဆိုၿပီး အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) က ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿမိဳင္က က်ပ္သိန္းသံုးရာ ေတာင္းခံၿပီး က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ယူေဆာင္ခဲ့မႈကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဆီ တုိင္ၾကားခဲ့တာပါ။ ဒီျဖစ္စဥ္ကို ေဒသခံေတြက အသံဖမ္းထားၿပီး သတင္းေရးဖို႔ သြားေရာက္သတင္းယူတဲ့ ဦးသူရစိုးကိုလည္း သတင္းမေရးဖုိ႔ ေငြေၾကးေပးမယ့္ ညႇိႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးအၿပီးမွာ ေကာ္မရွင္၏ စစ္ေဆးမႈအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဟာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳၿပီး ေငြက်ပ္သိန္းတစ္ရာကို မမွန္မကန္ ေတာင္းခံရယူခဲ့ေပမယ့္ သူ႔ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ သုံးစြဲခဲ့မႈမရွိတာနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ခိုင္မာမႈမရွိတာေၾကာင့္ဆိုၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ လႊတ္ေတာ္ကပဲ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ အေၾကာင္းၾကားစာ ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

ေငြမမွန္မကန္ ေတာင္းခံတယ္။ ေငြမမွန္မကန္ေတာင္းလို႔ သတင္းေရးမယ့္သူကို မေရးဖို႔ ေငြနဲ႔ညႇိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒနဲ႔ အေရးယူမရဘူး။ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ျပန္လႊဲရတယ္ဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္ဟာ ခံရတဲ့ျပည္သူဘက္က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မခံခ်ိ မခံသာျဖစ္စရာပါ။ ပိုဆိုးတာက တုိင္ၾကားတဲ့သူေတြကို စစ္ေဆးတဲ့သူေတြက တရားခံတစ္ေယာက္လို စစ္ေဆးသြားတာပါ။ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ လွ်ဳိ႕၀ွက္မို႔လို႔ တျခားပါတီေတြ သိရင္လည္း မေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာတာမ်ဳိးၾကံဳခဲ့ရတယ္လို႔ တိုင္ၾကားသူ ဦးသူရစိုးက ေျပာခဲ့သလို ေညာင္ကုန္းေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာ ေဒသခံမီးလင္းေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္သိန္း၀င္းကို စစ္ေဆးရာမွာလည္း “ကိုေအာင္သိန္း၀င္းကို စစ္ေဆးေနစဥ္ေပါ့ေလ။ ကိုေအာင္သိန္း၀င္းကလည္း သူ႔အသိေလးေတြကို ေျပာတဲ့အခါက်ေတာ့ ေဟ့ေကာင္ ငါေမးတာေျဖ၊ ငါစိတ္က တိုေနတာ၊ ငါျဖတ္႐ိုက္ပစ္လိုက္မယ္ ငါဘာျဖစ္တယ္ညာျဖစ္တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ကိုေအာင္သိန္း၀င္းေတာင္ အေဟာက္ခံခဲ့ရေသးတယ္ေပါ့” လို႔ ဦးသူရစိုးက ေျပာပါတယ္။

ပိုဆိုးတာက အဂတိကေန တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကို ျပန္လႊဲတဲ့အခ်ိန္မွာ စစ္ေဆးတဲ့သူေတြက တုိင္ၾကားသူကို စစ္ေဆးမႈမရွိေသးဘဲ ကိုယ္စားလွယ္ကိုပဲ စစ္ေဆးတာပါ။ ဒီလိုကိုယ့္လူကိုယ္စစ္ေဆးၿပီး တိုင္ၾကားသူ မစစ္ေဆးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးသူရစိုးက “တိုင္ၾကားသူေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုအခက္အခဲမ်ဳိးေတြ ၾကံဳေတြ႕လာရလဲဆိုေတာ့ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုမသမာမႈေတြ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တစ္စံုတစ္ခု အမွားအယြင္းတစ္ခု အျပစ္လုပ္လာလို႔ရွိရင္ အျမင့္ဆံုးဆိုတဲ့ တိုင္ၾကားစရာေနရာ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး။ မရွိေတာ့တဲ့အခါမွာ သူတို႔ေတြက ဒီတစ္ခ်ိန္မွားတယ္ မွားလို႔ဆိုရင္ နမူနာစံျပအေနနဲ႔ အျပစ္ေပးေစခ်င္တယ္၊ ဒါကိုမွ အျပစ္မေပးဘူး စံျပလည္းမရွိဘူးဆိုရင္ ေနာက္ေနာင္ ဒီလိုမ်ဳိးကိုယ္စားလွယ္ေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚလာႏိုင္တယ္။ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ဳိးေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္လာခဲ့လို႔ရွိရင္ အစ္ကိုတို႔ ျပည္သူအေနနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ အစိုးရကေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ အစိုးရလိုပဲ စဥ္းစားမယ္။ ျပည္သူကလည္း ျပည္သူလိုစဥ္းစားမယ္။ ျပည္သူလို စဥ္းစားတဲ့အခါမ်ိဳးက်ရင္ အစ္ကိုတို႔က ဘယ္သူကို အားကိုးရမလဲ။ ဘယ္သူကို သြားတိုင္ၾကားရမလဲ။ ဒီလို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ မွားယြင္းမႈေတြက ဘယ္လိုအေရးယူမလဲ။ ေနာက္ဆံုး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာေတာင္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကို တန္းၿပီးျဖဳတ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထား မရွိဘူးေလ။ အဲဒီေတာ့ ဒီစနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို တို႔ေတြက ဘယ္လိုတြန္းလွန္မလဲ။ ဒါေတြကို ေတြးမိတယ္။ အခက္အခဲဆိုတာကလည္း ဒီလိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳးေတြ ထပ္ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ အစ္ကိုတို႔က အားကိုးရာမဲ့သြားၿပီလို႔ပဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပဲ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္၊ ေတြးလိုက္တယ္” လို႔ ဆက္ေျပာပါတယ္။

NLD ကိုယ္စားလွယ္ဟာ ရြာသားေတြဆီက မမွန္မကန္ ယူသြားတဲ့ သိန္း ၁၀၀ ကို ခ်က္ခ်င္းျပန္ေပးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမဟုတ္ဘဲ သိန္း ၉၀ ပဲ အမ်ားေရွ႕မွာ ျပန္ေပးႏုိင္ခဲ့တာပါ။ ဒီလို အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေညာင္ကုန္းေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာ ေဒသခံမီးလင္းေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္သိန္း၀င္းက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္တန္းထားတာ မွားလား။ မွားတယ္ဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အေရးယူေဆာင္ရြက္။ NLD ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္၊ NLD ပါတီ ေမွးမိွန္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္ပါတယ္။ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံတိုင္ပါတယ္ဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အေရးယူ တရားစြဲေထာင္ခ်။ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က မွန္ပါလ်က္နဲ႔ ဒီလိုလိမ္လည္မႈကို လက္ခံေနမယ္ေဟ့ဆိုရင္ မဟုတ္ဘူး။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ဒီလိုေငြကိုယူသြားတာ အဂတိမေျမာက္ပါဘူး။ သူယူသြားတာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ သံုးစြဲတာ မဟုတ္ပါဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ ေရွ႕မွာသူယူသြားတာ ပါရမီေဒါင့္ေက်းရြာပါ ရွိေသးတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ေခါင္းစဥ္ေျပာင္း ဘာညာဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒီလိုပဲ လုပ္သြားတာ။ အဲဒါေတြကိုလည္း လိုက္လံၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးမယ္ေဟ့ဆိုရင္ အခုလႊတ္ေတာ္ကေန အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမွလား” လို႔ ေမးခြန္းထုတ္ပါတယ္။

ျဖစ္စဥ္ေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရေတြရဲ႕ ဖိစီးမႈဒဏ္ ခံစားေနရတဲ့ ျပည္သူေတြဘက္က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီလိုအေျခအေနေတြဟာ NLD အစိုးရေတြ၊ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဥပေဒအထက္မွာ ေနေနသလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ဳိးကိုပဲ ၾကံဳရႏိုင္ပါတယ္။

“ပထမတစ္ခ်က္က ဒါကေတာ့ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တုိ႔၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တုိ႔ ဒီအေပၚမွာ Check & Balance လုပ္ႏုိင္တယ္။ ေစာင့္ၾကည့္မႈလုပ္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ ယႏၲရားတစ္ခုကေတာ့ ဒီျပင္ ႏုိင္ငံထက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံက မတူတဲ့ဟာက ဘာလဲဆုိေတာ့ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က အစုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေရြးခ်ယ္လုိက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဆုိလုိတာက သူတုိ႔သည္ တကယ္ကုိ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ပုံစံမ်ဳိး၊ Third Party ပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိမ်ဳိး ၾကည့္လုိက္ရင္ သီးျခားလြတ္လပ္တယ္လုိ႔ ယူဆရေသာ္လည္းပဲ အမွန္တကယ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားနဲ႔ ဒီဘက္က ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေရြးခ်ယ္လုိက္တဲ့အေပၚမွာ ဘာပဲေျပာေျပာ မ်က္ႏွာနာစရာ၊ မ်က္ႏွာေထာက္စရာ ဒီလုိဟာမ်ဳိးေတြေတာ့ ရွိေနတာေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သက္တမ္းကလည္း အကုန္လုံး အတူတူျဖစ္ေနေတာ့ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကုိ သီးျခားပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ ရွိတယ္။ သူတုိ႔က ပုိၿပီးေတာ့ေတာင့္တင္း ခုိင္မာမႈရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေတာင့္တင္းခုိင္မာမႈရွိတဲ့အေလ်ာက္ သူတုိ႔ရဲ႕ ထိေရာက္စြာ ေခၚယူစစ္ေဆး ေမးျမန္းၿပီး လုိအပ္ရင္တရားစြဲဆုိတဲ့ ကိစၥေတြက ပုိၿပီးခုိင္မာတယ္။ အနီးစပ္ဆုံး အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံဆုိရင္ တကယ့္ထိတ္ထိတ္ၾကဲ ငါးႀကီးႀကီးေတြကုိ မိတယ္ဆုိတဲ့ဟာမ်ဳိး သူတုိ႔က အျမဲတမ္းထြက္ျပေနတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ပထမတစ္ခ်က္ အဲဒါတစ္ခုလုိ႔ ျမင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုဘာလဲဆုိေတာ့ ပါတီပုိင္းေပါ့။ ပါတီကဘာပဲေျပာေျပာ ဦးေဆာင္ပါတီတစ္ခုအေနနဲ႔က်ေတာ့ သူ႔အစုိးရကုိသူဖြဲ႕မွာပဲ။ ဒီအစုိးရဖြဲ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ အစုိးရယႏၲရားထဲမွာ ဒီလုိျဖစ္တာမ်ဳိး ရွိလာရင္ေတာင္ အကယ္၍သူအေနနဲ႔ တရား၀င္ ဘာေၾကာင့္အနားယူ ခြင့္ျပဳလုိက္တာ။ တာ၀န္က ရပ္စဲေစလုိက္တာ ဆုိတဲ့ဟာေတြက ထုတ္ေျပာဖုိ႔ဆုိတဲ့ ကိစၥကေတာ့ ပါတီရဲ႕ပုံရိပ္ကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ အဲဒီလုိမ်ဳိး သူတုိ႔ဘယ္ေတာ့မွ ထုတ္ေျပာမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ယူဆတယ္။ ေယဘုယ်ႏွစ္ခုေတာ့ ျမင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ျခံဳငုံၿပီးေျပာလုိက္ရရင္ေတာ့ ဒီကေန႔ အရင္သက္တမ္းနဲ႔ ယခုသက္တမ္းအရ ၾကည့္လုိက္ရင္ေတာ့ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က အေတာ္အတန္ ေခၚယူအျပစ္ေပး အေရးယူမႈေတြ၊ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈေတြ အားေကာင္းလာတာ ေတြ႕တယ္။ အဲဒါ တစ္ခ်က္ေတြ႕တယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းယႏၲရားၾကားထဲမွာေရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ ၾကားထဲမွာေရာ ေအာက္ေျခပုိင္းမွာေတာ့ ဒီအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ ေျပာရရင္ေတာ့ သိသိသာသာႀကီး ေလ်ာ့က်သြားတယ္ဆုိတဲ့ဟာမ်ဳိးေတာ့ လူထုၾကားထဲမွာ အဲဒီခံစားမႈမရေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီက အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႕စည္းတဲ့ေနရာမွာ အစုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ အဆုိျပဳ ဖြဲ႕စည္းတာမ်ဳိးထက္ကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ အားလုံးဘက္က အဆုိျပဳပါ၀င္ခြင့္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔လည္း ဖြဲ႕စည္းသင့္တယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ပုိၿပီးေတာ့ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ တစ္ခုခုကုိ အစုိးရအဖဲြ႕ျဖစ္ေစ၊ တရားစီရင္ေရးအရျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒျပဳေရး လႊတ္ေတာ္မ႑ိဳင္ျဖစ္ေစ သူ႔မွာမ်က္ႏွာနာေနစရာမ်ဳိးတုိ႔၊ ငဲ့ညာေထာက္ထားေနစရာမ်ဳိးတုိ႔ ကင္းသြားႏုိင္တယ္။ အဲဒီသူ႔ရဲ႕ ငဲ့ညာေထာက္ထားမႈေတြ၊ မ်က္ႏွာနာမႈေတြ ပုိၿပီးကင္းလာေလ။ သူတုိ႔အတြက္ ပုိၿပီးေတာ့ Strong ျဖစ္ေလလုိ႔ ယူဆတယ္။ အခုေနကေတာ့ ဒီလုိမ်ဳိးတဲ့ႀကီး မ်က္ႏွာေထာက္မႈရွိတယ္လုိ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ မကင္းရာ မကင္းေၾကာင္းရွိတယ္လုိ႔ ေျပာေသာ္လည္းပဲ တကယ့္ဥပေဒနဲ႔ ျပန္ၾကည့္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ကင္းသလုိ ထင္ရတယ္။ ဥပေဒပုိင္းအရၾကည့္ရင္ ကင္းသလုိရွိတယ္လုိ႔ ယူဆရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတာ၀န္ေပးတဲ့ သေဘာသဘာ၀အရေတာ့ မကင္းသလုိ ျဖစ္ေနတာမ်ဳိးေတြ ရွိေနတယ္။ မ်က္ႏွာေထာက္စရာမ်ဳိးေတြ ရွိေနတယ္” လို႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ဦးက သံုးသပ္ပါတယ္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒမွာ NLD ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ရင္ အေရးမယူႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ ပါ၀င္သလား

ဥပေဒတစ္ရပ္ရဲ႕ ထံုးစံဟာ တာ၀န္နဲ႔ အခြင့္အေရး မွ်တရပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီး ခ႐ိုနီနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြ ကာကြယ္ေရး အသားေပး ေရးဆြဲေလ့ရွိတဲ့ ျမန္မာ့ဥပေဒေတြရဲ႕ ျပႆနာက ျပည္သူေတြက လိုက္နာရမယ့္ တာ၀န္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနတာပါ။ ပိုဆိုးတာက ျမန္မာ့ဥပေဒအမ်ားစုဟာ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲသူေတြအတြက္ ထြက္ေပါက္ေပးထားၿပီး လိုက္နာရမယ့္ ျပည္သူေတြအတြက္ လိုရာဆြဲ အေရးယူႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီလို မတရားတဲ့၊ မမွ်တတဲ့ ဥပေဒေတြဟာ အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စနစ္တစ္ခုလို အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒေတြဟာ ခိုင္မာအားေကာင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က လုပ္ေဆာင္ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ကိစၥမ်ဳိးကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရပါမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ မေကြးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊရဲ႕ ေရနံလက္ယက္တြင္းရန္ပံုေငြ ကိစၥမ်ဳိးဟာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေပမဲ့ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္သြားတာပါ။ ဒီလိုမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေပၚလြင္ေစပါတယ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒဟာ ဒီေန႔မွာဆို စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းဖို႔အထိ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ေက်ာ္ေစာသတင္းထြက္သူေတြကို စစ္ေဆးအေရးယူမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ ထည့္သြင္းလာေပမဲ့ စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒျဖစ္လာရင္ေတာင္ ခိုင္မာေကာင္းမြန္ ေတာင့္တင္းတဲ့ ဥပေဒျဖစ္လာဖို႔ မေသခ်ာေသးပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဟာ အကန္႔အသတ္နဲ႔ရွိေနၿပီး ပုဒ္မ ၂၂ မွာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ တုိင္ၾကားတဲ့ကိစၥေတြကို ေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးရင္၊ အေရးႀကီးတဲ့ သက္ေသခံခ်က္ေတြ မပါရင္၊ ထပ္မံတုိင္ၾကားေပမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ သက္ေသခံခ်က္အသစ္ေတြ မပါရင္ စစ္ေဆးလို႔ မရပါဘူး။

ဒီအခ်က္ေတြထက္ ပိုဆိုးတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးလို႔မရတဲ့ အခ်က္ေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြက အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္ေပမဲ့ ဒီဥပေဒမျပ႒ာန္းခင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ေရွ႕က ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို စိစစ္အေရးယူလို႔ မရတာေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားျဖစ္တဲ့ အာဏာရွိသူေတြကို စစ္ေဆးအေရးယူခြင့္ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ပုဒ္မ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ (၃၀) အက်ပ္အတည္းပါ။

ပုဒ္မ (၃၀) မွာဆိုရင္ “ေကာ္မရွင္သည္ –

(က) လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူအေပၚ တရားစြဲဆိုအေရးယူရန္ အေၾကာင္းေပၚေပါက္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္သည့္ကိစၥတြင္ ယင္းကိစၥအတြက္ မိမိ၏ အစီရင္ခံစာကို ပုဒ္မ ၂၁ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ တာ၀န္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂၁ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ တာ၀န္ေပးသည့္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ တိုင္ၾကားေသာ နစ္နာသူထံသို႔ လည္းေကာင္း၊ ထိုသူအား ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ အစီအစဥ္အရ ဆက္လက္အေရးယူႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕႐ုံးသို႔လည္းေကာင္း ေပးပို႔ရမည္။

(ခ) စုံစမ္းစစ္ေဆးခ်က္အရ စြပ္စြဲခံရသူအေပၚ ၀န္ထမ္းစည္းကမ္းအရသာ အေရးယူသင့္သည္ဟု ယူဆပါက ယင္း၏ ၀န္ထမ္းအႀကီးအကဲထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္” ဆိုၿပီး အကာအကြယ္ေပးထားမႈပါ။ ဦးေက်ာ္၀င္းကို ေကာ္မရွင္က အေရးယူလို႔မရတာ ဒီအက်ပ္အတည္းပါ။ ဒီလိုအေျခအေနေတြကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

“အစုိးရယႏၲရားတစ္ခုမွာဆုိရင္ ၀န္ႀကီးေတြေပါ့။ လႊတ္ေတာ္လည္း ပါတာေပါ့ဗ်ာ။ အဂတိလုိက္စားမႈက အနည္းနဲ႔အမ်ားရွိမွာပဲ။ နည္းတာမ်ားတာပဲ ကြာမွာေပါ့။ လုံး၀ ကင္းရွင္းတာကေတာ့ မရွိႏုိင္ပါဘူး။ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမွ။ ဒါေပမဲ့ ဒီဟာကုိ ထိထိမိမိ အေရးယူႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ ႏုိ႔မုိ႔လုိ႔ရွိရင္ ေသးေသးေလးကေန ႀကီးထြားလာႏုိင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အခုက NLD အေနနဲ႔ တုိင္ၾကားမႈေတြ ရရွိထားတဲ့အေပၚမွာ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကုိ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ၿပီး လုပ္ေဆာင္လာတာ ျပည္သူေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ အားရေနၾကတယ္။ နားေထာင္ေနၾကတာေပါ့။ အဲဒါကုိ စနစ္တက် လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ မ်က္ႏွာလုိက္တဲ့ပုံစံမ်ဳိး မသင့္ေတာ္ဘူး။ သူမ်ားကုိလုပ္မယ္။ ကုိယ့္အတြက္ လုပ္စရာမလုိဘူးဆုိတာမ်ဳိးဆုိရင္ ဒါေတာ့မမွန္ဘူးေပါ့။ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ဟာ အားလုံးအတြက္ ျဖစ္ေစရမွာေပါ့။ အဲဒါမွပဲ ထိေရာက္မႈရွိမယ္။ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိမယ္။ ႏုိ႔မုိ႔လုိ႔ဆုိရင္ နာမည္ပုိပ်က္ဖုိ႔ရွိတယ္။ နာမည္ေကာင္းရဖုိ႔က ေ၀လာေ၀းပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ သက္ဆုိင္ရာအေနနဲ႔ မ်က္ႏွာမလုိက္ဘဲနဲ႔ အားလုံးေပၚမွ်မွ်တတ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္တာေပါ့။ ဒီလုိမွမလုပ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ကုိယ့္နာမည္ကုိယ္ ျပန္ဖ်က္ယူတဲ့သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္သြားႏုိင္တာေပါ့” လို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာက သံုးသပ္ပါတယ္။

အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိဖို႔ဆိုရင္

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒဟာ အားနည္းခ်က္ အမ်ားအျပား ရွိေနသလို ေပးထားခ်က္ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ဥပေဒေၾကာင့္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဟာ စိန္ေခၚမႈ အမ်ားအျပားနဲ႔ လုပ္ကိုင္ရ အက်ပ္အတည္း အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ ဒီလို အက်ပ္အတည္းေတြမွာ ပိုဆိုးေနတာက အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား အမ်ားစုက မမွန္မကန္ခ်မ္းသာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ကန္႔သတ္ထားခ်က္ပါ။ ပိုဆိုးတာက အာဏာရပါတီနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ရင္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ရင္ အေရးယူဖို႔ ခက္ခဲတာပါ။ ဒီလို ခက္ခဲမႈေတြရွိေနေပမယ့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္ကေတာ့ သူတို႔ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ အက်ဳံး၀င္ေနသေရြ႕ အကုန္အေရးယူမွာျဖစ္ၿပီး ဘယ္သူ႔ကိုမွ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳပါဘူးလို႔ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) က ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿမိဳင္နဲ႔ ပတ္သက္မႈအျပင္ NLD ဘက္ကမို႔ အေရးမယူတာလားဆိုတဲ့ အျမင္ေတြအေပၚ ေျဖၾကားပါတယ္။

“ခင္ဗ်ားေမးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မို႔ အေရးမယူတာလား။ NLD ဘက္ကမို႔ အေရးမယူတာလားဆိုတဲ့ကိစၥရယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္သူ႔ကိုမွ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳပါဘူး။ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို၊ မည္သူမဆိုလို႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဥပေဒမွာ ခြင့္ျပဳထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒီဥပေဒနဲ႔ အက်ဳံး၀င္လာရင္ေတာ့ အကုန္အေရးယူမွာပါ။ အခုနက ကိစၥသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဥပေဒနဲ႔ အက်ဳံးမ၀င္တဲ့အတြက္ အက်ဳံးမ၀င္ေသာ္လည္းပဲ သက္ဆိုင္ရာသူ႔ကို ကြပ္ကဲတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ တုိင္ၾကားစာ ေရာက္လာပါတယ္။ ဒီဥစၥာဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒနဲ႔ အက်ဳံးမ၀င္ဘူး။ သို႔ရာတြင္ သူ႔မွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ ရွိႏိုင္တယ္။ ဒါကို လိုအပ္သလို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ပါဆိုၿပီး သေဘာ႐ိုးပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရးတာ။ သူ႔ဘာအမႈနဲ႔ အက်ဳံး၀င္တယ္။ ညာအမႈနဲ႔ အက်ဳံး၀င္တယ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေျပာပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ရဲမဟုတ္ဘူး။ တရားစြဲတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးလည္း မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သင့္ေတာ္သလို စာရြက္စာတမ္းေတြ႕တယ္ဆိုရင္လဲ စာရြက္စာတမ္းေတြ႕လို႔၊ ပစၥည္းေတြ႕တယ္ ဆိုရင္လည္း ခိုးရာပါပစၥည္းေတြ႕လို႔ ႀကိဳက္သလို သင့္ေတာ္တဲ့ ဥပေဒနဲ႔ တရားစြဲလို႔ရတယ္။ သူတို႔က်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒနဲ႔ အက်ဳံး၀င္သလား။ မ၀င္ဘူးလားဘဲ ေျပာလို႔ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က မသိတာ မဟုတ္ဘူးေပါ့။

ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒသမားေတြဘဲ။ ဥပေဒသမားေတြဆိုေတာ့ သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာလို႔ေတာ့ မရဘူး။ ေျပာပိုင္ခြင့္ မရွိဘူး။ မရွိတဲ့အတြက္ သက္ဆုိင္ရာဌာန အႀကီးအကဲ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဆီ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေၾကာင္းၾကားရတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒီဥစၥာဟာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ စာထဲမွာ ေရးထားတာလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လို႔ မျဖစ္လို႔ဆိုတာ မပါပါဘူး။ သူ က်ဴးလြန္တဲ့ကိစၥသည္ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ မပတ္သက္လို႔ ဆိုတာပဲ ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ အယူအဆေလး လြဲသြားမွာ စိုးရိမ္လို႔ပါ။ ဒီဥပေဒနဲ႔သာ အက်ဳံး၀င္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထပ္ေျပာပါဦးမယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို အေရးယူမွာပါ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွာ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈမွန္သမွ် ခိုင္လံုတဲ့ အေထာက္အထားနဲ႔ တုိင္ၾကားလာရင္ အဲဒီတုိင္ၾကားခ်က္အတိုင္း အတိအက် အေရးယူမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္သူ႔မွ မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္း၊ ဘက္လိုက္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစာေစာက ေျပာသြားသလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းတဲ့ စံႏႈန္းေတြကို အျမင့္ဆံုး တင္ထားပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းတဲ့ စံႏႈန္းေတြကို အျမင့္ဆံုး တင္ထားပါတယ္။ ဒီထက္ရွင္းေအာင္ ဘယ္လိုေျပာရပါမလဲ” လို႔ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာၾကားပါတယ္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ဟာ ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းတဲ့ စံႏႈန္းေတြ အျမင့္ဆံုး တင္ထားေပမယ့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ အကန္႔အသတ္နဲ႔ရွိေနတဲ့ အေျခအေနဟာ အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလို အကန္႔အသတ္ေတြ မေျဖရွင္းႏိုင္သေရြ႕ ငါးႀကီးႀကီးေၾကာ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္သလို မိထားတဲ့ငါးေတာင္ ေၾကာ္ဖို႔ဆီမရွိလို႔ ျပန္လႊတ္ေပးရတာမ်ဳိး ဆက္ျဖစ္ေနမွာပါ။

“တုိ႔ဘက္ (ကရင္ျပည္နယ္)မွာေတာ့ အဂတိနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြ မရွိဘူးေပါ့။ ေလာက္ေလာက္လားလား မရွိဘူးေပါ့ဘူး။ ေနာက္ ဦးေက်ာ္၀င္းတုိ႔အဆင့္ ဘာညာက်ေတာ့ကာ ဒါကႏုတ္ထြက္ ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီဆုိ႐ံုနဲ႔ မလုံေလာက္သင့္ဘူးလုိ႔ စိတ္ထဲမွာခံစားမိတယ္။ သူရဲ႕အဂတိလုိက္စားမႈ အတုိင္းအတာက ဘယ္ေလာက္အထိ ေပါက္ေရာက္သလဲ။ ဘယ္ေလာက္အထိ ျဖစ္ပ်က္သြားၿပီလဲဆုိတာ အမွန္က ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေလး။ ေစ့ေစ့စုံစုံေလး စုံစမ္းဖုိ႔လုိတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာမွ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အေရးယူမႈေပါ့။ အခုအဲဒီလူလည္း ဖတ္ၾကည့္တာ အေတာ္ေလးကုိ ခ်မ္းသာတယ္လုိ႔ ထင္ရတယ္။ ၀န္ႀကီးကေန ႏုတ္ထြက္လည္းသူ႔အတြက္ ဘာမွမထူးဘူးေပါ့။ အဂတိတုိက္ဖ်က္ေရးရယ္လုိ႔ လုပ္ခ်င္သပဆုိရင္ ဒါထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ ဒါထက္ပုိတဲ့အေရးယူမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိတယ္” လို႔ ကရင္အမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ မန္းေအာင္ျပည္စုိးက ေျပာၾကားပါတယ္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ငါးႀကီးႀကီးဖမ္းႏိုင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ဆိုလို႔ သိန္းေထာင္ခ်ီ လာဘ္စားမႈေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျပံဳးခ်ဳိနဲ႔ ျပည္ထဲေရးအရာရွိေတြ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း လူေျခာက္ဦးကို ဖမ္းဆီးမႈပါ။ က်န္တာေတြက သိန္းဆယ္ဂဏန္းေလာက္နဲ႔ မစားေလာက္လို႔ ယူတဲ့သူ အမ်ားစုပါ။ ဦးေအာင္ၾကည္ကို တာ၀န္ေပးအပ္အၿပီးမွာ တိုင္စာရရခ်င္း FDA ညႊန္ခ်ဳပ္ကို ဖမ္းဆီးလိုက္တဲ့ ကိစၥနဲ႔ NLD ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းနဲ႔ သားျဖစ္သူကို စစ္ေဆးမႈပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီျဖစ္စဥ္မွာေတာ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူမရတာမို႔ အဖ်ား႐ွဴးေနၿပီလားလို႔ ထင္ျမင္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

“အဓိကေျပာခ်င္တာက အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္တယ္၊ တိုက္ခဲ့တယ္လို႔ အစုိးရတိုင္းကေတာ့ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့တာပဲ။ သို႔ေသာ္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ဒီအဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္ဟာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္မေအာင္ျမင္ခဲ့လဲဆိုရင္ ေျပာလို႔ရွိရင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ေတြကိုယ္၌ ကိုယ္က အဂတိမကင္းခဲ့ဘူး။ ေျပာခ်င္တာက အဆင့္တစ္ခုေရာက္တဲ့ အခါမွာ ဘယာဂတိေၾကာင့္ ဘယာဂတိဆိုတာ ကိုယ့္အေပၚမွာ အႏၲရာယ္ျဖစ္လာမွာ စိုးလို႔ဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ေသေသခ်ာခ်ာ မလုပ္ႏုိင္တဲ့အခါမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုတာက လူအထင္ေသးျဖစ္တာပဲ ခံလိုက္ရတယ္။ တကယ္ထိထိေရာက္ေရာက္ မျဖစ္လာဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးက လူေတြကိုယ္တိုင္က အဂတိကင္းဖို႔လိုတယ္။ ဥပမာ ရွင္ဘုရင္မို႔လို႔ ေရႊေဖာ့႐ိုးနဲ႔ ဆံုးမခ်င္ၿပီးေတာ့ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမို႔လို႔ ၀ါးရင္းတုတ္နဲ႔ ႐ိုက္ခ်င္တာမ်ဳိးတာကေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈမွာ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ ဒါက ခုနကေျပာတဲ့ ဦးေက်ာ္၀င္းကို ဆိုလိုတာမဟုတ္ဘူး။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ရွိသင့္ရွိအပ္တဲ့ဥစၥာကို ေျပာတာ။ အဲဒီေတာ့ ခုနကေျပာတဲ့ အဲဒီလို တစ္ေျပးညီကိုင္တြယ္မႈ မရွိႏိုင္ဘဲနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ဘယ္လိုလုပ္မယ္၊ ဘယ္၀ါလုပ္မယ္လို႔ ႀကိမ္း၀ါးေနရင္ေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ဆိုတာ အမ်ားအျမင္မွာ ရယ္စရာသက္သက္ပဲ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ဒါ ဦးေက်ာ္၀င္းကိစၥရယ္လို႔ မဆိုလိုဘူး။ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို လုပ္တဲ့လူေတြကိုယ္တိုင္က အဂတိကင္းဖို႔ လိုတယ္။ အဂတိဆိုတာက ေလးမ်ဳိးရွိတယ္။ ဆႏၵာ၊ ေဒါသ၊ ဘယာ၊ ေမာဟ ေလးမ်ဳိးရွိတယ္။ ဒီဟာ ေလးမ်ဳိးကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို လူေတြကိုယ္တိုင္ကကင္းမွ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုတာကို လူေတြက ယံုၾကည္မွာ။ ႏို႔မို႔ဆိုရင္ေတာ့ ကြယ္ရာမွာ လူရယ္စရာျဖစ္ေနမွာပဲ။ ေရွ႕တင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း မေျပာေသာ္လည္း။ ဒါကို အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က လူေတြေရာ အဲဒီတာ၀န္ေပးတဲ့လူေတြေရာ အဆင့္ဆင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဒါေတြကို သတိခ်ပ္ဖို႔လိုတယ္” လို႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက ဆိုပါတယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ စနစ္တစ္ခုလို အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ လက္ရွိအဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းသံုးသပ္ ျပင္ဆင္ၿပီး ကိုရီးယားလို၊ ထုိင္းႏိုင္ငံလို၊ အင္ဒိုနီးရွားလို၊ တ႐ုတ္လို၊ ႏိုင္ငံတကာမွာလို သမၼတကေန လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ ၀န္ထမ္းေတြအထိပါ စစ္ေဆးအေရးယူႏိုင္တဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးျဖစ္လာတဲ့အထိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ႏွစ္ဆက္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေကာ္မရွင္ေဟာင္းရဲ႕ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း တုိင္ၾကားစာ ၄၅၀၀ ေလာက္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အမႈ ၅၀ ေလာက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ခဲ့မႈနဲ႔ ေကာ္မရွင္သစ္ ေျခာက္လအတြင္းမွာ တိုင္ၾကားစာ ၃၉၀၀ ေလာက္ေရာက္ခဲ့တာနဲ႔ယွဥ္ရင္ ျပည္သူ႔ယံုၾကည္မႈ ျမင့္တက္လာတာကို ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ျပည္သူ႔ယံုၾကည္မႈ ျမင့္တက္လာတဲ့ အေျခအေနကို ဖန္တီးခဲ့တဲ့ အစိုးရဟာ သူ႔လူငါလူခြဲ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အက်ပ္အတည္းနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဟာ ငါတို႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲက ငါတို႔ဥပေဒနဲ႔ အက်ဳံး၀င္မွ အေရးယူမယ္။ ဘက္လိုက္မႈစံႏႈန္း အျမင့္ဆံုးတင္ထားတယ္ ဆို႐ံုနဲ႔ေတာ့ ငါးႀကီးႀကီးဖမ္းႏိုင္မွာ မဟုတ္သလို ရထားတဲ့ ျပည္သူ႔ယံုၾကည္မႈေတာင္ ေလ်ာ့က်သြားပါလိမ့္မယ္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီး စီမံကိန္းေတြက ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘာေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္မလဲ

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ စက္မႈဇုန္၀န္းက်င္ကို ေတြ႕ရစဥ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီး၀န္းက်င္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ စီမံကိန္းေတြ အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕စီမံကိန္းေတြက အရင္အစုိးရလက္ထက္က ခ်ထားခဲ့ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာေတြရွိသလုိ အရင္အစုိးရက ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္မွာ စီမံကိန္းေတြကုိ ျပန္လည္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕နဲ႔ ျပန္လည္စိစစ္တဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ထားတဲ့စံႏႈန္းကုိ ေက်ာ္လြန္ေနတာေၾကာင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနရတာ၊ ရပ္ဆုိင္းထားရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ အပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိ ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အရင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အစုိးရလက္ထက္က ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါတယ္။

စီမံကိန္းေတြကုိ ခ်ထားေပးခဲ့စဥ္က ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ ခ်ထားေပးခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့သလုိ လက္သိပ္ထုိးပုံစံနဲ႔ ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြ (ဥပမာ အစုိးရသစ္မတက္ခင္ လပုိင္းအလုိ) အမ်ားအျပား ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ စုံစမ္းရရွိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ သိရပါတယ္။

ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမ်ားစြာနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္မႈေတြၾကားထဲက လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ ေဒသအနာဂတ္အတြက္ အလားအလာ ေကာင္းမြန္လာႏုိင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြစတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြဟာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ တုိင္းေဒသႀကီးအက်ဳိးစီးပြား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြားကုိ ဘယ္ေလာက္အထိ ျဖစ္ထြန္းေစလာႏုိင္မလဲဆုိတာ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္သြားရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

NLD အစုိးရလက္ထက္မွာ စီမံကိန္းေတြ ဘယ္ေလာက္အထိ ခ်ထားေပးၿပီးၿပီလဲ။

ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္လအတြင္းက က်င္းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညီမင္းဟန္က “မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအေနျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ” ေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေမးျမန္းတဲ့ေမးခြန္းကုိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမတ္သူက “မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြဟာ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ခြင့္ျပဳထားခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိသာ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္းမွာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားက လာေရာက္ေလ့လာေနသည့္ အဆင့္သာရွိေနေသးေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ မည္သည့္စီမံကိန္းကုိမွ သေဘာတူညီမႈ ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးပါေၾကာင္း” ကုိ ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

တုိင္းေဒသႀကီး စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးရဲ႕ လႊတ္ေတာ္မွာ ေျဖဆုိသြားတဲ့အေျဖကုိ သုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ စီမံကိန္းအသစ္ေတြကုိ ထပ္မံခ်ထားေပးတာမ်ဳိး မျပဳလုပ္ေသးဘဲ အရင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၊ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးရဲျမင့္လက္ထက္မွာ ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိသာ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ရပါတယ္။ လက္ရွိ NLD အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ အရင္အစုိးရလက္ထက္က ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီ အလုိက္ျပန္လည္ သုံးသပ္တာ၊ စစ္ေဆးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က အစုိးရသစ္တက္ခါစကာလမွာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့တာက အရင္အစုိးရဆင္းခါနီးရက္ပုိင္း အလုိမွာပဲ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ စီမံကိန္းေတြကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ခ်ထားေပးခဲ့တာ စိစစ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရတယ္လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ကုိ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕က လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာေတြကုိ သြားေရာက္စစ္ေဆးတာ၊ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းေစခဲ့တာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။

စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ ေျဖဆုိသြားသလုိ NLD အစုိးရ လက္ထက္မွာ စီမံကိန္းေတြကုိ အသစ္ခ်ထားေပးတာ မေတြ႕ရေသးေပမယ့္ အရင္အစုိးရလက္ထက္ကပြင့္ လင္းျမင္သာမႈအားနည္းစြာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ အရင္အစုိးရဆင္းခါနီး လပုိင္းအလုိနဲ႔ ရက္ပုိင္းအလုိမွာ ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့စီမံကိန္း အခ်ဳိ႕ကုိေတာ့ စိစစ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ၿပီး လုပ္ငန္းဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕မွာဆုိရင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြနဲ႔ ၿငိစြန္းေနတဲ့ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့အတြက္ ေ၀ဖန္မႈေတြလည္း ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၊ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၁ မွာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္ေစဘဲ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီး အႀကီးဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အမရပူရၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း

မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီးမွာ လက္ရွိအစုိးရက စိစစ္ၿပီး ဆက္လက္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းေတြထဲက မၾကာေသးခင္ကမွ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အမရပူရၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းကလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ အမရပူရၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းဟာ အရင္အစုိးရလက္ထက္မွာပဲ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ NLD အစုိးရလက္ထက္မွာ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ NLD အစုိးရတက္လာခ်ိန္မွာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ စီမံကိန္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာစိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳေပးလုိက္တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အခမ္းအနားတစ္ခုမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ဒီစီမံကိန္းဟာ အရင္အစုိးရနဲ႔ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့တဲ့ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသံေတြကေတာ့ မ်ဳိးစုံထြက္ေနတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အရင္အစုိးရနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ေနာင္အစုိးရတာ၀န္ပါ။ ဒါေပမဲ့ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ နည္းနဲ႔လမ္းနဲ႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ ညီရပါမယ္။ ဒီဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းကုိ ေသခ်ာစိစစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕ကြင္းဆင္းၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဘယ္ေလာက္ထိခုိက္ႏုိင္မလဲဆုိတာ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာရွိတာက အစုိးရအေနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြ လုပ္တဲ့အခါမွာ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္သူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရပါတယ္။ မဆက္ဆံလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒါကုိပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလုိ႔ရွိရင္ အစုိးရဟာ ခ႐ုိနီေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတယ္။ ခ႐ုိနီေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတာပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမလုပ္ဘဲ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး တုိးတက္မလဲ” လုိ႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က အမရပူရၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း အပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းက စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ေျပာဆုိထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမရပူရ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတည္ေနရာဟာ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းကေလးကြၽန္းေက်းရြာ အနီးမွာရွိတဲ့ ေျမဧက ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေပၚမွာ ကနဦးမတည္ေငြအေနနဲ႔ ေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၅၀၀ အသုံးျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီက MBCCD(Mandalay Business Capital City Development) ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေမာင္၀ိတ္က ကုမၸဏီဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းထဲမွာ ဟုိတယ္ဇုန္၊ စီးပြားေရးဇုန္၊ ကုန္တင္သေဘၤာေတြ ဆိုက္ကပ္ႏုိင္မယ့္ ဆိပ္ကမ္း၊ ပညာေရးဇုန္ (ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း အပါအ၀င္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ား)၊ ေဆး႐ုံ၊ မီးသတ္၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ၊ လူေနအိမ္ရာ စတဲ့ ဇုန္ခုနစ္ခုကုိ အပုိင္း (၇) ပုိင္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကာလကုိ ၁၀ ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားတယ္လုိ႔ အမရပူရၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း သတင္းနဲ႔ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံက သတင္းမီဒီယာေတြကုိ ေျပာဆုိထားပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ စီမံကိန္းဧရိယာထဲက ေျမဧက ၄၀ ကုိသာ ေျမယာျပဳျပင္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမဧက ၄၀ ေပၚမွာပဲ ကနဦး စီမံခ်က္အေနနဲ႔ လူေနအေဆာက္အအံု၊ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းေတြ၊ စီပြားေရးဇုန္ေတြကုိ ေဖာ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အမရပူရၿမဳိ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းဟာ အရင္အစုိးရလက္ထက္က ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္မွာ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကနဦးကာလမွာ ေ၀ဖန္မႈေတြ ကန္႔ကြက္မႈေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါေသးတယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္ရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ျမစ္ေရတက္ေလ့ရွိတဲ့ ေရေ၀ေရလဲ ဧရိယာတစ္ခုအေပၚမွ ာ ေျမဖုိ႔ၿပီးေတာ့ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကမ္းၿပိဳမႈေတြ၊ ျမစ္ေရတက္ခ်ိန္ကာလမွာ ေရႀကီးမႈဒဏ္ေတြ ပုိမုိခံစားလာႏုိင္ဖြယ္ ရွိတာေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႈပ္ရွားေနသူေတြက ေထာက္ျပေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ စီမံကိန္းဧရိယာဟာ ေျမဧက ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနတာေၾကာင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့မယ္ဆုိပါက ဧရာ၀တီျမစ္ရဲ႕ ေရလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲလာတာ၊ ကမ္းၿပဳိမႈေတြ၊ ျမစ္ေရႀကီးမႈဒဏ္ေတြစတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္လာရမွာကုိ ေဒသခံေတြၾကားမွာ စုိးရိမ္မႈေတြ ရွိေနၾကပါတယ္။

“စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕က ေဒသခံေတြရဲ႕ သေဘာထား ေကာက္ခံခဲ့လားဆုိေတာ့ ေကာက္ခံခဲ့တယ္ဗ်။ ဘယ္လုိေကာက္ခံခဲ့လဲဆုိေတာ့ အစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာ စီမံကိန္းကုိ ကန္႔ကြက္မယ့္သူေတြ ေခၚမလာခဲ့နဲ႔ ေထာက္ခံေပးမယ့္သူေတြပဲ ေခၚလာခဲ့ပါဆုိတာ ၾကားရတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သေဘာမတူလုိ႔ မသြားခဲ့ဘူး။ ဒီစီမံကိန္းႀကီးေၾကာင့္ ျမစ္ေရႀကီးမႈဒဏ္ ပုိၿပီးခံစားလာရမွာနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္သြားမွာ စုိးရိမ္ေနၾကတယ္” လုိ႔ အမရပူရေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သူၾကံဳေတြ႕ခဲ့တာကုိ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

အမရပူရၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ စုိးရိမ္မႈေတြ ရွိေနေပမယ့္ စီမံကိန္းဘက္ကေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ စစ္တမ္းေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာကပညာရွင္ေတြ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ သုေတသန စာတမ္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ အစုိးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ စီမံကိန္းဘက္က သိရပါတယ္။ တစ္ေန႔တျခားလူဦးေရ ထူထပ္လာတဲ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေတြ၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ အစရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္လာတာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ စီမံကိန္းေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ သက္ဆုိင္ရာေဒသအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိေစႏုိင္မယ့္ စီမံကိန္းေတြျဖစ္လာဖုိ႔က အဓိကအေၾကာင္းအရာ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစဖုိ႔ကလည္း အေရးႀကီးျပန္ပါတယ္။ အရင္အစုိးရလက္ထက္က စီမံကိန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္စဥ္ သာဓကေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဟုိတယ္ဇုန္စီမံကိန္း၊ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းစတဲ့ စီမံကိန္းအသံ ဟစ္ျပၿပီး ေျမယာေတြကုိ ေစ်းကစားသြားခဲ့တာေၾကာင့္ ဥပမာ ေျမတစ္ဧက ၁၀ သိန္းခန္႔ ရွိေနတဲ့ေျမယာေတြက က်ပ္သိန္း ရာဂဏန္းေက်ာ္ထိ ေရာက္သြားတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စီမံကိန္းကေတာ့ ေလထဲမွာေျပာၿပီးေလထဲမွာပဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီမံကိန္းေတြဟာ ေဒသအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးျပဳေစမယ့္ စီမံကိန္းေတြျဖစ္လာဖုိ႔က အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ အမရပူရၿမဳိ႕ျပစီမံကိန္းဟာ ေဒသအတြက္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ျပရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အတုိင္းအတာအထိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ၊ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးျပဳလာႏုိင္၊ မလာႏုိင္ဆုိတာ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“အမရပူရၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဟာ သယံဇာတေတြ ထုတ္ယူသြားမယ့္လုပ္ငန္းေတြလုိ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အေဆာက္အအုံေတြ၊ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြဟာ သယံဇာတေတြလုိ ဘယ္လုိမွသယ္ယူသြားလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒီေျမဒီေဒသမွာပဲ တည္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ စကားနည္းနည္းေျပာၿပီး ေျမျပင္ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ လုပ္ငန္းေတြကုိ အျမန္ဆုံးနဲ႔ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ” လုိ႔ အမရပူရၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိထားတဲ့ MBCCD ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေမာင္၀ိတ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သပ္ၿပီး ေ၀ဖန္ေျပာဆုိေနမႈေတြကုိ တံု႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ဆဲ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္

ေတာင္သမန္အင္းထိပ္က ေတာင္သမန္သစၥာစီမံကိန္း

ေတာင္သမန္သစၥာစီမံကိန္းဟာ အရင္အစုိးရလက္ထက္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြထဲက တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္း စတင္ကတည္းက ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္မႈေတြနဲ႔အတူ ပြဲဦးထြက္လာခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္မွာေတာ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ မလုိက္နာတဲ့အတြက္ စီမံကိန္းကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းခုိင္းတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ စီမံကိန္းဟာ ေတာင္သမန္အင္းအေရွ႕ဘက္၊ ဦးပိန္တံတားေတာင္ဘက္အနီး၊ အင္းေျမေပၚမွာေျမဖုိ႔ၿပီး တည္ေဆာက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ ေျမဧက ၂၀၀ ေက်ာ္ေပၚမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ေနတာျဖစ္ၿပီး ကနဦးစီမံကိန္းအပုိင္း (၁) မွာ ဟုိတယ္၊ လူေနဆုိင္ခန္း၊ အေရာင္းျပခန္းေတြ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းကုိ အပုိင္းေလးပုိင္းခြဲၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္အစုိးရလက္ထက္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ ေတာင္သမန္သစၥာစီမံကိန္းဟာ ေျမဧက ၁၀၀ ၀န္းက်င္ကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့အစုိးရလက္ထက္အတြင္းမွာပဲ ဂရန္ရရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ကုမၸဏီဘက္က ေျပာဆုိထားပါတယ္။ လက္ရွိ NLD အစုိးရတက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ စီမံကိန္းဟာ ခြင့္ျပဳခ်က္ထက္ အေဆာက္အဦးေတြကုိ ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္ထားတာ၊ ဦးပိန္တံတားနားအထိ ေျမဖုိ႔ၿပီးလမ္းေဖာက္လုပ္တာ စတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္လာတာေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထဲမွာပဲ အစုိးရအဖြဲ႕က စီမံကိန္းကုိ စစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ဖုိ႔ ယာယီရပ္ဆုိင္းလုိက္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြကုိ ျပန္ဖ်က္ခုိင္းၿပီး ဦးပိန္တံတားအနီးေျမဖုိ႔ လမ္းေဖာက္ေနတာကုိလည္း ဖယ္ရွားခုိင္းခဲ့ပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာဌာနအလုိက္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး စီမံကိန္းကုိ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စီမံကိန္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိေသးတဲ့အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိဖုိ႔တင္ျပထားတယ္လုိ႔ စီမံကိန္းဘက္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာဆုိထားပါတယ္။ လတ္တေလာမွာေတာ့ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ၊ မရွိဆုိတာ ကုမၸဏီဘက္ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလုိ႔ မရေသးပါဘူး။

“ေတာင္သမန္သစၥာစီမံကိန္းက တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳထားတာပါ။ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္အတုိင္းပဲ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဆာက္အအုံေတြကလဲ ျမန္မာမႈဟန္ပန္အတုိင္းပဲ လုပ္ေဆာင္ရမွျဖစ္သလုိ အျမင့္ေပက ေပ ၄၀ ထက္ေက်ာ္လုိ႔မရဘူး။ အင္းရဲ႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ တံတားနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြကုိ ထိခုိက္လုိ႔မရပါဘူး” လုိ႔ ေတာင္သမန္သစၥာ စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၊ သစ္ေတာ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးမ်ဳိးသစ္က စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္သမန္သစၥာ ကုမၸဏီကေန ဦးပိန္တံတားေတာင္ဘက္ ေတာင္သမန္အင္းအတြင္းေျမဖုိ႔ၿပီး တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ေတာင္သမန္ေက်းလက္ အပန္းေျဖစီမံကိန္းဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ NLD အစုိးရရဲ႕ ျပန္လည္စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ စီမံကိန္းဟာ နာမည္ေက်ာ္ ေတာင္သမန္အင္းနဲ႔ ဦးပိန္တံတား၊ စီမံကိန္းအေရွ႕ဘက္က ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရား အစရွိတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြၾကားမွာ တည္ေဆာက္ေနတဲ့စီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးအေနနဲ႔ တြက္ခ်က္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အလြန္ပဲ အခ်က္အခ်ာေနရာေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြနဲ႔ ျပန္လည္တြက္ခ်က္ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ စီမံကိန္းဘက္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြက အမ်ားႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သမန္အင္းအတြင္း ေျမဖုိ႔ၿပီး စီမံကိန္းကုိ တည္ေဆာက္ေနတာ၊ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ဦးပိန္တံတားနဲ႔ နီးကပ္ေနတာ၊ အင္းအတြင္းေျမဖုိ႔ၿပီး စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ထားတာေၾကာင့္ မုိးရာသီကာလမွာ ေတာင္သမန္အင္းပတ္၀န္းက်င္မွာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြ ပုိမုိျဖစ္ပြားလာတာစတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈပုိင္းဆုိင္ရာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈေတြ ရွိလာႏုိင္တာေၾကာင့္ စီမံကိန္းအေပၚ အမရပူရေဒသခံေတြ အပါအ၀င္ ေတာင္သမန္အင္းနဲ႔ ဦးပိန္တံတားရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖုိးေတြကုိ တန္ဖုိးထားေလးစားၾကသူေတြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားေနသူေတြက စုိးရိမ္မႈေတြ ရွိေနၾကပါတယ္။ စီမံကိန္းစတင္ကတည္းက သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ မလုိက္နာခဲ့တာေၾကာင့္ စီမံကိန္းကုိ ေခတၱရပ္ဆုိင္းခုိင္းရတဲ့အထိ ျဖစ္ပြားထားတဲ့ သက္ေသသာဓကေတြ ရွိထားတာေၾကာင့္ စီမံကိန္းအေပၚပုိၿပီးေတာ့ စုိးရိမ္မႈေတြ ရွိေနၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္သမန္သစၥာစီမံကိန္းဟာ ေတာင္သမန္အင္းအေပၚ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာမလဲ၊ ဦးပိန္တံတားကုိ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာႏုိင္မလဲ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစမလဲ၊ ေဒသအတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အက်ဳိးျပဳႏုိင္မလဲဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

“ေတာင္သမန္သစၥာစီမံကိန္းရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈက မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ၄/၂၀၁၇၊ အပုိဒ္ ၃၁ အရ ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ ဧရိယာထဲမွာပဲ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ ေပ ၅၀ ရွိတဲ့ အေဆာက္အအုံက အရင္အစုိးရလက္ထက္မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တာပါ။ အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ ေပ ၄၀ ထက္မေက်ာ္ရဘူးလုိ႔ ညႊန္ၾကားထားတဲ့အတြက္ ေက်ာ္ေနတဲ့ အေဆာက္အအုံေတြကုိ ျပန္ဖ်က္သြားမွာပါ။ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္မွာ စီမံကိန္းကုိပိတ္ၿပီး အဖြဲ႕ေပါင္းစုံပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႕နဲ႔ စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ရွစ္လေက်ာ္ ၾကာခဲ့ပါတယ္။ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့တာက ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမဂရန္ကေတာ့ အရင္အစုိးရလက္ထက္မွာပဲ ဧကေပါင္း ၉၉ ဧကေက်ာ္ ေျမဂရန္ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စီမံကိန္းကုိ အြန္လုိင္းေတြေပၚမွာ ေ၀ဖန္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကုိ အျပဳသေဘာနဲ႔ ေ၀ဖန္မႈေတြ ေထာက္ျပမႈေတြကုိ လက္ခံပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာ ေတာင္သမန္အင္းနဲ႔ ဦးပိန္တံတား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္တယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ့္တုိ႔ကုိ ႀကဳိက္သလုိ အေရးယူ အျပစ္ေပးပါ။ အဲဒီလုိထိခုိက္တယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စီမံကိန္းရဲ႕ စီးပြားေရးကုိပါ လာၿပီးေတာ့ထိခုိက္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ အင္းနဲ႔ တံတားကုိ မထိခုိက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ” လုိ႔ ေတာင္သမန္သစၥာ စီမံကိန္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးထြန္း၀င္းေနာင္က စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုမွာ သတင္းမီဒီယာေတြကေနတစ္ဆင့္ တံု႔ျပန္ေျပာၾကားထားပါတယ္။

မႏၱေလးၿမဳိ႕အနီးက စီမံကိန္းေတြ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ

မႏၲေလးၿမဳိ႕အနီးက စီမံကိန္းေတြ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းက စီမံကိန္းေတြဟာ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အဓိကအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အျပည့္အ၀ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြရွိေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေဒသအပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအတြက္ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြန္ဘ႑ာေငြေတြ ဆုံး႐ႈံးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အသုံးျပဳမယ့္ ေငြေၾကးဟာလည္း ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈေတြ၊ ေငြျဖဴေငြမည္းျပႆနာ၊ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ အစရွိတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။

မႏၲေလးအနီး၀န္းက်င္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးၿမဳိ႕အနီး၀န္းက်င္မွာဆုိရင္ ဒု႒၀တီျမစ္နဲ႔ ဧရာ၀တီျမစ္တုိ႔ ျမစ္ႏွစ္စင္းဆုံရာမွာ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ စက္သုံးဆီဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း၊ အမရပူရၿမဳိ႕ျပဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္း၊ ေတာင္သမန္သစၥာစီမံကိန္း၊ မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္ လမ္းသစ္စီမံကိန္း၊ စက္႐ုံစီမံကိန္း၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းအစရွိတဲ့ စီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒု႒၀တီျမစ္နဲ႔ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံေနရာမွာ တည္ေဆာက္သြားမယ့္ စက္သုံးဆီဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းဟာ ဆီကန္တစ္ကန္မွာ ဆီဂါလန္ႏွစ္သန္းဆံ့ၿပီး ဆီကန္ေပါင္း ၃၂ ကန္ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းဟာ ျမစ္ႏွစ္စင္းဆုံတဲ့ ေနရာမွာတည္ရွိေနတာ၊ အင္း၀ၿမဳိ႕ေဟာင္းနဲ႔ အလြန္နီးကပ္ေနတာ၊ ကမ္းၿပဳိမႈအႏၲရာယ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္လာရႏုိင္တာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ႏုိင္တာစတဲ့ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ စီမံကိန္းကုိ အလုံးစုံ ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းမရွိေသးဘဲ စိစစ္စစ္ေဆးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္လမ္းသစ္ျဖစ္တဲ့ စီမံကိန္းကုိလည္း အစုိးရအဖြဲ႕က စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။ လမ္းေဖာက္လုပ္ရာမွာ ကြၽန္းပင္အပါအ၀င္ အပင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ခုတ္လွဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာလည္း အရင္အစုိးရလက္ထက္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာဆုိရင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးေတြ ရွိပါတယ္။ ျမင္းၿခံခ႐ုိင္အတြင္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿမဳိ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္စီမံကိန္းတုိ႔လုိ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာလည္း အရင္အစုိးရလက္ထက္က စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေဒသခံေတာင္သူေတြရဲ႕ ယာေျမေတြကုိ ၀ယ္ယူထားၿပီး ေျမယာျပဳျပင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံေတြ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က မတၱရာၿမဳိ႕နယ္အတြင္းမွာ တည္ေဆာက္လည္ပတ္ေနတဲ့ တစ္ရက္ကုိ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၀ က် ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး အယ္လ္ဖာဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ စီမံကိန္းကုိ ေဒသခံေတြက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္တယ္ဆုိၿပီး ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ စက္႐ုံဟာ ေက်းရြာႏွစ္ရြာအနီးမွာတည္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ကုန္ပစၥည္း အခ်ဳိ႕ကုိ ထုတ္လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာလည္း ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္မွာလည္း ဆက္လက္ခြင့္ျပဳေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စက္႐ုံစီမံကိန္းအနီးက ေဒသခံေတြဟာ စီမံကိန္းကုိကန္႔ကြက္ေနၾကၿပီး ေထာက္ခံတဲ့ေဒသခံအခ်ဳိ႕လည္း ရွိေနၾကပါတယ္။ ေဒသခံေက်းရြာသားေတြကေတာ့ စက္႐ုံဟာ ေက်းရြာအနီးမွာ တည္ေဆာက္လည္ပတ္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာစြမ္းအင္ရဲ႕ အႏၲရာယ္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕အနီး၀န္းက်င္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြအားလုံးဟာ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္မွာ ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ယခင္အစုိးရအဖြဲ႕နဲ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အသစ္မရွိေသးဘူးလုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕က ေျပာဆုိထားပါတယ္။ NLD အစုိးရသစ္တက္လာခ်ိန္မွာ အရင္အစုိးရက ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြ အားလုံးနီးပါလုိလုိ ျပန္လည္စိစစ္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕စီမံကိန္းေတြက လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရပ္ဆုိင္းထားရဆဲျဖစ္သလုိ အခ်ဳိ႕စီမံကိန္းေတြကေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကပါတယ္။

အရင္အစုိးရအဖြဲ႕က ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိ NLD အစုိးရလက္ထက္မွာ ျပန္လည္စိစစ္ခဲ့တာက သဘာ၀က်တယ္လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆုိ အရင္အစုိးရလက္ထက္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြ အေျမာက္အျမား ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ျပည္သူ႕အစုိးရလက္ထက္မွာ စီမံကိန္းေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ စိစစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာစီမံကိန္းေတြဟာ ယခင္ကလုပ္ေဆာင္မယ့္ပုံစံနဲ႔ ေျပာင္းျပန္အသြင္ေျပာင္းသြားခဲ့တာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အရင္အစုိးရက ခ်ထားေပးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းဆုိေပမဲ့ လက္ရွိအစုိးရမွာလည္း တာ၀န္အျပည့္အ၀ ရွိပါတယ္။ သူ႔ေၾကာင့္ဆုိၿပီး လက္ညႇိဳးထုိးျပေနမယ့္အစား ျပည္သူ႔မဲနဲ႔အစုိးရအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြ သေဘာမက်တဲ့၊ သေဘာမတူတဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိေတာ့ ျပည္သူ႔အစုိးရအေနနဲ႔ ေဒသအတြက္၊ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးမရွိဘူးဆုိရင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းဆန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ ထပ္တူက်တဲ့အစုိးရျဖစ္မွာပါ။ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မယ့္၊ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႔ကလည္း မိမိကုိယ္က်ဳိးထက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကုိ အဓိကဦးစားေပးၿပီး မိမိအက်ဳိးကုိ တရားမွ်တစြာ ရယူခံစားသင့္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ မႏၲေလးၿမဳိ႕အနီး ၀န္းက်င္မွာေတာ့ အစုိးရခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြ ရွိေနပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာစီမံကိန္းေတြဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ပုိင္းဆုိင္ရာစတဲ့ ေ၀ဖန္အျငင္းပြားဖြယ္ရာေတြ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ စုိးရိမ္စိတ္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနရတဲ့ စီမံကိန္းေတြ ရွိေနဆဲပါ။ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြဟာ ေဒသဖြ႕ံၿဖဳိးေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ အနည္းဆုံး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကုိ ထိခုိက္ႏုိင္မႈမရွိတာ စတဲ့ ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္တာ အမွန္ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါအခ်က္ေတြနဲ႔ ေျပာင္းျပန္အခ်ဳိးက်ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့အစုိးရေတြရဲ႕ တာ၀န္၊ သက္ဆုိင္ရာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သူေတြရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္တဲ့အျပင္ ေဒသ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံအတြက္ ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီမံကိန္းေတြဟာ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္သြားရမယ့္ အေျခအေနမွာ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။