ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ျပည္တြင္းတြင္ တာ၀န္ယူၿပီးေျမာက္မႈမရွိပါက ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံး ICC သို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း အပါအ၀င္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂ်ရမီးဟန္႔ (၀ဲ) ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုေနစဥ္ (Photo: AFP)

ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ျပည္တြင္းတြင္ တာ၀န္ယူၿပီးေျမာက္မႈ မရွိပါက ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံး ICC သို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း အပါအ၀င္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂ်ရမီးဟန္႔က ျမန္မာခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရရွည္နာမည္ပ်က္ျခင္းအား ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္ရန္ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာသူမ်ားအတြက္ ပုန္းကြယ္၍ ရႏိုင္မည့္ေနရာမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂ်ရမီဟန္႔က စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့မႈကို New York Times က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာအရပ္သားအစိုးရေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ျမန္မာစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းထဲမွာပင္ တာ၀န္ယူမႈ မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ပါက ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခုံ႐ံုး (ICC) သုိ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ဳိး အပါအ၀င္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သံုးသပ္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုလည္း ယင္းသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

“ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ တာ၀န္ယူၿပီးေျမာက္မႈမရွိခဲ့ရင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနနဲ႔ အဲဒီမွာပဲ အဆံုးသတ္သြားေစမွာ မဟုတ္ဘူး။ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ရက္စက္ ယုတ္မာမႈေတြအတြက္ ဘယ္သူမဆို ပုန္းကြယ္ဖို႔ ေနရာမရွိဘူးဆိုတာကို ျပတ္ျပတ္သားသား ျပႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ဟန္႔က ၎၏ႏွစ္ရက္ၾကာ ျမန္မာခရီးစဥ္အၿပီး ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာေရးအတြက္ ၎တို႔အေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ားအား တရားနည္းလမ္းတက် တာ၀န္ယူမႈကို ျပသႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍ ၎တို႔အေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ မရွိခဲ့ပါက တခ်ိန္က ကေမၻာဒီးယားတြင္ ခမာမ်ား မတရားက်ဴးလြန္ခံခဲ့ရေသာ ျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္လည္း ႀကီးမားေသာ အမည္းစက္တစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့လိမ့္မည္ဟုလည္း ဟန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံု႐ံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ ကုလလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ သေဘာတူညီမႈ မရရွိခဲ့ပါက အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳသြားရန္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္။

ကုလသမဂၢစံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ရခိုင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို တရားစြဲဆိုသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၄၈ နာရီအၾကာတြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးသည္ ႏွစ္ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ၏ လြတ္လပ္ေသာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္အဖဲြ႕၏ အစီရင္ခံစာကို တစ္ဖက္သတ္ဟုဆိုကာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ုံး (ICC) ၏ တရားစြဲဆိုေရးအႀကီးအကဲက ရခိုင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကိဳစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ကမၻာ့ဖိအားမ်ား က်ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

ဂ်ရမီးဟန္႔က ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္မ်ား၏ အတိဒုကၡမ်ားသာမက ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရေသာ ႐ိုက္တာဂ်ာနယ္လစ္ႏွစ္ဦး၏ အမႈကိစၥကိုပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမႇင့္တင္ေျပာဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကတိေပးထားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ယခင္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂ်ရမီဟန္႔၏ လာေရာက္မႈသည္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ ရာထူးအျမင့္ဆံုး ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး လာေရာက္မႈ ျဖစ္လာသည္။

“႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာတခ်ဳိ႕ကို ပထမဆံုးအျဖစ္ၾကည့္ဖို႔ ဒီအပတ္အတြင္း ကြၽန္ေတာ္ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရွိပါမယ္” ဟု ဟန္႔က Twitter တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္ စစ္ဘက္နဲ႔ အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ဆုံသြားပါမယ္” ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္က သူက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေျခအေနရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလိုသည္မ်ားကို Twitter မွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းၾကရန္လည္း လူမႈမီဒီယာ အသုံးျပဳသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တရားစြဲဆိုမႈကို ရင္ဆိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားသည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္မႈအေပၚ ထည့္၀င္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အရပ္သား အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကို ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ယခုအထိ ကုလသမဂၢက ျမန္မာတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ အျခားထိပ္တန္းစစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ငါးဦးတို႔အား လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ၊ လူသားဆန္မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ကုလသမဂၢစံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို တရားစြဲဆိုသင့္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂ်ရမီးဟန္႔က ဘဂၤါလီကိစၥကို ျမႇင့္တင္ေျပာဆိုရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အေျခအေန၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးကိစၥ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ကုလသမဂၢမ်က္ႏွာစာတြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ သေဘာထားအျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရ၀န္ႀကီး ဂ်ရမီဟန္႔သည္ ၎၏ ႏွစ္ရက္ၾကာခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာတပ္မေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရခုိင္အေရးကိစၥမ်ားအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားအရ သိရသည္။

 

ေက်ာက္နီေမာ္အုပ္စုတြင္ ကမန္အမည္ျဖင့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးျခင္းအေပၚ ျပန္လည္စိစစ္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္အတည္ျပဳ

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္အုပ္စုမွ ဘဂၤါလီမ်ားကို ကမန္အမည္ျဖင့္ ၁၁/ရဗန(ႏိုင္) မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား ၃၃၀၆ ကတ္ ထုတ္ေပးထားသည့္ကိစၥ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအမည္ မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည့္ကတ္မ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးပါရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသုိ႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း အ႒မေန႔တြင္ ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ဦးက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကမန္အမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားထုတ္ေပးျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီ၊မညီဆုိသည္ကုိ သေဘာေပါက္ရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း၊ ထုိလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ေနာင္တြင္ ျပႆနာျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမန္အမည္ ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားကတ္ ထုတ္ေပးထားမႈသည္ ကမန္တုိင္းရင္းသားမ်ားမွ လက္မခံႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ေဒသခံရခုိင္တုိင္းသားမ်ားကလည္း လက္မခံႏုိင္ဘူး။ ယင္းအတြက္ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးေစလုိတဲ့အတြက္ အခုလိုမ်ဳိး အဆုိတင္သြင္းရတာ ျဖစ္ပါတယ္”  ဟု ဦးသန္းေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအဆုိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာျဖစ္ေန၍ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးသင့္ပါေၾကာင္း မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေအာင္ၫြန္႔က ေထာက္ခံ၍ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္သူမရွိ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ဗုဒၶဘာသာကုိးကြယ္သူ အိမ္ေထာင္စု ၄၆၀ ခန္႔ႏွင့္ ဘဂၤါလီအိမ္ေထာင္စု ၈၀၀ ခန္႔တုိ႔ အတူတကြေနထုိင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာကုိးကြယ္သူ ႏွစ္ ေထာင္ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔အနက္ ကမန္ ၂၀၀ ခန္႔သာရွိၿပီး က်န္ အစၥ လာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားမွာ ဘဂၤါလီမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ေဒသ၏ ေခတ္အဆက္ဆက္ အေခၚအေ၀ၚ အသုံးအႏႈန္းမွာကုလားႏွင့္ ကမန္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီက ေက်ာက္နီေမာ္ဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ ခြာရန္ ဘဂၤါလီမိသားစု ၃၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္တစ္ပါးက ဒကာမ်ားကုိမိန္႔ၾကားကာ သနားညႇာတာစြာျဖင့္ ေက်ာက္ထရံရြာတြင္ ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္ဟု သမုိင္းေၾကာင္းအရ သိရေၾကာင္း ဦးသန္းေမာင္ဦးက လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္မွယေန႔အထိ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာသားမ်ားက ဤသူကား ကမန္၊ ဤသူကား ဘဂၤါလီျဖစ္သည္ကုိ မ်ိဳး႐ုိးရာဇ၀င္ကအစ သိရွိထားၾကေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခု ဇန္န ၀ါရီတြင္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇာ ဦးေဆာင္ေသာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီး ဌာနအထူးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ ေက်ာက္နီေမာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိကာ ႏုိင္ငံသားကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးေနေၾကာင္းသိရၿပီး အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးသန္းေမာင္ဦးကေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ကမန္လူမ်ိဳးအမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားကတ္ထုတ္ေပးထားသူ ၃၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ထုတ္ေပးရာတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ကမန္မ်ားက အဆုိျပဳခဲ့ျခင္း၊ ေထာက္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ေတာင္းမွ ပန္ဆိုင္းၿမိဳ႕သို႔သြားေသာ လမ္းမႀကီးေဘးတြင္ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားၿပီး တစ္ဦးေသဆံုး၊ တစ္ဦး ဒဏ္ရာရ

ဓါတ္ပံု – M – ေအေဂ် (NTU)

 

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ေတာင္းေက်းရြာမွ ပန္ဆိုင္း(ၾကဴကုတ္)ၿမိဳ႕သို႔ သြားေသာ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးေဘးတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းက မိုင္း ၂ လံုး ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တစ္ဦးေသဆံုးကာ တစ္ဦးဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈမွာ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေပါက္ကြဲမႈမွာ တစ္စံုတစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမွႈ မရိွခဲ့ေသာ္လည္း မြန္းလြဲ ၃ နာရီ ၂၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ပထမအျကိမ္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားရာ ေနရာအနီးတြင္ ထပ္မံေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားရာ ပန္ဆိုင္း(ၾကဴကုတ္)ဘက္မွ ဆိုင္ကယ္စီးျပန္လာသူ ႏွစ္ဦး မိုင္းဆန္ထိမွန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားတာက ၁၀၅ မိုင္ကေန ပန္ဆိုင္း(ၾကဴကုတ္) သြားတဲ့လမ္း နမ့္ေတာင္းရြာအနီးမွာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားတာပါ။ နမ့္ေတာင္းရြာကေန ပန္ဆိုင္း(ၾကဴကုတ္) ဘက္အထြက္ ကားလမ္းေဘးမွာ ျဖစ္တာပါ။ တစ္နာရီေလာက္မွ တစ္လံုးကြဲတယ္။ တယ္လီဖုန္းတိုင္ေထာင္ထားတဲ့အနီးမွာကြဲတာ။ သံုးနာရီေက်ာ္မွာ ဒုတိယတစ္ႀကိမ္ကြဲတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ေပါက္ကြဲတဲ့အခ်ိန္မွာ ပန္ဆိုင္းဘက္ကေန ျပန္လာတဲ့ အမ်ိဳးသမီး(၂)ဦး ထိမွန္ၿပီး ဒဏ္ရာရပါတယ္။ မိုင္းေပါက္ကြဲဒဏ္ရာေၾကာင့္ တစ္ဦးေသဆံုးၿပီး တစ္ဦးကေတာ့ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရသြားပါတယ္။” ဟု မူဆယ္ၿမိဳ႕ေနသူ M-ေအေဂ် ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

ထိုအျပင္ “နမ့္ေတာင္းနဲ႔ပန္ဆိုင္းၾကားမွာ မိုင္းကြဲတာပါ။ ထိမွန္ဒဏ္ရာရရိွမႈကေတာ့ ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီထဲက တစ္ဦးကေတာ့ ေသဆံုးပါတယ္။ တစ္ဦးကေတာ့ မူဆယ္ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီးမွာ တက္ေရာက္ကုသေနရပါတယ္။ မူဆယ္ကေန ပန္ဆိုင္းကို သြားရင္ နမ့္ေတာင္း ေက်းရြာအရင္ေရာက္ပါတယ္။ နမ့္ေတာင္း နဲ႔ ပန္ဆိုင္းၾကားမွာ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္တာပါ။ နမ့္ေတာင္းနဲ႔ေတာ့ ပိုနီးပါတယ္။” ဟု မူဆယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကလည္းအတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ နမ့္ေတာင္းေက်းရြာေနသူ ေဒၚလြန္းထု (၅၉)ႏွစ္ ႏွင့္ မအားနာ (၂၈) ႏွစ္ ျဖစ္သူတို႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ကာ ေဒၚလြန္းထု အသက္(၅၉) ႏွစ္မွာ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး မအားနာ (၂၈)ႏွစ္မွာ လည္ပင္းႏွင့္ ေမးေစ့ေပါက္ျပဲဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ မူဆယ္ျပည္သူ႔ ေဆးရံုႀကီးတြင္ ေဆးကုသေနရေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အစိုးရအေနျဖင့္ အာမခံႏိုင္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကား

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ကုိယ္စား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၿပီး အစိုးရေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အစိုးရအေနျဖင့္ အာမခံႏိုင္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္း တင္ျပစဥ္ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အတိုင္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အာမခံႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ အၾကားမွာလည္း လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈတို႔ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အဓိကမူ၀ါဒတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ရယူႏိုင္မည္ဆိုုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို တည္ၿငိမ္ခိုင္မာစြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခိုင္ခိုင္မာမာခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဘံုသေဘာတူ လက္ခံႏိုင္သည့္ အေျခခံမူမ်ား ထြက္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ရွင္းလင္းတင္ျပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သမၼတ႐ံုး)

“လက္ရွိႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကလည္း အေရးပါပါတယ္။ အားလံုးဟန္ခ်က္ညီတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခု ခိုင္ခိုင္မာမာ ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြကို ေရာက္ေအာင္သြားဖို႔၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားနဲ႔ အဆင့္လိုက္ေရွ႕ဆက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနေပမဲ့လည္း ဘံုရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ပန္းတိုင္ကေတာ့ ေပ်ာက္ပ်က္သြားလို႔ မရပါဘူး” ဟု ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွ ဒီမိုကေရစီ ရင့္သန္ခိုင္မာသည့္ အဆင့္ကို ေရာက္ရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏိုင္ငံမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အနည္းဆံုးပ်မ္းမွ် ၁၀ ႏွစ္အထိ အခ်ိန္ယူရသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးက အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထားၾကရသည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း တည္ၿငိမ္ခိုင္မာ ေအာင္ျမင္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုသည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီးကို ေက်ာ္လႊားရန္ ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈ-စီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာထားၿပီး ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က စင္ကာပူႏိုင္ငံ ISEAS (Institute of South East Asian Studies) တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Democratic Transition: Challenges and Way Forward ေဟာေျပာပြဲတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္ခံမဟုတ္သည့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ လံုး၀ဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ စဥ္းစား၍ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူတစ္ဦးက စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ မၿပီးျပည့္စံုေသးဟု သံုးသပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ၿပီးေျမာက္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္းဟု ေမးခြန္းေမးျမန္းသည့္အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဥပေဒျပဳအာဏာရွိတဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ တပ္မေတာ္က ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္မတို႔က ဘယ္အခ်ိန္မဆို ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ပဲ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္မအရင္က ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ။ ကြၽန္မတို႔ဆီမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အာဏာပဲရွိၿပီး ခံယူရတဲ့ တာ၀န္ကေတာ့ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ။ ကြၽန္မတို႔အဲဒါကို အရင္ျပင္ရပါမယ္။ ကြၽန္မတို႔ျပင္ခ်င္တယ္လို႔လည္း အရင္တုန္း ကတည္းက တရား၀င္ တင္ျပေျပာၾကားခဲ့ပါၿပီ။ ကြၽန္မတို႔က ျပည္သူေတြ မေရြးေကာက္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖယ္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖယ္ရွားတာက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ စဥ္းစားၿပီး တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း ဒီမိုကေရစီမဆန္တဲ့အပိုင္းျဖစ္ေနၿပီး စစ္တပ္ရဲ႕ အာဏာနဲ႔သက္ဆိုင္ပါတယ္။ အဲဒါေတြ အကုန္လံုးအေပၚ ကြၽန္မတို႔ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး ျပဳျပင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူျပည္သားေတြ မနာက်င္ေစတဲ့ နည္းလမ္းေတြ လုပ္ရမွာပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ ဒုကၡေတြ၊ ဆူပူမႈေတြျဖစ္ခဲ့တာ မ်ားျပားလြန္းခဲ့ၿပီး ျပည္သူျပည္သားေတြ ခံစားခဲ့ရတာ မ်ားျပားလြန္းခဲ့ၿပီ။ ကၽြန္မတို႔ တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုး ေျဗာင္းဆန္သြားမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ စိတ္ရွည္ရွည္ ဇြဲေကာင္းေကာင္းနဲ႔ တရားဥပေဒေဘာင္ထဲကပဲ လုပ္မွာပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပြဲသို႔တက္ေရာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေမးျမန္းရာတြင္ NLD အစိုးရ တာ၀န္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္၏အာဏာအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားျပားေနသည္ဟု ေထာက္ျပၿပီး စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းဖို႔အား အလားအလာရွိသလားဟု ေမးျမန္းျခင္းအေပၚ လက္ရွိအစုိးရယႏၲရားတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပင္လံုအစည္းအေ၀း သံုးႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး တစ္ႀကိမ္ၿပီး ေျမာက္ပါက အဖိုးတန္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကားတြင္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ေပၚေပါက္ေနေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရရွိႏိုင္ရန္ စကား၀ိုင္းမ်ား၊ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားအား အသံုးခ်ၿပီး ယံုၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈမ်ားကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္၀န္းက်င္သာ ရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၆၂၂ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္သစ္ထပ္တင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္တာတစ္ခုတြင္ ေငြလဲလွယ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၄ ပြိဳင့္၀န္းက်င္သာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၆၂၂ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးသည္ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ ထုိင္းဘတ္၊ တ႐ုတ္ ယြမ္ႏွင့္ စင္ကာပူေဒၚလာ စသည့္ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သိသိသာသာ ဆက္လက္အားေပ်ာ့ေနသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဇြန္လမွစတင္ကာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့ရာ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္ စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀ ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၇၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားကာ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၅၈၅ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၆၂၂ က်ပ္ျဖင့္ အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္ထပ္တင္ခဲ့သည္။ ေဒၚလာေစ်းသည္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၈၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၆၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၇၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၅၈၅ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၆၂၂ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၆ က်ပ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၆၀၅ က်ပ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သံုးလေက်ာ္အတြင္း ၂၇၆ က်ပ္၊ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ေက်ာ္ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၁၄၄၂-၁၅၇၀ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၅၇ ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေစ်းႏႈန္းထက္ ခုနစ္က်ပ္ ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၈၄၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၁၅၀ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၈၀ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၉ ဒသမ ၂၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၂၉ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား ၀မ္ ၁ ဒသမ ၅၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ တာခ်ီလိတ္ မယ္ဆုိင္ေခ်ာင္း ေရႀကီးၿပီး ထုိင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေစ်းမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္ကာ ယာယီပိတ္ထား

မယ္ဆိုင္ေခ်ာင္း ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေစ်းမ်ားေရနစ္ျမဳပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သက္ဦး)

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း၊ တာခ်ီလိတ္ မယ္ဆုိင္ေခ်ာင္း ေရႀကီးသျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ရွိ တာေလာ့ေစ်းမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းဆုိင္မ်ား ယာယီပိတ္ထားရေၾကာင္း တာခ်ီလိတ္ေဒသခံမ်ားထံမွ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ သိရသည္။

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ နံနက္အေစာပုိင္းက ရြာသြန္းခဲ့ေသာမိုးေၾကာင့္ မယ္ဆုိင္ေခ်ာင္း ေရႀကီးခဲ့သျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔ နယ္နိမိတ္တံတားအနီး ေခ်ာင္းေဘးပတ္၀န္းက်င္ ေစ်းမ်ား ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ခဲ့သျဖင့္ ေစ်းဆုိင္မ်ား ပိတ္ထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ေစ်းတို႔မွာ ေရ၀ပ္ဧရိယာတြင္ က်ေရာက္ေနသျဖင့္ ႏွစ္စဥ္တုိင္းေရႀကီးခ်ိန္ နစ္ျမဳပ္ေလ့ရွိၿပီး၊ ထိုသုိ႔ ဆုိင္ပိတ္ေလ့ရွိကာ တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ေနလွ်င္ ေရျပန္က်သြားတတ္ေၾကာင္း၊ တာခ်ီလိတ္တြင္ ေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္ မကၠာဟိုခမ္းရပ္ကြက္ႏွင့္ တာေလာ့ရပ္ကြက္ရွိ တာေလာ့ေစ်း ေရနစ္ျမဳပ္ေနၿပီး မယ္ဆုိင္ဘက္တြင္ စိုင္းလံုးကြၽဲေစ်းတြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဆုိင္ခန္းမ်ား ပိတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“မယ္ဆုိင္ေခ်ာင္း ေရႀကီးတာေပါ့။ ခုနစ္ေပ ရွစ္ေပေလာက္ နက္တယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ေပ ၂၀ ေလာက္ေတာ့ ရွိမွာေပါ့။ မနက္ကမွ စတက္တယ္၊ ဒီတိုင္းပဲ ခဏေလာက္ တက္ၿပီးေတာ့ ျပန္က်သြားတယ္။ တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ၿပီးရင္ ျပန္က်တယ္။ အၾကာႀကီး မဟုတ္ဘူး။ ဟိုဘက္ ဒီဘက္ တံတားနားမွာေပါ့။ ေစ်းေပၚတက္တာေပါ့။ အရင္က ေရ၀ပ္ဧရိယာေတြပဲ ဟိုဘက္ခ်ဲ႕ ဒီဘက္ခ်ဲ႕ေပါ့။ ႏွစ္ဖက္လံုးပါတယ္။ ဟိုဘက္က ေတာင္ေစာင္းေပၚမွာရွိတဲ့ ေစ်းကိုတက္တာ၊ ဒီဘက္ကမွာေတာ့ တံတားဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာရွိတဲ့ ေစ်းကို ေရတက္တာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ေရျမဳပ္တာေပါ့။ ေရျမဳပ္တာ ေက်ာ္တယ္။ တစ္ေစ်းလံုး တက္တယ္။ လမ္းမႀကီး မေရာက္ခင္အထိကို တက္တယ္။ ဒီတုိင္းပဲ အၾကာႀကီး မဟုတ္ဘူး” ဟု တာခ်ီလိတ္ေဒသခံ ကိုသန္႔ဇင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ မယ္ဆုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတား(၁) အနီး တင္က်န္ခဲ့သည့္ ရႊံ႕မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာက ေရမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေဆးေၾကာျခင္းကို စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျမင္ေတြ႔ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္လည္း ၁၇ ရက္ညက ေလျပင္းတုိက္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေညာင္ျဖဴနယ္ေျမ (၆) ေသာ္ကလမ္းတြင္ ဓာတ္တိုင္အခ်ဳိ႕ လဲၿပိဳျခင္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္းကို မုန္တုိင္းခ်ဥ္းကပ္ေရာက္ရွိလာကာ မုန္တုိင္း ၀င္ေရာက္စဥ္ တစ္နာရီ ၄၆ မိုင္ႏႈန္း၊ ေလျပင္းတုိက္ခ်ိန္ ၅၄ မိုင္ အထိရွိၿပီး မုန္တုိင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မုိးသည္ထန္ျခင္းႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“အခု တတိယ ၁၀ ရက္ပတ္မွာ ရွမ္းေတာင္မွာ ရြာသြန္းၿမဲေအာက္ကို ေလ်ာ့မယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းနဲ႔ အေရွ႕ပိုင္းမွာ ရြာသြန္းၿမဲထက္ကို ရြာႏုိင္တယ္။ အခု တတိယ ၁၀ ရက္ပတ္မွာ ေလးရက္ကေန ငါးရက္ခန္႔ မိုးထစ္ခ်ဳန္း ရြာႏုိင္တယ္။ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ကေန ၂၇ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းမွာ မုတ္သုန္ဆုတ္ခြာမယ္လို႔ ဌာနကေန ခန္႔မွန္းထားတယ္။ မိုးတိမ္ေတာင္ေတြ ျဖစ္ထြန္းတယ္ဆိုရင္ မုိးရြာတာ၊ မုိးသီးေၾကြတာ၊ မုိးခ်ဳန္းတာ၊ မုိးႀကဳိးပစ္တာတို႔ ဒီအႏၱရာယ္ေတြေတာ့ စိုးရိမ္ရတယ္။ ေရႀကီးတာတို႔ ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းေတြမွာ အဲလို ျဖစ္တယ္ေလ။ အျမင့္ပိုင္းကေန ရြာခ်လိုက္တဲ့ မုိးေၾကာင့္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ေရႀကီးတယ္။ ကာကြယ္ဖို႔ရာ အခ်ိန္မလံုေလာက္ဘူးေပါ့။ အဖ်က္စြမ္းအားမ်ားတယ္။ မုတ္သုန္ထြက္မယ့္ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာေတာင္ ေစာင္းေတာင္တန္းမွာေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြ ဂ႐ုစုိက္ဖုိ႔ လိုတာေပါ့။ ေျမၿပဳိတာေတြ ေရႀကီးေရလွ်ံတာေတြ ျဖစ္တာေပါ့” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးကိုကိုေလးက ေျပာၾကားသည္။

ဘိုကေလးၿမိဳ႕မရဲစခန္း အခ်ဳပ္ခန္း ေဖာက္ထြင္းကာ အခ်ဳပ္က်ေနသည့္ ရဲတပ္သားတစ္ဦး အပါအဝင္ အခ်ဳပ္သားသံုးဦး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္

ဘိုကေလးၿမိဳ႕မရဲစခန္း အခ်ဳပ္ခန္း ေဖာက္ထြင္းကာ အခ်ဳပ္က်ေနသည့္ ရဲတပ္သားတစ္ဦး အပါအဝင္ အခ်ဳပ္သားသံုးဦး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ဘိုကေလးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းအတြင္းရွိ ဗဟိုရဲကင္း အခ်ဳပ္ခန္း (၄) ခုအနက္ အခ်ဳပ္ခန္း အမွတ္ (၂) မွာ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီခြဲခန္႔တြင္ အခ်ဳပ္ခန္း ေဖာက္ထြင္းခံရမႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ယင္းသို႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕မရဲစခန္း ဗဟိုရဲကင္းရွိ အခ်ဳပ္ခန္း(၁)တြင္ အခ်ဳပ္သား ၃၄ ဦး၊ အခ်ဳပ္ခန္း (၂) တြင္ အခ်ဳပ္သား ၃၄ ဦး၊ အခ်ဳပ္ခန္းအမွတ္(၃) တြင္ အခ်ဳပ္သား ၁၁ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ အခ်ဳပ္သား ၁၀ ဦးအား ယာယီထိန္းသိမ္းထားၿပီး ရဲတပ္သားနွစ္ဦးကို ကင္းေစာင့္တာဝန္ ခ်ထားေၾကာင္း၊ အေစာင့္ရဲတပ္သား မ်ိဳးေဇာ္ကိုနွင့္ ရဲတပ္သား သန္းထိုက္စိုးတို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ အခ်ဳပ္ခန္း အမွတ္(၃) ရွိ ခ်ဳပ္ခန္းအား ကာရံထားေသာ သစ္သားတိုင္ အမွတ္ ၉၃ မွာ ေျမျပင္မွ အျမင့္ေပ သုံးေပခန္႔ အကြာတြင္ သံျဖတ္လႊျဖင့္ ျဖတ္ထားသည္ကို ရဲတပ္သား သန္းထိုက္စိုးက ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ တာဝန္မွဴးထံ သတင္းပို႔ၿပီးေနာက္ အခ်ဳပ္သားမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၈၀ ျဖင့္ အခ်ဳပ္က်ေနသူ ေမာင္အာကာဂ်ဴး အသက္ ၂၃နွစ္၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၇ ျဖင့္ အခ်ဳပ္က်ေနသူကိုလွဦး အသက္ (၃၃) ႏွစ္ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၈၂/ ၁၁၄ ျဖင့္ အခ်ဳပ္က်ေနသူ ကိုနႏၵေအာင္(ခ) ဖိုးျဖဴ အသက္ (၁၉)ႏွစ္ တို႔မွာ အခ်ဳပ္မွ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္ကို သိရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းတို႔အား ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လိုက္လံရွာေဖြခဲ့ရာတြင္ ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ အခ်ဳပ္သားသံုးဦးမွာ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ပိုက္စလေက်းရြာအနီး ကားလမ္းေပၚတြင္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕ဖက္မွ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕ဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးအား လုယူ၍ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသည္ကို သိရွိရေသာေၾကာင့္ လိုက္လံဖမ္းဆီးရာတြင္ ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ အခ်ဳပ္သားသံုးဦးအနက္ နွစ္ဦးအား ျပန္လည္ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“သံုးဦးထြက္ေျပးတာ ႏွစ္ဦးမိၿပီ။ ေက်ာင္းဆရာမစံုတြဲကို ဓားေထာက္လုတဲ့အမႈနဲ႔ ေရာက္ေနတဲ့ နႏၵေအာင္မိၿပီ၊ ရဲေျပးက အခ်ဳပ္က်ေနတဲ့ အာကာဂ်ဴးလည္းမိၿပီ။ လွဦးတစ္ေယာက္ပဲက်န္တယ္။ အဲ့ဒါကိုလည္း ဆက္ၿပီးေတာ့ ရွာေဖြေနတယ္” ဟု ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးတင္မ်ိဳးဝင္းက စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အခ်ဳပ္ခန္းေဖာက္ေျပးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလည္း တာဝန္ေပါ့ေလ်ာ့မႈျဖင့္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသည့္ အခ်ဳပ္သား တစ္ဦးကိုလည္း ဖမ္းဆီးရမိေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိ ဆဲဆုိေ၀ဖန္ ပုတ္ခတ္သည့္စာမ်ား Facebook တြင္ ေရးသားသည္ဟု ဆုိကာ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံရေသာ ငါးမင္းေဆြကုိ ေထာင္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္တစ္သိန္း ေပးေဆာင္ရန္ အမိန္႔ခ်ၿပီး ဒဏ္ေငြမေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ ထပ္မံက်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိ ဆဲဆုိေ၀ဖန္ ပုတ္ခတ္သည့္စာမ်ား Facebook တြင္ ေရးသားသည္ဟု ဆုိကာ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံရေသာ ငါးမင္းေဆြကုိ ေထာင္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္တစ္သိန္း ေပးေဆာင္ရန္ အမိန္႔ခ်ၿပီး ဒဏ္ေငြမေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ ထပ္မံက်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးမွ သိရသည္။

ငါးမင္းေဆြအား စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံး၌ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔အၿပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ငါးမင္းေဆြကုိ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ မာဃလမ္း ၁၀ ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္တြင္ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္ ညေန ၅ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္လခန္႔အၾကာတြင္ ယင္းသို႔ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ-၁၂၄ (က) မွာ မည္သူမဆုိ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္အသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာ ပုံသဏၭာန္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုအတြက္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ အစုိးရကုိ မုန္းထားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မေလးမစားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျပဳလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေမတၱာပ်က္ေအာင္၊ လႈံ႔ေဆာ္လွ်င္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထုိသုိ႔လံႈ႔ေဆာ္ရန္ အားထုတ္လွ်င္၊ ထုိသူကုိ ေငြဒဏ္ႏွင့္တကြ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ႏွင့္တကြ သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္သက္သက္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရာဇသတ္ႀကီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေမတၱာပ်က္ေစျခင္းဆုိသည့္ စကားတြင္ သစၥာမဲ့ျခင္းႏွင့္ အၿငိဳးထားေသာစိတ္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ မုန္းထားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း မေလးစားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာပ်က္ေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ အားထုတ္ျခင္းမရွိဘဲ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ကုိ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာနည္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ထုိေဆာင္ရြက္မႈကုိ သေဘာမက်ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဤပုဒ္မအရ ျပစ္မႈမေျမာက္၊ မုန္းထားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း မေလးစားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာပ်က္ေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ ၾကံစည္အားထုတ္ျခင္း မရွိဘဲ အစုိးရ၏ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အျခားေဆာင္ရြက္မႈကုိ သေဘာမက်ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဤပုဒ္မအရ ျပစ္မႈမေျမာက္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘြက္ႀကီး ဆည္တာေပါင္ ေျမသားနိမ့္က်မႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားသျဖင့္ ဆည္ေအာက္ရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ ရြာလုံးကြၽတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေန

ဘြက္ႀကီးဆည္တာေပါင္ ေျမသားနိမ့္က်မႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားသည့္ေနရာကုိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးေနၾကစဥ္

ဘြက္ႀကီး ဆည္တာေပါင္ ေျမသားနိမ့္က်မႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားသျဖင့္ ဆည္ေအာက္ရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ ရြာလံုးကြၽတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဘြက္ႀကီးဆည္မွာ မေကြးတိုင္း သရက္ခ႐ိုင္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရိွၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ ညပိုင္းက ထပ္မံနိမ့္က်မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ လဆန္းပိုင္းတြင္ ဘြက္ႀကီးဆည္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း တာေဘာင္ေျမသား နိမ့္က်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ ညပိုင္းက ယခင္ေျမသား နိမ့္က်ထားသည့္ ေနရာအထက္ရွိ ေျမသားမ်ား ထပ္မံနိမ့္က်ခဲ့သျဖင့္ ဆည္ေအာက္ရွိ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္မႈျမင့္တတ္လာကာ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕မွာ ကုန္းျမင့္မ်ားေပၚသို႔ ရြာလံုးကြၽတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ထပ္နိမ့္က်သြားတဲ့ ေနရာက တစ္ေန႔ကတုန္းက ပပ္ၾကားအက္ေလးပဲ ျဖစ္ေနတာ။ မေန႔ညေလာက္ကမွ ေျမသားအရွည္ ေပ ၆၀ ေလာက္က ေအာက္ကို ႏွစ္ေပေလာက္ ထပ္နိမ့္က်သြားတာ။ ဆည္ကလည္း ေရပိုလႊဲက ေရေက်ာ္က်ေနပါေသးတယ္။ ဒီလိုျဖစ္တာေၾကာင့္ ဆည္ေအာက္ တခ်ဳိ႕ရြာေတြ ေျပာင္းတာ ေရႊ႕တာေတြ လုပ္ေနၾကတယ္” ဟု ဒါန္းေဒါင့္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ေျမသားနိမ့္က်မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆည္ေျမာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စစ္ေဆးေနကာ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မေကြးတိုင္း ဆည္ေျမာင္းညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းထိုက္က “နိမ့္က်သြားတဲ့ ေနရာေတြကို မိုးကာနဲ႔ ဖံုးထားတာက ေရ၀င္မွာစိုးလို႔ပါ။ ဘာကိုမွ ဖံုးကြယ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တာေပါင္ေအာက္က နိမ့္က်သြားတာ ဆိုေတာ့ အေပၚဘက္ကပါ ထပ္နိမ့္က်လာတဲ့ သေဘာပါ။ နိမ့္က်ေနတဲ့ အေပၚကို ေျမႀကီးေတြ ထပ္ဖို႔လို႔လည္း မရဘူး။ ဒီလိုဖို႔လုိက္ရင္ ထပ္နိမ့္က်သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလုပ္မယ့္ အေျခအေနက ေျမႀကီးေတြ ထပ္ေလွ်ာ့မက်သြားေအာင္ ေအာက္ပိုင္းကေန ေထာက္နဲ႔ ေထာက္ထားဖို႔ လုပ္မွာပါ” ဟုေျပာၾကားသည္။

အလယ္ရြာေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကစဥ္

ဆည္တာေပါင္ ေျမသား ထပ္မံနိမ့္က်မႈေၾကာင့္ ဆည္ေအာက္ရွိ တံခြန္တိုင္ေက်းရြာ၊ ေမာင္းမလႈပ္ေက်းရြာ၊ အလယ္ရြာေက်းရြာ၊ ဆင္တဲေက်းရြာစေသာ ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက ေရလႊတ္ႏိုင္သည့္ ကုန္းျမင့္မ်ားေပၚသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွၾကသည္။

“အေဒၚတို႔ ေျပာင္းလာတာကေတာ့ တစ္ေန႔ကတည္းကပါ။ မေန႔က ရြာကလူေတြ ဆည္သြားၾကည့္ေတာ့ အေျခအေန ေကာင္းတယ္တဲ့။ ဒီေန႔က်ေတာ့ ထပ္နိမ့္လာတယ္လို႔ ၾကားေတာ့ ဒီေန႔ တစ္ရြာလံုးနီးပါး ေျပာင္းလာၾကတယ္။ ႏြားရွိတဲ့ လူကေတာ့ ႏြားနဲ႔ ေျပာင္းတာေပါ့။ မရွိတဲ့လူကေတာ့ ေခါင္းနဲ႔ရြက္ၿပီး ေရႊ႕ရ ေျပာင္းရတာေပါ့။ ဆည္က စိတ္ခ်ရၿပီဆိုမွ ရြာထဲ ျပန္ေနရမွာပါပဲ” ဟု အလယ္ရြာေက်းရြာေန ေဒၚသိန္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဘြက္ႀကီးဆည္မွာ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ ညေနက ဆည္ေျမသား တာေပါင္ အလ်ားေပ ၁၀၀ ေက်ာ္၊ အနံ ၄၀ ေပခန္႔မွာ ငါးေပခန္႔အထိ ကြၽံက်ခဲ့ၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျမကြၽံက်သည့္ ေနရာအား ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ပူပန္စရာမရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း လူေသဆံုးမႈ၊ အိုးအိမ္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဆြာတမံက်ဳိးက်မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေဒသခံအမ်ားစုက စိုးရိမ္ေနၾကၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဘြက္ႀကီးဆည္သည္ လယ္ေျမ ၆၉၆၆ ဧကအား ဆည္ေရေပး စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္အတြက္၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုႏွစ္ခန္႔က စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ကာ အလ်ားေပ ၄၆၂၀၊ အျမင့္ ၁၁၃ ေပရွိၿပီး ေရေလွာင္ပမာဏ ဧက ၇၃၁၉၀ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ကိုယ္ပုိင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးသာ ေပးသြင္းရၿပီး အခြန္ေကာက္ယူျခင္း မရွိေၾကာင္း လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္း ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ကုိယ္ပုိင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးသာ ေပးသြင္းရၿပီး အခြန္ေကာက္ယူျခင္း မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္းက စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း တတိယေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က “ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုိယ္ပုိင္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမ၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အေရအတြက္အား အထက္တန္း၊ အလယ္တန္း၊ အဆင့္လုိက္ တိက်စြာ သိရွိလုိေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ကုိယ္ပုိင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရရွိမည့္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ေငြ စုစုေပါင္းမည္မွ် ရရွိသည္ကုိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကုိယ္ပုိင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ညအိပ္ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားအား သတ္မွတ္ထားရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိေစေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မည္ကဲ့သုိ႔ စီမံေဆာင္ရြက္ထားသည္ကုိ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းအား ၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုိယ္ပုိင္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၁၅၉ ရွိေၾကာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၂ ေက်ာင္း ရွိၿပီး၊ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၇ ေက်ာင္း၊ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ရ အထက္တန္းျပ ၁၃၅၇ ဦး၊ အလယ္တန္းျပ ၈၅၂ ဦး၊ မူလတန္းျပ ၈၀၀ ဦး ရွိေၾကာင္း၊ ကုိယ္ပုိင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၂၁၇၁ ဦး၊ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၃၆၀၁ ဦး၊ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၁၄၇၉ ဦး စာသင္ၾကားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားအနက္မွ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွာ အသစ္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရတဲ့ ေက်ာင္းက ၁၉ ေက်ာင္း ရွိပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္ေတြမွာ စမ္းသပ္ တစ္ႏွစ္ အသစ္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရတဲ့ ေက်ာင္း ၁၉ ေက်ာင္း ရွိပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္တြင္ စမ္းသပ္တစ္ႏွစ္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရၿပီး စမ္းသပ္တစ္ႏွစ္ ထပ္တုိး ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရတဲ့ ေက်ာင္းက ၅၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ယာယီ ႏွစ္ႏွစ္ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရတဲ့ ေက်ာင္းကေတာ့ ေျခာက္ဆယ္ ရွိပါတယ္။ သက္တမ္းက်န္ ေက်ာင္းအားလုံး ၇၉ ေက်ာင္း ရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္းက ေျပာၾကားသည္။

စမ္းသပ္ တစ္ႏွစ္ အသစ္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရသည့္ ေက်ာင္း ၁၉ ေက်ာင္းသည္ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း မွတ္ပုံတင္ေၾကး ငါးသိန္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး သုံးသိန္း ေပးသြင္းရေၾကာင္း၊ သက္တမ္းတုိး ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ စမ္းသပ္ တစ္ႏွစ္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရပါက ႏွစ္စဥ္ေၾကး က်ပ္သုံးသိန္း၊ ယာယီ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရပါက က်ပ္ေျခာက္သိန္း ေပးသြင္းရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ရေငြအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႕ေပးသြင္းမႈသည္ အသစ္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရရွိသည့္ ေက်ာင္း ၁၉ ေက်ာင္းမွ က်ပ္ ၉၅ သိန္း၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကး တစ္ႏွစ္ ၁၉ ေက်ာင္းမွ ၅၇သိန္း၊ စမ္းသပ္ တစ္ႏွစ္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရသည့္ ေက်ာင္း ၅၀ မွ သိန္း ၁၅၀၊ ယာယီ သက္တမ္းတုိး ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရသည့္ ေက်ာင္း ၆၀ မွ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ႏွစ္ႏွစ္စာအတြက္ က်ပ္ သိန္း ၃၆၀၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၆၆၂ သိန္းအား ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးႏုိင္ငံလင္း က ေျပာၾကားသည္။

“ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြကုိ အခြန္ေကာက္ယူခြင့္ မရွိပါဘူး” ဟု ၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႕ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား မွတ္ပုံတင္ခြင့္ စီစစ္ေရးအဖြဲ႕မွ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ား အမွန္တကယ္ ျပည့္စုံမႈ ရွိ မရွိ၊ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း မွတ္ပုံတင္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျပည့္စုံမႈ ရွိ မရွိ၊ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားအား သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ကိုက္ညီေသာ ေက်ာင္းမ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ထံ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ခြင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ တင္ျပေတာင္းခံရၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ရရွိပါက အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနသုိ႔ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေပးပုိ႔ရေၾကာင္း၊ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရသည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား ေခၚယူေတြ႕ဆုံ ရွင္းလင္းျခင္း၊ ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ တာ၀န္ေပးအပ္သူမ်ား အခါအားေလ်ာ္စြာ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေက်ာင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဘာ္ဒါရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေဖာ္ျပေလွ်ာက္ထားရၿပီး ေက်ာင္းစစ္ေဆးသည့္ အခါတြင္လည္း ဥပေဒပါအခ်က္မ်ား ကိုက္ညီရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။