ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တြင္ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီသမားဟုေျပာကာ ျပည္သူကုိဗဟုိမျပဳဘဲ ဖိစီးညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ဳိး မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္က စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕၌ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္

ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တြင္ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီသမားဟု ေျပာကာ ျပည္သူကို ဗဟိုမျပဳဘဲ ဖိစီးညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ိဳး မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံရြာခ႐ိုင္ မုံရြာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေဆာင္တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ထုိသုိ႔ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုသည့္ အခ်က္သုံးခ်က္သည္ ဒြန္တြဲေနေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိဘဲ တရားဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရလွ်င္ လူ႔အခြင္႔အေရးသည္လည္း ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအား အေထာက္အကူျပဳသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါမွာ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ဖိစီးႏွိပ္စက္တဲ့ ယႏၲရားမ်ဳိး မျဖစ္ေစလိုပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီက်င္႔စဥ္မွာ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳရမယ္။ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒီမိုကေရစီသမားလို႔ ေျပာၿပီးေတာ့ ျပည္သူကို ဗဟိုမျပဳဘဲနဲ႔ ဖိစီးႏွိပ္စက္မယ္။ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ဳိး မျဖစ္ေစလိုပါဘူး။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆႏၵပါ” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မည္သည့္အခါမွ် အာဏာရွင္စနစ္ ျပန္လည္ထြန္းကားျခင္း မရွိေစရဆိုသည့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ႔သို႔ မူ၀ါဒခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ မိမိတုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသည့္ အခါတြင္ ျပည္သူကို ဟိန္းေဟာက္ျခင္း၊ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ ဖိစီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ခ်မွတ္ခဲ႔သည့္ မူ၀ါဒအား ျပန္လည္ဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ဆႏၵျဖစ္ၿပီး ယင္းဆႏၵကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အားလုံးတာ၀န္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ တြန္႔ဆုတ္ျခင္း၊ ၀န္ေလးေနျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ စိုးရိမ္ေနျခင္းမ်ား ရွိေနသကဲ့သုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ စိုးရိမ္စရာ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

“အခ်ိဳ႕ကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ျခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုလို႔ ထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ အမွန္တကယ္ေတာ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အတြက္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင္႔အေရး ရရွိဖို႔အတြက္ အခြင့္ေကာင္း အခါေကာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံအတြက္ မရွိမျဖစ္ မလုပ္မျဖစ္ တကယ္လိုအပ္တဲ့ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို အားလုံးကို နားလည္သေဘာေပါက္ ေစခ်င္ပါတယ္။ အနာဂတ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မူ၀ါဒေတြ ခ်ခဲ့ပါတယ္။ မူ၀ါဒေတြခ်တဲ့ အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ မူ၀ါဒေတြကို စိတ္ကူးတည့္တိုင္း ေရာ္ရမ္းမွန္းဆၿပီးေတာ့ ခ်ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေရစီးေၾကာင္းတြင္ လိုက္ပါကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသား အားလုံးသည္လည္း လူေနမႈ အဆင္႔အတန္းမ်ား ျမင္႔မားကာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမ်ားလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္တိုင္းျပည္တြင္ တာ၀န္ရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အသီးသီးမ်ား အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပန္းတုိင္ရွိေၾကာင္း၊ အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျမင္ႏိုင္သည့္ ျမင္ကြင္းလည္းရွိေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရး တရားမွ်တမႈ၊ စီးပြားေရး တရားမွ်တမႈ၊ လူမႈေရး တရားမွ်တမႈမ်ားျဖစ္ေအာင္ စီမံေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ အခြင္႔အလမ္း ညီမွ်မႈ၊ အဆင့္အတန္း ညီမွ်မႈ၊ တရားဥပေဒ အရာမ်ားတြင္လည္း ညီမွ်မႈမ်ားျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင္႔က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒တာ၀န္ယူခဲ့သူ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ အသက္ ၈၀ အရြယ္၌ ကြယ္လြန္

ကုိဖီအာနန္ (၀ဲ) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ$ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္က ေတြ႕ဆုံစဥ္ (Photo: AFP)

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကုိဖီအာနန္သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၌ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုိဖီအာနန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းက တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ကုိဖီအာနန္သည္ နာမက်န္းျဖစ္မႈအခ်ိန္တိုကေလးသာ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ကြယ္လြန္သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၈၀ အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

“ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ ကိုဖီအာနန္ဟာ နာမက်န္းျဖစ္မႈအခ်ိန္တိုကေလး ျဖစ္ပြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ စေနေန႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အာနန္မိသားစုနဲ႔ ကိုဖီအာနန္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ႀကီးစြာေသာ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈနဲ႔အတူ ေၾကညာအပ္ပါတယ္”  ဟု ကိုဖီအာနန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေျပာၾကားထားသည္။

“သူ႔ရဲ႕ဇနီး နာနီနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ရင္ေသြးေတြျဖစ္ တဲ့ ေအမာ၊ ကိုဂ်ဳိနဲ႔ နီနာတို႔အားလံုးဟာ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေန႔ေတြအတြင္း သူ႔ရဲ႕နံေဘးမွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္”  ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေျပာၾကားထားသည္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၌ ေနထုိင္ေသာ ဂါနာႏုိင္ငံသား ကိုဖီအာနန္သည္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ သက္တမ္းႏွစ္ဆက္တာ၀န္ယူစဥ္အတြင္း ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး၌ ကုလသမဂၢ၏ ပံုရိပ္ကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္သည့္အတြက္ အႀကီးအက်ယ္ခ်ီးက်ဴးခံရသူျဖစ္သည္။

ကိုဖီအာနန္သည္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားျပသမႈမ်ား၌ လူအမ်ားအကြၽမ္း၀င္သည့္ မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္တစ္ဦး အလ်င္အျမန္ျဖစ္လာၿပီး သတင္းစာေခါင္းစီးမ်ား၌ သူ၏အမည္က ေနရာယူ၍ လာခဲ့သည္။

ကုိဖီအာနန္သည္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းသံတမန္ရာထူးျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးကုိ ရရွိသည့္ ပထမဆုံး အာဖရိကန္လူမည္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

လက္ရွိကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယိုဂူတာရက္က သူ၏ေရွ႕မွ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အာနန္သည္ ေကာင္းမႈအတြက္ လမ္းျပအင္အားတစ္ရပ္ဟု ေဖာ္ျပကာ အာနန္ကြယ္လြန္သည့္သတင္းအား အလြန္အ မင္း၀မ္းနည္းေၾကကြဲမိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာမွာ ကိုဖီအာနန္ဟာ ကုလသမဂၢျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ နဲ႔အတူ ေထာင္စုႏွစ္သစ္ဆီ အဖြဲ႕အစည္းကို ဦးေဆာင္ဖို႔ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ တျခား သူေတြအမ်ားႀကီးလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ကိုဖီအာနန္ကို မိတ္ေဆြေကာင္းနဲ႔ ဆရာေကာင္းအျဖစ္ ေခၚဆိုရတာကို ဂုဏ္ယူပါတယ္”  ဟု ဂူတာရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုဖီအာနန္က ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာအား ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသ ဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ေပးအပ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု-ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၀က္ဘ္ဆိုက္)

ဆာဟာရေအာက္ပိုင္း အာဖရိကေဒသမွ ပထမဆံုး အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ အာနန္သည္ အီရတ္စစ္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ သေဘာထားကြဲလြဲေနသည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ကုလသမဂၢကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေရနံ လဲလွယ္ခိုင္းသည့္အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု၌ ပါ၀င္လ်က္ အဂတိလိုက္စားသည္ဟု စြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။

၉/၁၁ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုးတုန္လႈပ္ေနသည့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ အာနန္သည္ ပိုမိုၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမၻာႀကီးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ စုစည္းသူအျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

အာနန္ကို ဂါနာႏုိင္ငံ ေအရွန္တီေဒသ ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကူမာစီ၌ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး သူ၏ဖခင္သည္ ဥေရာပကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ United Africa ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

အာနန္သည္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရာထူး ဒုတိယသက္တမ္းၿပီးေနာက္ ကင္ညာႏွင့္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး သံတမန္အျဖစ္လည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပဋိပကၡကုိ အဆုံးသတ္ရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္ကုိ ရွာေဖြရန္ အားထုတ္မႈမ်ား၌ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

ကုိဖီအာနန္သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆု ရရွိခဲ့ဖူးသည္လည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေၾကာင့္ ကုိဖီအာနန္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးတုိ႔သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကိုဖီအာနန္က ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူႏွင့္ ေထာင္ျပင္ပမွ တရားရင္ဆုိင္ေနရသူစုစုေပါင္း ၂၇၅ ဦး ရွိေၾကာင္း AAPP ထုတ္ျပန္

ၿငိမ္းစုစီဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၊ လမ္းတံတားဥပေဒပုဒ္မ ၂၂၊ ၂၃ တုိ႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ေဒသခံမ်ားအား ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က ႐ုံးထုတ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူႏွင့္ ေထာင္ျပင္ပမွ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူ စုစုေပါင္း ၂၇၅ ဦးရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) က ဇူလိုင္လအတြက္ ထုတ္ျပန္သည့္အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူႏွင့္ ေထာင္ျပင္ပမွ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူ စုစုေပါင္း ၂၇၅ ဦးရွိ ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၃၃ ဦး အက်ဥ္းက်ခံေနရၿပီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၅၃ ဦးသည္ ေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ၁၈၉ ဦးသည္ ေထာင္ျပင္ပမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း AAPP ၏ ဇူလိုင္လအတြက္ အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဇူလိုင္လအတြင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လယ္ယာေျမအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အရပ္သားမ်ား စုစုေပါင္း ၃၇ ဦးသည္ တရားစဲြဆိုျခင္းခံရေၾကာင္း၊ ထို ၃၇ ဦးအနက္ မွ ၂၃ ဦးသည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္စိုက္ထူျခင္းကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)(ဂ)၊ ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၊ ၂၀ တို႔ျဖင့္ တရား စြဲဆိုခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ သံုးဦးမွာ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ တရားစဲြဆိုျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ၁၁ ဦးသည္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား အၿပီးတိုင္ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ကန္႔ကြက္ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းအတြက္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၊ လမ္းတံတား ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း AAPP အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အတူ ဇူလိုင္လတြင္း ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသူ ခုနစ္ဦးရွိသည့္အနက္မွ ကယားျပည္နယ္မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေလးဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)(ဂ)၊ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၊ ၂၀ တို႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အရပ္သားသံုးဦးသည္  လမ္းတံတား ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ဇူလိုင္လတြင္း စုစုေပါင္းခုနစ္ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယင္းခုနစ္ ဦးအနက္မွ  လယ္သမားငါးဦးသည္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ အက်ဳိးဖ်က္ဆီးမႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၄၄၇၊ ၄၂၇ တို႔ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ႏွစ္ဦးမွာ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္လအတြင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ငါးဦးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း  AAPP က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သည္။

AAPP ၏  ဇူလိုင္လအစီရင္ခံစာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ား ဆက္လက္ဆိုးရြားဆဲျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း၊  ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုမွ်သာမက အစိုးရအား လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ခရီးသည္တင္မွန္လုံယာဥ္တစ္စီး တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယာဥ္ေပၚလုိက္ပါသူ ခရီးသည္ ၁၀ ဦးထက္မနည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႀကီး ၁၀၀ မုိင္ ၁ ဖာလုံႏွင့္ ၂ ဖာလုံအၾကားတြင္ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ (ယေန႔) ညေန ၃ နာရီခြဲခန္႔က ရန္ကုန္ဘက္မွ ေနျပည္ေတာ္ဘက္သုိ႕ထြက္ခြာလာေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္ ခရီးသည္တင္ မွန္လုံယာဥ္တစ္စီး တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္
ပြားခဲ့ၿပီး ယာဥ္ေပၚလုိက္ပါသူ ခရီးသည္မ်ားအနက္ ခရီးသည္ ၁၀ ဦးထက္မနည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသြားခဲ့ေၾကာင္း အျမန္လမ္းမႀကီး ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက “ကားက လမ္းေခ်ာ္ၿပီးေတာ့ စလစ္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေမွာက္သြားတာပါ၊ လူနာပဲရွိပါတယ္၊ အေသအေပ်ာက္မရွိပါဘူးခင္ဗ်၊ က်ဳိးတာပဲ့တာရွိပါတယ္၊ ေလာေလာဆယ္ေတာ့လူနာေတြကုိ ေဆးရုံကုိပုိ႕ထားတယ္၊ ေဆးရုံကကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကုိ ျပန္ျပီးေတာ့ မက်ႏုိင္ေသးဘူး၊ ကားက ရန္ကုန္ ေနျပည္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းပါခင္ဗ်၊ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္က ၃ နာရီနဲ႔ ၄ နာရီၾကားမွာ အဲ့ဒီပတ္လည္မွာျဖစ္တာ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတာ
က ၁၀ ဦးေက်ာ္ေလာက္ရွိမယ္၊ အဲ့ဒါေတြအကုန္လုံး ျဖဴးေဆးရုံကုိပုိ႕ထားတယ္၊ ပါတဲ့ခရီးသည္ကေတာ့ အားလုံး ၂၇ ေယာက္ပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားရာသုိ႕ ၁၁၅ မုိင္ အျမန္လမ္းမႀကီး ရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္လႈိင္ေဇာ္ဦးႏွင့္အဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းအျမန္လမ္းမႀကီးရဲစခန္းမွ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျဖဴးအျမန္လမ္းမီးသတ္စခန္းမွ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက သြားေရာက္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကျပီး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား အျမန္လမ္းတပ္ဖြဲ႕ပုိင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ပရဟိတေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ၁၉၂ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ျဖဴးျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ေဆးရုံသုိ႕ပုိ႕ေဆာင္ကုသေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ မွ ၁၀ ႏွစ္အထိ က်ခံႏိုင္သည့္ မူးယစ္ပုဒ္မ ၁၆(ဂ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည့္ ဒါရိုက္တာမိုက္တီးအား တာေမြတရားရံုးတြင္ ခ်ဳပ္ရက္ ရမန္ယူၿပီး ကြင္းဆက္က်ဴးလြန္သူမ်ား ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္ေန

မူးယစ္ေဆးဝါးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားသည့္ ဒါ႐ိုက္တာ မိုက္တီး(ေခၚ)သန္းထြန္းေဇာ္အား တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ခ်ဳပ္ရမန္ရယူခဲ့ၿပီး ကြင္းဆက္တရားခံမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

” တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉးရယ္ အမွတ္(၂၅)ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕စုရယ္ အမွတ္(၄၁) မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က သတင္းအရ မုိက္တီးကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ဖမ္းမိခဲ့တာပါ။ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွာေတာ့ ၄င္းကို ရြာသာႀကီး စိတ္က်န္းမာေရးေဆးရံုသို႔ေခၚေဆာင္ကာ ေဆးစစ္ေဆးခဲ့တယ္။ ေန႔လည္ပိုင္းမွာေတာ့ တာေမြၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ခ်ဳပ္ရက္ရမန္ယူတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကြင္းဆက္တရားခံမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ ”ဟု ရန္ကုန္တိုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ ည ၁၁နာရီခန္႔တြင္ တာေမြၿမဳိ႕နယ္ ၊ တာေမြႀကီး(ခ)ရပ္ကြက္ ၊ အမွတ္(၃)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေရွ႕၌ တာေမြအဝိုင္းထိပ္ဘက္မွ ေရႊထြဋ္တင္ကြင္းဘက္သို႔ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ (၁၆)ရပ္ကြက္ေန သန္းထြန္းေဇာ္(၅၃)ႏွစ္
(႐ုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာ မိုက္တီး)ေမာင္းႏွင္လာသည့္ 9D/×××× MAZDA DEMIO ယာဥ္အား ရပ္တန႔္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိအခ်ိန္တြင္ ယာဥ္ေမာင္းထိုင္ခုံႏွင့္ေက်ာမွီၾကားရွိ မ်က္မွန္ဘူးအတြင္းမွ WY စိတ္ႂကြေဆးျပား(၂၆)ျပား၊ အေလးခ်ိန္(၂.၆)ဂရမ္၊ လက္ကိုင္ဖုန္းႏွစ္လုံး၊ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္တစ္ခု၊၀ွီးတက္တစ္ခု ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲရာတြင္အသုံးျပဳသည့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ဒါ႐ိုက္တာမိုက္တီး(ေခၚ) သန္းထြန္းေဇာ္ကို တာေမြၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွာမူးယစ္(ပ) ၂၉/၂၀၁၈ ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၁၆(ဂ)နဲ႔အမႈဖြင့္ထားၿပီး ကြင္းဆက္က်ဴးလြန္သူေတြ ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စစ္ေဆးမႈေတြဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မူးယစ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ (ဂ) တြင္ မူးယစ္ ေဆး၀ါး သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးကို လက္၀ယ္ထားျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ျခင္း၊ တစ္ဆင့္ေပးပို႔ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္း ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ပါက ထိုသူအား ေထာင္ဒဏ္ အနည္းဆံုး ငါးႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ၁၀ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းမွစၿပီး အႏုပညာ ေလာကအတြင္း စိတ္ၾကြ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ား ရိွလာခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ ရန္ကင္းလမ္း၊ Golden City အိမ္ရာေန အဆိုေတာ္ ေရႊထိုက္ (ခ) မေ၀လြင္ေဇာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးအား စိတ္ၾကြ ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁၁၉၉၄ ျပား၊ အိုက္စ္ ၇၇၃ ဂရမ္၊ ဘိန္းျဖဴ ၁၁ ဂရမ္ႏွင့္ ေဆးေျခာက္ ၁၂ ဂရမ္တို႔ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ရန္ကင္းၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းက အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ကလည္း အဆိုေတာ္ ​​ရဲမင္​းသိန္​း(ခ)ရသ အပါအ၀င္ သံုးဦးအား မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္​းျမသာစည္​ၿမိဳ႕နယ္​ထြန္​တံုးရပ္​ကြက္​ ေအာင္​​ေဇယ်လမ္​း ၄၉ လမ္း ႏွင္​့ ၅၀ လမ္​းၾကားရိွ ဧည္​့ရိပ္​မြန္​တစ္​ခုတြင္ စိတ္ၾကြ ႐ူးသြပ္ ေဆးျပား စုစု​ေပါင္​း​ ၁၆၅၅ျပား၊ ကာလတန္​ဖိုး​ က်ပ္​ ၈၂၇၅၀၀၀ တို႔ႏွင္​့အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ေအာင္ပင္လယ္နယ္ေျမရဲစခန္းက အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေနျခင္း၊ နယ္စပ္စည္း႐ုိးအနီး ေရာက္ေနျခင္း သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ပူးေပါင္း လုံျခံဳေရးယူ

ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပူးေပါင္း၍ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ ညေနပုိင္းက စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ လွည့္ကင္းပတ္ကင္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေနျခင္း၊ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိးအနီး ေရာက္ရိွေနျခင္း သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး လွည့္ကင္းလုံျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ သတင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး လွည့္ကင္းပတ္ကင္းမ်ား၊ ေစာင့္ကင္းမ်ားကုိ ပုံမွန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ ညေနပုိင္းက ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၃၀၀ ခန္႔က ကားအစီး ၂၀ ေက်ာ္ျဖင့္ လွည့္လည္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ လုံျခံဳေရးယာဥ္မ်ား လွည့္လည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးက “နယ္စပ္ကရရွိတဲ့ သတင္းေတြအရေပါ့။ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္မႈမ်ား လုပ္ေနျခင္း၊ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိးအနီးမွာ ေရာက္ေနတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ရတယ္။ သတင္းကေတာ့ အတည္ျပဳဆဲေပ့ါ။ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ဆုိရင္ အိဒ္ေန႔ေပါ့။ ဘာလုပ္မယ္ ညာလုပ္မယ္ ဆုိတာမ်ဳိးေတြ သတင္းထြက္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွာ ရဲစခန္း ၃၀ ေက်ာ္ တုိက္ခုိက္ခံရတဲ့ေန႔လည္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒါမတိုင္မီ ေဖာက္ခြဲမႈေတြ လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ သတင္းေတြ ရေနတဲ့အတြက္ လုပ္ေဆာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လံုျခံဳေရး ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္တာပါ။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ေပါင္းၿပီး လွည့္ကင္းလုပ္တာပါ။ အခုနယ္စပ္ေဒသမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သတင္းေတြအရ ဒီၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေန႔က ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔။ သူတို႔ ဒီလ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ေန႔ကလည္း အိဒ္ေန႔။ စခန္း ၃၀ ေက်ာ္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရတဲ့ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔က လာမယ့္ ၂၅ ရက္ေန႔ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမတိုင္ခင္ ဘူးသီးေတာင္နဲ႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္စပ္ေဒသမွာ တပ္မေတာ္ နဲ႔ ရဲနဲ႔ေပါင္းၿပီး လွည့္ကင္းလံုျခံဳေရး လုပ္ေနပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိႀကီးတစ္ဦး ဦးေဆာင္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ သိရသည္။

“စစ္ေတြၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕ မွာ ဗုံးခြဲတုိက္ခုိက္ႏုိင္တယ္ ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ရပါတယ္။ သတင္းကေတာ့ အတည္ျပဳဆဲေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္သူေတြ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ လုံျခံဳေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနဲ႔ က်န္တဲ့ၿမိဳ႕ေတြမွာလည္း လုပ္တယ္ေပါ့။ စစ္တပ္ ပါတာလည္း ရွိတယ္။ မပါတာလည္း ရွိတယ္။ လွည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕တြင္ ေဖာက္ခြဲျခင္း၊ တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ၾကားသိရသည့္အတြက္ ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားရွိ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း စုိးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ မည္သုိ႔ျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိ မသိရေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဇယ်ာၿဖိဳး ေငြလႊဲေနသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ေသာပုံမွာ ၎အား ဖမ္းဆီးၿပီးမွ ႐ုိက္ကူးခဲ့ေသာ ဓာတ္ပုံျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေငြႏွင့္တန္ဖုိးႀကီး စာရြက္စာတမ္းအခ်ဳိ႕ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ္လည္း တရား႐ုံးသို႔ တင္ျပမထားဟု ေဇယ်ာၿဖိဳး ထြက္ဆုိ

ေဇယ်ာၿဖိဳးအား ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ ႐ံုးထုတ္လာစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ေနမ်ဳိး၀င္း)

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဇယ်ာၿဖိဳးက ေငြလႊဲရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မွတ္တမ္းဟု ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဓာတ္ပုံ (အနီအနက္အျဖဴတုိ႔ ပါ၀င္ေသာ အက်ႌကြက္က်ား ၀တ္ထားၿပီး ကတုံးတုံးထားကာ စာရြက္ကုိကုိင္၍ ၾကည့္ေနေသာပုံ) မွာ ၎ကို ဖမ္းဆီးၿပီးမွ ႐ုိက္ကူးခဲ့ေသာ ဓာတ္ပုံျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေငြႏွင့္ တန္ဖုိးႀကီး စာရြက္စာတမ္းအခ်ဳိ႕ကုိ ၎အိမ္မွ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ္လည္း တရား႐ံုးသုိ႔ သက္ေသအျဖစ္ တင္ျပထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဇယ်ာၿဖိဳး က ထြက္ဆုိသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က ၎အား ရန္ကုန္ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ံုးတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးစဥ္ တရားခြင္အတြင္း အထက္ပါအတုိင္း ထြက္ဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအာင္၀င္းခုိင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားရာတြင္ လုိက္ပါသြားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ၎မွာ အိမ္ႏွင့္နီးသည့္ ေက်ာက္ကုန္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဘုန္းႀကီး၀တ္ေနေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ဘုန္းႀကီး၀တ္ေလ့ရွိကာ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ရဟန္းခံျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ေက်ာင္းမွ ရက္ခ်ိန္းယူ၍ ေဆြမ်ဳိး အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဇယ်ာၿဖိဳးက ထြက္ဆုိကာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ားကုိ သက္ေသအျဖစ္ တရား႐ံုးသုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ ရဟန္း၀တ္ေနစဥ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ေအာင္၀င္းခုိင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎အား ေမးစရာရွိသည္ဟု ဆုိကာ လူ၀တ္လဲ၍ အသင့္ပါလာသည့္ အ၀တ္အစားမ်ားကုိ ၀တ္ခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ လက္ထိပ္ခတ္ မ်က္ႏွာဖုံးစြတ္၍ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း၊ ၎အား ဖမ္းဆီးခ်ိန္တြင္ ၀ရမ္းမရွိသည့္အျပင္ ခ်ဳပ္ရက္ ရမန္ယူခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ၆ ရက္ ေရာက္မွသာ ခ်ဳပ္ရမန္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၂ လပုိင္း ၄ ရက္ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက အိမ္ကုိ ရွာေဖြခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ရွာေဖြရာတြင္ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူ ၎၏ ဇနီးအား အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ၎ႏွင့္ အိမ္အကူအမ်ဳိးသမီးကုိလည္း ရွာေဖြရာတြင္ လုိက္လံၾကည့္႐ႈခြင့္ မေပးဘဲ ဧည့္ခန္းထဲတြင္ ထုိင္ခုိင္းထားေၾကာင္း၊ ရွာေဖြရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ ၾကံဳသလုိ အဆင္ေျပသလုိ ရွာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပစၥည္းမ်ားသိ မ္းဆည္းၿပီးေသာ အခါတြင္မွ ၎အား စာအုပ္ကုိင္ခုိင္း၍ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ဓာတ္ပုံကုိ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဇယ်ာၿဖိဳးက ေငြလႊဲရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မွတ္တမ္းဟုဆုိ၍ မဟုတ္မမွန္ ေဖာ္ျပရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဇယ်ာၿဖိဳးက ထြက္ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၎အိမ္မွ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ရွာေဖြပုံစံတြင္ ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ၎၏ဇနီး ဘီဒုိထဲမွ တစ္ေသာင္းတန္ ငါးအုပ္ကုိ ယူေဆာင္သြားသကဲ့သုိ႔ စာရြက္စာတမ္း ဖုိင္ထဲမွ မိသားစု၏ ပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိလည္း ယူေဆာင္သြားေၾကာင္း၊ ဒဂုံတကၠသုိလ္ေရွ႕ တကၠသုိလ္ရိပ္မြန္အိမ္ရာရွိ ေနအိမ္တစ္လုံး၏ ဂရန္မူရင္းမ်ား ပါသြားသည့္အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ၌ ၎ေဆးကုထားသည့္ ေနာက္ဆုံး မွတ္တမ္းမ်ားကုိလည္း ယူေဆာင္သြားေၾကာင္း၊ ၎အိမ္တြင္ CCTV မ်ားလည္း တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ ၎၏ အဖုိးတန္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကုိ တရားမ၀င္ ယူေဆာင္သြားမႈ၊ “တရားမွ်တမႈကုိ ရွာေဖြေနေသာ အေမရိကန္မွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား” ဆုိသည့္ စာအုပ္မွာ ၎ပုိင္ မဟုတ္ဘဲ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ၎အိမ္တြင္ CCTV မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေပၚေပါက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီအုိင္ဒီ နည္းပညာဌာနမွ တရား႐ံုးသုိ႔ လာေရာက္ ထြက္ဆုိရာတြင္ CCTV မွ ဗြီဒီယုိဖုိင္ေပါင္း ၆၄၀ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ထြက္ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါ ဗြီဒီယုိဖုိင္ ပုံရိပ္မ်ားမွာ ၀ါးေနသည္ဟုဆုိကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တရား႐ံုးသုိ႔ တင္ျပႏုိင္ျခင္း မရွိဟု ထြက္ဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ယခုအမႈအတြက္ ၎အား တရားခံ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် လုပ္ၾကံဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္အကူအမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးတည္းရွိေသာ အိမ္၌ အိမ္ရွင္ကုိ အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိဘဲ တရားမ၀င္ ၀င္ရွာကာ ပစၥည္းမ်ား ယူေဆာင္သြားျခင္းသည္ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္ အႏုၾကမ္း၀င္စီးသည့္ လုပ္ရပ္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ေဇယ်ာၿဖိဳးက ထြက္ဆုိသည္။

ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဇယ်ာၿဖိဳးက တရားခြင္မွ အထြက္တြင္ “ကြၽန္ေတာ္ က ဒီအမႈမွာ ဘယ္ေနရာမွ မပါဘူး။ ဒါကုိ သူတုိ႔က သိၿပီးသား။ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ဘာေၾကာင့္ ဖမ္းရလဲဆုိေတာ႔ သူတုိ႔က ကြၽန္ေတာ္႔ကုိ ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ လူတစ္ေယာက္လုိ႔ ပုံေဖာ္တာ။ အစြန္းေရာက္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္နဲ႔ လုပ္တယ္လုိ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ လုပ္ခဲ့တယ္ေလ။ ဒါကလည္း ဒီစာအုပ္ “တရားမွ်တမႈကုိ ရွာေဖြေနေသာ အေမရိကန္မွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား” ဆုိသည့္ စာအုပ္ေတြကုိ ဖန္တီးယူၿပီးေတာ့မွ လုပ္တာ။ တကယ္တမ္းၾကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ အိမ္မွာ CCTV ေတြ တပ္ထားတယ္။ အကုန္ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ မရွင္းႏုိင္ဘူး။ ရွာေဖြပုံစံမွာ သူတုိ႔ ထည့္သြင္းတဲ့ဟာေတြ မဟုတ္တာေတြ လုပ္တယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက လုံး၀ကုိ မွားတာပါ။ ေတာ္ေတာ္ကုိ မွားတာပါ။ ႐ုိး႐ုိးေလး ဖတ္ၾကည့္ရင္ကုိ အဓိပၸာယ္ မရွိတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဟာေတြ အကုန္လုံးက အမွားေတြခ်ည္းပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းေျမာက္ေဒသတြင္ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ေဒသခံတစ္ေထာင္ေက်ာ္ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္

သီေပါဘိုးေတာ္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- Nang Mwe Seng)

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း)၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ေဒသခံတစ္ေထာင္ေက်ာ္မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ နမၼတူ-သီေပါ ကားလမ္းေဘးရွိ ပန္လုံရြာတြင္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) တုိ႔ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၾကၿပီး ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ေဒသခံ တစ္ေထာင္ေက်ာ္မွာ မန္စံေက်းရြာတြင္ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“တုိက္ပြဲက ရင္ဆုိင္ေတြ႕တာ မဟုတ္ဘဲ ေရြ႕လ်ားေနရာယူၾကရင္းနဲ႔ ပစ္ျပစိန္ေခၚျပတာေတြရွိတယ္။ အစက RCSS နဲ႔ SSPP၊ TNLA တပ္ေပါင္းစုပဲျဖစ္တာ။ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ကစၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြလည္း ေတြ႕လာရတယ္။ တုိက္ပြဲကေတာ့ ေန႔စဥ္နီးပါးျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မေန႔ (ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္) ကေတာ့ RCSS ဘက္က ကတုတ္က်င္းတူးၿပီး ေစာင့္ေနတယ္။ မုိးေပၚေသနတ္ေထာင္ေဖာက္ၿပီး စိန္ေခၚတဲ့အေနနဲ႔ လုပ္ျပလုိက္ေတာ့ မန္ဆာတစ္ရြာလုံးနီးနီး မန္စံစစ္ေရွာင္စခန္းကုိ ေရာက္သြားၾကတယ္” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္) ၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းမုေက်းရြာႏွင့္ မန္စံေက်းရြာတြင္ RCSS ႏွင့္ SSPP/TNLA ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တုိ႔ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္မွ စတင္ကာ တုိက္ပြဲမ်ား ရက္ဆက္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ထိခုိက္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ နံနက္ကဆုိ (SSPP/TNLA) တပ္ေပါင္းစုရွိတဲ့ မန္ခယ္ရြာကေန RCSS ရွိမယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့ ပန္လုံရြာမန္က်န္းရပ္ကြက္ထဲကုိ လက္နက္ႀကီး သုံးေလးလုံးပစ္ၿပီး စိန္ေခၚေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပန္လုံရြာဘက္မွာလည္း လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ စစ္ေရွာင္ေတြက တုိက္ပြဲျဖစ္လုိ႔ ေရွာင္တာထက္ တုိက္ပြဲမျဖစ္ခင္ လန္႔ၿပီးေရွာင္ၾကတာက ပုိမ်ားပါတယ္” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ထဲတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာမည္ကို စုိးရိမ္သည့္အတြက္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပန္လုံရြာ၊ မန္ဆာရြာ၊ မန္ခ်ယ္ရြာ၊ မန္က်န္းရြာ စသည့္ရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားမွာ သီေပါၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ လာေရာက္ကာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ေနၾကၿပီး ေဒသခံအနည္းငယ္သာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရြာေစာင့္အေနျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူေတြ သီေပါဘုိးေတာ္ေက်ာင္းကို ေရာက္လာပါတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕နီးနားမွ မိတ္ေဆြမ်ား စားေသာက္စရာဟင္းမ်ား လာေရာက္လွဴဒါန္းေပးဖို႔ ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။ ရက္ၾကာရွည္ေတာ့မွ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီေတြ ထပ္ၿပီးေတာ့ တင္ျပမယ္။ ခုေတာ့ စား၀တ္ေနေရး အေရးႀကီးတယ္” ဟု သီေပါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ နန္းစမ္းစမ္းေအးက ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ဘိုးေတာ္ေက်ာင္းသုိ႔ စစ္ေဘးေရွာင္ ၁၅၃ ဦး ေရာက္ရွိလာၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ အဆင္ေျပေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ခိုလႈံေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ႏုိင္ေရးအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ႏွင့္ ၁၀ ရက္တုိ႔တြင္ ရွမ္းျပည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ ၾကား၀င္ညိႇႏႈိင္းေပးမႈျဖင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP) တုိ႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထုိသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အဆုိပါ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခု၏ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာနပိုင္ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားက ရန္လုိေသာ အေရးအသားမ်ား ေရးသားျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးၾကရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆို​ေတာ္​ရသ အပါအ၀င္​ သံုးဦးကို မူးယစ္​​ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္​့အတူ မႏၱ​ေလးၿမဳိ႕တြင္ ဖ​မ္​းဆီးရမိ

အဆို​ေတာ္​ရသ အပါအ၀င္​ သံုးဦးကို မူးယစ္​​ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္​့အတူ မႏၱ​ေလးၿမိဳ႕ရိွ ဧည္​့ရိပ္​မြန္​ တစ္​ခုတြင္​ ၾသဂုတ္​လ ၁၅ ရက္​ နံနက္​ ၁ နာရီ၀န္​းက်င္​က ဖမ္​းဆီးရမိထား​ေၾကာင္​း သတင္းရရိွသည္​။

အဆို​ေတာ္​ရသကို ခ်မ္​းျမသာစည္​ၿမိဳ႕နယ္​ အတြင္​းရိွ ဧည္​့ရိပ္​မြန္​ တစ္​ခုတြင္​ မူးယစ္​​ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္​့အတူ ​ေရာက္ရိွ​ေန​ေၾကာင္​း သတင္​းရရိွသျဖင္​့ မူးယစ္​ရဲတပ္​ဖြဲ႔မွ ၀င္​​ေရာက္​ဖမ္​းဆီးခဲ့ျခင္​း ျဖစ္​​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

မူးယစ္​တပ္​ဖြဲ႔စု ၁၈ မွ ရဲအုပ္လင္​းထြန္​းႏွင္​့အဖြဲ႔သည္​ မူးယစ္​သတင္​းအရ မူးယစ္​​ေဆး၀ါးႏွင္​့ အိမ္​၀င္​​ေရာက္​ ႐ွာေဖြခြင္​့၀ရမ္​းတို႔ျဖင္​့ ခ်မ္​းျမသာစည္​ၿမိဳ႕နယ္​၊ ထြန္​တံုးရပ္​ကြက္​၊​ ေအာင္​​ေဇယ်လမ္​း၊ ၄၉ လမ္​းႏွင္​့ ၅၀ လမ္​းၾကားရိွ ဧည္​့ရိပ္​မြန္​ တစ္​ခုသို႔ ၀င္​​ေရာက္​႐ွာ​ေဖြခဲ့ရာ အခန္းတစ္ခုတြင္ ​​​ရဲမင္​းသိန္​း(ခ)ရသႏွင္​့အတူ မ်ိဳးတင္​့၊​ေခမီ(ခ)ဗ်ာတာမီး တို႔သံုးဦးကို ​ေတြ႔ရိွရၿပီး အိပ္​ရာ​ေဘး စားပြဲ​ေပၚတြင္​ WY​ လိ​​ေမၼာ္​​ေရာင္​​ေဆးျပား သံုးဆယ္​ ပိုက္​ႏွစ္​ပိုက္​၊ အနီ​ေရာင္​ပိုက္​အတြင္​း ထည္​့ထား​ေသာ စိတ္​ႂကြ႐ူးသြပ္​​ေဆးျပား ႏွစ္​ဆယ္​့ငါးျပားပါ တစ္​ပိုက္​၊ အနီေရာင္​ ပိုက္​အတြင္​း​ ေဆးျပားငါးျပားပါႏွစ္​ပိုက္​ စုစု​ေပါင္​း ကိုးဆယ္​့ငါးျပား၊ မူးယစ္​​ေဆး၀ါး သံုးစြဲရာတြင္​အသံုးျပဳသည္​့ ပစၥည္​းမ်ား၊ ထို႔​ေနာက္​ ​ေရခ်ိဳးခန္​း မွန္​တင္​ခံု​ေပၚမွ တစ္​သ်ဴးအစိုဘူးတြင္​း ထည္​့ထားသည္​့ အျပာေရာင္​ ပလတ္​စတစ္​အိတ္​ တစ္​ထုပ္​လ်ွင္​ WY လိ​ေမၼာ္​​ေရာင္​ စိတ္​ႂကြ႐ူးသြပ္​​ေဆးျပား ၂၀၀ ပါ ၇ ထုတ္​၊ ၁၆၀ ျပား ၂ ထုတ္​၊​ ေပါင္​း ၁၆၀ ျပားပါ ၁ ထုတ္​၊​ ေပါင္​း ၁၅၆၀ ျပားပါ အ​ေလးခ်ိန္​ ၁၅၆ဂရမ္​ခန္​႔၊ စုစု​ေပါင္​း​ေဆးျပား ၁၆၅၅ျပား၊ အ​ေလးခ်ိန္​ ၁၆၅.၅ ဂရမ္​ ကာလတန္​ဖိုး​ေငြက်ပ္​ (၈၂၇၅၀၀၀) တို႔ႏွင္​့အတူ လက္ကိုင္​​ဖုန္​း သံုးလံုးတို႔ကို သိမ္းဆည္း​​ဖမ္​းဆီး ရမိခဲ့သည္​ဟု သိရသည္​။

အဆိုပါ ျဖစ္​စဥ္​ႏွင္​့ပတ္​သက္​၍ သက္​ဆိုင္​ရာ ​ေအာင္​ပယ္​လယ္​ရဲစခန္​းသို႔ ​ေမးျမန္​းခဲ့ရာ “အဆို​ေတာ္​ရသအပါအ၀င္​ သံုးဦးကို မူးယစ္​မႈနဲ႔ စခန္​းမွာ လာ​ေရာက္​ အမႈဖြင္​့ထားပါတယ္​။ မူးယစ္​တပ္​ဖြဲ႔က ဖမ္​းဆီးခဲ့တာပါ” ဟု စခန္​းမႉးရဲအုပ္​ စိန္​ထြန္​းဦးက ​ေျပာၾကားခဲ့သည္​။

မူးယစ္​​ေဆး၀ါးမ်ားႏွင္​့အတူ​ ေတြ႔ရိွခဲ့သည္​့ ရဲမင္​းသိန္​း(ခ)ရသ (၃၅)ႏွစ္၊ မ်ိဳးတင္​့(၂၆ႏွစ္​)ႏွင္​့ ​ေခမီ(ခ)ဗ်ာတာမီး(၂၀ႏွစ္​) တို႔ကို​ေအာင္​ပင္​လယ္​ နယ္​​ေျမရဲစခန္​းတြင္​ မယ(ပ)၁၁/၂၀၁၈၊ မူးစိတ္​ပုဒ္​မ-၁၉က/၂၁ တို႔ျဖင္​့ အမႈဖြင္​့ အ​ေရးယူထား​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

 

သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စုိးအား စြဲဆုိထားသည့္အမႈကုိ ဥပေဒ႐ုံးက ပိတ္သိမ္းသင့္သည္ဟု အၾကံျပဳၿပီး အမႈပိတ္သိမ္းရန္ ရဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေန

အိမ္အကူ ေဒၚခင္မာျမင့္ႏွင့္ ပြဲစားတုိ႔အား ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးသုိ႔ ႐ုံးထုတ္လာစဥ္

သီဟတင္စိုးက သားမယားျပဳက်င့္သည္ ဟုဆိုကာ အိမ္အကူ၏ လီဆယ္တိုင္ တန္းထားမႈကို ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒ႐ုံးက ပိတ္သိမ္းသင့္သည္ဟု အၾကံျပဳခ်က္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕သုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အမႈပိတ္သိမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ ရဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

“အမႈဖြင့္ထားတာကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဥပေဒ႐ုံးကုိ အၾကံျပဳခ်က္ ေတာင္းခံတာေပါ့။ ဥပေဒ႐ုံးကေတာ့ အမႈပိတ္သိမ္းသင့္တယ္လုိ႔ အၾကံျပဳတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒါကုိ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က အမႈပိတ္သိမ္း ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ရဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္” ဟု အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စုိးက သားမယား ျပဳက်င့္သည္ ဟုဆုိကာ ရဲစခန္းတြင္ လီဆယ္တုိင္တန္းခဲ့သည့္ အိမ္အကူ ေဒၚခင္မာျမင့္ (ခ)ခင္မာညိဳ၊ အိမ္အကူပြဲစား ေဒၚညိဳတုိ႔အား ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ (ယေန႔) တရား႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၈၉/၁၁၄ ျဖင့္ စတင္တရားစြဲဆုိမည္ျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း စခန္းတြင္ လီဆယ္တုိင္တန္းသည့္ ေဒၚခင္မာျမင့္ကုိ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၁၁ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိရန္ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၈၉ မွာ ၁၀ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ပုဒ္မျဖစ္ၿပီး ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၁၁ မွာ  ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမႈဖြင့္ၿပီး မၾကာမီ အိမ္အကူက လီဆယ္တိုင္တန္းထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စိုးကို အမႈမပိတ္သိမ္းမီတြင္ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၇ အရ သိန္း ၅၀၀၀ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အျခားလူႏွစ္ဦးက အာမခံေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စိုးက သားမယားျပဳက်င့္သည္ ဟုဆိုကာ အိမ္အကူ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေန ေဒၚခင္မာျမင့္ (၄၀ ႏွစ္) က ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ညပိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ သု၀ဏၰနယ္ေျမ ရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္ တိုင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရဲစခန္းက (ပ) ၃၈၆/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၆ ျဖင့္အမႈဖြင့္ကာ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ တိုင္တန္းသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ တရားလို ေဒၚခင္မာျမင့္မွာ အျခားနာမည္ႏွစ္မ်ဳိး ထပ္မံရိွၿပီး ၎နာမည္ႏွစ္မ်ဳိးမွာ ညိဳညိဳဆိုသည့္နာမည္ႏွင့္ ဇင္မာျမင့္ဆိုသည့္ နာမည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္ခန္႔က ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေလျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စား၀တ္ေနေရး အဆင္မေျပသျဖင့္ အိမ္အကူ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ရန္ ေဒၚညိဳဆိုသူႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ေဒၚညိဳက သ႐ုပ္ေဆာင္ သီဟတင္စိုး၏ ေနအိမ္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ေပးခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၅ ရက္တြင္ အဆိုပါ ေနအိမ္၌ အလုပ္၀င္ခဲ့ကာ ေဒၚဇင္မာဦး၏ မိခင္ျဖစ္သူကို ျပဳစုရသည့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ေဒၚဇင္မာဦးမရိွခိုက္ သီဟတင္စိုးက ၎အား သားမယား ျပဳက်င့္သည္ဟု လိမ္ညာေျပာဆိုၿပီး အမႈဖြင့္ရန္ ေဒၚညိဳက သင္ၾကားေပးသျဖင့္ ထိုသို႔ အမႈဖြင့္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အိမ္အကူလုပ္ရန္ ဆက္သြယ္ေပးသူ ေဒၚညိဳ (၆၅ ႏွစ္) ကို စစ္ေဆးရာ ၎ကခင္မာျမင့္(ခ)ညိဳညိဳ (ခ) ဇင္မာျမင့္အား သီဟတင္စိုးက သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့သည္ ဟုဆိုကာ ရဲစခန္းတြင္ သြားေရာက္ အမႈဖြင့္ရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးညိႇႏိႈင္းပါက ၎က ေစ်းစကားေျပာေပးမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ သီဟတင္စိုးက သားမယား ျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟုဆိုၿပီး ၎၏ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚဇင္မာဦးထံသို႔ သြားေရာက္ကာ အဆိုပါ နစ္နာမႈအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေပးပါက ေက်နပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သြားေရာက္ညိႇႏိႈင္းရာ အဆင္မေျပသျဖင့္ ရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္ အမႈဖြင့္တိုင္တန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။