ေသဆံုးသူ ၄၀ နီးပါးရိွခဲ့သည့္ ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 ဂယက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္လ်က္ သြားလာေနၾကသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ဒုတိယပတ္မွစ၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါ Seasonal Influenza A (H1N1) 2009 ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူေသဆံုးမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ဆက္တိုက္ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လ မတိုင္မီကတည္းက ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျဖစ္ပြားႏႈန္း၊ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံႏႈန္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ လူထုၾကား သတိျပဳမႈ နည္းပါးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဇူလိုင္လ ဒုတိယပတ္အတြင္း  ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ Seasonal Influenza A (H1N1) 2009 ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ ျဖစ္ပြားသူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သုံးဦး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕တြင္ ၁၀ ဦးရွိၿပီး တစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အတည္ျပဳခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ လူနာႏွစ္ဦး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ုံသစ္ႀကီးတြင္ လူနာတစ္ဦးသည္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ Seasonal Influenza A (H1N1) 2009 ျဖင့္ တက္ေရာက္ကုသေနၿပီး လုိအပ္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူ လ်က္ရွိသည္ ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ထပ္မံထြက္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရာသီတုပ္ေကြး Seasonal Influenza A (H1N1) 2009 ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနတြင္ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ကူးစက္ျမန္ေရာဂါမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနသည့္ လူနာသံုးဦး စလံုးမွာ စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေသဆံုးလူနာမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕မွ လူနာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး တုပ္ေကြးေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ရွင္းလင္းပြဲ မျပဳလုပ္မီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ေဒါက္တာသက္ခိုင္၀င္း ဦးေဆာင္ၿပီး သမားေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ဌာန အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ကုသေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္လည္း  ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ရာသီတုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားသည့္ လူနာမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုသရန္ႏွင့္ ျပင္းထန္ေရာဂါ လကၡဏာရွိသည့္ လူနာမ်ားတြင္ ရာသီတုပ္ေကြး Seasonal Influenza A (H1N1) 2009 ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ နယ္စပ္၀င္ေပါက္ ထြက္ေပါက္မ်ား၊ ေလဆိပ္၊ ေရဆိပ္မ်ားတြင္လည္း ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါပိုးကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ National Institute of Infections Disease ဓာတ္ခြဲခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္၍ အေသးစိတ္စစ္ေဆးရာ (၁) ေရာဂါပိုးမွာ တစ္ကမၻာလံုး ပံုမွန္ပ်ံ႕ႏွံ႔သည့္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါပိုး အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၂) ပံုမွန္ကုသသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါကို ကုသေသာေဆးမ်ားအား ၉၅ မွ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တံု႔ျပန္မႈရွိေၾကာင္း၊ (၃) ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ေရာဂါပိုးႏွင့္ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ ေပါင္းစပ္မႈ မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၊ ပိုးေတြ႕ရိွမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆန္းစစ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ပိုးေတြ႕လူနာ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရွိရၿပီး ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ပိုးေတြ႕လူနာ ဒုတိယအမ်ားဆံုးရွိေၾကာင္း၊ ေသဆံုးမႈႏႈန္းအရ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။

ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးဌာနခြဲ အေနျဖင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လတ္တေလာ ျပင္းထန္အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ပိုး၀င္ေရာဂါျဖင့္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ ကုသခံယူရသူမ်ားအနက္ ေသဆံုးသည့္ႏႈန္းကို ေန႔စဥ္ဆန္းစစ္၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွိသူမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား၊ နာတာရွည္ေရာဂါအခံရွိသူမ်ား၊ ကေလးမ်ားတြင္ ပိုမိုေသဆံုးေၾကာင္း၊ ေသဆံုးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္ ျပင္းထန္ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေဆး႐ံုသို႔ေနာက္က်ၿပီး ေရာက္လာျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ အဆုတ္ေရာင္ျခင္းအတြက္ ေဆးယဥ္ပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသဆံုးႏႈန္း ျမင့္မားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန က စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္အထိ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ H1N1 ပိုးေတြ႕ရွိသူ ဦးေရ ၄၀၀၊ ေသဆံုးသူဦး ေရ ၃၈ ဦးရွိေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ စတင္ခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ အထိ လတ္တေလာ ျပင္းထန္အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါျဖင့္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ ကုသသူ စုစုေပါင္းလူနာ ၁၁၈၀ အနက္ H1N1 ပိုးေတြ႕လူနာ စုစုေပါင္း ၄၀၀ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္အထိ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ေသဆံုးသူဦးေရမွာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၃ ဦး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ရွစ္ဦး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေျခာက္ဦးႏွင့္ အျခားတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၁၁ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၃၈ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ H1N1 ပိုး ေတြ႕ရွိေသာ္လည္း ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း မဟုတ္ဘဲ အျခားေရာဂါအခံမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ စုစုေပါင္း ၂၂ ဦးအထိ ရွိခဲ့သည့္ အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား က႑တြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။