<

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက တင္ျပရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ေျပာင္းလဲမႈကို အစဥ္မျပတ္ ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ အေျခအေနအား ေဖာ္ျပထားမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက တင္ျပရန္ႏွင့္ လက္ရွိေစ်းကြက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမ်ားကို အစဥ္မျပတ္ ေလ့လာသုံးသပ္ေနရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္က စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ သြားေရာက္၍ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စေတာ့ရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးစဥ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ First Myanmar Investment Co,Ltd.(FMI)၊ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd.(MTSH)၊ Myanmar Citizens Bank Ltd.(FPB)၊ TMH Telecom Public Co,Ltd.(TMH) မ်ားက စာရင္၀င္ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စက္တင္ဘာလ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ က်ပ္သိန္း ၉၅၀၀ ေက်ာ္သာရွိၿပီး MCB ရွယ္ယာမွာ က်ပ္၂၉၇ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ TMH ရွယ္ယာမွာ က်ပ္ ၃၇၇ သိန္းေက်ာ္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

FMI ၏ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ အျမတ္ေ၀စု က်ပ္ ၁၀၀ ႏွင့္ အစုရွယ္ယာ ၂၀ လွ်င္ ရွယ္ယာတစ္စု Bonus Share ခြဲေ၀ေပးမႈ၊ MTSH ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၃၀၊ FPB ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၀၀၀၀၊ MCB ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၀၀ ႏွင့္ TMH ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၀၀ အျမတ္ခြဲေ၀ေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ဇူလိုင္လ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးအျဖစ္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လတြင္လည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ယခုႏွစ္ ရွစ္လအတြင္း အမ်ားဆံုးအျဖစ္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလတြင္ က်ဆင္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ရက္လွ်င္ ေလးႀကိမ္ ေစ်းကြက္အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စက္တင္ဘာလအတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားမွာ FMI က က်ပ္သိန္း ၃၃၀၀ ေက်ာ္၊ MTSH က က်ပ္ သိန္း ၄၇၀၀ ေက်ာ္၊ FPB က က်ပ္ ၇၁၆ သိန္းေက်ာ္၊ MCB ရွယ္ယာမွာ က်ပ္၂၉၇ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ TMH ရွယ္ယာမွာ က်ပ္ ၃၇၇ သိန္းေက်ာ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း$ ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ FMI ရွယ္ယာတစ္စုကို က်ပ္ ၁၀,၅၀၀၊ MTSH ရွယ္ယာတစ္စုကို က်ပ္ ၂,၉၀၀၊ MCB ရွယ္ယာတစ္စုကို က်ပ္ ၇,၁၀၀၊ FPB ရွယ္ယာတစ္စုကို က်ပ္ ၂၄,၅၀၀၊ TMH ရွယ္ယာတစ္စုကို က်ပ္ ၂,၈၀၀ အသီးသီးရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ သိရသည္။

October 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.