<

တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား တားဆီးရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၀န္ထမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းမႈ၊ အခြန္ေရွာင္တိမ္းလိုမႈမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဌာနတစ္ခုတည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေန

ျပည္ပမွ တရားမ၀င္ ကုန္စည္မ်ား တင္သြင္းမႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ရာတြင္ ၀န္ထမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းမႈ၊ အခြန္ေရွာင္တိမ္းလိုမႈမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဌာနတစ္ခုတည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တင္သြင္းသူ၊ တင္ပို႔သူမ်ားဟာ အခြန္ေရွာင္တိမ္းလိုျခင္း၊ တင္သြင္း/တင္ပို႔မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိေနတာ၊ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို လိုက္နာလိုမႈ အားနည္းျခင္း၊ အက်ဳိးစီးပြား တစ္ခုတည္းကိုၾကည့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လိုျခင္း၊ နယ္စပ္၀င္ေပါက္/ထြက္ေပါက္က တရား၀င္ တစ္ခုသာရွိၿပီး တရားမ၀င္ ၀င္ေပါက္/ထြက္ေပါက္ေတြက အရမ္းမ်ားေနတာ၊ ဒီလို တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းေတြကို နယ္ေျမစိုးမိုးမႈ အေျခအေနအရ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္း၊ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ ရည္ အားနည္းျခင္းနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသူ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လိုက္နာမႈ အားနည္းတာေၾကာင့္ ဌာနတစ္ခုတည္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္လို႔ မရပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္မွသာ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးစိုး၀င္းက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈကို ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအလိုက္ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ တရားမ၀င္ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး စီမံခ်က္ကို အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနက ေရးဆြဲေနေၾကာင္း သိရသည္။

အခြန္ေပးေဆာင္မႈ မရွိဘဲ တရားမ၀င္ လမ္းေၾကာင္းမွ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ကုန္စည္မ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မရွိသျဖင့္ တရားမ၀င္ကုန္စည္ တင္သြင္းမႈမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအားလံုးတြင္ အထူးအဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ ဖမ္းဆီးရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ တနသၤာရီတုိင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးထြက္ရွိမႈ မ်ားျပားေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“နယ္စပ္ေဒသကေန ခိုး၀င္ခိုးထြက္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ အထူးသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ညိႇၿပီး အထူးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ နယ္စပ္၊ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္တို႔မွာ အထူးအဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕စည္းၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့တိုင္းေဒသႀကီး ေတြမွာလည္း ဥပမာ တနသၤာရီတိုင္းလိုဟာမ်ဳိး၊ ျပည္နယ္ေတြဆို ရခိုင္ျပည္နယ္ကဟာမ်ဳိး။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိတဲ့အတုိင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ ေတာ္ေတာ္ေလးကို မ်ားျပားေနတဲ့ အေနအထားေတြနဲ႔။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အထူးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ၿပီးမွ ႏိွမ္နင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြကို ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက SME လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျပည္ပသြင္းကုန္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာေသာ ကုန္စည္မ်ားေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပခဲ့သည္။ ထိုသို႔တင္ျပမႈအေပၚ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စသည့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပကာ တရားမ၀င္ ကုန္စည္တင္သြင္းမႈမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အားလံုးတြင္ အထူးအဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ ဖမ္းဆီးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခြန္ေပးရတဲ့သူက အခြန္မေပးရတဲ့သူကို ဘယ္လိုမွ ယွဥ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး” ဟု ဒုတိယသမၼတက ဆုိသည္။

 

October 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.