<

တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္မႈဇုန္မ်ားကို OBOR ေအာက္မွ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူထားဟု စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ရွမ္းျပည္နယ္ အပါအ၀င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ကုန္သြယ္မႈနယ္ေျမမ်ားတြင္ OBOR (One Belt One Road) အစီအစဥ္ေအာက္ရွိ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကၤံေအာက္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူထားသည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သလို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာမည့္အျပင္ ေဒသတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကိစၥမ်ားကို ေဒသ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္သည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈတြင္ အမ်ားဆုံး ကုန္သြယ္မႈဇုန္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးေနရာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈအတြက္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ျခင္း အပါအ၀င္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈကို အေထာက္အကူ ျပဳလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဆိုသည္။

 

August 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.