<

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္အရ ႏွစ္စဥ္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ယခင္က ေဒၚလာေျခာက္ဘီလ်ံ ၀င္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈၅ ဘီလ်ံအထိသာ ခန္႔မွန္းထား

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ႏွစ္စဥ္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ယခင္က ေဒၚလာေျခာက္ဘီလ်ံအထိ ၀င္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံအထိ ၀င္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ စီးပြားေရး စကား၀ိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခင္က ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ အစီအစဥ္ (Foreign Direct Investment Promotion Plan – FDIPP) ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူ၀ါဒ၊ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ၊ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေန၊ ကမၻာ့အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေစရန္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ (Myanmar Investment Promotion Plan – MIPP) ကို ျပန္ဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီကိစၥကို ျပန္ဆြဲတဲ့အခါမွာ စီးပြားေရးမူ၀ါဒလည္း ကိုက္ရမယ္။ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ဆုံးလုပ္တဲ့ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ (Myanmar Substainable Development Plan – MSDP) နဲ႔လည္း အံ၀င္ေအာင္ဆိုၿပီး ျပန္ဆြဲထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွန္းထားတာက ၂၀၁၆-၂၀၁၇  ကေနမွန္းၿပီး  ဆြဲထားတာ။  ကာလတို ၂၀၂၀-၂၀၂၁ အထိ ငါးႏွစ္မွာ အ ရင္က ေျခာက္ဘီလ်ံအထိ မွန္းထားေပမဲ့ အခု ၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံေလာက္အထိ  မွန္း ထားတယ္။ အဲဒီကေန ေနာက္ထပ္  ၂၀၂၅- ၂၀၂၆ ငါးႏွစ္တာကာလမွာေတာ့ ၈ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ စလုပ္ၿပီ။ အဲဒီကေန ေနာက္ထပ္ ငါးႏွစ္မွာ ၁၂ ဘီလ်ံေလာက္ တိုးၿပီးမွန္းထား တယ္။ အဲဒီကေန ၂၀၃၅-၂၀၃၆ အထိကို ၁၇ ဘီလ်ံေလာက္အထိ တိုးမွန္းထားတယ္။ ႏွစ္စဥ္အလိုက္ တိုးတက္လာဖို႔ပါ” ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၃၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ထားေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ကာလတူတြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း MIC မွ သိရသည္။

August 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.