<

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၅၇-၁၄၆၄ က်ပ္ၾကား အတက္အက် ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၇၉၀၀ ၀န္းက်င္ရွိ

ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၅၇-၁၄၆၄ က်ပ္ၾကား အတက္အက် ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၇၉၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္ စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀ ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၃ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၄၅၁ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ၁၄၆၅ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လဒုတိယပတ္မွ စတင္ကာ ေဒၚလာေစ်းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္အထိ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၁၉ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ယင္းကာလအတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ၈ ဒသမ ၈၄ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ က်ပ္ ၁၆၈၀၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၇၂ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၅၈ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၄ ဒသမ ၁၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၃က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၃ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းက်ဆင္းေသာ္လည္း အျမင့္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈမ်ားအရ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၈၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၁၂၀၀၊ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၉၅၀၀၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၈၄၀၀၊ ေမ ၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၈၀၀၀၊ ေမ ၃၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၄၇၀၀၊ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၂၉၀၀၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၄၁၀၀၊ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၀၅၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၇၉၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

August 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.