<

ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ႏွစ္လခြဲအတြင္း ျပည္ပသုိ႔ CMP အထည္ခ်ဳပ္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၇၆၀ နီးပါး ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေဒၚလာ ၃၈၂ သန္းပိုမိုရရွိထား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု တစ္႐ံုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ႏွစ္လခြဲအတြင္း ျပည္ပသို႔ CMP အထည္ခ်ဳပ္ (ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္) တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၆၀ နီးပါး ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထက္၀က္အထိ ပိုမိုရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္က မႏွစ္က ေဒၚလာ ၃၇၇ ဒသမ ၀၃၁ သန္း ဒီႏွစ္က ၇၅၉ ဒသမ ၁၇၂ သန္း သူကေတာ့ ထက္၀က္ေလာက္ကို တက္လာတယ္။ ၃၈၂ သန္းေလာက္ကို ပိုရထားတယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္က႑တိုးျမႇင့္ေရး လုပ္ငန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထည္လိပ္လုပ္ငန္း (အထည္ခ်ဳပ္) က႑ကို အဓိကဦးစားေပး အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တတိယအႀကီးဆံုး ပို႔ကုန္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေသာ CMP အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေထာက္အကူျပဳရာ၌ သိသာထင္ရွားေသာ အခန္းက႑က ပါ၀င္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့အထည္အလိပ္က႑မွာ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာေနေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္သည့္ အ၀တ္အထည္မ်ားကို ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ သံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ အထည္ခ်ဳပ္ (ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္) တင္ပို႔မႈကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္ တင္ပို႔မႈတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၃၃၇ သန္း ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သံုးဆအထိျမင့္ တက္လာခဲ့ၿပီး ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံ နီးပါးခန္႔အထိ ေရာက္ရိွလာခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္ တင္ပို႔မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၆ ဘီလီယံအထိ ရွိလာခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ပို႔ကုန္တန္ဖိုး၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိလာသည္အထိ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ရွိန္ထိုး တုိးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္တြင္လည္း အီးယူေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ နိုင္ငံသားပိုင္ စက္႐ံုမ်ားနွင့္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္၀မ္ႏုိင္ငံတို႔မွ အမ်ားဆံုး လာေရာက္လုပ္ကိုင္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္လိပ္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားပိုင္ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္၀မ္ႏုိင္ငံတို႔မွ အမ်ားဆံုး လာေရာက္လုပ္ကိုင္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုေပါင္း ၃၅၀ ေက်ာ္သာ ရွိခဲ့ရာမွ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑၌ စက္႐ံုေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္အထိ တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

July 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.