<

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ဂ်ပန္အိုဒီေအေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကုန္ေသတၱာႏွင့္ အေထြေထြကုန္တင္ ဆိပ္ကမ္း၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ သေဘၤာမ်ား စတင္ဆိုက္ကပ္ႏိုင္မည္

သီလ၀ါရွိ MITT ဆိပ္ကမ္း၀င္း တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ဂ်ပန္အိုဒီေအ ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကုန္ေသတၱာႏွင့္ အေထြေထြ ကုန္တင္ဆိပ္ကမ္း၌ ၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ သေဘၤာမ်ား စတင္ဆိုက္ကပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ေျမကြက္ ၂၅၊ ၂၆ ၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အိုဒီေအေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လာမည့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၿပီးစီးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ သတင္းရရွိသည္။

“လက္ရွိ သီလ၀ါေဒသ ေျမကြက္ ၂၅ နဲ႔ ၂၆ ေပၚမွာ ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းေတြကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ မွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြ ၿပီးစီးၿပီး ၂၀၁၉ မတ္လေလာက္မွာ သေဘၤာ ဆိုက္ကပ္မႈေတြ လက္ခံႏိုင္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ က်န္တဲ့ ေျမကြက္၂၂၊ ၂၃ နဲ႔ ၂၄ ေပၚမွာ ဆိပ္ ကမ္းသစ္ေတြ တည္ေဆာက္တာကို ဆက္ၿပီး လုပ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာမ်ဳိးၿငိမ္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေဒသရွိ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ ေျမကြက္အမွတ္ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆ တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အိုဒီေအ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ ဆိပ္ခံတံတား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေနာက္ခံေျမေပၚတြင္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ၿပီး စီမံကိန္းပထမအ ဆင့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သေိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ သီလ၀ါေဒသတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ယန္း သန္း ၂၃၆၈၀ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၄၀၀ မီတာ x ၄၀ မီတာရွိ ပင္မတံတား (Steel Jacket Type)၊ ၈၀-၉၀ မီတာ_ ၁၅-၂၀ မီတာရွိ ခ်ဥ္းကပ္တံတားသံုးစင္း၊ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ ေနာက္ခံေျမ ၃၇ ဧကေပၚတြင္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကုန္ကိုင္တြယ္စက္ ကိရိယာမ်ားျဖစ္သည့္ Quary Crane ႏွစ္စင္း၊ RTG ေျခာက္စင္း၊ Reach Stacker သံုးစင္း၊ Trailer ေျခာက္စင္းႏွင့္ Chassis ေျခာက္စင္းအား ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး ကာလမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။

သီလ၀ါဧရိယာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေဒသသို႔ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း ပထမအဆင့္အတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို၍ စီမံကိန္းအတြက္ အတိုင္ပင္ခံ အဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ နီပြန္ကိုအိ ကုမၸဏီမွ Consulting Services လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ နီပြန္ကိုအိကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္အၾကား ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

June 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.