<

၁၀ လအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၅၉ ခုအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အတည္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္အကိုင္ ၂၆၀၀၀ ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ဟု သိရ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ၂၃ ရက္အထိ ၁၀ လအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၅၉ ခုအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ရန္ အတည္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၂၆၀၀၀ ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂၃ ရက္အထိ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ အေနျဖင့္ စက္မႈက႑ႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ က႑တို႔တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ၊ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ ထိုင္၀မ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံႏွင့္ British Virgin Islands ႏိုင္ငံတို႔မွ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၄၅ ခုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၄ ခု၊ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၅၉ ခုအား အတည္ျပဳမိန္႔မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး မ,တည္ေငြရင္းပမာဏ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၆၈ ဒသမ ၁၈၃ သန္းႏွင့္ က်ပ္ ၃၁၂၅၄ ဒသမ ၄၆၅ သန္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၂၆၁၀၇ ဦးအတြက္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ဟု သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ မ,တည္ေငြရင္း ပမာဏ ေဒၚလာငါးသန္း သို႔မဟုတ္က်ပ္ သန္း ၆၀၀၀ အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အတည္ျပဳ ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး႐ံုး၊ ေျမကြက္ အမွတ္ ၄၉၊ စိမ္းလဲ့ေမလမ္းသြယ္၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၉၅-၀၁-၆၅၈၂၆၃ သို႔ ဆက္သြယ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၁၉၉၄-၁၉၉၅ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ ၆၉၉၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး အျခားက႑၊ အိမ္ျခံေျမက႑ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး က႑တို႔တြင္ အမ်ားဆံုး ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမာလာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ လူဦးေရ ၆ဒသမ၂ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လုပ္သားအင္အားစုမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည့္ လုပ္သားအင္အားစုမ်ား အျပည့္အ၀ ရွိေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ယခင္ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားဆံုး တည္ရွိရာေဒသ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကက်ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြအမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ေနရာကို ပိုင္ဆုိင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြာေရးဗဟိုခ်က္ မျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ GDP ၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပွ်မ္းမွ်စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း ၉ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

May 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.