<

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔မႈ ၈၄ ဒသမ ၄၆၄ မက္ထရစ္တန္မွ ေဒၚလာ ၅၁ ဒသမ ၅၀၂ သန္းရရွိ

အိႏိၵယက ပဲတင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း မတ္ပဲတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ေပါက္ေစ်းရွိကာ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔မႈ ၈၄ ဒသမ ၄၆၄ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္မွ ေဒၚလာ ၅၁ ဒသမ ၅၀၂ သန္းရရွိထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲကုန္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ား အသင္း၏ ျပည္ပသို႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ပဲတန္ခ်ိန္မ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂၅ ရက္တြင္ မတ္ပဲ FAQ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၉၀၀၀၀၊ SQ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၆၁၈၀၀၀ ႏွင့္ ပဲစင္းငံု တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၇၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္က ထုတ္ျပန္သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္အထိ မတ္ပဲတစ္မ်ဳိးတည္း တင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၁၃ ဒသမ ၈၅၀ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၆ ဒသမ ၁၅၀၊ ပဲတီစိမ္းတင္ပို႔မႈ အေနျဖင့္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၃၂ ဒသမ ၉၄၉ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၂၄ ဒသမ ၉၅၀ ႏွင့္ ပဲစင္းငံုတင္ပို႔မႈ အေနျဖင့္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၉ ဒသမ ၄၄၆ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၂ ဒသမ ၉၉၈ ရရွိထားေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျပည္ပသို႔တင္ပို႔သည့္ ပဲအမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမေထာက္ပဲတင္ပို႔မႈ အေနျဖင့္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၀၁၄ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ သန္း ၂ ဒသမ ၃၁၆၊ ေထာပတ္ပဲ တင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ ၄ ဒသမ ၅၇၀ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၃ ဒသမ ၀၈၇၊ ပဲယင္းတင္ပို႔မႈ အေနျဖင့္ မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၂၁၂ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၁ ဒသမ ၀၀၇၊ ပဲႀကီးတင္ပို႔မႈ အေနျဖင့္ မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ ၀ ဒသမ ၇၉၄ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၀ ဒသမ ၅၀၈ ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ပဲတန္ခ်ိန္ငါးသိန္း တင္ပို႔ခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မတ္ပဲ၊ ပဲစင္းငံုႏွင့္ ပဲတီစိမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္း၀န္းက်င္ခန္႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္ရွိ ပဲကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အိႏိၵယက တင္သြင္းခြင့္ ျပဳထားသည့္ သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္မ်ားကို ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ အၿပီးသတ္ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲကုန္သည္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ား အသင္းမွ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ေဒါက္တာျမတ္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံု တင္ပို႔မႈမွာ ၁၂၁၄ ဒသမ ၉၉၁ မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္မွ ေဒၚလာ ၁၂၄၂ ဒသမ ၆၈၃ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔မႈမွာ မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ ၁၄၂၄ ဒသမ ၃၁၆ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁၃၉၈ ဒသမ ၈၃၄ သန္းႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔မႈမွာ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၁၃၁၃ ဒသမ ၀၄၉ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၈၈၃ ဒသမ ၇၅၃ သန္း ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

May 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.