<

လစဥ္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း တစ္ေန႔ေလးႀကိမ္အထိ တိုးျမႇင့္အၿပီး စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ပ်မ္းမွ်အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ယခင္ထက္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးတက္ဟုဆို

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ လအလိုက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း တစ္ေန႔ေလးႀကိမ္အထိ တိုးျမႇင့္ၿပီးေနာက္ ပ်မ္းမွ်အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ တစ္ရက္ က်ပ္ ၅၇ သန္းခန္႔႐ွိၿပီး ယခင္ထက္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ တိုးတက္လာေၾကာင္း ေမ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးမင္းသူက ေျပာၾကားသည္။

“တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္တုန္းက ပ်မ္းမွ်အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ၃၉ သန္းေက်ာ္ကေန မတ္ ၃၀ ရက္ကစၿပီး တစ္ေန႔ေလးႀကိမ္အထိ တိုးျမႇင့္အၿပီးမွာ တစ္ရက္ကို ၅၇ သန္းေက်ာ္အထိ တိုးတက္လာပါတယ္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ျဖင့္ဆိုရင္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးမင္းသူက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ရွယ္ယာအေစာင္တြင္လည္း တိုးတက္ခဲ့ၿပီး ယခင္က တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် ၆၇၆၁ ေစာင္မွ ၉၂၅၁ ေစာင္အထိ တိုးတက္ခဲ့ၿပီး ယခင္ထက္ ၃၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္ဟု ဦးမင္းသူက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စတင္ေရာင္း ခ်သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၀ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံအထိ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၂ ဒသမ ၁၃ ဘီလ်ံအထိ သံုးဆေက်ာ္ က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုက်ဆင္းခဲ့သည့္အျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ အနည္းဆံုးအျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၇၄၀၀ ေက်ာ္၊ မတ္လတြင္ က်ပ္ ၇၇၈၃ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဧၿပီတြင္ က်ပ္ ၈၇၅၃ သိန္းေက်ာ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမေလးလပတ္ထက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ သံုးဆခန္႔ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ား မ်ားျပားလာေစေရးအတြက္ Listing Promotion Seminar ကို ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စာရင္း၀င္လိုေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ရွင္းလင္းလုပ္ေဆာင္ ကူညီႏုိင္ရန္ Listing Consulting Division ႏွင့္ JICA ၏ အကူအညီျဖင့္ Special Task Force ဖြဲ႕စည္းျခင္း စသည့္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

May 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.