<

ေမာင္ေတာ ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္အား ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္က ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ေမာင္ေတာကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္အား ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္က ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာကို ေမ ၈ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္တြင္ ကုမၸဏီႏွစ္ခု ပါ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားမွာ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ အေျခစိုက္ Family Aye Chan ကုမၸဏီႏွင့္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ Golden Key ကုမၸဏီတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အစက ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အခါမွာ ျပည္နယ္ အစိုးရနဲ႔ နတ္ျမစ္ အလင္းတန္း ကုမၸဏီနဲ႔ MoU ေရးထိုးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ Developer ကုမၸဏီေတြထဲမွာပါတဲ့ ကုမၸဏီတခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေငြေၾကးအေျခအေနေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ ေႏွာင့္ေႏွးတာေတြ ျဖစ္ေပၚတဲ့အတြက္ အခုတစ္ဖန္ အမွန္တကယ္လုပ္မယ့္ ကုမၸဏီေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီးေတာ့ ေငြေၾကးထည့္၀င္ခိုင္းၿပီးေတာ့ လုပ္တဲ့အခါ ကုမၸဏီႏွစ္ခု ပါလာတယ္။ အဲဒီကုမၸဏီ ႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ ျဖစ္လာၿပီး အစိုးရနဲ႔ ထပ္မံၿပီးေတာ့ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတြက္ နတ္ျမစ္အလင္းတန္း ကုမၸဏီႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္က MoU လက္မွတ္ေရးထိုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ MoU မွာ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီး ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ျဖင့္ ထပ္မံ MoU ေရးထိုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဆိပ္ကမ္းႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ကာ ရွင္းလင္းေဆာင္၊ အေရာင္ျပခန္းပါ ဂိုေဒါင္အလံုး ၂၀ ကိုလည္း တည္ေဆာက္ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္မွာ ကုန္သြယ္မႈ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း စတင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာ ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂိုေဒါင္မ်ား၊ ကုန္ခ်ကြင္းႏွင့္ တည္းခိုခန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ အေအးခန္းတို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ စလုပ္ရန္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းခုနစ္ခု ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဇုန္အတြင္း ပတ္လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ျခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္း၊ ဇုန္မွ ေမာင္ေတာသို႔ ဆက္သြယ္မည့္ ၁ ဒသမ ၄ မိုင္ရွိ သီးသန္႔လမ္း ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ကုန္ခ်ကြင္း ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဇုန္ေျမဖို႔ လုပ္ငန္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရးဇုန္ကို ဧက ၂၀၀ အထိ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ဧက ၁၀၀ တြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္သာမက အိႏၵိယႏွင့္ပါ ကုန္သြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာ ကညင္ေခ်ာင္းေဘးတြင္ တည္ရွိၿပီး သေဘၤာမ်ား ၂၄ နာရီ ၀င္ထြက္ႏိုင္ျခင္း၊ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေလးမိုင္ခန္႔သာ ကြာေ၀းေၾကာင္း သိရသည္။

 

May 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.