<

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီလတြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တက္လာ

ျမ၀တီနယ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ကုန္ကားအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ဘ႑ာႏွစ္သစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီလတြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္လာၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ ဒသမ ၆၀၈ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့၍ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူကထက္ ၉ ဒသမ ၃၂၈ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနမွ သိရသည္။

ႏွစ္သစ္ကူး အတာသႀကၤန္လြန္ၿပီးေနာက္ ထိုင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ရာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ သြင္းကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃ ဒသမ ၅၄၂ သန္း ဖိုးတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းထြက္ကုန္စည္ မ်ားကို ၃ ဒသမ ၀၆၆ သန္းဖိုး တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကြၽဲ၊ ႏြား အပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ားစုမွာ တရား၀င္တင္ပို႔ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး ေသာင္ရင္းျမစ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ျဖစ္သည့္ ေရထြက္ပစၥည္း ငါးပုစြန္၊ ကဏန္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ ႏွမ္း၊ နႏြင္း၊ ၾကက္သြန္၊ င႐ုတ္၊ ပဲႏွင့္ ၾကံမ်ားတရား၀င္ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသား အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ေျပာင္းဖူးကို အဖူးထြက္ခ်ိန္တြင္ တင္ပို႔ခြင့္မရွိဘဲ ႏွစ္လၾကာခ်ိန္မွ တင္ပို႔ရသည့္အတြက္ ျမန္မာေတာင္သူမ်ား မ်ားစြာနစ္နာသလို ျမန္မာ့ဆန္ကိုလည္း ဆန္အျဖစ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိ၍ ဆန္ကြဲသာ တင္ပို႔ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကႍမွာ တည္ရွိသည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ျပည္တြင္းသို႔ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ သြပ္၊ သံ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ စားေသာက္ကုန္မ်ဳိးစံု၊ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သစ္သီးပ်ဳိးပင္မ်ားလည္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး စက္သံုးဆီ၊ ဓာတ္ေငြရည္မ်ား၊ စားသံုးဆီမ်ား တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲ၊ အခြန္ဒဏ္ေၾကးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တင္သြင္းခြင့္မရွိေသာ ဘီယာမ်ဳိးစံု၊ ေအးခဲအသားႏွင့္ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ထြက္ အသည္း၊ ႏွလံုးပါကင္ထုပ္မ်ား၊ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ Without Car မ်ားကို ဇုန္ေရွာင္ကြင္းကာ နားလည္မႈ လမ္းေၾကာင္းမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမ၀တီနယ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ကုန္သယ္မႈမွာ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၄ ဒသမ ၈၀၂ သန္း၊ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၇၁ ဒသမ ၅၀၁ သန္း၊ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၆ ဒသမ ၉၀၂  သန္း၊ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၂၆ ဒသမ ၁၁၂ သန္း၊ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၂၈ ဒသမ ၆၀၁ သန္း၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၁၇ ဒသမ ၇၇၃ သန္းဖိုး ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

April 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.