<

အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္သို႔ ေငြမည္းမ်ား ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိရန္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားနည္းသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားကိုသာ ေပးအပ္သင့္ဟုဆို

မ်က္ေမွာက္ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပမႈကို ေတြ႕ရစဥ္

အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္သို႔ ေငြမည္းမ်ား ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိရန္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားနည္းသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားကိုသာ ေပးအပ္သင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္၊ ေဘာဂေဗဒဌာနမွ ပါေမာကၡ၊ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာသီတာၾကဴက  ျမန္မာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တုိးတက္ျမႇင့္တင္ေရး ပညာရွင္မ်ားအသင္းမွ ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ မ်က္ေမွာက္ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ အေျခပစၥည္းမ်ား တရား၀င္ျဖစ္လာေစရန္ အခြန္ႏႈန္း သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေပးသြင္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ပုဒ္မမွာ ႏွစ္စဥ္ပံုမွန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္ အခြန္ေရွာင္လိုေသာ အေလ့အထကို စဥ္းစားလာေစႏိုင္ျခင္း၊ အခြန္ေရွာင္ခဲ့သူမ်ားကို ဦးစားေပးသလို ျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္း၊ အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ေငြမ်ား စီး၀င္လာႏိုင္ျခင္း၊ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာ၀န္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ မဆုိင္သည့္ ဥပေဒတစ္ခု၌ ပုဒ္မတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းကာ ေငြမည္းမ်ား ၀င္ေရာက္လာမည့္ အေျခအေနမ်ားကို တားျမစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိျခင္း စသည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါပုဒ္မကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္အတြက္ လက္ရွိသတ္မွတ္ထားသည့္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ နည္းပါးေနေၾကာင္း ေဒါက္တာသီတာၾကဴက ဆိုသည္။

“အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ အခြန္ေတြေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ကိစၥမွာ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ အရမ္းနည္းပါးတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သဘာ၀သယံဇာတေတြ ထုတ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာေတြကိုပဲထုတ္ထုတ္ Reach Sustainability ဆိုတာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို Reach Sustainability လုပ္တာက သယံဇာတထုတ္ရင္း ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကို လုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိး၊ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမယ့္ ေနရာေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရင္ သူတို႔ကို ခြင့္ျပဳတာမ်ဳိး ရွိခဲ့သလိုမ်ဳိးပဲ။ ကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံမွာလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လိုေနတယ္။ အခြန္စနစ္ကလည္း ကြၽန္မတို႔ ႏုိင္ငံမွာ အရမ္းမထြန္းကားခဲ့တာမ်ဳိးမို႔လို႔ အခြန္မေဆာင္ျဖစ္ခဲ့လို႔ ေငြမည္းျဖစ္ေနတာ ေတြရွိမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ မဟုတ္တဲ့ ကုန္သြယ္မႈေတြေၾကာင့္လည္း ရွိေနမယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ရွိႏုိင္တဲ့ အထဲကေန တစ္ခုခု ဆံုးျဖတ္ေတာ့မယ္ဆို ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးနဲ႔အျပစ္ကို ဆံုးျဖတ္လို႔ ရတယ္ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ တကယ္လို႔ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ အခ်ိန္က်မွ Tax ကို ေလွ်ာ့ေပးမယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ လူေတြစိုးရိမ္ေနတဲ့ ေျမယာေစ်းကြက္ကို သြားမွာတို႔၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္တဲ့သူေတြ နစ္နာေအာင္မရွိတာတို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားနည္းေနတဲ့ ေနရာေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရင္၊ ျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကို Tax ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးမယ္ဆိုရင္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာသီတာၾကဴက သံုးသပ္သည္။

အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ပုဒ္မ ၂၅ ေၾကာင့္ အခြန္စာရင္း မျပခဲ့သည့္ေငြမ်ား စီးပြားေရးေလာကသို႔ ထုထည္ႀကီးစြာ ၀င္လာပါက တစ္ပတ္ၾကာ ၀င္လာလွ်င္ပင္ အက်ဳိးရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေငြမည္းမ်ား ၀င္မလာရန္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စိစစ္ကာ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

April 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.