<

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းကုန္က်စရိတ္သည္ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထက္၀က္ေက်ာ္မ်ားသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဆန္ကုန္သည္မ်ား အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆန္၀ယ္၍ မရမွသာ ျမန္မာ့ဆန္ကို ၀ယ္ယူျခင္းအျပင္ ဆန္တစ္တန္ ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔ ေစ်းေလ်ာ့ရရွိမွသာ ၀ယ္ယူဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းကုန္က်စရိတ္မွာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထက္၀က္ေက်ာ္ ျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဆန္ပမာဏမ်ားမ်ား ၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆန္၀ယ္ယူ၍ မရမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆန္ကို ၀ယ္ယူျခင္းအျပင္ ဆန္တစ္တန္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔အထိ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့၍ ရရွိမွသာ ၀ယ္ယူေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္  ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၈ အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

တန္ခ်ိန္ႏွစ္ေသာင္း၀င္ သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ကပ္ရပ္နားရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ျပည္ပသို႔ ဆန္အဓိက တင္ပို႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၆၅၀၀၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၆၀၀၀၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၇၅၀၀ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၁၁၀၀၀ အသီးသီး ကုန္က်ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ တင္ျပသည့္ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းသို႔ တန္ခ်ိန္ႏွစ္ေသာင္း၀င္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္ရပ္နားရသည့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေဒၚလာ ၁၄၅၀၀ အထိ ကုန္က်သည့္အတြက္ ယင္းပမာဏသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ထက္၀က္ေက်ာ္ ပိုမ်ားေနသည့္ ကုန္က်စရိတ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဆန္ပမာဏမ်ားမ်ား ၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၀ယ္၍ မရမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူရန္ ေနာက္ဆံုးမွ စဥ္းစားေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ၀ယ္ယူရန္ အဆင္မေျပမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူရန္ စဥ္းစားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေစ်းေလွ်ာ့၀ယ္ယူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ဆန္သည္ အမ်ဳိးအစားတူ၊ အရည္အေသြးတူ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ား၏ Quoted Price ထက္ အျမဲဆိုသလို တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ မွ ၃၀ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေလ့ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ရန္ကုန္တြင္း ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းေနရာ ႏွစ္ခုခြဲထားၿပီး ယင္းေနရာ ႏွစ္ခုေပါင္း ဧရိယာကုိ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနရာ ႏွစ္ခုေပါင္း ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၌ စုစုေပါင္း သေဘၤာအစင္း အေရအတြက္ ၃၆ စင္းတစ္ၿပိဳင္နက္ ဆိုက္ကပ္ရပ္နားႏိုင္ၿပီး ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္အထိ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆန္စပါး က႑အတြက္ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (သံုးႏွစ္) ကာလတိုအတြင္း ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအနက္ ကာလတိုစီမံခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအရ လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ေလးသန္း တင္ပို႔ေရးႏွင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအထိ ၀င္ေငြရရွိေစရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

 

March 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.