ကိုကိုးကြၽန္းသို႔ သြားလာေရး အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေရယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား ေျပးဆြဲႏိုင္ရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေန

ကုိကိုးကြၽန္းႏွင့္ ငါးဖမ္းေနသူ တစ္ဦးအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-မင္းသိန္းႏိုင္)

ကိုကိုးကြၽန္းသို႔ သြားလာေရး အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေရယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား ေျပးဆြဲႏိုင္ရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၈) မွ ဦးေက်ာ္ေထြးက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကိုကိုးကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ေန ျပည္သူလူထုမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ကူးသန္းသြားလာေရး လြယ္ကူေစရန္အတြက္ အထူးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု၏ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းမ်ား မည္သို႔ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းသည္။

အဆိုပါ ေမးျမန္းမႈအား ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက “ကိုကိုးကြၽန္းသို႔ သြားလာေရး အဆင္ေျပေစဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္-ကိုကိုးကြၽန္း-ေမာ္လၿမိဳင္-ထား၀ယ္-ၿမိတ္-ေကာ့ေသာင္း-ၿမိတ္-ထား၀ယ္-ေမာ္လၿမိဳင္-ကိုကိုးကြၽန္း-ရန္ကုန္ ကြၽန္းပတ္ေျပးဆြဲမယ့္ ေရယာဥ္ခရီးစဥ္ေတြ ေျပးဆြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကိုယ္စား ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကိုကိုးကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ကာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ခံရျခင္းလည္း မရွိဘဲ သာယာလွပသည့္အတြက္ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ Tourist Attraction ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ စီမံကိန္းခ် ေဆာင္ရြက္သြားပါက ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း တိုးတက္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေစေရး၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ကာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ကိုကိုးကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကူးသန္းသြားလာေရး လြယ္ကူေစရန္အတြက္ ေဒသခံ စက္ေလွႀကီးမ်ားျဖင့္ ကိုကိုးကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားကို ရာသီဥတု အေျခအေနေပၚ မူတည္ကာ ပို႔ေဆာင္ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကိုကိုးကြၽန္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ စစ္ေရယာဥ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ေရယာဥ္မ်ား ေျပးဆြဲျခင္းေၾကာင့္ ေဒသေနျပည္သူမ်ား ေရယာဥ္ၾကံဳ အခမဲ့ လိုက္ပါႏုိင္ၿပီး တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းေလယာဥ္မ်ား ရံဖန္ရံခါတြင္ ပ်ံသန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ကိုကိုးကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၏ ေသာက္သံုးေရ ဖူလံုေစရန္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရ ရရွိေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး အေနျဖင့္ လိုင္းဖုန္းမ်ား တပ္ဆင္သံုးစြဲမႈ မရွိေသးေသာ္လည္း CDMA 450 ႏွင့္ CDMA 800 MHZ တာ၀ါတိုင္ စိုက္ထူေပးထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပ ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ကာလာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း တိုးတက္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေစေရး၊ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ကာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။