<

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ စက္မႈဇုန္တည္ေထာင္လုိသည့္ ေနရာမ်ားကို MIC သို႔ တင္ျပထားၿပီး Developer မ်ားအား တင္ဒါစနစ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသအလိုက္ တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္၍ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ Zone B အတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ေနရာမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ Developer မ်ားကို တင္ဒါစနစ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအလိုက္တိုက္ ႐ိုက္ေရြးခ်ယ္ကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆုိျပဳခ်က္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕၊ တစ္ေနရာတည္း၌ တစုတစည္းတည္း အလုံးစုံ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ဇူလိုင္လအတြင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

“အခုသြားမယ့္မူက တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ ေကာ္မတီေတြ အကုန္ဖြဲ႕ၿပီးသြားၿပီ။ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက စက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္လိုတဲ့ ေနရာေလးေတြ လ်ာထားတာ ရွိတယ္။ အဲဒီေနရာေတြမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေျမသိမ္းတဲ့ ကိစၥေလးေတြ ဒီေျမကို စက္မႈဇုန္အေနနဲ႔ လုပ္ကိုင္လို႔ရေအာင္ ေျမပိုင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ဖ်က္မယ္။ ဖ်က္ၿပီးရင္ MIC ကေန Cabinet ကို တင္မယ္။ Cabinet ခြင့္ျပဳတာနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေတြမွာ Developer ကို ေခၚမယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။

“ေခၚတဲ့ အပိုင္းမွာေတာ့ တုိင္းရဲ႕ အေျခအေနအေပၚ မူတည္ၿပီး တခ်ဳိ႕တုိင္းေတြလည္း ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး တုိက္႐ိုက္ေပးခ်င္လည္း ေပးမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ တင္ဒါစနစ္နဲ႔ ေခၚရင္လည္း ေခၚမယ္။ အဲဒီမွာ Developer က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဇုန္ႀကီးကို လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို ျဖည့္မယ္။ အဆင့္ေတြက တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ သြားမယ္။ အခုေတာ့ ပထမအဆင့္ျဖစ္တဲ့ တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕ၿပီးသြားၿပီ။ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေတြက သူတို႔ဆႏၵရွိတဲ့ ေနရာေတြကို MIC ကို ပို႔တာေရာက္ၿပီ။ တတိယအဆင့္ကေတာ့ ေျမနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စက္မႈဇုန္ေျမျဖစ္ေအာင္ Developer ေတြ အခု စလုပ္ေနၿပီ။ MIC က အစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပမယ္။ ခြင့္ျပဳရင္ တုိင္းေဒသနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကို ဆက္လုပ္မယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ စက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္မည့္သူ (Developer) မ်ား အေနျဖင့္ စက္မႈဇုန္အတြင္း လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရ၊ ေရဆိုးသန္႔စင္သည့္လုပ္ငန္း စသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားလံုးကို တာ၀န္ခံ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

“မီးေပးမယ္၊ ေရေပးမယ္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးမယ္၊ ေရဆိုးသန္႔စင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြက်ေတာ့ အရင္တုန္းကက်ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရေတြရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီေတြက လုပ္ခဲ့တယ္။ လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ မထိေရာက္ဘူးေပါ့။ အစိုးရက ႀကီးၾကပ္တာပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရက ဒီစက္မႈဇုန္ႀကီး ရာႏႈန္းျပည့္ တိုးတက္ေအာင္ အခ်ိန္ေပးၿပီး မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမွာ ပုဂၢလိကက႑ကပါေတာ့ အခြင့္အာဏာက သိပ္မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းသြားမယ့္ စက္မႈဇုန္ေတြမွာ Developer က ဘာမွမရွိတဲ့ေျမကို အစိုးရဆီက ရယူမယ္။ လမ္းေတြ လုပ္မယ္။ ေျမကြက္ေတြ ေဖာ္မယ္၊ ေရေပးေအာင္ လုပ္မယ္။ အခ်ိန္မီ မီးေပးႏုိင္ေအာင္ လုပ္မယ္၊ ေရဆိုးေတြသန္႔စင္ေအာင္ လုပ္မယ္ စသျဖင့္ေပါ့၊ သူက စက္မႈဇုန္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အားလံုးကို တာ၀န္ခံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ တစ္ေယာက္က အကုန္လုပ္မယ္။ ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီဆိုတာ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရေတြက မူပိုင္းဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေပးမယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္။


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.