လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက စတင္တာထြက္မည့္ႏွစ္ျဖစ္မည္ဟုဆို

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အ ဓိကစတင္တာထြက္မည့္ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံ ကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္၀င္းက မတ္ ၁၈ ရက္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Novotel Yangon Max Hotel တြင္ က်င္းပသည့္ Meeting between Chairman of Myanmar Investment Commission and Foreing Business Communities အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒနဲ႔အတူ မၾကာမီမွာ ထြက္ေပၚလာမယ့္ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြသည္ မွ်တမွန္ကန္စြာနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အားလံုးကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးထားတဲ့ ဥပေဒေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါၿပီ။ အကယ္၍ အခက္အခဲေတြ ၾကံဳလာရင္လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ အနီးကပ္ထိေတြ႕ၿပီး ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အရင္နဲ႔မတူတဲ့ စီးပြားေရး အခင္းအက်င္းကို၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ကို ခင္းက်င္းႏုိင္ၿပီဆိုတာ ေျပာလိုပါတယ္။ လာမယ့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွာ  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အဓိက စတင္တာထြက္မယ့္ႏွစ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ေဖာ္ေဆာင္လာေရးမွာ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းျပည္နယ္၊ ျပည္မ မခြဲျခားဘဲ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာ ေဒသအသီးသီးတြင္ မွ်တစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ အဓိက ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလုပ္ငန္းႀကီးႏွစ္ရပ္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျပည္ပမွာရွိတဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အဓိကေမာင္းႏွင္ေပးႏုိင္တဲ့ စြမ္းအားရွင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီစြမ္းအားရွင္ေတြ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအားလံုးရဲ႕ စြမ္းအားကို စုစုစည္းစည္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေတြကို ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမယ္ဆိုရင္ မလိုလားအပ္တဲ့ Rsd Tape ေတြကို ဖယ္ရွားႏုိင္မယ္ဆိုရင္ မလုိလားအပ္တ့ဲ Regulations ေတြ Manual ေတြ Practice ေတြ ဖယ္ရွားႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ဒီလုပ္ငန္းရွင္ေတြအားလံုး စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာစြာနဲ႔ မိမိတို႔ကြၽမ္းက်င္ရာ လုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေန အခင္းအက်င္းေတြကို ဖန္တီးေပးႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ မွန္ကန္စြာ ဖန္တီးေပးျခင္းပဲလို႔ သံုးသပ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၇ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ဖိအားမ်ားအား ေလ်ာ့က်သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကမၻာ့ဘက္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ကာလတြင္ ေႏွးေကြးသြားခဲ့ရာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၇ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ အားေပ်ာ့လာေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းအရ ေရွ႕အလားအလာမွာ အေကာင္းဘက္ ဦးတည္ေနေသာ္လည္း ထိုႏႈန္းကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းထားႏုိင္ရန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေမခ႐ိုစီးပြားေရးဆုိင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာ (Myanmar Economic Monitor) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

Writer: 
နီလာ